Зовнішньоекономічна діяльність

Асортиментна політика підприємства при здійсненні ЗЕД
Вступ 3
Розділ 1. Значення і цілі асортиментної політики підприємства при здійсненні зовнішньо-економічної діяльності 5
Розділ 2. Дослідження асортиментної політики на підприємстві „Теско” 13
2.1. Особливості формування асортименту КП „Теско” на зовнішньому ринку 13
2.2. Організація господарських зв’язків з постачальниками на досліджуваному підприємстві 19
Розділ 3. Напрямки вдосконалення асортиментної політики КП „Теско” 23
Висновки і пропозиції 32
Список використаної літератури 34
Додатки
Курсова, 2005р. Вартість – 30 грн.
30
Детальніше
Цінова стратегія підприємства при здійсненні ЗЕД

Вступ 3
Розділ 1. Значення цінової стратегії для підприємства – суб’єкта зовнішньо-економічної діяльності 5
Розділ 2. Аналіз цінової стратегії на закритому акціонерному товаристві „Добробут” 15
2.1. Дослідження цінової стратегії ЗАТ „Добробут” 15
2.2. Оцінка впливу цінової стратегії на результати діяльності підприємства 24
Розділ 3. Напрямки вдосконалення цінової стратегії на ЗАТ „Добробут” 27
Висновки і пропозиції 32
Список використаної літератури 34

Курсова, 2005р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Збутова політика підприємства-суб’єкта ЗЕД

Вступ 3
Розділ 1. Роль збутової політики в діяльності підприємства – суб’єкта зовнішньо-економічної діяльності 6
Розділ 2. Аналіз збутової політики ТОВ „Ротис” 15
2.1. Аналіз результатів збутової та господарської діяльності ТОВ „Ротис” 15
2.2. Управління збутом товарів ТОВ „Ротис” на зовнішніх ринках 20
Розділ 3. Шляхи удосконалення збутової політики ТОВ „Ротис” на зовнішніх ринках 27
Висновки і пропозиції 34
Список використаної літератури 36
Додатки 38

Курсова, 2006р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Організація експорту послуг

Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ
1.1. Особливості організації експорту послуг
1.2. Нормативно-правова база організації експорту послуг
1.3. Методи організації експорту послуг
1.4. Формування туристичного продукту та його просування на ринку
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз організації експорту туристичних послуг
2.3. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку туристичних послуг з використанням ЕОМ
2.4. Напрями удосконалення організації експорту туристичних послуг на підприємстві
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Бакалаврська, 2007р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Вдосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах туристичного бізнесу

Вступ………………………………………………………………………………4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ………………………………………………………………….7
1.1.Механізм організації експорту-імпорту туристичного продукту на підприємстві………………………………………………………………………7
1.2. Формування туристичного продукту та його просування на ринку…….15
1.3. Методи оцінки конкурентоспроможності туристичного підприємства ..28
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ НЕПТУН ТРЕВЕЛ КЛАБ…………………………….35
2.1.Організаційно-управлінська структура та аналіз господарської діяльності туристичного підприємства ……………………………………………………35
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства та оцінка його конкурентоспроможності ………………………………………………………42
2.3. Дослідження механізму організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства……………………………………………………………………..61
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………….67
3.1. Вдосконалення стратегії виходу підприємства на ринки туристичних послуг……………………………………………………………………………..67
3.2. Удосконалення маркетингової складової конкурентоспроможності туристичного підприємства на зовнішніх ринках……………………………..71
3.3. Вдосконалення організаційної структури управління ЗЕД туристичної фірми ……………………………………………………………………………..84
Висновки…………………………………………………………………………92
Список використаних джерел…………………………………………………..98
Додатки

Дипломна, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Контроль виконання експортних операцій

Вступ 3
1. Теоретичні основи здійснення контролю експортних операцій підприємства
1.1 Сутність та класифікація експортних операцій 5
1.2 Особливості функції контролю в управлінні експортною діяльністю 7
1.3 Державний контроль здійснення експортної діяльності підприємствами України 12
2. Оцінка системи контролю виконання експортних операцій ВАТ «Володарка» 18
2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Володарка» та аналіз експортних операцій підприємства 18
2.2 Контроль виконання експортних операцій ВАТ «Володарка» 23
3. Напрямки підвищення ефективності контролю виконання експортних операцій ВАТ «Володарка» 29
Висновки та пропозиції 35
Список використаної літератури 37
Додатки 39

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Методологія аналізу менеджменту ЗЕД

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………………………..6
1.1. Характеристика особливостей менеджменту зовнішньоекономічної діяльності………………………………………………………………………….6
1.2. Основні етапи управління зовнішньоекономічними операціями підприємства …………………………………………………………………….10
1.3. Методологія визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства …………………………………………………………………….15
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………19
2.1. Характеристика підприємства та його зовнішньоекономічної діяльності………………………………………………………………………..19
2.2. Аналіз процесу управління експортно-імпортними операціями підприємства ……………………………………………………………………25
2.3. Розрахунок ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства ……………………………………………………………………29
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА….33
3.1. Планування рекламної компанії підприємства на зовнішніх ринках…..33
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності експортних та імпортних операцій……………………………………………………………..39
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………42
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бакалаврська, 2008р. Вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Мотивація персоналу підприємства – суб’єкта ЗЕД

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретично-методологічні засади мотивації праці на підприємствах-суб’єктах ЗЕД………………………………………………………………………5
1.1. Сутність та значення мотивації праці в системі управління підприємством – суб’єктом ЗЕД…………………………………………………5
1.2. Системи мотивації праці в управлінні персоналом………………………11
1.3. Методи мотивації персоналу……………………………………………….17
Розділ 2. Дослідження системи мотивації персоналом на підприємстві ТОВ «Симпатик»…………………………………………………………….…….…..20
2.1. Характеристика організаційно – управлінської структури та господарської діяльності підприємства………….…………………………….20
2.2. Аналіз експортної діяльності та принципів мотивації персоналу на підприємстві ……………………………………………………………………..27
2.3. Основні напрямки покращення мотивації на підприємстві ……………..36
Висновки …………………………………………………………………………49
Список використаних джерел…………………………………………………..52
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Організація міжнародного туризму на підприємстві

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади міжнародного туризму……………………………5
1.1. Сутність міжнародного туризму та його значення…………………………5
1.2. Аналіз основних чинників, які впливають на формування і функціонування туристичного ринку…………………………………………..12
1.3. Особливостi органiзацiї мiжнародних туристичних операцiй……………17
Розділ 2. Організація міжнародного туризму на ТОВ «А-ТУРС»……………22
2.1. Органiзацiйно-управлiнська структура та характеристика дiяльностi підприємства.………………………………………………………………….…22
2.2. Аналіз мiжнародної туристичної дiяльностi ТОВ «А-ТУРС»……………26
2.3. Дослідження механізму організації експортно-імпортних операцій ТОВ «А-ТУРС»…………………………………………………………………………32
2.4. Вдосконалення стратегії виходу підприємства ТОВ «А-ТУРС»
на ринки туристичних послуг……………………………………………………39
Висновки…………………………………………………………………………43
Список використаних джерел…………………………………………………..46
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Планування експортних операцій на підприємстві

Вступ…………………………………………………………………………………………………………..3
1. Теоретичні основи планування ЗЕД підприємства…………………………………….4
1.1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності в Україні……………………..4
1.2. Особливості планування експортних операцій
на підприємстві………………………………………………………………………………….8
1.3. Правове регулювання зовнішньоекономічної
діяльності в Україні……………………………………………………………………………13
2. Удосконалення планування експортних операцій підприємства
на прикладі ТОВ «Дніпро-фарб»…………………………………………………………………16
2.1. Аналіз експортної діяльності ТОВ «Дніпро-фарб»………………………..16
2.2. Перспективні напрямки діяльності ТОВ «Дніпро-фарб»……………….24
2.3. Ефективне планування експортних операцій
ТОВ «Дніпро-фарб»…………………………………………………………………………..29
Висновки…………………………………………………………………………………………………….43
Список використаної літератури………………………………………………………………….45
Додатки………………………………………………………………………………………………………48

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Зовнішньоекономічні зв’язки підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади зовнішньоекономічних зв’язків як форми господарської діяльності підприємства…………………………………..6
1.1. Сутність, види та особливості організації зовнішньоекономічних зв’язків підприємства………………………………………………………………………..6
1.2. Механізм реалізації зовнішньоторгових зв’язків…………………………..19
1.3. Методи оцінки ефективності зовнішньоторгових зв’язків………………..25
Розділ 2. Дослідження та оцінка проблем реалізації зовнішньоекономічних зв’язків на підприємстві КП «Володимирецький агропромбуд»………………31
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика напрямів і показників діяльності підприємства КП «Володимирецький агропромбуд»…31
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності КП «Володимирецький агропромбуд»………………………………………………………………………46
2.3. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства та вивчення проблем………………………………………………………………….51
Розділ 3. Напрямки удосконалення здійснення зовнішньоекономічних зв’язків на підприємстві КП «Володимирецький агропромбуд»…………………………58
3.1. Розробка та впровадження стратегії зовнішньоекономічної діяльності для підприємства……………………………………………………………………….58
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв’язків КП «Володимирецький агропромбуд»………………………………….73
Висновки……………………………………………………………………………82
Список використаних джерел……………………………………………………..87
Додатки

Бакалаврська, 2008р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Особливості державного регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні основи регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку……………………………………………………………………………….5
1.1. Сутність та значення державного регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку ………………………………………………………………..5
1.2. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності……8
Розділ 2. Механізм регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку…..11
2.1. Митно-тарифне регулювання ЗЕД…………………………………………11
2.2. Квоти й ліцензії в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності………15
2.3. Фінансові методи регулювання ЗЕД………………………………………18
Розділ 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні……………………………………………………………………………24
Висновки…………………………………………………………………………30
Список використаних джерел…………………………………………………..32

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Планування експортно-імпортної діяльності підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади планування експортно-імпортної діяльності підприємства………………………………………………………………………..5
1.1. Сутність та необхідність планування експортно-імпортної діяльності підприємства………………………………………………………………………..5
1.2. Планування форм зовнішньоекономічної діяльності підприємства……….9
Розділ 2. Особливості здійснення планування експортно-імпортної діяльності підприємства……………………………………………………………………….15
2.1. Стратегічне і тактичне планування експортно-імпортної діяльності підприємства ………………………………………………………………………15
2.2. Рівні стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства……………………………………………………………………….19
2.3. Урахування ризиків при плануванні експортно-імпортної діяльності підприємства………………………………………………………………………..22
Розділ 3. Планування стратегії експортно-імпортної діяльності підприємства..25
Висновки……………………………………………………………………………30
Список використаної літератури………………………………………………….32
Додаток

Курсова, 2010р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Управління товарообмінними операціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти здійснення зовнішньоекономічних товарообмінних операцій……………………………………………………………5
1.1. Сутність та особливості організації зовнішньоекономічних товарообмінних операцій підприємства………………………………………………………………5
1.2. Механізм реалізації зовнішньоторгових товарообмінних операцій…………8
1.3. Методи оцінки ефективності зовнішньоторгових операцій…………………11
Розділ 2. Дослідження та оцінка проблем реалізації зовнішньоекономічних товарообмінних операцій на підприємстві ТОВ «Базальтове волокно»………..17
2.1. Характеристика господарської діяльності підприємства……………………17
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Базальтове волокно»…….23
2.3. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності ……………………26
Розділ 3. Пропозиції щодо управління зовнішньоекономічними товарообмінними операційними на підприємствах України……………………30
3.1. Шляхи покращення здійснення зовнішньоекономічних товарообмінних операцій на ТОВ «Базальтове волокно»………………………………………….30
3.2. Організаційні рекомендації щодо підвищення ефективності здійснення зовнішньоекономічних товарообмінних операцій на підприємстві…………….33
Висновки……………………………………………………………………………39
Список використаних джерел……………………………………………………..42
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Управління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні аспекти організації управління зовнішньоекономічним підрозділом на підприємстві………………………………………………………..5
1.1. Поняття управління підрозділом та методи оцінки його роботи……………5
1.2. Система управління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства….11
1.3. Нормативно-правове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства……………………………………………………………15
Розділ 2. Особливості системи управління зовнішньоекономічним підрозділом (на прикладі діяльності підприємства ДП «Долмарт Україна»)…………………17
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства ……………………………………………………………………….17
2.2. Механізм управління зовнішньоекономічним відділом на підприємстві….22
2.3. Оцінка ефективності роботи зовнішньоекономічного підрозділу підприємства………………………………………………………………………..24
Розділ 3. Напрямки удосконалення управління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства ДП «Долмарт Україна»………………………………29
3.1. Вдосконалення організаційної структури управління ЗЕД підприємства …29
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності управління зовнішньоекономічним відділом на підприємстві……………………………….32
Висновки……………………………………………………………………………37
Список використаних джерел……………………………………………………..40
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Особливості державного регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні основи регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку………………………………………………………………………………….5
1.1. Сутність, мета та принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності ………………………………………………….5
1.2. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності……….7
1.3. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності…….…9
Розділ 2. Напрями державного регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку…………………………………………………………………………………11
2.1. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності……11
2.2. Валютне регулювання…………………………………………………………15
2.3. Іноземне інвестування…………………………………………………………16
Розділ 3. Роль держави в залученні іноземних кредитів ………………………..21
Висновки……………………………………………………………………………27
Список використаних джерел……………………………………………………..29
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Особливості торговельно-посередницьких операцій в аграрній сфері України

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади здійснення торговельно-посередницьких операцій в аграрній сфері України 5
1.1. Сутність та характеристики торговельного посередництва у зовнішньоекономічній діяльності 5
1.2. Роль та функції посередників у зовнішньоекономічній діяльності 13
Розділ 2. Аналіз торговельно-посередницьких операцій на підприємстві ПП «Агромакс Трейд» 17
2.1. Загальна характеристика ПП «Агромакс Трейд» 17
2.2. Оцінка зовнішньоекономічної діяльності підприємства 20
2.3. Ефективність торговельно-посередницьких операцій ПП «Агромакс Трейд» 25
Розділ 3. Напрямки удосконалення торговельно-посередницьких операцій на ПП «Агромакс Трейд» 30
3.1. Законодавчо-нормативне забезпечення проведення торговельно-посередницьких операцій та його удосконалення 30
3.2. Світовий досвід використання торговельного посередництва та його наслідки для української практики 33
3.3. Шляхи вдосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності торгово-посередницького підприємства ПП «Агромакс Трейд» 35
Висновки 39
Список використаних джерел 42
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Пошук і оцінка закордонних партнерів

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи пошуку оцінки закордонних партнерів 5
1.1. Напрями та засоби пошуку партнерів на закордонному ринку 5
1.2. Особливості оцінки та вибору закордонних партнерів для підприємства 11
Розділ 2. Дослідження практики пошуку та оцінки потенційних партнерів на ПП «Кряж» 15
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 15
2.2. Аналіз динаміки та структури зовнішньоекономічної діяльності підприємства 17
2.3. Оцінка системи пошуку та оцінки потенційних партнерів на ПП «Кряж» 20
Розділ 3. Напрями удосконалення пошуку та оцінки потенційних партнерів на закордонному ринку на ПП «Кряж» 25
3.1. Створення системи пошуку потенційних партнерів на закордонному ринку на підприємстві 25
3.2. Удосконалення організаційного забезпечення пошуку та оцінки закордонних партнерів на ПП «Кряж» 29
Висновки 33
Список використаних джерел 35
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства на території вільних економічних зон

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності на території вільних економічних зон 5
1.1. Сутність вільних економічних зон та їх призначення 5
1.2. Особливості зовнішньоекономічної діяльності на території вільних економічних зон 11
Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності на території вільних економічних зон 14
2.1. Характеристика спеціальної економічної зони «Закарпаття» 14
2.2. Механізм зовнішньоекономічної діяльності на території спеціальної економічної зони «Закарпаття» 18
Розділ 3. Напрями удосконалення зовнішньоекономічної діяльності на території вільної економічної зони «Закарпаття» 23
3.1. Шляхи вдосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності 23
3.2. Напрями активізації залучення іноземних інвестиції у вільну економічну зону 28
Висновки 32
Список використаних джерел 35

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Шляхи підвищення ефективності міжнародних транспортно-експедиційних послуг

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи міжнародних транспортно-експедиційних послуг 5
1.1. Сутність та особливості надання міжнародних транспортно-експедиційних послуг 5
1.2. Організація транспортно-експедиційних послуг в сфері ЗЕД 12
Розділ 2. Організація та ефективність міжнародних транспортно-експедиційних операцій на ПП «Лємак» 18
2.1. Коротка характеристика підприємства 18
2.2. Оцінка обсягу та ефективності міжнародних транспортно-експедиційних послуг ПП «Лємак» 21
2.3. Дослідження практики надання міжнародних транспортно-експедиційних послуг ПП «Лємак» 26
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності міжнародних транспортно-експедиційних операцій на ПП «Лємак» 29
3.1. Напрями підвищення ефективності міжнародних транспортно-експедиційних операцій на ПП «Лємак» 29
3.2. Удосконалення організації міжнародних транспортно-експедиційних операцій на ПП «Лємак» 32
Висновки 37
Список використаних джерел 39
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Базисні умови поставок товару Міжнародна торгівля ліцензіями

1. Базисні умови поставок товару. Правила Інкотермс. 3
1.1. Загальні поняття. 3
1.2. Класифікація умов Інкотермс 2010 4
1.3. Група умов Е. 5
1.4. Група умов F. 6
1.5. Група умов С. 7
1.6. Група умов D. 7
2. Міжнародна торгівля ліцензіями. 9
2.1. Поняття і особливості міжнародної торгівлі ліцензіями. 9
2.2. Види угод про міжнародне ліцензування. 11
2.3. Ліцензійний договір. Зміст ліцензійних договорів. 12
2.4. Види ліцензій. 14
2.5. Форми ліцензійних винагород. 16
Список використаних джерел 18

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Зовнішньоторговельна документація Митні процедури та митні платежі

1. Зовнішньоторговельна документація 3
1.1. Документація щодо забезпечення виробництва експортного товару 3
1.2. Документація для підготовки товару для відвантаження 3
1.3. Комерційна документація 4
1.4. Документація з платіжно-банківських операцій 7
1.5. Страхові документи 8
1.6. Транспортні документи 9
1.7. Митні документи 10
2. Митні процедури та митні платежі 11
2.1. Декларування та митне оформлення товару 11
2.2. Організація митного контролю 12
2.3. Документи, необхідні при митному оформленні товару 13
2.4. Визначення митної вартості товару 14
2.5. Митні збори 15
2.6. Акцизний збір 16
2.7. Податок на додану вартість 17
2.8. Інші митні платежі 18
Список використаних джерел 19
Додаток А

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Контрольна основи ЗЕД

1. Сутність ЗЕД та характеристика основних її видів відповідно до національного законодавства…………………………………………………………………………..3
2. Базові рішення та довгострокові цілі, які визначає підприємство при виході на зовнішній ринок………………………………………………………………………8
3. Задача………………………………………………………………………………13
Список використаної літератури…………………………………………………….14

Контрольна робота, 2016 рік. Вартість – 30 грн.

 

3. Задача: Розрахувати розмір експортної квоти України якщо: зовнішньоторговельний оборот склав 26 млрд. дол. США, обсяг імпорту становив 60% зовнішньоторговельного обороту, а ВВП дорівнював 56 млрд. дол. США.

30
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК