Зарубіжна література

Натуралізм та неологізм, їхнє поєднання у творчості Дж. Лондона

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОХОДЖЕННЯ, ВИДІВ ТА ФУНКЦІЙ НАТУРАЛІЗМІВ ТА НЕОЛОГІЗМІВ ЯК МОВНИХ ЯВИЩ…….5
1.1. Натуралізм та натуралізми: історія течії та вираження в літературній мові……………………………………………………………………………………………………………5
1.2. Історія та генезис неоромантизму в світовій літературі…………………………8
РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НАТУРАЛІЗМУ ТА НЕОРОМАНТИЗМУ ТА ЇХ ВИРАЖЕННЯ В ТВОРЧОСТІ Д. ЛОНДОНА……………………………………….11
2.1. Специфіка натуралізму в творчості Джека Лондона…………………………….11
2.2. Особливості взаємозв’язку натуралістичних і неоромантичних тенденцій в повісті Джека Лондона „Біле Ікло”………………………………………………………….15
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………23
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..25

Курсова, 2007р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Образ доктора Фауста в п’єсі К.МАРЛО „Трагічна історія доктора Фауста”

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ХУДОЖНЬОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЛЕГЕНДИ ПРО ДОКТОРА ФАУСТА 6
РОЗДІЛ 2. ЕВОЛЮЦІЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ОБРАЗУ ДОКТОРА ФАУСТА В П’ЄСІ К. МАРЛО „ТРАГІЧНА ІСТОРІЯ ДОКТОРА ФАУСТА” 12
ВИСНОВКИ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25

Курсова, 2007р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз хроніки В.Шекспіра „Генріх VIII”

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНО-СУСПІЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ІСТОРИЧНІ УМОВИ НАПИСАННЯ ХРОНІКИ В. ШЕКСПІРА „ГЕНРІХ VIII” 5
1.1. Обставини написання хроніки „Генріх VIII”: авторство Шекспіра та суспільне значення п’єси. 5
1.2. Історично-політичне та художнє підґрунтя хроніки Шекспіра „Генріх VIII”. 10
РОЗДІЛ ІІ ЖАНРОВА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ П’ЄСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОБРАЗІВ ГОЛОВНИХ ПЕРСОНАЖІВ. 14
2.1. Жанрові особливості хроніки „Генріх VIII”. 14
2.2 Система образів хроніки „Генріх VIII”: особливості головних персонажів та суперечливості у зображенні історичних персоналій. 18
ВИСНОВКИ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 25

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Образ символу дитини в драматургії Метерлінка

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МОРІС МЕТЕРЛІНК ТА СИМВОЛІЗМ: ЕВОЛЮЦІЯ ТВОРЧОГО МЕТОДУ ТА СВІТОСПРИЙНЯТТЯ 6
1.1. Роль та значення творів М. Метерлінка у формуванні символізму. 6
1.2. Еволюція творчого методу та світосприйняття Метерлінка – символіста. 15
РОЗДІЛ 2. СИМВОЛ ТА ОБРАЗ ДИТИНИ В НАЙКРАЩИХ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ М. МЕТЕРЛІНКА 20
2.1. Образи „попереджених” в драматургії Метерлінка. 20
2.2. Особливості сюжетної композиції та провідні мотиви феєрії „Синій птах”. 23
2.3. Особливості театрального втілення „Синього птаху”: значення образу дитини та дитячого сприйняття ідеї твору. 28
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 35

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Поетичне зображення трагічної любові в трагедії Жана Расіна “Федра”

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАГЕДІЇ „ФЕДРА” ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЗАГАЛЬНІЙ ДРАМАТУРГІЧНІЙ СПАДЩИНІ РАСІНА 5
1.1. Основні характеристики драматургічної спадщини Расіна. 5
1.2. Історія створення трагедії. Сюжет та система персонажів п’єси. 11
РОЗДІЛ 2. ТЕМА ЛЮБОВІ ТА ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В „ФЕДРІ” РАСИНА. ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТИЧНОГО ВТІЛЕННЯ ОБРАЗУ ФЕДРИ 16
2.2. Теорія зображення моральних почуттів – любові і пристрасті – в літературі та в житті. 16
2.2 Драматичне зображення почуттів в п’єсі Расіна „Федра”. Трагедія образу Федри. 19
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 28

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Проблематика творів Джона Стейнбека

ВСТУП…………………………………………………….…………………..3
РОЗДІЛ 1. ХУДОЖНЯ СПЕЦИФІКА РАННЬОЇ ТВОРЧОСТІ
ДЖ. СТЕЙНБЕКА…………………………………………………………….5
РОЗДІЛ 2. ХУДОЖНЬО-СОЦІАЛЬНА СПЕЦИФІКА РОМАНУ Д. СТЕЙНБЕКА „ГРОНА ГНІВУ”…………………………………………….12
РОЗДІЛ 3. ПІЗНЯ ТВОРЧІСТЬ ДЖ. СТЕЙНБЕКА: ЕВОЛЮЦІЯ ТВОРЧОГО МЕТОДУ……………………………………………………………………..20
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ………………32

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Специфика образу символу сліпих у драматургии Мориса Метерлинка

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СИМВОЛІЗМ ТА СИМВОЛИ: ВПЛИВ ТА ВТІЛЕННЯ ТВОРЧОГО МЕТОДУ В ДРАМАТУРГІЇ МЕТЕРЛІНКА 6
1.1. Місце Моріса Метерлінка в тенденціях епохи „нового” символізму. 6
1.2. Значення символів в творчості М. Метерлінка. Взаємовплив між драматургією М. Метерлінка та А. Чехова. 13
РОЗДІЛ 2. СИМВОЛ „СЛІПОТИ” В П’ЄСІ „СЛІПІ”: ЛІТЕРАТУРНИЙ ТА ТЕАТРАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ 19
2.1. Трагедія „Сліпі”: провідні символи та причини їх введення до п’єси. 19
2.2. „Сліпі” М. Метерлінка в світлі можливостей театрального втілення та сучасного значення. 28
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 36

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Теорія моральних почуттів у романі Ж.Ж.Руссо “Еміль або виховання”

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ЖАН ЖАК РУССО ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ФОРМУВАННІ ОСНОВНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПОСТУЛАТІВ ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА 5
1.1. Місце Ж. Руссо в історії французького філософського роману XVIII століття. 5
1.2. Концепція виховання в філософсько – педагогічних поглядах Ж. Руссо. 7
РОЗДІЛ 2 ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ В РОМАНІ Ж. РУССО „ЕМІЛЬ АБО ПРО ВИХОВАННЯ” 12
1.2. Відображення основних міркувань про теорію виховання в романі Ж. Руссо „Еміль або про виховання.” 12
2.2 Значення використання „вікового принципу” в теорії виховання моральних почуттів. 18
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 27

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Індивідуалізація персонажів Джейн Остен “Емма”

ПЛАН 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. РОМАН ДЖЕЙН ОСТЕН „ЕММА” ТА ЙОГО МІСЦЕ В ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 5
1.1. Джейн Остен та її літературний шлях до роману „Емма”. 5
1.2. Соціальна та літературна спрямованість роману та специфіка сюжету. 8
1.3. Основні теми роману. 13
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОБРАЗІВ ГОЛОВНИХ ПЕРСОНАЖІВ РОМАНУ ДЖЕЙН ОСТЕН „ЕММА” 17
2.1. Аналіз образу Емми Вудхаус. 17
2.2. Аналіз образу містера Найтлі. 24
2.3. Аналіз образу Гаррієт Сміт. 26
2.4. Аналіз образу Френка Черчилля. 29
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Художній світ поезії Емілі Дікінсон

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЖИТТЄВО-БІОГРАФІЧНИЙ СВІТ ЕМІЛІ ДІКІНСОН ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТВОРЧІСТЬ ПОЕТЕСИ 7
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОГО СВІТУ Е. ДІКІНСОН. 14
2.1. Провідні мотиви та домінуючі настрої в творчості. 14
2.2. Унікальність поетичного доробку. 19
РОЗДІЛ ІІІ. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ Е. ДІКІНСОН НА АМЕРИКАНСЬКУ ПОЕЗІЮ 29
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 35

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Семантика міфологічного сюжету в трагедії Еврипіда «Вакханки»
Ессе, 4 сторінки, 2010 рік, 50 грн.
50
Детальніше
Особливості українського перекладу новел (новели) Стефана Цвайга

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. СТЕФАН ЦВЕЙГ: ІСТОРИЧНІ ТА БІОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПИСЬМЕННИКА 4
РОЗДІЛ 2. ІДЕЙНІ ТА ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВЕЛ С. ЦВЕЙГА 14
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 32

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Сатира та іронія в поемі Г.Гайне “Німеччина. Зимова казка”

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНО-БІОГРАФІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ НАРОДЖЕННЯ ПОЕМИ Г. ГЕЙНЕ «НІМЕЧЧИНА. ЗИМОВА КАЗКА» 8
РОЗДІЛ 2. ІДЕЙНА ЗМІСТОВНІСТЬ ТА СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ 14
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 32

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Символічна семантика портрету в романі О.Вайльда “Портрет Доріана Грея”

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. РОМАН О. УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ» ТА ЙОГО МІСЦЕ В ЛІТЕРАТУРІ ЕСТЕТИЗМУ 6
1.1. Місце роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» в літературознавчих дослідженнях. 6
1.2. Специфіка сюжетно-змістовної складової твору. 11
РОЗДІЛ 2. СИМВОЛІКА ПОРТРЕТУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У РОЗКРИТТІ ЗМІСТОВНО-ІДЕЙНОЇ НАПОВНЕНОСТІ ТВОРУ 17
2.1. Жанрова самобутність та творча направленість роману як засіб втілення провідної ідеї. 17
2.2. Естетична самобутність символів в романі. Символічні ролі портрету. 20
2.3. Історико-естетичне значення символіки О. Уайльда (на прикладі роману «Портрет Доріана Грея». 27
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 38

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Втрачені ілюзії у творах Бальзака

ВСТУП 3
РОЗДІЛ I ТЕМА «ВТРАЧЕНИХ ІЛЮЗІЙ» В ТВОРЧОСТІ 5
О. БАЛЬЗАКА 5
1.1. Бальзак і Франція ХІХ сторіччя 5
1.2. Розвиток теми «втрачених ілюзій» в творчості Бальзака 9
РОЗДІЛ ІІ. РОМАН «ВТРАЧЕНІ ІЛЮЗІЇ» ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СУТНОСТІ ПАРИЗЬКОГО СОЦІУМУ 14
2.1. Люсьєн Шардон та Давід Сешар – порівняльний аналіз еволюції образів в романі 14
2.2. Суспільство як руйнівник ілюзій та герой роману 18
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 28

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Романтична поезія Г.А.Беккера. Аналіз перекладу поезії “Рим” на українську мову

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І БІОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОЛІ Г. БЕККЕРА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ ЯК ПОЕТА – РОМАНТИКА 5
РОЗДІЛ ІІ ПОЕТИЧНИЙ СПАДОК Г. БЕККЕРА ТА ЙОГО МІСЦЕ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПІЗНЬОМУ РОМАНТИЗМІ 12
РОЗДІЛ ІІІ ПРОВІДНІ МОТИВИ, СИМВОЛИ ТА ТОПОСИ ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ «РИМИ» 17
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 26

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Античні образи та сюжети у творчості Е. Шмідта

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТВОРЧІСТЬ Е.-Е. ШМІТТА В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ ПОСТМОДЕРНІЗМУ 6
РОЗДІЛ ІІ МІФОЛОГІЧНІ СЮЖЕТИ ТА ОБРАЗИ В РОМАНІ Е.-Е. ШМІТТА «ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ПІЛАТА» 11
ВИСНОВКИ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 26

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Поетика театру смерті М. Метерлінка

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕАТР МОРІСА МЕТЕРЛІНКА ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИМВОЛІСТСЬКІЙ ДРАМІ 6
1.1. Особливості та характерні риси драматургії Метерлінка 6
1.2. Теорія символістського театру Метерлінка 10
РОЗДІЛ 2. ТЕМА СМЕРТІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ СИМВОЛИ ТВОРЧОСТІ МЕТЕРЛІНКА. 16
2.1. Основні філософські символи драм Метерлінка 16
2.2. Цикл символістських п’єс «театр смерті» 21
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 28

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Авторське тлумачення міфу у романі Дж. Гарднера “Грендель”

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЕПОС «БЕОВУЛЬФ» ЯК МІФІЧНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНЕ ДЖЕРЕЛО ТА ЙОГО ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В РОМАНІ ДЖ. ГАРДНЕРА «ГРЕНДЕЛЬ» 7
РОЗДІЛ II. МОРАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ 16
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 31

 

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Апокаліптичні мотиви в «Імперії сонця» (1984) Дж. Балларда

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І МОТИВИ КАТАСТРОФИ В ТВОРЧОСТІ ДЖ. БАЛЛАРДА 8
1.1. Естетична літературна позиція Дж. Балларда та основні мотиви його творчості 8
1.2. Місце «Імперії Сонця» в творчій спадщині та в автобіографії Дж. Балларда 14
РОЗДІЛ ІІ АПОКАЛІПТИЧНІ МОТИВИ ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ У АВТОБІОГРАФІЧНОМУ РОМАНІ «ІМПЕРІЯ СОНЦЯ» 17
2.1. Особистий психологічний травматичний досвід дитинства та його значення в творчості Дж. Балларда 17
2.2. Тема Апокаліпсису та її розкриття в романі Дж. Балларда «Імперія Сонця» 19
ВИСНОВКИ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 25

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Концепт часу у драмі Ґарсія лорки “коли мине п’ять років”

ВСТУП 2
РОЗДІЛ І МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ СЮРРЕАЛІЗМУ У КОНТЕКСТІ ІСПАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 5
1.1. Сюрреалізм в контексті розвитку культури та мистецтва на початку ХХ сторіччя 5
1.2. Вплив сюрреалізму на творчість Федеріко Гарсіа Лорка 9
РОЗДІЛ ІІ ЧАСОВИЙ ПРОСТІР В ТРАГЕДІЇ «КОЛИ МИНЕ П’ЯТЬ РОКІВ» 14
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Культ несамовитого кохання у романі Б.Констана Адольф

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ «НЕСАМОВИТОГО КОХАННЯ» В ДОБУ РОМАНТИЗМУ 5
1.1. Еволюція проблематики кохання у французькому романі кінця ХVIII- початку ХІХ сторіччя 5
1.2. Місце та роль творчості Б. Констана та його роману «Адольф» в ранньому французькому романтизмі 11
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 14
РОЗДІЛ ІІ ХУДОЖНЄ ВИРІШЕННЯ ТЕМИ «НЕСАМОВИТОГО КОХАННЯ» В РОМАНІ Б. КОНСТАНА «АДОЛЬФ» 16
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 23
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 27

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК