Українська мова й література

Концепції мови та мовлення як творчості в роботах Потебні та Виготського

ВСТУП 3
І. МОВА ТА СВІТОСПРИЙНЯТТЯ СКРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧОСТІ ТА МИСТЕЦТВА В ПОГЛЯДАХ О. ПОТЕБНІ. 8
ІІ. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОВИ І ТВОРЧОСТІ В КОНЦЕПЦІЇ Л. С. ВИГОТСЬКОГО 14
ВИСНОВКИ 19
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 21

Реферат, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Г.Бойко “Веснянки. Вірші. Скоромовки”

ВСТУП 3
ОСНОВНА ЧАСТИНА 5
ВИСНОВОК 10
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 11

Реферат, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
М.Познанська “Ми зростаєм наче квіти”

ВСТУП 3
ОСНОВНА ЧАСТИНА 5
ВИСНОВОК 14
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 15

Реферат, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Українська лексіка у творчості М.Гоголя

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ВИТОКИ „УКРАЇНСЬКОСТІ” ГОГОЛЯ: РЕАЛЬНЕ ТА УЯВНЕ 8
РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ В ТВОРЧОСТІ М. ГОГОЛЯ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ 19
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 39

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Неологізми-композити в терміносистемі морфології

ПЛАН 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. НЕОЛОГІЗМИ В ТЕРМІНОСИСТЕМІ ЛІНГВІСТИКИ 6
1.1. Сутність неологізмів в сучасній лінгвістиці. 6
1.2. Терміносистема лінгвістики та її основні характеристики. 12
РОЗДІЛ 2. НОМІНАТИВНІ КОМПОЗИТНІ КОНСТРУКЦІЇ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 19
РОЗДІЛ 3. НЕОЛОГІЗМИ – КОМПОЗИТИ В ТЕРМІНОСИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОРФОЛОГІЇ 24
3.1. Прагматика термінів. Терміни – неоніми в лінгвістичні терміносистемі. 24
3.2. Специфіка термінотворення в українській морфологічній термінології у ХХ – початку ХХІ ст. 27
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 40

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Полісемічне дієслово як обєкт лексикографічних досліджень

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ 5
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОГНІТИВНОГО ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛІВНОЇ СЕМАНТИКИ 11
РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДІЄСЛОВА В ЛЕКСИКОГРАФІЧНІЙ СИСТЕМІ 15
РОЗДІЛ 4. МІКРОСТРУКТУРА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ ЧАСТИН СЛОВНИКОВИХ СТАТЕЙ СУМа (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛІСЕМІЧНИХ ДІЄСЛІВ) 22
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 36

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Світ фолькльорних вражень та символів у творчості Б.-І. Антонича

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОСТАТЬ БОГДАНА ІГОРЯ АНТОНИЧА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 5
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТВОРЧОСТІ БОГДАНА ІГОРЯ АНТОНИЧА 12
РОЗДІЛ 3. ФОЛЬКЛОРНІ МОТИВИ ТА СИМВОЛИ В ПОЕЗІЇ 21
БОГДАНА-ІГОРЯ АНТОНИЧА 21
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Фразеологізми з компонентами-назвами грошових одиниць

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІСТИЧНОГО ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 6
РОЗДІЛ 2. СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 11
РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЬОВОГО ПІДХОДУ В АНАЛІЗІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 19
РОЗДІЛ 4. НУМІЗМАТИЧНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ МОВИ 23
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 28

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Функції дитячої літератури як мистецтва слова
1. Дитяча література: аналіз сучасного стану, проблем, перспектив розвитку. 3
2. Теоретичні аспекти розвитку дитячої літератури у вітчизняній педагогічній думці. 7
3. Функції дитячої літератури та досвід її використання як засобу формування особистості дитини у шкільній практиці. 11
ВИСНОВКИ 16
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 17
Реферат з предмету “Дитяча література”, 2010р. Вартість – 20 грн.
20
Детальніше
Контрольна робота з української мови

І. З’ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення:

1) організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені;

2) рішення щодо законів, указів, постанов; складається на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов’язаних з діяльністю установ та окремих осіб;

3) письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, – передачі і отримання документів, товарів, грошей.

ІІ. Продовжіть речення:

1. Звіт – це …

2. За способом відтворення тексту звіти бувають …

3. Вони оформляють на …

4. Звіт має такі реквізити …

5. Великий за обсягом звіт …

ІІІ.

1. Прочитайте текст.

Оргкомітет з підготовки і проведення Днів культури Республіки Казахстан в Україні запрошує Вас на урочистий концерт присвячений закриттю свята.

Ваш ряд 3, місце 27.

2. З’ясуйте який це документ за:

а) найменуванням;

б) призначенням;

в) походженням;

г) формою;

д) стадіями створення.

3. Визначте відсутні реквізити. Допишіть їх.

4. Поставте розділові знаки у тексті та поясніть їх.

IV.

1. Прочитайте текст.

2. Запишіть числівники словами. Поясність зв’язок числівників з іменниками.

3. Визначте розряди числівників за значеннями.

Для того, щоб виробити 100 г меду, бджола повинна відвідати приблизно 1 млн. квіток і 12000 разів принести нектар.

Бджола за своїми „літальними якостями” набагато досконаліша за літак. Так, сучасний літак може підняти вантаж, що становить ? всієї його ваги, а бджола, коли вона повертається із взятком, може нести з собою стільки нектару, скільки важить сама.

Танок бджіл – це спосіб показати одна одній шлях до медоносних рослин.

V. Оформіть документ, у якому йдеться про те, що

необхідно прибрати кабінети – до 20 вересня (відповідальні – класні керівники); утеплити вікна – до 1 жовтня (відповідальні – техпрацівники); упорядкувати шкільну територію – до 1 жовтня (відповідальні – класні керівники, вчителі праці, техпрацівники).

Контрольна робота, 2010 рік. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Художня трансформація образу козака в українській народній прозі

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. КОЗАЦТВО В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ 7
РОЗДІЛ 2. ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ КОЗАКА В ЛІРО-ЕПОСІ ТА НАРОДНІЙ ПРОЗІ 14
РОЗДІЛ 3. РОЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ ПОЕТИКИ У ЗОБРАЖЕННІ ГЕРОЇКИ КОЗАЦТВА 19
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 29

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Формування Б.Д.Грінченка як мовної особистості

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1.РІДНА ГОВІРКА ПИСЬМЕННИКА-СЛОБОЖАНИНА, ДОБРЕ ЗНАННЯ НАРОДНОЇ МОВИ 5
РОЗДІЛ 2. УСЕБІЧНА ЕРУДИЦІЯ, ВИСОКА ОСВІЧЕНІСТЬ; ІНТЕРЕС ДО НАЙВИДАТНІШИХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ І СВІТОВОЇ КЛАСИКИ 9
РОЗДІЛ 3. УЧИТЕЛЮВАННЯ В СЕЛИЩАХ СУМСЬКОГО, ЗМІЇВСЬКОГО, ІЗЮМСЬКОГО ПОВІТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ; ТРИВАЛЕ (ПЕРЕБУВАННЯ В С.ОЛЕКСІЇВКА) 17
РОЗДІЛ 4. ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 21
РОЗДІЛ 5. РЕДАГУВАННЯ ТА ДОУКЛАДАННЯ «СЛОВАРЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» (1907–1909 рр.) 27
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 36

Курсова, 2011р. Вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Кількісні роди дієслівної дії (на матеріалі префіксальних дієслів руху)

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА СПОСОБІВ (РОДІВ) ДІЄСЛІВНОЇ ДІЇ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 7
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ МАКРОПОЛЯ ДІЄСЛІВ КІЛЬКІСНИХ СПОСОБІВ ДІЄСЛІВНОЇ ДІЇ 16
РОЗДІЛ 3.СЕМАНТИКА ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ РУХУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 25
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Іншомовна лексіка на матеріалах творів О. Гончара

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. РОЛЬ ІНШОМОВНИХ СЛІВ У СКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ 5
1.1 Іншомовні слова як частина лексичного складу української мови 5
1.2 Дослідження вживання іншомовної лексики у творах українських письменників 13
РОЗДІЛ ІІ. ІНШОМОВНА ЛЕКСИКА У РОМАНІ О.ГОНЧАРА «СОБОР» 19
2.1 Тематична класифікація іншомовних слів у романі О.Гончара «Собор» 19
2.2. Класифікація запозичень, вжитих у романі, за походженням 22
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Проблема людської совісті та честі в поезії В. Симоненка

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТВОРЧІ ДЖЕРЕЛА, ПОЕТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА 6
РОЗДІЛ 2. ВІДТВОРЕННЯ МОРАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СОВІСТІ ТА ЧЕСТІ ЛЮДИНИ В ТВОРЧОСТІ В. СИМОНЕНКА 17
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК