Туризм

Курортно-розважальний туризм в Україні

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

1.1. Туризм, специфіка поняття, різновиди туризму. Особливості культурно-розважального туризму.

1.2. Історія розвитку культурно – розважального туризму на Україні.

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНОГО ВИДУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

2.1. Аналіз культурно-розважального ресурсу України.

2.2. Особливості та переваги культурно-розважального туризму в Україні.

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

3.1. Аналіз сучасних проблем вітчизняної туристичної індустрії.

3.2. Перспективи розвитку культурно-розважального туризму

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА І ДЖЕРЕЛА

Рік – 2008, 37 сторінок, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Перспективи розвитку етнічного туризму в Україні
Вступ……………………………………………………………………………….3
1. Теоретико-методологічні аспекти туризму…………………………………..6
1.1. Історія становлення та поняття туризму……………………………………6
1.2. Класифікація туристичних послуг…………………………………………11
1.3. Законодавче регулювання туризму в Україні……………………………..18
2. Аналіз стану етнічного туризму в Україні……………………………………23
2.1. Поняття та значення етнічного туризму в Україні…………………………23
2.2. Характеристика об’єктів етнічного туризму в Україні……………………28
2.3. Етнічний туризм у м. Біла Церква………………………………………….30
3. Перспективні напрямки розвитку етнічного туризму в Україні……………35
3.1. Вдосконалення туристичної діяльності України в
сфері етнічного туризму…………………………………………………………38
3.2. Заходи щодо збереження об’єктів етнічного туризму в Україні………….38
Висновки…………………………………………………………………………..41
Список використаних джерел………………………………………..………….44
Додатки……………………………………………………………….…………..47
Рік – 2008, вартість – 80 грн.
80
Детальніше
Проблеми і перспективи розвитку туристичної діяльності в Карпатському регіоні
Вступ 3
1. УМОВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ 6
1.1. Природні та культурно-історичні умови розвитку
туристичної діяльності в Карпатському регіоні 6
1.2. Соціально-економічні умови розвитку туристичної
діяльності в Карпатському регіоні 11
1.3. Структура рекреаційного комплексу Карпатського
регіону 18
2. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ 23
2.1. Стратегічні орієнтири і фактори розвитку
туристичної діяльності в Карпатському регіоні 23
2.2. Тенденції і перспективи розвитку туристичної
діяльності в Карпатському регіоні 28
Висновки 41
Список використаних джерел 44
Рік – 2008, вартість – 80 грн.
80
Детальніше
Туристично-рекреаційна сфера Болгарії: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку

ПЛАН 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. КРАЇНОЗНАВЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛГАРІЇ 6
1.1. Територіальні характеристики країни. 6
1.2. Соціально-політична система. 10
РОЗДІЛ 2. ОГЛЯД ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО РИНКУ БОЛГАРІЇ 15
2.1. Структура туристичного ринку 15
2.2. Інфраструктура країни. 17
2.3. Туристичний бізнес як фактор економічного зростання країни. 24
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ БОЛГАРІЇ 28
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 37

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Карпати: туристична карта сьогодення

ПЛАН 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПРИРОДНИЙ ТА РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 6
1.1 Фізико-географічна характеристика Українських Карпат. 6
1.2. Рослинний і тваринний світ. 8
1.3. Рекреаційний ресурс Карпатського регіону. 11
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНОЇ СФЕРИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 27
2.1. Туристичні та екскурсійні маршрути Карпат. 27
2.2. Санаторно-курортні можливості регіону. 37
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 44

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Організація бізнес-авіації на підприємстві

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ЗАСТОСУВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ………………………………………………….5
1.1. Сутність авіаперевезень, їх види……………………………………………5
1.2. Значення бізнес-авіації як прогресивного напрямку туризму в умовах глобалізації……………………………………………………………………….10
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ БІЗНЕС-АВІАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «НЕПТУН ТРЕВЕЛ КЛАБ»…………………………14
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства……………….14
2.2. Аналіз організації маркетингу та системи збуту туристичних послуг підприємства…………………………………………………………………….19
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ТОВ «НЕПТУН ТРЕВЕЛ КЛАБ»…………………..28
3.1. Впровадження послуг з бізнес-авіації на підприємстві…………………..28
3.2. Застосування мотиваційної складової для активізації просування послуг з бізнес-авіації на ТОВ «Нептун Тревел Клаб»……………………………….…30
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………37
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Туристсько-рекреаційний потенціал Київської області

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження туристсько-рекреаційного потенціалу……………………………………………………………………………5
1.1. Сутність і значення туристсько-рекреаційного потенціалу …………………5
1.2. Складові туристсько-рекреаційного потенціалу………………………………7
Розділ 2. Сучасний стан туристсько-рекреаційного потенціалу Київської області……………………………………………………………………………….10
2.1.Туристсько-рекреаційний потенціал Київської області: історико-культурний, природно-рекреаційний, демографічний, соціально-економічний…………………………………………………………………………10
2.2. Сучасний рівень розвитку і структури туристичного комплексу Київської області………………………………………………………………………………15
2.3. Регіональні особливості використання туристсько-рекреаційного потенціалу Київської області………………………………………………………19
Розділ 3. Перспективи розвитку туристсько-рекреаційного потенціалу Київської області. ………………………………………………………………….23
Висновки……………………………………………………………………………27
Список використаних джерел……………………………………………………..30

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Індустрія туризму Вінницької області

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
1.1. Аналіз загального стану туристичного ринку України……………………5
1.2. Природно-рекреаційні ресурси як основа туристичного потенціалу України…………………………………………………………………………..11
РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
2.1. Загальна характеристика географічного розташування Вінницької області…………………………………………………………………………..17
2.2. Рекреаційно-туристичний потенціал області: історико-культурні пам’ятки, природно-рекреаційні ресурси, туристська інфраструктура…….18
2.3. Проблеми розвитку туризму в області………………………………….. 21
РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
3.1. Обласна Програма розвитку туризму в області на 2002-2010 роки……25
3.2.Сільський зелений туризм у Вінницькій області………………………..29
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………. 36

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Етногенний туризм у Вінницькій області

Вступ………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ І. ЕТНОГЕННИЙ ТУРИЗМ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ…………….5
1.1. Характеристика етногенного туризму…………………………………5
1.2. Стан розвитку етногенного туризму у Вінницькій області………….7
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕТНОГЕННОГО ТУРИЗМУ……………………………………………………………………….10
2.1. Культурні пам’ятки у Вінницькій області…………………………….10
2.2. Перспективи розвитку етногенного туризму у Вінницькій області..28
Висновки…………………………………………………………………………32
Список використаної літератури………………………………………………..34
Додаток……………………………………………………………………………36

Курсова робота, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Етногенний туризм у Київській області

Вступ…………………………………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Стан етногенного туризму у Київській області…………………………5
1.1. Сутність етногенного туризму……………………………………………………….5
1.2. Стан етногенного туризму у Київській області………………………………7
Розділ 2. Особливості етногенного туризму Київської області………………14
2.1. Етногенні туристичні ресурси Київської області…………………………..14
2.2. Історико-культурний потенціал Боярки………………………………………..23
2.3. Перспективи розвитку етногенного туризму…………………………………40
Висновки…………………………………………………………………………………………………45
Список використаної літератури……………………………………………………………47

Курсова робота, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Розвиток та організація пізнавального туризму в Карпатському регіоні

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
1.1. Місце пізнавального туризму в загальній класифікації видів туризму
1.2. Передумови розвитку туризму в Карпатському регіоні
1.3. Ресурси пізнавального туризму в Карпатському регіоні
1.4. Сучасний рівень розвитку пізнавального туризму в Карпатському регіоні
РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ НА ТУРИСТИЧНІЙ ФІРМІ «САМ»
2.3. Місце туристичної фірми «САМ» на ринку пізнавального туризму Карпатського регіону
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
3.1. Проблеми та напрями подальшого розвитку пізнавального туризму Карпатському регіону
3.2. Перспективи діяльності туристичної фірми «САМ» на ринку пізнавального туризму в Карпатському регіоні
Висновки

Дипломна, рік – 2010, 70 сторінок, вартість – 380 грн.

380
Детальніше
Організація управління туристичним комплексом в Україні та за кордоном

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ КОМПЛЕКСОМ 5
1.1. Сутність та види туристичних комплексів 5
1.2. Організаційні структури управління туристичним комплексом 7
1.3. Управління персоналом в сфері туристичного бізнесу як засіб досягнення конкурентних переваг 12
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ (НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ЛАВАНДА COUNTRY CLUB») 14
2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 14
2.2. Технологія виробництва туристичного продукту 18
2.3. Організація управління туристичним комплексом «Лаванда Country Club» 23
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ КОМПЛЕКСОМ 27
3.1. Напрями удосконалення організації управління туристичним комплексом 27
3.2. Розрахунок економічного ефекту від удосконалення організації управління туристичним комплексом 33
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Перспективи фестивального туризму в Україні

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади фестивального туризму 5
1.1 Сутність та значення фестивального туризму й фактори, що визначають його розвиток 5
1.2. Класифікація видів фестивального туризму 7
Розділ 2. Аналіз стану фестивального туризму в Україні 10
2.1. Сучасний стан розвитку фестивального туризму в Україні 10
2.2. Проблеми розвитку фестивального туризму в Україні 14
Розділ 3. Перспективні напрямки розвитку фестивального туризму в Україні 17
Висновки 22
Список використаної літератури 24
Додаток

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Аналіз діяльності туристичного підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні основи дослідження 5
1.1. Поняттєво-термінологічна система дослідження 5
1.2. Теоретичні засади аналізу підприємства 8
1.3. Методика дослідження 12
Розділ 2. Загальна характеристика туристичного підприємства 20
2.1. Базова характеристика туристського підприємства 20
2.2. Структура управління туристським підприємством 21
2.3. Основні напрями діяльності туристського підприємства 23
Розділ 3. Аналіз діяльності туристичного підприємства 28
3.1. Організаційно-економічний механізм функціонування 28
3.2. Оцінка господарської діяльності 30
3.2.1. Оцінка основних показників господарської діяльності 30
3.2.2. Аналіз прибутку та рентабельності 32
3.2.3. Аналіз поточних витрат 34
3.2.4. Аналіз фінансової стійкості 35
3.2.4. Аналіз кредитоспроможності 36
3.2.5. Аналіз використання капіталу 38
3.2.6. Аналіз рівня самофінансування 38
3.3. SWOT-аналіз і PEST-аналіз підприємства 39
Розділ 4. Удосконалення діяльності підприємства 44
4.1. Проблеми діяльності підприємства 44
4.2. Перспективи та шляхи оптимізації підприємства 47
Висновки 53
Список використаних джерел 56
Додатки

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Сільський зелений туризм України: сучасний стан і перспективи

ВСТУП……………………………………………………………………….
3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ …………………………………………………………………..
6
1.1. Сутність та значення сільського зеленого туризму ……………. 6
1.1. 1.2. Ресурси та умови розвитку сільського зеленого туризму………. 12
1.3. Характеристики та складові сільського зеленого туризму……… 17
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
21
2.1. Сучасний стан розвитку сільського зеленого туризму в Україні.. 21
2.2. Оцінка регіональної структури сільського зеленого туризму в Україні………………………………………………………………………….
28
2.3. Проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні……. 34
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
39
3.1. Перспективні напрямки розвитку сільського зеленого туризму в Україні ………………………………………………………………………….
39
3.2. Застосування зарубіжного досвіду сільського зеленого туризму в Україні…………………………………………………………………………
43
3.3. Шляхи удосконалення сільського зеленого туризму в Україні…. 48
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………….. 54
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….. 58

Бакалаврська робота, рік – 2016, вартість – 300 грн.

300
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК