Стратегічний менеджмент, стратегічне управління

Стратегія розвитку підприємства

Вступ…………………………3
1.Теоретичні засади формування стратегії розвитку підприємства…………..6
2.Оцінювання стратегічної позиції ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» на ринку товарів та послуг………………17
3.Розробка стратегії розвитку ВАТ «Універмаг «Дитячий світ»………….….27
Висновки та пропозиції…………………………………………………………34
Список використаної літератури……………………………….37

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Міжнародні стратегії фірм

Вступ…………………………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Поняття міжнародних стратегій фірм……………………….…….5
1.1. Сутність та методика розробки міжнародної стратегії фірми…………….5
1.2. Фактори, що впливають на вибір міжнародної стратегії………………9
1.3. Типи міжнародних стратегій………………………………………………………….12
Розділ 2. Основні типи міжнародних стратегій фірми ……………………15
2.1. Стратегія створення нових підрозділів ………………………………..15
2.2. Міжнародні стратегії конкурентної боротьби………………………………….18
2.3. Ліцензування та франчайзинг як нові міжнародні стратегії фірм……21
Розділ 3. Стратегічні альянси як засіб міжнародної стратегії фірми……..25
Висновки…………………………………………………………………………………………….27
Список використаних джерел………………………………………………………………30
Додаток

Курсова робота, 2009р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Стратегія – головний елемент перспективного управління

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Теоретичні засади стратегії як головного елементу перспективного управління підприємством………5
1.1. Сутність перспективного управління та роль стратегії в ньому………….5
1.2. Загальна (корпоративна) та функціональні стратегії підприємства…….12
2. Аналіз перспективного управління КП «Теско»……………………………26
2.1. Загальна характеристика діяльності КП «Теско»…………………………26
2.2. Визначення базової стратегії підприємства……………………………….34
2.3. Аналіз функціональних стратегій підприємства………………………….39
3. Застосування прогнозування як напрямок удосконалення стратегічного управління КП «Теско»…………………….48
Висновки……………………………………………………55
Список використаних джерел………………………………..58
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Інформаційне забезпечення процесу розробки стратегії управління

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ……………………………5
1.1. Сутність та основні елементи стратегії. Сутність інформаційного забезпечення ……………………………………………………………………..5
1.2. Роль інформації та інформаційного забезпечення в процесі розробки стратегії управління……………………………………………………………..10
1.3. Інформаційні управлінські системи та бази стратегічних даних…………16
2. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ТОВ «БАВОЛ»…………………………………………………22
2.1. Аналіз господарської діяльності ТОВ «Бавол»……………………………22
2.2. Оцінювання стратегічної позиції ТОВ «Бавол» на ринку ……………….29
2.3. Використання інформаційних технологій в стратегії управління ТОВ «Бавол» ………………………………………………………………………….37
3. ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ТОВ «БАВОЛ» ТА НАПРЯМКИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ……………………………………….…41
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….52
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Стратегічний менеджмент

1. Конкурентні стратегії підприємств
2. Зміст, види і порядок реалізації стратегії диверсифікації
3. Проаналізуйте сильні та слабкі сторони підприємства ТОВ „Сільпо-31”

Контрольна, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Стратегічне управління підприємством

Розділ 1. Аналіз середовища господарської організації………………………….3
Розділ 2. Розробка стратегій…………………………………………………………………19
Розділ 3. Визначення конкурентоспроможності підприємства………………25
Список використаної літератури………………………………………………………….36
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Мотивація і основні ризики стратегії диверсифікації. Пов’язана диверсифікація. Непов’язана (конгломеративна) диверсифікація.

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегії диверсифікації діяльності підприємства 5
1.1. Сутність стратегії диверсифікації, її значення 5
1.2. Чинники впровадження стратегії диверсифікації на підприємстві 10
1.3. Ризики, які притаманні стратегії диверсифікації 13
Розділ 2. Класифікаційні ознаки стратегії диверсифікації 17
2.1. Види стратегії диверсифікації діяльності підприємства та їх характеристика 17
2.2. Пов’язана диверсифікація 19
2.3. Непов’язана (конгломеративна) диверсифікація 23
Розділ 3. Особливості впровадження стратегії диверсифікації на підприємстві 28
3.1. Зарубіжний досвід впровадження стратегій диверсифікації 28
3.2. Забезпечення впровадження стратегії диверсифікації на підприємстві 32
Висновки 38
Список використаних джерел 40
Додатки

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Фінансова стратегія фірми

Вступ 3
Розділ 1. Фінансова стратегія фірми як складова загальної стратегії 5
1.1. Сутність та завдання фінансової стратегії фірми 5
1.2. Особливості та характерні риси фінансової стратегії фірми 9
1.3. Складові фінансової стратегії фірми 11
Розділ 2. Типологія фінансової стратегії фірми 14
2.1. Типи фінансової стратегії фірми 14
2.2. Основні чинники вибору фінансової стратегії фірми 17
2.3. Методологія вибору фінансової стратегії фірми 19
Розділ 3. Особливості формування фінансової стратегії фірми 26
3.1. Процес формування й реалізації фінансової стратегії фірми 26
3.2. Основні чинники формування фінансової стратегії фірми 30
Висновки 32
Список використаних джерел 34
Додаток

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Типи стратегій розвитку бізнесу

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегії розвитку бізнесу 5
1.1. Сутність та значення стратегії розвитку бізнесу 5
1.2. Типи стратегій розвитку бізнесу 9
Розділ 2. Основні характеристики стратегій розвитку бізнесу 13
2.1. Стратегії концентрованого зростання 13
2.2. Стратегії інтегрованого зростання 15
2.3. Стратегії диверсифікованого зростання 17
2.4. Стратегії скорочення 20
Розділ 3. Особливості формування стратегії розвитку бізнесу 22
3.1. Процес розробки стратегії розвитку бізнесу 22
3.2. Удосконалення формування стратегії розвитку бізнесу 29
Висновки 31
Список використаних джерел 33

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Обгрунтування стратегії розвитку підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Науково-теоретичне обґрунтування стратегії розвитку підприємства 6
1.1. Стратегії підприємства: основні поняття та визначення 6
1.2. Стратегії розвитку підприємства та шляхи їх реалізації 12
Розділ 2. Аналіз галузі та аналітична оцінка діяльності ПАТ «Крафт Фудз Україна» 23
2.1. Аналіз кондитерської галузі 23
2.2. Техніко-економічний та фінансовий аналіз ПАТ «Крафт Фудз Україна» 31
2.3. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища ПАТ «Крафт Фудз Україна» 40
Розділ 3. Шляхи вдосконалення стратегії розвитку на підприємстві 49
3.1. Аналіз стратегії ПАТ «Крафт Фудз Україна» 49
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення стратегії розвитку ПАТ «Крафт Фудз Україна» 54
Висновки 64
Список використаних джерел 67
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн
120
Детальніше
Дослідження стратегічного планування підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи статегічного планування 5
1.1. Сутність, мета, принципи та моделі стратегічного планування 5
1.2. Система стратегічних, поточних та оперативних планів 14
Розділ 2. Аналіз пивної галузі та діяльності ПАТ «Оболонь» 20
2.1. Аналіз пивної галузі 20
2.2. Техніко-економічний та фінансовий аналіз ПАТ «Оболонь» 29
Розділ 3. Аналіз стратегічного планування на ПАТ «Оболонь» 43
3.1. Стратегічне планування на ПАТ «Оболонь» 43
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення стратегічного планування на ПАТ «Оболонь» 51
Висновки 59
Список використаних джерел 62
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Особливості формування та реалізації кадрової стратегії підприємста

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. КАДРОВА СТРАТЕГІЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 5
1.1. Суть, завдання і основні функції кадрової стратегії підприємства 5
1.2. Взаємозв’язок кадрової стратегії з іншими стратегіями підприємства 11
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 18
2.1. Загальна характеристика банківського сектору України 18
2.2. Техніко-економічний та фінансовий аналіз на прикладі АТ «Дельта Банк» 28
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 41
3.1. Аналіз кадрової стратегії АТ «Дельта Банк» 41
3.2. Пропозиції щодо формування та реалізації кадрової стратегії АТ «Дельта Банк» 48
ВИСНОВКИ 58
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 61
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Розробка стратегії розвитку підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи розробки стратегії розвитку підприємства 5
1.1. Стратегія розвитку підприємства: основні поняття та визначення 5
1.2. Методичні основи розробки стратегії розвитку підприємства 11
Розділ 2. Аналіз галузі та аналітична оцінка діяльності ПАТ «АВК» 19
2.1. Аналіз кондитерської галузі 19
2.2. Техніко-економічний та фінансовий аналіз ПАТ «АВК» 28
Розділ 3. Шляхи вдосконалення стратегії розвитку на підприємстві 40
3.1. Аналіз діючих стратегій ПАТ «АВК» 40
3.2. Розробка стратегії розвитку ПАТ «АВК» на основі проведеного SWOT-аналізу 45
Висновки 55
Список використаних джерел 58
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі теорії ефективної конкуренції

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні основи теорії ефективної конкуренції 5
1.1. Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства 5
1.2. Теорія ефективної конкуренції Й. Шумпетера 11
1.3. Методи оцінки конкурентоспроможності на основі теорії ефективної конкуренції 16
Розділ ІІ. Аналіз пивної галузі та діяльності ДП ПАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта» 23
2.1. Аналіз пивної галузі 23
2.2. Техніко-економічний та фінансовий аналіз ДП ПАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта» 30
Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення конкурентоспроможності ДП ПАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта» 45
3.1. Аналіз конкурентоспроможності підприємства за теорією ефективної конкуренції 45
3.2. Пропозиції щодо покращення конкурентоспроможності ДП ПАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта» 50
Висновки 59
Список використаних джерел 62
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК