Стратегічний маркетинг

Управління стратегічним маркетингом аграрного підприємства

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегічного маркетингу на аграрному підприємстві……………………………………………………………………….5
1.1. Роль та значення стратегічного маркетингу в сучасних умовах………….5
1.2. Основні етапи та процедури планування стратегічного маркетингу на підприємстві………………………………………………………………………11
Розділ 2. Управління стратегічним маркетингом підприємства ВАТ «Житомирський маслозавод»……………………………………………………16
2.1. Економічна характеристика підприємства………………………………..16
2.2. Аналіз маркетингового середовища……………………………………….20
2.3. Аналіз системи управління маркетингом на підприємстві………………33
Розділ 3. Напрямки удосконалення управління стратегічним маркетингом на підприємстві ВАТ «Житомирський маслозавод»……………………………..38
3.1. Застосування та розвиток стратегічного планування для покращення ринкових позицій підприємства…………………………………………………38
3.2. Шляхи покращення функціональних стратегій підприємства……………43
Висновки…………………………………………………………………………47
Список використаних джерел…………………………………………………..50
Додатки

Рік – 2009, вартість 70 грн.

70
Детальніше
Стратегічний аналіз ринку та умов конкуренції в діяльності підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………………………….3
1. Сутність та визначення стратегічного аналізу ринку та умов конкуренції в діяльності підпримства………………………………………………..6
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ НВО „Бавол”……………………………………………………………………………………………13
3. Аналіз конкурентноздатності досліджуваного підприємства…………….19
4. Визначення маркетингової стратегії, що застосовує ТОВ НВО „Бавол”……………………………………………………………………………………………27
5. Напрямки вдосконалення маркетингової діяльності підприємства……31
Висновки…………………………………………………………………………………………….36
Список використаних джерел………………………………………………………………39
Додатки

Курсова, 2006р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Стратегічний маркетинг та його застосування для підвищення ефективності діяльності підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………………………….3
1. Стратегічний маркетинг, його суть, особливості та значення……………..5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ОДП „Чернівцітурист”……………………………………………………………………………..13
3. Основні етапи та процедури планування стратегічного маркетингу на підприємстві …………………………………………………………………………………..16
4. Особливості проведення узагальнюючого аналізу при визначенні стратегії маркетингу підприємства…………………………………………………..21
5. Методичні підходи до розробки маркетингової стратегії організації…26
Висновки……………………………………………………………………………………………..30
Список використаних джерел………………………………………………………………32
Додатки.

Курсова, 2006р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Стратегічний маркетинг та конкурентоспроможність роздрібного торгового підприємства

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
1. Стратегічний маркетинг як фактор підвищення конкурентоспроможності підпримства……………………………………………..5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Сільпо-31”..11
3. Оцінка конкурентноспроможності ТОВ „Сільпо-31” та його продукції………………………………………………………………………………………..17
4. Маркетингова активність як фактор підвищення конкурентоспроможності підпримства…………………………………………….27
5. Шляхи підвищення конкурентоспроможності ТОВ „Сільпо-31” ……..33
Висновки…………………………………………………………………………………………….38
Список використаних джерел………………………………………………………………40
Додатки

Курсова, 2006р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Стратегічні рішення підприємства у ціновій політиці торговельного підприємства

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
1. Значення ціни в стратегії маркетингу……………………………………………….5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Мелкам”….12
3. Дослідження цінової політики підприємства……………………………………16
4. Вибір визначальних цілей формування цінової політики підприємства…………………………………………………………………………………..24
5. Визначення цінової стратегії підприємства………………………………………28
Висновки……………………………………………………………………………………………..31
Список використаних джерел……………………………………………………………….33
Додатки

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Стратегічні рішення підприємства у збутовій політиці

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
1. Економічна сутність каналів збуту……………………………………………………5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Басер”………11
3. Стратегії охоплення ринку підприємством……………………………………….14
4. Планування та управління збутом в діяльності підприємства……………23
5. Вдосконалення методів стимулювання збуту і продажу товарів………..33
Висновки……………………………………………………………………………………………..36
Список використаних джерел……………………………………………………………….38
Додатки

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Стратегічний маркетинг. Контрольна робота

1. Характеристика товарних стратегій підприємства ……………….3
2. Сутність маркетингової стратегії послідовників.…………9
Список використаної літератури………..…..………15

Контрольна робота, 2008р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Роль стратегічного маркетингу в управлінні підприємством

Вступ………………………………………………………………………………..3
1. Теоретично-методичні основи впровадження стратегічного маркетингу на підприємстві………………………………………………………………………..5
1.1. Сутність стратегічного маркетингу , та його значення…………………….5
1.2. Функції стратегічного маркетингу, роль в управлінні…………………….11
2. Економічна характеристика підприємства та його становище на ринку…..17
2.1. Загальна характеристика підприємства…………………………………….17
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства……………….20
2.3. Аналіз конкурентного середовища…………………………………………26
3. Шляхи покращення на основі інструментів стратегічного маркетингу (стратегічних рішень)…………………………………………………………….31
3.1. Здійснення SWOT-аналізу на підприємстві ……………………………….31
3.2. Шляхи покращення системи маркетингу на підприємстві………………..37
Висновки………………………………………………………………………….42
Список використаної літератури………………………………………………..45
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Методичні основи формування стратегії підприємства

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні основи стратегії підприємства…………………………..5
1.1. Сутність стратегії підприємства, її значення та завдання…………………5
1.2. Види маркетингових стратегій підприємства та їх характеристика……..11
1.3. Сутність й класифікація конкурентних стратегій…………………………16
Розділ 2. Аналіз формування стратегії підприємства КП «Теско»……………20
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства……………….20
2.2. Оцінка конкурентних ринкових позицій підприємства та факторів, які на них впливають…………………………………………………………………….26
2.3. Визначення маркетингової стратегії, що застосовує підприємство……..33
Розділ 3. Шляхи покращення формування стратегії підприємства КП «Теско»……………………………………………………………………………36
3.1. Удосконалення формування стратегії підприємства……………………..36
3.2. Вибір і характеристика стратегії розвитку на основі проведеного аналізу…………………………………………………………………………….39
Висновки………………………………………………………………………….44
Список використаних джерел…………………………………………………..47
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Формування та реалізація маркетингових стратегій диференціації

Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади маркетингових стратегій диференціації
1.1. Концептуальні підходи щодо маркетингових стратегій на підприємстві
1.2. Сутність та різновиди маркетингових стратегій диференціації
Розділ 2. Аналіз формування та реалізації маркетингової стратегії диференціації на підприємстві ТОВ «Хабалівка»
2.1. Аналіз господарської діяльності підприємства
2.2. Комплекс маркетингу підприємства
2.3. Дослідження процесу формування та реалізації маркетингової стратегії диференціації на підприємстві
Розділ 3. Основні напрямки стратегічного розвитку підприємства ТОВ «Хабалівка»
3.1. Удосконалення процесу формування та реалізації маркетингової стратегії диференціації на підприємстві
3.2. Основні напрямки удосконалення маркетингової діяльності
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Стратегічна сегментація як фактор формування конкурентного ринкового середовища в аграрному секторі України

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегічної сегментації в аграрному секторі України……………………………………………………………………………5
1.1. Сутність та значення стратегічної сегментації ……………………………5
1.2. Методичні підходи до процесу стратегічної сегментації …………………9
Розділ 2. Аналіз стратегічної сегментації ТОВ «Надзбруччя Хліб»…………16
2.1. Аналіз обсягів і структури господарської діяльності підприємства ТОВ «Надзбруччя Хліб»………………………………………………………………16
2.2. Аналіз конкурентоспроможності підприємства стосовно конкурентів…21
2.3. Оцінка стратегічної сегментації на підприємстві…………………………28
Розділ 3. Напрями покращення стратегічної сегментації в ТОВ «Надзбруччя Хліб»………………………………………………………………………………31
3.1. Шляхи покращення стратегічної сегментації в ТОВ «Надзбруччя Хліб»………………………………………………………………………………31
3.2. Підвищення конкурентоспроможності підприємства в стратегічному періоді…………………………………………………………………………….37
Висновки…………………………………………………………………………42
Список використаних джерел…………………………………………………..45
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Розробка маркетингової стратегії для промислового підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади маркетингової стратегії 5
1.1. Сутність і зміст маркетингової стратегії 5
1.2. Класифікація маркетингових стратегій 8
Розділ 2. Оцінка комплексу маркетингу та аналіз стратегії на промисловому підприємстві ТОВ «Ротис» 18
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Ротис» 18
2.2. Дослідження комплексу маркетингу підприємства 22
2.3. Аналіз маркетингової стратегії ТОВ «Ротис» 26
Розділ 3. Розробка маркетингової стратегії для промислового підприємства ТОВ «Ротис» 31
3.1. Удосконалення формування стратегії підприємства 31
3.2. Вибір та впровадження маркетингової стратегії ТОВ «Ротис» 34
Висновки 39
Список використаних джерел 42
Додатки

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Конкурентні переваги об’єктів: суть, класифікація, управління

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні основи визначення конкурентних переваг підприємств 6
1.1. Сутність конкурентних переваг підприємства 6
1.2. Класифікація конкурентних переваг та фактори, що їх визначають 11
1.3. Методичні підходи до визначення конкурентних переваг 15
Розділ 2. Оцінка конкурентних переваг ВАТ «Ставищенський маслозавод» 21
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 21
2.2. Дослідження маркетингового середовища 24
2.3. Оцінка конкурентних переваг ВАТ «Ставищенський маслозавод» на регіональному ринку молочної продукції 33
Розділ 3. Напрями зміцнення конкурентних переваг ВАТ «Ставищенський маслозавод» 38
Висновки 47
Список використаних джерел 50
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Використання інструменту сегментації ринку в діяльності підприємства АПК в Українї

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні основи сегментації ринку в діяльності підприємства АПК в Україні 5
1.1. Сутність сегментації ринку 5
1.2. Алгоритм процесу ринкової сегментації 11
1.3. Фактори та критерії сегментації ринку 15
Розділ 2. Дослідження сегментації ринку в ФГ «Полісся» 19
2.1. Загальна характеристика підприємства ФГ «Полісся» та його фінансового стану 19
2.2. Дослідження ринку та споживачів картоплі в Україні 26
2.3. Виділення цільових сегментів і вивчення конкурентів 31
Розділ 3. Шляхи вдосконалення сегментації ринку в діяльності ФГ «Полісся» 36
3.1 Обґрунтування маркетингової стратегії сегментації та вибору цільового ринку 36
3.2 Шляхи покращення обслуговування цільових сегментів 40
Висновки 47
Список використаних джерел 50
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Стратегічний маркетинг в системі управління підприємством

Вступ 3
Розділ 1. Теоретично-методичні основи впровадження стратегічного маркетингу на підприємстві 6
1.1. Сутність стратегічного маркетингу та його значення 6
1.2. Функції стратегічного маркетингу, роль в управлінні 10
1.3. Особливості стратегічного маркетингу в системі управління підприємством 13
Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності ТОВ «Агро Богуславщина-Еко» 19
2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ «Агро Богуславщина-Еко» та його фінансового стану 19
2.2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Агро Богуславщина-Еко» 28
2.3. Аналіз становища на ринку підприємства ТОВ «Агро Богуславщина-Еко» 33
Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності підприємства на основі інструментів стратегічного маркетингу 37
3.1. Обґрунтування маркетингових стратегій 37
3.2. Шляхи покращення системи маркетингу на підприємстві 42
Висновки 48
Список використаних джерел 51
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК