Розміщення продуктивних сил

Кольорова металургія в країнах СНД

Вступ
1. Значення і місце кольорової металургії в економіці країн СНД. Структура кольорової металургії
2. Основні етапи і сучасні проблеми розвитку кольорової металургії країн СНД
3. Особливості і фактори розміщення кольорової металургії
4. Територіальна організація кольорової металургії країн СНД
5. Продукція кольорової металургії у зовнішній та внутрішній торгівлі країн СНД
6. Перспективи розвитку і розміщення кольорової металургії в країнах СНД
Висновки
Список використаної літератури

Курсова робота, 2004р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Зовнішньоекономічні зв’язки України та Казахстану

Вступ
1. Зовнішньоекономічні зв’язки: іх сутність, значення, форми
2. Економіко-географічні передумови розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Казахстану
3. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків Казахстану та їх регіональні аспекти
4. Зовнішня торгівля Казахстану. Сучасний стан експорту та імпорту за основними товарними групами і торговими партнерами
5. Сучасний стан і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Казахстану з Україною
Висновки
Список використаної літератури

Курсова робота, 2005р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
РПС Німеччини

Вступ……………………………………………………………………………………………………….3
1. Короткі основні відомості про Федеративну Республіку Німеччину. Визначення терміну „продуктивні сили”, загальний рівень продукивних сил ФРН…………………………………………………………………………………………………………6
2. Передумови розвитку і розміщення продуктивних сил ФРН: історичні, природні і демографічні……………………………………………………………………………10
3. Сучасна структура і рівень розвитку провідних галузей господарства країни……………………………………………………………………………………………………..19
4. Особливості розміщення і територіальна структура: промисловості, АПК, транспорту і сфери обслуговування…………………………………………………………25
5. Участь ФРН в міжнародному територіальному поділі праці…………………29
6. Перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил Федеративної Республіки Німеччини……………………………………………………………………………32
Висновки……………………………………………………………………………………………….35
Список використаної літератури…………………………………………………………….37
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Особливості розміщення мінеральних добрив України. Основні проблеми та перспективи розвитку

ВСТУП………………………………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ І РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ………….5
1.1. Значення і місце виробництва мінеральних добрив в економіці України, його структура……..5
1.2.. Передумови розвитку і розміщення ……………………………. 8
1.3. Особливості і фактори розміщення………………………………. 12
РОЗДІЛ ІІ. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ, ЇЇ ПРОДУКЦІЯ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ………….16
2.1. Територіальна організація виробництва мінеральних добрив…………………………………………………………………………………16
2.2. Продукція виробництва мінеральних добрив у зовнішній та внутрішній торгівлі……………………………………………………………..19
РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УКРАЇНІ………………………23
3.1. Перспективи розвитку і розміщення в Україні………..23
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….. 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………. 29
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2006р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Туризм в м. Києві та Київській області

Вступ……………………………………………………………………………………………………….3
1. Сутність, значення і місце рекреаційно-туристичного комплексу в господарстві Києва та Київської області…………………………………………………..5
2. Передумови розвитку і розміщення туристичного комплексу Києва та Київської області……………………………………………………………………………………..8
2.1. Природні……………………………………………………………………………………………8
2.2. Демографічні…………………………………………………………………………………….10
2.3. Соціально-економічні……………………………………………………………………….11
2.4. Історичні…………………………………………………………………………………………..13
3. Сучасний рівень розвитку і структури туристичного комплексу Києва та Київської області…………………………………………………………………………………….15
4. Розміщення і регіональні відмінності розвитку туристично-рекреаційного комплексу Києва та Київської області……………………………………………………..20
5. Проблеми та напрями подальшого розвитку туристичного комплексу Києва та Київської області………………………………………………………………………24
Висновки………………………………………………………………………………………………..27
Список використаної літератури……………………………………………………………..29

Курсова робота, 2006р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Трудові ресурси України

Вступ……………………………………………………………………………………………..3
1. Поняття трудових ресурсів………………………………………………………….5
2. Сучасний стан трудових ресурсів України………………………………….10
3. Особливості територіального розміщення трудових ресурсів України…………………………………………………………………………………………………..15
4. Безробіття трудових ресурсів в Україні……………………………………….20
5. Перспективи і шляхи розвитку трудових ресурсів України………….25
Висновки……………………………………………………………………………………….29
Список використаної літератури…………………………………………………….31
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
РПС Росії

Вступ……………………………..3
1. Місце продуктивних сил у народному господарстві Росії……………………….5
2. Фактори розміщення продуктивних сил………………………10
3. Сучасна галузева територіальна структура народного господарства Росії…………………..15
4. Зовнішньо-економічні потоки в галузях народного господарства Росії…………………………….21
5. Проблеми та перспективи продуктивних сил Росії………………………25
Висновок……………………………………………………………………27
Список використаної літератури………………………………….30

Курсова робота, 2007р. Вартість – 30 грн
30
Детальніше
Трудові ресурси Карпатського економічного району та особливості їх розміщення

Вступ………………………………………………………………………………………………………..3
1. Трудові ресурси як складова продуктивних сил суспільства…………………..5
2. Структура зайнятості продуктивних сил Карпатського регіону та її зміни………………………………………………………………………………………………………..11
3. Трудові ресурси сфери обслуговування, у т.ч. торгівлі і громадського харчування………………………………………………………………………………………………16
4. Особливості розподілу трудових ресурсів Карпатського регіону…………..19
5. Сучасні соціальні, економічні та екологічні проблеми зайнятості населення та перспективи розвитку трудових ресурсів……………………………………………..22
Висновки…………………………………………………………………………………………………28
Список використаної літератури………………………………………………………………30

Курсова робота, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Виробництво цукру в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку

Вступ
1. Значення і розміщення цукрової промисловості в економіці України
2. Передумови розвитку і розміщення цукрового виробництва в Україні
3. Сучасні тенденції виробництва цукру в Україні
4. Основні проблеми розвитку цукрового виробництва в Україні
5. Резерви підвищення продуктивності виробництва цукру в Україні
6. Перспективи виробництва цукру в Україні
Висновки
Список використаної літератури

Курсова робота, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Зовнішньоекономічні зв’язки Канади

Вступ………………………………………………………………………………………………………..3
1. Значення і види зовнішньоекономічних зв’язків країни, загальні закономірності і принципи їх розвитку………………………………………………….5
2. Фактори територіальної організації та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Канади……………………………………………………………………………………12
3. Зовнішня торгівля Канади, її товарна і територіальна структура. Міжнародні торговельні та економічні союзи Канади…………………………..19
4. Зовнішні зв’язки Канади в банківсько-кредитній, фінансово-інвестиційній, освітньо-науковій, транспортно-комунікаційній та техніко-технологічній сферах…………………………………………………………………………26
5. Проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Канади…………………………………………………………………………29
Висновки…………………………………………………………………………33
Список використаної літератури………………………………………………………………..35
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Зовнішньоекономічні зв’язки Фінляндії

Вступ………………………………………………………………………………………………………..3
1. Значення і види зовнішньоекономічних зв’язків країни, загальні закономірності і принципи їх розвитку………………………………………………….5
2. Фактори територіальної організації та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Фінляндії…………………………………………………………………………………12
3. Зовнішня торгівля Фінляндії, її товарна і територіальна структура. Міжнародні торговельні та економічні союзи Фінляндії……………………….18
4. Зовнішні зв’язки Фінляндії в банківсько-кредитній, фінансово-інвестиційній, освітньо-науковій, транспортно-комунікаційній та техніко-технологічній сферах………………………………..………………………25
5. Проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Фінляндії ………………………………………………………………………27
Висновки…………………………………………………………………………29
Список використаної літератури………………………………………………………………..31
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Регіональна економіка Польщі

Вступ…………………………………………………………………..……3

Розділ 1. Регіональні особливості Польщі.………………………………5

Розділ 2. Екологічні проблеми Польщі………………………………….25

Висновки…………………………………………………………………..29

Список використаної літератури…………………………………………32

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
РПС Фінляндії

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Фінляндії………………………………………………………………………5
2. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил території: історичні, природні, демографічні, екологічні……………………………..8
3. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу території…………………………………………………………….………..12
4. Особливості розміщення і територіальна структура провідних галузей господарства території:…………………………….19
Промисловості…………………………………………………….………..19
АПК…………………………………………………………………………21
Транспорту……………………………………………………….…………22
Сфери послуг…………………………………………………….…………23
5. Участь Фінляндії у міжнародному територіальному поділі праці та економічних зв’язках……………………………..25
6. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил Фінляндії…………………………………………………..31
Висновки.………………………………………………………………………..33
Списки використаної літератури……………………………………………….36
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Територіальне розміщення садівництва й виноградарства України

ВСТУП……………………………………………………. 3
Розділ 1. Передумови виникнення та розвитку садівництва України…………………………………………… 6
1.1. Виникнення, суть та значення садівництва в Україні………………………………………. 6
1.2. Соціально-економічні і природні передумови розвитку садівництва України……….12
Розділ 2. Сучасний стан садівництва України…………………. 20
2.1. Ринок фруктів і ягід в Україні, поточна кон’юнктура……………………………….20
2.2. Стан, значення та перспективи консервної промисловості України………………………36
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку садівництва в Україні………………………………………… 40
3.1. Проблеми та перспективи розвитку садівництва в Україні…………………………………. 40
Висновки та пропозиції……………………………… 45
Список використаних джерел…………..47
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Транспортне машинобудування Південної Європи

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ЗВ’ЯЗКИ І ЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ. ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ ЙОГО РОЗВИТКУ 5
РОЗДІЛ 2. ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ПІВДЕННОЇ ЄВРОПИ 10
РОЗДІЛ 3. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ПІВДЕННОЇ ЄВРОПИ 18
РОЗДІЛ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ПІВДЕННОЇ ЄВРОПИ 24
РОЗДІЛ 5. ПРОДУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ У ВНУТРІШНІЙ ТА ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ 27
РОЗДІЛ 6. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В ПІВДЕННІЙ ЄВРОПІ .35
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 44
ДОДАТОК

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Розвиток та розміщення паливно-енергетичного комплексу світу і України

Вступ…………………………………………………………………………………………………………..3
1. Сутність, структура і значення ПЕКУ (паливно-енергетичного комплексу
України)………………………………………………………………………………………………………5
2. Основні передумови розвитку і фактору розміщення ПЕК території, що
досліджується………………………………………………………………………………………………10
2.1. Історичні……………………………………………………………………………………….10
2.2. Природні……………………………………………………………………………………….12
2.3. Соціально-економічні……………………………………………………………………15
2.4. Демографічні…………………………………………………………………………………19
3. Сучасні особливості розвитку ПЕК……………………………………………………………22
4. Територіальна організація ПЕК…………………………………………………………………30
5. Продукція ПЕК у внутрішній і зовнішній торгівлі……………………………………..36
6. Проблеми і перспективи розвитку ПЕК……………………………………………………..39
Висновки………………………………………………………………………………………………………43
Список використаної літератури……………………………………………………………………45
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
РПС Івано-Франківської області

Вступ…………………………………………………………………………………………………………..3
1. Загальна характеристика Івано-Франківської області………………………………..4
2. Передумови розвитку і розміщення продуктивних сил Івано-Франківської
області…………………………………………………………………………………………………………11
3. Галузева структура та рівень розвитку господарства Івано-Франківської
області…………………………………………………………………………………………………………16
4. Територіальна структура та особливості розміщення господарства
Івано-Франківської області………………………………………………………………………….22
5. Зовнішні економічні зв’язки Івано-Франківської області……………………………28
6. Проблеми і перспективи розвитку Івано-Франківської області…………………..33
Висновки……………………………………………………………………………………………………..38
Список використаної літератури……………………………………………………………………41
Додаток

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Сучасний стан розвитку соціального комплексу України, проблеми та шляхи їх вирішення

1. Сучасний стан розвитку соціального комплексу України, проблеми та шляхи їх вирішення 3
Вступ 3
1.1. Сутність та склад соціального комплексу України 4
1.2. Сучасний стан та проблеми розвитку соціального комплексу України 7
1.3. Напрями вирішення проблем соціального комплексу України 15
Висновки 19
2. Задача 20
Визначте продуктивність суспільної праці в регіоні України та охарактеризуйте одержаний вами результат, виходячи з того, що обсяг регіонального валового внутрішнього продукту становить 39877 млн. грн., а середньорічна численність зайнятих економічною діяльністю – 1345 тис. чол.
3. Тести 20
3.1. Визначте експортний потенціал Придніпровського економічного району: 20
3.2. Шельф Чорного та Азовського морів має велику цінність як: 21
Список використаної літератури 21

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Сучасний стан розвитку транспортно-дорожного комплексу України проблеми та шляхи їх вирішення

1. Сучасний стан розвитку транспортно-дорожнього комплексу України, проблеми та шляхи їх вирішення 3
Вступ 3
1.1. Сутність та склад транспортно-дорожнього комплексу України 4
1.2. Сучасний стан та проблеми розвитку транспортно-дорожнього комплексу України 7
1.3. Напрями вирішення проблем транспортно-дорожнього комплексу України 12
Висновки 15
2. Задача 17
Визначте рівень економічної активності населення, якщо чисельність економічного активного населення становить 748 тис. чол.,
а його загальна кількість віком 15-70 років відповідно – 920 тис. чол. Оцініть одержаний результат вашого розрахунку, та зробіть пояснення.
3. Тести 17
3.1. Ядром Східного економічного району є: 17
3.2. До складу Центрального економічного району входять: 18
Список використаної літератури 18

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Сучасний стан розвитку машинобудування України, проблеми та шляхи їх вирішення

1. Сучасний стан розвитку машинобудування України, проблеми та шляхи їх вирішення 3
Вступ 3
1.1. Сутність та структура машинобудування України 4
1.2. Сучасний стан та проблеми розвитку машинобудівного комплексу України 7
1.3. Основні напрями вирішення проблем машинобудівного комплексу України 13
2. Задача 14
3. Тести 15
3.1. Можливості командно-адміністративної системи у державному регулюванні регіонального розвитку: 15
3.2. Проблеми вдосконалення розвитку регіональної системи повинні вирішуватись: 15
Висновок 15
Список використаної літератури 17

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК