Правові дисципліни (трудове право, криміналістика, теорія держави й права тощо)

Загальна характеристика субєктів господарювання в АПК

Вступ
1. Теоретичні аспекти суб’єктів господарювання
1.1. Поняття суб’єктів аграрного права
1.2. Сутність господарської діяльності
виробників аграрної продукції
1.3. Правова база для суб’єктів господарювання в АПК
2. Аналіз правової характеристики суб’єктів господарювання в АПК
2.1. Значення сільського господарювання
2.2. Характеристика форм господарювання АПК
2.3. Правовий статус державних
сільськогосподарських підприємств
2.4. Правове положення громадян, фермерського та
особистого господарства як суб’єктів аграрних правовідносин
2.5. Основні засади і правові форми планування
господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників
3. Перспективи вдосконалення діяльності суб’єктів господарювання
в АПК України
3.1. Проблеми господарських формувань в АПК
3.2. Шляхи вдосконалення діяльності суб’єктів
господарювання в АПК України
Висновки
Список використаної літератури
Додаток

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Застава як спосіб кредитного забезпечення

Вступ…………………………….3
Розділ 1. Застава як спосіб забезпечення майнових прав кредитора…………….5
1.1. Місце та роль застави в цивільному та господарському обороті……………..5
1.2. Структура і зміст заставних зобов’язань……………11
Розділ 2. Характерні особливості окремих видів застави……….13
2.1. Іпотека………………13
2.2. Застава товарів в обороті або у переробці……………17
2.3. Заклад……………………19
2.4. Кредитне забезпечення у вигляді рухомого майна……………….20
2.5. Застава цінних паперів………………….22
Розділ 3. Проблеми забезпечення вимог кредиторів із заставленого майна……………25
3.1. Підстави і обсяг задоволення майнових вимог заставодержателя з вартості предмета застави……….25
3.2. Проблеми звернення стягнення на заставлене майно…………..25
Висновки……………………29
Список використаних джерел……………………31

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Криміналістична характеристика злочину як окрема криміналістична теорія

Вступ…………………………………………….3
Розділ 1. Криміналістична характеристика злочину як особлива категорія в криміналістиці…………………………………….5
1.1. Поняття криміналістичної характеристики злочину……………………………5
1.2. Різні підходи до визначення криміналістичної характеристики…………..8
Розділ 2. Структура криміналістичної характеристики злочину……………….13
2.1. Предмет безпосереднього злочинного посягання………………………………13
2.2. Обстановка вчинення злочину…………………………………14
2.3. Спосіб вчинення злочину…………………………………………17
2.4. Особа злочинця…………………………………………20
2.5. Особа потерпілого……………………………….22
Розділ 3. Роль та значення криміналістичної характеристики злочину для побудови методики розслідування…………………24
Висновки………………………………………….28
Список використаної літератури…………………………….30

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Публічний договір

Вступ………………………………………………………………………………………………………………3
1. Поняття публічних договорів та їх співвідношення у договорах приєднання………………………………………………………………………………………………….5
2. Особливості порядку укладання публічних договорів…………………………………12
3. Особливості публічних договорів в окремих сферах…………………………………..18
Висновки…………………………………………………………………………………………………………27
Список використаної літератури………………………………………………………………………29

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Правовий статус депутатів України

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Правовий статус народного депутата України…………………………………5
1.1. Основи правового статусу народних депутатів України………………5
1.2. Основні гарантії депутатської діяльності……………………………..10
2. Особливості правового статусу депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим……………………………………………………………………20
2.1. Правовий статус депутатів Верховної Ради АРК……………………..20
2.2. Права та повноваження депутатів Верховної Ради АРК……………..21
3. Особливості правового статусу депутата місцевої ради………………………26
3.1. Поняття та конституційно-правова характеристика статусу
депутатів місцевих рад в Україні………………………………………………….26
3.2. Функції та повноваження депутатів місцевих рад……………………30
3.3. Гарантії діяльності місцевих рад………………………………………32
Висновки……………………………………………………………………………35
Список використаних джерел……………………………………………………..37

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Право і дієздатність юридичних осіб

ВСТУП…………………………………………………………………………………………….. 4
1. Правоздатність юридичної особи в цивільному праві України………. 6
2. Цивільно-правова характеристика дієздатності юридичних осіб…… 15
Суть та ознаки дієздатності юридичних осіб………………………….. 15
Способи вияву дієздатності юридичної особи у сфері цивільних правоохоронних відносин..18
3. Правоздатність та дієздатність: необхідність розмежування………….. 23
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………….. 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………….. 32

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Трудовий договір з держслужбовцями

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЕМ 5
1.1 Поняття трудового договору і його характеристика у сучасний період. 5
1.2 Договір із державним службовцем як окремий вид трудового договору. 12
1.3 Зміст трудового договору та особливості змісту, притаманні договору з державним службовцем. Порядок оформлення трудового договору. 15
РОЗДІЛ 2. ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 20
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ТРУДОВОМУ ДОГОВОРІ 26
3.1. Порядок та умови прийняття на роботу, визначені для державних службовців України. 26
3.2 Умови проходження служби та кар’єрний ріст. 30
3.3. Підстави припинення трудового договору. 35
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 44

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Кримінально-правова характеристика ухилення від справи страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Вступ…………………………………………………………………………………………………………..3
І Кримінальний кодекс України про ухилення від сплати податків, зборів, інших обовязкових платежів…………………………………………………………………….4
1.1 Ухилення від сплати податків…………………………………………………………….4
1.2 Ухилення від сплати інших обов’язкових платежів………………………….10
ІІ Податки як предмет кримінального злочину……………………………………………19
2.1 Кримінальна відповідальність за привласнення майна, приписки та інші перекручення звітності, ухилення від податку, інші види господарських злочинів………………………………………………………………………….19
2.2 Кримінально-правова відповідальність ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування……………..26
2.3 Відмінність від ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів……………………………………………………………………………27
ІІІ Проблематика ухилень як обов’язкової ознаки злочину………………………….31
Висновок……………………………………………………………………………………………………39
Список використаної літератури…………………………………………………………………41

Курсова робота, 2007р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Колективний договір і колективні угоди

Вступ
1. Колективний договір і колективні угоди
2. Задача 1
3. Задача 2
Список використаної літератури

Контрольна, 2008р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Відповідальність за порушення конкурентного законодавства

Вступ………………………………….. 3
1. Сутність та підстави відповідальності за порушення конкурентного законодавства………4
2. Види відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції………8
Висновки…………………………………………… 16
Список використаної літератури……………………………. 17

Реферат, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Профілактика злочинів на сімейно-побутовому ґрунті

Вступ…………………………………………………………………………3
1. Кримінологічна характеристика злочинів на сімейно-побутовому ґрунті……………………………………………………………………………….6
2. Причини та умови, що призводять до вчинення злочинів на сімейно-побутовому ґрунті……………………………………………………………….16
3. Основні напрямки профілактики злочинів на сімейно-побутовому ґрунті………………………………………………………………………………24
Висновок…………………………………………………………………..31
Список використаної літератури…………………………………………32

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Кримінально-процесуальне доказування

Вступ……………………………………………………………………3
1.Поняття кримінально-процесуального доказування, його структура і значення…………………………………………………6
2.Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному процесі…………………………………………………………………16
3. Засоби кримінально-процесуального доказування і проблеми подальшого їх вдосконалення……………………………………..22
Висновок………………………………………………………………39
Використана література……………………………………………42

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Правові основи розв’язання бізнес-конфліктів

Вступ……………………………………………………………………….3
1. Сутність поняття бізнес-конфлікту та способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання……………………………….5
2. Господарський суд, система і компетенція органів………………..8
3. Аналіз україно-російського газового бізнес-конфлікту…………11
Висновок…………………………………………………………………20
Список використаної літератури….…………………………………..21

Реферат, 2008р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, здобутого злочинним шляхом

ВСТУП…………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
1.1. Історико-правовий огляд…………………………………………………….6
1.2. Порівняльно-правовий аналіз розвитку закордонного законодавства в галузі боротьби з легалізацією злочинних доходів…………………………….7
1.3. Сучасний стан проблеми легалізації злочинного капіталу в Україні….. 14
РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
2.1.Кваліфікація легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом…………………………………………………………….. 20
2.2. Об’єкт і об’єктивні ознаки легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом …………………………………………………..22
2.3. Суб’єкт і суб’єктивні ознаки легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом…………………………………………..24
2.4. Аналіз судової практики (постанова пленуму верховного суду)……….26
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ……………………………………………………………………….31
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………… 36

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Юридичні терміни

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ 6
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 12
РОЗДІЛ 3. СПЕЦИФІЧНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЮРИДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 18
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 27

Курсова робота, 2007р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Боротьба з корупцією: світовий досвід та сучасний стан в Україні

ВСТУП 2
1. Світовий досвід боротьби з корупцією. 3
2. Законодавче підґрунтя для боротьби з корупцією в Україні: досвід державної політики незалежної країни. 5
ВИСНОВКИ 9
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 10

Контрольна, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Показання свідків, як засіб доказування

ВСТУП 3
ОСНОВНА ЧАСТИНА 4
ВИСНОВКИ 8
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 9

Контрольна, 2007р. Вартість – 20 грн
20
Детальніше
Обмеження при прийомі на роботу для деяких категорій працівників

ВСТУП 3
ОСНОВНА ЧАСТИНА 5
ВИСНОВКИ 10
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 13

Контрольна, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Порядок відшкодування матеріальної шкоди заподіяної працівником

ВСТУП 3
1. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації. 4
2. Порядок визначення шкоди. 6
3. Порядок відшкодування шкоди. 8
ВИСНОВКИ 12
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 14

Контрольна, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Бандитизм. Поняття банди, ознаки

РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ РАКУРС ІСТОРИЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ПОНЯТТЯ „БАНДИТИЗМ”. ДЕФІНІЦІЯ „БАНДИТИЗМУ” В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ 6
РОЗДІЛ 2. ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ “БАНДИТИЗМ” 14
2.1. Об’єкт бандитизму та об’єктивна сторона бандитизму. 14
2.2. Суб’єкт та суб’єктивна сторона бандитизму. 23
2.3. Відмінності бандитизму від інших суміжних злочинів. 25
РОЗДІЛ 3. ПОКАРАННЯ ПРИ ВЧИНЕННЯ БАНДИТИЗМУ. ПИТАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНДИТИЗМУ В УКРАЇНІ 27
3.1. Покарання при вчинення бандитизму: огляд Кримінального кодексу України. 27
3.2. Профілактика бандитизму: кримінально-правова, криміналістична, віктимологічна. 29
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 35

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Правовий статус депутата

ВСТУП 3
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА 6
1.1.Теоретичні основи статусу парламентарія як інституту представницької демократії. 6
1.2.Поняття конституційно-правового статусу народного депутата України. 9
РОЗДІЛ II. СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ 16
2.1. Повноваження народного депутата України. 16
2.2. Гарантії діяльності народного депутата України: поняття та види. 21
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 31

Курсова робота, 2007р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Кримінально-правова боротьба з хуліганством

Вступ…………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХУЛІГАНСТВА……………………………………..6

1.1 Поняття хуліганства, ознаки складу злочину………………………….6

1.2 Кваліфікуючі ознаки хуліганства………………………………………10

1.3 Кримінологічна та криміналістична характеристика хуліганства……15

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА……………21

2.1 Загальна методика розслідування хуліганства…………………………21

2.2 Типові слідчі ситуації, особливості порушення кримінальної справи…………………………………………………………………………22

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПРИЧИН ХУЛІГАНСТВА…………………………………………………..28

ВИСНОВОК………………………………………………………………….33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..36

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Цивільна дієздатність фізичних осіб

Вступ………………………………………………………………………….….……3
1. Поняття та зміст цивільної дієздатності………………………………….………5
2. Види цивільної дієздатності………………………………………….………..…9
3. Порядок обмеження цивільної дієздатності. Визнання громадянина недієздатним……………………………………………………………….……….15
Висновки……………………………………………………………………………25
Список використаних джерел……………………………………………….…….27
Додатки……………………………………………………………………….…….29

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Правові аспекти авторських прав в Україні

Вступ……………………….3
1. Загальні відомості про авторські права в Україні………………………………..4
2. Аспекти цивільно-правового захисту авторських та суміжних прав…..12
Висновки………………………..17
Список використаної літератури…………………..18

Контрольна, 2008р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Незаконне поміщення в психіатричну лікарню

Вступ………………………………………………………………………..3
І ПОМІЩЕННЯ В ПСИХІАТРИЧНУ ЛІКАРНЮ ЯК ОДИН З ЗАСОБІВ ПРИМУСОВОГО МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ…………………………………….6
1.1 Поняття та види примусових заходів медичного характеру………..6
1.2 Поняття про застосування примусового медичного лікування
у вигляді поміщення в психіатричну лікарню……………… …………12
ІІ ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПСИХІАТРИЧНУ ДОПОМОГУ………………14
2.1 Недобровільна госпіталізація в психіатричні заклади…………….14
2.2 Амбулаторна примусова допомога…………………………………18
2.3Права пацієнтів психіатричних установ…………………………….18
ІІІ СУБЄКТИ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ ОСОБИ……………………………………………..……………………….21
3.1 Об’єктивна та суб’єктивна сторони незаконного поміщення
в психіатричну лікарню………………………………………………….21
3.2 Суб’єкти та об’єкти злочинів, що посягають на честь та гідність особи……………………………………………………………………….22
3 .3 Характерні риси злочинів, що посягають на честь та
гідність особи …………………………………………………………….24
Висновки………………………………………………………………….26
Список використаної літератури………………………………………..28

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Розпорядження майном, що є спільною сумісною власністю подружжя

Вступ………………………………………………….3
1. Поняття та об’єкти права спільної сумісної власності подружжя……………………………..5
2. Право подружжя на розпорядження спільним сумісним майном. Укладення договорів………….17
3. Розпорядження часткою з майна, що є спільною сумісною власністю подружжя……………21
Висновок………………………….29
Список використаної літератури……………..33
Додаток……………………34

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Поняття договору поставки

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
1. Зміст, характеристика та поняття договору поставки………………………….4
2. Практичні аспекти укладання договорів……………………………………………10
Висновки…………………………………………………………………………………………….17
Список використаної літератури…………………………………………………………..18
Додатки……………………………………………………………………………………………….19

Контрольна, 2008р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Привласнення особою знайденого або чужого майна, яке випадково опинилося у неї

ВСТУП……………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. Злочини проти власності
1.1. Поняття і види злочинів проти власності………………5
РОЗДІЛ 2. Привласнення майна
2.1. Корисливі злочини, не пов’язані з оберненням чужого майна на користь винного чи інших осіб……….13
2.2. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї………….24
ВИСНОВКИ……………………………………………………28
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА…………………………….31

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Зміст, види та значення юридичної допомоги в Україні

ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ……………………………………………………………………..5
1.1Основні риси юридичної допомоги……………………………………5
1.2Зміст та види юридичної допомоги……………………………………7
1.3Система юридичної допомоги в Україні………………………………9
РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИА ОКРЕМИХ ВИДІВ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ……………………………………………………………………12
2.1 Суддівська діяльність …………………………………………………12
2.2 Адвокатська діяльність……………………………………………….14
2.3 Нотаріальна діяльність……………………………………….………18
2.4 Юридична консультація………………………………………………22
РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВНІ ДІЇ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………………………………..……26
3.1 Консультування з правових питань…………………………………26
3.2 Ведення юридичної справи……………………………….…………28
3.3 Координація і взаємодія в юридичній практичній діяльності….…31
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..…34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….……36

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Поняття і склад земель природно-заповідної зони

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Правове регулювання використання земель,
що особливо охороняються: природно-заповідного
та іншого природоохоронного призначення
1.1. Поняття та використання земель природно-заповідного призначення…. 4
1.2. Склад земель природно-заповідного призначення ……………………………….8
1.3. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання ……..11
Розділ 2.Правова охорона земель природно-заповідного призначення
2.1. Поняття і зміст правової охорони земель……………………………………………..15
2.2. Суб’єкти та об’єкти правової охорони земель……………………………………….17
2.3.Відповідальність за порушення земельного законодавства………………21
Висновок…………………………………………………………………………30
Спискок використаної літератури.……………………………………………..32

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Право Росії доби абсолютизму

Вступ…………………………………………………………………..3
1. Характеристика джерел права…………………………………….5
2. Кримінальне право за «артикулом військовим»…………………10
Висновки………………………………………………………………16
Список використаних джерел………………………………………..17

Контрольна, 2006р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Особливості провадження в адміністративних справах згідно виборчого законодавства України

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
1.СУБ’ЄКТ ЗВЕРНЕННЯ (ПОЗИВАЧ), СУБ’ЄКТ ОСКАРЖЕННЯ (ВІДПОВІДАЧ), ПРЕДМЕТ СПОРУ………………………………………….6
2. СТРОКИ ОСКАРЖЕННЯ ТА НАЛЕЖНА ПІДСУДНІСТЬ…………….11
3.РОЗГЛЯД СУДАМИ ВИБОРЧИХ СПОРІВ………………………………14
4. СУДОВІ РІШЕННЯ ТА ЙОГО ОСКАРЖЕННЯ……………………….19
5.ОСКАРЖЕННЯ НЕПРАВИЛЬНОСТЕЙ У СПИСКУ ВИБОРЦІВ……21
6. ДЕЯКІ ІНШІ ОСОБЛИВОСТІ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ………………………………………………….23
ВИСНОВКИ……………………..……………………………………………….33
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………..………………………36

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Особливості укладення трудового договору

ВСТУП………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ…………………………………………………………………….….6
1.1. Поняття та види трудового договору………………………………6
1.2. Зміст трудового договору…………………………………………..13
1.3. Сторони трудового договору………………………………………21
РОЗДІЛ 2. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ З ЯКИМИ ЗАКОН ПОВ’ЯЗУЄ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН…………………….……..38
2.1. Прості юридичні факти……………………………………….………38
2.2. Складні юридичні факти………………………………………………44
РОЗДІЛ 3. ПРАВОВА ПРИРОДА КОНТРАКТУ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН…..69
ВИСНОВКИ………………………………………………………………..86
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ…………….89
ДОДАТКИ…………………………………………………………………..93

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Теорія держави та права

Вступ 3
Розділ 1. Загальнотеоретичні положення про державу, як суб’єкт права і правовідносин 5
1.1. Теорія держави 5
1.2. Теорія держави як суб’єкта права 8
1.3. Теорія держави як суб’єкта правовідносин 12
Розділ 2. Держава як суб’єкт фінансового права 16
2.1. Фінансове право як галузь права 16
2.2. Держава як суб’єкт фінансового права 22
Розділ 3. Держава як суб’єкт фінансових правовідносин 26
3.1. Характеристика держави як суб’єкта фінансових правовідносин 26
3.2. Держава як опосередкований суб’єкт фінансових правовідносин 29
3.3. Окремі види фінансових правовідносин держави (податкові, бюджетні, контрольні) 33
Висновки 40
Література 42

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Підстави виникнення цивільних прав та обовязків. Здійснення і захист цивільних прав

Вступ…………………………………………………………………3
1. Підстави та зміст цивільних прав та обов’язків………………………………4
2. Форми та способи захисту цивільних прав та інтересів………………….8
3. Система державних та громадських органів, що здійснюють
захист цивільних прав організацій і громадян…………………………………13
Висновки………………………………………………………………………………………..21
Список використаної літератури……………………………………………………..23

Контрольна робота, 2008р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Процесуальне становище третіх осіб в цивільному процесі

ВСТУП__________________________________________________________ 4
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТІХ ОСІБ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
1.1 Поняття та види третіх осіб_____________________________________7
1.2 Ознаки третіх осіб____________________________________________ 13
1.3 Особливості участі третіх осіб за цивільним процесуальним законодавством деяких зарубіжних країн___________________________17
Висновок до першого розділу______________________________________24

РОЗДІЛ 2 ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ТРЕТІХ ОСІБ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
2.1 Треті особи які заявляють самостійні вимоги на предмет спору_25
2.2 Треті особи які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору_46
ВИСНОВКИ_____________________________________________________60
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ________________________ 65
ДОДАТКИ______________________________________________________ 71

Бакалаврська робота, 2009р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Досудове слідство

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження досудового розгляду кримінальної справи 5
1.1. Поняття, значення і завдання досудового слідства 5
1.2. Форми попереднього розслідування 10
Розділ 2. Поняття і характеристика основних положень досудового слідства 15
2.1. Підслідність 15
2.2. Провадження досудового слідства 18
2.3. Забезпечення прав учасників досудового слідства 22
2.4. Недопущення розголошення даних досудового слідства 23
2.5. Складання процесуальних документів при провадженні досудового слідства 25
2.6. Розслідування злочинів групою слідчих 29
2.7. Використання науково-технічних засобів при розкритті й розслідуванні злочинів 34
Розділ 3. Сутність і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні дізнання та досудового слідства 38
Висновки 44
Список використаної літератури 46

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Процесуальне становище свідка у кримінальному процесі

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження осіб, які відіграють допоміжну роль в судочинстві України 5
1.1. Поняття і завдання кримінального процесу як діяльності компетентних органів і посадових осіб 5
1.2. Поняття суб’єктів кримінального процесу 7
Розділ 2. Особливості процесуального становища свідка у кримінальному процесі 10
2.1. Свідок як учасник процесу 10
2.2. Показання свідків як джерело доказів. Особи, які не можуть бути свідками 11
2.3. Права та обов’язки свідка 18
2.4. Відповідальність свідка 27
Розділ 3. Процесуальне становище інших осіб, які відіграють допоміжну роль в судочинстві України 29
3.1. Процесуальне становище експерта 29
3.2. Спеціаліст 34
3.3. Поняті, перекладач та секретар судового засідання 36
3.4. Заявник та правопорушник 39
Висновки 42
Список використаної літератури 44

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Адміністративний примус

Вступ 3
1. Проблеми дослідження терміну адміністративного примусу 5
2. Сутність адміністративного примусу 8
3. Класифікація заходів адміністративного примусу 13
4. Адміністративний примус в контексті забезпечення прав людини 29
Висновки 36
Список використаної літератури 38

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Міністерство оборони об’єкт управління, система управління та уповноваження

Вступ 3
1. Теоретичні та законодавчі аспекти управління обороною в Україні 5
2. Структура управління Міністерством оборони України 19
3. Правовий аналіз діяльності та перспективні заходи Міністерства оборони України 25
4. Дослідження участі Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях 33
Висновки 36
Список використаної літератури 38
Додатки 40

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Криміналістична діагностика: поняття, сутність і значення для розслідування злочинів
Криміналістична діагностика: поняття, сутність і значення для розслідування злочинів. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті. Криміналістична характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності. Типові слідчі ситуації та зміст першочергових слідчих дій

Вступ……………………………………………………………………………………………………………..3
1. Криміналістична діагностика: поняття, сутність і значення
для розслідування злочинів…………………………………………………………………………….4
2. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті…………………….9
3. Криміналістична характеристика злочинів проти громадського порядку
та моральності. Типові слідчі ситуації та зміст першочергових слідчих дій…..16
Висновки……………………………………………………………………………………………………..25
Список використаної літератури……………………………………………………………………28

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Особливості об’єктивної сторони злочинів, пов’язаних з наркоманією

Вступ…………………………………………………….…………………..….3
І НАРКОМАНІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА…………………………..…7
1.1 Причини наркоманії ……………………………………………………7
1.2 Наркоманія і злочинність………………………………………………11
1.3 Кримінальна відповідальність…………………………………………13
ІІ ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНІВ ПОВ’ЯЗАНИХ З НАРКОМАНІЄЮ…………………….………………………………………..17
2.1 Об’єктивна сторона злочинів………………..…………………….…….17
2.2 Характеристика злочинів пов’язаних з наркоманією……………..……20
Висновки…………………………………………..……………………….…..29
Список використаної літератури……………………………………………..31

Курсова робота, 2008р. Вартість –  60 грн.

60
Детальніше
Організована транснаціональна злочинність

Вступ…………………………………………………………..3
1. Кримінологічна характеристика організованної
транснаціональної злочинності………………………………………………………….5
1.1. Аналіз стану організованної транснаціональної злочинності
у різних країнах світу…………………………………….8
2. Причини організованної транснаціональної злочинності………………………….14
2.1. Ознаки та види організованної транснаціональної злочинності…….14
2.2. Причини та процес діяльності організованної
транснаціональної злочинності………………………..16
3. Міжнародна протидія та попередження організованної
транснаціональної злочинності…………………………22
Висновки……………………………..29
Список використаної літератури……………………….33

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Географія злочинності в Україні

Вступ…………………………………………………………………………………………..3
1. Географія як один із якісних показників злочинності……………….5
2. Територіальні відмінності злочинності в містах
і сільскій місцевості……………………………………………………………………11
3. Злочинність регіонів України (в основі адміністративно –
територіального розподілу АРК, області)……………………………………..19
Висновки……………………………………………………………………………………..27
Список використаної літератури…………………………………………………..30
Додатки……………………………………………………………………………………….32

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Криміналістична характеристика організованої злочинності

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
1. Криміналістичне дослідження документів.
Поняття, наукові засади і класифікація…………………………………………………5
2. Тактика і психологічні особливості проведення
відтворення обстеження та обставин події…………………………………………..20
3. Криміналістична характеристика організованої злочинності.
Види злочинів, характерні для організованої злочинності
і організація розслідування…………………………………………………………………30
Висновки…………………………………………………………………………………………..41
Список використаної літератури………………………………………………………..43

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Криміналістична ідентифікація

Вступ………………………………………………………………………………………………………..3
1. Криміналістична ідентифікація: поняття, сутність і значення для розслідування злочинів……………………………………………………………………………..5
2. Призначення судових експертиз у розслідуванні злочинів.
Обґрунтованість вибору експертної установи. Коло питань, які
вирішує слідчий під час призначення……………………………………………………….15
3. Криміналістична характеристика злочинів проти громадської безпеки.
Типові слідчі ситуації та характер першочергових слідчих дій.
Особливості проведення слідчих дій………………………………………………………..26
Висновки…………………………………………………………………………………………………38
Список використаної літератури………………………………………………………………39

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Система судово-експертних закладів в Україні

Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
1. Система судово-експертних закладів України……………………………………..4
2. Освідування: поняття і завдання. Тактика проведення…………………………15
3. Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу
наркотичних засобів та інших злочинів проти здоров’я населення.
Типові слідчі ситуації та характер першочергових слідчих дій………………..19
Висновки………………………………………………………………………………………………..40
Список використаної літератури……………………………………………………………..42

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Правовий захист дітей

ВСТУП…………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ДИТИНИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
1.1. Розвиток прав захисту дітей………………………………………..5
1.2. Міжнародне законодавство з захисту прав дитини……………..7
РОЗДІЛ 2.ПРАВО НА КОНТАКТ З ДИТИНОЮ
2.1. Поняття контакту з дитиною ………………………………………13
2.2.Право на спілкування та виховання дитини…………………… 17
2.3.Проблеми правового захисту дитини в Україні…………………20
ВИСНОВКИ…………………………………………………………….. 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….. 30

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Порядок укладання господарських договорів

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Поняття господарського договору та порядку його укладання…………….5
2. Способи укладання господарських договорів………………………………17
3. Момент укладення господарського договору………………………………26
Висновки…………………………………………………………………………30
Список використаної літератури……………………………………………….32
Додаток……………………………………………………………………………34

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Взаємозв’язок фінансового і адміністративного права

Вступ 3
1. Сутність, предмет та метод фінансового права 4
2. Система і джерела фінансового права 10
3. Адміністративне право як галузь права 15
4. Аналіз взаємозв’язку фінансового і адміністративного права 17
Висновки 20
Список використаної літератури 22

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Відповідальність працівників за трудовим правом України

Вступ 3
1. Сутність відповідальності за порушення трудових обов’язків 5
2. Дисциплінарна відповідальність та поняття дисциплінарного проступку 8
3. Основні заходи стягнення за порушення трудових обов’язків і порядок їх застосування 12
4. Матеріальна відповідальність за порушення трудового законодавства 18
5. Підходи до відшкодування заподіяного збитку 27
6. Аналіз підходів щодо відповідальності працівника за спричинення шкоди 33
Висновки 37
Список використаної літератури 40
Додатки 42

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Європейський суд з прав людини як вища міжнародна інстанція з вирішення трудових спорів

ВСТУП_____________________________________________ 3
РОЗДІЛ 1. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ВИЩА МІЖНАРОДНА ІНСТАНЦІЯ
1.1. Історія створення Європейського Суду______________6
1.2. Діяльність Європейського суду_____________________8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ
2.1. Процедура розгляду та вирішення трудових спорів Європейським судом_____________________________________15
2.2. Контроль за виконанням та відповідальність за невиконання рішень суду_________________________________33
ВИСНОВОК________________________________________38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ____________41

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Конституційний лад України та роль Служби безпеки України в його захисті

Вступ 3
1. Конституційна характеристика України як демократичної та правової держави 5
2. Значення Конституції України та конституційний лад держави 8
3. Повноваження Служби безпеки України та порядок призначення на посаду голови Служби безпеки України 21
4. Обов’язки і повноваження СБУ у зв’язку із здійсненням оперативно-розшукової діяльності, їх правова регламентація 26
5. Контроль та нагляд за діяльністю Служби безпеки України 30
Висновки 32
Список використаної літератури 34
Додаток 36

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Організаційно-правові засади господарського судочинства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження організаційно-правових засад господарського судочинства 5
1.1. Поняття господарського судочинства 5
1.2. Принципи господарського судочинства 10
Розділ 2. Особливості організаційно-правових засад функціонування господарського судочинства 20
2.1. Нормативно-права база діяльності господарського суду 20
2.2. Вищий господарський суд України 24
2.3. Структура господарського суду України 25
Розділ 3. Перспективи розвитку господарських судів 33
Висновки 38
Література 40

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Поняття, правове забезпечення та реформування пенсійної системи в Україні

Вступ 3
1. Пенсійна система та її законодавча база 5
2. Проаналізуйте співвідношення понять “пенсія”, “пенсійне забезпечення”, “пенсійна система” 13
3. Проблеми запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення 16
Висновки 23
Список використаної літератури 26

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Порушення та розгляд цивільних справ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ПОРУШЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ В СУДІ 5
1.1. Позов – процесуальний засіб реалізації права на відкриття провадження у цивільній справі 5
1.2. Право на позов. Право на пред’явлення позову і процесуальний порядок його реалізації 8
1.3. Забезпечення позову 14
РОЗДІЛ ІІ. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ 22
2.1. Значення стадії судового розгляду цивільних справ 22
2.2. Судове засідання – процесуальна форма розгляду цивільних справ 23
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ РОЗГЛЯДУ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ТА РОЗГЛЯДОМ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ 29
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Правове регулювання трудової діяльності вищих посадових осіб

Вступ__________________________________________________________3
Розділ 1. Теоретичні аспекти регулювання праці вищих посадових осіб
1.1 Принципи правового регулювання праці_______________________5
1.2 Основні поняття та категорії в регулюванні праці вищих посадових осіб______________________________________________________8
Розділ 2. Правовий аналіз трудової діяльності вищих посадових осіб держави
2.1 Правова основа регулювання трудових відносин з вищими посадовими особами_______________________________________________ 13
2.2 Порівняльна характеристика регулювання праці вищих посадових осіб держави в Україні та за кордоном_______________________________ 24
2.3 Шляхи вдосконалення механізму правового регулювання праці вищих посадових осіб держави______________________________________30
Висновки_____________________________________________________ 35
Список використаних джерел___________________________________37

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Правове регулювання відпусток за законодавством України

ВСТУП…………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ ВІДПУСТКИ В УКРАЇНІ………………………………………6
1.1. Поняття відпочинку за трудовим законодавством …………………………6
1.2. Історичний розвиток поняття «відпустка» в теоретичній науці………….12
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПУСТКИ ТА ЇХ ВИДИ В УКРАЇНІ………………………………………………………………………………….15
2.1. Поняття про трудові відпустки………………………………………………15
2.2. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням…………………………………19
2.3. Соціальні відпустки…………………………………………………………..22
2.4. Відпустки без збереження заробітної плати………………………………..24
РОЗДІЛ ІІІ. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДОКУ НАДАННЯ ВІДПУСТОК ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ……………………………………………………..27
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………..34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………..36
ДОДАТОК……………………………………………………………………………….38

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Президент України

Вступ 3
1. Конституційний статус Президента України як глави держави 5
2. Поняття глави держави та його місце в механізмі державної влади 8
3. Компетенція Президента України 16
4. Порядок обрання Президента України 23
5. Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України 30
Висновки 35
Список використаних джерел 37

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Проблема ефективності влади

Вступ……………………………………………………………………………………………….3
1. Влада як об’єкт політичного життя……………………………………………….5
2. Проблеми оцінки ефективності влади…………………………………………..6
3. Перспективні напрямки та методи щодо ефективності влади………10
4. Електронне урядування як захід щодо підвищення
ефективності влади………………………………………………………………………..14
Висновки……………………………………………………………………………………….18
Список використаної літератури…………………………………………………….20

Реферат, 2008р. Вартість – 25 грн.

25
Детальніше
Теорія природного права

Вступ____________________________________________________3
Розділ 1. Поняття та зміст природного права
1.1. Визначення та класичне формулювання природного права5
1.2. Розвиток теорії природного права______________________18
Розділ 2. Основні підходи до розкриття сутності права
2.1. Виникнення права___________________________________ 21
2.2. Поняття праворозуміння та його основні напрями_______28
Висновок_______________________________________________ 31
Список використаної літератури__________________________ 35

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку

Вступ 3
1. Характеристика сутності адміністративного правопорушення 5
2. Юридичний склад адміністративного правопорушення 11
3. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення 18
4. Правопорушення, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку 23
Висновки 29
Список використаної літератури 31

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Централізація та децентралізація влади в Україні

Вступ 3
ГЛАВА 1. Теоретичні основи централізації та децентралізації влади 5
1.1. Сутність централізації та децентралізації державного управління 5
1.2. Процес децентралізації: деякі основні концепції розподілу повноважень між державним, регіональним та місцевим рівнями влади 10
ГЛАВА 2. Аналіз стану влади в Україні 15
2.1. Децентралізація влади як складові адміністративної реформи 15
2.2. Переосмислення функцій державного управління у контексті децентралізації публічної влади 20
2.3. Місцеве самоврядування як ключовий суб’єкт децентралізації влади 25
ГЛАВА 3. Перспективи децентралізації влади в Україні 29
Висновки 33
Список використаної літератури 35

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Юридична відповідальність за порушення трудового законодавства

Вступ 3
1. Юридична відповідальність за порушення трудових обов’язків 5
2. Поняття дисциплінарного проступку 8
3. Заходи стягнення за порушення трудових обов’язків і порядок їх застосування 11
4. Матеріальна відповідальність за порушення трудового законодавства 16
5. Диференціація матеріальної відповідальності працівників 23
6. Підходи до відшкодування заподіяного збитку 33
Висновки 38
Список використаної літератури 41
Додаток А 43

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Правове регулювання правовласності на земельну ділянку як інститут цивільного права

Вступ 3
1. Загальна характеристика права власності як інституту цивільного права 5
1.1. Поняття, зміст та ознаки права власності 5
1.2. Право власності за за цивільним законодавством 9
1.3. Правове регулювання права власності на землю в інших країнах світу 13
2. Дослідження правового регулювання права власності на земельну ділянку як інституту цивільного права 18
2.1. Правове походження приватної власності на землю 18
2.2. Порядок набуття та припинення права приватної власності на землю 21
2.3. Порядок передачі земельних ділянок у приватну власність громадян 30
2.4. Придбання земельних ділянок у приватну власність 32
2.5. Купівля – продаж земельних ділянок, міна, земельна застава (іпотека) 33
2.6. Документи, що посвідчують право приватної власності на землю, порядок їх оформлення та реєстрація 35
Висновки 38
Список використаної літератури 41

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Поняття та джерела права пенсійного забезпечення. Єдність і диференціація законодавства про пенсійне забезпечення

Вступ 3
1. Проблеми застосування пенсійного законодавства: застосування правових норм, визнаних такими, що втратили чинність; виявлення правових норм, які зберегли дію після прийняття нового законодавства; відсутність необхідних нормативних правових актів; оцінка і застосування пенсійного законодавства судами; проблема неоднозначного тлумачення окремих положень законодавства. 4
2. Система державних органів, що здійснюють пенсійне забеспечення 19
3. Місце права пенсійного забеспечення в системі права України. 25
Висновки 27
Список використаної літератури 29

Контрольна робота, 2009р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Правовий статус акціонерних товариств

Вступ………………………………………………………………………..с. 3-5
Розділ 1. Теоретичні аспекти правового статусу акціонерного
товариства …………………………………………………………………с. 6
1.1. Сутність акціонерного товариства як організаційної форми
господарювання ……………………………………………………………с. 6-7
1.2. Особливості нормативно-правового регулювання діяльності
акціонерних товариств в Україні………………………………………….с. 7-15
Розділ 2. Особливості створення акціонерного товариства за чинним законодавство України …….с. 16
2.1. Правовий режим майна акціонерного товариства …………………..с. 16-25
2.2. Правовий режим акцій та дивідендів …………………………………с. 25 -34
Висновки ……………………………………………………………………с. 35-38
Список використаної літератури ………………………………………..с. 39-41
Додаток А ……………………………………………………………………с. 42

Курсова робота, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Кримінальна відповідальність за розбій

Вступ 3
1. Теоретичні аспекти кримінальної відповідальності 5
1.1. Поняття кримінальної відповідальності та її реалізація 5
1.2. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність 11
2. Правовий аналіз кримінальної відповідальності за розбій 17
2.1. Кваліфікуючі ознаки розбою 17
2.2. Відмежування розбою від суміжних складів злочинів та особливості його кваліфікації 18
2.3. Кримінальна відповідальність за розбій: правове дослідження 21
Висновки 29
Список використаної літератури 32
Додатки 33

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Підприємства з іноземними інвестиціями

Вступ 3
1. Характеристика та поняття іноземних інвестицій 4
2. Основні форми здійснення іноземних інвестицій 6
3. Державна реєстрація підприємств з іноземними інвестиціями 8
4. Специфіка іноземних інвестицій 9
5. Міжнародна інвестиційна діяльність та види інвестицій 12
6. Спеціальні економічні зони 18
7. Правове регулювання створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в Україні 21
Висновки 25
Список використаної літератури 27

Контрольна з предмету Правові основи інвестиційної діяльності, 2009р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Поняття, значення і класифікація принціпів кримінального процесу

Вступ 3
1. Поняття, значення і система принципів кримінального процесу 4
2. Зміст принципів кримінального процесу 5
Висновки 25
Список використаної літератури 26

Контрольна з кримінально-процесуального права, 2009р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Актуальні проблеми розвитку авторського права в умовах становлення інформаційного суспільства

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. 8
Теоретичні основи дослідження авторського права в умовах інформаційного суспільства 8
1.1. Джерела і методологія дослідження. 8
1.2. Концепція інформаційного суспільства. Передумови розвитку інформаційного суспільства в Україні. 12
1.3. Трансформація об’єктів і суб’єктів авторського права в умовах інформаційного суспільства. 25
РОЗДІЛ 2. 39
Сучасний стан і перспективи охорони і захисту авторських прав в Україні 39
2.1. Проблеми становлення та розвитку правової охорони авторського права 39
2.2. Проблеми еволюції змісту та меж авторського права в умовах інформаційного суспільства 54
2.3. Основні проблеми адаптації авторського права України в процесі євроінтеграції 70
РОЗДІЛ 3 78
Актуальні проблеми охорони і захисту авторського права в мережі Інтернет 78
3.1. Захист авторських прав на твори, що розміщені в інтернеті 78
3.1.1. Захист на етапі до порушення 79
3.1.2. Захист на етапі після порушення 86
3.2. Проблеми охорони і обмежень авторського права у сфері дистанційної освіти. 91
ВИСНОВКИ 106
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 111

Магістерська робота з предмету Авторське право і суміжні права, 2010р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Договір перевезення вантажів

Вступ 3
1. Правове регулювання перевезення та їх види 5
2. Загальна юридична характеристика договору 10
3. Обов’язки сторін 12
4. Підстави звільнення перевізника від відповідальності за нестачу, пошкодження та псування вантажів 23
Висновки 27
Список використаної літератури 30
Додаток 32

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Адміністративне судочинство в Україні

Вступ 3
1. Загальний огляд джерел за темою 5
2. Поняття та види адміністративних судів 10
3. Види проваджень в адміністративному судочинстві 18
4. Судові рішення 25
Висновки 28
Список використаної літератури 30

Курсова робота, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Правові засади обмеження монополізму в економіці України

Вступ 2
1. Правове становище Антимонопольного комітету України 4
2. Аналіз законодавства України щодо контролю та обмеження монополізму 6
3. Розгляд справ про монополістичні правопорушення за законодавством України 13
Список використаної літератури 17

Реферат, 2010р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності

Вступ 3
1. Сутність інвестиційної діяльності 5
2. Об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності 8
3. Держава як суб’єкт інвестування 12
4. Індивідуальні та інституційні інвестори 15
5. Функціональні учасники інвестиційного процесу 18
Висновки 21
Список використаної літератури 23

Контрольна робота з предмету “Правові основи інвестиційної діяльності”, 2010 рік. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Поняття та види процесуальних функцій

Вступ 3
1. Поняття інтелектуальної власності 5
2. Регулювання відносин, пов’язаних з інтелектуальною власністю 9
2.1. Спільні риси в цивільно-правовому регулюванні відносин 9
2.2. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин 13
3. Проблеми використання інтелектуальної власності в Україні. 16
Висновки 22
Список використаної літератури 23
Додаток. 24

Контрольна, 2010р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Правове регулювання грошового обігу в Україні

Вступ 3
1. Система нормативно-правового регулювання грошового обігу 5
2. Роль Національного банку України у регулюванні грошового обігу 8
3. Регулювання обігу готівкових коштів 11
4. Регулювання безготівкового обігу 17
Висновки 21
Список використаної літератури 23

Контрольна, 2010р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Поняття і мета доказування в цивільному процесі. Поняття доказів у цивільній справі

Вступ 3
1. Поняття судових доказів та засобів доказування 4
1.1. Показання свідків 6
1.2. Письмові докази 9
1.3. Речові докази 13
1.4. Висновки експертів 15
1.5. Забезпечення доказів 19
2. Класифікація доказів у цивільно – процесуальному процес 21
Висновки 24
Список використаної літератури 26

Контрольна, 2010р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Колективно договірне регулювання праці в зарубіжних країнах

Вступ 3
1. Сутність колективного договору як елемента договірного регулювання праці 5
2. Досвід регулювання доходів та оплати праці в зарубіжних країнах та системи МОП 10
3. Соціальне партнерство як ефективний спосіб колективно – договірного регулювання праці в зарубіжних країнах 14
4. Зарубіжний досвід колективно – договірного регулювання праці у Австрії, Німеччині Угорщині, Франції, Швеції, Японії 21
Висновки 31
Список використаної літератури 34

Курсова робота, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Правове регулювання цін та ціноутворення

Вступ 3
1. Ціна як складова ринкової економіки, її роль 4
2. Правове регулювання політики ціноутворення та основні функції ціни 7
3. Види цін та правове регулювання порядку їх встановлення 12
4. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення 15
Висновки 17
Список використаної літератури 19

Реферат, 2010р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Правове регулювання порядку призначення, обчислення виплати пенсії

Вступ 3
1. Нормативно – правові акти, що регулюють сутність та правову природу пенсій 5
2. Основні види пенсій та система державних органів, що здійснюють пенсійне забезпечення в Україні 13
3. Індексація, призначення, нарахування і виплата пенсій 22
3.1. Стан та проблеми індексації пенсій в Україні 22
4. Шляхи вирішення проблемних питань пов’язаних з правовим регулюванням пенсій 29
Висновки 36
Список використаних джерел та літератури 38

Курсова робота, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Право Росії доби абсолютизму

Вступ 3
1. Характеристика джерел права 5
2. Кримінальне право за артикулом військовим 14
3. Судовий процес 23
Висновки 26
Список використаної літератури 29

Контрольна, рік – 2010, вартість – 35 грн.

35
Детальніше
Чинне кримінальне законодавство України, система і структура

Вступ 3
1. Система кримінального законодавства України 5
2. Кримінальний кодекс і його структура 15
3. Структура кримінального закону та тлумачення кримінально-правових норм 21
3.1. Поняття кримінального закону, його значення та основні риси 21
3.2. Тлумачення кримінально-правових норм та його види 26
3.3. Значення кримінального закону 27
3.4. Законодавство України про кримінальну відповідальність 28
Висновки 33
Список використаної літератури: 34

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Правове регулювання договору дарування

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи правового регулювання договору дарування 5
1.1. Юридична природа договору дарування та пожертви 5
1.2. Зміст, поняття та ознаки договору дарування та пожертви 9
Розділ 2. Дослідження законодавчих основ щодо процесу правового регулювання договору дарування 14
2.1 Сторони та зміст договору дарування та пожертви 14
2.2 Укладання договору дарування та пожертви 16
2.3. Розірвання договору дарування та пожертви 21
Розділ 3. Практичні основи регулювання договору дарування згідно законодавства 23
3.1. Проблеми правового регулювання відносин сторін з договору дарування 23
3.2. Особливості дарування (безповоротної фінансової допомоги) підприємницькими товариствами 35
Висновки 40
Список використаної літератури: 44
Додатки 46

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Спори між батьками щодо місця проживання дитини та їх вирішення

Вступ 3
1. Законодавчі основи права батьків визначення місця проживання дитини 6
2. Законодавчі основи спорів між батьками щодо місця проживання дитини та їх вирішення 11
2.1. Спори між батьками щодо місця проживання дитини 11
2.2. Вирішення спорів, пов’язаних з місцем проживання дітей 15
3. Практичні справи 21
Висновки 26
Список використаної літератури 28
Додаток 30

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Виборча система України

Вступ 3
1. Вибори як форма безпосередньої демократії, поняття і принципи виборів 5
2. Особливості виборів в Україні 16
3. Вибори Верховної Ради України 23
4. Вибори Президента України 26
5. Вибори Місцевих рад 28
6. Вибори сільських, селищних, міських голів 32
Висновки 34
Список використаної літератури 36

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Види трудових договорів

Вступ 3
1. Значення трудового договору 5
1.1. Трудовий договір, гарантії та строки укладання (ст. 21 – 23 КЗпП) 5
1.2. Умови укладання трудового договору 8
1.3. Прийняття робітників за трудовим договором (ст. 24 – 25 КЗпП) 12
2. Види трудового договору 14
2.1. Трудовий договір на певний строк 14
2.2. Контрактна форма трудового договору 15
2.3. Трудовий договір про тимчасову роботу 18
2.4. Трудовий договір про сезонну роботу 19
2.5. Трудовий договір про сумісництво 20
2.6. Трудовий договір про суміщення професій і посад 22
2.7. Трудовий договір про надомну роботу 23
2.8. Трудовий договір з молодим спеціалістом 24
2.9. Трудовий договір з іноземцем 28
Висновки 33
Список використаної літератури 35
Додатки 37

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Державний суверенітет України та його конституційне закріплення

Вступ 3
1. Державний суверенітет з міжнародної позиції щодо становлення держави 6
2. Державний суверенітет України 13
3. Характеристика Декларації про державний суверенітет України 19
4. Історичне значення Декларації про державний суверенітет України 23
Висновки 28
Список використаної літератури 31
Додаток 33

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Додаткові покарання та їх види в кримінальному праві України

Вступ 3
РОЗДІЛ І. Поняття та мета додаткового покарання 6
РОЗДІЛ ІІ. Види додаткових покарань 9
2.1. Призначення додаткових покарань за кримінальним законодавством зарубіжних країн 9
2.2. Основні види додаткових покарань в Україні 22
РОЗДІЛ ІІІ. Порівняльний аналіз основних та додаткових покарань 25
Висновки 35
Список використаної літератури 37

Курсова, 2011р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Сучасний стан кримінології в країнах Західної Європи, США та Японії

Вступ 3
1. Сучасний стан злочинності як головного об’єкту кримінології та боротьба з нею у розвинутих країнах світу 4
2. Теоретичні та практичні аспекти превенції злочинів у Великій Британії 16
Висновки 23
Список використаної літератури 24

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Право в системі соціального регулювання

Вступ 3
1. Сутність, поняття та предмет правового регулювання соціальної сфери 5
1.1. Витоки та поняття соціального права, правового регулювання 5
1.2. Предмет, метод та система соціального права 8
1.3. Джерела права соціального забезпечення та їх класифікація 10
2. Правові основи соціального регулювання в Україні 14
2.1. Організаційно-правові основи соціального страхування 14
2.1.1. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Пенсійне забезпечення окремих категорій осіб 14
2.1.2. Обов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням 16
2.1.3. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 18
2.1.4. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 20
2.2. Організаційно-правові основи державної соціальної допомоги та пільг 21
3. Правовий аналіз соціального регулювання у зарубіжних країнах і в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення 24
3.1. Правове регулювання соціального захисту у зарубіжних країнах 24
3.2. Проблеми побудови правової системи соціального регулювання в Україні та шляхи їх вирішення 26
Висновки 31
Список джерел 33

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Відповідальність за порушення податкового законодавства

ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 5
1.1. Відповідальність за порушення податкового законодавства в системі юридичної відповідальності 5
1.2. Підстави юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства 7
2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 11
2.1. Характеристика та види фінансових санкцій за порушення податкового законодавства 11
2.2.Особливості адміністративної відповідальності за податкові правопорушення 15
2.3. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства 19
3. СУТНІСТЬ, МЕТОДИ ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ УХИЛЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 23
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ДЖЕРЕЛ 32

Курсова робота “Фінансова право”, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Шляхи формування правової держави в Україні

Вступ 3
1. Ідея правової держави як загальнолюдська цінність 5
2. Основні ознаки правової держави 11
3. Основні завдання та шляхи формування правової держави в Україні 18
Висновки 28
Список використаної літератури 30

Курсова робота, 2012 рік. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Право землекористування: поняття, особливості,види

Вступ 3
Розділ 1.Загальна характеристика права землекористування 5
1.1.Поняття та принципи права землекористування 5
1.2.Суб’єкти та об’єкти права землекористування 8
1.3.Права та обов’язки землекористувачів 13
Розділ 2.Види права землекористування 17
2.1.Право постійного землекористування 17
2.2.Право орендного землекористування 19
2.3.Право концесійного землекористування 29
Висновки 35
Список літератури 38

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Представницька функція Верховної ради України

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 5
1.1. Сутність поняття «політичне представництво» 5
1.2. Ознаки та значення представницьких органів влади 7
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 13
2.1. Зміст представницької функції Верховної ради України 13
2.2. Законодавчі повноваження Верховної ради України у здійсненні представницької функції 17
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ПАРЛАМЕНТУ 23
3.1. Проблема правового регулювання формування парламенту 23
3.2. Зарубіжний досвід та шляхи вдосконалення стандартів виборчого права 27
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Поняття, ознаки та види злочинів

Вступ 3
1. Поняття злочину у кримінальному праві 4
2. Ознаки злочину 7
3. Класифікація злочинів 15
Висновки 19
Список використаної літератури 21

Реферат, рік – 2012, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Захист прав людини в Європейському Союзі

Вступ 3
Розділ 1. Процес становлення інституту прав людини в ЄС 5
1.1. Поняття та значення прав людини 5
1.2. Закріплення принципу захисту прав людини в ЄС 11
1.3. Сучасні Європейські стандарти прав людини 15
Висновки до розділу 1 21
Розділ 2. Правове регулювання захисту прав людини в ЄС 22
2.1. Нормативно-правове забезпечення захисту прав людини в ЄС 22
2.2. Система захисту прав людини в ЄС 26
2.3. Співпраця Ради Європи та ЄС у сфері захисту прав людини 29
Висновки до розділу 2 32
Розділ 3. Механізм захисту прав людини в ЄС 33
3.1. Компетенція Європейського Суду Справедливості та Європейського Суду з прав людини 33
3.2. Процедура звернення до Європейського Суду з прав людини 39
3.3. Удосконалення конституційно-правового забезпечення прав людини в Україні у рамках євроінтеграції 41
Висновки до розділу 3 46
Висновки 47
Список використаних джерел 49

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Європейська Рада : місце в організаційній структурі , механізм, склад та порядок роботи

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ ЄС 5
1.1. Європейська Рада як інститут Європейського Союзу 5
1.2. Значення та функції Європейської Ради 12
1.3. Особливості складу та структури Європейської Ради 17
Висновки до розділу 1 20
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ 21
2.1. Законодавче регулювання діяльності Європейської Ради 21
2.2. Повноваження Європейської Ради 23
2.3. Порядок роботи Європейської Ради 25
Висновки до розділу 2 29
РОЗДІЛ 3. СПІВПРАЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ ТА УКРАЇНИ 30
3.1. Особливості та значення співробітництва України з Європейською Радою 30
3.2. Основні напрями взаємодії України та Європейської Ради 31
3.3. Проблеми та перспективи Української євроінтеграції 34
Висновки до розділу 3 39
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Зовнішня політика України в умовах незалежності

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 5
1.1. Становлення зовнішньополітичних зв’язків незалежної України 5
1.2. Принципи та напрямки зовнішньої політики в Україні 9
РОЗДІЛ 2. ЗОВНІШНІ ВПЛИВИ НА УКРАЇНУ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 16
2.1. Вплив Росії на зовнішню політику України 16
2.2. Політика США та Україна 22
РОЗДІЛ 3. УКРАЇНСЬКИЙ КУРС НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ 30
3.1. Політика України у рамках євроінтеграції 30
3.2. Основні напрямки взаємодії України та ЄС 40
ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Форми власності на землю в Україні

Вступ 3
1.Загальна характеристика права власності на землю 5
1.1.Поняття та юридична природа права власності на землю 5
1.2.Ознаки права власності на землю 17
2.Правове регулювання різноманітних форм власності на землю за законодавством України 24
2.1.Право приватної власності на землю 24
2.2.Право комунальної власності на землю 27
2.3.Право державної власності на землю 31
3.Набуття та припинення різних форм власності на землю 38
3.1.Підстави та порядок набуття земельних ділянок приватної,комунальної та державної форми власності 38
3.2.Припинення права державної,комунальної та приватної власності на землю ….49
Висновки 55
Список літератури 58

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Правовий режим земель водного фонду України

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ 6
1.1. Історичний розвиток правового режиму земель водного фонду України 6
1.2. Поняття та зміст правового режиму земель водного фонду України 11
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 17
2.1. Законодавче регулювання використання земель водного фонду України 17
2.2. Правовий режим прибережних захисних смуг і зон санітарної охорони водних об’єктів 21
РОЗДІЛ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 28
3.1. Адміністративна відповідальність за порушення водного законодавства України 28
3.2. Кримінальна відповідальність за порушення водного законодавства України 34
3.3. Цивільно-правова відповідальність за порушення водного законодавства України 40
ВИСНОВКИ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Становлення та розвиток земельного права

Вступ 3
Розділ 1. Зародження та розвиток земельного права на українських землях в період VI – кін. XIX ст 6
1.1 Земельно-правові відносини часів Київської Русі (VI – поч. XIII ст 6
1.2 Правове регулювання земельних відносин в Речі Посполитій (друга пол. XVI – сер. XIX ст.) та Російській імперії до скасування кріпосного права 10
1.3 Скасування кріпосного права та Столипінська реформа 20
Розділ 2. Становлення земельного права в радянський період та в незалежній Україні 27
2.1 Становлення та розвиток земельного права на українських землях в радянський період (1917 – 1991 рр 27
2.2 Сучасний стан земельного права незалежної України 32
2.3 Перспективи розвитку земельного права України 39
Висновки 43
Список літератури 48

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Форми договору позики

Вступ……………………………………………………………………………….…3
1. Боргове та позикове зобов’язання……………………………………………….4
2. Поняття договору позики за чинним законодавством………………………….5
3. Сторони договору позики…………………………………………………………7
4. Форма договору позики…………………………………………………………..8
Висновки……………………………….……………………………………………10
Список використаних джерел……………………………………………………..11

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Порушення прав пацієнта (ст.141 КК України): особливості юридичних складів злочинів

Вступ……………………………………………………………………………….…3
1. Загальна характеристика об’єктів злочинів, що посягають на права пацієнта……………………………………………………………………………….5
2. Особливості порушення прав пацієнта за чинним законодавством……….….7
3. Захист прав пацієнтів у судовій практиці………………………………………10
Висновки……………………………………………………………………………14
Список використаних джерел…………………………….……………………….15

Реферат, рік – 2013, вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Вирішення земельних спорів у судовому порядку

ВСТУП…………………………………………………………………………..……3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ…………..6
1.1. Поняття земельних спорів………………………………………………………6
1.2. Основні види земельних спорів, причини їх виникнення та засоби уникнення……………………………………………………………………….…..10
Висновки до розділу 1………………………………………………………….…..20
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ………………..…21
2.1. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого
самоврядування та органами державної виконавчої влади з питань
земельних ресурсів…………………………………………………………………21
2.2. Особливості судового розгляду та вирішення земельних спорів за
чинним законодавством……………………………………………………………27
2.3. Матеріальні та процесуальні права та обов’язки при розгляді та
вирішенні земельних спорів…………………………………………………….…34
Висновки до розділу 2………………………………………………………….…..37
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….……41

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Основи конституційного права країн Європи (Німеччина)

Вступ……………………………………………………………………………………….3
1. Характеристика Конституції Німеччини…………………………………………….. 4
2. Конституційно-правовий статус органів державної влади…………………………..7
3. Конституційно-правовий статус глави держави у Федеративній Республіці Німеччина…………………………………………………………………………….…..12
4. Конституційно-правовий статус особи в Німеччині…………………………..……13
Висновки…………………………………………………………………………….……16
Список використаної літератури………………………………………………………..18

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Форми участі суб’єктів федерації у вирішенні державних питань
Доповідь, рік – 2013, вартість – 30 грн.
30
Детальніше
Особливості прийняття кодифікованих законодавчих актів (кодексів)

Вступ ………………………………………………………………………………3
1. Поняття кодифікації ……………………………………………………………4
2. Особливості та структура кодексу…………………………………………….7
3. Прийняття кодифікованих законодавчих актів (кодексів)…………………..8
Висновки………………………………………………………………………….10
Список використаної літератури………………………………………………..11

Реферат, рік – 2013, вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Правове регулювання договорів майнового найму

ВСТУП…………………………………………………………………….…3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ МАЙНОВОГО НАЙМУ………………………………………………………………………….…5
1.1 Поняття та складові елементи договору майнового найму…….……5
1.2 Сторони договору найму, їх права та обов’язки……………….……..11
1.3 Правове регулювання порядку укладення та підстави припинення договору майнового найму………………………………………………………..18
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОГОВОРУ НАЙМУ…………………………………………………………………………….25
2.1 Правове регулювання договору найму земельної ділянки…………..25
2.2 Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди……………….30
2.3 Договір найму транспортного засобу………………………………….34
2.4 Договір оренди житла та правовий порядок його укладення…………39
2.5 Лізинг: зміст та особливості договірних відносин…………………….54
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ………………………………………..64
3.1. Проблемні аспекти порядку укладення договорів майнового найму……………………………………………………………………………….64
3.2. Проблеми пролонгації договорів оренди…………………………….69
3.3. Колізії правового регулювання припинення договору найму………73
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………83
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..86

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Аналіз досвіду боротьби з корупцією у зарубіжних країнах

Вступ………………………………………………………………………………….3
1. Поняття та сутність корупції згідно адміністративного законодавства……….4
2. Досвід протидії корупційним проявам у Великобританії, США та Ізраїлі…..6
3. Боротьба з корупцією у Сінгапурі, Японії та Італії……………………………. 9
Висновки………………………………………………………………….……….. 14
Список використаної літератури………………………………………….……….15

Реферат, рік – 2013, вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Джерела кримінально-процесуального права

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА……………………………………………..…….5
1.1. Визначення терміну «джерело кримінально-процесуального права»…….5
1.2. Ознаки джерел кримінально-процесуального права………………………7
1.3 Висновки до розділу 1…………………………………………………….…11
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА……………………………………………….…12
2.1. Конституція України …………………………………………………….…12
2.2. Кримінально-процесуальний Кодекс та закони України…………………14
2.3. Міжнародні договори згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України……………………………………………………………….…..18
2.4. Правозастосовчі акти суду…………………………………………………24
2.5. Висновки до розділу 2………………………………………………………29
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….…35

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Громадський контроль за діяльністю міліції

ВСТУП……………………………………………………………………………..………3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ………………………………………………………………..5
1.1. Сутність громадського контролю та його напрямки……………………..……..…5
1.2. Суб’єкти здійснення громадського контролю за діяльністю міліції………..…..10
1.3. Механізм та види громадського контролю за діяльністю міліції……………..…13
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ……………………………………………………………..16
2.1. Діяльність політичних партій у здійснені контролю за діяльністю міліції……..16
2.2. Громадські організації та ЗМІ в здійсненні контролю за діяльністю міліції…..18
2.3. Професійні спілки та здійснення контролю за діяльністю міліції……………….21
2.4. Актуальні питання громадського контролю за діяльністю міліції………………24
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..31

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Підприємство як об’єкт права власності

Вступ………………………………………………………………………………….3
1. Поняття права власності………………………………………………………….4
2. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання…….……..6
3. Види підприємств залежно від форм власності………………………………..8
4. Правовий режим майна підприємств……………………………………….….12
Висновки…………………………………………………………………………….17
Список використаних джерел……………………………………………………..18

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 20 грн.

20
Детальніше
ООН – організація націй чи урядів?

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ООН ЯК МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ…………………………..5
1.1. Створення Організації Об’єднаних Націй………………………………….5
1.2. Характеристика цілей та принципів ООН……………………………….…7
1.3. Правові основи діяльності ООН……………………………………………14
РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ…………………………………………………………………………… 18
2.1. Структура Організації Об’єднаних Націй………………………………….18
2.2. Основні органи Організації Об’єднаних Націй……………………………20
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ……………………………………………………………………………26
3.1. Умови вступу в ООН…………………………………………………….…26
3.2. Програма партнерства урядів в ООН………………………………………28
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..…36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..…39

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Україна – постійний член Ради Безпеки ООН.

ВСТУП…………………………………………………………………………..…3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИ БЕЗПЕКИ ООН……….6
1.1. Особливості структурного складу Ради Безпеки ООН…………………….6
1.2. Функції Ради Безпеки ООН у мирному врегулюванні міжнародних суперечок…………………………………………………………………………10
РОЗДІЛ 2. УКРАЇНА ТА МОЖЛИВОСТІ ПОСТІЙНОГО ЧЛЕНСТВА В РАДІ БЕЗПЕКИ ООН……………………………………………………………18
2.1. Україна як непостійний член Ради Безпеки ООН…………………………18
2.2. Можливість набуття постійного членства України у Раді Безпеки
ООН………………………………………………………………………………22
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….…31

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Основні напрями зовнішньої політики України

4 сторінки, СВД.

Доповідь, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Україна і ОБСЄ: організаційно-правовий аспект

Вступ 3
1. Поняття та основні засади функціонування ОБСЄ 5
2. Співробітництво України з інститутами ОБСЄ 8
Висновки 16
Список використаної літератури 18

Реферат, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Статус суддів за законодавством України

Вступ 3
1. Суддя як носій судової влади 4
2. Обов’язки суддів 7
3. Обрання суддів та припинення їх повноважень 10
Висновки 15
Список використаної літератури 16

Реферат, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Порівняльний аналіз парламентської, президентської та парламентсько-президентської республік

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ,
ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ТА ПАРЛАМЕНТСЬКО-ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ
РЕСПУБЛІК………………………………………………………………………5
1.1. Парламентська форма правління……………………………………………5
1.2. Президентська форма правління……………………………………………8
1.3. Парламентсько-президентська форма правління………………………….10
РОЗДІЛ 2. ВІДМІННІ РИСИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ,
ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ТА ПАРЛАМЕНТСЬКО-ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ
РЕСПУБЛІК………………………………………………………………………12
2.1. Особливості парламентської форми правління……………………………12
2.2. Особливості президентської форми правління…………………………….17
2.3. Особливості парламентсько-президентської форми правління…………..20
РОЗДІЛ 3. ПРЕЗИДЕНТСЬКА МОДЕЛЬ ВЛАДИ В УКРАЇНІ……………….27
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………36
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………39

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Контрольна з адміністративного права

1. Розмежування адміністративного та дисциплінарного проступків 3
2. Обставини,що обтяжують адміністративну відповідальність 6
3. Дайте загальну характеристику процесуальному заходу
адміністративного припинення : відсторонення водіїв від керування транспортними засобами 9
Список використаних джерел 12

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Контрольна з морського права

1. Прилегла зона – визначення, правовий статус, границі 3
2. Договір морського страхування 5
Список використаних джерел 8

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Контрольна з екологічного права

1. Розвиток екологічного права країн сучасного світу 3
2. Управління охороною навколишнього середовища
в Європейському Союзі 6
3. Правове регулювання охорони довкілля у Франції 10
4. Охарактеризуйте зміст Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища й розвитку 13
Список використаних джерел 15

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Міжнародне право як особлива правова система

ВСТУП………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА………………………………………………………………………….……5
1.1. Історичні аспекти розвитку міжнародного права…………………….5
1.2. Сутність та особливості міжнародного права……………………….12
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА……17
2.1. Об’єкт та суб’єкти міжнародного права……………………………17
2.2. Джерела і функції міжнародного права…………………………….21
2.3. Елементи системи міжнародного права: галузі та інститути……..25
РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ…………………………………………………………..32
3.1. Зміст та особливості співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права……………………………………………………32
3.2. Проблеми функціонування сучасного міжнародного права……..35
ВИСНОВКИ………………………………………………………………41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………..43

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Територія в міжнародному праві

ВСТУП………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ У МІЖНАРОДНОМУ
ПРАВІ……………………………………………………………………………5
1.1. Поняття території у міжнародному праві………………………………..5
1.2. Види територій…………………………………………………………….8
РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ЇЇ ЮРИДИЧНА
ПРИРОДА………………………………………………………………………12
2.1. Поняття та ознаки державної території………………………………….12
2.2. Склад державної території………………………………………………..15
2.3. Підстави зміни державної території………………………………………18
РОЗДІЛ 3. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ…………….22
3.1. Поняття та види державних кордонів……………………………………22
3.2. Визначення і встановлення державного кордону……………………….25
3.3. Територіальні спори і претензії…………………………………………..28
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………34

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Юридичні властивості конституції

Вступ…………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичний зміст основного закону держави – Конституції………….5
1.1. Історичний розвиток конституціоналізму в Україні……………..….….5
1.2. Поняття та функції Конституції………………………………………….10
Розділ 2. Характеристика юридичних властивостей Конституції………………15
2.1. Регулятор найважливіших суспільних відносин………………………….15
2.2. Особливий порядок прийняття, внесення змін і доповнень…………….17
2.3. Особливий правовий захист……………………………………………….19
Розділ 3. Сучасний стан конституції в правовій системі держави………………22
3.1. Характеристика сучасної Конституції…………………………………….22
3.2.Перспективи модернізації Конституції України………………………….26
Висновки……………………………………………………………………………31
Список використаної літератури………………………………………………….33

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Економічна і Соціальна Рада ООН

ВСТУП………………………………………………………………………..…..….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РАДИ ООН…………………………………………………..….….5
1.1. ЕКОСОР як один з головних органів ООН……………………….……..5
1.2. Зміст основних функцій і повноважень ЕКОСОР………………………8
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РАДИ ООН……….13
2.1. Функціональні комісії………………………………………………………13
2.2. Регіональні комісії………………………………………………………….17
2.3. Постійні комітети та органи експертів……………………………………20
РОЗДІЛ 3. УЧАСТЬ УКРАЇНИ У СКЛАДІ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РАДИ ООН…………………………………………………………………………25
3.1. Сучасний стан діяльності України у складі ЕКОСОР…………………..25
3.2. Перспективи поглиблення взаємодії України і ЕКОСОР………………28
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….35

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Речові права в цивільному праві

Вступ 3
1. Речові права в системі цивільних прав 5
1.1. Загальна характеристика речового права 5
1.2. Ознаки та види речових прав 7
2. Роль та місце правового інституту власності в системі речових прав 12
2.1. Поняття та зміст права власності 12
2.2. Здійснення права власності та його межі 16
2.3. Способи набуття права власності на речі 20
3. Цивільно-правові способи захисту речових прав 25
3.1. Поняття захисту речових прав 25
3.2. Способи захисту речових прав 26
Висновки 33
Список використаних джерел 35

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Принцип свободи заповіту та його обмеження в цивільному праві України

Вступ 3
1. Поняття принципу свободи заповіту 4
2. Обмеження щодо осіб, на користь яких укладається заповіт 7
3. Обмеження спадкових прав при дотриманні умов заповіту 11
4. Обмеження щодо спадкування майна 14
Висновки 17
Список використаних джерел 19

Реферат, рік – 2014, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Функції трудового права України

Вступ……………………………………………………………….……………3
1. Поняття про функції трудового права……………………………………4
2. Характеристика функцій трудового права………………….…..……….6
Висновки………………………………………………….………………….10
Список використаних джерел………………………………………………11

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Правове регулювання застави земельних ділянок: сучасний стан і перспективи розвитку
Есе, 2014 рік, 6 стор., вартість – 30 грн.
30
Детальніше
Призначення і проведення експертизи під час досудового розслідування

Вступ………………………………………………………………………………….3
1. Поняття судової експертизи, її види та значення…………………….….………4
2. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз…….……8
3. Процесуальні та організаційні питання призначення експертиз………..……12
Висновки…………………………………………………………….…….…….….16
Список використаних джерел……………………………………….….…………17

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Правова держава

Вступ………………………………………………………………………………….3
1. Історія розвитку ідеї правової держави………………………………………….5
2. Поняття та принципи правової держави…………………………………..……12
3. Формування правової держави в Україні…………………………………..…..18
Висновок…………………………………………………………………..…….…..26
Список використаної літератури…………………………………………………..29

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
ІДЗ Міжнародне приватне право

1.Колізійна норма національного права відсилає до права держави з релігійною правовою системою.
Чи повинен вітчизняний суд використовувати норми, які містяться у релігійних текстах?
Чи? повинен? національний? суд? застосовувати? норми? іноземного? права,? що? закріплені? у? джерелах? звичаєвого? права??
Чи повинен національний суд застосовувати прецедентне право?
2.? Договори? купівлі-продажу? нерухомого? майна? за? законодавством? Франції

ІДЗ, рік – 2014, вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Проблеми правового регулювання господарських об’єднань

ВСТУП 3
1. Господарські об’єднання: поняття та види 4
2. Правове регулювання господарських об’єднань 6
3. Зарубіжний досвід господарських об’єднань та їх особливості в Україні 10
ВИСНОВКИ 12
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13
ДОДАТОК 15

ІДЗ, рік – 2014, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
ІДЗ Право інтелектуальної власності

1. Інтернет-сайт як об’єкт права інтелектуальної власності 3
2. Практичне завдання (11). Скласти заявку на реєстрацію ТМ «ТВІ» щодо послуг телебачення, договір, предметом якого є одинична ліцензія на використання цього знаку, скласти заяву на реєстрацію ліцензійного договору у Державній службі ІВ України 18
3. Задача № 1 30
4. Задача № 2 33
5. Задача № 3 35
6. Задача № 4 39
Список використаних джерел 42

ІДЗ, рік – 2014, вартість – 70 грн.

70
Детальніше
ІДЗ Адвокатура

1. Скласти контракт між адвокатом (адвокатським об’єднанням) і помічником адвоката 3
2. Скласти договір про надання правової допомоги у кримінальній справі 8
3. Скласти клопотання про заміну запобіжного захисту; про призначення експертизи; про допуск захисника в до участі в слідчих діях 11
4. Скласти запит в організацію про надання необхідної інформації у цивільній справі або копії документів 22
5. Підготувати касаційну скаргу по цивільній справі 27
Список використаної літератури 35

ІДЗ, рік – 2014, вартість – 70 грн
70
Детальніше
Особливості міждержавних інтерграційних відносин як предмету правового регулювання

ВСТУП 3
1. Поняття та особливості інтеграції в контексті міжнародних відносин 4
2. Інтеграційні процеси у міждержавних відносинах 5
3. Етапи міжнародного інтеграційного процесу 11
ВИСНОВКИ 14
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

Контрольна робота, рік – 2015, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Шенгенський процес і його розвиток в сучасних умовах

ВСТУП 3
1. Шенгенський процес: історичний аспект 4
2. Шенгенська угода: загальні положення 7
3. Шенгенська Інформаційна Система (SIS) 10
ВИСНОВКИ 14
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

Контрольна робота, рік – 2015, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Кримінальна відповідальність за порушення фінансової та банківської діяльності

ВСТУП 3
1. Особливості кримінальної відповідальності за порушення фінансової діяльності 4
2. Злочини у сфері банківської діяльності 8
3. Криміналістична характеристика злочинів у сфері банківської діяльності 10
ВИСНОВКИ 14
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

Контрольна робота, рік – 2015, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Юридична відповідальність: поняття, підстави, види та функції

Вступ 3
1. Юридична відповідальність: поняття, природа та сутність 5
2. Види юридичної відповідальності 13
3. Підстави та стадії юридичної відповідальності 20
Висновки 24
Список використаної літератури 26

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Правова система.теоретико-прикладні аспекти

Вступ 3
Розділ 1. Поняття та структура правової системи 5
1.1. Поняття, ознаки, структура правової системи 5
1.2. Типологія правової системи 9
Розділ 2. Становлення та розвиток правової системи України 15
2.1. Основні етапи формування правової системи України 15
2.2. Тенденція трансформації правової системи України 17
Висновки 22
Список використаних джерел 24

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Республіка: основні характеристики

Вступ 3
Розділ I. Теоретичні засади республіки як форми правління 5
Розділ II. Правові засади республіканської форми правління 12
2.1. Характеристики парламентської республіки 12
2.2. Ознаки президентської республіки 16
2.3. Змішана республіка як окрема форма 21
Висновки 25
Список використаної літератури 27

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Поняття трудового договору

Вступ …………………………..…………………………………………….…………..3
1. Поняття трудового договору………………………………………………..………4
Висновки …………………………….………………………………………………13
Список використаної літератури…………………………………………………….14

Контрольна робота, 2016 рік. Вартість – 30 грн
30
Детальніше
ІДЗ Адвокатура

1. Скласти контракт між адвокатом (адвокатським об’єднанням) і помічником адвоката 3
2. Скласти договір про надання правової допомоги у кримінальній справі 8
3. Скласти клопотання про заміну запобіжного захисту; про призначення експертизи; про допуск захисника в до участі в слідчих діях 11
4. Скласти запит в організацію про надання необхідної інформації у цивільній справі або копії документів 22
5. Підготувати касаційну скаргу по цивільній справі 27
Список використаної літератури 35

ІДЗ, рік – 2014, вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Поняття та види органів держави. Державні органи в сучасній Україні

Вступ 3
Розділ I. Поняття та види органів держави 5
Розділ II. Загальна характеристика органів держави 14
Розділ III. Державні органи в сучасній Україні 21
Висновки 30
Список використаної літератури 32

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК