Політологія

Сучасні концепції демократії

Вступ…3

1.Плюралістична концепція як складова теорії демократії…4

2.Елітарна концепція демократії…6

3.Сутність концепції демократичної участі…7

Висновки…9

Список використаної літератури…10

Рік – 2008, вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Сучасні концепції демократії

Вступ……………………………………………………………………………3
1. Плюралістична концепція як складова теорії демократії…………………4
2. Елітарна концепція демократії……………………………………………..6
3. Сутність концепції демократичної участі…………………………………7
Висновки……………………………………………………………………….9
Список використаних джерел……………………………………….……….10

Контрольна, 2008р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Україна в умовах сучасних глобалізаційних процесів

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 8
1.1. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства 8
1.2. Еволюція концепції глобалізації 16
РОЗДІЛ ІІ ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 24
2.1. Інтеграція як форма міжнародної економічної політики. 24
2.2. Перспективи та проблеми світової інтеграції України. 33
2.3. Активізації процесів глобалізації та інтеграції в Україні. 38
РОЗДІЛ ІІІ. СВІТ ТА УКРАЇНА: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГЛОБАЛЬНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 42
3.1. Європейський Союз як один з напрямків регіональної інтеграції України. 42
3.2. Можливості євроатлантичної інтеграції. 50
ВИСНОВКИ 54
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 57

Бакалаврська, 2010р. Вартість – 280 грн.

280
Детальніше
Контрольна робота з політології

Вступ……………………………………………………………………………3
1. Зовнішня політика та участь України у міжнародних організаціях…….4
2. Двосторонні відносини з країнами-сусідами та стратегічними
партнерами……………………………………………………………………..12
3. Перспективні напрями вдосконалення зовнішньополітичної
діяльності………………………………………………………………………16
Висновки……………………………………………………………………….19
Список використаної літератури……………………………………………..20

Контрольна робота, 2010 рік. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Політичні погляди Б.Хмельницького, П.Дорошенка, І.Мазепи

ВСТУП 3
1. Державницька концепція гетьмана Б. Хмельницького. 4
2. Політика гетьмана П. Дорошенко. 9
3. Розвиток політичної думки гетьмана І. Мазепи. 13
ВИСНОВКИ 15
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 16

Реферат, 2010р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Політична ситуація в Україні
Ессе, рік – 2013, вартість – 20 грн.
20
Детальніше
Політичні партії та громадські організації як суб’єкти виборчого процесу

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ВИБОРЧОГО
ПРОЦЕСУ…………………………………………………………………..……..5
1.1. Поняття та ознаки політичних партій………………………………………5
1.2. Функції політичних партій…………………………………………………11
1.3. Участь політичних партій у виборчому процесі……………………….…17
РОЗДІЛ 2. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ……………………………………………………………………..…23
2.1. Поняття громадської організації………………………………………..…23
2.2. Вплив громадських організацій на виробничий процес……………….…26
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………39

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК