Педагогіка

Невербальне спілкування вихователя

ВСТУП 3
ОСНОВНА ЧАСТИНА 5
ВИСНОВКИ 12
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

Контрольна робота, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМАМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ЗНАНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРО ПРИРОДУ В ПРОГРАМАХ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ 11
РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ УМОВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ З ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 15
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 20
РОЗДІЛ 5. ДОСВІД РОБОТИ З ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 27
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 35

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Методика викладання граматики англійської мови учням старшої школи

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 9-Х КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 7
1.1. Сучасні підходи до викладання англійської мови учням 9-х класів загальноосвітньої середньої школи. 7
1.2. Теоретичні засади організації навчання англійської мови в 9-х класах загальноосвітньої середньої школи. 15
1.3. Специфічні особливості навчального процесу, що впливають на викладання. 25
ВИСНОВКИ ЗА І-м РОЗДІЛОМ 31
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 9-Х КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 35
2.1. Використання інноваційних технологій у викладанні англійської мови учням 9-х класів. 35
2.2. Способи стимулювання учнів до вивчення англійської мови. 38
2.3. Взаємозв’язок між використанням видів педагогічних прийомів роботи (згідно проаналізованих методик) і ефективністю навчання англійської мови учням 9-х класів загальноосвітньої середньої школи. 44
2.4. Застосування системи вправ та експериментальна перевірка результатів проведеної роботи. 49
ВИСНОВКИ ЗА ІІ – м РОЗДІЛОМ 55
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 63

Бакалаврська робота, 2008р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Децентрація у дітей дошкільного віку

ЗМІСТ 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 МІСЦЕ ДЕЦЕНТРАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ОНТОГЕНЕЗУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 7
1.1. Психолого-педагогічні умови становлення позиції «Я-у-світі» на ранніх етапах онтогенезу. 7
1.2. Місце та роль децентрації в процесі розвитку дитячого мислення (за концепцією Ж. Піаже). 9
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ДЕЦЕНТРАЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 14
2.1 Проблема егоцентризму і розвитку позиційних структур у дітей старшого дошкільного віку. 14
2.2. Роль децентрації у формуванні здібностей дитини до навчання. 16
2.3. Рольова гра як засіб формування децентрації у дітей дошкільного віку. 19
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28

Курсова робота, 2007р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Закріплення знань дітей про природу у процесі використання дитячої природознавчої літератури

ВСТУП 2
РОЗДІЛ І. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ ДИТЯЧОЇ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЗАКРІПЛЕННІ ЗНАНЬ ДІТЕЙ ПРО ПРИРОДУ (АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ). 5
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОГРАМ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ 9
РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧОСТІ ДИТЯЧИХ ПИСЬМЕННИКІВ, ЩО ПИШУТЬ ПРО ПРИРОДУ 14
РОЗДІЛ ІV. НАЯВНІСТЬ ЗНАНЬ ДІТЕЙ ПРО ПРИРОДУ (РОСЛИННИЙ ЧИ ТВАРИННИЙ СВІТ) НА МАТЕРІАЛІ КОНСТАТУЮЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 18
РОЗДІЛ V ПІДБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПРИРОДОЮ (ФОРМУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 23
РОЗДІЛ VI ВПЛИВ ДИТЯЧОЇ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ З ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ НА РОЗШИРЕННЯ ЗНАНЬ ДІТЕЙ ПРО ПРИРОДУ (КОНТРОЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 28
ВИСНОВКИ 33
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 37

Курсова робота, 2007р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Оцінка як засіб впливу на ефективність навчання учнів молодшої школи

ВСТУП———————————————————————————————-3
І. ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ.
1. 1. Проблема контролю та оцінки знань у працях вітчизняних та закордонних дослідників.—————————————————————————————–6
1. 2. Функції оцінки та контролю знань у молодшій школі.—————————–9
ІІ. ВПЛИВ ОЦІНКИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ.
2. 1. Сутність та роль педагогічної оцінки в учбово-виховному процесі.———–13
2. 2. Оцінювання як компонент професійної діяльності педагога.——————–15
2. 3. Вплив оцінки вчителя на самооцінку учня.——————————————19
ВИСНОВКИ————————————————————————————-24
ВИКОРИСТАНІ ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА—————————————27

Курсова робота, 2007р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Співробітництво старших дошкільників в процесі їх підготовки до школи

ПЛАН 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПІВРОБІТНИЦТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. 6
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОГРАМОВИХ ВИМОГ ТА ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ОСВІТНІХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО УЧАСТІ БАТЬКІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. 11
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ШКОЛИ ПРИ УМОВІ СПІВРОБІТНИЦТВА (КОНСТАТУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 18
РОЗДІЛ 4. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ШКОЛИ (ФОРМУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 25
РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 28
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 34

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Можливість використання ділових ігор

ВСТУП 3
ЧАСТИНА ПЕРША 6
1.1. Історія розвитку ділових ігор в зарубіжних та вітчизняних країнах. 6
1.2. Види та підвиди ділових ігор. 10
ЧАСТИНА ДРУГА 13
2.1. Основні психолого-педагогічні принципи ділової гри. 13
2.2. Ознаки ділової гри. 14
2.3. Структура ділової гри. 17
2.4. Ділові ігри в різних сферах пізнання. 21
2.5. Мета використання ділової гри. Відмінність від звичайного процесу навчання. Вплив на засвоєння інформації. 24
2.6. Перспективи використання даного методу навчання. 27
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Принципи психологічно-педагогічної діагностики осіб з тяжкими порушеннями мовлення

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЗАТРИМКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ПОРУШЕНЬ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 6
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ МОВЛЕННЯ 21
РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ ПРИ ВАЖКИХ ПОРУШЕННЯХ МОВИ У ДІТЕЙ 31
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ………………39

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Система дошкільної освіти в Україні та Франції

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ 5
1.1. Законодавче підґрунтя та державна політика щодо системи дошкільної освіти в Україні. 5
2.2. Сьогодення дошкільної освіти в Україні: проблеми та пріоритетні напрямки розвитку. 10
РОЗДІЛ 2 СИСТЕМА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ: ІСТОРІЯ, СТРУКТУРА, ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ. 15
2.1. Історія дошкільної освіти у Франції та сучасна структура дитячих дошкільних закладів. 15
2.2. Цілі та принципи дошкільного навчання у французькому дитячому садку. 19
ВИСНОВКИ 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 25

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Система дошкільної освіти в Україні та Німеччині

ПЛАН 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ 6
1.1. Аналіз програмових вимог та основних положень освітніх документів щодо принципів здійснення системи дошкільної освіти в Україні. 6
1.2. Основні пріоритети та можливості трансформації системи дошкільного навчання в Україні. 10
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОЇ СТРУКТУРИ ТА ЦІЛЕЙ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ. 17
2.1. Місце закладів дошкільної освіти в освітній системі сучасної Німеччини. 17
2.2. Законодавче підґрунтя та структура інститутів дошкільної освіти в Німеччині. 21
2.3. Цілі, умови та напрямки дошкільного виховання та навчання в Німеччині. 24
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Особливості спілкування молодших школярів

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 СПІЛКУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДИНИ ЯК ОСОБИСТОСТІ 6
1.1. Роль спілкування в психічному розвитку людини. Засвоєння правил і норм спілкування. 6
1.2. Фактори, що визначають міжособистісне спілкування молодших школярів. 9
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЕФЕКТИВНОМУ СПІЛКУВАННЮ З ОТОЧУЮЧИМИ 19
РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЇХ СОЦІАЛЬНИЙ ТА РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 30
ВИСНОВКИ 37

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Емоції. Характеристика емоційних станів (настрій, ефект, стрес, фрустрація, пристрасті)

ВСТУП 2
1. Загальне поняття про емоції, почуття, волю. 4
2. Характеристика емоційної сфери особистості. 8
3. Емоції та їх функції. 13
ВИСНОВКИ 18
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 22

Контрольна робота, 2009р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Корекційна спрямованість формування мотивів пізнавальної діяльності у дітей з недоліками інтелекту

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ УЧБОВОЇ МОТИВАЦІЇ 5
РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ НЕДОЛІКАМИ ІНТЕЛЕКТУ 17
РОЗДІЛ 3 РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ (ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 26
3.1. Виявлення рівня розвитку пізнавальних процесів розумово відсталих школярів. 26
3.2. Розвиток пізнавальних процесів у школярів із вадами інтелекту. 31
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 39

Курсова з дефектології, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Оволодіння дітьми старшого дошкільного віку граматичними формами рідної мови в процесі використання дидактичних ігор і вправ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНО ПРАВИЛЬНОГО МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ В СИСТЕМІ МЕТОДІВ ТА ФОРМ ГРАМАТИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 12
РОЗДІЛ 3. ВІКОВА СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ВПРАВ В РІЗНИХ ГРУПАХ ДНЗ 17
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 32

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Корекція і мотивація запобігання невдач у старшому дошкільному віці

ПЛАН 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Основні теоретичні підходи до вивчення невдач у старшому дошкільному віці. 6
1.2. Фактори виникнення негативної поведінки у дітей старшого дошкільного віку. 14
1.3. Психологічні особливості мотиваційної сфери. Формування самосвідомості дитини у старшому дошкільному віці. 20
РОЗДІЛ ІІ. ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ТА САМОСВІДОМОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 29
2.1. Загальний огляд обґрунтування вибору методик дослідження мотиваційної сфери та самосвідомості старших дошкільників. 29
2.2. Методика та організація дослідження психологічних особливостей мотиваційної сфери та самосвідомості старших дошкільників. 36
2.3.Аналіз результатів мотиваційної сфери. 45
РОЗДІЛ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЗАПОБІГАННЯ НЕВДАЧ У СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 56
3.1. Програма запобігання невдач у старшому дошкільному віці. 56
3.2. Мета, завдання та аналіз формуючого експерименту. 68
ВИСНОВКИ 74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 77

Дипломна робота, 2009р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Педагогічні умови організації самоврядування у спеціальних навчальних закладах для дітей зі зниженим слухом

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ 6
1.1. Фізіологічні особливості дітей з вадами слуху. 6
1.2. Психологічні особливості дітей з вадами слуху. 16
РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ КОРЕКЦІЙНО – РОЗВИВАЮЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ 23
2.1. Принципи організації педагогічної роботи з слабочуючими дітьми. 23
2.2. Педагогічні та психологічні методи проведення корекційно – розвиваючої роботи з дітьми з вадами слуху. 31
РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ПРАГНЕНЬ ТА САМООЦІНКИ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ 37
3.1. Дослідження психологічних особливостей дітей з порушеннями слуху. Рівень прагнень і самооцінка глухих школярів. 37
3.2. Аналіз результатів дослідження. 44
ВИСНОВКИ 49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 52

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Збагачення словнику дітей образними виразами в процесі ознайомлення з художньою літературою

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ШЛЯХОМ ЇХ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ХУДОЖНЬОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ 6
1.1. Змістовний аспект мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку 6
1.2. Розвиток мовлення дітей при ознайомленні із художньою літературою. 8
1.3. Теоретичні засади словникової роботи. 16
РОЗДІЛ 2 МОДЕЛЬ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЕКСПРЕСИВНОЮ ЛЕКСИКОЮ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ (ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 19
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 29

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Шляхи формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про соціальну дійсність

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ УЯВЛЕНЬ ПРО СОЦІАЛЬНУ ДІЙСНІСТЬ…..6
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОГРАМОВИХ ВИМОГ ЩОДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СОЦІАЛЬНОЮ ДІЙСНІСТЮ 10
РОЗДІЛ 3. СПІВПРАЦЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА СІМ’Ї З ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СОЦІАЛЬНУ ДІЙСНІСТЬ (КОНСТАТУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 15
РОЗДІЛ 4 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ УЯВЛЕНЬ ПРО СОЦІАЛЬНУ ДІЙСНІСТЬ (ФОРМУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 18
РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ (КОНТРОЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 24
ВИСНОВКИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 29

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Шляхи (методи, прийоми) і засоби розвитку творчості дітей дошкільного віку в театрально-драматизаційній діяльності

ВСТУП 3
ОСНОВНА ЧАСТИНА 4
ВИСНОВКИ 14
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16

Реферат, 2009р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Використання теорії розв’язання винахідницьких задач у навчально-виховній роботі дошкільного закладу

ПЛАН 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАДАЧ В ДОШКІЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЦІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ. 7
1.1. Особливості процесів активізації розумового та творчого виховання дошкільників. 7
1.2. Історія виникнення та особливості застосування ТРВЗ – педагогіки. 11
1.3. Використання в освітньо-виховному процесі елементів ТРВЗ. 20
1.4. Робота з батьками дошкільників. 28
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТРВЗ – ПЕДАГОГІКИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 33
2.1. Опис ходу експерименту. 33
2.2. Аналіз результатів експерименту. 37
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 43

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Вивчення складу чисел з одиниць

1. Основні положення концепції математичної освіти у розрізі вивчення складу чисел в молодших класах. 3
2. Вивчення молодшими школярами складу чисел із врахуванням різних способів сприйняття. 5
Список використаних джерел та літератури 14

Контрольна, 2008р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Виховання у дітей дошкільного віку поваги до батьків

ВСТУП 3
ГЛАВА І. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ ПОВАГИ ДО БАТЬКІВ 6
ГЛАВА ІІ. ВИДИ БАТЬКІВСЬКОГО АВТОРИТЕТУ 13
ГЛАВА ІІІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПОВАГИ ДО БАТЬКІВ І ДОРОСЛИХ 17
(КОНСТАТУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 17
ГЛАВА IV СИСТЕМА РОБОТИ З ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПОВАГИ ДО БАТЬКІВ 21
(ФОРМУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 21
ГЛАВА V. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ (КОНТРОЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 24
ВИСНОВКИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 29

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Шляхи використання в Україні передового педагогічного досвіду найбільш розвинутих країн у сфері освіти

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАКОПИЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ 7
1.1. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки. 7
1.2. Теоретичне осмислення і практика використання потенціалу зарубіжної педагогіки в практиці шкільної освіти ХХ сторіччя. 12
1.3. Організація навчально-виховного процесу у вальдорфських школах. 19
РОЗДІЛ 2. ПЕРЕВАГИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ» В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ 24
ПРАКТИЧНЕ ДОСІЛДЖЕННЯ) 24
2.1. Організація та методи емпіричного дослідження. 24
2.2. Аналіз методів та прийомів навчання і виховання як умови розвитку креативності учнів. 26
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 35

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Шляхи (методи, прийоми) і засоби розвитку творчості дітей дошкільного віку в театрально-драматизаційній діяльності

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЛЯЬНІСТЬ У ДИТЯЧОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: МЕТА, СТРУКТУРА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 6
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНУТВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 19
2.1. Специфіка практичного застосування театралізованих ігор для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку. 19
2.2. Опис методичних занять, які можуть використовуватись в процесі впровадження театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі. 24
РОЗДІЛ 3 РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В ТЕАТРАЛІЗОВАНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 33
ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 45

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Зміст та форми профілактики підліткової проституції

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ДИТЯЧА ПРОСТИТУЦІЯ: КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 7
1.1. Дитяча проституція: визначення проблеми. 7
1.2. Рівень захворюваності та смертності середі дітей, що займаються проституцією. 9
1.2.1. Наявні дослідження з проблеми. 9
1.2.2. Інфекційні захворювання. Небажана вагітність. 10
1.2.3. Психічні захворювання та зловживання психоактивними речовинами. Насилля. 13
1.2.4. Проблема недоїдання. Здоров’я дітей, народжених підлітками, що займаються проституцією. 15
1.3. Потреба у глибокому дослідженні проблеми та перспективи використання результатів досліджень. 16
1.4. Превентивні заходи. Пом’якшення несприятливих наслідків для здоров’я. Вилучення дітей із секс-бізнесу. 17
РОЗДІЛ 2. ПІДЛІТКОВА ПРОСТИТУЦІЯ В УКРАЇНІ 21
РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОСТИТУЦІЇ ПІДЛІТКІВ В ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ 28
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 38

Курсова робота, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Особливості профілактичної роботи соціального педагога

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 6
1.1. Стан і тенденції розвитку соціальної педагогіки. 6
1.2. Соціальний педагог у школі. 7
1.3. Соціальний педагог в системі громадянського виховання. 9
РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ЩОДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 12
2.1. Основні причини та складові девіантної поведінки підлітків. 12
2.2. Місце школи в профілактиці девіантної поведінки. 14
2.3. Основні напрямки, стратегії та завдання профілактичної роботи соціального педагога. 17
РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 26
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33

Курсова робота, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Характеристика лінгвістичного компоненту методичної компетенції вчителя іноземної мови дошкільного навчального закладу

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 5
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 10
РОЗДІЛ 3. СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 13
ВИСНОВКИ 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 24

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Виховання інтересу молодших школярів до вивчення математики

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ 5
1.1 Математика як один з головних предметів вивчення в початковій школі. 5
1.2 Проблема формування умінь і навичок на уроках математики в 1-4 класах. 10
РОЗДІЛ ІІ ЦІКАВИЙ УРОК ЗАПОРУКА УСПІХУ 14
2.1 Як зацікавити учнів на уроках математики. 14
2.2 Ігри та цікаві пізнавальні завдання – обов`язковий компонент в початковій школі. 17
РОЗДІЛ ІІІ З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ В 1-4 КЛАСАХ, НА ЯКИХ ОСОБЛИВА УВАГА ЗВЕРТАЄТЬСЯ НА ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ПРЕДМЕТА 19
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 32

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Роль дидактичної гри в розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 6
РОЗДІЛ 2 ДИДАКТИЧНА ГРА ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 25
2.1. Поняття дидактичної гри. 25
2.2. Особливості застосування дидактичної гри при засвоєнні дітьми лексичного багатства мови 27
2.3. Метод дидактичної гри при розвитку в дошкільників граматичних мовленнєвих навичок 33
2.3.1. Розвиток словотворчих вмінь дошкільників. 35
2.3.2. Формування навичок зв’язного мовлення дошкільників на морфологічному рівні. 40
2.3.3. Значення дидактичної гри у розвитку синтаксичних умінь дошкільнят. 44
2.4. Проблемні ситуації при використанні дидактичної гри у процесі розвитку зв’язного мовлення дітей. 46
РОЗДІЛ 3. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ (ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 50
ВИСНОВКИ 62
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 71

Дипломна робота, рік – 2010, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Просвітницька і педагогічна діяльність Софії Русової

ВСТУП 3
ОСНОВНА ЧАСТИНА 4
ВИСНОВКИ 11
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 13

Реферат, 2011р. Вартість 30 грн.

30
Детальніше
Національна система освіти Франції

ВСТУП 3
ОСНОВНА ЧАСТИНА 4
ВИСНОВКИ 13
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 15

Реферат, 2011р. Вартість 30 грн.

30
Детальніше
Роль наочного матеріалу у формуванні часових уявлень у дітей середнього дошкільного віку

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СПРИЙНЯТТЯ ЧАСУ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ ЧАСОВИХ УЯВЛЕНЬ 5
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЧАСОВИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 12
РОЗДІЛ 3.ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЧАС У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 20
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 29

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Розвиток соціокультурної компетенції в системі навчання іноземної мови у старшій школі

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, МЕТОДИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 8
1.1. Соціокультурна компетенція як методичне поняття 8
1.2. Методична система формування соціокультурної компетенції: підхід, цілі, завдання навчання, зміст, принципи та методи навчання 11
1.3. Вимоги до рівня сформованості соціокультурної компетенції та пізнавальні потреби учнів старшої школи 18
1.4. Структура соціокультурної компетенції учнів старшої школи в процесі навчання англійській мові 22
РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ НАВЧАННЯ В АСПЕКТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР 28
ВИСНОВКИ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 51
ДОДАТКИ 55

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Трудова діяльність дошкільників та емоційновольова сфера

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 8
РОЗДІЛ ІІ ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 14
РОЗДІЛ ІІІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 18
3.1. Виховання працелюбності та її вплив на розвиток емоційно-вольової сфери дітей старшого дошкільного віку: взаємодія родини та дошкільної дитячої установи 18
3.2. Реалізація моделі трудового виховання дітей старшого дошкільного віку 24
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 38

Курсова робота, 2012 рік. Вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Гра як засіб інтенсифікації навчального процесу з англійської мови в основній школі

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ГРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 6-Х КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 6
1.1 Роль, місце і функції гри при навчанні іноземної мови. 6
1.2. Використання ігрових технологій на уроках англійської мови в середніх (6-х) класах. 9
1.3. Роль гри у підвищенні мотивації до вивчення іноземних мов у середній школі. 15
РОЗДІЛ 2. ГРА ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 6-Х КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 20
2.1. Практичне використання гри на середньому етапі вивчення іноземної мови. 20
2.2. Організація та проведення гри. Контроль за грою. 27
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Іграшки еквіваленти і їх роль у розвитку дошкільнят

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ЗНАЧЕННЯ ІГРАШОК-ЕКВІВАЛЕНТІВ В СТВОРЕННІ ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА, НЕОБХІДНОГО ДЛЯ РОЗВИТКУ НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 6
1.1. Психолого-педагогічні проблеми розвитку дитячого мислення в грі 6
1.2. Психолого-педагогічні умови реалізації можливостей використання іграшки як засобу формування соціального досвіду дошкільника 8
1.3. Використання еквівалентів іграшок в ігровій діяльності та її вплив на розумовий та психічний розвиток дитини – дошкільника 13
РОЗДІЛ ІІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІГРАШОК-ЕКВІВАЛЕНТІВ 20
2.1. Констатуючий експеримент 20
2.2. Формуючий експеримент 24
2.3. Контрольний експеримент та аналіз результатів 26
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 32

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Моральне виховання молодших школярів у процесі навчальної діяльності

ВСТУП 2
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНО-ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5
1.1. Поняття «духовно-моральні цінності молодших школярів» 5
1.2. Сутність розвитку духовно-моральних цінностей молодших школярів у процесі ігрової діяльності 8
1.3. Специфіка розвитку духовно-моральних цінностей на основі культури спілкування 13
Висновки до першого розділу 20
РОЗДІЛ ІІ ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 21
2.1. Опис дослідження та застосованих методик 21
2.2. Аналіз результатів дослідження 31
Висновки до другого розділу 36
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 40

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Полікультурне виховання дітей старшого дошкільного віку в освітньому процесі ДНЗ

РОЗДІЛ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 11
1.1. Концептуальні підходи до полікультурного виховання особистості дитини старшого дошкільного віку 11
1.2. Особливості етнокультурної ситуації у сучасній Україні 24
1.3. Етнічна самосвідомість і етнічна ідентичність особистості дитини як умова полікультурного виховання 35
РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОГОВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 50
2.1. Сучасні проблеми полікультурного виховання дітей старшого дошкільного віку 50
2.2. Критерії, рівні та показники толерантної поведінки дітей старшого дошкільного віку 62
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 78
3.1. Особистісно-орієнтована технологія полікультурного виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах освітнього процесу дошкільного навчального закладу 78
3.2. Динаміка сформованості полікультурної вихованості у дітей старшого дошкільного віку в умовах освітнього процесу дошкільного навчального закладу 86
ВИСНОВКИ 94
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 97

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Формування допитливості

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОПИТЛИВОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 6
1.2. Програмові завдання щодо формування допитливості у дітей старшого дошкільного віку 10
1.3. Методи та прийоми формування допитливості у дітей старшого дошкільного віку 13
Висновки до 1 розділу 19
РОЗДІЛ 2 СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ДОПИТЛИВОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 21
2.1. Діагностика допитливості у дітей старшого дошкільного віку 21
2.2. Педагогічні умови формування допитливості у дітей старшого дошкільного віку 25
Висновки до розділу 2 29
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 31

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Формування взаємин дітей старшого дошкільного віку у грі

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМИН У ДІТЕЙ У ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 6
1.1 Аналіз психолого-педагогічних джерел з проблеми 6
1.2 Співпраця ДНЗ і сім’ї щодо формування соціальної компетентності дитини 10
1.3 Роль та значення гри у становленні взаємин дітей 17
Висновки до 1-го розділу 22
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМИН СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ГРІ 23
2.1 Визначення рівня взаємин дітей старшого дошкільного віку у грі 23
2.2 Спільна діяльність дітей як засіб формування взаємин 30
Висновки до 2-го розділу 34
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 37
ДОДАТКИ 40

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Спільна робота днз і сім’ї з морального виховання дітей дошкільного віку

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ДНЗ І СІМ’Ї З МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми 6
1.2. Характеристика базових понять дослідження 9
1.3. Форми та методи співробітництва ДНЗ і сім’ї з морального виховання дітей дошкільного віку 13
Висновки до 1-го розділу 19
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА СПІВРОБІТНИЦТВА ДНЗ І СІМ’Ї З МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 21
2.1. Аналіз практики спільної роботи батьків і педагогів з морального виховання дітей 21
2.2. Система спільної роботи з морального виховання дітей у ДНЗ і сім’ї 26
Висновки до 2-го розділу 29
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Психологічні особливості особистісного розвитку в старшому дошкільному віці

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Роль дитини-дошкільника в формуванні дитини, як особистості 6
1.2. Роль сім’ї в розвитку дитини 10
1.3. Особливості психологічного впливу дорослих на розвиток особистості дитини дошкільного віку 13
1.4. Вплив ровесників на розвиток властивостей особистості дитини дошкільного віку 17
Висновки до розділу І 20
РОЗДІЛ ІІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 22
2.1. Опис методів та методик проведення дослідження 22
2.2. Результати дослідження та їх аналіз 33
Висновки до другого розділу 36
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 41

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Психолого-педагогічні особливості навчання дітей раннього віку

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Психолого-педагогічні аспекти ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 6
1.2. Психологічні особливості виховання дітей раннього віку 9
1.3. Програмові завдання щодо виховання дітей раннього дошкільного віку 15
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 22
РОЗДІЛ2 ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ ДНЗ 23
2.1. Форми та методи виховання дітей раннього дошкільного віку 23
2.2. Методичні рекомендації для вихователів щодо виховання дітей раннього віку 27
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 30
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 35

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Естетичне виховання старших дошкільників засобами свят і розваг

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Естетичне виховання дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема 6
1.2. Свято як засіб естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку.. 13
ВИСНОВКИ ДО І-го РОЗДІЛУ 18
РОЗДІЛ ІІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СВЯТ ТА РОЗВАГ 19
2.1. Стан сформованості естетичного виховання старших дошкільників…………………………………………………………………..19
2.2. Аналіз результатів дослідження та методичні рекомендації щодо організації естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку 26
ВИСНОВКИ ДО ІІ-го РОЗДІЛУ 30
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 35

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн
120
Детальніше
Виховання співчуття у дітей дошкільного віку

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СПІВЧУТТЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5
1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 5
1.2. Програмові завдання щодо виховання співчуття у дітей старшого дошкільного віку 8
1.3. Методи і прийоми виховання співчуття у дітей дошкільного віку 11
Висновки до І-го розділу 15
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ВИХОВАННЯ СПІВЧУТТЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 17
2.1. Методична система виховання співчуття у дітей старшого дошкільного віку 17
2.2. Підбірка дидактичних ігор спрямованих на виховання співчуття у дітей старшого дошкільного віку 22
Висновки до ІІ-го розділу 29
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 32

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Модель готовності майбутніх учителів початкової школи до безбального оцінювання навчальних досягнень учнів

у статті проаналізовано особливості процесу безбального оцінювання в початковій школі; досліджено основні вимоги до системи безбального оцінювання навчальних досягнень молодших школярів; охарактеризовано модель підготовки вчителів початкових класів до роботи з проблеми безбального оцінювання діяльності молодших школярів.

Стаття, 2015 рік, 50 грн.

50
Детальніше
Виховання культурно-гігієнічні навички у молодших дошкільників

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРНО-ГІГІЄНІЧНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 6
1.1. Аналіз психологічних та педагогічних джерел з означеної проблеми 6
1.2. Види культурно – гігієнічних навичок 10
1.3. Зміст програмових вимог до виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей молодшого дошкільного віку 17
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 22
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРНО-ГІГІЄНІЧНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 24
2.1. Методика виховання культурно-гігієнічних навичок у молодших дошкільників 24
2.2. Методичні поради для вихователів щодо формування культурно-гігієнічних навичок у дітей молодшого дошкільного віку 30
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 37
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 42

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Розвиток сюжету у творчій грі дітей молодшого дошкільного віку

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ГРИ В МОЛОДШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 5
1.1. Розвиток ігрової діяльності дітей молодшого дошкільного віку 5
1.2. Особливості творчих ігор дітей молодшого дошкільного віку 13
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СЮЖЕТУ В ТВОРЧІХ ІГРАХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 17
2.1. Методи і методика проведення дослідження. Вибірка дослідження 17
2.2. Характеристика рівнів, критеріїв та показників розвитку сюжету в сюжетно-рольових іграх 18
2.3. Аналіз результатів дослідження 22
2.4. Методичні рекомендації щодо організації сюжетно-рольових ігор дітей молодшого дошкільного віку 27
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 34
ДОДАТКИ 36

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Особливості міжособистісних конфліктів у навчальній діяльності

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНФЛІКТІВ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА ТА МІСЦЯ КОНФЛІКТУ В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 7
1.1. Конфлікт, його визначення, сутність, аналіз 7
1.2. Конфлікти в студентському середовищі: проблеми діагностики і врегулювання 10
РОЗДІЛ ІІ ПРИЧИНИ, ЗМІСТ ТА ПРОФІЛАКТИКА МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ ВНЗ 14
2.1. Характеристика емпіричного дослідження: хід дослідження, методики, аналіз результатів 14
2.2. Профілактика конфліктів у студентському середовищі 20
ВИСНОВКИ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 26

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Методика розвитку мовлення дітей раннього віку

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 6
1.2. Психологічні особливості мовленнєвого розвитку дітей раннього віку 11
1.3. Форми та методи розвитку мовлення дітей в ранньому віці 17
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 20
РОЗДІЛ ІІ РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДНЗ ТА В РОДИНІ 21
2.1. Експериментальне дослідження із розвитку мовлення дітей раннього дошкільного віку 21
2.2. Методичні рекомендації із розвитку мовлення в дітей раннього віку 24
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 27
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30
ДОДАТКИ 32

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК