Міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини

Аукціонна торгівля

Вступ……………………………….3
Розділ 1. Аукціонна торгівля як засіб міжнародної торгівлі………………………5
1.1. Сутність міжнародної аукціонної торгівлі……………………………………..5
1.2. Класифікація міжнародних аукціонів…………………………….8
1.3. Порядок і особливості проведення міжнародної аукціонної торгівлі………………..12
Розділ 2. Сучасний стан міжнародної аукціонної торгівлі……………………….20
2.1. Основні центри міжнародної аукціонної торгівлі…………………………..20
2.2. Аукціони „Сотбіс” та „Крісті” як лідери міжнародної аукціонної торгівлі……………………………………………………………………………………………………..23
2.3. Сучасна роль аукціонів в міжнародній торгівлі……………………………..26
Висновок………………………………………….28
Список використаних джерел………..30

Курсова, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Вільні економічні зони в системі світового господарства

Вступ…………………………..3
Розділ 1. Вільні економічні зони у світовій економіці
1.1 Сутність вільних економічних зон та їх призначення…………………7
1.2 Історичний досвід розвитку ВЕЗ………………………………………………17
1.3 Світовий досвід регулювання діяльності ВЕЗ…………………………..25
Розділ 2. Перспективи розвитку ВЕЗ у світовій економічній системі
2.1 Аналіз стану та ефективності функціонування ВЕЗ………………….43
2.2 Прогноз розвитку ВЕЗ у світовій економіці……………………………..67
2.3 Соціально-економічні наслідки функціонування ВЕЗ………………73
Висновки та рекомендації……………………………………….86
Список використаних джерел………………………………..89
Додатки

Бакалаврська, 2007р. Вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Економічна інтеграція України до ГАТТ/СОТ в машинобудуванні
Вступ
Розділ 1. Процеси інтеграції України в сучасну міжнародну торговельну систему.
1.1. Об’єктивна необхідність, сутність та передумови інтеграції України в сучасну міжнародну торгівельну систему.
1.2. Цілі та стратегічні напрями інтеграційних процесів України в сфері торгівлі.
1.3. Динаміка інтеграційних процесів України в міжнародну торгівельну систему.
Висновки до розділу 1.
Розділ 2. Аналіз інтеграційних процесів України в ГАТТ/СОТ у сфері машинобудування.
2.1. Аналіз функцій та задач ГАТТ/СОТ.
2.2. Аналіз європейських інтеграційних процесів.
2.3. Проблеми інтеграційних процесів у сфері машинобудування.
Висновки до розділу 2.
Розділ 3. Напрями підвищення ефективності залучення України в ГАТТ/СОТ в машинобудуванні.
3.1. Розробка нових форм залучення машинобудування України в міжнародну економічну систему.
3.2. Розробка стратегії економічної інтеграції України до ГАТТ/СОТ в машинобудуванні.
Висновки до розділу 3.
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Дипломна, 2007р. Вартість – 150 грн.
150
Детальніше
Основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів

Вступ ……………………………………………….…. 3
1. Міграційні процеси: суть, види, причини виникнення ………….……..…. 5
2. Аналіз сучасних міграційних процесів на міжнародному рівні ………….. 14
3. Економічний вплив міграції на розвиток світового господарства …….… 23
Висновок …………………………………..…. 32
Список використаних джерел …………….35

Курсова, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Розвиток міжнародного туризму в Україні

ВСТУП……………………..……………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади міжнародного туризму та його розвитку 6
1.1. Сутність міжнародного туризму та його значення………….. 6
1.2. Види міжнародного туризму …………………………………………. 20
1.3. Аналіз основних чинників, які впливають на формування і функціонування туристичного ринку…………………………………. 25
РОЗДІЛ 2. Аналіз розвитку міжнародного туризму в Україні 36
2.1. Огляд та аналіз сучасного стану міжнародного туризму в Україні………………………………………………………………………………… 36
2.2. Дослідження організації туризму в провідних туристичних країнах світу……………………………………………………. 41
2.3. Аналіз фінансово-господарської діяльності ПП „Іконтехніка”………………………………………………………………………. 64
РОЗДІЛ 3. Напрямки удосконалення міжнародного туризму 70
3.1. Прогнози розвитку світового туризму……………………………. 70
3.2. Перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні………………………………………………………………………………… 78
3.3. Напрямки покращення туристичної діяльності ПП „Іконтехніка” на основі проведеного аналізу………………………… 82
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………………….. 90
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………. 95
ДОДАТКИ

Дипломна, 2007р. Вартість – 180 грн.

180
Детальніше
Світовий ринок дорогоцінних металів

Вступ…………………………..3
Розділ 1. Ринок дорогоцінних металів в системі світового господарства……………………..8
1.1 Сутність ринку дорогоцінних металів та його значення для розвитку економічної системи………….8
1.2.Класифікація дорогоцінних металів та напрями їх використання………..14
1.3 Особливості формування світового ринку дорогоцінних металів………..31
Розділ 2.Аналіз сучасного стану світового ринку дорогоцінних металів та перспективи його розвитку………………………40
2.1 Динаміка розвитку світового ринку дорогоцінних металів за 2003-2006рр…………………………….40
2.2 Регіональний аналіз світового ринку дорогоцінних металів………………55
2.3 Світовий досвід регулювання операцій з дорогоцінними металами…..72
2.4 Перспективи розвитку світового ринку дорогоцінних металів…………..77
Висновок……………………………………..88
Список використаних джерел……………………..92
Додатки

Бакалаврська, 2007р. Вартість – 150 грн
150
Детальніше
Світовий ринок легкових автомобілів

ВСТУП……………………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ І. СВІТОВИЙ РИНОК ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ…………………………….7
1. 1. Теоретичні засади ринку легкових автомобілів…………………………………………..7
1. 2. Сучасні тенденції розвитку ринку легкових автомобілів…………………………..14
РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН АМЕРИКАНСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ………………………………………………………………………….22
2.1. Історичний досвід розвитку ринку легкових автомобілів у США……………….22
2. 2. Особливості формування американської автопромисловості……………………32
2. 3. Динаміка розвитку американського ринку легкових автомобілів………………39
РОЗДІЛ ІІІ. ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АМЕРИКАНСЬКОГО РИНКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ…………………………..52
3. 1. Політика ціноутворення та її вплив на американський автомобільний ринок………………………………………………………………………………………………………………52
3. 2. Перспективи розвитку американського ринку легкових автомобілів………….58
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………………71
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………………..75

Бакалаврська, 2007р. Вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Сучасна інтеграційна політика України

Вступ………………………………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади інтеграції України в міжнародну торговельну систему…………………………………………………………………………………………………..5
1.1. Сутність та передумови інтеграції України в сучасну міжнародну торгівельну систему……………………………………………………………………………………
1.2. Цілі та стратегічні напрями інтеграційних процесів України в сфері торгівлі…………………………
1.3. Об’єктивна необхідність інтеграції України в міжнародну торгівельну систему………………………………………………………………………………………………………
Розділ 2. Аналіз інтеграційних процесів України в міжнародну торгівельну систему……………………………………………………………………………………………………20
2.1 Динаміка інтеграційних процесів України в міжнародну торгівельну систему…………………………………………………………………………………………………….20
2.2. Аналіз європейських інтеграційних процесів…………………………………..23
2.3. Позитивні наслідки економічної інтеграції України до ГАТТ/СОТ….26
Висновок………………………………………………………………………………………………28
Список використаних джерел………………………………………………………………..30

Курсова, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Формування ринку міжнародного туризму в Україні

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 6
1.1. Сутність туризму як соціально-економічного явища 6
1.2. Туристичний продукт (як чинник розвитку міжнародного туризму) 17
1.3. Міжнародний туризм як галузь світового господарства 22
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 40
2.1. Особливості організації міжнародного туризму в Україні 40
2.2. Аналіз ринку міжнародного туризму в Україні на сучасному етапі 46
2.3. Розвиток та сучасний стан міжнародного туризму в Чернівецькій області 60
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 69
3.1. Проблеми та шляхи активізації міжнародного туризму в Україні 69
3.2. Напрямки створення туристичного пакету та організації фінансового забезпечення з метою розвитку міжнародного туризму в Україні 78
ВИСНОВКИ 95
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100

Дипломна, 2008р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Вплив приєднання до СОТ на розвиток економіки та зовнішньої торгівлі України

Вступ…3
Розділ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УГРУПУВАННЯХ
1.1. Міжнародна торгівля в системі зовнішньоекономічних зв’язків держави…6
1.2. Підходи до регулювання зовнішньої торгівлі…19
1.3. СОТ в регулюванні міжнародних зовнішньоторговельних зв’язків…27
Розділ ІІ. ОЦІНКА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
2.1. Аналіз розвитку економіки держави…34
2.2. Аналіз зовнішньої торгівлі України…47
2.3. Оцінка впливу приєднання до СОТ на економіку та зовнішню торгівлю України…56
Розділ ІІІ. НАСЛІДКИ ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО СОТ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
3.1. Наслідки приєднання України до СОТ для розвитку економіки та окремих її галузей…65
3.2. Обґрунтування змін в регулюванні зовнішньої торгівлі при вступі до СОТ…77
3.3. Прогнозування розвитку зовнішньої торгівлі під впливом вступу до СОТ…88
Висновки…95
Список використаних джерел …102
Додатки

Дипломна, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Нові індустріальні країни

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Нові індустріальні країни: становлення та розвиток……………….5
1.1. Стратегія «економічного дива»……………………………………………5
1.2. Регіональні особливості розвитку нових індустріальних країн………….11
Розділ 2. Місце нових індустріальних країн в світовій економіці……………15
2.1. Нові індустріальні країни Азії та особливості їх впливу на економіку регіону……………………………………………………………………………15
2.2. Нові індустріальні країни Латинської Америки та особливості їх впливу на економіку регіону…………………………………………………………….27
Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку НІК………………………………30
3.1. Сучасні тенденції розвитку нових індустріальних країн…………………30
3.2. Економічні відносини України з новими індустріальними країнами……33
Висновки…………………………………………………………………………37
Список використаної літератури……………………………………………….40

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Роль міжнародних економічних органiзацiй в регулюванні міжнародних економічних відносин

Розділ 1. Поняття та система міжнародних економічних організацій
1.1. Сутність сучасної міжнародної економічної організації………………… 5
1.2. Класифікація міжнародних економічних організацій…………………… 6
1.3. Механізм функціонування міжнародних економічних організацій ……10
Розділ 2. Міжнародні економічні організації в системі регулювання міжнародних економічних відносин
2.1. ООН і міжнародне економічне співробітництво………………………… 20
2.2. Система міжнародних організацій в регулюванні світової торгівлі…….24
2.3. Міжнародні валютно-фінансові організації та регулювання сучасних міжнародних економічних відносин…………………………………………. 29
2.4. Роль міжнародних організацій в регулюванні міграційних процесів… .37
Розділ 3. Співробітництво України з міжнародними економічними організаціями
3.1. Оцінка впливу приєднання до СОТ на економіку та зовнішню торгівлю України …………………………………………………………………………..41
3.2. Україна в Організації Об’єднаних Націй: сучасний етап співробітництва………………………………………………………………….45
3.3. Співробітництво України з міжнародними валютно-фінансовими організаціями…………………………………………………………………… 48
3.4. Сучасний стан економічного співробітництва України та ЄС………….49
Висновки………………………………………………………………….54
Використана література………………………………………………….58

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Роль органiзацiй системи ООН в регулюванні міжнародних економічних відносин

Вступ…………………………………………………………………………….3
Розділ 1. ООН і міжнародне економічне співробітництво
1.1. Історія створення, цілі та принципи діяльності………………………… 5
1.2. Головні органи та структура ООН……………………………………. ..17
1.3. Регіональні економічні комісії: аспекти діяльності…………………… 24
Розділ 2. ООН в регулюванні міжнародних економічних відносин
2.1. Зміст і значення діяльності ЕКОСОР……………………………………31
2.2. Роль ООН в регулюванні міжнародної торгівлі(ЮНКТАД)…………..32
2.3. Діяльність ООН в регулюванні правових питань………………………34
Розділ 3. Участь України в економічних організаціях системи Організації Об’єднаних Націй
3.1. Історичний аспект взаємовідносин…………………………………….. 38
3.2.Особливості сучасного етапу співробітництва України з ООН та економічними організаціями системи ООН……………………………….. 44
Висновки……………………………………………………………………… 56

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Світовий банк та МВФ в системі валютного регулювання та кредитування

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади валютного регулювання та кредитування………………………………………………………………………6
1.1. Сутність валютного регулювання, кредитування та механізми їх реалізації……………………………………………………………………………6
1.2. Роль МВФ та Світового банку у процесі валютного регулювання та кредитування……………………………………………………………………..20
1.3. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями…………………………………………………………………28
Розділ 2. Аналіз діяльності Національного банку України у процесі валютного регулювання та кредитування……………………………………..42
2.1. Характеристика діяльності Національного банку України……………..42
2.2. Аналіз діяльності національного банку по роботі з міжнародними фінансовими організаціями…………………………………………………….57
2.3.Оцінка механізмів валютного регулювання та кредитування……………66
Розділ 3.Шляхи вдосконалення України з міжнародними фінансовими організаціями…………………………………………………………………….79
3.1. Стратегічні пріоритети діяльності Світового банку та МВФ в Україні……………………………………………………………………………79
3.2. Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями…………………………………………………………….………87
Висновки…………………………………………………………………………94
Список використаної літератури……………………………………………….97
Додатки………………………………………………………………………….100

Дипломна, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Сучасний стан і проблеми Українського імпорту та експорту

ВСТУП……………………………………………………………………………3
1. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ, СУТЬ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ……………………………………………………………………….5
2. АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ…….14
3. МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ІСНУЮЧИХ ПРОБЛЕМ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ…………………………………….….23
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….36
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..38

Курсова, 2008р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Інтеграційні заходи України для входження у міжнародну економічну систему

Вступ………………………………………………………………………………………3
1. Сутність та передумови інтеграції України в сучасну міжнародну економічну систему……………………………………………………………………………………4
2. Основні напрямки економічної інтеграції України в систему міжнародної економіки та шляхи її активізації ………………..…………………………………..10
Висновки……………………………………………………………………………….17
Список використаних джерел…………………………………………………………18

Контрольна, 2009р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Причини виникнення кризи в Україні

Вступ………………………………………………………………………3
1. Причини виникнення кризи в Україні………………………………..4
2. Шляхи подолання кризи в Україні……………………………………9
Висновки …………………………………………………………………13
Список використаних джерел…………………………………………..14

Реферат, 2009р.  Вартість – 25 грн.

25
Детальніше
Реалії та перспективи стратегії співробітництва України в Європейському Союзі

ВСТУП………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І СТРАТЕГІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ…………………………………………….……..…..9
1.1 Сутність стратегічного співробітництва…………………………….………..….9
1.2 Основні форми економічного та політичного співробітництва
з країнами Європейського Союзу………………………………………………..…..14
1.3 Особливості формування стратегічного співробітництва………………..…….20
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ………………………………………………………….25
2.1 Сучасний стан стратегічного співробітництва…………………………….……25
2.2 Аналіз економічного співробітництва……………………………………..…….36
2.3 Аналіз політичного співробітництва…………………………………………….41
РОЗДІЛ ІІІ ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ…………….…..43
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….……..53
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………….56
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………..62

Дипломна, 2009р. Вартість – 350 грн
350
Детальніше
Інновації як шлях виходу на світові ринки

Вступ……………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади здійснення інновацій……………6
1.1. Сутність, економічна природа й класифікація інновацій ……………….6
1.2. Інновації як основа національної конкурентоспроможності……………23
1.3. Світовий досвід здійснення інновацій……………………………………30
Висновки до розділу 1………………………………………………………….39
Розділ 2. Аналіз сучасного стану інноваційної діяльності в Україні……….41
2.1. Інноваційна активність підприємств України……………………………41
2.2. Система державного стимулювання інноваційної діяльності…………..66
2.3. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні……………..76
Висновки до розділу 2………………………………………………………….83
Розділ 3. Впровадження інновацій в Україні з метою виходу на світові ринки…………………………………………………………………………….85
3.1. Перспективи інновацій в Україні…………………………………………85
3.2. Активізація інноваційної діяльності в Україні з метою виходу на світові ринки……………………………………………………………………………100
Висновки до розділу 3………………………………………………………….
Висновки………………………………………………………………………..111
Список використаних джерел…………………………………………………118
Додатки

Магістерська, 2009р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Приєднання України до Світової Організації Торгівлі (WTO): проблеми та перспективи

ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇНИ В МІЖНАРОДНУ ТОРГОВЕЛЬНУ СИСТЕМУ
1.1. Теоретичні основи інтеграції країни в сучасну міжнародну торговельну систему ……………………………………………………………………………6
1.2. Сутність і принципи Світової Організації Торгівлі ………………………14
1.3. Аналіз функцій та задач СОТ………………………………………………27
Висновки до розділу 1…………………………………………………………..37
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЧЛЕНСТВА У СОТ
2.1. Аналіз розвитку економіки та зовнішньої торгівлі України …………….39
2.2. Оцінка впливу приєднання до СОТ на зовнішню торгівлю України……56
2.3. Основні проблеми членства України в СОТ………………………………65
Висновки до розділу 2…………………………………………………………..76
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ ДЛЯ
ЕКОНОМІКИ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
3.1. Наслідки приєднання України до СОТ для розвитку економіки ………..78
3.2. Оцінка можливих наслідків членства України в СОТ для галузей економіки …………………………………………………………………………86
3.3. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі в умовах членства в СОТ….92
Висновки до розділу 3…………………………………………………………..97
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………99
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………106
ДОДАТКИ

Магістерська, 2009р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Міжнародна спеціалізація окремих країн

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти міжнародної спеціалізації 5
Розділ 2. Аналіз та дослідження міжнародної спеціалізації окремих країн 16
Розділ 3. Перспективи вдосконалення міжнародної спеціалізації окремих країн 30
Висновки 39
Список використаної літератури 41
Додатки

Курсова робота, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Україна у всесвітньому господарстві та її зовнішньоекономічні пріорітети

Вступ 3
Розділ І. Світове господарство 5
1.1. Суть світового господарства 5
1.2. Структура світового господарства 7
1.3. Сучасні тенденції розвитку 10
1.4. Об‘єктивні закономірності розвитку сучасного господарства 14
Розділ ІІ. Об`єктивна необхідність інтеграції України до світового господарства 18
2.1. Складові зовнішньоекономічної діяльності України 18
2.2. Стимулювання розвитку експортного потенціалу 28
2.3. Особливості господарства Канади 34
Розділ ІІІ. Напрямки удосконалення інтеграції України до світового господарства 38
3.1. Досвід інтеграції Канади до світового господарства 38
3.2. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності Канади 42
3.3. Напрямки удосконалення інтеграції України до світового господарства 44
Висновки 49
Список використаної літератури 50

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Динаміка міжнародної торгівлі в умовах світової економічної кризи

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 5
1.1. Сутність міжнародної торгівлі 5
1.2. Теорії міжнародної торгівлі 9
1.3. Форми та методи організації міжнародної торгівлі 14
РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПІД ЧАС СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 20
2.1. Динаміка міжнародної торгівлі 20
2.2. Аналіз впливу наслідків рецесії на зміни у структурі та динаміці міжнародної торгівлі 28
2.3. Державне регулювання міжнародної торгівлі під час кризи 34
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 40
3.1. Перспективи розвитку міжнародної торгівлі в країнах ЄС 40
3.2. Перспективи розвитку міжнародної торгівлі в Україні 43
ВИСНОВКИ 46
ВИСНОВКИ 46
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 50
Додатки

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Міжнародний туризм

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТЬ, ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 5
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 12
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 24
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Неурядові міжнародні економічні організації

Вступ 3
1. Сутність та класифікація міжнародних неурядових економічних організацій 4
2. Організаційні структури та форми діяльності міжнародних неурядових економічних організацій 8
3. Діяльність основних міжнародних неурядових економічних організацій 11
Висновки 14
Список використаних джерел 15

Реферат, рік – 2011, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Структура світової торгівлі

Завдання2.
1. За даними статистики СОТ (www.wto.org.) заповніть таблицю
Таблиця
Географічна структура світового товарообігу за основними товарними групами у 2009 р.
2. Проаналізуйте географічну структуру міжнародної торгівлі у 2009 році за головними товарними групами та визначте їх частку за регіонами світу та загалом.
3. Зробіть висновки про головні напрямки спеціалізації груп країн у світовому товарообігу.

Контрольна робота, рік – 2012, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Передумови виникнення “холодної війни”

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Загальна характеристика «холодної війни»…………………………..4
1.1. Особливості та витоки терміну «холодна війна»…………………………..4
1.2. Особливості виникнення «холодної війни»: політична й економічна ситуація на світовій арені……………………………………………….……….5
Розділ 2. Причини виникнення «холодної війни»…………………………….10
2.1. Огляд причин виникнення «холодної війни»……………………………..10
2.2. Заклики до «холодної війни» та її початок……………………………….11
Висновки………………………………………………………………………….15
Список використаної літератури…………………………………………….…16
Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Загальна характеристика «холодної війни»…………………………..4
1.1. Особливості та витоки терміну «холодна війна»…………………………..4
1.2. Особливості виникнення «холодної війни»: політична й економічна ситуація на світовій арені……………………………………………….……….5
Розділ 2. Причини виникнення «холодної війни»…………………………….10
2.1. Огляд причин виникнення «холодної війни»……………………………..10
2.2. Заклики до «холодної війни» та її початок……………………………….11
Висновки………………………………………………………………………….15
Список використаної літератури…………………………………………….…16
Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Загальна характеристика «холодної війни»…………………………..4
1.1. Особливості та витоки терміну «холодна війна»…………………………..4
1.2. Особливості виникнення «холодної війни»: політична й економічна ситуація на світовій арені……………………………………………….……….5
Розділ 2. Причини виникнення «холодної війни»…………………………….10
2.1. Огляд причин виникнення «холодної війни»……………………………..10
2.2. Заклики до «холодної війни» та її початок……………………………….11
Висновки………………………………………………………………………….15
Список використаної літератури…………………………………………….…16
Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Загальна характеристика «холодної війни»…………………………..4
1.1. Особливості та витоки терміну «холодна війна»…………………………..4
1.2. Особливості виникнення «холодної війни»: політична й економічна ситуація на світовій арені……………………………………………….……….5
Розділ 2. Причини виникнення «холодної війни»…………………………….10
2.1. Огляд причин виникнення «холодної війни»……………………………..10
2.2. Заклики до «холодної війни» та її початок……………………………….11
Висновки………………………………………………………………………….15
Список використаної літератури…………………………………………….…16
Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Загальна характеристика «холодної війни»…………………………..4
1.1. Особливості та витоки терміну «холодна війна»…………………………..4
1.2. Особливості виникнення «холодної війни»: політична й економічна ситуація на світовій арені……………………………………………….……….5
Розділ 2. Причини виникнення «холодної війни»…………………………….10
2.1. Огляд причин виникнення «холодної війни»……………………………..10
2.2. Заклики до «холодної війни» та її початок……………………………….11
Висновки………………………………………………………………………….15
Список використаної літератури…………………………………………….…16

Контрольна робота, 2013 рік. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Дипломатичне забезпечення інтересів українських компаній на зовнішніх ринках

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 6
1.1. Сутність та роль економічної дипломатії як інструменту забезпечення інтересів українських компаній на зовнішніх ринках 6
1.2. Цілі, засоби та функції економічної дипломатії 16
1.3. Форми і напрями функціонування економічної дипломатії у міжнародній практиці 27
РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 35
2.1. Механізм економічної дипломатії України 35
2.2. Інституційні засади розвитку економічної дипломатії 48
2.3. Оцінка ефективності сучасних інструментів економічної дипломатії України 56
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 68
3.1. Світовий досвід забезпечення інтересів національного бізнесу засобами економічної дипломатії 68
3.2. Напрями покращення дипломатичного забезпечення інтересів українських компаній на зовнішніх ринках 79
ВИСНОВКИ 86
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 90
ДОДАТКИ.…………………………………………………………………………97

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

40
Детальніше
Передумови та фактори міжнародної спеціалізації України

1. Загальні теоретичні аспекти міжнародної спеціалізації 3
2. Передумови утворення міжнародної економічної спеціалізації України 5
3. Спеціалізація економіки України 7
Висновки 10
Список використаних джерел 11

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Міжнародна торгівля, її показники і тенденції розвитку. Зовнішньоторговельна діяльність України

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Міжнародна торгівля, її показники і тенденції розвитку. Зовнішньоторговельна діяльність України …………………………..…………4
2. Тестовий блок………………………………………………………..………….12
3. Практична частина………………………………………………………………13
Висновки……………………………………………………………………………14
Список використаної літератури………………………………………………….15

Контрольна робота, рік – 2015, вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Туризм у структурі світового ринку послуг
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ ТА РОЛІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В НЬОМУ 5
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ, МАСШТАБІВ, НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 15
2.1. Огляд особливостей туристичного бізнесу в структурі світового ринку послуг 15
2.2. Аналіз структури та сучасних тенденцій розвитку та масштабів світового туристичного бізнесу 20
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ТА УЧАСТЬ УКРАЇНИ В НЬОМУ 27
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40
ДОДАТКИ
Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.
150
Детальніше
Сучасний стан та особливості економічного розвитку Румунії

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РУМУНІЇ 5
1.1. Передумови економічного розвитку Румунії 5
1.2. Формування та становлення економіки Румунії 8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РУМУНІЇ 14
2.1. Аналіз аграрної політики та експортної орієнтації економіки Румунії 14
2.2. Тенденції румуно-українських відносин 25
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РУМУНІЇ 30
3.1. Основні проблеми економічного розвитку Румунії 30
3.2. Перспективи зростання економіки Румунії 33
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК