Вдосконалення управління підприємством – суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності


ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИ-ЄМСТВОМ – СУБ’ЄКТОМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7
1.1. Методи та підходи до управління підприємством 7
1.2. Механізм управління торговим підприємством 15
1.3. Особливості функцій менеджменту в управлінні підприємством – суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності 20
Висновки до розділу 1 27
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИ-ЄМСТВОМ ТОВ «СУМАТРА – ЛТД» – СУБ’ЄКТОМ ЗОВНІШНЬОЕКО-НОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 29
2.1 Характеристика напрямів діяльності торгової фірми 29
2.2. Аналіз зовнішньоторгової діяльності підприємства 43
2.3. Оцінка управління фірмою при здійсненні зовнішньоекономічної дія-льності 53
Висновки до розділу 2 61
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯМ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «СУМАТРА – ЛТД» 63
3.1. Заходи удосконалення управління підприємством 63
3.2. Формування оптимальних запасів імпортованої продукції 75
Висновки до розділу 3 86
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 89
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 94
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК