Організація діяльності консалтингових компаній


ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГА-НІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСАЛТИНГОВИХ КОМПАНІЙ 7
1.1. Консалтингові послуги в забезпеченні діяльності підприємств 7
1.2. Особливості взаємодії консалтингових компаній з підприємствами замовниками (споживачами послуг) 14
1.3. Механізм організації діяльності консалтингових компаній 25
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСАЛТИН-ГОВОЇ КОМПАНІЇ ДП «УКРБІЗНЕСКОНСАЛТ» 37
2.1. Організаційно-управлінська структура, характеристика напрямів та показники діяльності компаній 37
2.2. Аналіз консалтингових послуг 50
2.3. Оцінка організації діяльності компанії та його взаємодії з підприємст-вами замовника 60
2.4. Вдосконалення організації діяльності консалтингової компанії 68
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 83
ДОДАТКИ

Бакалаврська робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК