Менеджмент ЗЕД

Організація експорту послуг

Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ
1.1. Особливості організації експорту послуг
1.2. Нормативно-правова база організації експорту послуг
1.3. Методи організації експорту послуг
1.4. Формування туристичного продукту та його просування на ринку
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз організації експорту туристичних послуг
2.3. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку туристичних послуг з використанням ЕОМ
2.4. Напрями удосконалення організації експорту туристичних послуг на підприємстві
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Бакалаврська, 2007р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Вдосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах туристичного бізнесу

Вступ………………………………………………………………………………4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ………………………………………………………………….7
1.1.Механізм організації експорту-імпорту туристичного продукту на підприємстві………………………………………………………………………7
1.2. Формування туристичного продукту та його просування на ринку…….15
1.3. Методи оцінки конкурентоспроможності туристичного підприємства ..28
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ НЕПТУН ТРЕВЕЛ КЛАБ…………………………….35
2.1.Організаційно-управлінська структура та аналіз господарської діяльності туристичного підприємства ……………………………………………………35
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства та оцінка його конкурентоспроможності ………………………………………………………42
2.3. Дослідження механізму організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства……………………………………………………………………..61
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………….67
3.1. Вдосконалення стратегії виходу підприємства на ринки туристичних послуг……………………………………………………………………………..67
3.2. Удосконалення маркетингової складової конкурентоспроможності туристичного підприємства на зовнішніх ринках……………………………..71
3.3. Вдосконалення організаційної структури управління ЗЕД туристичної фірми ……………………………………………………………………………..84
Висновки…………………………………………………………………………92
Список використаних джерел…………………………………………………..98
Додатки

Дипломна, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Методологія аналізу менеджменту ЗЕД

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………………………..6
1.1. Характеристика особливостей менеджменту зовнішньоекономічної діяльності………………………………………………………………………….6
1.2. Основні етапи управління зовнішньоекономічними операціями підприємства …………………………………………………………………….10
1.3. Методологія визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства …………………………………………………………………….15
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………19
2.1. Характеристика підприємства та його зовнішньоекономічної діяльності………………………………………………………………………..19
2.2. Аналіз процесу управління експортно-імпортними операціями підприємства ……………………………………………………………………25
2.3. Розрахунок ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства ……………………………………………………………………29
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА….33
3.1. Планування рекламної компанії підприємства на зовнішніх ринках…..33
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності експортних та імпортних операцій……………………………………………………………..39
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………42
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бакалаврська, 2008р. Вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Мотивація персоналу підприємства – суб’єкта ЗЕД

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретично-методологічні засади мотивації праці на підприємствах-суб’єктах ЗЕД………………………………………………………………………5
1.1. Сутність та значення мотивації праці в системі управління підприємством – суб’єктом ЗЕД…………………………………………………5
1.2. Системи мотивації праці в управлінні персоналом………………………11
1.3. Методи мотивації персоналу……………………………………………….17
Розділ 2. Дослідження системи мотивації персоналом на підприємстві ТОВ «Симпатик»…………………………………………………………….…….…..20
2.1. Характеристика організаційно – управлінської структури та господарської діяльності підприємства………….…………………………….20
2.2. Аналіз експортної діяльності та принципів мотивації персоналу на підприємстві ……………………………………………………………………..27
2.3. Основні напрямки покращення мотивації на підприємстві ……………..36
Висновки …………………………………………………………………………49
Список використаних джерел…………………………………………………..52
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Організація міжнародного туризму на підприємстві

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади міжнародного туризму……………………………5
1.1. Сутність міжнародного туризму та його значення…………………………5
1.2. Аналіз основних чинників, які впливають на формування і функціонування туристичного ринку…………………………………………..12
1.3. Особливостi органiзацiї мiжнародних туристичних операцiй……………17
Розділ 2. Організація міжнародного туризму на ТОВ «А-ТУРС»……………22
2.1. Органiзацiйно-управлiнська структура та характеристика дiяльностi підприємства.………………………………………………………………….…22
2.2. Аналіз мiжнародної туристичної дiяльностi ТОВ «А-ТУРС»……………26
2.3. Дослідження механізму організації експортно-імпортних операцій ТОВ «А-ТУРС»…………………………………………………………………………32
2.4. Вдосконалення стратегії виходу підприємства ТОВ «А-ТУРС»
на ринки туристичних послуг……………………………………………………39
Висновки…………………………………………………………………………43
Список використаних джерел…………………………………………………..46
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Зовнішньоекономічні зв’язки підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади зовнішньоекономічних зв’язків як форми господарської діяльності підприємства…………………………………..6
1.1. Сутність, види та особливості організації зовнішньоекономічних зв’язків підприємства………………………………………………………………………..6
1.2. Механізм реалізації зовнішньоторгових зв’язків…………………………..19
1.3. Методи оцінки ефективності зовнішньоторгових зв’язків………………..25
Розділ 2. Дослідження та оцінка проблем реалізації зовнішньоекономічних зв’язків на підприємстві КП «Володимирецький агропромбуд»………………31
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика напрямів і показників діяльності підприємства КП «Володимирецький агропромбуд»…31
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності КП «Володимирецький агропромбуд»………………………………………………………………………46
2.3. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства та вивчення проблем………………………………………………………………….51
Розділ 3. Напрямки удосконалення здійснення зовнішньоекономічних зв’язків на підприємстві КП «Володимирецький агропромбуд»…………………………58
3.1. Розробка та впровадження стратегії зовнішньоекономічної діяльності для підприємства……………………………………………………………………….58
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв’язків КП «Володимирецький агропромбуд»………………………………….73
Висновки……………………………………………………………………………82
Список використаних джерел……………………………………………………..87
Додатки

Бакалаврська, 2008р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Управління товарообмінними операціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти здійснення зовнішньоекономічних товарообмінних операцій……………………………………………………………5
1.1. Сутність та особливості організації зовнішньоекономічних товарообмінних операцій підприємства………………………………………………………………5
1.2. Механізм реалізації зовнішньоторгових товарообмінних операцій…………8
1.3. Методи оцінки ефективності зовнішньоторгових операцій…………………11
Розділ 2. Дослідження та оцінка проблем реалізації зовнішньоекономічних товарообмінних операцій на підприємстві ТОВ «Базальтове волокно»………..17
2.1. Характеристика господарської діяльності підприємства……………………17
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Базальтове волокно»…….23
2.3. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності ……………………26
Розділ 3. Пропозиції щодо управління зовнішньоекономічними товарообмінними операційними на підприємствах України……………………30
3.1. Шляхи покращення здійснення зовнішньоекономічних товарообмінних операцій на ТОВ «Базальтове волокно»………………………………………….30
3.2. Організаційні рекомендації щодо підвищення ефективності здійснення зовнішньоекономічних товарообмінних операцій на підприємстві…………….33
Висновки……………………………………………………………………………39
Список використаних джерел……………………………………………………..42
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Управління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні аспекти організації управління зовнішньоекономічним підрозділом на підприємстві………………………………………………………..5
1.1. Поняття управління підрозділом та методи оцінки його роботи……………5
1.2. Система управління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства….11
1.3. Нормативно-правове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства……………………………………………………………15
Розділ 2. Особливості системи управління зовнішньоекономічним підрозділом (на прикладі діяльності підприємства ДП «Долмарт Україна»)…………………17
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства ……………………………………………………………………….17
2.2. Механізм управління зовнішньоекономічним відділом на підприємстві….22
2.3. Оцінка ефективності роботи зовнішньоекономічного підрозділу підприємства………………………………………………………………………..24
Розділ 3. Напрямки удосконалення управління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства ДП «Долмарт Україна»………………………………29
3.1. Вдосконалення організаційної структури управління ЗЕД підприємства …29
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності управління зовнішньоекономічним відділом на підприємстві……………………………….32
Висновки……………………………………………………………………………37
Список використаних джерел……………………………………………………..40
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах переходу до ринку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність та значення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, характеристика його особливостей
1.2. Основні етапи управління зовнішньоекономічними операціями підприємства та методологія визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
1.3. Управління персоналом підприємства в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності
1.4. Становлення ринкової економіки в Україні та зростання ролі зовнішньоекономічної діяльності
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЕНЕРГОПРОМСЕРВІС»
2.1. Характеристика ТОВ «Енергопромсервіс» та його зовнішньоекономічної діяльності
2.2. Аналіз процесу управління експортно-імпортними операціями підприємства та розрахунок ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
2.3. Аналіз стану трудових ресурсів та система управління персоналом на підприємстві ТОВ «Енергопромсервіс»
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЕНЕРГОПРОМСЕРВІС»
3.1. Планування рекламної компанії ТОВ «Енергопромсервіс» на зовнішніх ринках
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності експортних та імпортних операцій
3.3. Удосконалення системи мотиваційного механізму та управління персоналом на підприємстві ТОВ «Енергопромсервіс»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Дипломна, 2009р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Мотивація праці персоналу на підприємстві-суб’єкті ЗЕД

Вступ…………………………………………………………………………..3
1. Теоретично-методологічні засади мотивації праці в міжнародній сфері……………………………………………………………………………7
1.1. Сутність та значення мотивації праці в міжнародних компаніях……..7
1.2. Види та принципи мотивації праці в управлінні персоналом в міжнародних компаніях……………………………………………………..30
1.3. Мотивація та ефективність діяльності організації……………………38
2. Система реалізації, управління мотивацією підприємства ТОВ «Симпатик»…………………………………………………………………..48
2.1. Аналіз економічної діяльності підприємства …………………………48
2.2. Принципи мотивації персоналу на підприємстві ТОВ «Симпатик»….66
2.3. Аналіз існуючої системи мотивації праці на підприємстві…………..72
3. Ефективність управління мотивацією у міжнародній діяльності в умовах глобалізації ………………………………………………………….80
3.1. Визначення проблем мотивації персоналу в міжнародній сфері…….80
3.2. Світовий досвід мотивації персоналу у міжнародних компаніях……89
3.3. Основні напрямки удосконалення ефективності управлінням мотивацією на підприємстві в умовах глобалізації………………………..98
Висновки…………………………………………………………………….111
Список використаних джерел………………………………………………119
Додатки

Магістерська, 2008р. Вартість – 280 грн.

280
Детальніше
Вдосконалення організації та планування маркетингової діяльності на підприємстві – суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ-СУБ’ЄКТАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6
1.1. Сутність та значення маркетингової діяльності на підприємстві-суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності 6
1.2. Організація структури маркетингу на підприємстві-суб’єкті ЗЕД 21
1.3. Значення та особливості маркетингового планування на підприємствах-суб’єктах ЗЕД 27
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «РОТИС» НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 35
2.1. Виробничо – господарська діяльність підприємства та його організація структури управління ТОВ «Ротис» 35
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 45
2.3. Організація та планування маркетингової діяльності на підприємстві 55
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «РОТИС» 65
3.1. Шляхи удосконалення організаційної структури маркетингу ТОВ «Ротис» та підвищення ефективності його управління 65
3.2. Заходи покращення маркетингової діяльності на підприємстві 71
3.3. Планування рекламної діяльності ТОВ «Ротис» на зовнішніх ринках 83
ВИСНОВКИ 91
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98
ДОДАТКИ
Дипломна, 2010р. Вартість – 350 грн.
350
Детальніше
Напрями та механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи щодо ролі інвестиційної політики в економічному розвитку держави залучення іноземних інвестицій в економіку країни 6
1.1. Економічна сутність та характеристика іноземних інвестицій 6
1.2. Роль іноземних інвестицій в економіці країни 21
1.3. Методи стимулювання інвестиційних процесів 33
Розділ 2. Інструменти державної політики регулювання інвестиційними процесами в Україні 38
2.1. Взаємозв’язок процесів інвестування з національним доходом 38
2.2. Вплив макроекономічних інструментів на динаміку обсягів та сфери залучення іноземних інвестицій в економіці України 46
2.3. Оцінка ефективності залученого іноземного капіталу в економіку України 56
Розділ 3. Напрями вдосконалення механізму залучення і ефективного використання ПЗІ в Україні на прикладі АТВТ «Лінда Інтертайп» 65
3.1. Характеристика підприємства АТВТ «Лінда Інтертайп» 65
3.2. Розрахунок ефективності проекту 70
3.3. Удосконалення управління іноземними інвестиціями на підприємстві 86
Висновки 96
Список використаних джерел 99

Дипломна, 2010р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Обгрунтування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретично – методичні засади формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства………………………………………………………………6
1.1. Сутність та значення зовнішньоекономічної діяльності..……………………6
1.2. Основні стратегії виходу підприємства на закордонні ринки ……………..14
1.3. Методика формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства………………………………………………………………………..20
Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та обґрунтування стратегії ЗЕД підприємства ТД «Інтернаціональний Торговий Сервіс»………………….27
2.1. Організаційно-управлінська структура та аналіз господарської діяльності підприємства………………………………………………………………………..27
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та процесу управління експортно-імпортними операціями підприємства……………………………………………39
2.3. Оцінка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства ТД «Інтернаціональний Торговий Сервіс»……………………………………………48
2.4. Вдосконалення стратегії зовнішньоекономічної діяльності для підприємства ТД «Інтернаціональний Торговий Сервіс»……………………….53
Висновки……………………………………………………………………………60
Список використаних джерел……………………………………………………..64
Додатки

Бакалаврська, 2009р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Особливості державного регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні основи регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку………………………………………………………………………………….5
1.1. Сутність, мета та принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності ………………………………………………….5
1.2. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності……….7
1.3. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності…….…9
Розділ 2. Напрями державного регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку…………………………………………………………………………………11
2.1. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності……11
2.2. Валютне регулювання…………………………………………………………15
2.3. Іноземне інвестування…………………………………………………………16
Розділ 3. Роль держави в залученні іноземних кредитів ………………………..21
Висновки……………………………………………………………………………27
Список використаних джерел……………………………………………………..29
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Планування товару для іноземного ринку

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи процесу планування товарів для іноземного ринку 5
1.1. Етапи планування продажу товарів 5
1.2. Особливості планування експортних операцій на підприємстві 9
Розділ 2. Удосконалення планування товару для іноземного ринку 15
2.1. Планування продукції 15
2.2. Стратегічне планування товару організації на зовнішньому ринку 17
2.3. Стратегія експорту 22
Розділ 3. Перспективні напрямки діяльності підприємств у сфері планування товару для іноземного ринку 28
Висновки 34
Список використаної літератури 36
Додаток А 38

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Проблеми реалізації зовнішньоекономічної операції на підприємстві

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади здійснення зовнішньоекономічних операцій підприємства…………………………………………………………………………6
1.1. Сутність, види та особливості організації зовнішньоекономічних операцій підприємства………………………………………………………………………….6
1.2. Механізм реалізації зовнішньоторгових операцій…………………………..18
1.3. Методи оцінки ефективності зовнішньоторгових операцій…………………24
Розділ 2. Дослідження та оцінка проблем реалізації зовнішньоекономічних операцій на підприємстві ТОВ «ЕЛ-ІНВЕСТ»……………………………………30
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика напрямів і показників діяльності підприємства ТОВ «ЕЛ-ІНВЕСТ»……………………….30
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ЕЛ-ІНВЕСТ»……………..38
2.3. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства та вивчення проблем…………………………………………………………………..50
2.4. Напрямки удосконалення здійснення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві ТОВ «ЕЛ-ІНВЕСТ»………………53
Висновки……………………………………………………………………………65
Список використаних джерел……………………………………………………..69
Додатки

Бакалаврська, 2009р.  Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Стратегії діяльності фірм на закордонних ринках

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретично – методичні підходи до визначення стратегій діяльності фірми в закордонному типовому середовищі……………………………………..6
1.1. Сутність та методика розробки стратегії фірми на закордонних ринках……6
1.2. Типи стратегій фірм на закордонних ринках…………………………………14
1.3. Підходи до вибору стратегії фірми на закордонних ринках……………….25
Розділ 2. Дослідження та оцінка стратегій діяльності фірми ТОВ «Ротис» на закордонних ринках………………………………………………………………..32
2.1. Організаційно-управлінська структура та аналіз господарської діяльності підприємства………………………………………………………………………..32
2.2. Аналіз зовнішньої торгівлі……………………………………………………42
2.3. Оцінка стратегій діяльності підприємства в закордонному ринковому середовищі…………………………………………………………………………..49
2.4. Шляхи покращення стратегічної складової діяльності підприємства на закордонних ринках………………………………………………………………..56
Висновки……………………………………………………………………………72
Список використаних джерел……………………………………………………..76
Додатки

Бакалаврська, 2009р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Мотивація праці персоналу на підприємстві-суб’єкті ЗЕД

Вступ…………………………………………………………………………..3
1. Теоретично-методологічні засади мотивації праці в міжнародній сфері……………………………………………………………………………7
1.1. Сутність та значення мотивації праці в міжнародних компаніях……..7
1.2. Види та принципи мотивації праці в управлінні персоналом в міжнародних компаніях……………………………………………………..30
1.3. Мотивація та ефективність діяльності організації……………………38
2. Система реалізації, управління мотивацією підприємства ТОВ «Симпатик»…………………………………………………………………..48
2.1. Аналіз економічної діяльності підприємства …………………………48
2.2. Принципи мотивації персоналу на підприємстві ТОВ «Симпатик»….66
2.3. Аналіз існуючої системи мотивації праці на підприємстві…………..72
3. Ефективність управління мотивацією у міжнародній діяльності в умовах глобалізації ………………………………………………………….80
3.1. Визначення проблем мотивації персоналу в міжнародній сфері…….80
3.2. Світовий досвід мотивації персоналу у міжнародних компаніях……89
3.3. Основні напрямки удосконалення ефективності управлінням мотивацією на підприємстві в умовах глобалізації………………………..98
Висновки…………………………………………………………………….111
Список використаних джерел………………………………………………119
Додатки

Магістерська робота, 2008р. Вартість – 280 грн.

280
Детальніше
Обгрунтування стратегії ЗЕД на пiдприємствi

ВСТУП 4
Розділ 1. Теоретично – методичні засади формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства 7
1.1. Стратегії в системі зовнішньоекономічної діяльності підприємства 7
1.2. Основні стратегії виходу підприємства на закордонні ринки 18
1.3. Методика формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства 25
Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та обґрунтування стратегії ЗЕД підприємства ТД «Інтернаціональний Торговий Сервіс» 32
2.1. Організаційно-управлінська структура та аналіз господарської діяльності підприємства 32
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та процесу управління експортно-імпортними операціями підприємства 44
2.3. Оцінка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства ТД «Інтернаціональний Торговий Сервіс» 58
Розділ 3. Напрямки удосконалення зовнішньоекономічної діяльності та стратегії підприємства «Інтернаціональний Торговий Сервіс» 68
3.1. Вдосконалення стратегії активізації зовнішньоекономічної діяльності ТД «Інтернаціональний Торговий Сервіс» 68
3.2. Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства 81
3.3. Оцінка ефективності витрат на реалізацію заходів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності та стратегії на підприємстві 87
ВИСНОВКИ 93
Список використаних джерел 99
Додатки

Дипломна, рік – 2010, вартість – 380 грн.

380
Детальніше
Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади організації управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві 5
1.1. Сутність та значення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, характеристика його особливостей 5
1.2. Система управління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства 11
1.3. Нормативно-правове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 15
РОЗДІЛ 2. Аналіз менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства ТОВ «Енергопромсервіс» 17
2.1. Характеристика ТОВ «Енергопромсервіс» та його зовнішньоекономічної діяльності 17
2.2. Аналіз процесу управління експортно-імпортними операціями підприємства 23
2.3. Оцінка ефективності роботи зовнішньоекономічного підрозділу підприємства 27
РОЗДІЛ 3. Напрямки удосконалення процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства ТОВ «Енергопромсервіс» 31
3.1. Вдосконалення організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 31
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності експортних та імпортних операцій 34
3.3. Розробка заходів щодо підвищення ефективності управління зовнішньоекономічним відділом на підприємстві ТОВ «Енергопромсервіс» 37
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45
Додатки

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Організація експортної діяльності підприємства-субєкта ЗЕД

ВСТУП 3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади організації експортної діяльності підприємства-суб’єкта ЗЕД 5
1.1. Сутність та значення експортної діяльності 5
1.2. Особливості організації експортної діяльності 7
1.3. Нормативно-правова база організації експортної діяльності 13
Розділ 2. Організація експортної діяльності на ТОВ «Ел-Інвест» 17
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 17
2.2. Оцінка процесу організації експортної діяльності ТОВ «Ел-Інвест» 21
2.3. Аналіз ефективності експортної діяльності підприємства 26
Розділ 3. Напрями удосконалення організації експортної діяльності ТОВ «Ел-Інвест» 30
3.1. Удосконалення маркетингової діяльності ТОВ «Ел-Інвест» на закордонних ринках 30
3.2. Впровадження стратегії активізації зовнішньоекономічної діяльності 34
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
Додатки

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Організація зовнішньої діяльності торговельно-посередницького підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Сутність організації зовнішньоекономічної діяльності торговельно-посередницького підприємства 6
Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства за 2005-2009 роки 25
Розділ 3. Вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності досліджуваного підприємства 38
Висновки 47
Список використаних джерел 50
Додатки

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Організація діяльності підрозділу ЗЕД підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ ЗЕД НА ПІДПРИЄМСТВІ 5
1.1. Поняття підрозділу ЗЕД та його значення в організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві 5
1.2. Організаційні структури підрозділів ЗЕД підприємства 7
1.3. Принципи організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві 12
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ ЗЕД НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «СИМПАТИК» 15
2.1. Організаційна структура та основні економічні показники діяльності ТОВ «Симпатик» 15
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 19
2.3. Завдання, обов’язки та функції зовнішньоекономічного підрозділу ТОВ «Симпатик» 23
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ ЗЕД НА ПІДПРИЄМСТВІ 27
3.1. Удосконалення організаційної структури підрозділу ЗЕД ТОВ «Симпатик» 27
3.2. Мотиваційні інструменти активізації діяльності зовнішньоекономічного підрозділу підприємства 32
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Управління рекламною діяльністю підприємства при здійсненні експортно-імпортних операцій

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади управління рекламною діяльністю підприємства при здійсненні експортно-імпортних операцій 5
1.1. Роль і місце реклами при здійсненні експортно-імпортних операцій 5
1.2. Функції, цілі та види реклами 8
1.3. Основні етапи управління рекламною діяльністю 12
Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної та рекламної діяльності підприємства за 2008-2009 роки 14
2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика ТОВ «Логістика і Склад» 14
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 17
2.3. Оцінка рекламної діяльності ТОВ «Логістика і Склад» 23
Розділ 3. Напрями удосконалення управління рекламною діяльністю підприємства 27
3.1. Шляхи підвищення ефективності управління рекламною діяльністю ТОВ «Логістика і Склад» 27
3.2. Розробка медіа плану рекламної компанії 30
Висновки 33
Список використаних джерел 36
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Управління персоналом підприємств з іноземними інвестиціями

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні основи управління персоналом підприємств з іноземними інвестиціями 7
1.1. Сутність та значення управління персоналом підприємства 7
1.2. Структура процесу управління персоналом 12
1.3. Принципи, методи та функції управління персоналом 18
Розділ 2. Дослідження й аналіз управління персоналом підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ «Неохімікі Україна» 26
2.1. Позиціонування підприємства на ринку 26
2.2. Економічний аналіз роботи підприємства 33
2.3. Дослідження системи управління персоналом на підприємстві 41
2.4. Напрями покращення управління персоналом на підприємстві з іноземними інвестиціями ТОВ «Неохімікі Україна» 52
Висновки 70
Список використаних джерел 74
Додатки

Бакалаврська, 2011р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Організація міжнародних транспортно-логістичних послуг

Вступ 3
І. Теоретичні засади організації процесу надання транспортно- логістичних послуг 5
1.1. Сутність та особливості надання міжнародних транспортно-логістичних послуг 5
1.2. Підходи до організації транспортно-логістичних послуг в сфері ЗЕД 14
ІІ. Організація міжнародних транспортно-логістичних операцій 22
2.1. Аналіз показників фінансово-господарського стану та ЗЕД ПП «Лємак 22
2.2. Дослідження практики надання міжнародних транспортно-логістичних послуг ПП «Лємак 32
ІІІ. Напрямки удосконалення організації міжнародних транспортно-логістичних операцій на ПП «Лємак 36
Висновки 43
Список використаних джерел 47
Додатки

Курсова, 2011р. Вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Організація зовнішньоекономічної діяльності на торговельно-посередницькому підприємстві

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності торговельно-посередницького підприємства 8
1.1. Напрями та види зовнішньоекономічної діяльності підприємства торговельно-посередницького підприємства 8
1.2. Сутність організації зовнішньоекономічної діяльності торговельно-посередницького підприємства 17
1.3. Методичні підходи щодо визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності на торговельно-посередницькому підприємстві 30
РОЗДІЛ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності торгово-посередницького підприємства ТОВ «Ліс Трейд» 37
2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Ліс Трейд» 37
2.2. Аналіз організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства ТОВ «Ліс Трейд» 47
2.3. Аналіз ефективності імпортних операцій та їх вплив на рентабельність діяльності підприємства ТОВ «Ліс Трейд» 58
РОЗДІЛ 3. Вдосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності торгово-посередницького підприємства ТОВ «Ліс Трейд» 68
3.1. Розробка стратегії ЗЕД підприємства на основі SWOT-аналізу 68
3.2. Шляхи вдосконалення організації ЗЕД торгово-посередницького підприємства ТОВ «Ліс Трейд» 77
3.3. Прогнозні показники зовнішньоекономічної діяльності підприємства ТОВ «Ліс Трейд» 90
ВИСНОВКИ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103
ДОДАТКИ

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Характеристика діяльності посередників на зовнішньому ринку

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 6
1.1. Посередник як суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності 6
1.2. Класифікаційна характеристика посередників 9
1.3. Роль та функції посередників у зовнішньоекономічній діяльності 19
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ІП «ХОНЕВЕЛЛ УКРАЇНА» 24
2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 24
2.2. Оцінка закупівельної діяльності ІП «Хоневелл Україна» підприємства на зовнішньому ринку 33
2.3. Аналіз системи збуту та споживачів імпортної продукції підприємства 41
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ІП «ХОНЕВЕЛЛ УКРАЇНА» 46
ВИСНОВКИ 59
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 63
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Пошук потенційних партнерів на міжнародному ринку для українських підприємств

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи пошуку партнерів на міжнародному цільовому ринку 5
1.1. Характеристика міжнародного цільового ринку 5
1.2. Напрями та засоби пошуку партнерів на міжнародному цільовому ринку 10
1.3. Особливості вибору закордонних партнерів для підприємства 21
Розділ 2. Дослідження передумов та засобів пошуку потенційних партнерів на міжнародному цільовому ринку для українських підприємств 24
2.1. Динаміка експортно-імпортної діяльності України за 2006-2010рр. 24
2.2. Особливості участі підприємств у міжнародних виставках 29
2.3. Роль торгово-промислової палати у пошуку потенційних партнерів на міжнародному цільовому ринку для українських підприємств 33
Розділ 3. Напрями удосконалення системи пошуку потенційних партнерів на міжнародному цільовому ринку 38
3.1. Методи поглибленого вивчення потенційного закордонного ринку 38
3.2. Особливості ділового етикету різних країн світу як засобу зближення ділових партнерів 42
3.3. Моделювання системи пошуку партнерів для українського підприємства на цільовому міжнародному ринку 46
Висновки 49
Список використаних джерел 53

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Участь України в залученні прямих іноземних інвестицій

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади залучення іноземних інвестицій в економіку країни 5
1.1. Економічна сутність та характеристика прямих іноземних інвестицій 5
1.2. Роль прямих іноземних інвестицій в економіці країни 10
Розділ 2. Інвестиційна діяльність в Україні 17
2.1. Динаміка обсягів та напрямів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України 17
2.2. Фактичний стан залучення інвестицій в економіку України 22
2.3. Ефективність залученого іноземного капіталу в економіку України 28
Розділ 3. Шляхи вдосконалення механізму залучення та ефективного використання ПІІ в Україні 34
3.1. Напрями стимулювання іноземного інвестування в Україні 34
3.2. Вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій в Україні 39
Висновки 47
Список використаних джерел 50
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Підвищення конкурентоспроможності підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади конкурентоспроможності підприємства 6
1.1. Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства 6
1.2. Чинники впливу на формування конкурентоспроможності підприємства 11
1.3. Методика оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства 15
Розділ 2. Аналіз формування та розвитку конкурентоспроможності підприємства ПП «Агро-прогрес» 24
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 24
2.2. Зовнішні і внутрішні фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства 28
2.3. Аналіз конкурентоспроможності підприємства 31
Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства ПП «Агро-прогрес» 37
3.1. Напрямки та механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства 37
3.2. Економічний ефект від впровадження заходів підвищення конкурентоспроможності підприємства 44
Висновки 46
Список використаних джерел 49
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Участь України в залученні прямих іноземних інвестицій

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ 6
1.1. Економічна сутність, характеристика й роль прямих іноземних інвестицій в економіці країни 6
1.2. Класифікація прямих іноземних інвестицій 20
1.3. Міжнародне та державне регулювання інвестиційної діяльності 28
РОЗДІЛ 2. МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 40
2.1. Фактичний стан іноземного інвестування в економіку України 40
2.2. Динаміка обсягів та напрямів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України 51
2.3. Ефективність залученого іноземного капіталу в економіку України 61
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 68
3.1. Стимулювання іноземного інвестування в Україні 68
3.2. Вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій в Україні 77
3.3. Шляхи та напрями активізації залучення прямих іноземних інвестиції в економіку 89
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 97
ВИСНОВКИ 104
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110
Додатки

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Характеристика діяльності посередників на зовнішньому ринку

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 6
1.1. Посередник як суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, його роль та функції 6
1.2. Класифікаційна характеристика посередників 15
1.3. Методичні підходи до оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності посередницьких структур 25
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ІП «ХОНЕВЕЛЛ УКРАЇНА» 33
2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 33
2.2. Динаміка, структура й механізм закупівельної діяльності ІП «Хоневелл Україна» підприємства на зовнішніх ринках 46
2.3. Аналіз системи збуту та споживачів імпортної продукції підприємства 56
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ІП «ХОНЕВЕЛЛ УКРАЇНА» 64
3.1. Розробка стратегії ЗЕД підприємства на основі SWOT-аналізу 64
3.2. Шляхи вдосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності торгово-посередницького підприємства ІП «Хоневелл Україна» 72
3.3. Прогнозні показники зовнішньоекономічної діяльності підприємства ІП «Хоневелл Україна» 84
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 90
ВИСНОВКИ 96
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 102
Додатки

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Пошук потенційних партнерів на міжнародному цільовому ринку

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОШУКУ ПАРТНЕРІВ НА МІЖНАРОДНОМУ ЦІЛЬОВОМУ РИНКУ 7
1.1. Характеристика міжнародного цільового ринку та методи його вивчення 7
1.2. Напрями та засоби пошуку партнерів на міжнародному цільовому ринку 16
1.3. Особливості вибору закордонних партнерів для підприємства 28
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СИСТЕМИ ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ПАРТНЕРІВ НА МІЖНАРОДНОМУ ЦІЛЬОВОМУ РИНКУ НА ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 36
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 36
2.2. Аналіз міжнародної виставкової діяльності ПрАТ «Вентиляційні системи» 49
2.3. Оцінка системи пошуку потенційних партнерів на ПрАТ «Вентиляційні системи» 59
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ПАРТНЕРІВ НА МІЖНАРОДНОМУ ЦІЛЬОВОМУ РИНКУ ДЛЯ ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 67
3.1. Удосконалення організаційного забезпечення й моделювання системи пошуку потенційних партнерів на міжнародному цільовому ринку ПрАТ «Вентиляційні системи» 67
3.2. Розробка основних напрямів підвищення ефективності управління виставковою діяльністю підприємства 74
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів щодо удосконалення системи пошуку потенційних партнерів на міжнародному цільовому ринку для ПрАТ «Вентиляційні системи» 86
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 95
ВИСНОВКИ 100
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104
Додатки

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Особливості торговельно-посередницьких операцій в аграрній сфері України

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади здійснення торговельно-посередницьких операцій в аграрній сфері України 5
1.1. Сутність та характеристики торговельного посередництва у зовнішньоекономічній діяльності 5
1.2. Роль та функції посередників у зовнішньоекономічній діяльності 13
Розділ 2. Аналіз торговельно-посередницьких операцій на підприємстві ПП «Агромакс Трейд» 17
2.1. Загальна характеристика ПП «Агромакс Трейд» 17
2.2. Оцінка зовнішньоекономічної діяльності підприємства 20
2.3. Ефективність торговельно-посередницьких операцій ПП «Агромакс Трейд» 25
Розділ 3. Напрямки удосконалення торговельно-посередницьких операцій на ПП «Агромакс Трейд» 30
3.1. Законодавчо-нормативне забезпечення проведення торговельно-посередницьких операцій та його удосконалення 30
3.2. Світовий досвід використання торговельного посередництва та його наслідки для української практики 33
3.3. Шляхи вдосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності торгово-посередницького підприємства ПП «Агромакс Трейд» 35
Висновки 39
Список використаних джерел 42
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Пошук і оцінка закордонних партнерів

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи пошуку оцінки закордонних партнерів 5
1.1. Напрями та засоби пошуку партнерів на закордонному ринку 5
1.2. Особливості оцінки та вибору закордонних партнерів для підприємства 11
Розділ 2. Дослідження практики пошуку та оцінки потенційних партнерів на ПП «Кряж» 15
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 15
2.2. Аналіз динаміки та структури зовнішньоекономічної діяльності підприємства 17
2.3. Оцінка системи пошуку та оцінки потенційних партнерів на ПП «Кряж» 20
Розділ 3. Напрями удосконалення пошуку та оцінки потенційних партнерів на закордонному ринку на ПП «Кряж» 25
3.1. Створення системи пошуку потенційних партнерів на закордонному ринку на підприємстві 25
3.2. Удосконалення організаційного забезпечення пошуку та оцінки закордонних партнерів на ПП «Кряж» 29
Висновки 33
Список використаних джерел 35
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства на території вільних економічних зон

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності на території вільних економічних зон 5
1.1. Сутність вільних економічних зон та їх призначення 5
1.2. Особливості зовнішньоекономічної діяльності на території вільних економічних зон 11
Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності на території вільних економічних зон 14
2.1. Характеристика спеціальної економічної зони «Закарпаття» 14
2.2. Механізм зовнішньоекономічної діяльності на території спеціальної економічної зони «Закарпаття» 18
Розділ 3. Напрями удосконалення зовнішньоекономічної діяльності на території вільної економічної зони «Закарпаття» 23
3.1. Шляхи вдосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності 23
3.2. Напрями активізації залучення іноземних інвестиції у вільну економічну зону 28
Висновки 32
Список використаних джерел 35

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Шляхи підвищення ефективності міжнародних транспортно-експедиційних послуг

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи міжнародних транспортно-експедиційних послуг 5
1.1. Сутність та особливості надання міжнародних транспортно-експедиційних послуг 5
1.2. Організація транспортно-експедиційних послуг в сфері ЗЕД 12
Розділ 2. Організація та ефективність міжнародних транспортно-експедиційних операцій на ПП «Лємак» 18
2.1. Коротка характеристика підприємства 18
2.2. Оцінка обсягу та ефективності міжнародних транспортно-експедиційних послуг ПП «Лємак» 21
2.3. Дослідження практики надання міжнародних транспортно-експедиційних послуг ПП «Лємак» 26
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності міжнародних транспортно-експедиційних операцій на ПП «Лємак» 29
3.1. Напрями підвищення ефективності міжнародних транспортно-експедиційних операцій на ПП «Лємак» 29
3.2. Удосконалення організації міжнародних транспортно-експедиційних операцій на ПП «Лємак» 32
Висновки 37
Список використаних джерел 39
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Рекламна діяльність на зовнішніх ринках

Розділ 2 Аналіз й оцінювання рекламної діяльності підприємства ТОВ «Рекламне агентство «Медіа-Нова» 7
2.1 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 7
2.2 Діагностика рекламної діяльності підприємства на зовнішніх ринках 22
2.3 Дослідження організації рекламного процесу на зовнішніх ринках 28
Розділ 3 Напрямки вдосконалення рекламної діяльності підприємства ТОВ «Рекламне агентство «Медіа-Нова» 33
3.1 Удосконалення рекламної діяльності ТОВ «Рекламне агентство «Медіа-Нова» на зовнішніх ринках 33
3.2 Програма розширення засобів маркетингових комунікацій 41
3.3 Економічна ефективність запропонованих заходів 49
Висновки 58
Список використаних джерел 65
Додатки

Дипломна робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Інноваційна стратегія розвитку

Вступ 8
Розділ 1. Теоретичні аспекти інноваційних стратегій розвитку 11
1.1. Інноваційний процес: поняття, сутність, зміст, структура 11
1.2. Стратегії інноваційної діяльності 25
1.3. Методи оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності в ринкових умовах 36
Розділ 2. Аналіз розвитку підприємства ВП «Атомремонтсервис» ДП НАЕК «Енергоатом» 44
2.1. Загальна характеристика відокремленого підрозділу 44
2.2. Аналіз результатів діяльності 48
2.3. Аналіз фінансового стану 53
2.4. Аналіз здійснення ЗЕД на підприємстві 68
Розділ 3. Впровадження інноваційної стратегії розвитку підприємства 75
3.1. Обґрунтування необхідності застосування інноваційної стратегії для підприємства 75
3.2. Основні етапи, управлінські аспекти впровадження 83
3.3. Очікувані результати впровадження інноваційної стратегії 93
Висновки 99
Список використаних джерел 100
Додатки

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Механізм організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Напрями та види зовнішньоекономічної діяльності підприємства 6
1.2. Вплив регулювання зовнішньоекономічної діяльності на організацію зовнішньоекономічних операцій підприємства 15
1.3. Механізм організації різних видів зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві 27
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДП «ЛІЛА» 40
2.1. Організаційно-управлінська структура, характеристика напрямів та показники діяльності підприємства 40
2.2. Аналіз експортних операцій ДП «Ліла» 50
2.3. Оцінка механізму організації зовнішньої торгівлі 58
2.4. Шляхи вдосконалення організації зовнішньої торгівлі на підприємстві 63
ВИСНОВКИ 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 83
ДОДАТКИ

Бакалаврская робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Світовий досвід підбору персоналу та шляхи його використання

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні аспекти підбору персоналу 7
1.1. Сутність та поняття персоналу підприємства, його класифікація та структура 7
1.2. Форми, методи та джерела залучення кандидатів 16
1.3. Оцінка персоналу при прийнятті на роботу 23
1.4. Методика оцінки витрат на підбір персоналу та ефективності підбору персоналу 29
Розділ 2. Аналіз застосування світового досвіду підбору персоналу на підприємстві ТОВ «Паритет-Трейд» 32
2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз фінансово-господарської діяльності 32
2.2. Аналіз персоналу та його ефективності на підприємстві 42
2.3. Аналіз підбору персоналу на підприємстві 48
2.4. Пропозиції впровадження світового досвіду підбору персоналу для підприємства 54
2.5. Застосування інформаційних технологій для підбору персоналу 63
Висновки 67
Список використаних джерел 71
Додатки

Бакалаврская робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Управління персоналом підприємств з іноземними інвестиціями

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні основи управління персоналом підприємств з іноземними інвестиціями 7
1.1. Сутність та значення управління персоналом підприємства 7
1.2. Структура процесу управління персоналом 12
1.3. Принципи, методи та функції управління персоналом 18
Розділ 2. Дослідження й аналіз управління персоналом підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ «Неохімікі Україна» 26
2.1. Позиціонування підприємства на ринку 26
2.2. Економічний аналіз роботи підприємства 33
2.3. Дослідження системи управління персоналом на підприємстві 41
2.4. Напрями покращення управління персоналом на підприємстві з іноземними інвестиціями ТОВ «Неохімікі Україна» 52
Висновки 70
Список використаних джерел 74
Додатки

Бакалаврская робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Управління виставковою діяльністю

Вступ 8
Розділ 1 Теоретичні аспекти управління виставковою діяльністю 11
1.1 Роль та класифікація виставок в діяльності підприємства 11
1.2 Процес організації та проведення виставок 22
1.3 Особливості функціонування виставок як інструменту ЗЕД 32
Розділ 2 Аналіз виставкової діяльності підприємства «Акватехпостач» 40
2.1 Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства «Акватехпостач» 40
2.2 Аналіз розвитку виставкової діяльності в Україні 53
2.3 Підприємство «Акватехпостач» як учасник виставкової діяльності 62
Розділ 3 Напрями удосконалення управління виставковою діяльністю підприємства 70
3.1 Розробка основних напрямів підвищення ефективності управління виставковою діяльністю підприємства 70
3.2 Оцінка ефективності запропонованих заходів 80
3.3 Перспективи управління виставковою діяльністю 85
3.4 Комплексна ситуаційна задача 92
Висновки 97
Список використаних джерел 102
Додатки

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Шляхи розвитку зовнішньоекономічної стратегії підприємства

Вступ 8
Розділ 1 Теоретичні основи формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства 11
1.1 Роль зовнішньоекономічної діяльності у розвитку підприємства 11
1.2 Види стратегії зовнішньоекономічної діяльності фірми та інструменти її розвитку 17
1.3 Особливості зовнішньоекономічної діяльності компанії в ринкових умовах та оцінка її ефективності 29
Висновки до розділу 1 39
Розділ 2 Оцінка зовнішньоекономічної стратегії Державного підприємства «Поліграфічний комбінат» 41
2.1 Особливості та результати діяльності Державного підприємства «Поліграфічний комбінат» 41
2.2. Аналіз привабливості ринку та конкурентних переваг фірми 55
2.3 Структура та динаміка зовнішньоекономічної діяльності Державного підприємства «Поліграфічний комбінат» 69
Висновки до розділу 2 77
Розділ 3 Напрями розвитку зовнішньоекономічної стратегії Державного підприємства «Поліграфічний комбінат» 79
3.1. Стратегія виходу фірми на зовнішній ринок поліграфічної продукції (на прикладі ринку Російської Федерації) 79
3.2 Ефективність запропонованої стратегії виходу на зовнішні ринки 97
3.3 Комплексна ситуаційна задача 101
Висновки до розділу 3 105
Висновки 107
Список використаних джерел 112
Додатки

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Стратегічне планування діяльності фірми на закордонних ринках

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО – МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ НА ЗАКОРДОННИХ РИНКАХ 7
1.1. Сутність та складові стратегічного планування діяльності фірм на закордонних ринках 7
1.2. Стратегії підприємства на закордонних ринках 19
1.3. Чинники впливу на стратегічне планування підприємства-суб’єкта зовнішньекономічної діяльності на закордонних ринках 26
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ПП «КРЯЖ» 32
2.1. Загальна характеристика підприємства 32
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства ПП «Кряж» 40
2.3. Оцінка стратегії діяльності підприємства на закордонних ринках 45
2.4. Шляхи удосконалення стратегічного планування зовнішньої торгівлі підприємства 53
ВИСНОВКИ 66
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 70
ДОДАТКИ

Бакалаврская робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Організація діяльності підприємств з іноземними інвестиціями в Україні

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 7
1.1 Створення та особливості функціонування підприємств з іноземними інвестиціями 7
1.2 Механізм організації діяльності підприємств з іноземними інвестиціями 13
1.3 Нормативно-правова база регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями 20
РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СП ЗАТ «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 28
2.1 Характеристика напрямів та показників діяльності підприємства 28
2.2 Аналіз виробництва та реалізації продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках 36
2.3 Оцінка організації діяльності системи управління на підприємстві 42
2.4 Шляхи удосконалення організації діяльності СП ЗАТ «Теріхем-Луцьк» 56
ВИСНОВКИ 68
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 72
ДОДАТКИ

Бакалаврская робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Організація міжнародної маркетингової діяльності на ринку послуг

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ПОСЛУГ 7
1.1. Суб’єкти та об’єкти, особливості функціонування ринку послуг 7
1.2. Підходи до організації міжнародної маркетингової діяльності на ринку послуг 13
1.3. Особливості організації міжнародного маркетингу на ринку туристичних послуг 26
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ «ОРІОН-ІНТУР» 43
2.1. Характеристика напрямків та показників діяльності туристичної фірми «Оріон-Інтур» 43
2.2. Аналіз операцій з міжнародного туризму 52
2.3. Оцінка організації міжнародного маркетингу в туристичній фірмі 59
2.4. Вдосконалення організації міжнародного маркетингу туристичної фірми «Оріон-Інтур» 73
ВИСНОВКИ 87
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 91
ДОДАТКИ

Бакалаврская робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Управління комерційною діяльністю підприємства з урахуванням міжнародного досвіду

Розділ 2 Оцінка комерційної діяльності ТОВ «Натуральна косметика» на ринку 3
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Натуральна косметика» 3
2.2 Оцінка комерційної діяльності підприємства та ключових факторів успіху 15
2.3 Аналіз стану управління персоналом 28
Розділ 3 Напрями удосконалення комерційної діяльності ТОВ «Натуральна косметика» на основі міжнародного досвіду 35
3.1. SWOT-аналіз діяльності підприємства на ринку косметичної продукції 35
3.2. Удосконалення комерційної діяльності підприємства 45
3.3. Економічна ефективність запропонованих заходів 54
Додатки

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Оцінка результатів фінансово-господарської та зовнішньоекономічної діяльності

Розділ 2 Оцінка результатів фінансово-господарської та зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «Західно-Український Консорціум» 3
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ПАТ «Західно-Український Консорціум» та аналіз показників фінансового стану 3
2.2 Аналіз системи збуту та споживачів імпортної продукції підприємства 15
2.3 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 22

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Організація маркетингових комунікацій на внутрішніх ринках

ВСТУП 4
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА НА ВНУТРІШНІХ РИНКАХ 7
1.1. Сутність та завдання маркетингових комунікацій 7
1.2. Організація системи маркетингових комунікацій підприємства 15
1.3. Особливості інтегрованих маркетингових комунікацій 21
2. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙ ТОВ «УКРЕСКО» 30
2.1. Загальна характеристика підприємства 30
2.2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства на внутрішньому ринку 38
2.3. Оцінка організації маркетингових комунікацій ТОВ «УКРЕСКО» 47
2.4. Напрямки вдосконалення маркетингових комунікацій підприємства ТОВ «УКРЕСКО» на внутрішньому ринку 56
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 68
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 71
ДОДАТКИ 75

Бакалаврська робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Світовий досвід управління персоналом та використання його на підприємствах України

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАКОРДОННОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 7
1.1. Управління персоналом в системі управління підприємством 7
1.2. Принципи і методи управління персоналом у міжнародних корпораціях 15
1.3. Методологічні підходи до системи управління персоналом у закордонному середовищі 24
РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ «ВІСТ-ГРУП» 40
2.1. Загальна характеристика та аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 40
2.2. Аналіз стану персоналу та оцінка основних підсистем управління ТОВ «Віст-груп» на основі світового досвіду 47
2.3. Розробка методики оцінки персоналу підприємства на основі світового досвіду 58
2.4. Напрямки впровадження світового досвіду управління персоналом ТОВ «Віст-груп» 62
ВИСНОВКИ 74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 77
ДОДАТКИ

Бакалаврська робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Управління інноваційною діяльністю підприємства-суб’єкта ЗЕД: проблеми та шляхи вдосконалення» (на матеріалах ВП «Атомремонтсервис» ДП НАЕК «Енергоатом»)

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА СУБ’ЄКТА ЗЕД 7
1.1. Сутність, значення та напрямки інноваційної діяльності підприємства суб’єкта ЗЕД 7
1.2. Механізм управління інноваційною діяльністю підприємства 18
1.3. Правові основи регулювання інноваційної діяльності в Україні 24
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ВП «АТОМРЕМОНТСЕРВИС» ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 31
2.1. Характеристика напрямів та показників діяльності підприємства 31
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності 41
2.3. Оцінка управління інноваційною діяльністю на підприємстві; визначення проблем 49
2.4. Шляхи вдосконалення управління інноваційною діяльністю в сфері ЗЕД на підприємстві ВП «Атомремонтсервис» ДП НАЕК «Енергоатом» 60
ВИСНОВКИ 78
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82
ДОДАТКИ

Бакалаврська робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Вдосконалення механізму організації зовнішньоторгових операцій підприємства

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Зовнішньоторгові операції в системі зовнішньоекономічної діяльності підприємства: види, форми, особливості здійснення 7
1.2. Механізм організації зовнішньої торгівлі 14
1.3. Оцінка ефективності організації зовнішньоторгових операцій 25
Висновок до розділу 1 34
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДП «ЛІЛА» 36
2.1. Організаційно-управлінська структура, характеристика напрямів та показники діяльності підприємства 36
2.2. Аналіз експортних операцій підприємства 47
2.3. Оцінка механізму організації експорту 57
Висновок до розділу 2 62
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДП «ЛІЛА» 64
3.1. Обґрунтування удосконалення організаційної структури та організаційного забезпечення механізму зовнішньої торгівлі підприємства 64
3.2. Розрахунки видатків на вдосконалення механізму організації експорту на підприємстві 79
Висновок до розділу 3 84
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 86
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 90
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Вдосконалення управління персоналом підприємств з іноземними інвестиціями

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 7
1.1. Управління персоналом в системі менеджменту підприємства 7
1.2. Структура процесу управління персоналом на підприємстві з іноземними інвестиціями 20
1.3. Методи оцінки ефективності управління персоналом на підприємстві 32
Висновки до розділу 1 37
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТОВ «НЕОХІМІКИ УКРАЇНА» 39
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності підприємства 39
2.2. Аналіз системи управління персоналом на підприємстві 53
2.3. Оцінка ефективності управління персоналом на підприємстві 66
Висновки до розділу 2 70
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТОВ «НЕОХІМІКИ УКРАЇНА» 72
3.1. Напрями вдосконалення системи управління персоналом на підприємстві 72
3.2. Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів шляхом оптимізації кількісних параметрів управляючої підсистеми 85
3.3. Шляхи вдосконалення мотиваційного механізму на підприємстві 93
Висновки до розділу 3 105
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 107
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 111
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Організація діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 7
1.1. Створення та особливості функціонування підприємств з іноземними інвестиціями 7
1.2. Механізм організації діяльності підприємств з іноземними інвестиціями в Україні 15
1.3. Методи оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств з іноземними інвестиціями 24
Висновки до розділу 1 32
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ СП ЗАТ «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» 34
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності підприємства 34
2.2. Аналіз організації діяльності підприємства на зовнішніх ринках 44
2.3. Оцінка ефективності організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства 56
Висновки до розділу 2 60
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СП ЗАТ «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» 62
3.1. Пропозиції щодо вдосконалення організації діяльності на зовнішніх ринках 62
3.2. Заходи щодо вдосконалення організаційної структури підприємства 72
3.3. Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів щодо зміни параметрів управлінської системи 83
Висновки до розділу 3 86
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 88
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 93
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти управління витратами в ЗЕД 5
1.1. Сутність та класифікація витрат в ЗЕД 5
1.2. Особливості управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності 12
1.3. Сучаснi пiдходи до оцiнки ефективностi витрат в ЗЕД 17
РОЗДІЛ 2. Аналіз управління витратами в ЗЕД на ПІІ ТОВ «Укршпон» 26
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності підприємства 26
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 38
2.3. Оцінка управління витратами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 45
2.4. Шляхи вдосконалення управління витратами на підприємстві 51
Висновки 62
Список використаних джерел 65
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Організація діяльності консалтингових компаній

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГА-НІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСАЛТИНГОВИХ КОМПАНІЙ 7
1.1. Консалтингові послуги в забезпеченні діяльності підприємств 7
1.2. Особливості взаємодії консалтингових компаній з підприємствами замовниками (споживачами послуг) 14
1.3. Механізм організації діяльності консалтингових компаній 25
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСАЛТИН-ГОВОЇ КОМПАНІЇ ДП «УКРБІЗНЕСКОНСАЛТ» 37
2.1. Організаційно-управлінська структура, характеристика напрямів та показники діяльності компаній 37
2.2. Аналіз консалтингових послуг 50
2.3. Оцінка організації діяльності компанії та його взаємодії з підприємст-вами замовника 60
2.4. Вдосконалення організації діяльності консалтингової компанії 68
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 83
ДОДАТКИ

Бакалаврська робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Вдосконалення управління підприємством – суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИ-ЄМСТВОМ – СУБ’ЄКТОМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7
1.1. Методи та підходи до управління підприємством 7
1.2. Механізм управління торговим підприємством 15
1.3. Особливості функцій менеджменту в управлінні підприємством – суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності 20
Висновки до розділу 1 27
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИ-ЄМСТВОМ ТОВ «СУМАТРА – ЛТД» – СУБ’ЄКТОМ ЗОВНІШНЬОЕКО-НОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 29
2.1 Характеристика напрямів діяльності торгової фірми 29
2.2. Аналіз зовнішньоторгової діяльності підприємства 43
2.3. Оцінка управління фірмою при здійсненні зовнішньоекономічної дія-льності 53
Висновки до розділу 2 61
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯМ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «СУМАТРА – ЛТД» 63
3.1. Заходи удосконалення управління підприємством 63
3.2. Формування оптимальних запасів імпортованої продукції 75
Висновки до розділу 3 86
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 89
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 94
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Механізм управління витратами та їх вплив на ефективність зовнішньоторговельних операцій підприємства

Вступ 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 8
1.1. Витрати в системі зовнішньоторговельних операцій підприємства 8
1.2. Механізм управління витратами підприємства при здійсненні зовнішньоторговельних операцій 16
1.3. Методи оцінки ефективності зовнішньоторговельних операцій підприємства 26
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІІ ТОВ «УКРШПОН» ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 36
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності підприємства 36
2.2. Аналіз управління зовнішньоторговельними операціями на підприємстві 49
2.3. Аналіз та оцінка управління витратами при здійсненні зовнішньоторговельних операцій підприємства 59
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІІ ТОВ «УКРШПОН» 71
3.1. Обґрунтування заходів щодо зменшення витрат на зовнішньоторговельні операції підприємства 71
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення системи управління витратами зовнішньоторговельних операцій на підприємстві 83
ВИСНОВКИ 95
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 99
ДОДАТКИ 106

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

400
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК