Управління ресурсами підприємства


ВСТУП 5
1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 9
1.1. Ресурси підприємства, їх сутність та значення для функціонування та розвитку підприємства 9
1.2. Існуючі підходи до класифікації ресурсів підприємства 17
1.3. Методи управління ресурсами підприємства 25
Висновок до розділу 1 34
2. АНАЛІЗ РЕСУРСІВ ЗБВ ПАТ «ДБК №4» ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НИМИ 35
2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗБВ ПАТ «ДБК №4» 35
2.2. Аналіз трудових, матеріальних, фінансових та інвестиційних ресурсів підприємства 48
2.3. Методи управління ресурсами на ЗБВ ПАТ «ДБК №4» 60
Висновок до розділу 2 67
3. СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ НА ЗБВ ПАТ «ДБК №4» 69
3.1. Визначення множини задач управління матеріальними ресурсами на ЗБВ ПАТ «ДБК №4» 69
3.2. Методи планування ресурсів на ЗБВ ПАТ «ДБК №4» 83
Висновок до розділу 3 94
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 96
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК