Менеджмент персоналу

Розробка кадрової політики організації в сучасних умовах

ВСТУП 3
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Сутність та завдання кадрової політики 6
1.2. Типи кадрової політики підприємства 20
1.3. Формування кадрової політики підприємства 27
Висновок до розділу I 40
РОЗДІЛ II. ДОСЛІДЖЕННЯ Й АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НАК “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” 42
2.1. Характеристика фінансово-економічних показників діяльності й аналіз фінансового стану НАК «Нафтогаз України» 42
2.2. Дослідження системи управління персоналом на підприємстві 53
2.3. Аналіз персоналу та його ефективності на підприємстві 65
Висновок до розділу II 71
РОЗДІЛ III. ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗРОБКИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НАК “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” 74
3.1. Напрями розробки кадрової політики підприємства 74
3.2. Удосконалення підбору й оцінки персоналу 84
3.3. Заходи підвищення мотивації персоналу НАК «Нафтогаз України» 92
Висновок до розділу III 99
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 102
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 107
ДОДАТКИ 107

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн
400
Детальніше
ІДЗ управління персоналом

Вступ 3
Розділ 1. Формування кадрової політики організації 4
Розділ 2. Організування роботи з персоналом в організації 7
Розділ 3. Кадрове планування потреби у персоналі 9
Розділ 4. Набір, випробування та відбір персоналу 14
Розділ 5. Оцінювання персоналу та результатів його трудової діяльності 19
Розділ 6. Управління процесом розвитку та рухом персоналу 22
Розділ 7. Соціальне партнерство та ефективність менеджменту персоналу 25
Висновки і пропозиції 31
Список використаних джерел 32
Додатки

ІДЗ, менеджмент персоналу, рік – 2013. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Cистема управління персоналом підприємства

ВСТУП 5
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 8
1.1. Сутність та роль управління персоналом в системі управління підприємством 8
1.2. Місце та роль підсистеми управління персоналу в системі управління підприємства 23
1.3. Аналіз методів планування персоналу 35
1.4. Підсистема управління персоналу на підприємствах побутового виробництва 43
2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 50
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності підприємства 50
2.2. Аналіз стану персоналу ПрАТ «Вентиляційні системи» 61
2.3. Аналіз підсистеми управління персоналу на ПрАТ «Вентиляційні системи» 71
3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 84
3.1. Методика удосконалення системи управління персоналом 84
3.2. Розробка функціональної стратегії управління персоналом ПрАТ «Вентиляційні системи» 96
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів 107
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 111
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 115
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Світовий досвід підбору персоналу та шляхи його використання

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні аспекти підбору персоналу 7
1.1. Сутність та поняття персоналу підприємства, його класифікація та структура 7
1.2. Форми, методи та джерела залучення кандидатів 18
1.3. Оцінка персоналу при прийнятті на роботу 25
1.4. Методика оцінки витрат на підбір персоналу та ефективності підбору персоналу 36
Розділ 2. Аналіз застосування світового досвіду підбору персоналу на підприємстві ТОВ «Паритет-Трейд» 42
2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз фінансово-господарської діяльності 42
2.2. Аналіз управління персоналом та його ефективності використання на підприємстві 54
2.3. Аналіз ефективності підбору персоналу на підприємстві 66
Розділ 3. Удосконалення підбору персоналу на ТОВ «Паритет-Трейд» на основі світового досвіду 75
3.1. Розробка методики підбору персоналу для підприємства 75
3.2. Застосування інструментів світового досвіду підбору персоналу на ТОВ «Паритет-Трейд» 87
3.3. Впровадження інформаційних технологій для підбору персоналу 94
Висновки 104
Список використаних джерел 105
Додатки

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Організація удосконалення управлінської праці

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ 6
1.1. Сутність та зміст управлінської праці 6
1.2. Особливості та принципи управлінської праці 13
1.3. Наукові основи організації управлінської праці 19
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ 26
2.1. Характеристика Управління Пенсійного фонду України у м. Борисполі та Бориспільському районі Київської області 26
2.2. Аналіз персоналу Управління Пенсійного фонду у місті Борисполі та Бориспільському районі 30
2.3. Організація управлінської праці в установі 40
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У М. БОРИСПОЛІ ТА БОРИСПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 47
3.1. Шляхи удосконалення організації управлінської праці 47
3.2. Атестація персоналу з метою підвищення ефективності управлінської праці 55
ВИСНОВКИ 61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64
ДОДАТКИ

Бакалаврська робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Стиль,форми і методи керівництва персоналом в організації

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи керівництва персоналом в організації 6
1.1. Керівництво персоналом в системі менеджменту підприємства 6
1.2. Сутність та характерні риси стилю, форм та методів керівництва 12
1.3. Основні види стилів, форм і методів керівництва 20
Розділ 2. Дослідження управлінської діяльності ІП «Хоневелл Україна» 29
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 29
2.2. Характеристика стану управління трудовими ресурсами 42
2.3. Дослідження стилю, форм і методів керівництва персоналом в ІП «Хоневелл Україна» 51
Розділ 3. Шляхи удосконалення стилю, форм і методів керівництва персоналом в ІП «Хоневелл Україна» 60
3.1. Аналіз зарубіжного досвіду застосування стилів, форм та методів керівництва в провідних компаніях 60
3.2. Напрями удосконалення стилю, форм і методів керівництва персоналом в ІП «Хоневелл Україна» 65
Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 73
4.1. Організація охорони праці на ІП «Хоневелл Україна» 73
4.2. Обґрунтування заходів з покращення умов охорони праці 80
Висновки 84
Список використаних джерел 90
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Організація процесів підбору і відбору в організації

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ПІДБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 5
1.1. Сутність та особливості підбору та відбору персоналу 5
1.2. Форми, методи та джерела залучення кандидатів 9
1.3. Методи відбору персоналу 12
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПІДБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В ТОВ «СП «АГРОДІМ»17
2.1. Загальна характеристика підприємства 17
2.2. Оцінка якості стану персоналу та плинності відбору 19
2.3. Оцінка організації підбору та відбору персоналу на підприємстві 22
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В ТОВ «СП «АГРОДІМ» 28
3.1. Розробка методики підбору та відбору персоналу для підприємства 28
3.2. Удосконалення інструментарію відбору персоналу підприємства 33
3.3. Економічний ефект від удосконалення підбору та відбору персоналу 37
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43
ДОДАТКИ 45

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Управління професійним зростанням персоналу організації

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади професійного зростання персоналу організації 5
1.1 Сутність підвищення фахових навичок персоналу 5
1.2 Організація системи професійного навчання персоналу 9
1.3 Зарубіжний досвід професійного навчання персоналу 15
Розділ 2. Аналіз якісних змін персоналу Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації 21
2.1 Загальна характеристика організації 21
2.2 Оцінка стану персоналу організації 27
2.3 Оцінка професійного рівня персоналу в організації 30
Розділ 3. Шляхи удосконалення професійного рівня персоналу Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації 36
3.1 Удосконалення системи перепідготовки і підготовки персоналу організації 36
3.2 Напрямки підвищення кваліфікації кадрів 39
Висновки і пропозиції 45
Список використаних джерел 48
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Мотивація і управління персоналом

Вступ 3
1. Мотивація і управління персоналом 4
Висновки 13
Список використаних джерел 14

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Управління персоналом як фактор забезпечення конкурентної переваги організації

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Персонал організації: суть, структура, об’єкт управління 7
1.2. Система управління персоналом як вагомий чинник формування конкурентної переваги організації 15
1.3. Роль управління персоналом у забезпеченні конкурентних переваг організації 21
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» 29
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності ПАТ «Монделіс Україна» 29
2.2. Оцінка стану та ефективності управління персоналом на підприємстві 38
2.3. Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «Монделіс Україна» на ринку 45
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОРГАНІЗАЦІЇ 53
3.1. Відбір, мотивація, оцінка персоналу ПАТ «Монделіс Україна» 53
3.2. Розвиток персоналу, професійне навчання, підвищення кваліфікації персоналу ПАТ «Монделіс Україна» 66
3.3. Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів 70
ВИСНОВКИ 78
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82
ДОДАТКИ 91

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Зарубіжний досвід управління персоналом організації: узагальнення та можливості використання в Україні

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 6
1.1. Управління персоналом: роль, суть, значення 6
1.2. Особливості управління персоналом у зарубіжних країнах 15
РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» 22
2.1. Загальна характеристика та аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 22
2.2. Аналіз стану та руху персоналу на ПАТ «Монделіс Україна» 28
2.3. Оцінка управління персоналом на підприємстві 31
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПАТ «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» 37
3.1. Впровадження світового досвіду оцінювання персоналу 37
3.2. Впровадження світового досвіду відбору персоналу 45
ВИСНОВКИ 50
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Ефективність праці: сутність та напрями підвищення

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи ефективності праці на підприємстві 6
1.1. Продуктивність праці як визначальний чинник ефективного використання трудових ресурсів 6
1.2. Методичні основи оцінки продуктивності праці на підприємстві 16
1.3. Зарубіжний досвід ефективного використання трудових ресурсів підприємства 21
Розділ 2. Аналіз господарської діяльності підприємства ПрАТ «Альба Україна» та ефективність праці на підприємстві 29
2.1. Техніко-економічні показники діяльності ПрАТ «Альба Україна» 29
2.2. Аналіз стану та динаміки трудових ресурсів на підприємстві 39
2.3. Аналіз ефективності праці на підприємстві 46
Розділ 3. Напрями підвищення продуктивності праці на ПрАТ «Альба Україна» 53
3.1. Визначення резервів росту продуктивності праці на підприємстві 53
3.2. Розробка заходів із підвищення продуктивності праці на ПрАТ «Альба Україна» 57
3.3. Економічний ефект від запропонованих заходів 62
Висновки 67
Список використаної літератури 70
Додатки 76

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Управління розвитком персоналу

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи управління розвитком персоналу на підприємстві 5
1.1. Сутність та моделі розвитку персоналу підприємства 5
1.2. Чинники та стратегії управління розвитком персоналом 11
Розділ 2. Дослідження управління розвитком персоналу на ПрАТ «Альба Україна» 18
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 18
2.2. Аналіз стану персоналу ПрАТ Альба Україна» 22
2.3. Оцінка системи розвитку персоналу на ПрАТ Альба Україна» 25
Розділ 3. Удосконалення управління розвитку персоналу ПрАТ Альба Україна» 30
3.1. Напрями удосконалення розвитку персоналу підприємства 30
3.2. Стимулювання розвитку персоналу на підприємстві 35
Висновки і пропозиції 38
Список використаних джерел 41
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Покращення соціально-психологічного клімату в трудовому колективі

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади соціально-психологічного клімату в трудовому колективі 6
1.1. Сутність та значення соціально-психологічного клімату в трудовому колективі 6
1.2. Методи регуляції соціально-психологічного клімату у сфері управління 13
1.3. Вплив міжособистісних конфліктів на соціально-психологічний клімат в трудовому колективі 20
Розділ 2. Дослідження соціально-психологічного клімату на ТОВ «ТОРГ-ПРОД 2004» 27
2.1. Характеристика підприємства та аналіз показників фінансового стану 27
2.2. Робота кадрової служби з управління персоналом на підприємстві 36
2.3. Оцінка соціально-психологічного клімату на ТОВ «ТОРГ-ПРОД 2004» 45
Розділ 3. Напрями покращення соціально-психологічного клімату в трудовому колективі ТОВ «ТОРГ-ПРОД 2004» 51
3.1. Внесення рекомендацій щодо покращення соціально-психологічного клімату в трудовому колективі 51
3.2. Засоби вирішення та попередження міжособистісних конфліктів на підприємстві 55
3.3. Ефект від покращення соціально-психологічного клімату на підприємстві 62
Висновки 65
Список використаної літератури 68
Додатки 73

Бакалаврська робота, рік – 2015, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Організація підбору і розстановки кадрів

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти підбору та розстановки кадрів 5
1.1. Сутність та значення підбору та розстановки кадрів в організації 5
1.2. Особливості підбору персоналу на державну службу 11
Розділ 2. Система підбору та розстановки кадрів в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської державної в м.Києві адміністрації 18
2.1. Загальна характеристика організації 18
2.2. Аналіз складу, структури та якості персоналу 22
2.3. Організація кадрової роботи в УПСЗН 26
Розділ 3. Шляхи оптимізації кадрової політики в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської державної в м.Києві адміністрації 30
3.1. Розробка методики підбору персоналу для організації 30
3.2. Удосконалення розстановки персоналу в організації 33
Висновки 38
Список використаних джерел 40
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Мотивація і оплата праці на підприємствах малого бізнесу

Вступ 6
Розділ 1 Теоретичні основи мотивації і оплати праці на підприємствах малого бізнесу 9
1.1 Сутність та значення мотивації праці на підприємствах малого бізнесу 9
1.2 Системи і форми оплати праці як інструмент матеріальної мотивації персоналу 17
1.3 Порівняний аналіз основних теорій та практики застосування мотивації персоналу 31
Розділ 2 Аналіз мотивації і оплати праці на ТОВ «Східно-будівельне об’єднання» 41
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 41
2.2 Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 53
2.3 Оцінка діючого механізму мотивації персоналу на підприємстві 60
Розділ 3 Проект заходів щодо удосконалення мотивації і оплати праці на ТОВ «Східно-будівельне об’єднання» 70
3.1 Пропозиції щодо підвищення мотивації праці на підприємстві 70
3.2 Обґрунтування напрямів вдосконалення оплати праці 81
3.3 Економічна ефективність запропонованих змін мотивації і оплати праці на ТОВ «Східно-будівельне об’єднання» 87
Висновки 93
Список використаних джерел 96
Додатки

Дипломна робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Розроблення заходів підвищення прибутку підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування прибутку на підприємстві 5
1.1 Економічна сутність та види прибутку 5
1.2 Методологічні основи формування прибутку підприємства 12
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Обухівський молочний завод» 18
2.1 Основні відомості про підприємство ПАТ «Обухівський молочний завод» 18
2.2 Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Обухівський молочний завод» 29
Розділ 3. Розроблення заходів підвищення прибутків підприємства 38
3.1. Аналіз динаміки та структури прибутку на підприємстві 38
3.2. Заходи підвищення прибутку на підприємстві ПАТ «Обухівський молочний завод» 43
Висновки 52
Список використаних джерел 54
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Аудит розвитку персоналу. Особливості застосування програмних продуктів в аудиторській діяльності

1. Аудит розвитку персоналу 3
2. Особливості застосування програмних продуктів в аудиторській діяльності..7
Список використаної літератури 10

Контрольна, рік – 2015, вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Трудова і статусна мотивація: теоретичний аспект

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Сутність та поняття трудової мотивації ……………………………..…………4
2. Статусна мотивація: сутність та елементи….………………..……..………….8
Висновки……………………………………………………………………………11
Список використаної літератури………………………………………………….12

Контрольна робота, рік – 2015, вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Стиль, форми і методи керівництва персоналом в організації

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ 7
1.1 Сутнісно-змістовні характеристики стилю, форм і методів керівництва персоналом 7
1.2 Структура та фактори, які впливають на вибір стилю керівництва персоналом організації 15
1.3 Методичні підходи оцінювання стилю і форм керівництва персоналом в організації 23
РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛОМ В ТОВ НВП «АЕРОТЕХНІКА-МЛТ» 30
2.1 Загальна характеристика та аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ НВП «Аеротехніка-МЛТ» 30
2.2 Аналіз системи управління персоналом на підприємстві 39
2.3 Оцінка ефективності системи управління персоналом на підприємстві 49
РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА І ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛЮ, ФОРМ І МЕТОДІВ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 55
3.1 Використання вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо впровадження сучасних методів керівництва персоналом організації 55
3.2 Удосконалення механізму формування стилю, форм і методів керівництва персоналом організації 61
3.3 Підвищення ролі керівника та членів його управлінської команди, як основи забезпечення економічного і соціального розвитку підприємства 68
ВИСНОВКИ 72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 75
ДОДАТКИ 79

Бакалаврська робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Звіт переддипломної практики

Вступ 3
1. Загальна характеристика підприємства та структурних підрозділів 4
1.1. Основні напрямки діяльності підприємства 4
1.2. Призначення підрозділів та їх структура 5
1.3. Характеристика кадрової політики підприємства 7
1.4. Організація охорони праці на підприємстві, установі, організації 9
2. Індивідуальне завдання. Аналіз проблеми дослідження відповідно до теми дипломної роботи 11
2.1. Аналіз літературних джерел з наукової проблеми 11
2.2. Емпіричне дослідження відповідно до теми дипломної роботи 12
2.3. Кількісний та якісний аналіз отриманих результатів 16
3. Рекомендації щодо оптимізації кадрової політики підприємства, спрямовані на підвищення ефективності роботи організації. 21
Висновки 24
Список використаних джерел 26

Звіт, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Управління кар’єрою працівників на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи управління кар’єрою працівників на підприємстві 5
1.1. Сутність, види та типи кар’єри 5
1.2. Класифікація, типологія, етапи ділової кар’єри та її мотиви 7
1.3. Планування і розвиток кар’єри працівників на підприємстві 12
Розділ 2. Аналіз управління кар’єрою працівників на ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» 15
2.1. Характеристика ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» 15
2.2. Аналіз показників руху персоналу 19
2.3. Особливості управління кар’єрою працівників на ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» 23
Розділ 3. Напрями удосконалення управління кар’єрою працівників на підприємстві 29
3.1. Розробка програми розвитку кар’єри працівників ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» 29
3.2. Формування кадрового резерву на підприємстві 33
Висновки 37
Список використаної літератури 39
Додатки

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Удосконалення технології планування витрат на розвиток персоналу

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади технології планування витрат на розвиток персоналу на підприємстві 5
1.1. Зміст та класифікація витрат на розвиток персоналу 5
1.2. Особливості планування витрат на розвиток персоналу 10
1.3. Методологічні підходи до визначення ефективності професійного навчання персоналу 13
Розділ 2. Аналіз технології планування розвитку персоналу на ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 16
2.1. Характеристика ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 16
2.2. Аналіз витрат підприємства на розвиток персоналу 23
2.3. Особливості технології планування витрат на розвиток персоналу на ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 28
Розділ 3. Напрями удосконалення технології планування витрат на розвиток персоналу на ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 32
3.1. Розробка заходів розвитку персоналу підприємства на наступний період 32
3.2. Удосконалення планування витрат на розвиток персоналу ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 35
Висновки 40
Список використаної літератури 43
Додатки

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК