Показники стану загальноекономічної кон*юктури


1. Показники стану загальноекономічної кон’юнктури 3
2. Задачі. 9
Список використаних джерел 18
Задача 1.
Менеджер фірми, яка виробляє безалкогольні напої, припускає три ймовірні результати впровадження нової марки. За оптимістичним прогнозом – у випадку виявлення споживачами прихильності до неї є можливість досягти частки ринку більше 10% і прибутку у 900 + 10*k тис. грн. за найбільш ймовірною оцінкою частка ринку може скласти 3%-10%, а фінансовий результат досягне 300 + 10*k тис. грн. прибутку. За песимістичним прогнозом, частка ринку має бути менша, ніж 3% і збитки сягнуть до розміру 600 +10*k тис. грн. Первісне опитування експертів показало, що вони розглядають наступну ймовірність трьох вищезазначених варіантів відповідно як 0,3; 0,5 та 0,2. На основі оцінки цінності маркетингової інформації визначити максимальну вартість результатів маркетингового дослідження.
Задача 2.
Визначити потенційної місткості ринку картоплі по Україні, якщо за даними анкетного опитування доросла людина споживає за місяць 5 + (0,01*(2*19+20)) кг картоплі, а статистичні дані щодо чисельності населення по вікових групах та рекомендовані коефіцієнти перерахунку наведені у таблиці:
Вік, років Вікова структура населення, % Чисельність населення, млн. осіб, Ni Коефіцієнт перерахунку норми споживання в залежності від віку Норма споживання, кг
До 1 0,86 0,25
1-4 4 0,35
5-9 6,6 0,50
10-14 7,74 0,65
15-19 7,24 0,80
20-24 7,22 0,90
Дорослі 46,84 1,00
Пенсіонери 19,5 0,90
РАЗОМ 100,0 46,4383 + 0,2*19
Задача 3.
Львівська кондитерська фабрика “Світоч” планує вийти з новою маркою карамелі на певний географічний регіон. Визначте місткість ринку для товару в цьому географічному регіоні, якщо відомі такі дані:
• чисельність населення даного регіону m= 28700 +50*19 осіб.
• середньомісячний дохід на душу населення Д = 1059 + 30*19 грн/особу.
• питома вага коштів, що їх витрачають з отриманого доходу на продукти харчування, К1 = 32 + 0,1(2*19+10) %.
• питома вага коштів, що їх витрачають на кондитерські вироби, К2 = 5 + 0,1(2*19+10) %, із суми, яку описує коефіцієнт К1.
• питома вага коштів, що їх витрачають на цукерки, К3 = 47 + 0,1(2*19+10) % із суми, яка визначається коефіцієнтом К2.
• питома вага коштів, що їх витрачають на карамельні цукерки, К4 = 25 + 0,1(2*19+10) %, із суми, яку визначає коефіцієнт К3.
Задача 4.
У процесі панельних досліджень ринку відеокамер м. Києва були одержані такі дані:
• в реалізації відеокамер задіяні 563 + 10*k магазини;
• з них 106 + 10*19 брали участь у панельних дослідженнях;
• запас відеокамер різних марок на складах цих 106 + 10* k магазинів становив: на 1 січня 2010 р. 7123 + 10*k од., на 1 березня 2010 р. – 2316 + 10*k од.;
• у січні 2010 р. буде закуплено 21600 + 10*k відеокамер різних марок, у лютому 2010 р. — 18102 + 10*k од.
Визначте місткість ринку відеокамер м. Києва в 2010 р.
Задача 5.
На ринку харчових концентратів в певному географічному регіоні функціонують три підприємства фірма «Надія», ЗАТ «Троянда», ТОВ «Вікар». Вони є конкурентами і витрачають на маркетингові заходи в рік відповідно фірма «Надія» В1= 30000 + 3000*k грн., ЗАТ «Троянда» В2 = 22000 + 3000*k грн., ТОВ «Вікар» В3 = 16000 + 3000*k грн. з відповідною ефективністю витрат коштів Е1 = 0,85, Е2= 1,3, Е3 = 0,95. Визначити частки ринку цих підприємств.

Контрольна, рік – 2015, вартість – 50 грн.

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК