Маркетингове забезпечення діяльності організації


ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ…………………………….6
1.1. Суть та функції маркетингу в управлінні підприємством…………….6
1.2. Концепції управління маркетингом та контроль за здійсненням маркетингових заходів…………………………………………………..11
1.3. Маркетинг в плануванні діяльності підприємства……………………19
1.4. Місце маркетингової діяльності на підприємстві………………………28
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………38
2.1. Техніко-економічна характеристика Спільного підприємства «Фішер-Мукачево»……………………………………………………………………..38
2.2. Оцінка фінансово-майнового стану підприємства…………………….45
2.3. Аналіз маркетингового середовища СП « Фішер- Мукачево»…………56
РОЗДІЛ ІІІ. ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………..71
3.1. Побудова сучасної служби маркетингу підприємства…………………71
3.2. Розробка заходів удосконалення інструментів маркетингу на підприємстві……………………………………………………………………81
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………94
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..99
ДОДАТКИ

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК