Маркетинг

Розробка стратегій просування продовольчих товарів на ринок

Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОСУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ НА РИНОК……………………………………………………………………………5
1.1. Сутність та функції просування продовольчих товарів……………………. 5
1.2. Стратегії просування товарів продовольчих товарів на ринок ………….9
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОСУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ КП „ТЕСКО”………………………………………….12
2.1. Аналіз господарської діяльності КП „Теско”…………………………………. 12
2.2. Дослідження ринку підприємства…………………………………………………..18
2.3. Дослідження просування товарів КП „Теско” на ринок…………………..20
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ КП „ТЕСКО”…………………………………………………………………………………………….25
3.1. Використання стратегій просування товарів КП „Теско”……………….25
3.2. Напрямки покращення планування заходів просування товарів для КП „Теско”……………………………………………………………………………………………….29
Висновки…………………………………………………………………………………………….32
Список використаної літератури………………………………………………………….34
Додатки

Рік – 2007, вартість 50 грн.

50
Детальніше
Стимулювання збуту продовольчої продукції у комплексі маркетингу

Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні засади стимулювання збуту продовольчої продукції в комплексі маркетингу…………………………………………………………………………….5
1.1. Сутність та значення стимулювання збуту в маркетинговій діяльності………………………………………………………………………………………………5
1.2. Канали збуту та особливості реалізації агропромислової продукції………………………………………………………………………………………………9
Розділ 2. Аналіз стимулювання збуту на ТОВ „Хабалівка”……………………13
2.1. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Хабалівка”…………………………………………………………………………………………13
2.2. Управління збутом агропромислової продукції ТОВ „Хабалівка”…..19
2.3. Дослідження стимулювання збуту продовольчої продукції на ТОВ „Хабалівка”…………………………………………………………………………………………26
Розділ 3. Розробка заходів з удосконалення системи стимулювання збуту продукції ТОВ „Хабалівка”………………………………………………………………….29
3.1. Основні напрями удосконалення стимулювання збуту продукції ТОВ „Хабалівка”…………………………………………………………………………………………29
3.2. Розробка етапів планування стимулювання збуту продукції ТОВ „Хабалівка”…………………………………………………………………………………………32
Висновки…………………………………………………………………………………………….34
Список використаної літератури………………………………………………………….37
Додатки

Рік – 2007, вартість 50 грн.

50
Детальніше
Управління стратегічним маркетингом аграрного підприємства

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегічного маркетингу на аграрному підприємстві……………………………………………………………………….5
1.1. Роль та значення стратегічного маркетингу в сучасних умовах………….5
1.2. Основні етапи та процедури планування стратегічного маркетингу на підприємстві………………………………………………………………………11
Розділ 2. Управління стратегічним маркетингом підприємства ВАТ «Житомирський маслозавод»……………………………………………………16
2.1. Економічна характеристика підприємства………………………………..16
2.2. Аналіз маркетингового середовища……………………………………….20
2.3. Аналіз системи управління маркетингом на підприємстві………………33
Розділ 3. Напрямки удосконалення управління стратегічним маркетингом на підприємстві ВАТ «Житомирський маслозавод»……………………………..38
3.1. Застосування та розвиток стратегічного планування для покращення ринкових позицій підприємства…………………………………………………38
3.2. Шляхи покращення функціональних стратегій підприємства……………43
Висновки…………………………………………………………………………47
Список використаних джерел…………………………………………………..50
Додатки

Рік – 2009, вартість 70 грн.

70
Детальніше
Маркетингова комунікаційна політика підприємства

Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
1. Особливості формування маркетингової комунікаційної політики підприємства……………………………………………………………………………………..5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Басер”……….15
3. Аналіз ринку досліджуваного підприємства…………………………………….18
4. Дослідження комунікаційної політики ТОВ „Басер”…………………………25
5. Удосконалення комунікаційної політики підприємства…………………….33
Висновки……………………………………………………………………………………………..35
Список використаної літератури…………………………………………………………..37
Додатки

Курсова, 2004р.  Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Управління маркетинговою ціновою політикою торгівельного підприємства

Вступ………………………3
1. Особливості формування цінової політики підприємства……………….5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Хабалівка”……………13
3. Дослідження рівня цін, застосовуваних підприємством………………………17
4. Оцінки впливу цінової політики на результати діяльності підприємства……………..24
5. Удосконалення управлінням ціновою політикою підприємства…………29
Висновки………………….32
Список використаної літератури……………….34
Додатки

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Функції реклами в процесі маркетингової діяльності підприємства

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
1. Сутність та значення реклами в діяльності підприємства…………………..5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Мелкам”……13
3. Аналіз ринку досліджуваного підприємства…………………………………….17
4. Аналіз ефективності реклами на ТОВ „Мелкам”………………………………25
5. Шляхи підвищення ефективності реклами на підприємстві………………32
Висновки…………………………………………………………………………………………….36
Список використаної літератури………………………………………………………….38

Курсова, 2005р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Система комплексного маркетингового дослідження на підприємстві

Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
1. Сутність та значення маркетингового дослідження на підприємстві……6
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Космо”………13
3. Використання маркетингової інформації для аналізу ринку підприємства……………………………………………………………………………………17
4. Основні напрямки комплексного маркетингового дослідження підприємства ТОВ „Космо”……………………………………………………………..25
5. Шляхи удосконалення маркетингових досліджень на ТОВ „Космо”….32
Висновки……………………………………………………………………………………………..36
Список використаної літератури…………………………………………………………..39
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Маркетингова діяльність в сфері послуг (на прикладі туристичного підприємства)

Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
1. Становлення та проблеми розвитку маркетингу в сфері послуг……………………………………………………………………………………………….6
2. Коротка характеристика господарської діяльності ОДП „Чернівцітурист”……………………………………………………………………………..14
3. Основні тенденції розвитку туристичного ринку в Україні…………………………………………………………………………………………….17
4. Застосування елементів маркетингу в діяльності ОДП „Чернівцітурист”……………………………………………………………………………..26
5. Напрямки покращення маркетингової діяльності ОДП „Чернівцітурист”……………………………………………………………………………..33
Висновки……………………………………………………………………………………………..35
Список використаної літератури…………………………………………………………..37
Додатки.

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Організація діяльності служби маркетингу на підприємстві та шляхи її підвищення

Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
1. Місце маркетингової служби в структурі управління торговельного підприємства……………………………………………………………………………………..5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТзОВ „Аронакс”….13
3. Організаційна структура служби маркетингу…………………………………..18
4. Основні задачі і функції служби маркетингу…………………………………….31
5. Шляхи удосконалення організації діяльності служби маркетингу……..35
Висновки……………………………………………………………………………………………..38
Список використаної літератури…………………………………………………………..40
Додатки

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Організація збуту товарів в процесі маркетингової діяльності підприємства

Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
1. Збутова політика – ведуча ланка маркетингової діяльності торговельного підприємства………………………………………………………………5
2. Коротка характеристика господарського діяльності
ЗАТ „Добробут”………………………………………………………………………………….16
3. Організація проведення цілеспрямованої товарної політики……………..18
4. Управління збутом товарів……………………………………………………………….24
5. Оцінка взаємозв’язку динаміки товароруху та основних показників господарської діяльності………………………………………………………………….31
Висновки……………………………………………………………………………………………..38
Список використаної літератури…………………………………………………………..40
Додатки

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Товар в маркетинговій діяльності підприємства

Вступ………………………………………………………………………………………………….3
1. Сутність та місце товару в маркетинговій діяльності підприємства……………………………………………………………………………..5
2. Коротка характеристика господарської діяльності НВО ТОВ „Бавол”………………………………………………………………………..13
3. Аналіз договірної роботи з постачальниками і покупцями товарів…………………………………………………………………16
4. Аналіз асортименту товарів на підприємстві……………..21
5. Удосконалення управлінням товарами на підприємстві…………………………………………………………………………….27
Висновки………………………………………………………………………………………..30
Список використаної літератури………………………………………….32
Додатки

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Маркетингова товарна політика підприємства і шляхи її удосконалення

Вступ
1. Особливості формування товарної політики торговельного підприємства.
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ “Ротис”.
3. Дослідження товарної політики ТОВ “Ротис”.
4. Конкурентноздатність як аспект товарної політики.
5. Удосконалення управління товарною політикою підприємства.
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Ціни і їх роль в координації ринків

Вступ……………………………………………………………………………3
1. Сутність ціни та її місце серед категорій ринку…………………………….5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Басер”……..14
3. Дослідження цінової політики підприємства……………………………..18
4. Оцінка впливу цінової політики на результати діяльності підприємства…………26
5. Шляхи удосконалення цінової політики підприємства…………………30
Висновки………………………………………………………………………33
Список використаної літератури……………………………………………….35
Додатки

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Асортиментна політика підприємства

Вступ
1. Значення і цілі асортиментної політики торговельного підприємства в системі маркетингу
2. Особливості формування товарного асортименту торговельного підприємства
3. Комплексний аналіз діяльності дослідлжуваного підприємства
4. Організація господарських зв’язків з постачальниками на досліджуваному підприємстві
5. Удосконалення асортиментної політики досліджуваного підприємства
Висновки
Список використаної літератури

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Стратегічний аналіз ринку та умов конкуренції в діяльності підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………………………….3
1. Сутність та визначення стратегічного аналізу ринку та умов конкуренції в діяльності підпримства………………………………………………..6
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ НВО „Бавол”……………………………………………………………………………………………13
3. Аналіз конкурентноздатності досліджуваного підприємства…………….19
4. Визначення маркетингової стратегії, що застосовує ТОВ НВО „Бавол”……………………………………………………………………………………………27
5. Напрямки вдосконалення маркетингової діяльності підприємства……31
Висновки…………………………………………………………………………………………….36
Список використаних джерел………………………………………………………………39
Додатки

Курсова, 2006р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Стратегічний маркетинг та його застосування для підвищення ефективності діяльності підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………………………….3
1. Стратегічний маркетинг, його суть, особливості та значення……………..5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ОДП „Чернівцітурист”……………………………………………………………………………..13
3. Основні етапи та процедури планування стратегічного маркетингу на підприємстві …………………………………………………………………………………..16
4. Особливості проведення узагальнюючого аналізу при визначенні стратегії маркетингу підприємства…………………………………………………..21
5. Методичні підходи до розробки маркетингової стратегії організації…26
Висновки……………………………………………………………………………………………..30
Список використаних джерел………………………………………………………………32
Додатки.

Курсова, 2006р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Стратегічний маркетинг та конкурентоспроможність роздрібного торгового підприємства

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
1. Стратегічний маркетинг як фактор підвищення конкурентоспроможності підпримства……………………………………………..5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Сільпо-31”..11
3. Оцінка конкурентноспроможності ТОВ „Сільпо-31” та його продукції………………………………………………………………………………………..17
4. Маркетингова активність як фактор підвищення конкурентоспроможності підпримства…………………………………………….27
5. Шляхи підвищення конкурентоспроможності ТОВ „Сільпо-31” ……..33
Висновки…………………………………………………………………………………………….38
Список використаних джерел………………………………………………………………40
Додатки

Курсова, 2006р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Стратегічні рішення підприємства у ціновій політиці торговельного підприємства

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
1. Значення ціни в стратегії маркетингу……………………………………………….5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Мелкам”….12
3. Дослідження цінової політики підприємства……………………………………16
4. Вибір визначальних цілей формування цінової політики підприємства…………………………………………………………………………………..24
5. Визначення цінової стратегії підприємства………………………………………28
Висновки……………………………………………………………………………………………..31
Список використаних джерел……………………………………………………………….33
Додатки

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Стратегічні рішення підприємства у збутовій політиці

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
1. Економічна сутність каналів збуту……………………………………………………5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Басер”………11
3. Стратегії охоплення ринку підприємством……………………………………….14
4. Планування та управління збутом в діяльності підприємства……………23
5. Вдосконалення методів стимулювання збуту і продажу товарів………..33
Висновки……………………………………………………………………………………………..36
Список використаних джерел……………………………………………………………….38
Додатки

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Маркетингова діяльність у сфері послуг (на прикладі туристичного підприємства)

ВСТУП……………………..……………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти маркетингової діяльності у сфері послуг
1.1. Сутність та цілі маркетингової діяльності у сфері послуг …………………………………………………………………………………. 7
1.2. Сучасна концепція маркетингу та її застосування у сфері послуг …………………………………………………………………………………. 18
1.3. Значення маркетингової діяльності у сфері послуг…………. 25
РОЗДІЛ 2. Аналіз маркетингової діяльності ОДП „Чернівцітурист”
2.1. Аналіз маркетингового середовища ОДП „Чернівцітурист”…………………………………………………………………. 31
2.2. Вивчення та аналіз діяльності у сфері послуг на ОДП „Чернівцітурист”…………………………………………………. 45
2.3. Визначення потенційних споживачів послуг ОДП „Чернівцітурист” та моделювання їх поведінки…………………….. 58
РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності ОДП „Чернівцітурист” у сфері послуг
3.1. Показники, які впливають на конкурентноздатність підприємства у сфері послуг………………………………………………… 70
3.2. Стратегії, як фактор підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства………………………………… 81
3.3. Напрямки підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства………………………………………………………. 85
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………………….. 93
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………. 101
ДОДАТКИ

Дипломна робота, 2005р.  Вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Конкурентноздатність товарів торговельного підприємства

ВСТУП……………………..………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ 1. Конкурентоспроможність товару як найважливіший показник діяльності підприємства.
1.1. Роль і значення конкурентоспроможності товару в комплексі маркетингу…………………………………………………………………… 7
1.2. Методика визначення конкурентоспроможності товару………………………………………………………………………………………….. 16
1.3. Специфіка нецінових складових конкурентоспроможності……………………………………………………………… 28
РОЗДІЛ 2. Аналіз конкурентоспроможності товару, що досліджується на ТзОВ “Ротис”
2.1. Маркетинговий аналіз товару…………………………………….…. 34
2.2. Визначення кон’юнктури ринку……….…………………………… 53
2.3. Позиціонування товару ТзОВ “Ротис” на регіональному ринку …………………………………………………………………………………………… 57
РОЗДІЛ 3 Розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності товару
3.1. Підвищення конкурентоспроможності відповідно до споживчих очікувань…………………………………………………………………….. 65
3.2. Удосконалення нецінової складової конкурентоспроможності товару ТзОВ “Ротис”………………..…………..73
3.3 Рекомендації щодо удосконалення ринкової позиції товару…………………………………………………………………………………………… 80
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………… 85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………….. 93
ДОДАТКИ

Дипломна робота, 2005р. Вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Дослідження маркетингової діяльності на підприємстві роздрібної торгівлі

Вступ
РОЗДІЛ 1. Маркетинг як об’єктивна необхідність ринкових відносин в Україні
1.1. Маркетинговий підхід до дослідження ринку
1.2. Сутність та особливості маркетингу в торговельній сфері
1.3. Методи проведення маркетингових досліджень
РОЗДІЛ 2. Аналіз маркетингової діяльності досліджуваного підприємства
2.1. Аналіз комплексу маркетингової діяльності підприємства
2.2. Аналіз маркетингового середовища досліджуваного підприємства
2.3. Сегментація ринку досліджуваного підприємства
РОЗДІЛ 3. Основні напрямки стратегічного розвитку торговельного підприємства
3.1. Вибір і характеристика стратегії розвитку на основі проведеного аналізу
3.2. Основні напрямки удосконалення маркетингової діяльності досліджуваного підприємства
Висновки
Список використаної літератури
Додатки……96

Дипломна робота, 2006р. Вартість – 180 грн.

180
Детальніше
Конкурентоспроможність товарів підприємства та напрямки її підвищення

ВСТУП………………………………………….. 3
РОЗДІЛ 1. Конкурентоспроможність товару як найважливіший показник діяльності підприємства…………….. 7
1.1. Роль і значення конкурентоспроможності товару в комплексі маркетингу………………… 7
1.2. Методика визначення конкурентоспроможності товару ………………… 15
1.3. Специфіка нецінових складових конкурентоспроможності ……….. 27
РОЗДІЛ 2. Аналіз конкурентоспроможності товарів підприємства ТОВ НВО „Бавол”…………………………………………. 33
2.1. Маркетинговий аналіз товару ………………………………………… 33
2.2. Вивчення кон’юнктури ринку………………………………………… 53
2.3. Позиціювання товару ТОВ НВО „Бавол” на регіональному ринку …………………………………………………………… 62
РОЗДІЛ 3. Шляхи та напрямки підвищення конкурентоспроможності товару………… 67
3.1. Підвищення конкурентоспроможності відповідно до споживчих очікувань ………. 67
3.2. Удосконалення нецінової складової підвищення конкурентоспроможності товару ТОВ НВО „Бавол” ……………. 74
3.3. Шляхи щодо удосконалення ринкової позиції товару…….. 80
ВИСНОВКИ ………….. 85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……… 94
ДОДАТКИ

Дипломна робота, 2006р. Вартість – 180 грн.

180
Детальніше
Асортиментна політика аптечного закладу або фармацевтичної компанії

Вступ
1. Значення і цілі асортиментної політики аптечного закладу в системі маркетингу
2. Стан фармацевтичного ринку України на сучасному етапі
3. Коротка характеристика господарської діяльності досліджуваного підприємства
4. Особливості формування товарного асортименту підприємства
5. Удосконалення асортиментної політики підприємства
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Курсова, 2006р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Основні класифікації товарів (виробів і послуг)

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
1. Сутність та місце товару в маркетингу……………………………………………..5
2. Основні класифікації товарів (виробів, послуг) підприємства………….11
3. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Забудова”…15
4. Аналіз асортименту товарів на ТОВ “ Забудова”……………………………..21
5. Удосконалення управління товаром на підприємстві……………………….26
Висновки…………………………………………………………………………………………….29
Список використаної літератури………………………………………………………….31
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Товарна марка та її характеристики

Вступ…………………………………………………………………………………………………..3
1. Сутність та значення товарної марки в маркетинговій діяльності………………………………………………………………………………………..5
2. Процес вибору товарної марки……………………………………………………….11
3. Види товарних марок……………………………………………………………………..13
4. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Ротис”……..17
5. Використання товарної марки ТОВ „Ротис”……………………………………23
Висновки…………………………………………………………………………………………….25
Список використаної літератури………………………………………………………….27
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Планування рекламної компанії (на базі туристичного підприємства)

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти планування рекламної кампанії
1.1. Маркетингова сутність реклами, її класифікація та засоби
1.2. Планування рекламної кампанії підприємства
1.3. Оцінка ефективності рекламної кампанії
РОЗДІЛ 2. Аналіз маркетингової та рекламної діяльності ДП «Національна туристична організація»
2.1. Загальна характеристика ДП «Національна туристична організація» та аналіз економічної та маркетингової діяльності
2.2. Аналіз планування рекламної діяльності фірми ДП «Національна туристична організація» та проведені рекламні кампанії
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення планування рекламної та маркетингової діяльності підприємства та проведення рекламних кампаній
Список використаної літератури

Дипломна робота, 2007р. Вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Розробка системи маркетингу

ВСТУП……………………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика фірми…………………………………………………5
РОЗДІЛ 2. Оцінка стану оточуючого середовища……………………………………..13
РОЗДІЛ 3. Система нужд та потреб на задоволення яких працює фірма…….23
РОЗДІЛ 4. Товари та товарний асортимент…………………………………………….24
РОЗДІЛ 5. Характеристика ринку……………………………………………………………28
РОЗДІЛ 6. Розвиток товарної номенклатури та розробка товарів……………..32
РОЗДІЛ 7. Маркетингові заходи………………………………………………………………35
РОЗДІЛ 8. Закупівля та постачання для потреб фірми………………………………40
РОЗДІЛ 9. Організація служби маркетингу…………………………………………….41
СПИСОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………..44
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Маркетингова товарна політика

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Товар в системі маркетингу…………………………………………………….5
1.1 Характеристика підприємства………………………………………………………….5
1.2. Рівні товару та якість товару…………………………………………………………..6
1.3. Позиціонування товару…………………………… …………………………………….8
Розділ 2. Використання марочних назв…………………………………………………12
2.1. Рішення, які приймає маркетолог при виборі назви торгової марки………………………………………………………………………………………………….12
2.2. Аналіз марочної назви…………………………………………………………………..13
2.3. Переваги, які отримує підприємство при використанні марочної назви…………………………………………………………………………………………………..13
Розділ 3. Упаковка товару……………………………………………………………………16
3.1. Функції, якості, значення………………………………………………………………16
3.2. Вплив упаковки на вибір споживачів……………………………………………17
Розділ 4. Рішення щодо товарного асортименту…………………………………..19
4.1. Аналіз товарного асортименту підприємства…………………………………19
4.2. Перспективи розвитку асортиментної політики підприємства………..20
Розділ 5. Методи просування товару на ринок……………………………………..22
5.1. Канали розподілу………………………………………………………………………….22
5.2. Заходи просування продукції………………………………………………………..23
Висновки……………………………………………………………………………………………26
Список використаної літератури…………………………………………………………28

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Дослідження маркетингової діяльності в супермаркеті

Вступ………………………………………………………………………………………………………….3
1. Теоретичні засади комплексу маркетингу в торгівельній сфері…………………5
2. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства…………..12
3. Аналіз комплексу маркетингової діяльності підприємства……………………..17
4. Напрямки покращення маркетингової діяльності підприємства………………22
Висновки………………………………………………………………………………………………….32
Список використаної літератури……………………………………………………………….35
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Маркетинг в сучасному підприємстві

ВСТУП……………………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ТОВАРІВ……………………………..
5
1.1 Загальні відомості про підприємство……………………… 5
1.2. Асортиментна політика…………………………………… 8
1.3. Характеристика товару…………………………………… 10
РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ…………….. 14
2.1. Тип та попит на товар……………………………………… 14
2.2. Сегментування товару……………………………………… 16
2.3. Конкурентоспроможність товару………………………… 19
2.4. Імідж та популярність…………………………………….. 23
РОЗДІЛ 3. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ТОВ „ЗАВОД ІЗОЛЯЦІЇ”…… 26
3.1. Рівень товару……………………………………………….… 26
3.2. Товарний знак та фірмовий стиль……………………… 27
3.3. Життєвий цикл товару…………………………………….. 28
РОЗДІЛ 4. СТРАТЕГІЯ ДИФЕРЕНЦІАЛІЗАЦІЇ ТОВАРУ………. 31
ВИСНОВКИ……………………………………………………………… 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………. 36

Курсова робота, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Маркетингове дослідження діяльності підприємства на ринку України

Вступ
Розділ І. Теоретичні основи маркетингових досліджень діяльності підприємства.
1.1. Маркетинговий підхід дослідження ринку
1.2. Сучасна концепція маркетингу та її застосування
1.3. Методи проведення маркетингових досліджень
Розділ ІІ. Шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності ТОВ „Ротис” на ринку будівельних матеріалів
2.1. Характеристика маркетингового середовища ТОВ „Ротис”
2.2. Сегментація ринку підприємства
2.3. Вибір комплексу комунікацій для просування ТОВ „Ротис”
2.4. Напрямки вдосконалення збутової політики ТОВ „Ротис”
Розділ ІІІ. Забруднення навколишнього середовища будівельними матеріалами
Висновки
Список використаних джерел
Додатки…..92

Дипломна робота, 2007р. Вартість – 180 грн.

180
Детальніше
Комплекс маркетингу на підприємстві

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження комплексу маркетингу на
підприємстві………………………………………………………………………6
1.1. Маркетингова концепція діяльності підприємства……………………..…6
1.2. Складові комплекс маркетингу…………………………………………….13
1.3. Інформаційне та методичне забезпечення комплексу маркетингу………27
Розділ 2. Дослідження практичних аспектів формування комплексу маркетингу ТОВ “Ходак”……………………………………………………….33
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “Ходак”…………….…33
2.2. Дослідження товарної та цінової політики підприємства………….….…45
2.3. Дослідження збутової та комунікаційної політики ТОВ “Ходак”…….…55
Розділ 3. Шляхи вдосконалення комплексу маркетингу на підприємстві…..70
3.1. Вдосконалення інформаційного забезпечення комплексу маркетингу…70
3.2. Вдосконалення методичного забезпечення……………………………….83
Висновки…………………………………………………………………………97
Список використаних джерел…………………………………………………101
Додатки

Дипломна робота, 2007р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Реклама на місці продажу та її завдання

Вступ………………………………………………………………………………………………………3
1. Сутність реклами на місці продажу та її місце в рекламному комплексі………………………………………………………………………………………………..5
2. Особливості реклами на місці продажу……………………………………………….11
3. Звукова реклама на місцях продажу……………………………………………………17
4. Дослідження проведення реклами на місці продажу тютюнових виробів…………………………………………………………………………………………………..21
5. Реклама на моніторах як новітній засіб реклами на місцях продажу…….24
Висновок……………………………………………………………………………………………….27
Список використаної літератури…………………………………………………………….29

Курсова робота, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Реклама в системі маркетингових комунікацій

Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи до сутності реклами в системі
маркетингових комунікацій……………………………………………………………………5
1.1. Маркетингові комунікації………………………………………………………………..5
1.2. Реклама як елемент маркетингових комунікацій……………………………..11
1.3. Показники оцінки ефективності реклами………………………………………..18
2. Аналіз ефективності показників діяльності ТОВ „Мелкам”……………….24
2.1. Коротка характеристика ТОВ „Мелкам”…………………………………………24
2.2. Аналіз рекламної діяльності ТОВ „Мелкам”…………………………………..27
2.3. Аналіз показників ефективності реклами на ТОВ „Мелкам”…………..31
3. Шляхи підвищення ефективності реклами на ТОВ „Мелкам”……………34
Висновок…………………………………………………………………………………………….38
Список використаних джерел………………………………………………………………40
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Вплив реклами на активізацію продажу товарів

Вступ……………………………………………………………………………………………………………..3
1. Сутність, види реклами та механіка її впливу на активізацію продажу
товарів у магазині…………………………………………………………………………………………..5
2. Дослідження рекламного середовища підприємства……………………………………13
3. Аналіз реклами АТЗТ “Ювілейний”………………………………………………………..24
4. Посилення впливу реклами на активізацію продажу…………………………………..28
5. Підвищення ефективності реклами на АТЗТ”Ювілейний”………………………….32
Висновок………………………………………………………………………………………………………36
Список використаних джерел………………………………………………………………………..39
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Ключові фактори успіху діяльності підприємства

1. Історія розвитку підприємства………………………………………………3
2. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства…….4
3. Ключові фактори успіху діяльності підприємства…………………………8
4. Висновки……………………………………………………………………..14

Індивідуальне завдання, 2009р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Контрольна з маркетингу

1. Формування інформації, необхідної для вивчення попиту на товар……..3
2. Планування продуктової політики рішення відносно асортименту товарів,
марочних товарів, гарантій, послуг та сервісу, упаковки та маркування…..10
3. Ярмарки та виставки. Організація проведення ярмарок та виставок…….17
Список використаних джерел……………………….24

Контрольна робота, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Інформаційні технології в маркетингу

1. Етапи розвитку інформаційних технологій маркетингу….3
2. Електронний маркетинг в Інтернет…………………….….7
3. Інформаційні технології підтримки прийняття маркетингових управлінських рішень……11
Список використаної літератури……………….…..…..16

Контрольна робота, 2008р. Вартість  – 20 грн.

20
Детальніше
Стратегічний маркетинг

1. Характеристика товарних стратегій підприємства ……………….3
2. Сутність маркетингової стратегії послідовників.…………9
Список використаної літератури………..…..………15

Контрольна робота, 2008р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Ділові переговори в системі зв’язків з громадськістю

Вступ…………………………3
Основна частина……………….4
Висновки…………10
Список використаних джерел……..11

Реферат, 2008р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Сегментація ринку та позиціювання товарів

Вступ……………………….3
Розділ 1. Теоретичні основи сегментування ринку………………………………..5
1.1. Сегментація та її значення в умовах сучасного ринку……………………..5
1.2. Етапи та методи сегментування ринку підприємством…………………….8
1.3. Критерії ефективності сегментування ринку………………………………….11
Розділ 2. Вибір цільових сегментів підприємства…………………………………18
2.1. Оцінка привабливості сегментів………………………………….18
2.2. Вибір стратегії охоплення ринку……………………………….23
Розділ 3. Позиціювання товарів на ринку…………………………………………….29
3.1. Позиціювання товару як інструмент стратегії диференціації пропозиції підприємства………29
3.2. Стратегії та види позиціювання………………….32
Висновки…………………………….35
Список використаних джерел…………………..38

Курсова робота, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність підприємства

Вступ……………………………………………………………………………..4
1. Аналіз діяльності підприємства на ринку і його внутрішнього
середовища………………………………………………………………………6
1.1) Діяльність підприємства на ринку теплоізоляційної продукції…………………………………………………………………………6
1.2) Аналіз внутрішнього середовища………………………………………….7
1.3) Аналіз товарного асортименту підприємства…………………………….9
1.3.1) Порівняльний техніко-економічний аналіз властивостей товару………9
1.3.2) Описання трьох рівнів товару……………………………………………13
2. Аналіз маркетингового середовища підприємства…………………….…..15
2.1) Аналіз макромаркетингового середовища……………………………….15
2.1.1) Політико-правове середовище……………………………….…………15
2.1.2) Економічне середовище…………………………………………………16
2.1.3) Демографічне середовище………………………………………………17
2.1.4) Науково-технічне середовище……………………………………….….17
2.1.5) Природне середовище ……………………………………………….….17
2.1.6) Культурні фактори…………………………………………………..…..18
2.2) Аналіз мікромаркетингового середовища…………………………….….20
2.2.1) Постачальники………………………………………………………..….20
2.2.2) Посередники………………………………………………………………21
2.2.3) Споживачі……………………………………………………………..….22
2.2.4) Конкуренти..……………………………………………………………….23
3. Розробка рекомендацій, щодо маркетингових стратегій……………………27
3.1) Ринкова стратегія………………………………………………………..27
3.1.1) Тип сегментації ринку……………………………………………………27
3.1.2) Ринкове позиціонування…………………………………………..……..31
3.2) Продуктова стратегія……………………………………………………35
3.2.1) Цілі ціноутворення. Стратегія ціноутворення. Базовий метод ціноутворення……………………………………………………………………35
3.2.2) Стратегія розподілу товару. Цілі збуту. Тип збуту. Вимоги до довжини і ширини каналів дистрибуції………………………………………………………….38
3.2.3) Стратегія міжнародного маркетингу…………………………………..40
Висновки………………………………………………………………………..41
Список використаної літератури……………………………………………..43

Курсова робота, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Оцінка ефективності рекламних заходів підприємства

Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи до сутності реклами в системі
маркетингових комунікацій……………………………………………………………………5
1.1. Реклама як елемент маркетингових комунікацій………………………………5
1.2. Показники оцінки ефективності реклами………………………………………..12
2. Аналіз ефективності показників діяльності ТОВ „Мелкам”……………….17
2.1. Коротка характеристика ТОВ „Мелкам”…………………………………………17
2.2. Аналіз рекламної діяльності ТОВ „Мелкам”…………………………………..21
2.3. Аналіз показників ефективності реклами на ТОВ „Мелкам”…………..25
3. Шляхи підвищення ефективності реклами на ТОВ „Мелкам”……………28
Висновок…………………………………………………………………………………………….35
Список використаних джерел………………………………………………………………37
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Сегментація ринку споживачів теплоізоляційних матеріалів

Вступ……………………………………………………………………3
1. Теоретичні основи сегментування ринку………………………….5
2. Коротка характеристика підприємства ТОВ «Ротис»……………12
3. Аналіз маркетингового середовища ТОВ «Ротис»……………….16
4. Сегментація ринку споживачів теплоізоляційних матеріалів……24
5. Напрямки удосконалення сегментації ринку ТОВ «Ротис»………31
Висновки……………………………………………………………….36
Список використаної літератури……………………………………..38
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Виробнича практика з курсу “маркетингові дослідження”

Вступ………………………………………………………………………………………………3
Розділ І. Загальне ознайомлення з організацією роботи підприємства……………….4
1.1. Ознайомлення з історією створення підприємства………………………………4
1.2. Дослідження напрямків проходження інформаційних потоків (зовнішніх і внутрішніх) на основі вивчення виробничої та організаційної структури……………6
1.3. Компонування маркетингової інформаційної системи………………………….10
Розділ ІІ. Аналіз маркетингового середовища підприємства…………………………14
2.1. Аналіз внутрішнього середовища підприємства…………………………………14
2.1.1.Портрет ресурсного потенціалу підприємства на основі вторинної інформації………………………………………………………………………………..14
2.2. Аналіз факторів маркетингового середовища прямого та непрямого впливу на підприємство…………………………………………………………………25
Розділ ІІІ. Звіт про проведення маркетингового дослідження на основі опрацювання вторинної та синдикативної інформації………………………………………………..34
3.1. Розробка концепції маркетингового дослідження……………………………….34
3.1.1.Виявлення проблем і підпроблем шляхом побудови «дерева проблем маркетингових досліджень»…………………………………………………………….34
3.1.2. Формування цілей дослідження…………………………………………………36
3.1.3. Розробка робочої гіпотези………………………………………………………..38
3.2. Планування маркетингового дослідження……………………………………….38
3.2.1. Розробка програми дослідження й аналізу даних………………………………38
3.2.2. Планування збирання первинної, або «польової» інформації з визначенням: методів дослідження, знарядь дослідження, плану вибірки, способів зв’язків з аудиторією……………………………………………………………………40
3.3. Аналіз та інтерпретація зібраної інформації………………………………………43
3.4. Представлення отриманих результатів……………………………………………47
Розділ IV. Основні шляхи удосконалення діяльності на підприємстві………………62
Висновки………………………………………………………………………………….73
Список використаних джерел……………………………………………………………75
Додатки

Звіт з практики, 2008р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Типологія маркетингу

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………………………………………..5
1.1. Сутність та цілі маркетингової діяльності…………………………………5
1.2. Комплекс маркетингу та його основні елементи………………………….9
1.3. Види маркетингу та їх характеристика …………………………………..13
РОЗДІЛ 2. ТИПОЛОГІЯ МАРКЕТИНГУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ………………………………………………………………17
2.1. Типологія маркетингу в залежності від сфери застосування……………17
2.2. Маркетинг у банківській сфері ……………………………………………20
2.3. Промисловий маркетинг …………………………………………………..24
РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ……………………32
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….40
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Власне концепція маркетингу

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку маркетингових концепцій
1.1 Сутність та основні поняття маркетингу 5
1.2 Еволюція розвитку концепцій маркетингу 9
Розділ 2. Методичні засади формування власне маркетингової концепції
2.1 Власне маркетингова концепція: сутність, предмет та інструментарій формування 13
2.2 Методика організації маркетингової діяльності на підприємстві 16
Розділ 3. Тенденції розвитку власне маркетингової концепції маркетингу в Україні
3.1 Проблеми розвитку маркетингу в Україні 22
3.2 Пропозиції щодо подолання проблемних зон в українському маркетингу  27
Висновки 30
Список використаних джерел 32
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Впровадження маркетингової стратегії маркетингу на підприємстві

Вступ…………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні аспекти маркетингової стратегії управління на підприємстві……………………………………………………………………6
1.1. Поняття, функції й форми управління маркетингом на підприємстві…6
1.2. Сутність й особливості маркетингових стратегій росту………………21
1.3. Маркетингові конкурентні стратегії як чинник конкурентних переваг підприємства …………………………………………………………………31
Висновок до розділу 1……………………………………………………….37
Розділ 2. Дослідження маркетингової стратегії на підприємстві ТОВ «Четвертое измерение»………………………………………………………40
2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ «Четвертое измерение»……………………………………………………………………40
2.2. Оцінка маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Четвертое измерение»……………………………………………………………………47
2.3. Аналіз маркетингової стратегії управління на підприємстві ТОВ «Четвертое измерение»………………………………………………………63
Висновок до розділу 2……………………………………………………….70
Розділ 3. Напрямки удосконалення маркетингової стратегії управління на підприємстві ТОВ «Четвертое измерение» ………………………………..73
3.1. Організація сучасної служби маркетингу на підприємстві ТОВ «Четвертое измерение» ……………………………………………………..73
3.2. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової стратегії планування та управління на підприємстві……………………………….81
Висновок до розділу 3………………………………………………………95
Висновки…………………………………………………………………….98
Список використаної літератури………………………………………….104
Додатки

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Дослідження стратегії сегментації ринку підприємства на прикладі ЗАТ “Оболонь”

ВСТУП……………………………………………………………………………4
РОЗДІЛ І. Теоретичні засади вибору та обґрунтування стратегії сегментації підприємства
1.1. Сегментація як інструмент маркетингового управління. …………………7
1.2. Стратегія сегментації та її різновиди………………………………………16
1.3. Методичні основи дослідження умов формування та реалізації стратегії сегментації підприємства. ………………………………………………………28
РОЗДІЛ ІІ. Аналіз стратегії сегментації ЗАТ «Оболонь»
2.1. Аналіз основних економічних показників виробничо-комерційної діяльності ЗАТ „Оболонь”………………………………………………………44
2.2. Аналіз стану маркетингового управління цільовим ринком і його сегментація на ЗАТ „Оболонь”…………………………………………………54
2.3. Аналіз результативності стратегії сегментації підприємства…………..60
РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи вдосконалення стратегії сегментації ринку підприємства
3.1. Дослідження факторів, які здійснюють вплив на розробку і впровадження стратегії сегментації ЗАТ «Оболонь»…………………………………………..72
3.2. Пропозиції щодо удосконалення маркетингового управління сегментами ринку ЗАТ «Оболонь»…………………………………………………………..82
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів стосовно удосконалення стратегії сегментації ЗАТ «Оболонь»…………………………………………..95
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………105
ЛІТЕРАТУРА …………………………………………………………………..111
ДОДАТКИ

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Стратегічний маркетинг в компанії “Евросеть”

Вступ…………………………………………………………………………… 3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегічного маркетингу в торгівлі…………. 6
1.1. Сутність та значення стратегічного маркетингу в торгівлі……………. 6
1.2. Стратегічний аналіз ринку та умов конкуренції в діяльності підприємства ………………………………………………………………….. 17
1.3. Маркетингові стратегії та формування стратегічного менеджменту в торговельних підприємствах ………………………………………………… 24
Розділ 2. Дослідження маркетингової діяльності торговельного підприємства „Евросеть”……………………………………………………… 32
2.1. Аналіз маркетингового середовища торговельного підприємства……. 32
2.2. Визначення маркетингової стратегії, що застосовує підприємство…… 50
2.3. Сегментація ринку торговельного підприємства………………………. 60
Розділ 3. Основні напрямки стратегічного розвитку торговельного підприємства…………………………………………………………………… 66
3.1. Вибір і характеристика стратегії розвитку на основі проведеного аналізу………………………………………………………………………….. 66
3.2. Основні напрямки удосконалення маркетингової діяльності…………. 74
Висновки………………………………………………………………………. 85
Список використаних джерел………………………………………………… 90
Додатки

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Роль стратегічного маркетингу в управлінні підприємством

Вступ………………………………………………………………………………..3
1. Теоретично-методичні основи впровадження стратегічного маркетингу на підприємстві………………………………………………………………………..5
1.1. Сутність стратегічного маркетингу , та його значення…………………….5
1.2. Функції стратегічного маркетингу, роль в управлінні…………………….11
2. Економічна характеристика підприємства та його становище на ринку…..17
2.1. Загальна характеристика підприємства…………………………………….17
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства……………….20
2.3. Аналіз конкурентного середовища…………………………………………26
3. Шляхи покращення на основі інструментів стратегічного маркетингу (стратегічних рішень)…………………………………………………………….31
3.1. Здійснення SWOT-аналізу на підприємстві ……………………………….31
3.2. Шляхи покращення системи маркетингу на підприємстві………………..37
Висновки………………………………………………………………………….42
Список використаної літератури………………………………………………..45
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Життєвий цикл товару як основа формування стратегій його просування

Вступ
Розділ 1. Просування товарів підприємства на основі життєвого циклу товарів
1.1. Товаропросування, його суть та значення для підприємства
1.2. Життєвий цикл товарів
1.3. Сутність, функції та стратегії просування товарів
Розділ 2. Дослідження особливостей просування продовольчих товарів ПП «Басер» у відповідності до життєвих циклів товарів
2.1. Характеристика підприємства ПП «Басер»
2.2. Аналіз ринку підприємства
2.3. Організація просування товарів ПП «Басер» на ринок
Розділ 3. Розробка стратегії просування товарів ПП «Басер»
3.1. Впровадження стратегій просування на ПП «Басер» на основі життєвого циклу товарів
3.2. Планування застосування комунікаційних засобів на основі життєвого циклу товарів ПП «Басер»
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Бакалаврська робота, 2008р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Звіт з маркетингу

Вступ…………………………………………………………………….3
1. Організаційна структура підприємства ТОВ «Юлія»……………..4
2. Економічна характеристика підприємства ТОВ «Юлія»………….8
3. Комплекс маркетингу на підприємстві ТОВ «Юлія»……………..21
4. Удосконалення маркетингової діяльності ТОВ «Юлія»………….30
Висновки та пропозиції………………………………………………..35
Список використаних джерел…………………………………………38
Додатки

Звіт з практики, 2008р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Суть, фактори і етапи ціноутворення на послуги

Вступ………………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ…………………………………………………………………………………………………….7
1.1. Поняття та напрями формування цінової політики в сфері послуг………….7
1.2. Завдання та складові процесу розробки політики ціноутворення підприємства в сфері послуг……………………………………………………………………….16
1.3. Маркетингові види стратегій ціноутворення на підприємствах сфери послуг………………………………………………………………………………….26
Висновок до розділу 1……………………………………………………………30
РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ТОВ «БІЗНЕС ТЮНІНГ ЦЕНТР»………………………………………………………………………………………………..32
2.1. Аналіз економічної діяльності підприємства………………………………………..32
2.2. Дослідження цінової політики підприємства………………………………………..40
2.3. Цінові стратегії й тактика у діяльності підприємства: її переваги та недоліки……………………………………………………………………………………………………48
Висновок до розділу 2……………………………………………………………55
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРОБКИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ТОВ «БІЗНЕС ТЮНІНГ ЦЕНТР»……………………………………..57
3.1 Суб’єкти розробки цінової політики на підприємстві ……………………………57
3.2 Вибір стратегії ціноутворення на послуги підприємства та її впровадження (на прикладі ТОВ «БІЗНЕС ТЮНІНГ ЦЕНТР»)………………………………………….66
Висновок до розділу 3……………………………………………………………72
Висновки…………………………………………………………………………………………………..73
Список використаних джерел…………………………………………………………………….80
Додатки

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Особливості організації маркетингової діяльності посередницької структури

Вступ…………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……….6
1.1. Сутність та цілі маркетингової діяльності……………………………………6
1.2. Складові комплекс маркетингу……………………………………………….11
1.3. Інформаційне та методичне забезпечення маркетингової діяльності ……..25
Висновок до розділу 1………………………………………………………………30
Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності посередницької структури на прикладі ТОВ «Ласпальмас-Україна»…………………………………………….31
2.1. Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства……….31
2.2. Аналіз маркетингового середовища підприємства………………………….49
2.3. Організація маркетингової діяльності на підприємстві: її переваги та недоліки……………………………………………………………………………..59
Висновок до розділу 2……………………………………………………………..66
Розділ 3. Шляхи вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві…..68
3.1. Вдосконалення інформаційного забезпечення маркетингової діяльності…68
3.2. Методи забезпечення виконання маркетингових рішень…………………..81
Висновок до розділу 3……………………………………………………………..84
Висновок……………………………………………………………………………86
Список використаних джерел……………………………………………………..92
Додатки

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Інноваційний маркетинг на підприємстві

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади інноваційної діяльності в маркетингу
1.1. Інноваційний маркетинг як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємства
1.2. Значення розробки нової продукції в товарній політиці підприємства
1.3. Оцінка ризику при впровадженні нового товару
Розділ 2. Аналіз маркетингової та інноваційної діяльності ТОВ «Бавол»
2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бавол»
2.2. Аналіз маркетингового середовища ТОВ «Бавол»
2.3. Управління інноваціями у маркетинговій товарній політиці ТОВ «Бавол»
2.4. Дослідження ризиків на етапі розробки і виведення нових товарів ТОВ «Бавол»
Розділ 3. Напрями впровадження інновацій в маркетинговій діяльності ТОВ «Бавол»
3.1. Зарубіжний досвід інноваційних рішень в маркетингу
3.2. Напрямки впровадження інновацій в маркетинговій діяльності ТОВ «Бавол»
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Маркетинг послуг туристичного підприємства

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ . . . . . . . 6
1.1. Сутність та особливості маркетингової діяльності у сфері туризму . . . . 6
1.2. Складові комплексу маркетингу туристичного підприємства у
сфері послуг . . . . . . .14
1.3. Методичні підходи до визначення ефективності маркетингової діяльності туристичного підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА МАТЕРІАЛАХ ФІРМИ „А-ТУРС”) . .  . . .28
2.1. Характеристика маркетингового середовища . . . . . . . . . . . . . . . .28
2.2. Аналіз організації маркетингу та системи збуту послуг . . . . . . . 46
2.3. Оцінка ефективності маркетингу туристичних послуг . . . . . . . . 58
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ПОСЛУГ . . . . . . . . . . . . . . .65
3.1. Стратегія розвитку підприємства та пріоритету маркетингу . . . 65
3.2. Вдосконалення системи управління маркетингової діяльності . 78
3.3. Інформаційне забезпечення та моніторинг . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . 104
ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . 108

Магістерська робота, 2008р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Асортиментна політика торговельного підприємства

Вступ…………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти маркетингової асортиментної політики підприємства…………………………………………………………….6
1.1. Сутність та завдання маркетингової асортиментної політики………6
1.2. Асортимент та його класифікація…………………………………….11
1.3. Управління конкурентоспроможністю товару………………………20
Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності компанії……………………..30
2.1. Аналіз ринку, основні тенденції розвитку……………………………30
2.2. Організаційно-економічна характеристика компанії………………..39
2.3. Аналіз асортиментної політики компанії…………………………….46
Розділ 3. Напрямки удосконалення асортиментної політики компанії…56
3.1. Оптимізація асортиментної політики компанії………………………56
3.2. Застосування конкурентної стратегії відповідно до результатів здійсненого аналізу………………………………………………………………..64
3.3. Планування рекламної компанії ТОВ «Вирус Мьюзик» ……………68
Висновки ……………………………………………………………………81
Список використаних джерел ……………………………………………..89
Додатки

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Маркетингові дослідження споживачів продукції підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Сутність та завдання маркетингових досліджень в діяльності організацій 6
1.1. Сутність маркетингових досліджень та їхні основні функції 6
1.2. Система та особливості дослідження споживачів 4
1.3. Особливості організації і планування опитування споживачів 22
РОЗДІЛ 2. Аналіз організації маркетингового дослідження на підприємстві „Байерсдорф Україна” 32
2.1. Аналіз економічної діяльності підприємства „Байерсдорф Україна” 32
2.2. Характеристика маркетингового середовища підприємства „Байерсдорф Україна” 51
2.3. Аналіз системи проведення маркетингових досліджень на підприємстві „Байерсдорф Україна” 64
РОЗДІЛ 3. Напрямки удосконалення системи маркетингових досліджень на підприємстві „Байерсдорф Україна” 74
3.1. Вдосконалення інформаційного забезпечення проведення маркетингових досліджень на підприємстві 74
3.2. Впровадження сучасних методів маркетингових досліджень 84
ВИСНОВКИ 91
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТКИ

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Маркетингове дослідження комерційної реклами

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади комерційної реклами на підприємствах……………5
1.1. Сутність, зміст та класифікація комерційної реклами……………………….5
1.2. Проблеми ефективності реклами та методологія її дослідження……………9
Розділ 2. Дослідження застосування комерційної реклами на підприємстві КП «Теско»……………………………………………………………………………..15
2.1. Коротка характеристика підприємства КП «Теско»………………………..15
2.2. Маркетингове дослідження комерційної реклами в Україні……………….20
2.3. Дослідження процесу, основних засобів та напрямків рекламної діяльності КП «Теско»…………………………………………………………………………..25
Розділ 3. Впровадження новітніх засобів реклами на підприємстві КП «Теско»………………………………………………………………………………29
3.1. Проведення реклами на місцях продажу продукції підприємства…………29
3.2. Напрямки вдосконалення комерційної реклами підприємства…………….33
Висновки……………………………………………………………………………35
Список використаних джерел……………………………………………………..38
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Застосування засобів комунікаційної політики на підприємстві

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні основи системи маркетингових комунікацій підприємства………………………………………………………………………5
1.1. Місце та завдання маркетингової політики комунікацій у комплексі маркетингу підприємства…………………………………………………………5
1.2. Засоби маркетингових комунікацій: реклама, пропаганда, стимулювання збуту, особистий продаж………………………………………………………..11
1.3. Особливості інтегрованих маркетингових комунікацій…………………16
Розділ 2. Використання засобів комунікаційної політики в діяльності АТЗТ «Перлина Поділля»……………………………………………………………..22
2.1. Дослідження складових маркетингової політики комунікацій підприємства ……………………………………………………………………23
2.2. Розробка рекламного звернення до фірм-партнерів АТЗТ «Перлина Поділля»………………………………………………………………………….26
2.3. Застосування засобів комунікації під час проведення виставки з метою стимулювання збуту…………………………………………………………….29
Висновки…………………………………………………………………………31
Список використаних джерел…………………………………………………..34

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Оцінка та перспективи розвитку конкурентоспроможності вітчизняних товарів (послуг) на прикладі конкретного товару (послуги)

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Конкурентоспроможність товару як найважливіший показник діяльності підприємства…………………………………………………………….5
1.1. Роль і значення конкурентоспроможності товару в комплексі маркетингу..5
1.2. Методика визначення конкурентоспроможності товару…………………8
Розділ 2. Дослідження конкурентоспроможності товарів підприємства ВАТ «Житомирський маслозавод»………………………………………………………14
2.1. Коротка характеристика підприємства ВАТ «Житомирський маслозавод»…………………………………………………………………………14
2.2. Дослідження конкурентоспроможності товарів ВАТ «Житомирський маслозавод»…………………………………………………………………………17
2.3. Позиціювання товарів ВАТ «Житомирський маслозавод» на регіональному ринку ………………………………………………………………………………..25
Розділ 3. Перспективи розвитку та пропозиції щодо конкурентоспроможності товарів ВАТ «Житомирський маслозавод»………………………..
3.1. Підвищення конкурентоспроможності відповідно до споживчих очікувань
3.2. Удосконалення нецінової складової підвищення конкурентоспроможності товарів ВАТ «Житомирський маслозавод»
Висновки……………………………………………………………………………35
Список використаних джерел……………………………………………………..38
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Стратегія досягнення конкурентних переваг підприємства

Вступ ……………………………………………………………………………3
Розділ І. Теоретичні засади визначення конкурентних переваг підприємства …………………………………………………………………….6
1.1. Сутність конкурентних переваг підприємства……………………………..6
1.2. Чинники, які визначають конкурентні переваги підприємства……….…17
1.3. Методи визначення конкурентних ринкових переваг підприємства…….27
Розділ II. Аналіз ринкових позицій ТОВ “Елітінвест”………………………..36
2.1. Аналіз зовнішнього середовища діяльності підприємства………………36
2.2. Характеристика господарської діяльності підприємства ТОВ «Елітінвест”…………………………………………………………….47
2.3. Оцінка конкурентних ринкових позицій підприємства та факторів, які на
них впливають………………………………………………………………..58
Розділ III. Напрямки зміцнення конкурентних переваг підприємства………66
3.1. Покращення якості продукції………………………………………………66
3.2. Вдосконалення системи маркетингу в рамках зміцнення ринкових позицій підприємства………………………………………………………..74
3.3. Застосування та розвиток стратегічного планування для покращення конкурентних позицій підприємства………………………………………83
Висновки…………………………………………………………………………..96
Список використаних джерел …………………………………………………106
Додатки…………………………………………………………………………..111

Магістерська робота, 2008р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Маркетингові стратегії в торгівельній мережі “Сільпо”

Вступ……………………………………………………………………… 3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегічного маркетингу в торгівельній сфері………………………………………………………………………. 6
1.1. Роль та значення стратегічного маркетингу в сучасних умовах…. 6
1.2. Сутність й класифікація конкурентних стратегій………………… 15
1.3. Розвиток сфери торгівлі в Україні………………………………… 24
Висновки до розділу 1.
Розділ 2. Дослідження маркетингової діяльності підприємства……… 36
2.1. Дослідження ринку супермаркетів України та аналіз господарської діяльності………………………………………………… 36
2.2. Визначення споживачів супермаркетів „Сільпо” та їх поведінки.. 44
2.3. Оцінка конкурентних ринкових позицій підприємства та факторів, які на них впливають…………………………………………. 52
2.4. Аналіз маркетингової стратегії компанії…………………………… 59
Висновки до розділу 2.
Розділ 3. Перспективи розвитку та зміцнення конкурентних позицій торгівельної мережі «Сільпо»…………………………………………… 67
3.1. Впровадження маркетингової стратегії росту як фактору збільшення конкурентних переваг підприємства……………………… 67
3.2. Визначення маркетингової конкурентної стратегії підприємства.. 71
3.3. Застосування та розвиток стратегічного планування для покращення ринкових позицій підприємства…………………………. 75
Висновки до розділу 3.
Висновки…………………………………………………………………. 85
Список використаних джерел…………………………………………… 90
Додатки

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Звіт з практики – науково-дослідної та педагогічної МАУП

Вступ………………………………………………………………………….3
1. Загальна характеристика підприємства ТОВ «Четвертое ихмерение»…………………………………………………………………….……4
2. Основні техніко-економічні показники діяльності ТОВ «Четвертое измерение»………………………………………………………………………….18
3. Оцінка маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Четвертое измерение»……………………………………………………………………..……..39
4. Аналіз маркетингової стратегії управління на підприємстві ТОВ «Четвертое измерение»………………………………………………………
Висновки……………………………………………………………………47
Список використаних джерел……………………………………………49
Додатки

Звіт з практики, 2008р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Звіт з практики – науково-дослідної та педагогічної МАУП

Вступ 3

Розділ 1. Науково-дослідницький та аналітичний розділ 3
1.1. Характеристика та показники діяльності компанії «Евросеть» 4
1.2. Ринок товарів «Евросеть» 9
1.3. Товарна та цінова політика компанії «Евросеть» 19
1.4. Збутова та комунікаційна політика компанії «Евросеть» 25
1.5. Визначення маркетингової стратегії, що застосовує компанія «Евросеть» 32
Висновок 36
Розділ 2. Звіт з педагогічної практики 38
Вступ 38
Лекція з теми «Маркетингова комунікаційна політика» 43

Список використаної літератури 62

Звіт з практики, 2008р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Звіт з практики – науково-дослідної та педагогічної МАУП

Розділ 1. Науково-дослідна частина
Вступ
1.1. Характеристика компанії «Байерсдорф Украина»
1.2. Аналіз господарської діяльності компанії
1.3. Аналіз маркетингового середовища компанії
1.4. Маркетингові дослідження споживачів продукції Nivea
Висновок
Список використаних джерел
Розділ 2. Науково-педагогічна частина
Вступ
2.1. Лекція з теми «Маркетингові дослідження»
2.2. Семінарське заняття з теми «Маркетингові дослідження»
2.3. Тест для студентів

Звіт з практики, 2008р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Звіт з практики – науково-дослідної та педагогічної

Розділ 1. Науково-дослідницький та аналітичний розділ 3
Вступ 3
1.1. Аналіз організаційно-правових характеристик підприємства ТОВ «Інвестиційні рішення» 4
1.2. Господарська діяльність ТОВ «Інвестиційні рішення» 9
1.3. Аналіз ринку підприємства 18
1.4. Маркетингова діяльність підприємства ТОВ «Інвестиційні рішення» 23
Висновок 30
Розділ 2. Звіт з педагогічної практики 32
Вступ 32
Лекція з теми «Маркетингова збутова політика» 37
Список використаної літератури 60

Звіт з практики, 2007р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Маркетингові комунікації компанії “Евросеть”

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1
Теоретичні основи формування маркетингової комунікаційної політики підприємства
1.1. Місце та завдання маркетингової політики комунікацій у комплексі маркетингу підприємства…………………………………………………………6
1.2. Етапи розробки маркетингової політики комунікацій підприємства……….15
1.3. Особливості інтегрованих маркетингових комунікацій …………………….23
РОЗДІЛ 2
Аналіз маркетингової політики комунікацій в компанії «Евросеть»
2.1. Загальна характеристика підприємства «Евросеть»…………………………..31
2.2. Оцінка результатів маркетингової діяльності підприємства……………..….46
2.3. Дослідження складових маркетингової політики комунікацій
підприємства…………………………………………………………………………53
РОЗДІЛ 3
Пропозиції щодо вдосконалення маркетингової політики комунікацій підприємства «Евросеть»
3.1. Напрямки вдосконалення маркетингової політики комунікацій компанії «Евросеть»………………………………………………………………………..….64
3.2. Оптимізація медіа-планування на підприємстві………………………………71
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів……………………………..…74
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….77
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………82
ДОДАТКИ

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Маркетингова діяльність підприємства

Вступ…………………………………………………………………………3
1. Становлення та проблеми розвитку маркетингу в підприємницькій діяльності торгівельних підприємств………………………………………5
2. Коротка характеристика господарської діяльності підприємства ТОВ «Вирус Мьюзик»…………………………………………………………….13
3. Визначення та аналіз ринкової ситуації…………………………………16
4. Аналіз маркетингового середовища……………………………………..20
5. Визначення ефективності маркетингової діяльності підприємства та напрями її підвищення………………………………………………….……29
Висновки та пропозиції………………………………………………………39
Список використаних джерел………………………………………………44
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Особливості маркетингового підходу до ціноутворення

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади маркетингового підходу до ціноутворення…….3
1.1. Сутність маркетингової цінової політики………………………………….5
1.2. Особливості маркетингового підходу до ціноутворення……………….…8
1.3. Методика розрахунку ціни…………………………………………………13
Розділ 2. Аналіз цінової політики підприємства ТОВ «Олга-Трейдінг»……17
2.1. Коротка характеристика підприємства ТОВ «Олга-Трейдінг»…………17
2.2. Методи ціноутворення, що застосовуються підприємством для різних груп товарів……………………………………………………………………………24
2.3. Аналіз цінової стратегії підприємства…………………………………….28
Розділ 3. Напрямки покращення цінової політики на основі маркетингового підходу…………………………………………………………………………..30
3.1. Особливості маркетингового підходу…………………………………….30
3.2. Використання знижок для різних груп покупців………………………..35
Висновки………………………………………………………………………..37
Список використаних джерел…………………………………………………39
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Особливості формування цінової політики підприємства в сучасних умовах

Вступ
РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ЦІНОУТВОРЕННЯ В МАРКЕТИНГУ
1.1. Значення цін та цінової політики в комплексі маркетингу
1.2. Основні фактори, що впливають на ціну
1.3. Методи ціноутворення
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ЗАВОД ІЗОЛЯЦІЇ»
2.1. Аналіз господарської діяльності ТОВ «Завод Ізоляції»
2.2. Проблеми ціноутворення на товари галузі базальтових теплоізоляційних матеріалів
2.3. Особливості формування цінової політики на підприємстві ТОВ «Завод Ізоляції»
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ «ЗАВОД ІЗОЛЯЦІЇ» В СУЧАСНИХ УМОВАХ
3.1. Кредитування покупців в рамках покращення цінової політики підприємства
3.2. Визначення оптимальної стратегії ціноутворення
Висновки
Список використаних джерел

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Роль цінової конкуренції в умовах маркетингової діяльності підприємства

Вступ…………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Цінові аспекти конкурентоспроможності фірми ………………….5
1.1. Конкуренція та види конкурентної поведінки……………………………5
1.2. Сутність та прийоми цінової конкуренції ……………………………….8
Розділ 2. Дослідження цінової конкуренції підприємства ТОВ «Гранд Сервіс»………………………………………………………………………….11
2.1. Аналіз економічної діяльності ТОВ Рекламно-виробнича група „Гранд сервіс”…………………………………………………………………………..11
2.2. Аналіз маркетингового середовища ТОВ Рекламно-виробнича група „Гранд сервіс”………………………………………………………………….17
2.3. Порівняння практики ціноутворення й динаміки цін підприємства й конкурентів …………………………………………………………………….28
Розділ 3. Шляхи удосконалення цінової політики в умовах конкурентоспроможності підприємства на ринку……………………………30
3.1. Прийняття та реалізація цінового рішення………………………………30
3.2. Використання цінових інструментів збільшення конкурентоспроможності підприємства ………………………………………33
Висновки…………………………………………………………………………35
Список використаних джерел………………………………………………….37

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Державний вплив на встановлення цін

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади державної економічної політики в сфері встановлення цін…………………………………………………………………5
1.1. Відмінність ринкового ціноутворення від централізованого встановлення ціни……………………………………………………………………………….5
1.2. Необхідність регулювання цін та контролю за цінами…………………..9
1.3. Роль і значення ціни. Теорія еластичності попиту і ціни ……………….14
Розділ 2. Вплив держави на встановлення цін………………………………..18
2.1. Державна економічна політика та її вплив на встановлення цін підприємствами…………………………………………………………………18
2.2. Методи регулювання цін та контролю за цінами………………………..22
2.3. Державне регулювання цін на сільськогосподарську продукцію……….26
Розділ 3. Світові приклади впливу державної економічної політики на процес формування ціни підприємства……………………………………………….30
3.1. Досвід регулювання цін в європейських країнах…………………….….30
3.2. Регулювання цін в Японії та Австралії…………………………………..34
Висновки…………………………………………………………………….….35
Список літератури………………………………………………………………38

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Особливості формування ціни на послуги

Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ
1.1. Особливості ціноутворення в сфері послуг
1.2. Суть і постановка цілей ціноутворення
1.3. Ціноутворення на споживчі послуги
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «БАСЕР»
2.1. Аналіз господарської діяльності ТОВ «Басер»
2.2. Дослідження цінової політики підприємства в сфері послуг
2.3. Оцінка впливу цінової політики на результати діяльності підприємства
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ПОСЛУГИ ТОВ «БАСЕР»
3.1. Застосування інформаційного забезпечення в якості покращення цінової політики підприємства
3.2. Використання нових методів досліджень з метою визначення оптимальної ціни на послуги ТОВ «Басер»
Висновки
Список використаних джерел

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Ціна як інструмент маркетингової політики

Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Сутність ціни та її місце серед категорій ринку
1.2. Поняття та напрями формування цінової політики
1.3. Завдання та складові процесу розробки політики ціноутворення підприємства
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ КП «ТЕСКО»
2.1. Аналіз господарської діяльності КП «Теско»
2.2. Процес розробки цінової політики КП «Теско»
2.3. Дослідження цінової політики підприємства
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ КП «ТЕСКО»
3.1. Напрями розробки та принципи формування цінової політики КП «Теско»
3.2. Оптимізація організаційної структури відділу маркетингу з урахуванням цінової політики підприємства
Висновки
Список використаних джерел

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз ринкової ситуації в процесі стратегічного ціноутворення на підприємстві

Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
1.1. Значення ціни в стратегії маркетингу
1.2. Встановлення ціни на товари відповідно до стадії життєвого циклу
1.3. Маркетингові види стратегій ціноутворення на підприємствах
РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ВАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності ВАТ «Житомирський маслозавод»
2.2. Аналіз ринкової ситуації для основної продукції підприємства
2.3. Цінові стратегії й тактика у діяльності підприємства ВАТ «Житомирський маслозавод»
РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1. Вибір визначальних цілей формування цінової політики підприємства
3.2. Вибір стратегії ціноутворення на товари ВАТ «Житомирський маслозавод»
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Маркетинговий конкурентний потенціал підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Конкурентоспроможність товару як найважливіший показник діяльності підприємства……………………………………………………………3
1.1. Конкурентні переваги як засіб визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства………………………………………….6
1.2. Методи визначення конкурентних ринкових переваг підприємства……..11
Розділ 2. Дослідження конкурентів ТОВ «Елітінвест»…………………………17
2.1. Коротка характеристика підприємства ТОВ «Елітінвест»………………..17
2.2. Аналіз конкурентного становища на ринку та стратегій основних конкурентів підприємства………………………………………………………..21
2.3. Дослідження конкурентних ринкових позицій ТОВ «Елітінвест» та визначення ключових факторів успіху………………………………………….25
Розділ 3. Напрями зміцнення потенціалу конкурентоспроможності ТОВ «Елітінвест»……………………………………………………………………….32
3.1. Покращення якості продукції……………………………………………….32
3.2. Вдосконалення системи маркетингу в рамках зміцнення потенціалу конкурентоспроможності підприємства…………………………………………35
Висновки………………………………………………………………………….38
Список використаних джерел……………………………………………………41
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Розробка марочної стратегії підприємства

Вступ……………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Товарна марка як передумова успішного функціонування підприємства…………………………………………………………………………..6
1.1. Визначення, сутність та значущість товарної марки для підприємства………6
1.2. Процес вибору та види товарної марки в маркетинговій діяльності…………17
1.3. Взаємозв’язок товару та товарної марки……………………………………….22
1.4. Сучасні тенденції марочної стратегії підприємства……………………………31
Розділ 2. Дослідження марочної політики ЗАТ „Оболонь”……………………….36
2.1. Аналіз економічної діяльності ЗАТ «Оболонь»……………………………….36
2.2. Аналіз маркетингового середовища підприємства……………………………46
2.3. Дослідження марочної політики ЗАТ «Оболонь»……………………………..59
Розділ 3. Розробка рекомендацій з формування марочної стратегії для ЗАТ «Оболонь» на довгострокову перспективу………………………………………….63
3.1. Рекомендації щодо управління маркою ЗАТ «Оболонь»……………..……….63
3.2. Формування марочної стратегії для товарів ЗАТ «Оболонь»…………………67
3.3. Застосування моделі створення нових торгових марок ЗАТ «Оболонь»…….73
Висновки………………………………………………………………………………81
Перелік використаних джерел……………………………………………………….85
Додатки

Дипломна робота, 2007р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Сутність, види і система маркетингової інформації виробничого підприємства (на матеріалах медичного центру)

ВСТУП……………………..……………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЇ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Види маркетингової інформації та особливості її збору…………………………………………………………………………………… 6
1.2. Маркетингова інформаційна система підприємства……………………………………………………………………….. 18
Висновок до розділу 1…………………………………………… 29
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ЗБОРУ І ОБРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ (на прикладі медичного центру „Біополіс”)
2.1. Організація маркетингових досліджень медичною організацією……………………………………………………………………….. 31
2.2. Способи обробки та аналізу отримання інформаційних даних………………………………………………………………………………….. 42
2.3. Переваги та недоліки організації маркетингових досліджень медичної організації………………………………………….. 49
Висновок до розділу 2…………………………………………… 54
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
3.1. Виявлення та аналіз цільових сегментацій медичної організації…………………………………………………………………………… 56
3.2. Розробка інструменталів маркетингового дослідження та його проведення………………………………………………………………….. 63
3.3. Аналіз даних і представлення звіту за маркетинговими дослідженнями…………………………………………………… 69
Висновок до розділу 3…………………………………………… 75
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………………….. 77
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………. 82
ДОДАТКИ

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Маркетингова діяльність в сфері послуг

Вступ…………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні засади маркетингу послуг…………………………..5
1.1. Становлення та проблеми розвитку маркетингу в сфері послуг…….5
1.2. Значення маркетингової діяльності у сфері послуг………………………..12
Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності ТОВ «Провід»………………17
2.1. Коротка характеристика підприємства ..……………………..………17
2.2. Аналіз маркетингового середовища ТОВ «Провід»…….……………19
2.3. Аналіз складових комплексу маркетингу на підприємстві………….29
Розділ 3. Напрямки удосконалення маркетингу послуг ТОВ «Провід»…33
Висновки…………………………………………………………………….39
Список використаних джерел…………………………………….………..42
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Ризики у маркетингу

Вступ………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади маркетингових ризиків…………………..6
1.1. Сутність та поняття маркетингових ризиків………………………6
1.2. Управління ризиками при проведенні маркетингових досліджень…………………………………………………………………………………………….10
1.3. Аналіз можливостей освоєння сегменту ринку та визначення ризиків на її етапі…………………………………………………………………………….12
Розділ 2. Аналіз маркетингових ризиків на підприємстві ТОВ «Бавол»………………………………………………………………………..16
2.1. Аналіз маркетингового макросередовища ТОВ «Бавол» за допомогою PEST-аналізу…………………………………………….………16
2.2. Аналіз маркетингового мікросередовища за допомогою аналізу фінансової діяльності ТОВ «Бавол»…………………………………………31
2.3. Визначення маркетингових ризиків на етапі визначення цільових ринків підприємства………………………………………………………….37
2.4. Дослідження ризиків на етапі розробки і виведення нових товарів ТОВ «Бавол»………………………………………………………………….40
Висновки……………………………………………………………….44
Список використаних джерел…………………………………….…..47
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Роль маркетингу в господарській діяльності

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. Маркетинг як об’єктивна необхідність розвитку ринкових відносин……………………………………………………………………………5
1.1. Сутність і завдання маркетингу…………………………………………..5
1.2. Функції та принципи маркетингу…………………………………………8
1.3. Значення маркетингу в сучасній економіці……………………………..11
РОЗДІЛ 2. Застосування маркетингу в господарській діяльності сучасного підприємства.…………………………………………………………………….14
2.1. Складові комплексу маркетингу підприємства.…………………………..14
2.2. Сегментація ринку як маркетинговий інструмент вивчення споживачів підприємства.…………………………………………………………………….23
2.3. Інформаційне та методичне забезпечення маркетингу на підприємстві..26
РОЗДІЛ 3. Значення маркетингу в Україні та за кордоном…………………..32
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….37

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Маркетингові дослідження на ринку престижних товарів

ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ………………………………………………………6
1.1. Сутність маркетингових досліджень та їхні основні функції………………..6
1.2. Система та особливості дослідження споживачів…………………………..13
1.3. Особливості організації і планування опитування споживачів …………..20
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕСТИЖНИХ ТОВАРІВ…………………………………………………………31
2.1. Аналіз системи проведення маркетингових досліджень……………………31
2.2. Сегментація споживачів груп престижних товарів (на прикладі годинників та коштовностей)……………………………………………………………………37
2.3. Аналіз ціноутворення на ринку престижних товарів ………………………44
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРОСУВАННЯ ПРЕСТИЖНИХ ТОВАРІВ ………………51
3.1. Впровадження сучасних методів маркетингових досліджень ……………..51
3.2. Марочна стратегія як необхідна умова просування престижних товарів…58
3.3. Впровадження брендингу для покращення реалізації престижних товарів.67
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………71
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….77

Бакалаврська робота, 2008р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Маркетингове планування як управлінський процес організацій з надання послуг

Вступ……………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ……………………….6
1.1. Планування як організаційний і управлінський процес. 6
1.2. Зміст і завдання стратегічного маркетингового плану……..……………………16
1.3. Оперативне, тактичне планування в маркетинговій діяльності підприємства…………………..26
Висновок до розділу 1……………………………………………….. 33
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ………35
2.1. Характеристика підприємства ТОВ «Аспекс»…………. 35
2.2. Підходи до маркетингового планування як управлінського і організаційного процесу…………41
2.3. Переваги і недоліки що до планування стратегії і тактики маркетингу ТОВ «Аспекс»……………….50
Висновок до розділу 2………………………………………………… 57
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ЩО ДО РОЗРОБОК ТА ВТІЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПЛАНІВ……….58
3.1. Напрямки дослідження маркетингового середовища як передумова розробки плану маркетингу…………..58
3.2. Аналіз даних дослідження і формування стратегій маркетингу………………..65
3.3. Розробка, втілення і контроль за виконанням маркетингового плану ………78
Висновок до розділу 3………………………………………………… 81
Висновок………………82
Список використаних джерел…………87
Додатки……………………….. 95

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Конкурентоспроможність товарів підприємства та напрямки її підвищення на прикладі ТОВ “Сільпо”

Вступ………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. Конкурентоспроможність товару як найважливіший показник діяльності підприємства…………………………………………………………..6
1.1. Роль і значення конкурентоспроможності товару в комплексі маркетингу…………………………………………………………………………6
1.2. Методика визначення конкурентоспроможності товару………………….14
1.3. Специфіка нецінових складових конкурентоспроможності ……………..26
РОЗДІЛ 2. Дослідження конкурентоспроможності товарів ТОВ «Сільпо»…32
2.1. Оцінка стратегії основних конкурентів………………………………….…32
2.2. Комплексне дослідження ринку товарів………………………………..…..41
2.3. Позиціонування товару досліджуваного підприємства на регіональному ринку ……………………………………………………………………….……..57
РОЗДІЛ 3. Розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності товару……………………………………………………………………….……..66
3.1. Підвищення конкурентоспроможності відповідно до споживчих очікувань ………………………………………………………………………….66
3.2. Удосконалення нецінової складової підвищення конкурентоспроможності товару досліджуваного підприємства …………………………………….…….73
3.3. Розробка маркетингових рекомендацій по підвищенню конкурентоспроможності товарів………………………………………….…….78
Висновки……………………………………………………………….………….85
Список використаної літератури……………………………………….………..93
Додатки

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Оптимізація системи розподільчої логістики на підприємстві

Вступ…………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Сутність, система та завдання розподільчої логістики……………6
1.1. Розподільча логістика, як елемент комплексу маркетингу підприємства…………………………………………………………………….6
1.2. Формування та взаємозв’язок елементів системи розподільчої логістики…………………………………………………………………………20
1.3. Основні завдання розподільчої логістики суб’єкта підприємства………31
Висновок до розділу…………………………………………………………….35
Розділ 2. Організація системи розподільчої логістики на підприємстві ДП «Савсервис Столиця»……………………………………………………………37
2.1. Характеристика підприємства ДП «Савсервис Столиця»………………37
2.2. Організаційна структура підприємства та функції підрозділів пов’язаних з розподільчої логістикою………………………………………………………53
2.3. Переваги і недоліки організації логістичних операцій на підприємстві…………………………………………………………………….71
Висновок до розділу……………………………………………………………75
Розділ 3. Шляхи покращення системи розподільчої логістики на підприємстві ДП «Савсервис Столиця»……………………………………………………..77
3.1. Напрямки маркетингових досліджень щодо виявлення недоліків системи розподільчої логістики…………………………………………………………77
3.2. Обробка інформації і представлення даних………………………………81
3.3. Формування системи розподільчої логістики……………………………85
Висновок до розділу……………………………………………………………91
Висновок…………………………………………………………………………93
Список використаних джерел………………………………………………….97
Додатки

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Маркетингове супроводження новітніх технологій зв’язку на прикладі технології 3G

Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади маркетингової діяльності
1.1. Сутність та цілі маркетингової діяльності
1.2. Складові комплекс маркетингу
1.3. Рекламна компанія як провідний засіб маркетингового супроводження інновацій
Розділ 2. Дослідження маркетингового супроводження новітніх технологій зв’язку на підприємстві філія «Утел»
2.1. Коротка характеристика підприємства і аналіз його господарської діяльності
2.2. Аналіз маркетингового середовища підприємства
2.3. Аналіз складових комплексу маркетингу підприємства
Розділ 3. Напрямки удосконалення маркетингового супроводження новітніх технологій зв’язку на прикладі технології 3G на філія «Утел»
3.1. Вдосконалення системи маркетингу в рамках зміцнення ринкових позицій підприємства
3.2. Впровадження маркетингової стратегії росту та маркетингової конкурентної стратегії підприємства
3.3. Планування рекламної компанії щодо просування технології 3G підприємством філія «Утел»
Висновок
Список використаних джерел
Додатки

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Дослідження цільових ринків товарів підприємства та методики їх вибору

ВСТУП……………………..……………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади дослідження цільового
ринку товарів підприємства та методики його вибору 6
1.1. Сегментація ринку. Методи сегментації………………………… 6
1.2. Оцінка цільових сегментів та методика вибору цільового ринку………………………………………………………………………………….. 20
1.3. Маркетингові стратегії вибору цільового ринку…………….. 28
РОЗДІЛ 2. Аналіз цільового ринку товарів ТОВ Рекламно-виробнича група „Гранд сервіс” 38
2.1. Аналіз економічної діяльності ТОВ Рекламно-виробнича група „Гранд сервіс”…………………………….. 38
2.2. Аналіз маркетингового середовища ТОВ Рекламно-виробнича група „Гранд сервіс”………………………………………….. 46
2.3. Огляд та аналіз цільового ринку товарів ТОВ Рекламно-виробнича група „Гранд сервіс”………………………………………….. 61
РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ефективності дослідження та вибору цільового ринку ТОВ Рекламно-виробнича група „Гранд сервіс” 70
3.1. Шляхи покращення дослідження та вибору цільового ринку на підприємстві…………………………………………………………. 70
3.2. Розрахунок ефективності запропонованих заходів на підприємстві……………………………………………………………………….. 86
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………………….. 96
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………. 104

Магістерська робота, 2008р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Виробнича практика

Вступ
1. Загальна характеристика підприємства ТОВ «Елітінвест».
2. Комплексне обстеження підприємства.
Аналіз обсягів операційної діяльності.
Аналіз стану основних фондів підприємства.
Аналіз оборотних коштів.
Оцінка трудових ресурсів та системи матеріального стимулювання.
Аналіз витрат господарської діяльності.
Аналіз фінансових результатів.
3. Оцінка конкурентних стратегій підприємства.
Висновки
Список використаних джерел.
Додатки

Звіт з практики, 2008р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Рекламна діяльність підприємства

Вступ…………………………3
1. Сутність та зміст реклами як складової маркетингу підприємства, її класифікація …………5
2. Коротка характеристика підприємства КП «Теско»………………………..11
3. Дослідження процесу, основних засобів та напрямків рекламної діяльності КП «Теско» …16
4. Аналіз планування рекламної діяльності КП «Теско»……………………..20
5. Напрямки вдосконалення рекламної діяльності КП «Теско» …………….23
Висновки……………………………………29
Список використаних джерел………………….32
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Розробка ефективних стратегій і тактики маркетингу для підприємства

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи розробки ефективних стратегії і тактики маркетингу на сучасних підприємствах
1.1. Комплекс маркетингу як інструмент реалізації тактичних рішень підприємства
1.2. Сутність й класифікація маркетингових стратегій
1.3. Зміст і завдання стратегічного й тактичного маркетингового планування, як передумови розробки ефективних стратегії й тактики маркетингу
Розділ 2. Аналіз стратегічної та операційної маркетингової діяльності підприємства КП «Теско»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз стратегії й тактики маркетингу КП «Теско»
2.3. Планування стратегії й тактики маркетингу на підприємстві КП «Теско»
Розділ 3. Напрямки оптимізації ефективної стратегії КП «Теско»
3.1. Впровадження маркетингової стратегії росту як фактору збільшення конкурентних переваг підприємства
3.2. Оптимізація маркетингової конкурентної стратегії підприємства
Висновки
Список використаних джерел

Бакалаврська робота, 2008р. Вартість – 180 грн.

180
Детальніше
Управління маркетинговою діяльністю

Вступ
Розділ 1. Сутність та теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю
1.1. Поняття маркетингу та управління маркетингом
1.2. Складові комплексу маркетингу
1.3. Інформаційне та методичне забезпечення управління маркетинговою діяльністю
Розділ 2. Аналіз управління маркетинговою діяльністю підприємства на прикладі ВАТ «Житомирський маслозавод»
2.1. Економічно-господарська характеристика підприємства
2.2. Аналіз маркетингового середовища підприємства
2.3. Аналіз системи управління маркетингом на підприємстві
Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю на підприємстві ВАТ «Житомирський маслозавод»
3.1. Організація сучасної служби маркетингу на підприємстві
3.2. Пропозиції щодо удосконалення системи управління маркетингом на підприємстві
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Бакалаврська робота, 2008р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Формування товарного асортименту торговельного підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Сутність, основні завдання та значення формування товарного асортименту торгового підприємства…………………………………………………………….6
2. Методичні підходи щодо формування та оптимізації товарного асортименту в магазині……………………………………………………………………………..11
3. Дослідження та аналіз продажу та формування асортименту в магазині ВАТ «Сумки та взуття»……………………………………………………………….…18
4. Пропозиції щодо формування та удосконалення асортименту магазину «Сумки та Взуття»……………………………………………………………….…28
Висновок……………………………………………………………………………37
Список використаних джерел……………………………………………………..40

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Комунікаційна політика підприємства

Вступ………………………………………………………………….……3
1.Техніко-економічна характеристика підприємства…………….…….6
2. Цілі та засоби комунікаційної політики……………………….…….14
3. Дослідження складових комунікаційного міксу……………………20
3.1 Аналіз цілей і цільової аудиторії маркетингових комунікацій…20
3.2 Аналіз основних засобів і носіїв реклами………………………..22
3.3 Дослідження взаємозв’язку комунікаційної політики підприємства та життєвого циклу товарів……………………………………………………….24
3.4 Визначення засобів стимулювання збуту, персонального продажу та інших елементів комплексу маркетингових комунікацій……………………26
4. Розроблення пропозицій і маркетингових заходів щодо покращення системи комунікацій на підприємстві…………………………………………28
4.1 Основні напрями вдосконалення комунікаційної політики підприємства……………………………………………………………………28
4.2 Маркетингове обґрунтування запропонованих заходів………….29
4.3 Розроблення бюджету маркетингу……………………………..…31
4.4 Вплив запропонованих заходів на показники роботи підприємства……………………………………………………………………32
Висновки…………………………………………………………………33
Список літератури………………………………………………………36
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Виробнича практика з курсу “Промисловий маркетинг”

Розділ І. Загальне ознайомлення з організацією роботи промислового підприємства………………………………………………………………………3
1.1. Історія створення підприємства……………………………………………3
1.2. Виробнича й організаційна структура підприємства……………………..6
Розділ ІІ. Організація маркетингової діяльності на промисловому підприємстві……………………………………………………………………….7
2.1. Місце та роль маркетингової служби на підприємстві…………………….7
2.2.Аналіз маркетингових досліджень, які проводяться на підприємстві……..9
2.2.1. Аналіз фінансового стану промислового підприємства………………….9
2.2.2. Аналіз дослідження ринку…………………………………………………15
2.2.3. Аналіз дослідження споживачів та конкурентів…………………………18
2.3. Розробка та провадження комплексу маркетинг-мікс на підприємстві…23
2.3.1. Товарна політика на підприємстві…………………………………………23
2.3.2. Маркетингова цінова політика…………………………………………….35
2.3.3. Політика розповсюдження ………………………………………………..38
2.3.4. Маркетингова комунікаційна політика підприємства……………………41
2.4. Система завоювання ринку та позиціонування послуг……………………44
2.5. Організація маркетингового планування на підприємстві………………..47
2.6. Система маркетингового контролю на підприємстві………………………49
Розділ ІІІ. Основні шляхи удосконалення маркетингової діяльності на підприємстві……………………………………………………………………….51

Звіт з практики, 2009р. Вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Формування маркетингової стратегії сегментування ринку

ВСТУП
РОЗДІЛ І. Теоретичні засади вибору та обґрунтування стратегії сегментації ринку
1.1. Сегментація як інструмент маркетингового управління
1.2. Стратегія сегментації: різновиди та основні етапи ринку
1.3. Методи і критерії формування та реалізації стратегії сегментації підприємства
РОЗДІЛ ІІ. Аналіз стратегії сегментації ринку ЗАТ «Оболонь»
2.1. Аналіз впливу маркетингової стратегії на соціально-економічну діяльність ЗАТ „Оболонь”
2.2. Аналіз маркетингового управління цільовим ринком і його сегментації в умовах економічної нестабільності. Маркетинговий план як інструмент управління
2.3. Аналіз рекламного забезпечення маркетингових завдань
2.4. Аналіз результативності стратегії сегментації підприємства
РОЗДІЛ ІІІ. Проект вдосконалення стратегії сегментації ринку підприємства
3.1. Методика дослідження факторів впливу на розробку і впровадження стратегії сегментації ринку ЗАТ «Оболонь»
3.2. Маркетинговий план вдосконалення стратегії сегментації ринку
3.3. Управління реалізацією маркетингового плану
3.4. Рекламна підтримка реалізації маркетингового плану
3.5. Оцінка ефективності, впровадження інноваційного проекту стратегії сегментації ринку ЗАТ «Оболонь»
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Маркетингові стратегії підприємства на ринку харчових домішок

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади маркетингових стратегій підприємства……………………………………………………………………………………………..6
1.1 Теорія розвитку сучасного маркетингу……………………………………..6
1.2 Концептуальні підходи щодо маркетингових стратегій на підприємстві.19
1.3 Види маркетингових стратегій підприємства та їх характеристика……..25
Висновок до розділу 1……………………………………………………………37
Розділ 2. Дослідження маркетингової діяльності ТОВ «Неохімікі Україна»………………………………………………………………………….38
2.1 Оцінка стану й тенденцій вітчизняного ринку харчових домішок……….38
2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Неохімікі Україна»…46
2.3 Оцінка маркетингової діяльності та існуючих стратегій ТОВ «Неохімікі Україна»………………………………………………………………………….56
Висновок до розділу 2……………………………………………………………72
Розділ 3. Шляхи вдосконалення маркетингових стратегій у ТОВ «Неохімікі Україна»…………………………………………………………………………..73
3.1 Напрямки удосконалення маркетингової діяльності на підприємстві……73
3.2 Розробка маркетингових стратегій у ТОВ «Неохімікі Україна»…………86
3.3 Планування та розробка рекламної кампанії підприємства………………92
Висновок до розділу 3………………………………………………………….100
Висновки………………………………………………………………………..102
Список використаних джерел…………………………………………………105
Додатки

Магістерська робота, 2008р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Збутова діяльність торговельного підприємства

Вступ………………………………………………………………………………..3
1. Сутність та основні завдання збутової діяльності торговельного підприємства………………………………………………………………………..5
2. Методика оцінки ефективності збутової діяльності торговельного підприємства………………………………………………………………………..11
3. Аналіз збутової діяльності ТОВ «Олга-Трейдінг»…………………………….14
4. Оцінка ефективності збуту товарів на ТОВ «Олга-Трейдінг»………………..22
5. Підвищення ефективності збутової діяльності ТОВ «Олга-Трейдінг»………27
Висновки……………………………………………………………………………32
Список використаних джерел……………………………………………………..35
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності

1. Вступ
2. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності
2.1. Характеристика підприємства
2.2. Види та джерела інформаційного забезпечення підприємства
2.3. Маркетингова діяльність підприємства
3. Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Розробка комунікаційної програми в процесі маркетингової діяльності підприємства

ВСТУП…………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи формування маркетингової комунікаційної політики підприємства………………………………………………………………..6
1.1. Місце та завдання маркетингової політики комунікацій у комплексі маркетингу підприємства…………………………………………………………6
1.2. Етапи розробки комунікаційної програми підприємства…………………….19
1.3. Особливості інтегрованих маркетингових комунікацій ……………………..25
РОЗДІЛ 2. Аналіз маркетингової політики комунікацій в ТОВ «Ротис»…………33
2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ «Ротис»………………………….33
2.2. Оцінка результатів маркетингової діяльності підприємства……………..…..43
2.3. Дослідження складових маркетингової політики комунікацій
підприємства…………………………………………………………………………54
РОЗДІЛ 3. Пропозиції щодо вдосконалення маркетингової політики комунікацій підприємства ТОВ «Ротис»………………………………………………………….67
3.1. Напрямки вдосконалення маркетингової політики комунікацій на підприємстві ТОВ «Ротис»……………………………………………………..……67
3.2. Оптимізація медіа-планування на підприємстві……………………………….72
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів……………………………..….79
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………89
ДОДАТКИ

Дипломна робота, 2009р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Маркетингова товарна стратегія оптового підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади формування товарної стратегії у діяльності оптового підприємства
1.1. Сутнісні характеристики оптового підприємства у сучасних умовах 9
1.2. Основні фактори товарної стратегії підприємств оптової торгівлі 26
1.3. Показники ефективності товарної стратегії підприємств оптової торгівлі 36
Висновки до розділу 1 52
РОЗДІЛ 2. Аналіз формування товарної стратегії на оптових підприємствах з торгівлі косметичними засобами
2.1. Стан та оцінка вітчизняного ринку косметичних товарів 55
2.2. Дослідження стану товарного асортименту та оцінка товарної стратегії оптових підприємств 64
2.3. Служба маркетингу як елемент забезпечення оптової діяльності підприємства 81
Висновки до розділу 2 91
РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення формування товарної стратегії оптових підприємств з торгівлі косметичними засобами
3.1. Розробка маркетингової товарної стратегії та стратегічних цілей підприємства 95
3.2. Методика формування товарної стратегії підприємства 104
3.3. Організація маркетингових досліджень на ринку товарів косметичних засобів 114
Висновки до розділу 3 124
ВИСНОВКИ 126
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 132
ДОДАТКИ 139

Магістерська робота, 2009р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Методичні основи формування стратегії підприємства

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні основи стратегії підприємства…………………………..5
1.1. Сутність стратегії підприємства, її значення та завдання…………………5
1.2. Види маркетингових стратегій підприємства та їх характеристика……..11
1.3. Сутність й класифікація конкурентних стратегій…………………………16
Розділ 2. Аналіз формування стратегії підприємства КП «Теско»……………20
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства……………….20
2.2. Оцінка конкурентних ринкових позицій підприємства та факторів, які на них впливають…………………………………………………………………….26
2.3. Визначення маркетингової стратегії, що застосовує підприємство……..33
Розділ 3. Шляхи покращення формування стратегії підприємства КП «Теско»……………………………………………………………………………36
3.1. Удосконалення формування стратегії підприємства……………………..36
3.2. Вибір і характеристика стратегії розвитку на основі проведеного аналізу…………………………………………………………………………….39
Висновки………………………………………………………………………….44
Список використаних джерел…………………………………………………..47
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Формування та реалізація маркетингових стратегій диференціації

Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади маркетингових стратегій диференціації
1.1. Концептуальні підходи щодо маркетингових стратегій на підприємстві
1.2. Сутність та різновиди маркетингових стратегій диференціації
Розділ 2. Аналіз формування та реалізації маркетингової стратегії диференціації на підприємстві ТОВ «Хабалівка»
2.1. Аналіз господарської діяльності підприємства
2.2. Комплекс маркетингу підприємства
2.3. Дослідження процесу формування та реалізації маркетингової стратегії диференціації на підприємстві
Розділ 3. Основні напрямки стратегічного розвитку підприємства ТОВ «Хабалівка»
3.1. Удосконалення процесу формування та реалізації маркетингової стратегії диференціації на підприємстві
3.2. Основні напрямки удосконалення маркетингової діяльності
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Стратегічна сегментація як фактор формування конкурентного ринкового середовища в аграрному секторі України

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегічної сегментації в аграрному секторі України……………………………………………………………………………5
1.1. Сутність та значення стратегічної сегментації ……………………………5
1.2. Методичні підходи до процесу стратегічної сегментації …………………9
Розділ 2. Аналіз стратегічної сегментації ТОВ «Надзбруччя Хліб»…………16
2.1. Аналіз обсягів і структури господарської діяльності підприємства ТОВ «Надзбруччя Хліб»………………………………………………………………16
2.2. Аналіз конкурентоспроможності підприємства стосовно конкурентів…21
2.3. Оцінка стратегічної сегментації на підприємстві…………………………28
Розділ 3. Напрями покращення стратегічної сегментації в ТОВ «Надзбруччя Хліб»………………………………………………………………………………31
3.1. Шляхи покращення стратегічної сегментації в ТОВ «Надзбруччя Хліб»………………………………………………………………………………31
3.2. Підвищення конкурентоспроможності підприємства в стратегічному періоді…………………………………………………………………………….37
Висновки…………………………………………………………………………42
Список використаних джерел…………………………………………………..45
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Застосування маркетингових досліджень на підприємстві

Вступ………………………………………………………………………..…………..3
1. Сутність маркетингових досліджень та їхні основні функції…………………….5
2. Організаційно-економічна характеристика ТОВ „Балком”……………………..12
3. Аналіз системи проведення маркетингових досліджень на підприємстві „Балком”………………………………………………………….……………………17
4. Напрямки удосконалення системи маркетингових досліджень на підприємстві „Балком”………………26
Висновки….……………………………………………………………………………31
Список використаних джерел………….……………………………………………..34
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Маркетингова діяльність посередницької структури

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні основи посередницької діяльності………………………….6
1.1. Роль, завдання та функції оптових посередників у маркетингових каналах розподілу …………………………………………………………………………….6
1.2. Визначальні фактори ефективності оптового продажу товарів на підприємстві…………………………………………………………………………16
1.3. Планування маркетингових каналів розподілу………………………………27
Розділ 2. Аналіз стану посередницької діяльності ТОВ «Торговий Дім ТТ»….35
2.1. Дослідження маркетингового середовища ТОВ «Торговий Дім ТТ»………35
2.2. Формування каналів розподілу товарів на підприємстві……………………49
2.3. Оцінка ефективності оптового продажу товарів на підприємстві………….57
Розділ 3. Напрямки організації ефективної посередницької діяльності………..73
3.1. Удосконалення маркетингових досліджень………………………………….73
3.2. Розробка плану маркетингових послуг на підприємстві ……………………83
3.3. Напрямки підвищення ефективності посередницької діяльності…………..91
Висновки……………………………………………………………………………99
Список використаних джерел……………………………………………………106
Додатки

Дипломна робота, 2009р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Роль маркетингу в діяльності гуртового підприємства (2,3 розділи)

Розділ ІІ. Аналіз маркетингової діяльності підприємства.
2.1. Характеристика підприємства.
2.2. Маркетингове макро – та мікросередовище підприємства.
2.3. Оцінка ефективності діяльності маркетингової служби на підприємстві.
2.4. Аналіз основних систем маркетингу.
2.5. SWOT – аналіз.
ІІІ. Формування та обґрунтування пропозицій та рекомендацій спрямованих на удосконалення маркетингової діяльності підприємства.
3.1. Удосконалення маркетингових досліджень
3.2. Напрямки удосконалення маркетингової діяльності на підприємстві
3.3. Шляхи покращення та планування рекламної кампанії підприємства

Дипломна робота, 2009р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Планування рекламної кампанії торговельної мережі

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти планування рекламної кампанії
1.1. Зміст і сутність рекламної кампанії
1.2. Процес розробки рекламної кампанії
1.3. Реклама в місцях продажу як вагомий засіб реклами в роздрібній торгівлі
Розділ 2. Аналіз маркетингової та рекламної діяльності
2.1. Дослідження зовнішнього маркетингового середовища підприємства
2.2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства
2.3. Аналіз планування рекламної кампанії
Розділ 3. Вдосконалення планування рекламної діяльності підприємства
3.1. Вдосконалення процесу планування рекламної кампанії
3.2. Використання мерчандайзингу в рекламній діяльності підприємства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Магістерська робота, 2009р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Реалізація рекламної кампанії підприємства

Вступ……………………………………………………………………………….3
1. Сутність й процес розробки рекламної кампанії……………………………..5
2. Загальна характеристика ТОВ «ДЦ Україна»………………………… ……..18
3. Аналіз планування та реалізації рекламної кампанії ТОВ «ДЦ Україна»….22
4. Вдосконалення планування та реалізації рекламної кампанії підприємства………………………………………………………………………30
Висновки…………………………………………………………………………..36
Список використаних джерел……………………………………………………39
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Стимулювання збуту товарів на основі життєвого циклу

ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади стимулювання збуту продукції в залежності від життєвого циклу товарів…………………………………………………………5
1.1. Сутність та значення стимулювання збуту в маркетинговій діяльності…5
1.2. Життєвий цикл товарів, його вплив на стимулювання збуту продукції …9
РОЗДІЛ 2. Дослідження стимулювання збуту товарів ТОВ «Хабалівка» у відповідності до життєвих циклів товарів …………………………………….18
2.1. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ «Хабалівка»…..18
2.2. Управління збутом продукції ТОВ „Хабалівка”………………………….23
2.3. Дослідження стимулювання збуту товарів на ТОВ „Хабалівка”………..29
РОЗДІЛ 3. Розробка заходів з удосконалення системи стимулювання збуту товарів ТОВ «Хабалівка»………………………………………………………..32
3.1. Основні напрями удосконалення стимулювання збуту товарів ТОВ «Хабалівка»………………………………………………………………………32
3.2. Планування застосування комунікаційних засобів на основі життєвого циклу товарів …………………………………………………………………….34
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..42
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Маркетингові стратегії охоплення промислового ринку

Вступ……………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Маркетингові стратегії охоплення промислового ринку………….5
1.1. Стратегія масового маркетингу……………………………………………5
1.2. Стратегія концентрованого маркетингу…………………………………..8
1.3. Стратегія диференційованого маркетингу……………………………….10
Розділ 2. Особливості функціонування ринку пивобезалкогольних напоїв..15
2.1. Аналіз факторів макросередовища……………………………………….15
2.2. Аналіз факторів мікросередовища………………………………………..22
2.3. Особливості диференційованого маркетингу на ринку пивобезалкогольних напоїв……………………………………………………27
Висновки………………………………………………………………………..32
Список використаних джерел…………………………………………………35

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Дослідження управління маркетинговою діяльністю в організації

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади маркетингової діяльності підприємства……………6
1.1. Сутність маркетингової діяльності, її значення для успішного функціонування підприємства ……………………………………………………..6
1.2. Поняття, функції й форми управління маркетинговою діяльністю на підприємстві…………………………………………………………………………15
1.3. Концепції та види маркетингової діяльності підприємства…………………29
Розділ 2 Оцінка управління маркетинговою діяльністю на підприємстві ПП «Віннер Форт»………………………………………………………………………40
2.1. Характеристика підприємства та його маркетингове середовище…………40
2.2. Аналіз ефективності управління маркетинговою діяльністю ПП «Віннер Форт» на основі показників його діяльності……………………………………..52
2.3. Аналіз стану управління маркетинговою діяльністю на підприємстві…….64
Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю на підприємстві ПП «Віннер Форт»………………………………………………….71
3.1. Напрями підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю на підприємстві……………………………………………………………………..71
3.2. Оцінка ефективності, розрахунки витрат на реалізацію і удосконалення управління маркетинговою діяльністю на підприємстві…………………………83
Висновки……………………………………………………………………………92
Список використаних джерел……………………………………………………..98
Додатки

Дипломна робота, 2009р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Вибір цільових ринків товарів підприємства

Вступ………………………………………………………………………….…….3
1. Оцінка цільових сегментів та методика вибору цільового ринку ……….…..5
2. Аналіз економічної діяльності ТОВ „Логос”…………………….…… ……..13
3. Огляд та оцінка привабливості цільових ринків товарів ТОВ „Логос”……..20
4. Шляхи покращення дослідження та вибору цільового ринку на підприємстві ………………………………………………………………………28
Висновки…………………………………………………………………………..36
Список використаних джерел……………………………………………………40
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Розробка стратегії просування товарів на ринок

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи просування товарів підприємства на ринок………………………………………………………………………………….6
1.1. Товаропросування, його суть та значення для підприємства………………..6
1.2. Функції, принципи та стратегії просування товарів………………………..17
1.3. Комунікаційні засоби просування товарів на ринок………………………..25
Розділ 2. Аналіз просування продовольчих товарів ПП «Басер» на ринок…….40
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ПП «Басер»……40
2.2. Аналіз маркетингового управління цільовим ринком і його сегментації на ПП «Басер»………………………………………………………………………….53
2.3. Організація просування товарів ПП «Басер» на ринок………………………60
Розділ 3. Розробка стратегії просування товарів ПП «Басер»…………………..68
3.1. Впровадження стратегій просування на ПП «Басер» на основі життєвого циклу товарів……………………………………………………………………….68
3.2. Напрямки вдосконалення маркетингової політики комунікацій на підприємстві…………………………………………………………………………73
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів………………………………86
Висновки……………………………………………………………………………89
Список використаних джерел……………………………………………………..96
Додатки

Магістерська робота, 2009р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Ефективність маркетинг-менеджменту підприємства

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади маркетинг-менеджменту підприємства…………….6
1.1. Поняття, функції й форми управління маркетингом на підприємстві………6
1.2. Основні етапи процесу маркетингового управління підприємством………19
1.3. Маркетингове планування як організаційний і управлінський процес в маркетинг-менеджменті……………………………………………………………25
Розділ 2. Аналіз здійснення маркетинг-менеджменту на підприємстві ВАТ «Житомирський маслозавод»………………………………………………………36
2.1. Характеристика підприємства та його маркетингове середовище…………36
2.2. Аналіз ефективності маркетинг-менеджменту ВАТ «Житомирський маслозавод» на основі показників його діяльності………………………………49
2.3. Аналіз стану маркетинг-менеджменту на підприємстві…………………….59
Розділ 3. Шляхи вдосконалення маркетинг-менеджменту на підприємстві ВАТ «Житомирський маслозавод»………………………………………………………66
3.1. Створення на підприємстві інформаційно-аналітичної системи підтримки рішень з маркетинг-менеджменту ……………………………………………….66
3.2. Планування стратегії і тактики на підприємстві ……………………………79
3.3. Оцінка ефективності витрат на реалізацію заходів удосконалення маркетинг-менеджменту на підприємстві…………………………………………83
Висновки……………………………………………………………………………92
Список використаних джерел……………………………………………………..97
Додатки

Магістерська робота, 2009р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Розробка маркетингової стратегії ціни

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади стратегічного ціноутворення
1.1. Сутність ціни та її значення в стратегії маркетингу
1.2. Маркетингові види стратегій ціноутворення на підприємствах
1.3. Особливості цінової політики та стратегії на підприємствах харчової промисловості
Розділ 2. Аналіз ціноутворення на підприємстві КП «Теско»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Характеристика маркетингової діяльності підприємства
2.3. Цінові стратегії й тактика у діяльності підприємства КП «Теско»
Розділ 3. Шляхи удосконалення маркетингової стратегії ціни на підприємстві КП «Теско»
3.1. Напрями та шляхи вдосконалення цінової політики
3.2. Вибір маркетингової стратегії ціноутворення підприємства та її впровадження
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Магістерська робота, 2009р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Організація просування торговельної марки на ринок – 2,3 розділи

РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ
2.1. Аналіз ринку ДП «Долмарт Україна» ……….………35
2.2. Оцінка маркетингової діяльності підприємства ……………………..……….……….…….46
2.3. Оцінка конкурентоспроможності торговельних марок товару ………………..58
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ НА РИНОК УКРАЇНИ
3.1. Обґрунтування стратегії просування торгової марки та розробка плану маркетингу………………………………………………..69
3.2. Медіа-планування просування торгової марки…………………………………….80
3.3. Розробка заходів щодо підтримки зв’язків із споживачами…91

Дипломна (2,3 розділи), 2009р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Організація транспортування та приймання матеріальних ресурсів

Вступ 3
1. Теоретичні аспекти технологічного процесу організації матеріальних ресурсів 4
2. Процес закупівлі матеріальних ресурсів у постачальника 11
3. Транспортування та приймання матеріальних ресурсів 15
Висновки 20
Список використаної літератури 22

Реферат, 2009р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Інфраструктура служби збуту

Вступ………………………………………………………………………………………………….3
1. Організація та структура служби збуту………………………………………..4
2. Інфраструктура служби збуту на ТОВ «Ротис»………………………………..10
Висновки…………………………………………………………………………………………….19
Список використаних джерел………………………………………………………………20

Реферат, 2009р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Збутові стратегії

Вступ………………………………………………………………………………………………….3
1. Сутність та види збутових стратегій підприємства…………………………..4
2. Реалізація збутової стратегії на ВАТ «Житомирський маслозавод»….10
Висновки…………………………………………………………………………………………….19
Список використаних джерел………………………………………………………………20

Реферат, 2009р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Призначення і зміст сегментування ринку

Вступ………………………………………………………………………………………………….3
1. Сегментація та її значення в умовах сучасного ринку………………………..4
2. Етапи та методи сегментування ринку підприємством……………………….7
3. Сегментування ринку підприємства ТОВ «Ротис»…………………………….10
Висновки…………………………………………………………………………………………….16
Список використаних джерел………………………………………………………………17

Реферат, 2009р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Оцінка конкурентоспроможності товарів підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Конкурентоспроможність товару як найважливіший показник діяльності підприємства…………………………………………………………….5
1.1. Роль і значення конкурентоспроможності товару в комплексі маркетингу..5
1.2. Методика визначення конкурентоспроможності товару…………………8
Розділ 2. Дослідження конкурентоспроможності товарів підприємства ВАТ «Житомирський маслозавод»………………………………………………………14
2.1. Коротка характеристика підприємства ВАТ «Житомирський маслозавод»…………………………………………………………………………14
2.2. Дослідження конкурентоспроможності товарів ВАТ «Житомирський маслозавод»…………………………………………………………………………19
2.3. Позиціювання товарів ВАТ «Житомирський маслозавод» на регіональному ринку ………………………………………………………………………………..27
Розділ 3. Перспективи розвитку та пропозиції щодо конкурентоспроможності товарів ВАТ «Житомирський маслозавод»………………………………………31
3.1. Підвищення конкурентоспроможності відповідно до споживчих очікувань……………………………………………………………………………31
3.2. Удосконалення нецінової складової підвищення конкурентоспроможності товарів ВАТ «Житомирський маслозавод»………………………………………36
Висновки……………………………………………………………………………42
Список використаних джерел……………………………………………………..44
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Механізм ціноутворення на підприємстві та шляхи його удосконалення

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади ціноутворення та цінової політики підприємства
1.1. Економічна сутність ціни, її види та функції
1.2. Механізм ціноутворення на підприємстві, методи визначення ціни
1.3. Характеристика та призначення цінової політики
Висновок по розділу 1
Розділ 2. Аналіз процесу формування цін та цінової політики на підприємстві ВКП «ФІРМА ВАТРІУМ»
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2. Аналіз структури і динаміки витрат підприємства
2.3. Оцінка якості цінової політики підприємства
Висновок по розділу 2
Розділ 3. Напрямки вдосконалення ціноутворення та цінової політики підприємства
3.1. Вибір цінової стратегії підприємства в умовах фінансово-економічної кризи
3.2.Оптимізація структури витрат на підприємстві ВКП «ФІРМА ВАТРІУМ»
3.3. Вдосконалення планування прибутку на підприємстві ВКП «ФІРМА ВАТРІУМ»
Висновок по розділу 3
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Дипломна робота, 2009р. Вартість – 280 грн.

280
Детальніше
Теоретико-методичні засади дослідження конкурентоспроможності підприємства на прикладі ЗАТ «Київська кондитерська фабрика ім.К.Маркса» та напрямки її підвищення

Вступ 8
Розділ 1. Методичні основи конкурентоспроможності підприємства 12
1.1.Поняття,суть і значення конкурентоспроможності підприємства 12
1.2.Фактори що визначають конкурентоспроможність підприємства 21
1.3.Показники і методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 32
Розділ 2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства ЗАТ «Київська кондитерська фабрика ім. К.Маркса» 49
2.1 Техніко-економічні характеристики ЗАТ «ККФ ім. К.Маркса» 49
2.1.1.Загальна інформація про підприємство 49
2.1.2.Аналіз основних показників діяльності підприємства 51
2.1.3. Аналіз кількісних показників підприємства 54
2.2. Комплексний SWOT-аналіз маркетингового середовища
підприємства 63
2.3.Дослідження асортименту продукції 68
2.4.Зовнішні і внутрішні фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства 70
2.5.Аналіз конкурентоспроможності ЗАТ «ККФ ім.К. Маркса» 78
Розділ 3. Основні напрямки і заходи підвищення конкурентоспроможності «ЗАТ ККФ ім. К.Маркса» 84
3.1.Маркетингове обґрунтування заходів з підвищення конкурентоспроможності 84
3.2. Проведення рекламної кампанії 87
3.3. Проведення PR-акцій 103
3.4. Проведення акцій щодо стимулювання збуту 111
3.5.Вплив запропонованих заходів на основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства 119
Висновки 123
Список використаної літератури 128

Магістерська робота, 2009р. Вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Дослідження ключових чинників успіху підприємства на ринку

Вступ 8
Розділ 1. Методико-теоретичні засади ключових чинників успіху підприємства на ринку 12
1.1.Сутність та поняття ключових чинників успіху та їх вплив на конкурентоспроможність підприємства 12
1.2. Конкурентна перевага як результат реалізації підприємством ключових факторів успіху 20
1.3. Методи визначення конкурентних ринкових переваг підприємства 39
Розділ 2. Оцінка конкурентоспроможності та ключових чинників успіху телекомунікаційної групи Vega ВАТ «Фарлеп-Інвест» 49
2.1 Техніко-економічні характеристики телекомунікаційної групи Vega ВАТ «Фарлеп-Інвест» 49
2.1.1.Загальна інформація про підприємство 49
2.1.2.Аналіз основних показників діяльності підприємства 50
2.2. Аналіз зовнішнього середовища діяльності підприємства 58
2.3.Дослідження маркетингової діяльності підприємства 68
2.4. Оцінка конкурентних ринкових позицій підприємства та ключових чинників успіху 79
Розділ 3. Напрямки зміцнення конкурентних переваг телекомунікаційної групи Vega ВАТ «Фарлеп-Інвест» 87
3.1.Маркетингове обґрунтування заходів зміцнення конкурентних переваг підприємства 87
3.1.1. Створення на підприємстві інформаційно-аналітичної системи підтримки маркетингових рішень 87
3.1.2. Впровадження конкурентної стратегії як напрямок зміцнення конкурентних переваг підприємства 108
3.2. Розроблення заходів підвищення якості обслуговування 119
3.3.Вплив запропонованих заходів на основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства 130
Висновки 133
Список використаної літератури 142

Магістерська робота, 2009р. Вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Економічні аспекти маркетингу

Вступ …………………………………………………………………………….3
1. Економічні передумови виникнення маркетингу, його сутність …………5
2. Ціна як найбільш важливий економічний інструмент комплексу маркетингу………………………………………………………………………15
3. Реклама та її економічний ефект для підприємства……………………….25
Висновки…………………………………………………………………………32
Список використаних джерел………………………………………………….34

Курсова робота, 2009р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Психологічні аспекти маркетингу

Вступ…………………………………………………………………….……3
1. Місце психології в маркетингу…………………………………….….…5
2. Поведінка споживача та психологічні фактори………………….……..9
3. Психологічні особливості ціноутворення………………………………20
4. Психологія сприйняття і реклама………………………………………..24
5. Застосування психології в мерчандайзингу…………………………….29
Висновки…………………………………………………………………….32
Список використаних джерел………………………………………………34

Курсова робота, 2009р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Маркетингова комунікаційна політика підприємства та шляхи її вдосконалення на прикладі ТОВ “Нафта Сервіс”

ВСТУП………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи маркетингової комунікаційної політики підприємства…………………………………………………………………….…..6
1.1. Місце та завдання маркетингової політики комунікацій у комплексі маркетингу підприємства………………………………………………………..….6
1.2. Етапи розробки маркетингової політики комунікацій підприємства…..…19
1.3. Особливості інтегрованих маркетингових комунікацій ……………..…….31
РОЗДІЛ 2. Аналіз маркетингової комунікаційної політики ТОВ «Нафта Сервіс»………………………………………………………………………….…..39
2.1. Економічна характеристика підприємства ТОВ «Нафта Сервіс»….….……39
2.2. Оцінка маркетингової діяльності підприємства………………………..……60
2.3. Дослідження складових маркетингової політики комунікацій підприємства……………………………………………………………………..…74
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення маркетингової політики комунікацій підприємства ТОВ «Нафта Сервіс»……………………………………………….86
3.1. Напрямки вдосконалення маркетингової політики комунікацій на підприємстві ТОВ «Нафта Сервіс»………………………………………………..86
3.2. Оптимізація медіа-планування на підприємстві ……………………………92
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів………………………………99
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………….102
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………110
ДОДАТКИ

Дипломна робота, 2009р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Маркетингова товарна політика

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Сутність товарної політики оптового підприємства……………………………5
2. Складові товарної політики та фактори, що визначають її зміст…………….10
3. Дослідження товарної політики ТОВ «Олга-Трейдінг»………………………14
3.1. Аналіз асортименту підприємства……………………………………………14
3.2. Товарне забезпечення асортименту підприємства…………………………..23
3.3. Стимулювання збуту товарів та сервісна політика оптового підприємства.25
4. Напрями вдосконалення товарної політики ТОВ «Олга-Трейдінг»………….28
Висновки……………………………………………………………………………35
Список використаних джерел……………………………………………………..39
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Організація маркетингових комунікацій

Вступ………………………………………………………………………………….3
1. Маркетингові комунікації підприємства: сутність, цілі, завдання………….…5
2. Теоретичні основи організації системи маркетингових комунікацій підприємства………………………………………………………………………..11
3. Аналіз маркетингового середовища товариства «АЛЛО»……………………17
4. Оцінка організації маркетингових комунікацій товариства «АЛЛО»………26
5. Напрямки вдосконалення маркетингових комунікацій підприємства……….34
Висновки та пропозиції…………………………………………………………….39
Список використаних джерел……………………………………………………..41
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Маркетингові комунікації в системі управління підприємством

Вступ
Розділ 1. Теоретичні підходи до процесу організації та управління маркетинговими комунікаціями на підприємстві
1.1. Роль маркетингових комунікацій в системі управління сучасним підприємством
1.2. Типологізація маркетингових комунікацій на підприємстві
1.3. Управління комунікаційною політикою на підприємстві
Розділ 2. Аналіз маркетингових комунікацій на ТОВ „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн”
2.1. Оцінка маркетингового середовища підприємства
2.2. Аналіз комплексу маркетингу підприємства (4Р)
2.3. Складові маркетингової політики комунікацій на підприємстві
Розділ 3. Заходи щодо вдосконалення системи маркетингових комунікацій на ТОВ „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн”
3.1. Основні напрями покращення комунікаційної діяльності
3.2. Розробка медіа плану рекламної компанії
3.3. Оцінка ефективності системи маркетингових комунікацій на підприємстві
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

94 сторінки

Дипломна робота, 2009р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Вивчення основних конкурентів фірми та побудова многокутника її конкурентоздатності у порівнянні з одним із конкурентів

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади вивчення основних конкурентів фірми та побудови многокутника її конкурентноздатності 6
1.1. Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства 6
1.2. Основи дослідження конкурентів 8
1.3. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 12
Розділ 2. Підготовчі аспекти проведення дослідження конкурентоспроможності підприємства 16
2.1. Загальна інформація про підприємство 16
2.2. Аналіз основних показників діяльності підприємства 18
2.3. Методика проведення дослідження конкурентоспроможності підприємства 20
Розділ 3. Вивчення основних конкурентів фірми та побудова
многокутника її конкурентноздатності 24
3.1. Аналіз конкурентоспроможності підприємства 24
3.2. Побудова многокутника конкурентноздатності підприємства 28
Висновки 30
Список використаних джерел 33
Додатки 35

Курсова з предмету маркетингові дослідження, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Дослідження товарної політики підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні основи формування товарної політики підприємства……5
1.1. Сутність та значення товарної політики у маркетинговій діяльності підприємства………………………………………………………………………………………..5
1.2. Складові товарної політики та фактори, що визначають її зміст…………..10
Розділ 2. Дослідження товарної політики ВАТ «Ставищенський маслозавод»…………………………………………………………………………14
2.1. Коротка економічно-правова характеристика підприємства………………14
2.2. Аналіз маркетингового комплексу ВАТ «Ставищенський маслозавод»…………………………………………………………………………18
2.3. Характеристика ринку та основні споживачі………………………………..24
Розділ 3. Напрями вдосконалення товарної політики ВАТ «Ставищенський маслозавод»…………………………………………………………………………28
3.1. Оцінка товарного асортименту……………………………………………….28
3.2. Розробка товарної стратегії……………………………………………………30
Висновки……………………………………………………………………………36
Список використаних джерел……………………………………………………..39
Додатки

Курсова робота, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Маркетингові комунікації в банку

1. Маркетингові комунікації як елемент комплексу маркетингу 3
2. Напрямки дослідження у комунікаційній політиці підприємства 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

Теоретична робота, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Ціна в маркетингу

Вступ……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ ДО ЦІНОУТВОРЕННЯ ………………………………………………………………5
1.1. Сутність та значення цін та цінової політики в комплексі маркетингу..5
1.2. Особливості маркетингового підходу до ціноутворення ………………..9
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «СТАВИЩЕНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»………………………………………14
2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Ставищенський маслозавод»………………………………………………………………………14
2.2. Оцінка товарного асортименту……………………………………………18
2.3. Дослідження стану та особливостей формування цінової політики підприємства…………………………………………………………………….20
РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ВАТ «СТАВИЩЕНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»…………………………………23
3.1. Напрями удосконалення цінової політики ВАТ «Ставищенський маслозавод»………………………………………………………………..……..23
3.2. Вибір маркетингової стратегії ціноутворення підприємства та її впровадження……………………………………………………..……………..25
Висновки……………………………………………………………..…………..31
Список використаних джерел……………………………………..……………34
Додатки

Курсова робота, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Планування реклами

Вступ………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні аспекти планування рекламної кампанії………………….5
1.1. Зміст і сутність рекламної кампанії……………………………………………5
1.2. Процес розробки рекламної кампанії…………………………………………9
Розділ 2. Аналіз рекламної діяльності ТОВ «ДЦ Україна»……………………16
2.1. Характеристика підприємства ТОВ «ДЦ Україна»……………………….16
2.2. Дослідження зовнішнього маркетингового середовища підприємства….20
2.3. Аналіз планування рекламної кампанії…………………………………….25
2.4. Вдосконалення планування рекламної діяльності підприємства ТОВ «ДЦ Україна»……………………………………………………………………………31
Висновки…………………………………………………………………….…….39
Список використаних джерел……………………………………………………42
Додатки

Курсова робота, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Маркетинг в сфері послуг

Вступ…………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПОСЛУГ…………………………………………………………………….5
1.1. Сутність та значення маркетингової діяльності у сфері послуг…………….5
1.2. Цілі маркетингової діяльності у сфері послуг……………………………….11
1.3. Складові комплексу маркетингу підприємства у сфері послуг……………13
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ПОСЛУГ (НА МАТЕРІАЛАХ ВАТ «ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЧЕРЕМОШ»)………………………………..20
2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош»………………………………………………………………………….20
2.2. Аналіз організації маркетингу та системи збуту послуг……………………25
2.3. Визначення потенційних споживачів послуг ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош» …………………………………………………………………………31
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЧЕРЕМОШ» У СФЕРІ ПОСЛУГ………………………………………………..38
3.1. Стратегія розвитку підприємства та пріоритету маркетингу………………38
3.2. Вдосконалення системи управління маркетингової діяльності……………44
Висновки та пропозиції……………………………………………………………52
Список використаних джерел…………………………………………………….56
Додатки

Курсова. Рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Система маркетингу підприємства

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. Комплекс маркетингу як об’єктивна необхідність розвитку ринкових відносин……………………………………………………………………………5
1.1. Сутність і завдання маркетингу……………………………………………..5
1.2. Функції та принципи маркетингу…………………………………………..8
1.3. Складові комплексу маркетингу підприємства.…………………………..14
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «РОТИС»………………………………………………..20
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Ротис» ………………20
2.2. Характеристика маркетингового середовища ТОВ «Ротис»……………..26
2.3. Дослідження комплексу маркетингу підприємства………………………36
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «РОТИС»…………………………………………..48
3.1. Основні шляхи удосконалення маркетингової діяльності на підприємстві……………………………………………………………………….48
3.2. Удосконалення інформаційного забезпечення комплексу маркетингу ТОВ «Ротис»…………………………………………………………………………….54
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………..56
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………60
ДОДАТКИ

Курсова. Рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Маркетинг як система ринкової орієнтації діяльності підприємства

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Значення маркетингу як системи ринкової орієнтації діяльності підприємства……………………………………………………………………..5
1.1. Сутність та значення маркетингу для успішного функціонування підприємства……………………………………………………………………..5
1.2. Види маркетингової діяльності підприємства…………………………..10
1.3. Сутність та формування маркетингової стратегії підприємства ………15
Розділ 2. Дослідження маркетингової діяльності ТОВ «Неохімікі Україна».21
2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Неохімікі Україна».21
2.2. Оцінка стану й тенденцій вітчизняного ринку харчових домішок……27
2.3. Оцінка маркетингової діяльності та існуючих стратегій ТОВ «Неохімікі Україна»…………………………………………………………………………34
Розділ 3. Шляхи вдосконалення маркетингових стратегій у ТОВ «Неохімікі Україна»…………………………………………………………………………41
3.1. Напрямки удосконалення маркетингової діяльності на підприємстві..41
3.2. Розробка маркетингових стратегій у ТОВ «Неохімікі Україна»……..46
Висновки………………………………………………………………………..52
Список використаних джерел………………………………………………….55
Додатки

Курсова. Рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Зміст та сутність поняття конкурентоспроможності 6
1.2. Основні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 18
1.3. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства 34
РОЗДІЛ ІІ. Практичні аспекти управління конкурентоспроможністю КОМПАНІЇ «КОКА-КОЛА» 50
2.1 Маркетингова характеристика ринку безалкогольних напоїв України 50
2.2 Оцінка конкурентоспроможності компанії «Coca-Cola» на ринку безалкогольних напоїв України 56
2.3 Оцінка конкурентоспроможності продукції компанії «Coca-Cola» 66
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ КОМПАНІЇ «КОКА-КОЛА» 77
3.1 Сучасні тенденції в оцінці конкурентоспроможності підприємства та продукції 77
3.2 Організаційно-економічні заходи щодо вдосконалення системи управління конкурентоспроможністю компанії «Coca-Cola» 84
3.3 Оптимізація управління товарним асортиментом компанії Coca-Cola для для підвищення конкурентоспроможності продукції 93
ВИСНОВКИ 105
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 116
ДОДАТКИ 124

Магістерська, рік – 2010, вартість – 450 грн.

450
Детальніше
Маркетингова товарна політика підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Товар в системі маркетингу 5
1.1. Характеристика підприємства 5
1.2. Рівні товару та якість товару 8
1.3. Позиціонування товару 10
Розділ 2. Використання марочних назв 13
2.1. Рішення, які приймає маркетолог при виборі назви торгової марки 13
2.2. Аналіз марочної назви 14
2.3. Переваги, які отримує підприємство при використанні марочної назви 14
Розділ 3. Упаковка товару 16
3.1. Функції, якості, значення 16
3.2. Вплив упаковки на вибір споживачів 17
Розділ 4. Рішення щодо товарного асортименту 19
4.1. Аналіз товарного асортименту підприємства 19
4.2. Перспективи розвитку асортиментної політики підприємства 22
Розділ 5. Методи просування товару на ринок 26
5.1. Канали розподілу 26
5.2. Заходи просування продукції 28
Висновки 30
Список використаних джерел 34

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Державне регулювання торговельно-посередницької та посередницької діяльності. Організація обслуговування споживачів торговельно-посередницьким підприємством

Вступ 3
1. Державне регулювання торговельно-посередницької та посередницької діяльності 4
2. Організація обслуговування споживачів торговельно-посередницьким підприємством 9
Список використаних джерел 17

Реферат з предмету “Інфраструктура товарного ринку”, 2010р. Вартість – 35 грн
35
Детальніше
Управління збутовою діяльністю підприємства на виробничому ринку

ВСТУП 3
Розділ 1. Теоретичні засади збутової діяльності на виробничому ринку 5
1.1. Сутність та значення збутової діяльності 5
1.2. Характеристики та функції каналів збуту виробничої продукції 10
1.3. Система взаємовідносин в каналі збуту продукції 15
Розділ 2. Оцінка збутової діяльності ТОВ «Торнадо» 21
2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства 21
2.2. Оцінка комплексу маркетингу ТОВ «Торнадо» 29
2.3. Аналіз збутової діяльності підприємства 36
Розділ 3. Шляхи удосконалення збутової діяльності ТОВ «Торнадо» 41
3.1. Досвід і практика вітчизняних підприємств у просуванні збуту 41
3.2. Поліпшення управління збутовою діяльністю на підприємстві 43
ВИСНОВКИ 49
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52
Додатки

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Мерчандайзинг як інструмент товарознавства на роздрібних підприємствах

Вступ 3
Розділ 1. Мерчандайзинг як важливий інструмент товарознавства на роздрібних підприємствах 6
1.1. Сутність та значення мерчандайзингу в системі організації торгівлі роздрібним підприємством 6
1.2. Принципи та елементи мерчандайзингу 14
1.3. Управління товарними запасами як важливий елемент мерчандайзингу 23
Розділ 2. Аналіз системи мерчандайзингу на підприємстві 35
2.1. Технiко-економiчна характеристика підприємства ТОВ «Універсам» 35
2.2. Аналіз візуального мерчандайзингу на ТОВ «Універсам» 45
2.3. Аналіз асортименту товарів ТОВ «Універсам» 56
Розділ 3. Впровадження принципів мерчандайзингу на підприємстві ТОВ «Універсам» 65
3.1. Організація відділу мерчандайзингу на підприємстві 65
3.2. Раціоналізація управління товарним асортиментом в системі мерчандайзингу підприємства 71
3.3. Шляхи удосконалення принципів мерчандайзингу на ТОВ «Універсам» 78
Висновки 91
Список використаних джерел 99
Додатки

Дипломна робота, товарознавство, 2010 рік. Вартість – 380 грн.

380
Детальніше
Дослідження діяльності підприємства на ринку послуг

1.Загальна характеристика діяльності підприємства на ринку послуг……….…3
2.Товарна, асортиментна політика та ціноутворення підприємства, що надає послуги………………………………………………………………………………3
3.Комунікаційна політика підприємств на ринку послуг………………………6
4.Планування та контроль маркетингу сфери послуг…………………………..8
5.Вибір оптимальної маркетингової стратегії підприємства на ринку послуг..10
6.Процеси засвоєння прихильності споживачів і взаємовідносини з ними….11
7.Шляхи підвищення якості послуг та продуктивності підприємства сфери послуг……………………………………………………………………………..14
Висновки…………………………………………………………………………..19
Список використаних джерел……………………………………………………22

Контрольна, 2010р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Матриця Бостонської консалтингової групи

1. Сутність матриці Бостонської Консалтингової групи………………….3
2. Аналіз асортименту ТОВ «Олга-Трейдінг»…………………………….7
3. Побудова матриці БКГ для товарів ТОВ «Олга-Трейдінг»………….11
Список використаних джерел………………………………………………14

Контрольна робота з предмету “Маркетинговий менеджмент в організації обробної промисловості”, 2010р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Стратегія розвитку підприємства у зовнішньоекономічних зв’язках

ВСТУП 3
1. Сутність та методика розробки стратегії фірми на закордонних ринках 5
2. Стратегії розвитку підприємства у зовнішньоекономічних зв’язках 13
3. Підходи до вибору стратегії фірми на закордонних ринках 18
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26

Контрольна, 2010р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Теоретико-методичні засади екологічного маркетингу

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ 5
1.1. Концепція екологічного маркетингу 5
1.2. Формування та розвиток екологічного фактору в сучасному маркетингу 8
1.3. Екологічний маркетинг й споживча поведінка 12
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ 15
2.1. Формування екологічного попиту та його стимулювання 15
2.2. Оцінка рівня екологічності товару 20
2.3. Екологічний маркетинг як інструмент та інформаційне забезпечення якості життєзабезпечення 24
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО ПІДХОДІВ В УКРАЇНІ 31
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39
Додатки

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Розробка маркетингової стратегії для промислового підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади маркетингової стратегії 5
1.1. Сутність і зміст маркетингової стратегії 5
1.2. Класифікація маркетингових стратегій 8
Розділ 2. Оцінка комплексу маркетингу та аналіз стратегії на промисловому підприємстві ТОВ «Ротис» 18
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Ротис» 18
2.2. Дослідження комплексу маркетингу підприємства 22
2.3. Аналіз маркетингової стратегії ТОВ «Ротис» 26
Розділ 3. Розробка маркетингової стратегії для промислового підприємства ТОВ «Ротис» 31
3.1. Удосконалення формування стратегії підприємства 31
3.2. Вибір та впровадження маркетингової стратегії ТОВ «Ротис» 34
Висновки 39
Список використаних джерел 42
Додатки

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Маркетингове дослідження конкурентоспроможності ЗАТ «ККФ ім.К.Маркса» на ринку кондитерських виробів

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства 5
РОЗДІЛ 2. Маркетингове дослідження конкурентоспроможності підприємства ЗАТ «ККФ ім.К.Маркса» 12
2.1. Маркетинговий аналіз діяльності підприємства 12
2.2. Аналіз маркетингового середовища 14
2.3. Аналіз даних (SWOT-аналіз) 22
РОЗДІЛ 3. Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства ЗАТ «ККФ ім.К.Маркса» 27
3.1. Розробка маркетингової конкурентної стратегії 27
3.2. Вибір концепції розвитку 30
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Розподіл готової продукції на промислових підприємствах

Вступ 4
1. Теоретико-методологічні аспекти розподілу готової продукції на промисловому ринку 6
1.1. Дослідження проблеми розподілу готової продукції вітчизняними та закордонними вченими та маркетологами – практиками 6
1.2. Понятійно-категоріальний апарат розподілу готової продукції 10
1.3. Канали розподілу готової продукції на промисловому ринку 14
2. Оцінка та аналіз системи розподілу готової продукції підприємства на ВАТ “Житомирський маслозавод” 23
2.1. Загальна характеристика ВАТ “Житомирський маслозавод” 23
2.2. Аналіз основних елементів розподілу готової продукції на досліджуваному підприємстві 26
2.3. SWOT – аналіз ВАТ “Житомирський маслозавод” за розгорнутою методикою 29
3. Пропозиції щодо покращення розподілу готової продукції на ВАТ “Житомирський маслозавод” 45
Висновки 58
Список використаних джерел 61
Додаток

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Маркетингове дослідження конкурентоспроможності ВАТ «Житомирський маслозавод» на ринку молочної продукції

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства 5
Розділ 2. Маркетингове дослідження конкурентоспроможності підприємства ВАТ «Житомирський маслозавод» 14
2.1. Маркетинговий аналіз діяльності підприємства 14
2.2. Аналіз маркетингового середовища 17
2.3. SWOT-аналіз підприємства 25
Розділ 3. Пропозиції з підвищення конкурентоспроможності ВАТ «Житомирський маслозавод» 30
3.1. Розробка маркетингової стратегії 30
3.2. Організаційне забезпечення стратегії розвитку підприємства 34
Висновки 37
Список використаних джерел 40

Курсова, 2011р. Вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Маркетингове дослідження конкурентоспроможності компанії «Coca-cola Beverages Ukraine» на ринку безалкогольних напоїв

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства 5
Розділ 2. Маркетингове дослідження конкурентоспроможності «Coca-cola Beverages Ukraine» на ринку безалкогольних напоїв 12
2.1. Загальна характеристика діяльності «Coca-cola Beverages Ukraine» 12
2.2. Оцінка комплексу маркетингу компанії «Coca-Cola Beverages Ukraine» 15
2.3. Оцінка конкурентоспроможності компанії «Coca-Cola» на ринку безалкогольних напоїв України 19
Розділ 3. Внесення пропозицій з підвищення конкурентоспроможності підприємства 25
3.1. Визначення маркетингових стратегій для підприємства «Coca-cola Beverages Ukraine» 25
3.2. Вибір концепції розвитку 28
Висновки 35
Список використаних джерел 38
Додатки

Курсова, 2011р. Вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Звіт з маркетингу

ВСТУП 3
1. Аналіз маркетингової діяльності підприємства 5
2. Дослідження прихильності споживачів до магазину 14
3. Вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві 23
4. Розробка програми стимулювання попиту на підприємстві 35
ВИСНОВКИ 41
Додатки

Звіт з практики, 2011р. Вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Маркетингове дослідження конкурентоспроможності ДП «Долмарт Україна» на ринку винної продукції

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства та його оцінки 5
Розділ 2. Маркетингове дослідження конкурентоспроможності ДП «Долмарт Україна» на ринку винної продукції 12
2.1. Маркетингове дослідження ринку підприємства та його конкурентів 12
2.2. Дослідження маркетингової діяльності підприємства 17
2.3. Дослідження конкурентоспроможності підприємства 22
Розділ 3. Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства 26
3.1. Розробка стратегії просування для товарів підприємства 26
3.2. Розробка плану маркетингу 32
Висновки 36
Список використаних джерел 39

Курсова, 2011р. Вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Маркетингове дослідження конкурентоспроможності ТОВ «Неохімікі Україна» на ринку харчових домішок

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи маркетингового дослідження конкурентоспроможності підприємства на ринку 5
Розділ 2. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності підприємства ТОВ «Неохімікі Україна» на ринку харчових домішок 12
2.1. Аналіз маркетингової діяльності ТОВ «Неохімікі Україна» 12
2.2. Аналіз мікросередовища підприємства 15
2.3. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 19
Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства 24
3.1. Вибір маркетингової стратегії 24
3.2. Напрямки розвитку маркетингової діяльності підприємства 29
Висновки 35
Список використаних джерел 36

Курсова, 2011р. Вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Планування концепції рекламної кампанії

Вступ 3
Розділ 1. Сутність й зміст планування рекламної кампанії 5
1.1. Сутність й класифікація реклами 5
1.2. Зміст і планування рекламної кампанії 8
Розділ 2. Особливості планування концепції рекламної кампанії 11
2.1. Визначення цілей рекламної кампанії та вивчення цільової аудиторії 11
2.2. Визначення концепції рекламного звернення та вибір засобів та носіїв рекламної кампанії 14
2.3. Планування рекламного бюджету 18
Розділ 3. Напрями удосконалення планування концепції рекламної кампанії 21
3.1. Основні помилки та правила створення рекламних звернень 21
3.2. Удосконалення планування концепції рекламної кампанії 24
Висновки 28
Список використаних джерел 31
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Вплив на свідомість глядача через телебачення

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти телевізійної реклами 5
1.1. Сутність та особливості телевізійної реклами 5
1.2. Характерні риси та основні форми телевізійної реклами 7
Розділ 2. Технології впливу телевізійної реклами на свідомість глядача 10
2.1. Методи психологічного впливу на свідомість глядача 10
2.2. Маніпулятивні технології в телевізійній рекламі 14
2.3. Застосування міфологізації телереклами як засобу впливу на свідомість глядача 19
Розділ 3. Сучасний стан телевізійної реклами в Україні 25
3.1. Розвиток та особливості телевізійної реклами в Україні 25
3.2. Рекомендації із створення телевізійної реклами 28
Висновки 31
Список використаних джерел 34

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Економічні аспекти маркетингу

Вступ 3
1. Економічні передумови виникнення маркетингу та його сутність 5
2. Ціноутворення в маркетингу 12
3. Ефективність маркетингової діяльності 20
4. Рентабельність продажу 27
Висновки 31
Список використаних джерел 33
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Планування рекламного бюджету

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади планування рекламного бюджету 5
1.1. Сутність та необхідність планування рекламного бюджету 5
1.2. Формування рекламного бюджету 7
Розділ 2. Особливості планування рекламного бюджету 12
2.1. Методи планування рекламного бюджету 12
2.2. Розподіл рекламного бюджету за статтями 20
2.3. Практичні аспекти планування рекламного бюджету на підприємстві 21
Розділ 3. Ефективність планування рекламного бюджету підприємства 24
Висновки 29
Список використаних джерел 31

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Планування і реалізація рекламної кампанії

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти планування й реалізації рекламної кампанії 5
1.1. Зміст і сутність рекламної кампанії 5
1.2. Процес планування та розробки рекламної кампанії 7
Розділ 2. Аналіз планування й реалізації рекламної кампанії «Сент Софія Хоумс» 15
2.1. Характеристика підприємства «Сент Софія Хоумс» та основні економічні показники діяльності 15
2.2. Дослідження процесу планування рекламної кампанії 18
2.3. Аналіз рекламної діяльності підприємства 22
Розділ 3. Вдосконалення планування рекламної кампанії підприємства «Сент Софія Хоумс» 26
Висновки 33
Список використаних джерел 36
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Методи активізації продажу у магазині

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти активізації продажу товарів у магазині 5
1.1. Зміст і класифікація активних методів продажу 5
1.2. Характеристика магазинних методів активізації продажу 7
Розділ 2. Дослідження продажу товарів у магазині «Сільпо» 12
2.1. Коротка характеристика підприємства «Сільпо» 12
2.2. Дослідження методів продажу товарів у магазині 16
Розділ 3. Напрями активізації продажу товарів в магазині «Сільпо» 21
Висновки 26
Список використаних джерел 29
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Проблеми розвитку виставкового бізнесу в Україні

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти виставкового бізнесу 5
1.1. Зміст та значення виставок у системі маркетингу підприємства 5
1.2. Класифікація виставок 10
Розділ 2. Аналіз розвитку та сучасний стан виставкового бізнесу в Україні 15
2.1. Розвиток виставкового бізнесу в Україні 15
2.2. Сучасний стан виставкової діяльності в Україні 19
Розділ 3. Проблеми розвитку виставкового бізнесу в Україні та напрями їх вирішення 28
Висновки 37
Список використаних джерел 40
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Цінова політика оптового підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади цінової політики підприємства 5
1.1. Поняття та напрями формування цінової політики 5
1.2. Завдання та складові процесу розробки цінової політики підприємства 10
Розділ 2. Аналіз ціноутворення на підприємстві ТОВ «Армакіпсервіс» 16
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 16
2.2. Дослідження цінової політики ТОВ «Армакіпсервіс» 24
Розділ 3. Напрями та шляхи вдосконалення цінової політики 31
Висновки 35
Список використаних джерел 37
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Конкурентні переваги об’єктів: суть, класифікація, управління

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні основи визначення конкурентних переваг підприємств 6
1.1. Сутність конкурентних переваг підприємства 6
1.2. Класифікація конкурентних переваг та фактори, що їх визначають 11
1.3. Методичні підходи до визначення конкурентних переваг 15
Розділ 2. Оцінка конкурентних переваг ВАТ «Ставищенський маслозавод» 21
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 21
2.2. Дослідження маркетингового середовища 24
2.3. Оцінка конкурентних переваг ВАТ «Ставищенський маслозавод» на регіональному ринку молочної продукції 33
Розділ 3. Напрями зміцнення конкурентних переваг ВАТ «Ставищенський маслозавод» 38
Висновки 47
Список використаних джерел 50
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Товарна марка та її характеристика

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади товарної марки як інструменту маркетингу 5
1.1. Визначення, сутність та значущість товарної марки для підприємства 5
1.2. Процес вибору та види товарної марки в маркетинговій діяльності 12
1.3. Взаємозв’язок товару та товарної марки 17
Розділ 2. Дослідження використання товарної марки підприємством ПАТ «Оболонь» 22
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 22
2.2. Маркетингове середовище підприємства 27
2.3. Дослідження марочної політики ПАТ «Оболонь» 34
Розділ 3. Розробка рекомендацій з оптимізації управління товарною маркою ПАТ «Оболонь» 41
3.1. Рекомендації щодо управління товарною маркою ПАТ «Оболонь» 41
3.2. Модель створення нових товарних марок ПАТ «Оболонь» 44
Висновки 51
Список використаних джерел 54
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Інтерактивні sms-, Інтернет-комунікації у директ маркетингу

1. Інтерактивні sms-комунікації у директ маркетингу 3
2. Інтернет-комунікації у директ маркетингу 8
Список використаних джерел 16

Контрольна робота з курсу “Директ маркетинг”, рік – 2011. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Визначення директ-маркетингу. Класифікація ДМ. Переваги використання ДМ для основних суб’єктів ринку

1. Визначення директ-маркетингу 3
2. Класифікація директ-маркетингу 7
3. Переваги використання директ-маркетингу для основних суб’єктів ринку 14
Список використаних джерел 18

Контрольна робота з курсу “Директ маркетинг”, рік – 2011. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Огляд сучасних технологій ДМ. Інтерактивні рішення для ДМ.

1. Огляд сучасних технологій директ-маркетингу 3
2. Інтерактивні рішення для директ-маркетингу 8
Список використаних джерел 12

Контрольна робота з курсу “Директ маркетинг”, рік – 2011. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Законодавчі основи охорони та використання персональних даних у світі

1. Законодавчі основи охорони та використання персональних даних у світі 3
Список використаних джерел 13

Контрольна робота з курсу “Директ маркетинг”, рік – 2011. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Формування маркетингової комунікаційної політики

РОЗДІЛ 2. Аналіз маркетингової комунікаційної політики ТОВ «Чайка» 3
2.1. Характеристика маркетингового середовища підприємства 3
2.2. Система маркетингових комунікацій в діяльності підприємства 15
2.3. Дослідження розвитку комунікаційної діяльності підприємства 24
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення маркетингової політики комунікацій підприємства ТОВ «Чайка» 34
3.1. Перспективи розвитку комунікаційної діяльності підприємства 34
3.2. Розробка маркетингової комунікаційної програми на майбутній період 41
3.3. Оптимізація комунікаційної політики підприємства сфери клінінгових послуг 52
Висновки і пропозиції 59

Дипломна робота (2 розділи), рік – 2012, вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Самостійна робота, маркетинг

1. Обрати підприємство для самостійної розробки проекту стратегічного маркетингу та обґрунтувати заходи стратегічного маркетингового плану 3
2. Змiст процесу планування маркетингу 6
2.1.Викладення стратегiчної мiсiї 6
2.2.Аналiз зовнішніх факторiв: привабливiсть середовища 13
2.3.Аналiз конкурентоспроможностi 26
Додатки

2012 рік, вартість 100 грн.

100
Детальніше
Маркетинг послуг

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ 5
1.1. Суб’єкти та об’єкти, особливості функціонування ринку послуг 5
1.2. Сутність та основні складові маркетингу послуг 9
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ПОСЛУГ (НА МАТЕРІАЛАХ ПП «ОРІОН-ІНТУР») 16
2.1. Характеристика напрямків та показників діяльності ПП «Оріон-Інтур» 16
2.2. Оцінка маркетингової діяльності ПП «Оріон-Інтур» 20
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ 27
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
Додатки

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Формування та оптимізація товарної політики маркетингу

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Сутність та завдання товарної політики у комплексному маркетингу виробництва підприємств 6
1.1 Товарна політика як елемент комплексного маркетингу 6
1.2 Формування асортиментних стратегій 20
1.3 Концепція упаковки та вимоги до її створення 30
Висновок до розділу 1 37
РОЗДІЛ 2. Формування товарної політики вітчизняного суб’єкта фармацевтичного ринку 39
2.1 Місце товарної політики в організації діяльності та маркетингу підприємства 39
2.2 Формування товарного асортименту та номенклатури 52
2.3 Упаковка в товарній політиці підприємства 68
Висновок до розділу 2 81
РОЗДІЛ 3. Напрями удосконалення товарної політики підприємства виробника ліків 83
3.1 Організація та впровадження маркетингових досліджень щодо застосування вимог 83
3.2 Формування асортиментних стратегій 92
3.3 Розробка концепції упаковки відповідно до вимог партнерів та споживачів 103
3.4 Розробка програми маркетингу 109
Висновок до розділу 3 118
РОЗДІЛ 4. Охорона праці 120
4.1. Аналіз умов праці на робочому місці 120
4.2. Розробка заходів з охорони праці 129
4.3. Пожежна безпека приміщення 134
4.4. Пропозиції по зниженню рівнів шуму в виробничих приміщеннях 139
4.5. Управління охороною праці на підприємстві 142
4.6. Обов’язки та дії робітників всіх підрозділів підприємства щодо забезпечення безпеки у надзвичайних ситуаціях 146
Висновки 148
Список використаних джерел 153
Додатки

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Управління якістю обслуговування покупців підприємства

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Сутність та значення управління якістю обслуговування покупців підприємства 7
1.2. Загальна характеристика системи управління якістю послуг на підприємстві 19
1.3. Система показників оцінки якості обслуговування покупців 28
Висновки до розділу 1 39
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ НА ТОВ «СОФІЯ ЛЮКС» 41
2.1. Особливості розвитку ринку металоконструкцій України 41
2.2. Оцінка системи управління якістю обслуговування покупців та система охорони праці ТОВ «Софія Люкс» 48
2.3. Діагностика конкурентоспроможності ТОВ «Софія Люкс» на ринку металоконструкцій Чернівецької області 71
Висновки до розділу 2 81
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ НА ТОВ «СОФІЯ ЛЮКС» 83
3.1. Формування ефективної системи управління якістю обслуговування покупців на товаристві 83
3.2. Визначення стратегічних пріоритетів кадрової політики з метою удосконалення якості обслуговування покупців 92
3.3. Впровадження службового етикету з метою підвищення якості обслуговування покупців 106
Висновки до розділу 3 113
Висновки 115
Список використаних джерел 120
Додатки

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Ефективність інтернет-реклами

Вступ 3
Розділ І. Методичні основи рекламної діяльності 6
1.1. Сутність та значення реклами 6
1.2. Особливості реклами в мережі Інтернет 20
1.3. Методична оцінка ефективності інтернет-реклами 30
Розділ ІІ. Характеристика господарської діяльності компанії ВАТ «УкрНет» на ринку 43
2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «УкрНет» 43
2.2. Характеристика українського ринку інтернет-реклами 53
2.3. Оцінка ефективності рекламної діяльності компанії 61
Розділ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності рекламної діяльності 71
3.1. Напрями удосконалення рекламної діяльності підприємства 71
3.2. Планування рекламної кампанії підприємства у мережі Інтернет 79
3.3. Економічна ефективність запропонованих заходів 89
Висновки 93
Список використаних джерел 96
Додатки

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Життєвий цикл товару як основа формування стратегії його просування

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування стратегій просування 6
1.1 Поняття життєвого циклу товару і його зв’язок з 4Р 6
1.2 Особливості маркетингових заходів на фазах життєвого циклу 8
1.3 Особливості просування на ринок інноваційних продуктів 15
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства ВАТ «Галактон» 26
2.1 Організаційна структура ВАТ «Галактон» та аналіз основних показників господарської діяльності 26
2.2 Планування та втілення планів щодо товарних інновацій, переваги та недоліки 33
2.3 Аналіз ринку молочної продукції та процесів її просування на ринок 43
Розділ 3. Напрямки удосконалення системи просування продукції підприємства 50
3.1 Організація маркетингових досліджень щодо вивчення потреб споживачів у нових товарах 50
3.2 Визначення етапів ЖЦТ підприємства 56
3.3 Розробка стратегії виведення на ринок товару-новинки 59
Висновки 65
Список використаної літератури 68
Додатки

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Основні завдання PR

Вступ 3
1. Сутність та особливості PR (зв’язків з громадськістю) 4
2. Основні завдання зв’язків з громадськістю 7
Висновки 11
Список використаних джерел 12

Реферат, рік – 2013, вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Правова регламентація зв’язків з громадскістю в Україні
Ессе, рік – 2013, вартість – 20 грн.
20
Детальніше
Внутрішній маркетинг персоналу у сфері надання послуг

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи внутрішнього маркетингу персоналу у сфері надання послуг 6
1.1. Сутність та роль внутрішнього маркетингу персоналу у сфері надання послуг 6
1.2. Цілі, функції та елементи внутрішнього маркетингу персоналу 15
1.3. Взаємозв’язок внутрішнього маркетингу персоналу із стратегією розвитку підприємства 24
Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності та внутрішнього маркетингу персоналу ТзОВ «Центр проектів» 31
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТзОВ «Центр проектів» 31
2.2. Оцінка внутрішнього середовища ТзОВ «Центр проектів» 38
2.3. Аналіз комплексу маркетингу підприємства 45
2.4. Оцінка внутрішнього маркетингу персоналу ТзОВ «Центр проектів» 56
Розділ 3. Напрями удосконалення внутрішнього маркетингу персоналу ТзОВ «Центр проектів» 70
3.1. Формування ефективної системи управління якістю обслуговування покупців 70
3.2. Шляхи удосконалення внутрішнього маркетингу персоналу ТзОВ «Центр проектів» 78
3.3. Впровадження службового етикету з метою підвищення якості внутрішнього маркетингу персоналу ТзОВ «Центр проектів» 88
Висновки і пропозиції 95
Список використаних джерел 99
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Аналіз ринкової ситуації в процесі стратегічного ціноутворення в маркетинговій діяльності

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади аналізу ринкової ситуації в процесі стратегічного ціноутворення 5
1.1. Сутність та характеристики стратегічного ціноутворення 5
1.2. Характеристика основних методів ціноутворення 8
1.3. Мета, завдання та послідовність аналізу ринкової кон’юнктури 15
Розділ 2. Аналіз практики ціноутворення в ПАТ «Київська фабрика «Рошен» 19
2.1. Економічна характеристика ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 19
2.2. Аналіз кон’юнктури ринку 23
2.3. Дослідження ціноутворення на продукцію ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» в рамках поточної ринкової ситуації 28
Розділ 3. Шляхи удосконалення ринкової ситуації в процесі стратегічного ціноутворення в ПАТ «Київська фабрика «Рошен» 34
3.1. Розробка стратегічних рішень з ціноутворення на підприємстві 34
3.2. Вдосконалення стратегії ціноутворення підприємства 37
3.3. Прогноз зміни ринкових позицій підприємства внаслідок реалізації запропонованих заходів 42
Висновки 45
Список використаних джерел 48
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Цінова стратегія як складова маркетингової стратегії підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегічного ціноутворення 5
1.1. Сутність ціни та її місце в маркетинговій стратегії 5
1.2. Види маркетингових стратегій ціноутворення 9
1.3. Процес формування цінової стратегії 13
Розділ 2. Аналіз ціноутворення на підприємстві ПП «Агро-Прогрес» 16
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 16
2.2. Особливості формування ціни на основні види продукції підприємства 20
2.3. Аналіз цінової стратегії підприємства ПП «Агро-Прогрес» 24
Розділ 3. Напрями удосконалення цінової стратегії на ПП «Агро-Прогрес» 27
3.1. Використання непрямих методів ціноутворення у діяльності підприємства 27
3.2. Обґрунтування маркетингової стратегії ціноутворення підприємства 29
3.3. Економічний ефект впровадження цінової стратегії на ПП «Агро-Прогрес» 33
Висновки 37
Список використаних джерел 40
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Особливості формування попиту та його еластичності в процесі ціноутворення

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади формування попиту та його еластичності в процесі ціноутворення 5
1.1. Сутність попиту та його еластичності від ціни 5
1.2. Види еластичності попиту 8
1.3. Оцінка цінової еластичності 11
Розділ 2. Формування попиту та його еластичності в процесі ціноутворення на підприємстві ТОВ «Аграрна технологічна компанія» 14
2.1. Коротка характеристика підприємства 14
2.2. Аналіз ціноутворення на ТОВ «Аграрна технологічна компанія» 19
2.3. Дослідження еластичності попиту на окремі види товарів підприємства 24
Розділ 3. Напрями удосконалення ціноутворення на ТОВ «Аграрна технологічна компанія» 28
3.1. Прогнозування попиту на окремі види продукції підприємства 28
3.2. Оптимізація методів ціноутворення для різних видів продукції підприємства 32
3.3. Удосконалення процесу ціноутворення на підприємстві 34
Висновки 41
Список використаних джерел 44
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Особливості формування ціни на послуги

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування ціни в сфері послуг 5
1.1. Сутність та значення ціни в сфері послуг 5
1.2. Методи формування ціни на підприємствах сфери послуг 7
1.3. Цінова політика на підприємствах у сфері послуг 10
Розділ 2. Дослідження практики ціноутворення на ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» 16
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» 16
2.2. Методи встановлення цін на послуги підприємства 18
2.3. Дослідження цінової політики підприємства 21
Розділ 3. Напрямки удосконалення формування ціни на послуги на ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» 26
3.1. Обґрунтування цінової стратегії підприємства 26
3.2. Впровадження стратегії знижок на ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» 30
Висновки 34
Список використаних джерел 37
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Дослідження маркетингового комплексу підприємства

1. Загальна характеристика підприємства 3
2. Дослідження маркетингового комплексу підприємства 7
3. Пропозиції щодо вдосконалення системи засобів маркетингу на підприємстві 17
Список використаних джерел 22
Додатки

ІДЗ, рік – 2013, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Маркетингова діяльність підприємства

1. Загальна характеристика підприємства. Визначення цільової аудиторії та основних конкурентів.
2. Дослідження маркетингової товарної політики підприємства (оцінка асортименту підприємства та конкурентоспроможності товарів/послуг підприємства).
3. Аналіз маркетингової цінової політики підприємства (методи ціноутворення, стратегії ціноутворення).
4. Особливості маркетингової збутової політики підприємства (методи збуту, територія охоплення (внутрішній/міжнародній маркетинг)).
5. Оцінка маркетингової комунікаційної діяльності підприємства (засоби маркетингових комунікацій + детальна характеристика кожного з них (приклади рекламних звернень), у разі наявності доступу до інформації – медіаплани, перерозподілу бюджету).
6. Критична оцінка та розробка власних пропозицій щодо подальшої маркетингової діяльності підприємства.

Реферат, рік – 2014, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Аналіз товару

1. Детальний опис товару (товар за задумом, у конкретному виконанні, з підкріпленням)
2. Класифікація товару по основних видах призначення (маркетингова класифікація)
3. Вид упаковки товару та зміст його маркування
4. Тип (сегмент) цільового ринку, де пропонується реалізовувати вибраний товар (фактори сегментування споживчого ринку)
5. Обґрунтування вибору каналів розподілу (довжина і ширина каналів розподілу)
6. Основні підходи до ціноутворення (ціль, метод і стратегія ціноутворення)
7. Основні заходи щодо стимулювання збуту
8. Обґрунтування виду обраної реклами, проект рекламного звернення
Список використаних джерел

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Управління товарним асортиментом підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи управління товарним асортиментом торговельного підприємства 7
1.1. Поняття товарного асортименту та принципи його формування 7
1.2. Фактори формування товарного асортименту торговельного підприємства 22
1.3. Показники оцінки управління асортиментом підприємства 30
Розділ 2. Аналіз управління товарним асортиментом ТОВ «Украбразив плюс» 40
2.1. Особливості розвитку функціонування торговельного підприємства 40
2.2. Дослідження структури товарного асортименту торговельного підприємства 57
2.3. Система управління товарним асортиментом торговельного підприємства 67
Розділ 3. Удосконалення управління товарним асортиментом ТОВ «Украбразив плюс» 78
3.1. Оцінка комерційного ризику в управлінні товарним асортиментом 78
3.2. Оптимізація структури товарного асортименту підприємства 82
3.3. Впровадження заходів удосконалення управління товарним асортиментом підприємства 96
Висновки 107
Список використаних джерел 113
Додатки

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Управління маркетинговою діяльністю підприємства

Вступ 3
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Роль, зміст та значення маркетингової діяльності підприємства 6
1.2. Основні підходи до управління маркетинговою діяльністю на підприємстві 16
1.3. Показники оцінки ефективності управління маркетинговою діяльністю торговельного підприємства 30
Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» 44
2.1. Дослідження комплексу маркетингу ТОВ «Порше Україна» 44
2.2. Аналіз управління маркетинговою діяльністю на підприємстві 57
2.3. Визначення ефективності управління маркетинговою діяльністю ТОВ «Порше Україна» 66
Розділ 3. РОЗРОБКА УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» 74
3.1. Розробка плану заходів щодо удосконалення маркетингової діяльності підприємства 74
3.2. Вибір маркетингової стратегії підприємства 83
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів 93
Висновки 100
Список використаних джерел 103
Додатки

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Страхування фізичних осіб

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СТРАХУВАННЯМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 6
1.1 Сутність страхування фізичних осіб 6
1.2 Механізм страхування фізичних осіб 20
1.3 Інструментарій управління страховими ризиками 32
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ СТРАХУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 42
2.1 Загальна характеристика та фінансовий стан СК «ПРОСТО-страхування» 42
2.2 Аналіз фінансової стійкості та надійності СК «ПРОСТО-страхування» на конкурентному ринку страхування 53
2.3 Аналіз динаміки та структури страхування фізичних осіб в СК «ПРОСТО-страхування» 62
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ СТРАХУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 70
3.1 Вдосконалення інструментарію управління страхуванням фізичних осіб 70
3.2 Управління прийнятими на страхування договорами фізичних осіб 81
Висновки 92
Список використаних джерел 98
Додатки 105

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Маркетингове забезпечення діяльності організації

ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ…………………………….6
1.1. Суть та функції маркетингу в управлінні підприємством…………….6
1.2. Концепції управління маркетингом та контроль за здійсненням маркетингових заходів…………………………………………………..11
1.3. Маркетинг в плануванні діяльності підприємства……………………19
1.4. Місце маркетингової діяльності на підприємстві………………………28
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………38
2.1. Техніко-економічна характеристика Спільного підприємства «Фішер-Мукачево»……………………………………………………………………..38
2.2. Оцінка фінансово-майнового стану підприємства…………………….45
2.3. Аналіз маркетингового середовища СП « Фішер- Мукачево»…………56
РОЗДІЛ ІІІ. ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………..71
3.1. Побудова сучасної служби маркетингу підприємства…………………71
3.2. Розробка заходів удосконалення інструментів маркетингу на підприємстві……………………………………………………………………81
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………94
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..99
ДОДАТКИ

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Оцінка та підвищення якості обслуговування споживачів

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади управління якістю обслуговування споживачів підприємства 5
1.1. Сутність та значення якості обслуговування споживачів підприємства 5
1.2. Система показників оцінки якості обслуговування споживачів 11
1.3. Управління якістю торговельного обслуговування 16
Розділ 2. Дослідження якості обслуговування споживачів на ТОВ «Олімпік агро» 19
2.1. Аналіз фінансово-економічних показників ТОВ «Олімпік агро» 19
2.2. Характеристика маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Олімпік агро» 24
2.3. Оцінка системи управління якістю обслуговування споживачів підприємства 27
Розділ 3. Напрями підвищення якості обслуговування споживачів на ТОВ «Олімпік агро» 31
3.1. Формування ефективної системи управління якістю обслуговування споживачів на підприємстві 31
3.2. Визначення стратегічних пріоритетів кадрової політики з метою удосконалення якості обслуговування споживачів 36
Висновки 43
Список використаних джерел 46
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн

120
Детальніше
Аналіз товару

1. Детальний опис товару (товар за задумом, у конкретному виконанні, з підкріпленням).
2. Класифікація товару по основних видах призначення (маркетингова класифікація).
3. Вид упаковки товару та зміст його маркування.
4. Тип (сегмент) цільового ринку, де пропонується реалізовувати вибраний товар (фактори сегментування споживчого ринку).
5. Обґрунтування вибору каналів розподілу (довжина і ширина каналів розподілу).
6. Основні підходи до ціноутворення (ціль, метод і стратегія ціноутворення).
7. Основні заходи щодо стимулювання збуту.
8. Обґрунтування виду обраної реклами, проект рекламного звернення.

Контрольна робота, 10 сторінок, рік – 2014, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Оцінка і підвищення якості продукціі, що виробляється (послуг)

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади якості продукції 5
1.1. Якість продукції як економічна категорія 5
1.2. Показники, що характеризують якість продукції на підприємстві 9
1.3. Методика оцінки якості продукції 11
Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності та якості продукції пiдпpиємcтвa CТOВ «Нивa» 16
2.1. Opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнa xapaктеpиcтикa пiдпpиємcтвa CТOВ «Нивa» 16
2.2. Aнaлiз мapкетингoвoгo cеpедoвищa пiдпpиємcтвa CТOВ «Нивa» 26
2.3. Оцінка якості продукції CТOВ «Нивa» 34
Розділ 3. Напрями підвищення якості продукції CТOВ «Нивa» 38
3.1. Заходи із підвищення якості сільськогосподарської продукції підприємства 38
3.2. Економічний ефект від запропонованих заходів 44
Висновки 47
Список використаних джерел 49
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Маркетингові дослідження ринку зерна

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи проведення маркетингових досліджень ринку 6
1.1. Сутність та класифікація маркетингових досліджень 6
1.2. Етапи проведення маркетингового дослідження ринку 17
1.3. Особливості маркетингового дослідження ринку 24
Розділ 2. Маркетингові дослідження ринку зерна на підприємстві ТОВ «Козацьке» 34
2.1. Opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнa xapaктеpиcтикa пiдпpиємcтвa 34
2.2. Маркетингові дослідження українського ринку зерна 44
2.3. Аналіз інструментів комплексу маркетингу ТОВ «Козацьке» 55
Розділ 3. Напрями удосконалення маркетингового дослідження ринку зерна на ТОВ «Козацьке» 66
3.1. Вдосконалення інформаційного забезпечення проведення маркетингових досліджень на підприємстві 66
3.2. Прогноз кон’юктури українського ринку зерна 66
3.3. Прогнозування попиту на зернову продукцію ТОВ «Козацьке» 80
Висновки 86
Список використаних джерел 90
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Сегментування споживчого ринку

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи сегментування споживчого ринку 5
1.1. Сутність та роль сегментування ринку 5
1.2. Етапи сегментування споживчого ринку 9
1.3. Принципи та методи сегментування споживчого ринку 13
Розділ 2. Дослідження маркетингового середовища та споживчого ринку ТОВ «Березнянський» 17
2.1. Opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнa характеристика ТОВ «Березнянський» 17
2.2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 22
2.3. Сегментація споживчого ринку товарів підприємства 26
Розділ 3. Напрями покращення маркетингового дослідження споживчого ринку на ТОВ «Березнянський» 29
3.1. Удосконалення маркетингового дослідження споживчого ринку на підприємстві 29
3.2. Економічний ефект від запропонованих заходів 34
Висновки 37
Список використаних джерел 39
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
ЗВІТ з виробничої практики з курсу «Маркетингові дослідження»

Вступ 3
Розділ І. Загальне ознайомлення з організацією роботи підприємства 4
1.1. Ознайомлення з історією створення підприємства 4
1.2. Дослідження напрямків проходження інформаційних потоків (зовнішніх і внутрішніх) на основі вивчення виробничої та організаційної структури 5
1.3. Компонування маркетингової інформаційної системи 11
Розділ ІІ. Аналіз маркетингового середовища підприємства 13
2.1. Аналіз внутрішнього середовища підприємства 13
2.1.1.Портрет ресурсного потенціалу підприємства на основі вторинної інформації 13
2.2. Аналіз факторів маркетингового середовища прямого та непрямого впливу на підприємство 20
Розділ ІІІ. Звіт про проведення маркетингового дослідження на основі опрацювання вторинної та синдикативної інформації 26
3.1. Розробка концепції маркетингового дослідження 26
3.1.1.Виявлення проблем і підпроблем шляхом побудови «дерева проблем маркетингових досліджень» 26
3.1.2. Формування цілей дослідження 27
3.1.3. Розробка робочої гіпотези 29
3.2. Планування маркетингового дослідження 29
3.2.1. Розробка програми дослідження й аналізу даних 29
3.2.2. Планування збирання первинної, або «польової» інформації з визначенням: методів дослідження, знарядь дослідження, плану вибірки, способів зв’язків з аудиторією 30
3.3. Аналіз та інтерпретація зібраної інформації 32
3.4. Представлення отриманих результатів 35
Розділ IV. Основні шляхи удосконалення діяльності на підприємстві 48
Висновки 58
Список використаних джерел 59
Додатки

Звіт, рік – 2014, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Маркетингові дослідження у системі маркетингової інформації

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи маркетингових досліджень у системі маркетингової інформації 6
1.1. Сутність та класифікація маркетингових досліджень 6
1.2. Етапи проведення маркетингового дослідження 12
1.3. Маркетингова інформаційна система підприємства 15
Розділ 2. Маркетингові дослідження ринку груш на підприємстві ТОВ «Сварог-Буковина» 20
2.1. Сучасний стан ринку плодової продукції України 20
2.2. Визначення цільових сегментів споживачів та задоволеності якістю продукції ТОВ «Сварог-Буковина» 26
Розділ 3. Напрями удосконалення маркетингового дослідження ринку груш на ТОВ «Сварог-Буковина» 33
3.1. Обґрунтування маркетингової стратегії сегментації та вибору цільового ринку 33
3.2. Вдосконалення інформаційного забезпечення проведення маркетингових досліджень на підприємстві 37
Висновки 43
Список використаних джерел 46
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Управління асортиментом роздрібного торговельного підприємства

Вступ 3
Розділ 1 Теоретичні аспекти управління асортиментом торговельного підприємства 7
1.1. Поняття, показники та властивості товарного асортименту роздрібного підприємства 7
1.2. Фактори, які впливають на формування та управління асортиментом товарів 18
1.3. Етапи розробки асортиментної політики торговельного підприємства 28
Розділ 2 Аналіз особливостей управління асортиментом торговельного підприємства 36
2.1. Характеристика організаційної структури та господарсько-економічної діяльності ТОВ «Універсам» 36
2.2. Дослідження особливостей формування структури товарного асортименту ТОВ «Універсам» 46
2.3. Фактори, які впливають на товарне забезпечення та управління товарним асортиментом ТОВ «Універсам» 55
Розділ 3. Напрями вдосконалення управління асортиментом товарів ТОВ «Універсам» 64
3.1. Стратегії, які застосовуються для управління товарним асортиментом 64
3.2. Можливості вдосконалення політики управління асортиментом ТОВ «Універсам» 75
3.3. Шляхи підвищення ефективності закупівельної діяльності торговельного підприємства 84
Висновки та пропозиції 93
Список використаних джерел 97
Додатки 105

Магістерська робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Маркетинг та його місце в розвитку підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи маркетингу та його місця в розвитку підприємства 6
1.1. Сутність, завдання, функції та принципи маркетингу 6
1.2. Теорія розвитку сучасного маркетингу 13
1.3. Значення маркетингу як визначального чинника розвитку підприємства 22
Розділ 2. Економічний аналіз та оцінка ефективності маркетингової діяльності на ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» 30
2.1. Загальна характеристика підприємства 30
2.2.Аналіз показників господарської діяльності підприємства 33
2.3. Аналіз ринку кондитерських виробів та напрямків діяльності служби маркетингу підприємства 41
2.4. Оцінка ефективності маркетингової діяльності на підприємстві 54
2.5. Напрями вдосконалення системи засобів маркетингу на підприємстві 60
Висновки 68
Список використаних джерел 70
Додатки 75

Бакалаврська робота, рік – 2015, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Звіт з практики “маркетинг”

Розділ 1. Загальне ознайомлення з організацією роботи підприємства 3
1.1 Історія створення підприємства 3
1.2 Виробнича та організаційна структура підприємства 6
Розділ 2. Організація маркетингової діяльності підприємства 11
2.1 Місце та роль маркетингової служби підприємства 11
2.2 Аналіз маркетингових досліджень які проводяться на підприємстві 14
2.2.1 Аналіз фінансового стану підприємства 14
2.2.2 Аналіз дослідження ринку підприємства 19
2.2.3 Аналіз дослідження споживачів та конкурентів 27
2.3 Розробка та впровадження комплексу маркетинг-міксу 40
2.3.1 Товарна політика підприємства 40
2.3.2 Цінова політика підприємства 44
2.3.3 Політика розповсюдження 47
2.3.4 Комунікаційна політика 50
2.4 Система завоювання ринку та позиціювання послуг 54
2.5 Організація маркетингового планування 56
2.6 Система маркетингового контролю 58
Розділ 3. Основні шляхи удосконалення маркетингової діяльності підприємства 60
Список використаних джерел 65
Додатки 67

Звіт з практики, 2015 рік, ціна – 150 грн.

150
Детальніше
Імідж товару в маркетинговій товарній політиці підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи створення та управління іміджем товару підприємства 5
1.1 Сутність іміджу товару, процес його формування та місце в маркетинговій політиці підприємства 5
1.2 Сучасні засоби управління іміджем товару 10
Розділ 2. Аналіз стану іміджелогії товару в системі товарної політики підприємства 17
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 17
2.2. Аналіз товарної марки (знака) 24
2.3. Аналіз рекламної підтримки іміджу товару 29
2.4. Складові та комплексне оцінювання іміджу товару 34
Розділ 3. Обґрунтування основних напрямів та пропозицій щодо підтримання та поліпшення іміджу товарів підприємства 39
3.1. Основні напрями щодо удосконалення іміджу товарів підприємства 39
Висновки 45
Список використаної літератури 48
Додатки 50

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Управління рекламною діяльністю на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Концептуальні засади рекламної діяльності підприємства за умов сучасного ринку 5
1.1. Сутність та значення реклами як ефективного інструменту маркетингового комунікаційного процесу підприємства 5
1.2. Механізм рекламної діяльності сучасного підприємства 11
1.3. Планування рекламної діяльності підприємства 17
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Універсам» 24
2.1. Виробничо-господарська діяльність ТОВ «Універсам» 24
2.2. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ «Універсам» 29
2.3. Оцінка управління рекламною діяльністю на підприємстві 35
Розділ 3. Напрями покращення управління рекламною діяльністю ТОВ «Універсам» 44
3.1. Планування як засіб удосконалення рекламної діяльності підприємства 44
3.2. Удосконалення управління рекламною діяльністю ТОВ «Універсам» 48
3.3. Економічна ефективність запропонованих заходів 55
Висновки 59
Список використаної літератури 62
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Дослідження кон’юнктури ринку кукурудзи України

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи дослідження кон’юнктури товарного ринку 6
1.1 Поняття ринкової кон’юнктури та цілі її аналізу 6
1.2. Підходи та методи аналізу кон’юнктури 16
1.3 Ключові кон’юнктуро утворюючі фактори на ринку зерна 28
Розділ 2. Кон’юнктурний аналіз ринку кукурудзи 35
2.1. Стан та тенденції розвитку українського ринку кукурудзи 35
2.2. Аналіз кон’юнктури світового ринку кукурудзи 46
2.3. Характеристика економічно-господарської та маркетингової діяльності ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» 57
Розділ 3. Напрями зміни кон’юнктури ринку кукурудзи та вдосконалення її дослідження 71
3.1. Прогноз кон’юнктури українського ринку кукурудзи 71
3.2. Прогноз попиту ринкових сегментів на кукурудзу та продукти її переробки 80
3.3. Обґрунтування маркетингової стратегії підприємства на основі прогнозу кон’юнктури 87
Висновки 98
Список використаних джерел 102
Додатки 109

Магістерська робота, рік – 2015, вартість – 600 грн.

600
Детальніше
Показники стану загальноекономічної кон*юктури

1. Показники стану загальноекономічної кон’юнктури 3
2. Задачі. 9
Список використаних джерел 18
Задача 1.
Менеджер фірми, яка виробляє безалкогольні напої, припускає три ймовірні результати впровадження нової марки. За оптимістичним прогнозом – у випадку виявлення споживачами прихильності до неї є можливість досягти частки ринку більше 10% і прибутку у 900 + 10*k тис. грн. за найбільш ймовірною оцінкою частка ринку може скласти 3%-10%, а фінансовий результат досягне 300 + 10*k тис. грн. прибутку. За песимістичним прогнозом, частка ринку має бути менша, ніж 3% і збитки сягнуть до розміру 600 +10*k тис. грн. Первісне опитування експертів показало, що вони розглядають наступну ймовірність трьох вищезазначених варіантів відповідно як 0,3; 0,5 та 0,2. На основі оцінки цінності маркетингової інформації визначити максимальну вартість результатів маркетингового дослідження.
Задача 2.
Визначити потенційної місткості ринку картоплі по Україні, якщо за даними анкетного опитування доросла людина споживає за місяць 5 + (0,01*(2*19+20)) кг картоплі, а статистичні дані щодо чисельності населення по вікових групах та рекомендовані коефіцієнти перерахунку наведені у таблиці:
Вік, років Вікова структура населення, % Чисельність населення, млн. осіб, Ni Коефіцієнт перерахунку норми споживання в залежності від віку Норма споживання, кг
До 1 0,86 0,25
1-4 4 0,35
5-9 6,6 0,50
10-14 7,74 0,65
15-19 7,24 0,80
20-24 7,22 0,90
Дорослі 46,84 1,00
Пенсіонери 19,5 0,90
РАЗОМ 100,0 46,4383 + 0,2*19
Задача 3.
Львівська кондитерська фабрика “Світоч” планує вийти з новою маркою карамелі на певний географічний регіон. Визначте місткість ринку для товару в цьому географічному регіоні, якщо відомі такі дані:
• чисельність населення даного регіону m= 28700 +50*19 осіб.
• середньомісячний дохід на душу населення Д = 1059 + 30*19 грн/особу.
• питома вага коштів, що їх витрачають з отриманого доходу на продукти харчування, К1 = 32 + 0,1(2*19+10) %.
• питома вага коштів, що їх витрачають на кондитерські вироби, К2 = 5 + 0,1(2*19+10) %, із суми, яку описує коефіцієнт К1.
• питома вага коштів, що їх витрачають на цукерки, К3 = 47 + 0,1(2*19+10) % із суми, яка визначається коефіцієнтом К2.
• питома вага коштів, що їх витрачають на карамельні цукерки, К4 = 25 + 0,1(2*19+10) %, із суми, яку визначає коефіцієнт К3.
Задача 4.
У процесі панельних досліджень ринку відеокамер м. Києва були одержані такі дані:
• в реалізації відеокамер задіяні 563 + 10*k магазини;
• з них 106 + 10*19 брали участь у панельних дослідженнях;
• запас відеокамер різних марок на складах цих 106 + 10* k магазинів становив: на 1 січня 2010 р. 7123 + 10*k од., на 1 березня 2010 р. – 2316 + 10*k од.;
• у січні 2010 р. буде закуплено 21600 + 10*k відеокамер різних марок, у лютому 2010 р. — 18102 + 10*k од.
Визначте місткість ринку відеокамер м. Києва в 2010 р.
Задача 5.
На ринку харчових концентратів в певному географічному регіоні функціонують три підприємства фірма «Надія», ЗАТ «Троянда», ТОВ «Вікар». Вони є конкурентами і витрачають на маркетингові заходи в рік відповідно фірма «Надія» В1= 30000 + 3000*k грн., ЗАТ «Троянда» В2 = 22000 + 3000*k грн., ТОВ «Вікар» В3 = 16000 + 3000*k грн. з відповідною ефективністю витрат коштів Е1 = 0,85, Е2= 1,3, Е3 = 0,95. Визначити частки ринку цих підприємств.

Контрольна, рік – 2015, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Міжнародний маркетинг агропродовольчої продукції

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні основи міжнародного маркетингу агропродовольчої продукції 5
1.1. Зміст сучасної парадигми міжнародного маркетингу 5
1.2. Аграрний маркетинг та особливості його формування на підприємстві 10
1.3. Підходи до формування міжнародного маркетингового комплексу на аграрному підприємстві 14
Розділ 2. Дослідження комплексу маркетингу на прикладі ПП «Олдер» 17
2.1. Екoнoмiкo-oрганiзацiйна характеристика пiдприємства ПП «Олдер» 17
2.2. Дослідження експортного потенціалу сільського господарства України 21
2.3. Аналіз маркетингового комплексу ПП «Олдер» 25
Розділ 3. Напрямки вдосконалення міжнародного маркетингу аграрних підприємств 31
3.1. Вибір зарубіжного ринку для покращення експортного потенціалу аграрного підприємства 31
3.2. Формування комплексу маркетингу на основі досліджень кон’юнктури світового ринку 35
Висновки 40
Список використаних джерел 43
Додатки 47

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Маркетингові засади конкурентоспроможності підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства на засадах маркетингу 7
1.1. Поняття конкурентоспроможності підприємства, суть, критерії, принципи та види 7
1.2. Концептуальні засади формування конкурентоспроможності підприємства 16
1.3. Методичні підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства 26
Розділ 2. Діагностика конкурентоспроможності та аналіз маркетингової діяльності ВСК «Міжгір’я» 40
2.1. Загальна характеристика підприємства ВСК «Міжгір’я» 40
2.2. Аналіз рівня конкурентоспроможності ВСК «Міжгір’я» та визначення конкурентних позицій підприємства 48
2.3. Оцінка ефективності використання маркетингових інструментів у процесі здобуття конкурентних переваг 58
Розділ 3. Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі впровадження комплексу маркетингових заходів 70
3.1. Розробка комплексу маркетингових стратегій для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства 70
3.2. Пропозиції щодо удосконалення маркетингової діяльності ВСК «Міжгір’я» 79
Висновки 95
Список використаних джерел 99
Додатки 107

Магістерська робота, рік – 2015, вартість – 600 грн.

600
Детальніше
Вдосконалення маркетингової збутової політики

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади маркетингової збутової політики 6
1.1. Поняття збутової політики та принципи її формування 6
1.2. Форми організації оптової торгівлі 16
1.3. Види роздрібної торгівлі та основи збутової логістики 24
1.4. Методичні засади оцінювання ефективності збутової політики підприємства 34
Розділ 2. Діагностика маркетингової збутової політики ТОВ «Фора» 42
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 42
2.2. Аналіз маркетингової збутової політики підприємства 51
2.3. Діагностика процесу управління збутовою політикою підприємства 64
Розділ 3. Напрями вдосконалення маркетингової збутової політики підприємства ТОВ «Фора» 76
3.1. Удосконалення комплексу маркетингових заходів у формуванні маркетингової збутової політики підприємства 76
3.2. Пропозиції щодо удосконалення роботи з постачальниками 88
3.3. Розробка комплексу маркетингових стратегій підприємства 96
Висновки 102
Список використаних джерел 106
Додатки 112

Магістерська робота, рік – 2015, вартість – 600 грн.

600
Детальніше
Оцінка доцільності виходу на фармацевтичний ринок нового продукту
Вступ 3
РОЗДІЛ І. СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ 6
1.1. Аналіз діяльності підприємства на ринку 6
1.2. Аналіз маркетингового середовища 16
1.3. Діагностика маркетингової управлінської проблеми 25
Висновки до першого розділу 28
РОЗДІЛ ІІ. ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 30
2.1. Методологія дослідження 30
2.2. Визначення цілі та завдань дослідження 39
2.3. Планування та організація збору даних 47
Висновки до другого розділу 53
РОЗДІЛ ІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 55
3.1. Збір та аналіз даних 55
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємства 71
3.3. Економічне обґрунтування ефективності маркетингових заходів 75
Висновки до третього розділу 83
РОЗДІЛ IV. ОХОРОНА ПРАЦІ 85
Висновки 97
Список використаної літератури 103
Додатки 107
Дипломна робота, рік – 2016, вартість – 600 грн.
600
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК