Історія

Iракська вiйна початку 20 ст.:причини та проблеми
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ІРАКУ ЯК ОКРЕМОЇ ДЕРЖАВИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 6
1.1. Історія території Іракської держави. 6
1.2. Значення Іраку в контексті інтересів Британської імперії. 10
1.3. Народження сучасного Іраку: особливості геополітичної ситуації країни у ХХ столітті. 13
РОЗДІЛ 2. ПЕРЕБІГ ВОЄННИХ ДІЙ ПІД ЧАС ВПРОВАДЖЕННЯ МЕСОПОТАМСЬКОЇ КАМПАНІЇ В ІРАКУ 20
2.1. Передумови та реалізація першого британського вторгнення до Іраку. 20
2.2. Захоплення Багдада. 24
РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІРАКУ В РЕЗУЛЬТАТІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 41
Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.
60
Детальніше
Iракська вiйна початку 21 ст.:причини та проблеми
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ В ІРАКУ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ХРОНОЛОГІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ США І ІРАКОМ. 7
РОЗДІЛ 2. ВТОРГНЕННЯ США ДО ІРАКУ У 2003 РОЦІ: ПОЛІТИЧНО – ЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ 30
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНА ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В ІРАКУ 37
ВИСНОВКИ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 52
Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.
60
Детальніше
Гетьман Богдан Хмельницький: особистість й епоха історії України

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ПОСТАТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. 7
РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІЙН. 26
РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНИЦЬКА ПОЛІТИКА ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО. 47
РОЗДІЛ 4. РОЛЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В УКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОГО –МОСКОВСЬКОГО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 61
ВИСНОВКИ 89
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 94

Дипломна робота, 2007р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Політичний етап розвитку українського національно-визвольного руху 1900-1917 рр.

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ 7
1.1 Досвід світових та вітчизняних досліджень з питань українського націоналізму. 7
1.2. Націоналізм в українській інтелектуальній традиції. 19
РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИКО – КУЛЬТУРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ НА НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 23
2.1 Соціально-економічне та політичне становище Наддніпрянської України в складі Російської імперії. 23
2.2 „Українській П’ємонт” на Галичині та його вплив на національно-визвольний рух Наддніпрянської України. 28
2.3 Перші українські політичні партії Наддніпрянщини. Утворення РУП та її діяльність. 32
РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА ЗА НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВА НА НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ НА МЕЖІ КІНЦЯ 19- ПОЧ. 20 СТОЛІТТЯ 40
3.1 Революція 1905 року та пожвавлення політичної активності. 40
3.2 Післяреволюційна криза. Національно – визвольний рух у період „столипінських” реформ. 49
3.3 Українській національно-визвольний рух в розрізі концепції М. Гроха. 58
ВИСНОВКИ 63
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 69

Дипломна, 2007р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Структура та форми господарювання в Росії та Україні в XV сторіччі

ПЛАН 2
ВСТУП 3
1. Структура та форми господарювання в Росії в XV сторіччі. 5
2. Структура та форми господарювання в Україні в XV сторіччі. 9
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 18

Контрольна, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Україна на міжнародній арені завершального етапу Другої світової війни та у другій половині 40-х років

ПЛАН 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ДЛЯ СВІТУ ТА УКРАЇНИ 6
РОЗДІЛ 2. ВИТОКИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 15
РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ У ПОВОЄННІ РОКИ 28
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 43

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Культура Київської Русі

Вступ……………………………………………………………….3
1. Писемність, освіта та наукові знання………………………….4
2. Література……………………………………………………….7
3. Архітектура………………………………………………………10
4. Образотворче мистецтво………………………………………..13
5. Музика і театр……………………………………………………16
Висновки……………………………………………………………18
Список використаної літератури………………………………….19

Контрольна робота, 2010 рік. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Українські землі в складі російської та австро-угорської імперій

ВСТУП………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ
РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ………………………..5
1.1. Українські землі у складі Російської імперії……………………………5
1.2. Становище західноукраїнських земель у складі Австро-угорської
імперії…………………………………………………………………………..9
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ
РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ……………………….13
2.1. Національно-культурне відродження у складі Російської імперії……13
2.2. Пробудження національного життя у складі Австро-угорської
імперії………………………………………………………………………….17
РОЗДІЛ 3. РЕВОЛЮЦІЙНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ РУХИ НА
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА
АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ……………………………………………19
3.1. Революційні та національні рухи в Російській імперії…………………19
3.2. Початки українського національного руху в Австро-угорській
імперії………………………………………………………………………….26
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………34
ДОДАТКИ……………………………………………………………………..37

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Карпатська Україна

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ 6
1.1 Початок державотворення Карпатської України 6
1.2. Хустський конгресс 12
1.3 Гуцульська республіка 14
1.4 Створення Центральної Руської Народної Ради 19
РОЗДІЛ ІІ. КАРПАТСЬКА УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ТА ЇЇ СТАТУС 25
2.1 Державно-правовий статус у складі Чехословацької республіки 25
2.2 Мюнхенська конференція 29
2.3 Переговори в Комарно 34
2.4 Віденський арбітраж 36
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОГОЛОШЕННЯ АВТОНОМІЇ І НЕЗАЛЕЖНОСТІ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ 39
3.1 Політична діяльність автономних урядів 39
3.2 Вибори до Сойму Карпатської України 47
3.3 Проголошення незалежності 49
ВИСНОВКИ 54
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 58

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 120 грн.

120
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК