Інші предмети

Інформаційна експансія Заходу

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКСПАНСІЇ 7
1.1. Інформація як інститут (маніпуляція, дезінформація, PR) 7
1.2. Інформаційна експансія (історія питання, розвиток). 11
РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ КРАЇН ЗАХОДУ НА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ 17
2.1. Інтернет ресурси, як інструмент впливу. 17
2.2. Роль телебачення та радіо в інформаційній сфері України. 18
2.3. Друковані ЗМІ у формуванні громадської думки в Україні. 23
РОЗДІЛ 3. РОЛЬ ЕКСПАНСІЇ 27
3.1. Протидія експансії з боку українських ЗМІ. 27
3.2. Інтереси країн Заходу в інформаційному просторі України. 30
ВИСНОВКИ 35
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА 38

Курсова, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Бюджетний процес на місцевому рівні та роль органів Державного казначейства

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Теоретико-методологічні засади бюджетного процесу на місцевому рівні………………………………………………………………………………..5
1.1.Поняття та суть бюджетного процесу………………………………………5
1.2. Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні та їх характеристика……8
2. Бюджетний процес на місцевому рівні на прикладі бюджету
Вінницької області……………………………………………………………….15
2.1. Виконання дохідної частини бюджету……………………………………..15
2.2. Виконання видаткової частини бюджету Вінницької області……………20
3. Шляхи вдосконалення бюджетного процесу на місцевому рівні………….24
Висновки………………………………………………………………………….31
Список використаної літератури………………………………………………..33

Курсова, казначейська справа, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Валютне регулювання

1. Регулювання валютного курсу………………………………………………………………………..3
2. Основні види валютних операцій……………………………………………………………………6
3. Структура платіжного балансу відповідно до міжнародних стандартів……………9
4. Причини обмеження використання іноземної валюти як засобу платежу на території України……………………………………………………………………………………………..14
5. Роль міжнародних фінансових організацій у міжнародних
валютних відносинах держав…………………………………………………………………………..16
Список використаної літератури………………………………………………………………………18

Контрольна, 2008р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Видання Книжкової палати України та їх роль в інформаційному забезпечені книготорговельної діяльності

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 5
РОЗДІЛ ІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СЬОГОДЕННЯ 13
2.1 Сучасний асортимент видань Книжкової палати України. 13
2.2 Історія основної видавничої діяльності Книжкової палати України, та проекти, спрямовані на інформаційне забезпечення книготорговельної діяльності. 16
2.3 Сучасні проблеми та перспективи розвитку книготорговельної діяльності в Україні та аналіз позитивного міжнародного досвіду. 27
РОЗДІЛ 3 СУЧАСНИЙ СТАН ДІЯЛЬНОСТІ КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ У НАПРЯМКУ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 34
3.1 Аналіз серійного видання Книжкової палати України („Вісник Книжкової палати України”). 34
3.2. Роль Книжкової палати України у впровадженні Стратегічного плану розвитку видавничої справи в Україні у 2007 – 2008 роках. 38
ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 44

Курсова з бібліографії, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Види мистецтв

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
1. Мистецтво як засіб пізнання світу……………………………………………………..5
2. Система та класифікація видів мистецтва………………………………………..14
3. Загальна характеристика видів мистецтва……………………………………….
Висновок…………………………………………………………………………………………….21
Список використаної літератури…………………………………………………………..22

Реферат, 2007р. Вартість 20 грн.

20
Детальніше
Вплив ЗМІ на політичний вибір молоді

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТИТУТ 6
РОЗДІЛ ІІ. СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ 13
РОЗДІЛ ІІІ. РОЛЬ ЗМІ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОГО ВИБОРУ МОЛОДІ. 16
ВИСНОВКИ 28
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 30

Курсова, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Головні напрямки бюджетної політики в Україні

Вступ………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики……………………..5
1.1. Сутність та зміст бюджетної політики України………………………………5
1.2. Засади визначення пріоритетів бюджетної політики держави…………10
Розділ 2. Бюджетна політика України в умовах трансформаційної економіки..17
2.1. Вплив бюджетної політики на розвиток національної економіки……17
2.2. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та
механізми її реалізації……………………………………………23
2.3. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку
України…………………………………………………….29
Розділ 3. Основні напрями підвищення ефективності бюджетної політики…….36
3.1. Реформування податкової системи як елемент посилення стимулюючих функцій бюджетної політики……………………………………..36
3.2. Вдосконалення системи бюджетного планування…………………….42
Висновки…………………………………………51
Список використаних джерел………………….53
Додаток

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Державна система стандартизації

Вступ 3
1. Теоретичні основи стандартизації 4
2. Організація роботи зі стандартизації в Україні 6
3. Стандарти та їх застосування 12
4. Системи стандартів 18
5. Порядок впровадження стандартів 23
Висновки 25
Список використаної літератури 27

Контрольна з предмету Правове регулювання підприємницької діяльності, 2009р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Доходи бюджету в системі фінансових ресурсів держави

ВСТУП 3
Розділ 1. Теоретичні засади наповнення доходної частини державного
бюджету 5
1.1. Економічна суть і види фінансових ресурсів держави 5
1.2. Суть, роль, значення та структура державних доходів 7
1.3. Нормативно-правове забезпечення доходів державного бюджету 12
Розділ 2. Аналіз формування доходів державного бюджету України за
2005-2007рр 15
2.1. Оцінка податкових надходжень 15
2.2. Аналіз неподаткових та інших надходжень до бюджету 26
Розділ 3. Основні чинники зростання надходжень до державного
бюджету 34
3.1. Зарубіжний досвід регулювання надходжень до державного бюджету 34
3.2. Основні шляхи оптимізації надходжень до державного бюджету 39
ВИСНОВКИ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Еволюція римо-католицької церкви

Вступ…………………………………………………………………….…….…….3
1. Особливості розвитку середньовічного суспільства…………….……….……5
1.1. Поняття “середні віки” і середньовічного суспільства………….……5
1.2. Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві………….………6
2. Римо – католицька церква: основні поняття…………………………….…….14
2.1. Характерні риси та особливості церковного устрою католицизму…14
2.2. Процес становлення Римо-католицької церкви………………………16
2.3. Положення й структура Римсько-католицькій церкви……………………17
2.4. Римо-Католицька Церква Японії……………………………………………………21
2.5. Римо-Католицька Церква в Україні……………………………………………….21
3. Римо-католицизм у контексті релігійних шукань українців……………………….28
Висновки……………………………………………………………………………………44
Список використаної літератури……………………………………….47
Додатки………………………………………………………………..49

Курсова з релігієзнавства, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Здоров’я майбутніх батьків і дитини

ВСТУП 3
1. ЩО ТРЕБА ЗНАТИ МАЙБУТНІМ БАТЬКАМ 4
2. ФІЗІОЛОПЧНО ЗРІЛА ТА НЕЗРІЛА ДИТИНА 7
3. МЕТОДИКА КОМПЕНСАЦІЇ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ НЕЗРІЛОСТІ 10
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 13

Реферат, 2008р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Корекційна спрямованість формування мотивів пізнавальної діяльності у дітей з недоліками інтелекту

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ УЧБОВОЇ МОТИВАЦІЇ 5
РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ НЕДОЛІКАМИ ІНТЕЛЕКТУ 17
РОЗДІЛ 3 РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ (ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 26
3.1. Виявлення рівня розвитку пізнавальних процесів розумово відсталих школярів. 26
3.2. Розвиток пізнавальних процесів у школярів із вадами інтелекту. 31
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 39

Курсова з дефектології, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Кошторис бюджетної установи: складання, виконання, контроль

Вступ 3
1. Характеристика кошторису доходів і видатків бюджетних установ 5
1.1 Поняття кошторису та його складові 5
1.2 Сутність та принципи кошторисного фінансування бюджетних установ 12
2. Механізм кошторисного фінансування Міської клінічної лікарні №2 18
2.1 Напрямок використання коштів МКЛ №2 18
3. Шляхи вдосконалення кошторисного фінансування бюджетних установ 28
Висновки 33
Список використаних джерел 35
Додатки 38

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Методи, що використовуються для формування політики ціноутворення в галузі зв’язку

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади ціноутворення в галузі зв’язку………………………………4
1.1. Сутність політики ціноутворення в галузі зв’язку……………………………………..4
1.2. Місце вибору методів ціноутворення в процесі розробки цінової політики підприємства зв’язку……………………………………………………………………………………….6
Розділ 2. Аналіз методів ціноутворення, що застосовуються в галузі зв’язку…….9
2.1. Дослідження витратних методів ціноутворення………………………………………..9
2.2. Маркетингові методи ціноутворення……………………………………………………….10
Висновок……………………………………………………………………………….14
Список використаних джерел………………………………………15

Контрольна, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Мито і державне мито

Вступ 3
1. Сутність терміну «мито» 4
2. Державне мито: поняття, об’єкти та порядок сплати 7
3. Пільги щодо сплати державного мита 11
Висновки 20
Список використаної літератури 23
Додаток А 24

Контрольна з предмету Оподаткування фізичних та юридичних осіб, 2009р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Підприємства з іноземними інвестиціями

Вступ 3
1. Характеристика та поняття іноземних інвестицій 4
2. Основні форми здійснення іноземних інвестицій 6
3. Державна реєстрація підприємств з іноземними інвестиціями 8
4. Специфіка іноземних інвестицій 9
5. Міжнародна інвестиційна діяльність та види інвестицій 12
6. Спеціальні економічні зони 18
7. Правове регулювання створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в Україні 21
Висновки 25
Список використаної літератури 27

Контрольна з предмету Правові основи інвестиційної діяльності, 2009р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Патентування окремих видів підприємницької діяльності

Вступ 3
Розділ 1. Методичні основи щодо патентування підприємницької діяльності 5
1.1. Законодавчо – правовий аспект патентування в Україні 5
1.2. Сутність процесу патентування підприємницької діяльності 6
Розділ 2. Патентування окремих видів підприємницької діяльності в Україні 14
2.1. Патентування торгівельної діяльності 14
2.2. Патентування діяльності з надання побутових послуг 15
2.3 Патентування діяльності з обміну готівкових валових цінностей 19
2.4 Патентування діяльності у сфері грального бізнесу 21
2.5. Патентування винаходів та корисних моделей 24
Розділ 3. Заходи вдосконалення патентування підприємницької діяльності 28
3.1. Відповідальність за порушення в сфері патентування 28
3.2. Стратегічні вигоди патентування та їх ефективність 30
Висновки 36
Список використаної літератури 38
Додаток 40

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Податок з власників транспортних засобів

Вступ 3
1. Основні аспекти про платників податку, об’єкти оподаткування та ставки 4
2. Пільги, строки сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 6
3. Процес обчислення податку 11
4. Державний технічний огляд транспортних засобів у 2008 році 13
5. Порядок проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів, що набув чинності 1 січня 2009 року 18
Висновки 23
Список використаної літератури 25

Контрольна з предмету “Оподаткування фізичних та юридичних осіб”, 2010р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Поняття та види процесуальних функцій

Вступ 3
1. Поняття інтелектуальної власності 5
2. Регулювання відносин, пов’язаних з інтелектуальною власністю 9
2.1. Спільні риси в цивільно-правовому регулюванні відносин 9
2.2. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин 13
3. Проблеми використання інтелектуальної власності в Україні. 16
Висновки 22
Список використаної літератури 23
Додаток. 24

Контрольна, 2010р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Правове регулювання банківських послуг

Вступ 3
1. Дослідження наукових поглядів щодо ринку банківських послуг 4
2. Методологія основ класифікації банківських послуг 7
3. Законодавче регулювання банківських послуг 16
Висновки 27
Список використаної літератури 29

Контрольна з предмету Банківське право, 2009р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Природно-ресурсний потенціал та охорона навколишнього середовища Румунії

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РУМУНІЇ 4
1.1. Фізико-географічні та кліматичні особливості Румунії та їх вплив на формування природно-ресурсного потенціалу країни. 4
1.2. Природний і тваринний світ. Національні парки і заповідники. 6
1.3. Корисні копалини та їх використання. 17
РОЗДІЛ 2. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В РУМУНІЇ 19
2.1. Загальні передумови створення та розвитку сучасної системи екологічного захисту в Румунії. 19
2.2. Основні джерела забруднення та якість екологічних зон. 22
2.3. Заходи збереження біологічного різноманіття флори і фауни. 26
2.4. Система охорони здоров’я та наукові дослідження у сфері охорони навколишнього середовища Румунії. 29
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

Курсова, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Проблеми державної адміністрації та шляхи їх подолання

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи державної адміністрації 5
1.1. Сутнітсь державних адміністрацій 5
1.2. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень 7
РОЗДІЛ 2. Дослідження проблем державних адміністрацій 12
2.1. Проблеми взаємодії виконавчої влади в районі із органами місцевого самоврядування 12
2.2. Проблеми в інформаційно-аналітичній сфери державно-управлінської діяльності на місцевому рівні: структура та функції 17
РОЗДІЛ 3. Шляхи подолання проблем державних адміністрацій 29
3.1. Геоінформаційні технології для регіонального розвитку місцевого самоврядування 29
3.2. Побудова чіткої вертикалі влади, як шлях до ефективного функціонування державних адміністрацій в Україні 35
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42

Курсова робота з предмету Місцеве самоврядування, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Режими праці та відпочинку

Вступ…………………………………………………………………………….3
1. Поняття режимів праці та відпочинку, їх види…………………………….5
2. Форми відпочинку, нормування його тривалості та крайності…………..14
3. Методика складання розпорядку робочого дня та
змінних графіків роботи……………………………………………………….18
4. Критерії оцінки та способи оптимізації умов праці……………………………….26
Висновки………………………………………………………………………………………………..31
Список використаних джерел………………………………………………………………….33
Додаток…………………………………………………………………………………………………..35

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Розвиток дихальної системи від народження до 3-х років

Вступ
1.1. Ембріогенез органів дихання
1.2. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи дитини.
Висновки
Список використаних джерел та літератури

Реферат, 2010р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Символізм в Деванагарі

ЗМІСТ 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СПІВВІДНОШЕННЯ СИМВОЛІЧНИХ І ПРИРОДНО-МОВНИХ СИСТЕМ ЯК ЧИННИК, ЩО ВИЗНАЧАЄ ХАРАКТЕР КУЛЬТУРИ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ 9
РОЗДІЛ 2 ЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛФАВІТУ ДЕВАНАГАРІ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ЙОГО СИМВОЛІЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ 16
2.1 Загальна характеристика алфавіту деванагарі. 16
1.2. Гіпотеза історичного походження та артикуляційної побудови літер алфавіту деванагарі. 19
2.3 Лексичні особливості санскриту. 23
РОЗДІЛ 3. СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛІТЕР ТА ЗВУКІВ АЛФАВІТУ ДЕВАНАГАРІ. ЗВУК ОМ. 26
3.1.Символічне підґрунтя фонетичної побудови деванагарі. 26
3.2. Особливості та прихована сутність символу ОМ. 28
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

Курсова, 2007р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Система дошкільної освіти в Україні та Франції

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ 5
1.1. Законодавче підґрунтя та державна політика щодо системи дошкільної освіти в Україні. 5
2.2. Сьогодення дошкільної освіти в Україні: проблеми та пріоритетні напрямки розвитку. 10
РОЗДІЛ 2 СИСТЕМА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ: ІСТОРІЯ, СТРУКТУРА, ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ. 15
2.1. Історія дошкільної освіти у Франції та сучасна структура дитячих дошкільних закладів. 15
2.2. Цілі та принципи дошкільного навчання у французькому дитячому садку. 19
ВИСНОВКИ 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 25

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Система дошкільної освіти в Україні та Німеччині

ПЛАН 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ 6
1.1. Аналіз програмових вимог та основних положень освітніх документів щодо принципів здійснення системи дошкільної освіти в Україні. 6
1.2. Основні пріоритети та можливості трансформації системи дошкільного навчання в Україні. 10
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОЇ СТРУКТУРИ ТА ЦІЛЕЙ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ. 17
2.1. Місце закладів дошкільної освіти в освітній системі сучасної Німеччини. 17
2.2. Законодавче підґрунтя та структура інститутів дошкільної освіти в Німеччині. 21
2.3. Цілі, умови та напрямки дошкільного виховання та навчання в Німеччині. 24
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Словаччина

Основна частина – 13 сторінок

Реферат, 2010р. Вартість – 25 грн.

25
Детальніше
Соціальне партнерство

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Сутність, мета та принципи організації діяльності соціальних
партнерств………………………………………………………………………………………………….5
2. Роль держави, як арбітра на ринку праці…………………………………………………14
3. Значення МОП в розитку цивілізованих відносин між соціальними
партнерами…………………………………………………………………………………………………17
4. Зміст галузевої тарифної угоди працівників АПК……………………………………..22
Висновки…………………………………………………………………………………………29
Список використаних джерел………………………………………………………31
Додаток А……………………………………………………………………………….33

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Соціально-трудові відносини як система

Вступ…………………………………………………………………………………………………….3
1. Поняття соціально-трудових відносин: форми
та принципи функціонування…………………………………………………………………5
2. Сторони та суб’єкти соціально-трудових відносин……………………………..9
3. Рівні соціально-трудових відносин та органи, що їх репрезентують…..15
4. Моделі соціально-трудових відносин у міжнародній практиці та їх
значення для України…………………………………………………………………………..21
Висновки…………………………………………………………………………………………….31
Список використаних джерел………………………………………………………………33
Додатки………………………………………………………………………………….35

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Спрощенні системи оподаткування

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти оподаткування 5
1.1. Оподаткування як один з найважливіших факторів розвитку ринкової системи 5
1.2. Поняття спрощеної системи оподаткування 9
Розділ 2. Види податків спрощеної системи оподаткування 14
2.1. Єдиний податок 14
2.2. Фіксований сільськогосподарський податок 16
2.4. Податок на промисел 21
Розділ 3. Удосконалення спрощеної системи оподаткування 25
3.1. Оцінка стану оподаткування за спрощеною системою в Україні 25
3.2. Напрямки вдосконалення спрощеної системи оподаткування 30
Висновки 34
Список використаної літератури 36
Додатки 38

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності

Вступ 3
1. Сутність інвестиційної діяльності 5
2. Об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності 8
3. Держава як суб’єкт інвестування 12
4. Індивідуальні та інституційні інвестори 15
5. Функціональні учасники інвестиційного процесу 18
Висновки 21
Список використаної літератури 23

Контрольна робота з предмету “Правові основи інвестиційної діяльності”, 2010 рік. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Суспільний та соціальний прогрес: критерії та тенденції

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУСПІЛЬНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ПРОГРЕС В ДЕФІНІЦІЯХ ТА ПРОЦЕСІ ІСТОРИЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ 5
1.1. Історичний розвиток встановлення понять суспільного та соціального прогресу. 5
1.2. Сучасні визначення термінів та їх змісту. 13
РОЗДІЛ 2. СУСПІЛЬНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ПРОГРЕС: ВЗАЄМОВПЛИВ, ЗАЛЕЖНОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ. 17
2.1. Критерії та тенденції суспільного прогресу. 17
2.2. Рушійні сили соціального прогресу та соціальні суперечності. 21
2.3. Суспільний та соціальний прогрес: взаємозв’язок, взаємо обумовленість та можливі негативні наслідки. 25
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33

Курсова, 2007р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Трудові ресурси й трудовий потенціал суспільства

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Трудові ресурси: суть, формування та структура. Економічно активне та економічно неактивне населення………………………………………………..6
2. Роль і місце трудових ресурсів у розвитку аграрного сектора економіки..11
3. Показники оцінки використання та відтворення трудових ресурсів……..15
4. Трудовий потенціал суспільства: поняття, структура та показники………21
Висновки…………………………………………………………………………30
Список використаних джерел…………………………………………………..32

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Туристично-рекреаційна сфера Болгарії: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку

ПЛАН 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. КРАЇНОЗНАВЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛГАРІЇ 6
1.1. Територіальні характеристики країни. 6
1.2. Соціально-політична система. 10
РОЗДІЛ 2. ОГЛЯД ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО РИНКУ БОЛГАРІЇ 15
2.1. Структура туристичного ринку 15
2.2. Інфраструктура країни. 17
2.3. Туристичний бізнес як фактор економічного зростання країни. 24
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ БОЛГАРІЇ 28
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 37

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Сутність фінансового контролю в Україні……………………………………………….5
1.1. Суть, роль та значення фінансового контролю…………………………………….5
1.2. Система фінансового контролю в Україні…………………………………………..9
1.3. Місце та роль Державного казначейства в системі фінансового контролю…………………………………………………………………………………………..13
2. Організація здійснення фінансового контролю Управлінням Державного казначейства у Вінницькій області…………………………………………………………..16
2.1. Характеристика етапів фінансового контрою за використанням бюджетних коштів………………………………………………………………………………………………………..16
3. Напрями покращення фінансового контролю при обслуговуванні бюджетів…………………………………………………………………………………………………….25
Висновки……………………………………………………………………………33
Список використаної літератури………………………………………………..36

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Фінансово-господарська діяльність страховиків в Україні

1. Огляд основних законодавчих та нормативних актів, що регулюють фінансово-господарську діяльність страховиків в Україні……………….….3
2. Витрати подвійного призначення, їх склад……………………………………9
Список використаної літератури…………………………………………………….11

Контрольна з предмету “Фінанси об’єктів оподаткування”, 2009р. Вартість – 25 грн.

25
Детальніше
Корекційна спрямованість формування мотивів пізнавальної діяльності у дітей з недоліками інтелекту

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ УЧБОВОЇ МОТИВАЦІЇ 5
РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ НЕДОЛІКАМИ ІНТЕЛЕКТУ 17
РОЗДІЛ 3 РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ (ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 26
3.1. Виявлення рівня розвитку пізнавальних процесів розумово відсталих школярів. 26
3.2. Розвиток пізнавальних процесів у школярів із вадами інтелекту. 31
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 39

Курсова з дефектології, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Мій рідний край Чернігів

Вступ 3
1. Історія виникнення Чернігова 4
2. Історико – культурна спадщина міста 8
Висновки 12
Список використаної літератури 13

Реферат з країнознавства, 2008р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Бюджетний процес на місцевому рівні та роль органів Державного казначейства

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Теоретико-методологічні засади бюджетного процесу на місцевому рівні………………………………………………………………………………..5
1.1.Поняття та суть бюджетного процесу………………………………………5
1.2. Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні та їх характеристика……8
2. Бюджетний процес на місцевому рівні на прикладі бюджету
Вінницької області……………………………………………………………….15
2.1. Виконання дохідної частини бюджету……………………………………..15
2.2. Виконання видаткової частини бюджету Вінницької області……………20
3. Шляхи вдосконалення бюджетного процесу на місцевому рівні………….24
Висновки………………………………………………………………………….31
Список використаної літератури………………………………………………..33

Курсова, казначейська справа, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Умови надання правової охорони промисловому зразку

Вступ 3
1. Природа промислового зразка 4
2. Охорона промислового зразка як об’єкта промислової власності в США, країнах Європи та Росії 6
3. Правова охорона промислового зразка згідно законодавства України 14
Висновки 19
Список використаних джерел 20

Реферат з предмету “охорона інтелектуальної вартості”. Рік – 2010, вартість – 35 грн.

35
Детальніше
Теорія “індустріального” і “постіндустрвального” суспільства

Вступ 3
1. Теорія “індустріального” суспільства 5
2. Концепція «постіндустріального» суспільства 10
3. Формування і розвиток теорії постіндустріального суспільства 11
Висновки 26
Список використаної літератури 28

Реферат. Рік – 2010, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Характеристика лінгвістичного компоненту методичної компетенції вчителя іноземної мови дошкільного навчального закладу

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 5
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 10
РОЗДІЛ 3. СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 13
ВИСНОВКИ 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 24

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Державне регулювання торговельно-посередницької та посередницької діяльност
 Державне регулювання торговельно-посередницької та посередницької діяльності. Організація обслуговування споживачів торговельно-посередницьким підприємством

Вступ 3
1. Державне регулювання торговельно-посередницької та посередницької діяльності 4
2. Організація обслуговування споживачів торговельно-посередницьким підприємством 9
Список використаних джерел 17

Реферат з предмету “Інфраструктура товарного ринку”, 2010р. Вартість – 35 грн.
35
Детальніше
Мерчандайзинг як інструмент товарознавства на роздрібних підприємствах

Вступ 3
Розділ 1. Мерчандайзинг як важливий інструмент товарознавства на роздрібних підприємствах 6
1.1. Сутність та значення мерчандайзингу в системі організації торгівлі роздрібним підприємством 6
1.2. Принципи та елементи мерчандайзингу 14
1.3. Управління товарними запасами як важливий елемент мерчандайзингу 23
Розділ 2. Аналіз системи мерчандайзингу на підприємстві 35
2.1. Технiко-економiчна характеристика підприємства ТОВ «Універсам» 35
2.2. Аналіз візуального мерчандайзингу на ТОВ «Універсам» 45
2.3. Аналіз асортименту товарів ТОВ «Універсам» 56
Розділ 3. Впровадження принципів мерчандайзингу на підприємстві ТОВ «Універсам» 65
3.1. Організація відділу мерчандайзингу на підприємстві 65
3.2. Раціоналізація управління товарним асортиментом в системі мерчандайзингу підприємства 71
3.3. Шляхи удосконалення принципів мерчандайзингу на ТОВ «Універсам» 78
Висновки 91
Список використаних джерел 99
Додатки

Дипломна робота, товарознавство, 2010 рік. Вартість – 380 грн.

380
Детальніше
Функції дитячої літератури як мистецтва слова
1. Дитяча література: аналіз сучасного стану, проблем, перспектив розвитку. 3
2. Теоретичні аспекти розвитку дитячої літератури у вітчизняній педагогічній думці. 7
3. Функції дитячої літератури та досвід її використання як засобу формування особистості дитини у шкільній практиці. 11
ВИСНОВКИ 16
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 17
Реферат з предмету “Дитяча література”, 2010р. Вартість – 20 грн.
20
Детальніше
Художній світ поезії Емілі Дікенсон

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЖИТТЄВО-БІОГРАФІЧНИЙ СВІТ ЕМІЛІ ДІКІНСОН ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТВОРЧІСТЬ ПОЕТЕСИ 7
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОГО СВІТУ Е. ДІКІНСОН. 14
2.1. Провідні мотиви та домінуючі настрої в творчості. 14
2.2. Унікальність поетичного доробку. 19
РОЗДІЛ ІІІ. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ Е. ДІКІНСОН НА АМЕРИКАНСЬКУ ПОЕЗІЮ 29
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 35

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Роль природи в розвитку дітей

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ТА ЗНАНЬ ПРО РОСЛИНИ В ДОШКІЛЬНИКІВ 7
РОЗДІЛ 2. РОЛЬ ГРИ У ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СВІТОМ ПРИРОДИ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 17
РОЗДІЛ 3. ІГРИ, СПРЯМОВАНІ НА ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРО РОСЛИННИЙ СВІТ 24
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 34

Курсова робота з предмету “Природа”, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Аналіз власного капіталу

Вступ 2
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи аналізу власного капіталу 4
1.1. Економічна суть власного капіталу підприємства 4
РОЗДІЛ 2. Аналіз власного капіталу ТОВ «Ротис» 15
2.1. Аналіз структури та динаміки власного капіталу 15
2.2. Аналіз ефективності використання власного капіталу підприємства 18
2.3. Факторний аналіз рентабельності власного капіталу 20
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства 22
Висновки 28
Список використаних джерел 30
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Фінансове посередництво та його розвиток в Україні

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади фінансового посередництва 5
1.1. Сутність та види фінансового посередництва 5
1.2. Банки – основні суб’єкти фінансового посередництва 10
1.3. Небанківські фінансово-кредитні установи 15
Розділ 2. Методика здійснення фінансових посередників та вплив на розвиток цінних паперів в Україні 18
2.1. Аналіз діяльності банківських установ в Україні 18
2.2. Аналіз діяльності небанківських фінансових установ в Україні 20
2.3. Вплив фінансових посередників на розвиток ринку цінних паперів в Україні 26
Розділ 3. Проблемні питання посередництва та перспективи розвитку в Україні 30
Висновки 35
Список використаних джерел 38
Додатки 41

Курсова робота з предмету “Банківські операції”, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Особисте страхування: стан та перспективи розвитку

Вступ 3
Розділ 1. Страхування, як необхідний елемент ринкової економіки 7
1.1. Ризик у житті людини 7
1.2. Суть та необхідність особистого страхування 17
1.3. Законодавчі основи здійснення видів особистого страхування 29
Висновок до розділу 1 40
Розділ 2. Практика проведення видів особистого страхування в Україні 41
2.1. Стан та перспективи розвитку страхового ринку України 41
2.2. НАСК «Оранта» – один із лідерів вітчизняного страхового ринку 48
2.3. Програми та послуги з особистого страхування в НАСК «Оранта» 60
Висновок до розділу 2 76
Розділ 3. Напрямки удосконалення особистого страхування на НАСК «Оранта» 78
3.1. Перспективи розвитку ринку страхової діяльності (стратегія розвитку 2012) 78
3.2. Напрямки удосконалення політики управління фінансами в НАСК «Оранта» 86
3.3. Вдосконалення інструментарію управління особистим страхуванням в НАСК «Оранта» 96
Висновки до розділу 3 106
Висновки 108
Список використаних джерел 114
Додатки

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Розвиток дискусійних умінь як компонента інтерактивної компетентності учнів у процесі вивчення морфології (7 клас)

Вступ…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ДИСКУСІЙНИХ УМІНЬ ЯК КОМПОНЕНТА ІНТЕРАКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ………..6
1.1. Дискусія, як лінгводидактична категорія…………………………3
1.2. Лінгводидактичні методи використання інтерактивних методів..11
Висновок до І розділу ..……………………………………………………….18
РОЗДІЛ ІІ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИРОБЛЕННЯ ДИСКУСІЙНИХ ВМІНЬ……………………………………………………………………………19
2.1. Аналіз програм і підручників вивчення української мови в 7-му класі……………………………………………………………………………19
2.2. Рівні сформованості дискусійних вмінь…………………………..24
Висновок до ІІ розділу ……………………………………………………….38
Висновки………………………………………………………………………40
Список використаних джерел та літератури……………………………..44

Курсова робота “Методика навчання української мови”, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Система роботи формування риторичних умінь учнів загальноосвітньої школи на уроках української мови

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ РИТОРИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 7
1.1.Вивчення риторики в загальноосвітній школі як лінгвістична проблема. 7
1.2.Психолого-педагогічні умови вивчення риторичних умінь. 14
РОЗДІЛ ІІ СИСТЕМА РОБОТИ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 20
2.1.Аналіз програм і підручників загальноосвітньої школи. 20
2.2.Шляхи і засоби формування риторичних умінь в учнів загальноосвітньої школи. 24
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 34

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Особливості зовнішнього підприємницького середовища

Вступ 3
Розділ 1. Економічна сутність зовнішнього підприємницького середовища 5
1.1. Сутність та складові елементи зовнішнього підприємницького середовища 5
1.2. Методологічні засади аналізу зовнішнього середовища підприємства 9
Розділ 2. Аналіз зовнішнього підприємницького середовища ТОВ «Променергожилбуд» 14
2.1. Економіко-управлінська характеристика підприємства 14
2.2. Аналіз факторів зовнішнього підприємницького середовища ТОВ «Променергожилбуд» 24
Розділ 3. Управління змінами на ТОВ «Променергожилбуд» на основі аналізу зовнішнього підприємницького середовища 31
3.1. Впровадження системи мотивації на ТОВ «Променергожилбуд» 31
3.2. Удосконалення господарського портфелю послуг підприємства 41
Висновки та пропозиції 44
Список використаних джерел 46
Додатки

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Особливості внутрішнього підприємницького середовища

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи внутрішнього підприємницького середовища 5
1.1. Економічна сутність внутрішнього підприємницького середовища 5
1.2. Етапи формування внутрішнього середовища 9
Розділ 2. Аналіз ПМП «Бізекскомплект» як економічної системи управління 12
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 12
2.2. Аналіз внутрішнього підприємницького середовища ПМП «Бізекскомплект» 17
2.3. Аналіз підбору персоналу на підприємстві 21
Розділ 3. Напрями удосконалення внутрішнього середовища ПМП «Бізекскомплект» 26
3.1. Заходи покращення внутрішнього середовища ПМП «Бізекскомплект» 26
3.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів 32
Висновки та пропозиції 35
Список використаних джерел 38
Додатки

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Роль підсистем в системі управління організацією

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади вивчення ролі підсистем в системі управління організацією 5
1.1. Сутність системи управління 5
1.2. Види та характеристики підсистем 9
Розділ 2. Дослідження існуючої системи управління ПІІ ТОВ «Укршпон» 15
2.1. Загальна характеристика підприємства ПІІ ТОВ «Укршпон» 15
2.2. Дослідження існуючої системи управління ПП ТОВ «Укршпон» 20
2.3. Оцінка основних підсистем управління підприємством 24
Розділ 3. Шляхи удосконалення підсистем в системі управління ПІІ ТОВ «Укршпон» 32
Висновки 39
Список використаних джерел 42
Додатки

Курсова робота з предмету “Теорія організації”, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Формування організаційної культури

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади формування організаційної культури 5
1.1. Сутність і складові організаційної культури 5
1.2. Особливості формування організаційної культури 12
Розділ 2. Дослідження організаційної культури ТОВ «Порше Україна» 20
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Порше Україна» 20
2.2. Дослідження складових елементів організаційної культури підприємства 26
2.3. Оцінка організаційної культури підприємства 30
Розділ 3. Напрями удосконалення організаційної культури ТОВ «Порше Україна» 34
Висновки 39
Список використаних джерел 41
Додатки

Курсова робота з предмету “Теорія організації”, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Дослідження загальних законів організації

Вступ 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗАКОНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 5
1.1. Закони організації: сутність, характеристика, класифікація 5
1.2. Загальні закони організації 9
1.3. Взаємодія законів організації в природі і суспільстві і їх практичне застосування 15
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ СП «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» 19
2.1. Характеристика господарської діяльності ПрАТ СП «Теріхем-Луцьк» 19
2.2. Використання загальних законів організації на ПрАТ СП «Теріхем-Луцьк» 26
3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ СП «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» 35
Висновки 42
Список використаних джерел 45
Додатки

Курсова робота з предмету “Теорія організації”, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Звіт про проходження переддипломної практики на базі ПуАТ «КБ «Акордбанк»

Вступ 3
Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика ПуАТ «КБ «Акордбанк» 4
1.1. Загальна характеристика діяльності ПуАТ «КБ «Акордбанк» 4
1.2. Нормативно-правове регулювання діяльності ПуАТ «КБ «Акордбанк» 6
1.3. Організаційна структура ПуАТ «КБ «Акордбанк» 7
1.4. Розподіл функціональних обов’язків відділу кредитування ПуАТ «КБ «Акордбанк» 7
Розділ 2. Аналіз фінансового стану ПуАТ «КБ «Акордбанк» 10
2.1. Аналіз активів та пасивів банку 10
2.2. Аналіз рентабельності 14
2.3. Аналіз фінансової стійкості 17
2.4. Аналіз ліквідності 18
2.5. Аналіз кредитної діяльності ПуАТ «КБ «Акордбанк» 20
2.6. Напрями підвищення ефективності кредитної діяльності ПуАТ КБ «Акордбанк» 25
Висновки 28
Список використаних джерел 29
Додатки

Звіт з практики, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Аналіз грошових надходжень страховиків

Вступ 3
1. Сутність грошових надходжень страховиків та їх класифікація 5
2. Аналіз динаміки та структури грошових надходжень
ПАТ СК «Універсальна» 14
3. Шляхи забезпечення зростання грошових надходжень страхових компаній 21
Висновки 30
Список використаних джерел 32
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Іноземні інвестиції в Україні

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади інвестиційних послуг на фінансовому ринку 5
1.1. Сутність фінансових послуг на ринку інвестицій 5
1.2. Роль іноземних інвестицій в економіці країни 7
1.3. Класифікація послуг у сфері іноземних інвестицій 12
Розділ 2. Аналіз стану іноземних інвестицій в Україні 18
2.1. Оцінка інвестиційного клімату в Україні 18
2.2. Динаміка обсягів та напрямів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України 23
2.3. Ефективність залученого іноземного капіталу в економіку України 28
Розділ 3. Напрями стимулювання та активізації залучення іноземних інвестиції в Україні 34
3.1. Напрями стимулювання іноземного інвестування в Україні 34
3.2. Шляхи та напрями активізації залучення іноземних інвестицій в економіку України 39
Висновки 44
Список використаних джерел 47
Додаток

Курсова робота з предмету “Ринок фінансових послуг”, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Основні завдання PR

Вступ 3
1. Сутність та особливості PR (зв’язків з громадськістю) 4
2. Основні завдання зв’язків з громадськістю 7
Висновки 11
Список використаних джерел 12

Реферат, рік – 2013, вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Правова регламентація зв’язків з громадскістю в Україні
Ессе, рік – 2013, вартість – 20 грн.
20
Детальніше
Основні принципи запобігання дії іонізуючих випромінювань на людину
Реферат, 2013р. Вартість – 20 грн.
20
Детальніше
Сучасні підходи до функціональної організації житлового поверху в готелях

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні аспекти функціональної організації житлового поверху в готелях 5
1.1. Сутність та основні вимоги до функціональної організації житлового поверху в готелях 5
1.2. Форми функціональної організації житлового поверху в готелях 9
Розділ ІІ. Дослідження функціональної організації житлового поверху в готелі «Буковина» 14
2.1. Організаційно-правова форма готельного підприємства та його загальна характеристика 14
2.2. Організаційна структура готелю «Буковина» та характеристика основних служб 16
2.3. Аналіз функціональної організації житлових поверхів в готелі «Буковина» 20
2.4. Конкурентний статус та маркетингова політика готелю 23
Розділ ІІІ. Пропозиції щодо удосконалення функціональної організації житлових поверхів в готелі «Буковина» 28
3.1. Удосконалення функціональної організації житлових поверхів готелю 28
3.2. Удосконалення інтер’єру житлових поверхів готелю 30
Висновки та пропозиції 35
Список використаних джерел 38

Курсова робота з готельно-ресторанної справи, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Особливості організації роботи кадрової служби готельного підприємства в сучасних умовах

Вступ 3
Розділ І. Науково-теоретичні основи організації роботи кадрової служби в готельних закладах 5
1.1. Сутність та завдання кадрової служби готелю 5
1.2. Кадрова політика готельного підприємства 10
1.3. Сучасні технології підбору та адаптації персоналу 14
Розділ ІІ. Аналіз діяльності готельного господарства та оцінка організації кадрової служби готелю «Александрія» 20
2.1. Загальна характеристика готелю 20
2.2. Організаційна структура готелю «Александрія»; основні служби готелю 21
2.3. Кадровий потенціал готельного підприємства 26
2.4. Аналіз персоналу готелю 30
Розділ ІІІ. Пропозиції щодо удосконалення населення технології служби готелю «Александрія» 34
3.1. Заходи із удосконалення підбору персоналу 34
3.2. Заходи із удосконалення адаптації персоналу 38
3.3. Інноваційні прийоми підбору персоналу 40
3.4. Прийом та розміщення 44
Висновки та пропозиції 47
Список використаних джерел 50

Курсова робота з готельно-ресторанної справи, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Характеристика і використання на уроках музики різних видів творчих завдань

I.ВСТУП 3
II. ДИТЯЧА МУЗИЧНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 6
1.1. Поняття «творча діяльність на уроці музики» 6
1.2. Досвід використання творчих завдань у початковій школі на уроках музики 12
ІIІ. НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ НА УРОКАХ МУЗИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 24
IV. ВИСНОВКИ 30
V. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33

Курсова робота з музики, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Формування духовної культури підлітків засобами української народної музики

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 6
1.1. Мета та завдання курсу «методика музичного виховання» в системі підготовки вчителя музики 6
1.2. Музичне мистецтво – засіб виховання дітей. Роль музики як виду мистецтва у формуванні духовної культури особистості 12
РОЗДІЛ 2. ПІДҐРУНТЯ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ: МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ 17
2.1. Музична етнопедагогіка та її роль у вихованні українських підлітків. 17
2.2. Теоретико-методологічні основи виховання духовної культури підлітків засобами української народної музики. 24
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 34

Курсова робота з музики, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Аналіз грошових надходжень страховиків

ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 8
1.1. Сутність грошових надходжень страховиків та їх класифікація 8
1.2. Характеристика грошових надходжень страхових компаній від операційної діяльності 15
1.3. Механізм забезпечення та складові грошових надходжень страховиків від фінансової та інвестиційної діяльності 26
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 33
2.1. Загальна характеристика діяльності та основних фінансових показників ПАТ СК «Універсальна» 33
2.2. Аналіз динаміки та структури грошових надходжень ПАТ СК «Універсальна» 38
2.3. Шляхи забезпечення зростання грошових надходжень страхових компаній……………………………………………………………………………50
РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ В ПАТ СК «УНІВЕРСАЛЬНА» 63
ВИСНОВКИ 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82
ДОДАТКИ …………………………………………………………………………….87

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Вплив реклами на активізацію продажу товарів

Вступ 2
1. Сутність, види реклами та механізм її впливу на активізацію продажу товарів у магазині 4
2. Дослідження рекламного середовища підприємства 11
3. Аналіз реклами підприємства 17
4. Посилення впливу реклами на активізацію продажу товарів 21
5. Підвищення ефективності реклами на підприємстві 26
Висновки та пропозиції 33
Список використаних джерел 35
Додаток

Курсова робота з предмету Підприємництво, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Сучасний стан розвитку соціального комплексу України, проблеми та шляхи їх вирішення

1. Сучасний стан розвитку соціального комплексу України, проблеми та шляхи їх вирішення 3
Вступ 3
1.1. Сутність та склад соціального комплексу України 4
1.2. Сучасний стан та проблеми розвитку соціального комплексу України 7
1.3. Напрями вирішення проблем соціального комплексу України 15
Висновки 19
2. Задача 20
Визначте продуктивність суспільної праці в регіоні України та охарактеризуйте одержаний вами результат, виходячи з того, що обсяг регіонального валового внутрішнього продукту становить 39877 млн. грн., а середньорічна численність зайнятих економічною діяльністю – 1345 тис. чол.
3. Тести 20
3.1. Визначте експортний потенціал Придніпровського економічного району: 20
3.2. Шельф Чорного та Азовського морів має велику цінність як: 21
Список використаної літератури 21

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Сучасний стан розвитку транспортно-дорожного комплексу України проблеми та шляхи їх вирішення

1. Сучасний стан розвитку транспортно-дорожнього комплексу України, проблеми та шляхи їх вирішення 3
Вступ 3
1.1. Сутність та склад транспортно-дорожнього комплексу України 4
1.2. Сучасний стан та проблеми розвитку транспортно-дорожнього комплексу України 7
1.3. Напрями вирішення проблем транспортно-дорожнього комплексу України 12
Висновки 15
2. Задача 17
Визначте рівень економічної активності населення, якщо чисельність економічного активного населення становить 748 тис. чол.,
а його загальна кількість віком 15-70 років відповідно – 920 тис. чол. Оцініть одержаний результат вашого розрахунку, та зробіть пояснення.
3. Тести 17
3.1. Ядром Східного економічного району є: 17
3.2. До складу Центрального економічного району входять: 18
Список використаної літератури 18

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Економічна соціологія

Вступ 3
1. Сутність та історія становлення економічної соціології 4
2. Об’єкт, предмет та функції економічної соціології 9
3. Особливості розвитку економічної соціології 12
Висновки 15
Список використаних джерел 17
Додатки

Реферат, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Історія становлення векселя. Основні проблеми обігу векселя в Україні

1. Історія становлення векселя 3
2. Основні проблеми обігу векселя в Україні 11
Висновки 14
Список використаних джерел 15

Реферат, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Аналіз ефективності недержавного пенсійного фонд

Завдання №2. Аналіз ефективності функціонування та надання послуг недержавного пенсійного фонду.
Студент самостійно обирає недержавний пенсійний фонд з переліку зареєстрованих в Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг фондів та здійснює аналіз його діяльності. Завдання здійснюється у 3 етапи:
І етап – самостійна пошукова робота (аудиторна та позааудиторна). Використовуючи інформаційно-пошукові ресурси Інтернету (зокрема сайт Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг та сайт Національної асоціації недержавних пенсійних фондів), інформацію фінансово-банківського спрямування, що міститься у спеціалізованих виданнях слід дослідити історію заснування та особливості діяльності недержавного пенсійного фонду.
ІІ етап – студент опрацьовує зібрану інформацію та здійснює оцінку фінансового стану недержавного пенсійного фонду за наступними критеріями:
1. Оцінка рівня диверсифікації пенсійних активів.
2. Оцінка економічної ефективності діяльності.
3. Оцінка ліквідності активів.
4. Рівень зворотності пенсійних накопичень учасників.
1. Оцінка рівня диверсифікації пенсійних активів характеризує якість інвестиційного портфеля пенсійного фонду. Рівень диверсифікації визначається з огляду на частку кожного виду фінансових інструментів у загальній вартості активів НПФ. Оцінка здійснюється в балах
(при здійсненні оцінки слід користуватись табл.1).
Таблиця 1.
Рівень диверсифікації активів НПФ
Вид фінансових інструментів Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ
% Оцінка
Грошові кошти розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках 10 +4
20 +5
30 +4
40 +3
Цінні папери дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України 10 +3
20 +4
30 +5
40 +4
50 +3
Цінні папери дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами 5 +3
Облігації підприємств емітентами яких є резиденти України 10 +3
20 +4
30 +5
40 +4
Акції українських емітентів 10 +3
20 +4
30 +5
40 +4
Цінні папери дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав, та цінні папери іноземних емітентів 5 +2
10 +3
15 +4
20 +3
Іпотечні цінні папери 10 +2
20 +3
30 +4
40 +3
Об’єкти нерухомості 2 +3
5 +5
7 +4
10 +3
Банківські метали 2 +3
5 +5
7 +4
10 +3
Інші активи передбачені законодавством 5 +1
Загальна оцінка (Р)

Висновки:
Р<19 – портфель НПФ низькодиверсифікований
20 P > 28 – портфель НПФ високодиверсифікований
2. Оцінка економічної ефективності діяльності недержавного пенсійного фонду здійснюється через розрахунок зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків (ЧВО).
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків – розрахункова вартість одиниці пенсійних активів, що визначається шляхом ділення чистої вартості активів пенсійного фонду на загальну кількість одиниць пенсійних внесків на день підрахунку. Чиста вартість одиниці пенсійних внесків на день надходження першого пенсійного внеску до пенсійного фонду встановлюється у розмірі одна гривня.
Чиста вартість активів пенсійного фонду – різниці між вартістю активів пенсійного фонду на день проведення підрахунку та загальною сумою зобов’язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку.
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних внесків (ЧВО) свідчить про те, в яку суму пенсійних коштів учасника фонду на кінець звітного періоду конвертується одиниця пенсійного внесу вкладника, здійсненого на початку періоду.
Чим вища вартість одиниці пенсійних внесків, порівняно з попереднім періодом, тим вища ефективність інвестиційної політики пенсійного фонду.
Для отримання більш чіткої інформації про ефективність діяльності пенсійного фонду, студенту слід здійснити аналіз зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків використовуючи дані трьох календарних років.
3. Оцінка ліквідності активів пенсійного фонду – розраховується шляхом співставлення грошових коштів та поточних надходжень внесків до поточних зобов’язань фонду.
Ліквідність НПФ – здатність швидко і без значних втрат вартості пенсійних активів трансформувати активи фонду в грошові кошти, необхідні для покриття фондом зобов’язань щодо наступних виплат учасникам фонду.
Зобов’язання НПФ – загальна сума зобов’язань які підлягають виконанню, до яких належать зобов’язання пенсійного фонду перед учасниками (виплати відповідно до договору пенсій на визначений строк, нараховані але не здійсненні пенсійні виплати, суми, що підлягають перерахуванню), та зобов’язання пенсійного фонду перед третіми особами (нарахована оплата послуг суб’єктами, що обслуговують пенсійний фонд, кредиторська заборгованість з оплати чи поставки активів тощо).
Студент самостійно аналізує рівень ліквідності пенсійного фонду, та робить аргументовані висновки на основі оцінки співвідношення ліквідних коштів фонду та його зобов’язань.
4. Оцінка зворотності коштів свідчить про здатність фондом в момент його умовної негайної ліквідації та одночасного розірвання всіх пенсійних контрактів та договорів покрити усі зобов’язання перед учасниками фонду із розрахунку не менше суми пенсійних внесків.
ЗПА >ЗПВ
де, ЗПА – приймається рівним чистій вартості активів пенсійного фонду (ЧВА) на дату проведення оцінки.
ЗПВ – зобов’язання перед учасниками фонду.

ІІІ етап – оформлення та представлення тез доповіді і презентації (захист індивідуальної роботи) в аудиторії.
Дослідження повинне мати наступну структуру:
– загальна характеристика обраного НПФ ( дата застування, вид фонду, мета заснування, назва засновників і управляючої компанії, рейтинг фонду);
– характеристика видів послуг які надає НПФ (умови надання, вартість, тощо);
– аргументовані висновки щодо ефективності функціонування НПФ (на основі оцінки критеріїв поданих вище (ІІ етап))
Важливо, щоб студент не лише зібрав статистичну інформацію і її оцінив, але й зробив самостійні висновки про стан функціонування пенсійного фонду, його привабливість для потенційних учасників, позитивну чи негативну динаміку його розвитку, здатність фонду захистити вкладення учасників від інфляційного знецінення та перспективи діяльності на ринку.
Презентація повинна бути оформлена в програмі PowerPoint. Обсяг презентації – не більше 30 слайдів. Тривалість презентації – не більше 15 хвилин.
Оцінка здійсненої індивідуальної роботи буде проводитись з врахуванням повноти, деталізації та вмілого представлення дослідження відповідно до переліку поданих питань, та ґрунтовності відповідей на додатково поставлені питання студенту в ході захисту індивідуальної роботи.

ІДЗ, рік – 2013. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Історія соціологія. Основні етапи розвитку

Вступ 3
1. Основні етапи розвитку соціології у світі 4
2. Розвиток сучасної української соціології 11
Висновки 17
Список використаних джерел 19
Додатки

Реферат, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Аналіз сучасного ринку праці

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Поняття та характеристики ринку праці…………………………………….4
2. Показники рівня зайнятості на ринку праці України.………………………7
3. Аналіз показників безробіття на ринку праці України…………………….12
Висновки…………………………………………………………………………15
Список використаної літератури…………………………………………….…16

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Представницькі органи найманих працівників

Вступ………………………………………………………………………………..3
1. Профспілки як провідний представницький орган найманих працівників ..4
2. Інші представницькі органи найманих працівників ……………………….7
Висновки…………………………………………………………………………10
Список використаної літератури…………………………………………….…11

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Методологія дослідження результату адаптації людей з обмеженими функціями в умовах депривації

ВСТУП 3
РОЗДІЛ1. ТЕОРІЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 7
1.1 Основні поняття соціалізації та соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями в соціології, психології та педагогіці. 7
1.2 Установи освіти як основні суб’єкти соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями. 12
1.3 Сім’я як основний агент соціалізації та соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями розвитку. 18
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 26
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 36

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Кредитні ризики, оцінка та управління

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади оцінки й управління кредитними ризиками у банківських установах 6
1.1. Сутність і класифікація кредитного ризику 6
1.2. Мета та завдання управління кредитними ризиками банків 17
1.3. Методи оцінки кредитних ризиків у банківських установах 28
Розділ 2. Дослідження управління кредитними ризиками в АТ «КБ «Експобанк» 40
2.1. Економічна характеристика показників діяльності АТ «КБ «Експобанк» 40
2.2. Аналіз кредитної діяльності комерційного банку 52
2.3. Дослідження управління кредитними ризиками в АТ «КБ «Експобанк» 59
Розділ 3. Шляхи удосконалення управління й оцінки кредитного ризику в АТ «КБ «Експобанк» 72
3.1. Світовий досвід управління й оцінки кредитного ризику 72
3.2. Напрями покращення оцінки й управління кредитними ризиками в АТ «КБ «Експобанк» 84
3.3. Інструменти мінімізації кредитного ризику в АТ «КБ «Експобанк» 92
Розділ 4. Охорона та безпека праці 99
4.1. Безпека праці в АТ «КБ «Експобанк» 99
4.2. Охорона в АТ «КБ «Експобанк» 106
Висновки 111
Список використаних джерел 117
Додатки 124

Магістерська робота з банківської справи, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Звіт з практики в банку

Вступ 3
Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика АТ «КБ «Експобанк» 4
1.1. Загальна характеристика діяльності АТ КБ «Експобанк» 4
1.2. Нормативно-правове регулювання діяльності АТ КБ «Експобанк» 6
1.3. Організаційна структура АТ КБ «Експобанк» 7
1.4. Розподіл функціональних обов’язків відділу кредитування АТ КБ «Експобанк» 8
Розділ 2. Аналіз фінансового стану АТ «КБ «Експобанк» 11
2.1. Аналіз фінансових результатів діяльності банку 11
2.2. Аналіз активів АТ «КБ «Експобанк» 13
2.3. Аналіз пасивів АТ «КБ «Експобанк» 15
2.4. Аналіз рентабельності 17
2.5. Аналіз фінансової стійкості 19
2.6. Аналіз ліквідності 20
Розділ 3. Аналіз кредитної діяльності АТ «КБ «Експобанк» 22
Висновки 30
Список використаних джерел 31
Додатки

Звіт, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Аналіз логістичної системи підприємства

1. Коротка характеристика підприємства…………………………………..3
2. Матеріальні потоки підприємства………………………………………..6
3. Закупівельна логістика підприємства…………………………………….7
4. Збутова логістика підприємства………………………………………….11
5. Висновки……………………………………………………………………14
Список використаних джерел……………………………………………….16

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Дипломатичне забезпечення інтересів українських компаній на зовнішніх ринках

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 6
1.1. Сутність та роль економічної дипломатії як інструменту забезпечення інтересів українських компаній на зовнішніх ринках 6
1.2. Цілі, засоби та функції економічної дипломатії 16
1.3. Форми і напрями функціонування економічної дипломатії у міжнародній практиці 27
РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 35
2.1. Механізм економічної дипломатії України 35
2.2. Інституційні засади розвитку економічної дипломатії 48
2.3. Оцінка ефективності сучасних інструментів економічної дипломатії України 56
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 68
3.1. Світовий досвід забезпечення інтересів національного бізнесу засобами економічної дипломатії 68
3.2. Напрями покращення дипломатичного забезпечення інтересів українських компаній на зовнішніх ринках 79
ВИСНОВКИ 86
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 90
ДОДАТКИ.…………………………………………………………………………97

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Страхування технічних ризиків

Вступ 3
1. Теоретичні основи страхування технічних ризиків 5
2. Сучасний стан та необхідність технічного страхування 20
3. Проблеми та шляхи вдосконалення страхування технічних ризиків в Україні 25
Висновки 30
Список використаних джерел 32
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Вплив ресурсної політики банку на його фінансову стійкість

ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСУРСНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОГО ФАКТОРУ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 10
1.1. Сутність ресурсної політики банку, її роль та призначення 10
1.2. Природа та джерела формування банківських ресурсів 18
1.3. КУАП – підрозділ, який визначає ресурсну політику комерційного банку 32
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РЕСУРСНОЇ ПОЛІТИКИ 39
2.1. Динаміка та структура ресурсів банку 39
2.2. Чинники, що впливають на ресурсну політику банку 52
2.3. Оцінка ефективності ресурсної політики банку 61
РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ З МЕТОЮ ЗМІЦНЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 79
3.1. Шляхи вдосконалення ресурсної політики банку 79
3.2. Економічний ефект удосконалення ресурсної політики банку 88
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 93
ВИСНОВКИ 101
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 106
ДОДАТКИ 112

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Податковий контроль місцевих податків і зборів

Вступ 3
1. Сутність та особливості місцевого оподаткування 4
2. Особливості здійснення податкового контролю місцевих податків та зборів 6
3. Особливості документальної перевірки місцевих податків та зборів 8
Висновки 10
Список використаних джерел 11

Реферат, рік – 2014, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Розвиток авіакомпаній України в сучасних умовах
Стаття, 8 стор., 2014 рік, вартість – 50 грн.
50
Детальніше
Перспективи розвитку особистого страхування в Україні

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні перспектив розвитку особистого страхування в Україні, що є дуже важливим для оцінювання майбутніх пріоритетів страхового ринку в цілому.

Тези, 3 стор., вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Удосконалення управління якістю продукції підприємств транспорту
Тези, 2 стор., вартість – 30 грн.
30
Детальніше
Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі україни
Тези, 1 стор., вартість – 30 грн.
30
Детальніше
Формування ринковоорієнтованої системи управління результативністю діяльності регіонального центру зайнятості

Метою даної статті є визначення критеріїв оцінки та складових елементів системи управління результативністю діяльності регіональних центрів зайнятості та обґрунтування найбільш доцільного підходу до управління у державних установах.

Стаття, 8 стор., 2014 рік, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Роботодавці і наймані працівники: боротьба праці і капіталу

Вступ………………………………………………………………………………..3
1. Еволюція вiдносин мiж найманими працiвниками та роботодавцями……..4
2. Наймані працівники та роботодавці у системі соціально-трудових відносин …………………………………………………………………………….……….6
3. Прояви боротьби праці та капіталу у відносинах між найманими працівниками та роботодавцями…………………………………………………8
Висновки…………………………………………………………………………11
Список використаної літератури…………………………………………….…12

Контрольна робота з економіки праці, рік – 2014, вартість – 30 грн

30
Детальніше
Перспективи розвитку особистого страхування в Україні

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні основи дослідження ринку особистого страхування в Україні 5
1.1. Суть, об’єкт, предмет, завдання особистого страхування 5
1.2. Історія виникнення та розвитку особистого страхування 10
Розділ ІІ. Аналіз ринку особистого страхування в Україні 13
2.1. Вітчизняна практика функціонування особистого страхування 13
2.2. Оцінка закордонного досвіду функціонування особистого страхування 17
Розділ ІІІ. Перспективи розвитку особистого страхування в Україні 21
Висновки 27
Список використаних джерел 29
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Страхування кредитів

Вступ……………………………………………………………………….3
1. Сутність страхування кредитів та передумови їх розвитку………….4
2. Основні типи страхування кредитів та особливості їх здійснення…..6
3. Інфраструктура ринку страхування кредитів………………………16
Висновок………………………………………………………………….19
Список використаних джерел…………………………………………..20

Реферат, рік – 2014, вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Доповідь про стан горілки в Україні у 2010-2013рр.
Доповідь, 9 сторінок, рік – 2014, вартість – 50 грн.
50
Детальніше
Соціально-трудові відносини на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади соціально-трудових відносин на підприємстві 5
1.1. Сутність та соціально-трудових відносин 5
1.2. Чинники формування соціально-трудових відносин 9
1.3. Види і типи соціально-трудових відносин 13
Розділ 2. Дослідження соціально-трудових відносин на підприємстві ТОВ «Молочні продукти-2002» 18
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Молочні продукти-2002» 18
2.2. Кадрова політика підприємства 22
2.3. Оцінка соціально-трудових відносин на ТОВ «Молочні продукти-2002» 25
Розділ 3. Напрями покращення соціально-трудових відносин на ТОВ «Молочні продукти-2002» 29
3.1. Світовий досвід регулювання соціально-трудових відносин 29
3.2. Рекомендації щодо оптимізації соціально-трудових відносин на підприємстві 36
Висновки 41
Список використаних джерел 45
Додатки

Курсова робота з економіки праці, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Соціальне партнерство в організації

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи соціального партнерства в організації 5
1.1. Сутність та значення соціального партнерства 5
1.2. Форми, принципи та функції соціального партнерства 11
1.3. Колективний договір як основа соціального партнерства 14
Розділ 2. Аналіз практики соціального партнерства на ТОВ «Козацьке» 18
2.1. Коротка характеристика ТОВ «Козацьке» 18
2.2. Основні показники діяльності підприємства 20
2.3. Стан соціального партнерства на ТОВ «Козацьке» 24
Розділ 3. Напрями покращення соціального партнерства на ТОВ «Козацьке» 28
3.1. Зарубіжний досвід соціального партнерства 28
3.2. Основні напрямки розвитку соціального партнерства на ТОВ «Козацьке» 34
Висновки 38
Список використаних джерел 41
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Перспективи розвитку особистого страхування в Україні

ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ 8
1.1. Сутність та значення особистого страхування 8
1.2. Класифікація особистого страхування 14
1.3. Еволюція особистого страхування 24
Висновок до розділу 1 32
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ 34
2.1. Огляд зарубіжного досвіду в галузі особистого страхування 34
2.2. Оцінка стану розвитку ринку особистого страхування в Україні 46
2.3. Аналіз організації особистого страхування у страховій компанії «Універсальна» 60
Висновок до розділу 2 76
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 78
3.1. Перспективи впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні 78
3.2. Напрями розвитку ринку страхування життя в Україні 89
3.3. Шляхи пiдвищення ефективностi надання послуг з особистого страхування в СК «Унiверсальна» 94
Висновок до розділу 3 103
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 105
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 109
ДОДАТКИ

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Організація і планування фонду оплати праці на підприємстві та шляхи його вдосконалення

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні засади організації і планування фонду оплати праці на підприємстві 6
1.1. Сутність, структура, функції та принципи організації оплати праці 6
1.2. Системи і форми оплати праці та їх характеристика 12
1.3. Планування фонду оплати праці 18
Розділ 2. Аналіз техніко-економічних показників роботи ПАТ «Вінтер» 26
2.1. Загальна характеристика підприємства 26
2.2. Аналіз організаційної структури підприємства 28
2.3. Аналіз виробництва та реалізації продукції 30
2.4. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства 33
2.5. Аналіз прибутку, рентабельності та витрат підприємства 37
2.6. Аналіз показників фінансового стану підприємства 40
Розділ 3. Шляхи вдосконалення організації і планування фонду оплати праці на підприємстві 44
3.1. Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 44
3.2. Розрахунок ефективності впровадження заходу 50
3.3. Вплив запропонованих заходів на показники роботи 55
Висновки 58
Список використаних джерел 61
Додатки

Курсова робота “Організація виробництва та планування діяльності”, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Методичні підходи планування та реалізації продукції на підприємстві

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6
1.1. Економічна сутність випуску та реалізації продукції 6
1.2. Планування випуску продукції у вартісному та натуральному вираженні 14
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 21
2.1. Основні відомості про підприємство ПАТ «Яготинський маслозавод» 21
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Яготинський маслозавод» 32
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 42
3.1. Аналіз підходів підприємства щодо планування та реалізації продукції 42
3.2. Пропозиції щодо покращення планування та реалізації продукції на підприємстві ПАТ «Яготинський маслозавод» 47
ВИСНОВКИ 55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57
Додатки

Курсова робота “Організація виробництва та планування діяльності”, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Емоційні аспекти міжособистісного сприйняття. Феномени атракції

ВСТУП 3
1.1. Специфіка емоційних аспектів міжособистісного сприйняття 4
1.2. Феномен «атракції» та його місце в сучасній психології спілкування 6
1.3. Деякі аспекти психологічної корекції емоційних відносин та міжособистісного сприйняття 10
ВИСНОВКИ 15
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17

Контрольна, “Психологія ділового спілкування”, рік – 2015, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Виробнича втома

Вступ 3
1. Сутність, причини та механізм розвитку виробничої втоми 4
2. Показники та стадії розвитку втоми 8
3. Заходи зниження та профілактики втоми на виробництві 10
Висновки 13
Список використаної літератури 14

Контрольна робота, “Фізіологія і психологія праці”, рік – 2015, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Маркетинг інформаційних продуктів і послуг

Вступ 3
Розділ 1. Сутність маркетингу інформаційних продуктів та послуг 5
1.1. Визначення та поняття маркетингу інформаційних продуктів і послуг 5
1.2. Функції та завдання маркетингу інформаційних продуктів і послуг 11
Розділ 2. Особливості маркетингу інформаційних продуктів та послуг 16
2.1. Елементи комплексу маркетингу інформаційних продуктів та послуг 16
2.2. Визначення ефективності маркетингу інформаційних продуктів та послуг 24
Висновки 29
Список використаних джерел 31

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Розроблення заходів щодо підвищення продуктивності праці на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи планування продуктивності праці на підприємстві 5
1.1. Продуктивність праці як економічна категорія, фактори що впливають на зміну продуктивності праці 5
1.2. Планування продуктивності праці на підприємстві 14
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності на підприємстві 20
2.1. Загальна характеристика ПАТ «Кагма» 20
2.2. Аналіз техніко-економічних показників роботи ПАТ «Кагма» 25
Розділ 3. Основні заходи підвищення продуктивності праці на ПАТ «Кагма» 36
3.1. Розрахунок економічної ефективності заходу 36
3.2. Вплив запропонованих заходів на показники роботи 43
Висновки 46
Список використаних джерел 48
Додатки

Курсова робота “Організація виробництва та планування діяльності”, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Ринок праці: соціологічний аналіз

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І НАУКОВЕ ТА МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ РИНКУ ПРАЦІ 6
1.1. Міждисциплінарний підхід у дослідженні ринку праці 6
1.2. Ринок праці як соціальний інститут сучасного суспільства 12
Висновки до І-го розділу 20
РОЗДІЛ ІІ СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 21
2.1. Загальна характеристика суб’єктів ринку праці. 21
2.2. Структура та функції ринку праці 26
Висновки до II–го розділу 34
РОЗДІЛ ІІІ РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ 35
3.1. Теоретико-методологічні проблеми дослідження інституту зайнятості в Україні 35
3.2. Концепція зайнятості населення як основа соціальної політики 36
3.3. Ринок праці як регулятор зайнятості населення 39
3.4. Соціальна політика України в контексті Європейської інтеграції у сфері зайнятості та державна стратегія регуляції ринку праці 40
Висновки до ІІІ-го розділу 43
ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 48

Курсова по предмету “соціологія”, 2015 рік, ціна – 150 грн.

150
Детальніше
Проблема еквівалентності та адекватності в перекладі

ВСТУП 3
1. Поняття «еквівалентність» та його структура 4
2. Основні підходи до поняття «адекватність». Види адекватного перекладу 11
3. Співвідношення понять «адекватність» і «еквівалентність» 18
ВИСНОВКИ 21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 22

Реферат, 2015 рік, ціна – 50 грн.

50
Детальніше
Особливості роботи атестаційної комісії при атестації робочих місць

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Сутність та організація проведення атестації робочих місць ……..…………4
2. Особливості роботи атестаційної комісії………………….….………………..7
Висновки……………………………………………………………………………10
Список використаної літератури………………………………………………….11

Контрольна “Організація праці”, рік – 2015, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Трудова і статусна мотивація: теоретичний аспект

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Сутність та поняття трудової мотивації ……………………………..…………4
2. Статусна мотивація: сутність та елементи….………………..……..………….8
Висновки……………………………………………………………………………11
Список використаної літератури………………………………………………….12

Контрольна робота, рік – 2015, вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Загальнонаціональна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
Загальнонаціональна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Реформування системи підготовки кадрів для державної служби

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Загальнонаціональна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців ………………………………………………4
2. Реформування системи підготовки кадрів для державної служби………….11
Висновки……………………………………………………………………………15
Список використаної літератури………………………………………………….16

Контрольна робота, рік – 2015, вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Планування виробництва і реалізації продукції на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві 5
1.1. Сутність планування виробництва та реалізації продукції 5
1.2. Методика розробки виробничої програми підприємства 9
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Львівський холодокомбінат» 15
2.1. Основні відомості про ПАТ «Львівський холодокомбінат» 15
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Львівський холодокомбінат» 21
Розділ 3. Напрями покращення планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві 28
3.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції на підприємстві 28
3.2. Пропозиції щодо покращення виробництва та реалізації продукції на підприємстві ПАТ «Львівський холодокомбінат» 32
Висновки 40
Список використаних джерел 43
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Організація обслуговування в ресторанах при готелях

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні основи організації обслуговування в ресторанах при готелях 5
1.1. Сутність та особливості організації обслуговування в ресторанах при готелях 5
1.2. Форми і методи обслуговування в ресторанах при готелях 10
1.3. Особливості організації харчування в готельних номерах 13
Розділ ІІ. Аналіз організації обслуговування в ресторані при готелі в готельному комплексі «Маєток «Сокільське» 18
2.1. Характеристика підприємства «Маєток «Сокільське» 18
2.2. Організація обслуговування в ресторані в готельному комплексі «Маєток «Сокільське» 21
Розділ ІІІ. Удосконалення організації обслуговування в ресторані в готельному комплексі «Маєток «Сокільське» 26
Висновки 32
Література 35
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Аналіз діяльності туристичного підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні основи дослідження 5
1.1. Поняттєво-термінологічна система дослідження 5
1.2. Теоретичні засади аналізу підприємства 8
1.3. Методика дослідження 12
Розділ 2. Загальна характеристика туристичного підприємства 20
2.1. Базова характеристика туристського підприємства 20
2.2. Структура управління туристським підприємством 21
2.3. Основні напрями діяльності туристського підприємства 23
Розділ 3. Аналіз діяльності туристичного підприємства 28
3.1. Організаційно-економічний механізм функціонування 28
3.2. Оцінка господарської діяльності 30
3.2.1. Оцінка основних показників господарської діяльності 30
3.2.2. Аналіз прибутку та рентабельності 32
3.2.3. Аналіз поточних витрат 34
3.2.4. Аналіз фінансової стійкості 35
3.2.4. Аналіз кредитоспроможності 36
3.2.5. Аналіз використання капіталу 38
3.2.6. Аналіз рівня самофінансування 38
3.3. SWOT-аналіз і PEST-аналіз підприємства 39
Розділ 4. Удосконалення діяльності підприємства 44
4.1. Проблеми діяльності підприємства 44
4.2. Перспективи та шляхи оптимізації підприємства 47
Висновки 53
Список використаних джерел 56
Додатки

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Експериментальні дослідження

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні основи експериментальних досліджень 4
1. Сутність та види експериментальних досліджень 4
2. Методологія та послідовність експериментальних досліджень 9
Розділ ІІ. Практична частина 13
Висновки 14
Список використаних джерел 15

Реферат з предмету “Основи наукових досліджень”, рік – 2016, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Об’єкт страхування страховий випадок кожного виду загальнообов’язкового державного соціального страхування

Об’єкт страхування страховий випадок кожного виду загальнообов’язкового державного соціального страхування. Формування та джерела коштів фондів державного соціального страхування

Вступ 3
1. Об’єкт страхування (страховий випадок) кожного виду загальнообов’язкового державного соціального страхування. 4
2. Формування та джерела коштів фондів державного соціального страхування 8
Висновки 14
Список використаних джерел 15

 

Контрольна Державне соціальне страхування, рік – 2016, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Менеджмент організації сфери охорони здоров’я: стан та пропозиції щодо поліпшення
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 7
1.1 Організації сфери охорони здоров’я, як об’єкти дослідження 7
1.2 Сутність та роль менеджменту у сфері охорони здоров’я 12
1.3 Функції менеджменту у сфері охорони здоров’я 23
1.4 Стиль, форми та методи управління у сфері охорони здоров’я 30
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СВІТЛОВОДСЬКОЇ ЦРЛ 38
2.1 Загальна характеристика Світловодської ЦРЛ 38
2.2 Організація управління Світловодської ЦРЛ 43
2.3 Оцінка діючої системи управління Світловодської ЦРЛ 50
2.4 Оцінка стану персоналу та кадрової політики Світловодської ЦРЛ 58
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СВІТЛОВОДСЬКОЇ ЦРЛ 71
3.1 Впровадження ефективної системи управління організацією в Світловодській ЦРЛ 71
3.2 Пропозиції щодо підвищення мотивації персоналу в організації 80
3.3 Інноваційні технології поліпшення управління організацією 86
ВИСНОВКИ 91
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………100
Дипломна робота, рік – 2016, вартість – 500 грн.
500
Детальніше

Потрібне швидке написання диплому або курсової на замовлення?Замовити курсову або дипломну можна по телефонах, viber, або формою на сайті. Безкоштовна консультація


Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК