Інноваційна діяльність та інвестиції

Інновації та інвестиційна політика підприємства

Вступ 3
1. Сутність інновації та інноваційного процесу 5
2. Класифікація інновацій 13
3. Аналіз процесу розробки нового товару 20
4. Сутність і форми інвестицій, їх класифікація 27
5. Інвестиційна політика підприємства 31
Висновок 35
Список використаної літератури 37

Рік – 2006, вартість 30 грн.

30
Детальніше
Інноваційне підприємство як суб’єкт реалізації інновацій

ВСТУП……………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ……………………………………………………………5
1.1.Економічна природа інновацій……………………………………………………..5
1.2.Суб’єкти реалізації інновацій……………………………………………………….7
1.3.Основні характеристики інноваційних підприємств…………………….11
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ………………………………………………………………………………………15
2.1. Класифікація, форми та види інноваційних підприємств……………15
2.2. Аналіз діяльності інноваційних підприємств в Україні………………22
2.3. Іноземний досвід розвитку інноваційних підприємств……………….29
РОЗДІЛ 3. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ……………………………………………………………………32
3.1. Інноваційні можливості вітчизняних підприємств……………………..32
3.2. Державне регулювання діяльності інноваційних підприємств……36
3.3. Напрями адаптації іноземного досвіду функціонування інноваційних підприємств в Україні…………………………………………………………38
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………40
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………..43

Рік – 2006, вартість 30 грн.

30
Детальніше
Інноваційний процес

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи формування та функціонування інноваційних процесів в практиці підприємництва 5
1.1. Сутність поняття інноваційний процес та його структура 5
1.2. Характеристика основних етапів здійснення інноваційного процесу 6
1.3. Фактори, що впливають на здійснення інноваційного процесу 10
РОЗДІЛ 2. Особливості управління інноваційними процесами 11
2.1. Основні елементи системи управління інноваціями 11
2.2. Механізм управління інноваційними процесами 15
2.3. Методологія управління інноваційними проектами 17
РОЗДІЛ 3. Аналіз практики управління інноваційними процесами на прикладі ТОВ “Техекспо” 25
Висновки 30
Список використаних джерел і літератури 33
Додатки 35

Рік – 2006, вартість 30 грн.

30
Детальніше
Інновація як системне явище

ВСТУП……………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙ……………………………………………………………………………………………..5
1.1.Сутність інновацій………………………………………………………………………5
1.2.Класифікація інновацій……………………………………………………………….8
1.3. Життєвий цикл інновацій………………………………………………………….15

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ……………………………18
2.1. Загальна характеристика суб’єктів реалізації інновацій………………18
2.2. Інноваційна активність підприємств України……………………………..20
2.3. Іноземний досвід реалізації інновацій………………………………………..26

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ………..28
3.1. Особливості впровадження інновацій на підприємствах України..28
3.2. Державне стимулювання впровадження та реалізацій інновацій в Україні……………………………………………………………………………………………………..30
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………….37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………39

Рік – 2006, вартість 30 грн.

30
Детальніше
Державна науково-технічна політика: завдання, принципи та механізм формування

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ 5
1.1. Сутність поняття “науково-технічна сфера” та її характеристика 5
1.2. Принципи та особливості державного регулювання науково-технічної сфери 10
1.3. Функції держави у сфері розвитку науки і техніки 12
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ 16
2.1. Організаційно-політичні методи 16
2.2. Фінансові інструменти 18
2.3. Адміністративно-організаційні методи 20
РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 23
3.1. Державне стимулювання науково-технічної політики в Україні……….16
3.2. Сучасний стан розвитку науково-технічної політики в Україні та країнаї світу 28
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
ДОДАТКИ 39

Рік – 2006, вартість 30 грн.

30
Детальніше
Державна науково-технічна політика: завдання, принципи та механізм формування

ВСТУП…………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ……………………………………………………………..5
1.1. Сутність поняття “державна науково-технічна політика” та її завдання……………………………………………………………………………….5
1.2. Принципи та особливості державного регулювання науково-технічної сфери………………………………………………………………………………….8
1.3. Методи державного впливу на розвиток науки і техніки……………10
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ………………………………………………………………………………………………….14
2.1. Державне стимулювання науково-технічної політики в Україні…….14
2.2. Сучасний стан розвитку науково-технічної політики в Україні та країнах світу………………………………………………………………………………………………..17
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ……..21
3.1. Загальна характеристика державного управління науково-технологічним розвитком……………………………………………………………………………..21
3.2. Пропозиції щодо напрямів реформування державної науково-технічної політики……………………………………………………………………………………….22
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………….26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………..28

Рік – 2007, вартість 40 грн.

40
Детальніше
Напрями та механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи щодо ролі інвестиційної політики в економічному розвитку держави залучення іноземних інвестицій в економіку країни 6
1.1. Економічна сутність та характеристика іноземних інвестицій 6
1.2. Роль іноземних інвестицій в економіці країни 21
1.3. Методи стимулювання інвестиційних процесів 33
Розділ 2. Інструменти державної політики регулювання інвестиційними процесами в Україні 38
2.1. Взаємозв’язок процесів інвестування з національним доходом 38
2.2. Вплив макроекономічних інструментів на динаміку обсягів та сфери залучення іноземних інвестицій в економіці України 46
2.3. Оцінка ефективності залученого іноземного капіталу в економіку України 56
Розділ 3. Напрями вдосконалення механізму залучення і ефективного використання ПЗІ в Україні на прикладі АТВТ «Лінда Інтертайп» 65
3.1. Характеристика підприємства АТВТ «Лінда Інтертайп» 65
3.2. Розрахунок ефективності проекту 70
3.3. Удосконалення управління іноземними інвестиціями на підприємстві 86
Висновки 96
Список використаних джерел 99

Дипломна, 2010 рік, вартість 390 грн.

390
Детальніше
Організаційні аспекти розвитку малого інноваційного бізнесу
Вступ
Розділ 1.Теоретичні засади дослідження малого інноваційного бізнесу
1.1. Малий бізнес у національній економіці: сутність, функції, організаційно-правові форми
1.2. Особливості малого інноваційного бізнесу та його вплив на економічні процеси
1.3. Необхідність державної підтримки малого інноваційного бізнесу: теоретичний аспект
Розділ 2. Розвиток малого інноваційного бізнесу в Україні у контексті світових тенденцій
2.1. Аналіз розвитку інноваційної діяльності малих підприємств в Україні
2.2. Система державного стимулювання інноваційної діяльності в МІБ
2.3. Проблеми розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні
Розділ 3. Напрями державної підтримки та розвитку малого інноваційного бізнесу
3.1. Зарубіжний досвід державних гарантій та стимулювання інноваційної діяльності на підприємствах малого бізнесу
3.2. Напрями державної підтримки та активізації інноваційної діяльності вітчизняного малого підприємництва
3.3. Напрямки активізації діяльності підприємств в сфері малого інноваційного бізнесу
Висновки
Список використаних джерел
Бакалаврська, 134с., 2008р. Вартість – 250 грн.
250
Детальніше
Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності
Вступ 3
1. Сутність інвестиційної діяльності 5
2. Об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності 8
3. Держава як суб’єкт інвестування 12
4. Індивідуальні та інституційні інвестори 15
5. Функціональні учасники інвестиційного процесу 18
Висновки 21
Список використаної літератури 23
Контрольна робота з предмету “Правові основи інвестиційної діяльності”, 2010 рік. Вартість – 30 грн.
30
Детальніше
Основні проблеми у плануванні інноваційних розробок і шляхи їх вирішення

Вступ………………………………………………………………………………………………..3
1. Теоретичні засади планування інноваційних розробок………………….. 4
2. Проблеми планування інноваційної розробки товару та напрямки їх вирішення………………………………………………………………………………………………..11
Висновки………………………………………………………………………………………..15
Літературні джерела………………………………………………………………………..17

Контрольна, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Контрольна з товарної інноваційної політики

1. Інформаційна система для забезпечення інноваційних продуктових проектів підприємства……………………………………………..…………….3
2. Естетичні вимоги до нової продукції. Правило «золотого перетину».……9
Список використаної літератури…………………………………..…..………15

Контрольна, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Організаційні аспекти розвитку малого інноваційного бізнесу

Вступ
Розділ 1.Теоретичні засади дослідження малого інноваційного бізнесу
1.1. Малий бізнес у національній економіці: сутність, функції, організаційно-правові форми
1.2. Особливості малого інноваційного бізнесу та його вплив на економічні процеси
1.3. Необхідність державної підтримки малого інноваційного бізнесу: теоретичний аспект
Розділ 2. Розвиток малого інноваційного бізнесу в Україні у контексті світових тенденцій
2.1. Аналіз розвитку інноваційної діяльності малих підприємств в Україні
2.2. Система державного стимулювання інноваційної діяльності в МІБ
2.3. Проблеми розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні
Розділ 3. Напрями державної підтримки та розвитку малого інноваційного бізнесу
3.1. Зарубіжний досвід державних гарантій та стимулювання інноваційної діяльності на підприємствах малого бізнесу
3.2. Напрями державної підтримки та активізації інноваційної діяльності вітчизняного малого підприємництва
3.3. Напрямки активізації діяльності підприємств в сфері малого інноваційного бізнесу
Висновки
Список використаних джерел

Бакалаврська, 134с., 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Функції підприємства щодо управління оновленням техніко – технологічної бази і продукції

ВСТУП 3
1. ПЕРЕДУМОВИ Й МОТИВИ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ І ПРОДУКЦІЇ 4
2. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ОНОВЛЕННЯМ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ І ПРОДУКЦІЇ 10
ВИСНОВКИ 17
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

Контрольна робота з інноваційного менеджменту, 2010 рік. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК