Гроші і кредит

Проблеми та перспективи розвитку банківських послуг в Україні

Вступ 3
Розділ 1. Банківські послуги – продукт банківської діяльності. Види банківських послуг та відмінності від операцій 5
Розділ 2. Нетрадиційні банківські послуги 10
Розділ 3. Динаміка розвитку банківських послуг в Україні та їх вплив на обсяг внутрішньо валового продукту 20
Розділ 4. Проблеми та перспективи розвитку банківських послуг в Україні 23
Висновки та пропозиції 38
Список використаних джерел 40

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Становлення та розвиток грошової системи України

Вступ 3
1. Сутність, структура та меанізм функціонування грошової системи 5
2. Еволюція грошових систем та їх класифікація 8
3. Становлення та розвиток грошової системи України 21
4. Державне регулювання грошового обороту 31
Висновки та пропозиції 41
Список використаної літератури 44

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Сучасний механізм грошово-кредитного регулювання

Вступ 3
Розділ 1. Значення та сутність державного регулювання грошового обороту 6
Розділ 2. Грошово – кредитна політика, її цілі та інструменти 12
Розділ 3. Механізм здійснення грошово – кредитного регулювання 27
Розділ 4. Монетизація бюджетного дефіциту та шляхи його подолання в Україні 33
Висновки 37
Список використаних джерел 39

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Теорія грошей в сучасній економічній науці

Вступ 3
1.Сутність грошей в сучасній економічній науці 5
2. Основні теоретичні підходи до поняття гроші. 8
2.1 Раціоналістична теорія 8
2.2 Еволюційна теорія 8
2.3 Кількісна теорія грошей 9
2.4 Кон’юктурна теорія грошей М. Туган-Барановського 16
3. Сучасні теорії грошей та напрями їх розвитку 22
3.1. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії 22
3.2. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей 28
4. Приклади застосування теорій грошей в сучасній економічній науці 32
5. Практичне застосування основних теорій грошей на сучасному грошовому ринку України 38
Висновки 51
Список використаної літератури 54

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Функції грошей
Вступ 3
1. Сутність і різні підходи до функцій грошей 4
2. Властивості різних функцій грошей 8
Висновки 16
Список використаної літератури 18

Реферат, рік - 2011, ВАРТІСТЬ - 30 грн.
30
Детальніше
Функції кредиту
Вступ 3
1. Сутність і визначення кредиту 4
2. Властивості різних функцій кредиту 10
висновки 19
Список використаної літератури 20

Реферат, рік - 2011, вартість - 30 грн.
30
Детальніше
Історія становлення векселя. Основні проблеми обігу векселя в Україні

1. Історія становлення векселя 3
2. Основні проблеми обігу векселя в Україні 11
Висновки 14
Список використаних джерел 15

Реферат, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Комерційний кредит та перспективи його розвитку в Україні. Національний банк України: структура та механізм дії.

1. Комерційний кредит та перспективи його розвитку в Україні………..3
2. Національний банк України: структура та механізм дії………………9
Список використаних джерел………………………………………………14

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Споживчий кредит, його механізм реалізації в Україні. Грошова маса та її агрегати

1. Споживчий кредит, його механізм реалізації в Україні………………..3
2. Грошова маса та її агрегати………………………………………………9
Список використаних джерел………………………………………………14

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Сучасний монетаризм і його вплив на грошово-кредитну політику. Валютне регулювання в Україні

1. Cучасний монетаризм і його вплив на грошово-кредитну політику…3
2. Валютне регулювання в Україні…………………………………………9
Список використаних джерел………………………………………………13

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 30 грн

30
Детальніше
Небанківські фінансово-кредитні установи. Проблеми розвитку небанківських фінансово-кредитних установ в Україні
Вступ …………………………..…………………………………………….…………..3
1. Небанківські фінансово-кредитні установи. Проблеми розвитку небанківських фінансово-кредитних установ в Україні………….…………………………..………5
Висновки …………………………….……………………………………………….17
Список використаної літератури………………………………………………….….19
Додаток
Контрольна робота, 2016 рік. Вартість – 50 грн.
50
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК