Фінанси, фінансовий аналіз

Оцінка фінансового стану торговельного підприємства та напрямки його покращення

Вступ………………………………………………………………………………………………..3
Розділ І. Теоретичні засади проведення фінансового аналізу підприємства в умовах ринкової економіки…………………………………………….6
Сутність та необхідність визначення фінансового стану підприємства………………………………………………………………………………………………6
Завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства……………………………………………………………………………………20
Сучасні методи та методики оцінки фінансового стану підприємства…………………………………………………………………………………………….23
Розділ ІІ. Аналіз фінансового стану на торговельному підприємстві КП „Теско” за 2005-2006рр…………………………………………………………………….32
2.1. Загальний аналіз фінансового стану підприємства КП „Теско”..32
2.2. Аналіз фінансової стійкості КП „Теско”………………………………….44
2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності КП „Теско”……………..52
2.4. Аналіз ділової активності підприємства КП „Теско”………………..57
Розділ ІІІ. Розробка напрямків покращення фінансового стану КП „Теско” на майбутній період…………………………………………………………………..63
3.1. Напрямки покращення фінансового стану підприємства………….63
3.2. Розроблення прогнозного балансового звіту підприємства КП „Теско”…………………………………………………………………………………………………….74
3.3. Оцінка платоспроможності КП „Теско” на основі прогнозного балансу……………………………………………………………………………………………………92
Висновки……………………………………………………………………………………….94
Список використаної літератури………………………………………………….98
Додатки

Дипломна робота, 2007р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Аналіз ліквідності підприємства

ВСТУП……………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……6
1.1. Сутність ліквідності та платоспроможності, їх значення для оцінки фінансового стану підприємства……..6
1.2. Методичні засади визначення показників ліквідності та платоспроможності підприємства………..………………… 10
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «АСПЕКС»……….………15
2.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Аспекс»……….. 15
2.2. Аналіз ліквідності балансу підприємства………………… 16
2.3. Оцінка відносних показників ліквідності та платоспроможності ТОВ «Аспекс»……18
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ «АСПЕКС»………………21
3.1. Розроблення прогнозного балансового звіту підприємства…………………21
3.2. Оцінка платоспроможності ТОВ „Аспекс” на основі прогнозного балансу.………28
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………….. 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….………… 34
ДОДАТКИ…………………………………………………………………. 36

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз майна підприємства та оцінка факторів впливу на нього

ВСТУП………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА ТА ДЖЕРЕЛ ЙОГО УТВОРЕННЯ…… 5
1.1. Значення, завдання аналізу майна підприємства, інформаційна база……………………………………….. 5
1.2. Методика проведення аналізу майна підприємства …. 9
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА ПП «БАСЕР» ТА ДЖЕРЕЛ ЙОГО УТВОРЕННЯ ЗА 2005-2006 РОКИ………………… 12
2.1. Аналіз стану, структури та динаміки майна підприємства………………………………..…………… 12
2.2. Аналіз активів підприємства..…………………………. 15
2.3. Аналіз динаміки, структури джерел утворення майна підприємства……………………………………………. 18
2.4. Аналіз ефективності використання майна підприємства та джерел його утворення….………….. 20
РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ МАЙНА ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА…………………………….. 24
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………. 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………. 28
ДОДАТКИ………………………………………………………………. 30

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством

ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА…………..……………5
1.1. Значення, завдання і джерела інформації для проведення аналізу фінансового стану підприємства…………………………………….5
1.2. Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства….9
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ ПП «БАСЕР» ЗА 2005-2006 РР…………………………………………………………..15
2.1. Аналіз майнового стану підприємства та ділової активності…….15
2.2. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства……………19
2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства…………21
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В НАСТУПНОМУ ПЕРІОДІ ………………….23
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………………28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….31
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..33

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз фінансової стійкості підприємства

ВСТУП……………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……5
1.1. Сутність фінансової стійкості підприємства та визначення й аналіз її типу……………5
1.2. Методика аналізу відносних показників фінансової стійкості підприємства………………9
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «РОТИС» В 2004-2006 РР………13
2.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Ротис»………. 13
2.2. Визначення й аналіз типу фінансової стійкості підприємства………….………………15
2.3. Аналіз відносних показників фінансової стійкості підприємства ТОВ «Ротис»…………17
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТОВ «РОТИС»…………..20
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………….. 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… 27
ДОДАТКИ………………………………………………………………… 29

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз кредитоспроможності підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ….…………………………………………………………… 5
1.1. Економічна сутність кредитоспроможності позичальника ….. 5
1.2. Необхідність кредитування підприємств……………………… 7
1.3. Система показників та проведення аналізу кредитоспроможності підприємства за методикою НБУ……. 11
1.4. Методика аналізу кредитоспроможності, що ґрунтується на аналізі фінансових коефіцієнтів……………………………….. 20
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ «РОТИС»………….. 23
2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства………. 23
2.2. Аналіз основних показників, які характеризують фінансовий стан підприємства………………………………………..…….. 29
2.3. Аналіз кредитоспроможності та визначення класу позичальника ТОВ «Ротис» …………………………………………. 32
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………. 34
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………. 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 43
ДОДАТКИ

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Розробка інвестиційної політики підприємства

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………..5
РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗА 2005-2006РР………………………………………………………………………………………….. 10
2.1. Аналіз динаміки загального обсягу та структури інвестиційних ресурсів підприємства……………………………………………………………………. 10
2.2. Аналіз чинників, що впливають на інвестиційний процес на підприємстві……………………………………………………………………………………14
2.3. Аналіз динаміки показників ефективності інвестицій підприємства….19
РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА НАСТУПНИЙ РІК…………………………………………………….22
Висновок…………………………………………………………………………………………….25
Список використаних джерел………………………………………………………………27
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Аналіз фінансового стану підприємства та його прогнозування на наступний період

Вступ……………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні та методичні засади оцінки фінансового стану підприємства…………..6
1.1. Сутність та необхідність визначення фінансового стану підприємства…….6
1.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства……….19
1.3. Методика розрахунку показників фінансового стану підприємства…..20
Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства ПП «Меблевий Альянс»………35
2.1. Стисла характеристика підприємства ПП «Меблевий Альянс»….35
2.2. Аналіз структури активів та пасивів ПП «Меблевий Альянс»……44
2.3. Оцінка фінансового стану об’єкту дослідження ПП «Меблевий Альянс» та його ділової активності ……..55
Розділ 3. Удосконалення оцінки фінансового стану підприємства ПП «Меблевий Альянс»……….69
3.1. Вибір і обґрунтування методів оцінки фінансового стану підприємства ПП «Меблевий Альянс»….69
3.2. Розроблення прогнозного балансового звіту підприємства ПП «Меблевий Альянс»……..78
3.3. Оцінка ліквідності ПП «Меблевий Альянс» на основі прогнозного балансу…….86
Висновки…………………….89
Список використаних джерел……………….92
Додатки

Дипломна робота, 2007р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Аналіз складу та структури оборотних активів

Вступ…………………………………………………………………………..3
1. Аналіз складу та структури оборотних активів………………………….4
2. Задача……………………………………………………………………….8
Висновки та пропозиції………………………………………………………22
Список використаних літературних джерел……………………………….26
Додатки

Контрольна, 2008р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Фінансовий аналіз

1. Показники та фактори у фінансовому аналізі, їх класифікація
2. Розрахувати та проаналізувати визначений рівень наступних показників:
1. Фондовіддача основних засобів
2. Величина власних оборотних коштів (функціонуючий капітал)
3. Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття)
4. Коефіцієнт автономії
5. Коефіцієнт оборотності активів
6. Тривалість (період) обороту запасів
7. Коефіцієнт окупності виробничих затрат
8. Рентабельність власного капіталу
9. Коефіцієнт фінансового лівереджу (плече фінансового важеля)
10. Тривалість операційного циклу
Список використаної літератури

Контрольна, 2008р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Розрахунок показників ліквідності та платоспроможності на основі фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва

Вступ……………………………………………………………………………….3
Основна частина. Розрахунок показників ліквідності та платоспроможності на основі фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва…………….5
Висновки…………………………………………………………………………17
Перелік використаних джерел………………………………………………….19

Курсова, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його покращення

Вступ………………………………………………………………………………….3
I. Теоретичні основи проведення аналізу фінансового стану підприємства…5
1.1.Поняття фінансового аналізу, мета та завдання його проведення…………5
1.2.Загальна характеристика джерел інформаційного забезпечення проведення аналізу фінансового стану підприємства…………………………………………..9
II. Методологія оцінки фінансового стану підприємства……………………..14
2.1.Система показників фінансового стану підприємства…………………….14
2.2.Особливості здійснення попереднього і деталізованого аналізу фінансового стану підприємства………………………………………………….31
2.3.Політика ухвалення фінансових рішень за результатами проведення фінансового аналізу підприємства………………………………………………..36
III. Основні підходи щодо зміцнення фінансового стану підприємства в сучасних умовах……………………………………………………………………39
3.1. Напрямки покращення фінансового стану підприємства…………………..39
3.2. Визначення резервів покращення показників фінансового стану підприємства………………………………………………………………………..44
Висновки……………………………………………………………………………48
Список використаної літератури………………………………………………….51
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Фінансовий аналіз та фінансовий менеджмент на підприємствах України

Вступ……………………………………………………………………………….3
I. Функціональна роль та завдання аналізу у фінансовому менеджменті
підприємства………………………………………………………………………5
1.1. Сутність та завдання фінансового аналізу діяльності підприємства……..5
1.2. Сучасні методи та методики оцінки фінансового стану підприємства….11
II. Організація фінансового аналізу на підприємстві………………………….15
2.1. Аналіз валюти та структури балансу………………………………………15
2.2. Оцінка динаміки платоспроможності та ліквідності……………………..22
2.3. Аналіз прибутковості капіталу…………………………………………….25
III. Напрями розвитку фінансового менеджменту і аналізу на підприємствах
України………………………………………………………………………….27
3.1. Розроблення прогнозного балансового звіту підприємства ПП «Меблевий Альянс»…………………………………………………………………………27
3.2. Оцінка ліквідності ПП «Меблевий Альянс» на основі прогнозного балансу………………………………………………………………………….36
Висновки………………………………………………………………………..38
Список використаних джерел…………………………………………………41
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Залучені джерела у фінансуванні діяльності підприємств і організацій

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ І. Теоретичні основи формування залучених джерел фінансування діяльності підприємств і організацій………………………………………………5
1.1. Роль фінансів і кредити у ринковому середовищі…………………………….5
1.2. Форми та види залучених джерел……………………………………………..12
1.3. Сучасні проблеми фінансового забезпечення підприємств………………….15
Розділ ІІ. Аналіз фінансового стану підприємства КП «Теско»…………………17
2.1. Оцінка фінансового стану КП «Теско»……………………………………….17
2.2. Аналіз кредитного забезпечення підприємства………………………….….37
2.3. Аналіз залучених джерел КП «Теско»……………………………………….41
Розділ ІІІ. Шляхи залучення джерел фінансування……………………………..44
Висновок і пропозиції……………………………………………………………..47
Список використаної літератури…………………………………………………50
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Формування системи фінансового прогнозування

Вступ………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади фінансового прогнозування……………8
1.1. Сутність, методи, етапи фінансового прогнозування………………………8
1.2. Прогнозування фінансових показників на основі аналізу фінансової звітності підприємства……………………………………………………………17
1.3. Методичні підходи до прогнозування банкрутства підприємства………..24
Розділ 2. Аналіз фінансового стану та існуючої системи фінансового прогнозування підприємства ТГ «Фортуна»…………………………………..35
2.1. Коротка характеристика діяльності та загальний аналіз фінансового стану підприємства…………………………………………………35
2.2. Аналіз та оцінка існуючої системи фінансового прогнозування в ТГ «Фортуна»…………………………………………………………………………56
2.3. Прогнозування фінансових показників та ймовірності банкрутства на основі існуючих в ТГ «Фортуна» методик……………………………………..64
Розділ 3. Удосконалення системи фінансового прогнозування підприємства ТГ «Фортуна»…………………………………………67
3.1. Вдосконалення системи фінансового прогнозування, зокрема вибір і обґрунтування методів фінансового прогнозування в ТГ «Фортуна»………..67
3.2. Розробка прогнозного балансового звіту, прогнозного звіту про фінансові результати та прогнозування ліквідності і рентабельності ТГ «Фортуна» в наступному періоді на цій основі………………………………………………..71
3.3. Прогнозування банкрутства підприємства…………………………………81
Висновки…………………………………………………………………………..82
Список використаних джерел……………………………………………………87
Додатки

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Фінансовий ринок та його інфраструктура

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА
1.1 Суть, роль та значення фінансового ринку в економіці держави
1.2 Інфраструктура та учасники фінансового ринку
1.3 Законодавче забезпечення діяльності суб’єктів фінансового ринку України
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ
2.1 Організаційно-економічна характеристика АКБ “Приватбанк”
2.2 Особливості проведення фінансових операцій комерційним банком
2.3 Використання ресурсної бази банку для забезпечення його господарської діяльності
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРЕШКОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
3.1 Сучасний стан та проблеми розвитку фінансового ринку України
3.2 Перспективи розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Фінанси та їх роль в ринковій економіці

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ І. Теоретичні основи формування залучених джерел фінансування діяльності підприємств і організацій………………………………………………5
1.1. Роль фінансів і кредити у ринковому середовищі…………………………….5
1.2. Форми та види залучених джерел……………………………………………..12
1.3. Сучасні проблеми фінансового забезпечення підприємств………………….15
Розділ ІІ. Аналіз фінансового стану підприємства КП «Теско»…………………17
2.1. Оцінка фінансового стану КП «Теско»……………………………………….17
2.2. Аналіз кредитного забезпечення підприємства………………………….….37
2.3. Аналіз залучених джерел КП «Теско»……………………………………….41
Розділ ІІІ. Шляхи залучення джерел фінансування……………………………..44
Висновок і пропозиції……………………………………………………………..47
Список використаної літератури…………………………………………………50
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Сутність і об’єктивна необхідність фінансів

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ 6
1.1. Історичні етапи виникнення та розвитку фінансів. 6
1.2. Соціально-економічна суть та функції фінансів 9
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 15
2.1. Організація системи фінансів України. Законодавча база. 15
2.2. Банківська система: стан, особливості та взаємозв’язок із фінансовою безпекою. 25
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 32
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….41

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Особливості формування прибутку підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………….. 5
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ КП «ТЕСКО» ЗА 2005 – 2006 РОКИ…………………………. 14
2.1 Аналіз загального обсягу прибутку підприємства………….. 14
2.2 Оцінка впливу факторів, що спричинили зміну прибутку…. 18
2.3 Аналіз показників рентабельності підприємства…………… 22
РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2007 РІК…………….…. 27
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………….……………………………….. 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………. 35
ДОДАТКИ…………………………………………………………………….. 37

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Методи фінансової оцінки банкрутства підприємства

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади визначення банкрутства підприємства…………….6
1.1. Сутність та причини виникнення банкрутства підприємства……………….6
1.2. Механізм банкрутства підприємства…………………………………………16
1.3. Методичні підходи до прогнозування банкрутства підприємства…………23
Розділ 2. Аналіз фінансового стану та фінансових показників діяльності підприємства………………………………………………………………………..32
2.1. Аналіз фінансового стану підприємства………………………………………..32
2.2. Визначення незадовільної структури балансу підприємства……………….52
2.3. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства……………………………..56
Розділ 3. Визначення прогнозних напрямків фінансового стану підприємства………………………………………………………………………..63
3.1. Прогнозування банкрутства підприємства…………………………………..63
3.2. Оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності………….65
3.3. Вибір стратегії розвитку підприємства як засіб подолання кризових явищ…………………………………………………………………………………76
Висновки……………………………………………………………………………84
Список використаних джерел……………………………………………………..90
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз ймовірності банкрутства підприємств в Україні

ВСТУП……………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА…………………………………..………. 5
1.1. Сутність та причини виникнення банкрутства підприємства……………………………………….…..……. 5
1.2. Методичні підходи до прогнозування банкрутства підприємства………………………………10
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ВИНИКНЕННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЛОКОМ»……………17
2.1. Визначення незадовільної структури балансу підприємства….……………………..……17
2.2. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства……………………21
2.3. Прогнозування банкрутства підприємства ТОВ «Локом».. 23
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ТОВ «ЛОКОМ»…………………………22
3.1. Оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності…………………………25
3.2. Вибір стратегії розвитку підприємства як засіб подолання кризових явищ……………………26
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………….…………………………….. 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…….…………………………… 33
ДОДАТКИ……………………………………..…………………………… 35

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз ділової активності підприємства

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади аналізу ділової активності підприємства….…….6
1.1. Сутність ділової активності як складової ефективності господарської діяльності підприємства…………………………………………………….……6
1.2. Показники ділової активності підприємства……………………….…..12
Розділ 2. Аналіз ділової активності підприємства ТОВ «Олга-Трейдінг»…..16
2.1. Аналіз динаміки основних показників господарської діяльності «Олга-Трейдінг»……………………………………………………………………..….16
2.2. Аналіз ділової активності підприємства «Олга-Трейдінг»………..…..20
2.3. Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства………………………………………………………………….…23
Розділ 3. Розробка фінансової стратегії на наступний рік з метою посилення ділової активності підприємства «Олга-Трейдінг»………………………..….31
Висновки……………………………………………………………………..….37
Список використаних джерел……………………………………………….…39
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ….…………………………………………………………… 6
1.1. Економічна сутність оборотних активів та їх класифікація….. 6
1.2. Система показників та методика аналізу стану та ефективності використання оборотних активів підприємства…………………………………………………….. 11
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОВ «СИМПАТИК»………………………………… 16
2.1. Аналіз стану і структури оборотних активів підприємства…. 16
2.2. Аналіз ефективності використання оборотних активів ТОВ «Симпатик»……………….. …………………………………………. 19
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОВ «СИМПАТИК» ТА ВИБІР ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ НИМИ…………………………………………………………………………… 22
3.1. Напрямки покращення використання оборотних активів ТОВ «Симпатик»……………….. …………………………………………. 22
3.2. Вибір політики оперативного управління оборотними активами ТОВ «Симпатик»…………………………………….. 24
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………. 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 30
ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 32

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Оптимізація розміру поточних витрат підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………….……3
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ……………………….……….5
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ЗАТ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» ЗА 2006-2007РР…….….….11
2.1. Аналіз загального обсягу та структури поточних витрат….………11
2.2. Аналіз поточних витрат у розрізі статей……….……….………….15
2.3. Аналіз факторів, що мають вплив на формування поточних витрат……………………………..………………………….………17
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ВИТРАТАМИ НА НАСТУПНИЙ РІК З ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ …………………………………………………………………….20
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………………….25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….29
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….31

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Комплексне рейтингове оцінювання фінансового стану підприємства

Вступ…………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Сутність та необхідність визначення фінансового стану підприємства……………………………………………………..5
Розділ 2. Загальна характеристика джерел інформаційного забезпечення проведення комплексного аналізу фінансового стану підприємства………………………………..8
Розділ 3. Методика комплексного рейтингового оцінювання фінансового стану підприємства…………….13
Розділ 4. Напрямки покращення фінансового стану підприємства………………………………………………………………25
Висновки…………………………………………………………………….32
Список використаних джерел………………………………………34

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Планування грошових коштів підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………….……3
РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ……….5
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ НА ТОВ «ПОЛІГРАФ-СЕРВІС» ЗА 2005-2006РР….15
2.1. Аналіз динаміки обсягу та структури грошових коштів підприємства…….………15
2.2. Аналіз динаміки розподілу грошових надходжень на підприємство…………….21
2.3. Оцінка ефективності використання грошових коштів підприємства…………22
РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА У НАСТУПНОМУ РОЦІ……25
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………………….30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….33
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….35

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Рентабельність та шляхи її підвищення на підприємстві

ВСТУП……………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПІДПРИЄМСТВА………5
1.2. Методика аналізу показників рентабельності продукції та підприємства………..8
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПІДПРИЄМСТВА ПП «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЕЛНА-СЕРВІС» ЗА 2005-2006 РР……………15
2.1. Аналіз рентабельності продукції ПП «Виробниче об’єднання «Елна-Сервіс»…………15
2.2. Аналіз рентабельності капіталу підприємства…………….. 20
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПІДПРИЄМСТВА ПП «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЕЛНА-СЕРВІС»…..24
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………….. 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….………… 31
ДОДАТКИ…………………………………………………………………. 33

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Звіт з виробничої практики. Тема: Ліквідність

Вступ …………………………………………………………………………………… 3
1. Cутність ліквідності та платоспроможності підприємства та їх значення для оцінки фінансового стану ……………………….. 5
2. Аналіз ліквідності підприємства та його балансу. Аналіз показників платоспроможності підприємства …………………. 10
3. Напрямки підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства……. 27
Висновки ……………………………………………………………………………… 33
Список використаної літератури………………………………… 38
Додатки 40

Звіт з практики, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз структури і динаміки вихідних грошових потоків підприємства

ВСТУП……………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ І ДИНАМІКИ ВИХІДНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА……………5
1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства…………………5
1.2. Методика аналізу вихідних грошових потоків….………… 8
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТРУКТУРИ І ДИНАМІКИ ВИХІДНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ВАТ «СОКИРЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»………….11
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства ВАТ «Сокирянський машинобудівний завод»……11
2.2. Аналіз динаміки і структури вихідних грошових потоків підприємства……………………13
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА………18
3.1. Оптимізація грошових потоків підприємства ВАТ «Сокирянський машинобудівний завод» …………18
3.2. Управління операційним грошовим потоком підприємства……..21
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………….. 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… 27
ДОДАТКИ………………………………………………………………… 29

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз майна підприємства та джерела його утворення

ВСТУП………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………….. 6
1.1. Сутність та значення аналізу майнового стану підприємства, джерела інформації…………………… 6
1.2. Методика проведення аналізу майна підприємства та джерел його утворення………………………………… 13
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «БАВОЛ» ЗА 2005-2006 РОКИ………………………………… 18
2.1. Економічна характеристика підприємства…………… 18
2.2. Аналіз динаміки, складу та структури майна підприємства……………………………………………. 20
2.3. Аналіз динаміки, структури джерел утворення майна підприємства…………………………………………… 23
2.4. Аналіз ефективності використання майна та джерел його утворення………………………………………… 25
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ МАЙНОВОГО СТАНУ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА…………………………… 27
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………… 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….. 35
ДОДАТКИ…………………………………………………………….. 37

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Управління оборотними активами підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. СУТЬ, КЛАСИФІКАЦІЇ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………… 5
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОВ ВКП «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ» ТА ПОКРАЩЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ………. 12
2.1. Зміна обсягу та складу оборотних активів підприємства…….. 12
2.2. Аналіз ефективності використання оборотних активів……… 16
2.3. Аналіз джерел фінансування оборотних активів..……………. 19
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………………….. 21
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………. 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 33
ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 35

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Фінансова діяльність на підприємстві

Вступ……………………………………………………………………………..3
I. Функціональна роль та завдання аналізу у фінансовій діяльності
підприємства……………………………………………………………………..5
1.1. Сутність та завдання фінансового аналізу діяльності підприємства……5
1.2. Сучасні методи та методики оцінки фінансового стану підприємств….11
II. Організація фінансового аналізу на підприємстві КП «Теско»………….15
2.1. Аналіз валюти та структури балансу…………………………………..…15
2.2. Оцінка динаміки платоспроможності та ліквідності…………………….24
2.3. Аналіз прибутковості капіталу……………………………………………27
III. Напрями розвитку фінансової роботи на підприємстві……………..……29
3.1. Розроблення прогнозного балансового звіту підприємства КП «Теско».29
3.2. Оцінка ліквідності КП «Теско» на основі прогнозного балансу…………38
Висновки…………………………………………………………………………40
Список використаних джерел…………………………………………………..43
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Проблеми та перспективи розвитку шляхів фінансового оздоровлення підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НЕОБХІДНОСТІ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА……………………………….5
1.1. Економічний зміст фінансового оздоровлення підприємства…….5
1.2. Методика аналізу показників фінансового стану, за якими встановлюється необхідність фінансового оздоровлення ………10
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «НАША НАДІЯ» ЗА 2005-2006РР……………………………………………………..………….18
2.1. Оцінка майнового стану підприємства .……………………………18
2.2. Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Наша Надія»……….………….20
2.3. Аналіз ліквідності балансу та показників ліквідності та платоспроможності підприємства …………………………………22
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШЛЯХІВ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «НАША НАДІЯ» ……26
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………………….30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….33
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..35

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Звіт з виробничої практики. Тема: Оборотні активи

Вступ 3
1. Ознайомитись:
– зі складом оборотних активів;
– зі шляхами використання в обороті вільних оборотних коштів;
– з причинами зміни загальної суми власних коштів. 5
2. Виконати:
– проаналізувати структуру оборотних активів в цілому, запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості;
– проаналізувати оборотність та ефективність використання оборотних активів в цілому;
– проаналізувати оборотність та ефективність використання власних оборотних коштів;
– проаналізувати оборотність та ефективність використання запасів в цілому та за окремими видами;
– проаналізувати оборотність дебіторської і кредиторської заборгованості. 18
Висновки 39
Список використаної літератури 44
Додатки 46

Звіт з практики, 2008р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Звіт з виробничої практики. Тема: Фінансова стійкість

Вступ …………………………………………………………………………………… 3
1. Сутність фінансової стійкості підприємства та фактори, що впливають на неї……………………………………………………. 5
2. Порядок визначення типу фінансової стійкості підприємства………………………………………………………. 10
3. Розрахунок та аналіз показників фінансової стійкості підприємства……………………………………………………………………. 18
4. Визначення типу фінансової стійкості підприємства…………… 28
Висновки ……………………………………………………………………………… 31
Список використаної літератури………………………………… 35
Додатки

Звіт з практики, 2008р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Звіт з виробничої практики. Тема: Кредитоспроможність

Вступ …………………………………………………………………………………… 3
1. Сутність кредитоспроможності підприємства та методи її визначення…………………………………………………………. 5
2. Розрахунок та аналіз кредитоспроможності підприємства за методикою НБУ, фінансовими коефіцієнтами, за прогнозною моделлю. Визначення класу підприємства як позичальника….. 22
3. Напрямки підвищення кредитоспроможності підприємства 31
Висновки ……………………………………………………………………………… 37
Список використаної літератури………………………………… 40
Додатки…………………………………………………………………………………. 42

Звіт з практики, 2008р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Звіт з виробничої практики. Тема: Ліквідність та платоспроможність

Вступ………………………………………………………………. 3
1. Cутність ліквідності та платоспроможності підприємства та їх значення для оцінки фінансового стану…………………….. 5
2. Аналіз ліквідності підприємства та його балансу. Аналіз показників платоспроможності підприємства…………………. 15
3. Напрямки підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства……………………………………………………… 28
Висновки ………………………………………………………….. 33
Список використаної літератури…………………………………. 37
Додатки…………………………………………………………….. 39

Звіт з практики, 2008р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Звіт з виробничої практики. Загальний – 13 тем

Вступ………………………………………………………………….….…..3
Тема 1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу ………….….5
Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу …………….…7
Тема 3. Аналіз майна підприємства ……………………….……………..11
Тема 4. Аналіз оборотних активів ………………………………………..14
Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства ……………17
Тема 6. Аналіз грошових потоків …………………………………………19
Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства ………..23
Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства ………………………27
Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства ……………………30
Тема 10. Аналіз ділової активності підприємства …………………….…34
Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства ……….36
Тема 12. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства ………………..38
Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства……41
Список використаної літератури……………………………………..…43
Висновки і пропозиції…………………………………………………….45
Додатки………………………………………………………………….….47

Звіт з практики, 2008р. Вартість – 90 грн.

90
Детальніше
Звіт з виробничої практики. Тема: Значення фінансового аналізу

Вступ……………………………………………………………….. 3
1. Значення, завдання та інструменти фінансового аналізу на підприємстві………………………………..………………………. 6
2. Побудова аналітичного процесу на ДП «Славутське лісове господарство»……………………………………………………… 14
3. Напрямки покращення фінансової роботи на підприємстві…. 25
Висновки і пропозиції…………………………………………….. 31
Список використаної літератури…………………………………. 35
Додатки…………………………………………………………….. 37

Звіт з практики, 2008р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

Вступ ……………………………………………………………………………………………….. 3
Розділ 1. Теоретичні засади ліквідності та фінансової стійкості підприємства……………………………………………………………….. 5
1.1. Сутність фінансової стійкості підприємства та фактори, що впливають на неї………………………………………………………………… 5
1.2. Ліквідність та платоспроможність підприємства та їх значення для оцінки фінансового стану………………………………………………….. 9
1.3. Порядок визначення типу фінансової стійкості підприємства…….. 14
1.4. Методика визначення ліквідності балансу………………………….. 17
Розділ 2. Визначення ліквідності та фінансової стійкості підприємства ТОВ «Веритес» в умовах застосування інформаційних технологій……… 20
2.1. Розрахунок та аналіз показників фінансової стійкості підприємства……………………………………………………………….. 20
2.2. Визначення типу фінансової стійкості підприємства……………………. 24
2.3. Аналіз ліквідності підприємства та його балансу…………………… 26
2.4. Аналіз показників платоспроможності підприємства……………… 29
Розділ 3. Напрямки покращення ліквідності та фінансової стійкості ТОВ «Веритес»….…………………………………………………………. 34
3.1. Напрямки покращення фінансової стійкості………………. 34
3.2. Напрямки підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства……………………………………………………………….. 36
Висновки і пропозиції……………………………………………………………………….. 41
Список використаних джерел….…………………………………………. 43
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз фінансового стану суб’єктів малого підприємництва

ВСТУП……………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА …..5
1.1. Сутність і значення аналізу фінансового стану суб’єкту малого підприємництва …………………………………….. 5
1.2. Методика проведення аналізу фінансового стану ………… 9
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ’ЄКТУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТОВ «БУДЗЕММОНТАЖ»….…… 14
2.1. Аналіз майнового стану та рентабельності підприємства… 14
2.2. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства …… 19
2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства…. 21
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ’ЄКТУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТОВ «БУДЗЕММОНТАЖ» ………………………………………24
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………….. 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… 34
ДОДАТКИ………………………………………………………………… 36

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства

ВСТУП……………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ……………5
1.1. Економічна суть власного капіталу підприємства……….. 5
1.2. Методичні підходи аналізу стану і ефективності використання власного капіталу підприємства …………… 13
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТОВ «РОТИС»….…… 16
2.1. Аналіз структури і динаміки власного капіталу….………. 16
2.2. Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу ………………………22
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА…………24
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………….. 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… 33
ДОДАТКИ………………………………………………………………… 35

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Зміст та задачи управління прибутком підприємства

ВСТУП…………………………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………. 5
1.1. Економічна суть прибутку та умови його формування………. 5
1.2. Методичні підходи управління прибутком підприємства…… 11
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОВ «БАВОЛ» ЗА 2006 – 2007 РОКИ……………………………………….. 13
2.1. Аналіз загального обсягу прибутку підприємства……………. 13
2.2. Оцінка впливу факторів, що спричинили зміну прибутку…… 17
2.3. Аналіз показників рентабельності підприємства……………… 21
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ТОВ «БАВОЛ» В 2008 РОЦІ………….. 25
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………. 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 36
ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 38

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз власних оборотних коштів підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Поняття власних оборотних коштів 5
1.2. Методика аналізу власних оборотних коштів підприємства та ефективності їх використання 10
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ТОВ ВКП «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ» 15
2.1. Аналіз розміру і динаміки власних оборотних коштів підприємства 15
2.2. Аналіз ефективності використання оборотних коштів ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів» 21
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЛАСНИХ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ТОВ ВКП «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ» 25
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
ДОДАТКИ 38

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Грошові кошти, фонди грошових коштів та джерела їх формування

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ І. Теоретичні основи грошових коштів підприємства………………….5
1.1. Суть і значення грошових коштів……………………………………………5
1.2. Поняття грошового потоку як процесу руху грошових коштів …………..9
Розділ ІІ. Класифікація та аналіз формування фондів грошових коштів підприємств ………………………………………………………………………15
2.1. Статутний фонд як необхідна умова діяльності підприємства…………..15
2.2. Характеристика фондів грошових коштів, що формуються на підприємстві………………………………………………………………………19
Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення формування грошових фондів підприємств………………………………………………………………………25
3.1. Напрямки покращення та вдосконалення формування грошових фондів підприємств………………………………………………………………………25
Висновки…………………………………………………………………………31
Список використаних джерел…………………………………………………..33

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Аналіз ділової активності підприємства

ВСТУП……………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………5
1.1. Сутність ділової активності як складової ефективності господарської діяльності підприємства………5
1.2. Показники ділової активності підприємства……………… 8
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «КОМПЛЕКТІНВЕСТ»…….……14
2.1. Аналіз динаміки основних показників господарської діяльності ТОВ «Комплектінвест»….…14
2.2. Аналіз динаміки і структури майна підприємства та джерел його утворення………17
2.3. Аналіз ділової активності підприємства ТОВ «Комплектінвест»…………19
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ПЛАНУВАННЯ ТОВАРООБОРОТУ ТОВ «КОМПЛЕКТІНВЕСТ»…………22
3.1. Напрямки покращення показників ділової активності підприємства………………22
3.2. Планування підвищення економічної ефективності підприємства ТОВ «Комплектінвест»……24
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………….. 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… 29
ДОДАТКИ………………………………………………………………… 31

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Аналіз оборотних засобів підприємства

Вступ……………………………………………………………………………….3
1. Теоретичні засади оборотних засобів підприємства…………………………5
1.1. Сутність оборотних засобів підприємства………………………………….5
1.2. Класифікація оборотних засобів підприємства…………………………….7
1.3. Джерела формування оборотних засобів підприємства………………….12
2. Аналіз оборотних засобів ТОВ «Ротис» …………………………………….14
2.1. Аналіз стану і структури оборотних засобів підприємства………………14
2.2. Аналіз ефективності використання оборотних засобів ТОВ «Ротис»…..18
2.3. Аналіз джерел фінансування оборотних засобів………………………….21
3. Шляхи прискорення оборотних засобів підприємства……………………..24
Висновки і пропозиції……………………………………………………………31
Список використаних джерел…………………………………………………..34
Додатки

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Аналіз стану та ефективності використання запасів підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА … 5
1.1. Поняття, склад та завдання аналізу запасів підприємства…… 5
1.2. Методика розрахунку показників стану та ефективності використання запасів підприємства…………………………… 9
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ТОВ ВКП «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ» ЗА 2006-2007РР……………………………………………… 13
2.1. Аналіз складу, структури та динаміки запасів підприємства… 13
2.2. Аналіз стану та ефективності використання запасів підприємства……………………………………………………. 19
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ ВКП «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ» НА НАСТУПНИЙ РІК……………………………………………………………. 24
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………. 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 34
ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 36

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Аналіз пасивів підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ ПАСИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………………..5
1.1. Сутність та економічна оцінка пасивів підприємства………………………5
1.2. Характеристика власного та позикового капіталу підприємства………..10
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ
«РОТИС»…………………………………………………………………………………………16
2.1. Коротка економічна характеристика ТОВ «Ротис»……………………………16
2.2. Аналіз структури і динаміки пасивів підприємства…………………………..19
2.3. Аналіз рентабельності власного капіталу…………………………………………22
РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПАСИВАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………………………………………………………………………………28
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………………..36
ДОДАТКИ

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………… 6
1.1. Економічна сутність, структура та склад основних засобів промислового підприємства…..………………………………. 6
1.2. Методика проведення аналізу складу, структури та динаміки основних засобів…………….…………………………………. 11
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СКЛАДУ, СТРУКТУРИ, ДИНАМІКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ТОВ ВКП «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ» ЗА 2005-2006 РР ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ТЕМПИ РОСТУ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА…………………… 14
2.1. Аналіз складу, структури та динаміки основних засобів підприємства…………………………………………………….. 14
2.2. Аналіз стану основних засобів на досліджуваному підприємстві……………………………………………………… 17
2.3. Аналіз впливу ефективності використання основних засобів на показники фінансово-господарської діяльності підприємства…….18
РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ, СТРУКТУРИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………….. 22
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………. 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 30
ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 32

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Звіт з виробничої практики “Аналіз майна підприємства”

Вступ……………………………………………………………….. 3
1. Значення, завдання та методи аналізу майна підприємства…. 5
2. Аналіз стану та ефективності використання майна підприємства ТОВ «Керамік» ……………….…………………… 14
3. Напрямки поліпшення використання майна та оптимізації джерел його формування на підприємстві………………………. 24
Висновки і пропозиції…………………………………………….. 32
Список використаної літератури…………………………………. 35
Додатки…………………………………………………………….. 37

Звіт з практики, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Фінансове прогнозування на підприємстві

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади фінансового прогнозування……………..6
1.1. Сутність, методи, етапи фінансового прогнозування…………………………6
1.2. Прогнозування фінансових показників на основі аналізу фінансової звітності підприємства……………………………………………………………..10
Розділ 2. Аналіз фінансового стану та існуючої системи фінансового прогнозування підприємства ТОВ «Фортуна»…………………………………..15
2.1. Загальний аналіз фінансового стану підприємства………………………….15
2.2. Аналіз та оцінка існуючої системи фінансового прогнозування в ТОВ «Фортуна»…………………………………………………………………………..22
2.3. Прогнозування фінансових показників та ймовірності банкрутства на основі існуючих в ТОВ «Фортуна» методик…………………………………….27
Розділ 3. Удосконалення системи фінансового прогнозування підприємства «Фортуна»…………………………………………………………………………..30
3.1. Вдосконалення системи фінансового прогнозування, зокрема вибір і обґрунтування методів фінансового прогнозування в ТОВ «Фортуна»……….30
3.2. Розробка прогнозного балансового звіту, прогнозного звіту про фінансові результати та прогнозування ліквідності і рентабельності ТОВ «Фортуна» в наступному періоді на цій основі…………………………………………………33
Висновки……………………………………………………………………………43
Список використаних джерел……………………………………………………..46
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Фінансова стійкість підприємства як запорука ефективності його функціонування

ВСТУП……………………………………………………………………… 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………..7
1.1. Поняття фінансової стійкості та її роль у фінансово-господарській діяльності підприємства …..………………. 7
1.2. Завдання і джерела аналізу фінансової стійкості…………. 14
1.3. Методичні підходи щодо оцінки фінансової стійкості підприємства…………19
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» ЗА 2006-2008 РР………31
2.1. Загальна характеристика фінансового стану підприємства 31
2.2. Оцінка відносних показників ринкової та фінансової стійкості підприємства…………….………………………… 44
2.3. Визначення типу фінансової стійкості підприємства ……. 50
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………..…………………… 53
3.1. Основні напрямки підвищення фінансової стійкості підприємства……………………………………………….. 53
3.2. Прогноз показників фінансової стійкості підприємства на 2009 рік……………59
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………….. 67
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… 71
ДОДАТКИ………………………………………………………………… 75

Бакалаврська, 2009р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Сутність та значення фінансової стійкості

ВСТУП…………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……5
РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ Й АНАЛІЗ ТИПУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………9
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………….14
РОЗДІЛ 4. ОЦІНЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРИДЖУ І ЗАПАСУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ…………………………………………………..18
РОЗДІЛ 5. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………21
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………28

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Аналіз формування виробничих запасів на підприємстві

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади формування виробничих запасів на підприємствах на сучасному етапі…………………………………………………………………..5
1.1. Сутність та економічна характеристика виробничих запасів……………….5
1.2. Методологія оцінки виробничих запасів…………………………………….12
Розділ 2. Аналіз виробничих запасів підприємства ПП «Басер»………………..21
2.1. Коротка характеристика підприємства ПП «Басер»…………………………21
2.2. Аналіз динаміки та структури виробничих запасів…………………………27
2.3. Аналіз обертання виробничих запасів та факторів, що впливають на них..33
Розділ 3. Напрямки удосконалення формування виробничих запасів підприємства ПП «Басер»…………………………………………………………40
3.1. Методологія оптимізації складу і структури виробничих запасів…………40
3.2. Шляхи покращення формування виробничих запасів ПП «Басер»………..43
Висновки……………………………………………………………………………48
Список використаних джерел……………………………………………………..51
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Фінансово-господарська діяльність страховиків в Україні

1. Огляд основних законодавчих та нормативних актів, що регулюють фінансово-господарську діяльність страховиків в Україні……………….….3
2. Витрати подвійного призначення, їх склад……………………………………9
Список використаної літератури…………………………………………………….11

Контрольна з предмету “Фінанси об’єктів оподаткування”, 2009р. Вартість – 25 грн
25
Детальніше
Спрощенні системи оподаткування

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти оподаткування 5
1.1. Оподаткування як один з найважливіших факторів розвитку ринкової системи 5
1.2. Поняття спрощеної системи оподаткування 9
Розділ 2. Види податків спрощеної системи оподаткування 14
2.1. Єдиний податок 14
2.2. Фіксований сільськогосподарський податок 16
2.4. Податок на промисел 21
Розділ 3. Удосконалення спрощеної системи оподаткування 25
3.1. Оцінка стану оподаткування за спрощеною системою в Україні 25
3.2. Напрямки вдосконалення спрощеної системи оподаткування 30
Висновки 34
Список використаної літератури 36
Додатки 38

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Головні напрямки бюджетної політики в Україні

Вступ…………………………………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики……………………..5
1.1. Сутність та зміст бюджетної політики України………………………………5
1.2. Засади визначення пріоритетів бюджетної політики держави…………10
Розділ 2. Бюджетна політика України в умовах трансформаційної економіки..17
2.1. Вплив бюджетної політики на розвиток національної економіки……17
2.2. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та
механізми її реалізації………………………………………………………………………….23
2.3. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку
України……………………………………………………………………………………………….29
Розділ 3. Основні напрями підвищення ефективності бюджетної політики…….36
3.1. Реформування податкової системи як елемент посилення стимулюючих функцій бюджетної політики……………………………………..36
3.2. Вдосконалення системи бюджетного планування…………………….42
Висновки……………………………………………………………………………………………………..51
Список використаних джерел……………………………………………………………………….53
Додаток

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Бюджетний процес на місцевому рівні та роль органів Державного казначейства

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Теоретико-методологічні засади бюджетного процесу на місцевому рівні………………………………………………………………………………..5
1.1.Поняття та суть бюджетного процесу………………………………………5
1.2. Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні та їх характеристика……8
2. Бюджетний процес на місцевому рівні на прикладі бюджету
Вінницької області……………………………………………………………….15
2.1. Виконання дохідної частини бюджету……………………………………..15
2.2. Виконання видаткової частини бюджету Вінницької області……………20
3. Шляхи вдосконалення бюджетного процесу на місцевому рівні………….24
Висновки………………………………………………………………………….31
Список використаної літератури………………………………………………..33

Курсова, казначейська справа, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Кошторис бюджетної установи: складання, виконання, контроль

Вступ 3
1. Характеристика кошторису доходів і видатків бюджетних установ 5
1.1 Поняття кошторису та його складові 5
1.2 Сутність та принципи кошторисного фінансування бюджетних установ 12
2. Механізм кошторисного фінансування Міської клінічної лікарні №2 18
2.1 Напрямок використання коштів МКЛ №2 18
3. Шляхи вдосконалення кошторисного фінансування бюджетних установ 28
Висновки 33
Список використаних джерел 35
Додатки 38

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Доходи бюджету в системі фінансових ресурсів держави

ВСТУП 3
Розділ 1. Теоретичні засади наповнення доходної частини державного
бюджету 5
1.1. Економічна суть і види фінансових ресурсів держави 5
1.2. Суть, роль, значення та структура державних доходів 7
1.3. Нормативно-правове забезпечення доходів державного бюджету 12
Розділ 2. Аналіз формування доходів державного бюджету України за
2005-2007рр 15
2.1. Оцінка податкових надходжень 15
2.2. Аналіз неподаткових та інших надходжень до бюджету 26
Розділ 3. Основні чинники зростання надходжень до державного
бюджету 34
3.1. Зарубіжний досвід регулювання надходжень до державного бюджету 34
3.2. Основні шляхи оптимізації надходжень до державного бюджету 39
ВИСНОВКИ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Сутність фінансового контролю в Україні……………………………………………….5
1.1. Суть, роль та значення фінансового контролю…………………………………….5
1.2. Система фінансового контролю в Україні…………………………………………..9
1.3. Місце та роль Державного казначейства в системі фінансового контролю…………………………………………………………………………………………..13
2. Організація здійснення фінансового контролю Управлінням Державного казначейства у Вінницькій області…………………………………………………………..16
2.1. Характеристика етапів фінансового контрою за використанням бюджетних коштів………………………………………………………………………………………………………..16
3. Напрями покращення фінансового контролю при обслуговуванні бюджетів…………………………………………………………………………………………………….25
Висновки……………………………………………………………………………33
Список використаної літератури………………………………………………..36

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Управління використанням обігових коштів

Вступ…………………………………………………………………………….3
1. Сутність, склад і структура обігових коштів………………………………5
2. Методи обґрунтування потреби підприємства в обігових коштах………12
3. Політика підприємства в сфері управління обіговими коштами…………19
4. Управління обіговими коштами підприємства та їх використанням……22
5. Показники ефективності використання обігових коштів…………………29
Висновки………………………………………………………………………..35
Список використаних джерел…………………………………………………38

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Бюджетна система України

ВСТУП…………………………………………………………………………..…3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ……………………………………………………….……5
1.1.Зміст бюджетної системи України, її суть і структура………………….….5
1.2.Нормативно-правове регулювання бюджетних відносин в Україні……..12
РОЗДІЛ 2. СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ…………………………………………………………..16
2.1.Державний бюджет України у ринковій економіці……………………….16
2.2.Місцеві бюджети України та їх роль в бюджетній системі України………23
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ……………………………….…………29
3.1.Проблеми розвитку бюджетної системи України та шляхи їх вирішення……………………………………………………………………..….29
3.2.Реформування міжбюджетних відносин як актуальна проблема розвитку бюджетної системи на сучасному етапі………………………………………..31
ВИСНОВКИ…………………………………………………………….……..…41
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….……..…44
ДОДАТКИ…………………………………………………………………….….46

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Аналіз кредитоспроможності підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти аналізу кредитоспроможності
підприємства 5
1.1. Поняття та сутність кредитоспроможності підприємства 5
1.2. Методичні підходи до аналізу кредитоспроможності підприємства 11
Розділ 2. Аналіз кредитоспроможності підприємства (на прикладі ВАТ «Житомирський маслозавод») 23
2.1. Аналіз основних коефіцієнтів, які характеризують фінансовий стан та кредитоспроможність підприємства 23
2.2. Визначення рентабельності оцінки позичальника 29
Розділ 3. Напрямки підвищення кредитоспроможності підприємства 31
Висновки 36
Список використаних джерел 39
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Проблеми ефективного використання оборотних фондів підприємства та шляхи їх вдосконалення

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Економічна сутність та значення оборотних фондів підприємства 7
1.2. Класифікація оборотних фондів підприємства 12
1.3. Методика аналізу стану та ефективності використання оборотних фондів підприємства 20
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА 34
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарського стану підприємства 34
2.2. Аналіз стану і структури оборотних фондів підприємства 43
2.3. Дослідження ефективності використання оборотних фондів підприємства 52
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА 63
3.1. Напрямки покращення використання оборотних фондів підприємства 63
3.2. Вибір політики оперативного управління оборотними фондами підприємства 71
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 77
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 81
ДОДАТКИ

Дипломна, 2010р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Державний борг України та шляхи його обслуговування

Вступ……………………………………………………………………………….3
1. Сутність та класифікація державного боргу…………………………………5
2. Механізм управління та обслуговування державного боргу України……10
3. Шляхи покращення управління та обслуговування державного боргу України…………………………………………………………………………….14
Висновки…………………………………………………………………………..17
Список використаної літератури ……………………………………………….19

Реферат, 2010 р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Удосконалення фінансової діяльності підприємства

Вступ 3
Розділ І. Загальні аспекти організації фінансової діяльності підприємства 5
1.1. Роль статутного капіталу у формуванні фінансів підприємств 5
1.2. Необхідність створення фондів грошових коштів на підприємстві 9
1.3. Організація поточної діяльності на підприємстві 14
Розділ ІІ. Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ «Імпекс» 16
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства 16
2.2. Аналіз динаміки складу і структури балансу 19
2.3. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства 21
2.4. Аналіз ділової активності 25
Розділ ІІІ. Напрямки удосконалення фінансової діяльності підприємства ТОВ «Імпекс» 28
Висновки 37
Список використаної літератури 38
Додатки

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Фінансова система, її суть, функції та процес становлення в Україні

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 5
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 14
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНИ 24
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Оцінка фінансового стану підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи проведення оцінки фінансового стану підприємства 5
1.1. Значення та завдання проведення оцінки фінансового стану підприємства 5
1.2. Методика проведення оцінки фінансового стану підприємства 8
РОЗДІЛ 2. Оцінка фінансового стану ВАТ ТФ «Арніка» 18
2.1. Аналіз майнового стану підприємства та його фінансової стійкості 18
2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 22
2.3. Характеристика ділової активності та рентабельності діяльності підприємства 25
РОЗДІЛ 3. Напрямки покращення фінансового стану підприємства ВАТ ТФ «Арніка» 29
3.1. Напрямки покращення майнового стану підприємства 29
3.2. Шляхи збільшення фінансових результатів підприємства 35
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44
Додатки

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Фінансове планування на підприємстві

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади фінансового планування на підприємстві 5
1.1. Зміст, завдання й організація процесу фінансового планування на підприємстві 5
1.2. Методика фінансового планування на підприємстві 10
РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансового стану та існуючої системи фінансового планування підприємства ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів» 15
2.1. Коротка характеристика діяльності та аналіз балансу підприємства 15
2.2. Загальний аналіз фінансового стану підприємства 21
2.3. Зміст і порядок складання фінансового плану на підприємстві 26
РОЗДІЛ 3. Удосконалення фінансового планування на підприємстві ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів» в наступному періоді 31
3.1. Розробка фінансової стратегії підприємства 31
3.2. Шляхи вдосконалення оперативного фінансового планування 36
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45
Додатки

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Аналіз прибутку підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Економічна суть прибутку підприємства 5
1.2. Інформаційна база та методика проведення аналізу формування прибутку 7
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ 14
2.1. Аналіз формування прибутку підприємства 14
2.2. Аналіз доходів і витрат від операційної діяльності 16
2.3. Аналіз прибутку від реалізації та резервів його збільшення 19
2.4. Аналіз використання прибутку 22
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Методи економічного аналізу

ВСТУП…… 3
РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 5
1.1. Сутність, значення та основні характеристики методів економічного аналізу 5
1.2. Методи і прийоми економічного аналізу 11
РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №1» ЗА 2008-2009 РР 21
2.1. Аналіз діяльності підприємства за допомогою прийому порівняння 21
2.2. Аналіз діяльності підприємства за допомогою описових прийомів 26
2.3. Аналіз впливу факторів на показники роботи підприємства з допомогою прийомів елімінування 30
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 32
3.1. Напрямки покращення використання методів економічного аналізу на підприємстві на майбутній період 32
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
Додатки

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Аналіз стану та ефективності використання капіталу підприємства

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні основи аналізу капіталу підприємства 5
1.1. Сутність та структура капіталу підприємства 5
1.2. Методика проведення аналізу капіталу підприємства 11
РОЗДІЛ 2. Аналіз капіталу ВАТ «Харківський електроапаратний завод» за 2009-2010 роки 17
2.1. Аналіз складу, структури та динаміки капіталу 17
2.2. Аналіз показників стану та достатності капіталу 22
2.3. Аналіз показників ефективності використання капіталу 25
РОЗДІЛ 3. Напрямки покращення політики управління капіталом на підприємстві 28
3.1. Розрахунок планових показників стану та ефективності використання капіталу ВАТ «Харківський електроапаратний завод» 28
3.2. Оптимізація структури капіталу на підприємстві 31
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Аналіз фінансової стійкості підприємства

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико- методологічні основи аналізу фінансової стійкості підприємства 5
1.1 Суть та необхідність аналізу фінансової стійкості підприємства 5
1.2 Основні чинники, що впливають на фінансову стійкість підприємства 8
1.3 Методологія аналізу показників фінансової стійкості підприємства 11
РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Родничок» 17
2.1 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства 17
2.2 Визначення типу фінансового стану підприємства 20
РОЗДІЛ 3. Шляхи покращення фінансової стійкості підприємства 24
3.1 Напрямки покращення фінансової стійкості підприємства 24
3.2 Прогнозування показників фінансової стійкості ТОВ «Родничок» 27
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Аналіз кредитоспроможності підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Значення, завдання, інформаційне забезпечення кредитоспроможності підприємства 5
1.2. Методика проведення аналізу кредитоспроможності підприємства 8
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «СТАРТ» за 2009-2010рр 13
2.1. Аналіз фінансових результатів, майнового стану та ділової активності підприємства 13
2.2. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності й платоспроможності підприємства 18
2.3. Оцінка кредитоспроможності підприємства за методикою НБУ 23
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ «СТАРТ» 26
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн
100
Детальніше
Аналіз власного капіталу

Вступ 2
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи аналізу власного капіталу 4
1.1. Економічна суть власного капіталу підприємства 4
РОЗДІЛ 2. Аналіз власного капіталу ТОВ «Ротис» 15
2.1. Аналіз структури та динаміки власного капіталу 15
2.2. Аналіз ефективності використання власного капіталу підприємства 18
2.3. Факторний аналіз рентабельності власного капіталу 20
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства 22
Висновки 28
Список використаних джерел 30
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Ефективність господарсько-фінансової діяльності

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи оцінки ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства 5
1.1. Економічна сутність та види фінансових результатів підприємства 5
1.2. Формування фінансових результатів діяльності підприємства 10
1.3. Показники оцінки ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства 13
Розділ 2. Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 19
2.1. Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 19
2.2. Аналіз показників ефективності діяльності підприємства ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 24
2.3. Аналіз основних факторів, що визначали ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 29
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 32
Висновки 39
Список використаних джерел 42
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Визначення кредитоспроможності позичальника

Вступ 3
1. Визначення кредитоспроможності позичальника – юридичної особи 4
2. Висновки щодо можливості надання кредиту 8
Список літератури 10

Контрольна робота, рік – 2011, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи оцінки ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства 6
1.1. Економічна сутність та види фінансових результатів підприємства 6
1.2. Формування фінансових результатів діяльності підприємства 17
1.3. Показники оцінки ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства 29
Висновки до розділу 1 39
Розділ 2. Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів» 41
2.1. Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства 41
2.2. Аналіз основних показників фінансового стану підприємства 49
2.3. Аналіз показників ефективності діяльності підприємства 72
Висновки до розділу 2 80
Розділ 3. Напрями підвищення ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства 82
3.1. Напрямки покращення фінансового стану підприємства 82
3.2. Шляхи та пропозиції зростання прибутковості підприємства 93
3.3. Прогнозні показники ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства на наступний період 101
Висновки до розділу 3 104
Висновки 105
Список використаних джерел 110
Додатки

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 500 грн
500
Детальніше
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 5
1.1. Завдання аналізу фінансових результатів 5
1.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів 8
1.3. Основні показники що застосовуються для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 10
Розділ 2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 16
2.1. Характеристика діяльності підприємства ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 16
2.2. Аналіз рентабельності підприємства ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 21
2.3. Аналіз платоспроможності підприємства ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 27
Розділ 3. Шляхи покращення фінансових результатів ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 30
Висновки 34
Список використаних джерел 37
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Контрольна фінансовий аналіз

Розрахувати:
1.Функціональну спрямовіність
2.Побудова аналітичного агрегованого балансу
3.Показники фінансового стану:
-Ліквідності та платоспроможності
-Фінансової стійкості
-Оборотності
-Рентабельності
4.Оцінка ймовірності банкрутства
Інтегрально-бальний аналіз фінансової стійкості підприємства.
5.Загальні висновки

Контрольна робота, рік – 2011. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Капітал підприємства, обґрунтування загальної потреби

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи аналізу капіталу підприємства 5
1.1. Сутність та структура капіталу підприємства 5
1.2. Методика проведення аналізу капіталу підприємства 12
1.3. Сучасні підходи щодо обґрунтування загальної потреби в капіталі підприємства 19
Розділ 2. Дослідження капіталу ПрАТ «Вентиляційні системи» за 2009 – 2011 роки 23
2.1. Аналіз динаміки та структури капіталу підприємства 23
2.2. Аналіз показників стану та ефективності використання капіталу підприємства 28
2.3. Оцінка ефективності управління капіталом підприємства 32
Розділ 3. Обґрунтування загальної потреби ПрАТ «Вентиляційні системи» в капіталі на майбутній період 36
Висновки і пропозиції 41
Список використаних джерел 44
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Конкурентна позиція підприємства та шляхи її посилення

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади аналізу конкуретної позиції підприємства 6
1.1. Сутність конкурентної позиції підприємства та поняття, що її характеризують 6
1.2. Методичні підходи до оцінювання конкурентної позиції підприємства 10
1.3. Світовий досвід аналізу конкурентної позиції підприємства 18
Розділ 2. Дослідження конкурентної позиції компанії «Coca-Cola» 25
2.1. Економічна діагностика підприємства 25
2.2. Оцінка зовнішнього середовища підприємства 28
2.3. Оцінка конкурентної позиції підприємства на ринку 35
Розділ 3. Шляхи посилення конкурентної позиції компанії «Coca-Cola» на ринку 43
Висновки та пропозиції 52
Список використаних джерел 55
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Формування матеріальних запасів підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади аналізу стану та ефективності формування матеріальних запасів підприємства 6
1.1. Економічна природа, склад та фактори, що впливають на формування матеріальних запасів підприємства 6
1.2. Методи аналізу матеріальних запасів підприємства 13
1.3. Особливості формування матеріальних запасів підприємства 17
Розділ 2. Дослідження стану та ефективності використання запасів ПІІ ТОВ «Укршпон» 25
2.1. Аналіз складу, структури та динаміки матеріальних запасів підприємства 25
2.2. Оцінка ефективності використання запасів підприємства 29
2.3. Аналіз факторів, що впливають на формування матеріальних запасів підприємства 34
Розділ 3. Напрями удосконалення політики формування запасів підприємства ПІІ ТОВ «Укршпон» на плановий період 36
Висновки та пропозиції 43
Список використаних джерел 45
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Економічна стратегія розвитку

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування економічної стратегії розвитку підприємства 6
1.1. Поняття економічної стратегії розвитку підприємства 6
1.2. Фактори, що впливають на формування економічної стратегії розвитку підприємства 13
1.3. Методичні основи розробки стратегії розвитку підприємства 17
Розділ 2. Дослідження практики формування стратегії розвитку ВАТ «Житлошляхбуд» 26
2.1. Оцінка фінансово-економічних результатів та дослідження ефективності діяльності підприємства 26
2.2. Діагностика місії, факторів макро- та мікросередовища підприємства 30
2.3. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства 36
2.4. Оцінка ефективності діючої економічної стратегії розвитку підприємства 39
Розділ 3. Обгрунтування економічної стратегії розвитку ВАТ «Житлошляхбуд» 43
Висновки та пропозиції 49
Список використаних джерел 51
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн
100
Детальніше
Планування чисельності та складу працівників підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади планування чисельності та складу працівників підприємства 5
1.1. Сутність планування чисельності працівників підприємства 5
1.2. Фактори, що впливають на планування чисельності та складу працівників підприємства 10
1.3. Методичні підходи щодо чисельності працівників підприємства 14
Розділ 2. Дослідження діючої практики планування чисельності та складу працівників ТОВ «Парітет-Трейд» 24
2.1. Аналіз чисельності, руху та продуктивності працівників підприємства 24
2.2. Оцінка ефективності системи планування чисельності та складу працівників ТОВ «Парітет-Трейд» 30
2.3. Аналіз форм стимулювання працівників підприємства 34
Розділ 3. Обгрунтування планової чисельності та складу працівників ТОВ “Парітет-Трейд» на майбутній період 39
Висновки та пропозиції 44
Список використаних джерел 46
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Фінансовий аналіз діяльності

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» 5
1.1 Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства 5
1.2 Експрес-аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 16
РОЗДІЛ 2. ПОГЛИБЛЕНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» 19
2.1 Аналіз ліквідності підприємства 19
2.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства 25
2.3 Аналіз ділової активності підприємства 29
2.4 Аналіз рентабельності підприємства 34
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Аналіз грошових надходжень страховиків

ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 8
1.1. Сутність грошових надходжень страховиків та їх класифікація 8
1.2. Характеристика грошових надходжень страхових компаній від операційної діяльності 15
1.3. Механізм забезпечення та складові грошових надходжень страховиків від фінансової та інвестиційної діяльності 26
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 33
2.1. Загальна характеристика діяльності та основних фінансових показників ПАТ СК «Універсальна» 33
2.2. Аналіз динаміки та структури грошових надходжень ПАТ СК «Універсальна» 38
2.3. Шляхи забезпечення зростання грошових надходжень страхових компаній……………………………………………………………………………50
РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ В ПАТ СК «УНІВЕРСАЛЬНА» 63
ВИСНОВКИ 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82
ДОДАТКИ …………………………………………………………………………….87

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Управління грошовими потоками

1. На основі форми №3 «Звіт про рух грошових коштів» здійснити аналіз грошових потоків підприємства за декілька періодів. Розрахувати:
• величину чистого грошового потоку;
• коефіцієнт ліквідності грошового потоку;
• коефіцієнт ефективності грошового потоку.
2. На основі проведених розрахунків зробити висновки та розробити рекомендації щодо поліпшення управління грошовими потоками на підприємстві.
3. Розробити прогноз надходження і витрачання грошових коштів по операційній діяльності, виходячи із запланованої суми чистого прибутку. Розрахувати планову суму чистого грошового потоку. Для розрахунків використати дані, наведені в табл. 1.
Список використаної літератури

ІДЗ, фінансовий менеджмент, рік – 2013. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
ІДЗ з фінансового менеджменту “Управління прибутком”

1. Визначити обсяг реалізації продукції, що забезпечує беззбиткову операційну діяльність у короткотерміновому періоді. Використати дані табл.1 Прийняти, що відпускна ціна одиниці виробу – 5 грн.
Прийняти, що сума постійних операційних витрат у плановому періоді буде аналогічною до попереднього, а змінні витрати в плановому періоді зростуть на такий же відсоток, як і операційний прибуток.
2. Визначити «запас міцності» підприємства (абсолютну і відносну величину). Здійснити графічну інтерпретацію.
3. Визначити коефіцієнт операційного левериджу в попередньому та плановому періодах. Порівняти знайдені значення і зробити висновки щодо можливості використання операційного левериджу для управління прибутком підприємства.
4. Розрахувати:
– зміну суми операційного прибутку підприємства, якщо обсяг реалізації продукції в натуральних одиницях збільшити на 5%;
– зміну суми операційного прибутку підприємства, якщо обсяг реалізації продукції в натуральному виразі не зміниться, а ціна знизиться на 2%;
– на скільки відсотків необхідно знизити постійні витрати, щоб у разі скорочення виторгу від реалізації на 25% (за умови збереження сили впливу операційного левериджу на попередньому рівні), підприємство зберегло 75% очікуваного прибутку.
5. Розробити дивідендну політику. Здійснити розподіл чистого прибутку підприємства.

ІДЗ, рік – 2013. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
ІДЗ з фінансового менеджменту “Управління активами”

1. Визначити необхідний обсяг оновлення операційних необоротних активів підприємства у процесі простого і розширеного їх відтворення, виходячи з таких даних:
• загальна потреба підприємства в операційних необоротних активах у плановому періоді за результатами розрахунків становить: 350 + 10 ? 18 тис. грн (N – номер варіанта);
• фактична наявність використовуваних операційних необоротних активів на кінець звітного періоду становить 240 + 5 ? N тис. грн;
• вартість операційних необоротних активів, запланованих до вибуття у зв’язку з фізичним зношенням, становить: 30 + 5 ? N тис. грн;
• вартість операційних необоротних активів, запланованих до вибуття у зв’язку з моральним зношенням, становить 10 + N тис. грн.
2. Запропонувати систему контролю за рухом виробничих запасів пивоварні, використовуючи АВС-аналіз (на основі даних табл. 2).
3. Обрати прийнятний варіант фінансування оборотних активів підприємства, ураховуючи такі умови:
1) можливість отримання довготермінового банківського кредиту під 20% річних;
2) можливість отримання короткотермінового банківського кредиту під
17 % річних;
3) можливість скористатися 5,N% ціновою знижкою в разі здійснення готівкового платежу за поставлену сировину або отримання товарного кредиту на 60 днів у постачальника А;
4) можливість скористатися 7,N% ціновою знижкою в разі здійснення готівкового платежу або отримання товарного кредиту на 70 днів у постачальника Б.

ІДЗ, рік – 2013, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 8
1.1 Сутність основних засобів та їх відтворення 8
1.2 Сутність і склад фінансового забезпечення відтворення основних засобів 14
1.3 Фінансування ремонту основних засобів 18
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ОРГІНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 22
2.1 Загальна характеристика підприємства 22
2.2 Фінансовий аналіз підприємства 25
2.3 Оцінка ступеня забезпеченості підприємства основними засобами 34
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 40
3.1 Напрямки удосконалення фінансового забезпечення відтворення основних засобів 40
3.2 Забезпечення ремонту основних засобів в діяльності підприємства 42
3.3 Шляхи поліпшення ефективності виробництва на базовому підприємстві 45
ВИСНОВКИ 51
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 53
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Відшкодування податку на додану вартість в Україні
Аналіз статей, 2014 рік, 7 стор., 50 грн.
50
Детальніше
Управління фінансовими ресурсами підприємств

РОЗДІЛ ? Теоретичні аспекти аналізу методів управління фінансовими ресурсами підприємства.
1.1 Суть та джерела формування фінансових ресурсів підприємства.
1.2 Методичні засади організації фінансової діяльності підприємства.
1.3 Роль фінансового планування в системі управління фінансовими ресурсами підприємства.
1.4 Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення фінансового планування в сучасних умовах.
РОЗДІЛ ?? Дослідження процесу управління фінансовими ресурсами підприємства.
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства.
2.2 Аналіз основних показників формування фінансових ресурсів.
2.3 Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства.
РОЗДІЛ ??? Напрями підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств.
3.1 Оптимізація джерел фінансових ресурсів ДП «Ліла»
3.2 Напрямки підвищення ефективності використання фінансових ресурсів
3.3 Напрями удосконалення управління фінансовими ресурсами
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Дипломна робота, обсяг – 100 стор., рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Аналіз ліквідності підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу ліквідності підприємства 6
1.1. Економічна сутність поняття ліквідності підприємства 6
1.2. Методологічні основи аналізу ліквідності балансу 13
1.3. Фінансові показники аналізу ліквідності підприємства 20
Розділ 2. Аналіз ліквідності підприємства ВАТ «Галенергобудпром» 28
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства ВАТ «Галенергобудпром» 28
2.2. Аналіз ліквідності балансу підприємства ВАТ «Галенергобудпром» 35
2.3. Аналіз відносних показників ліквідності та платоспроможності підприємства ВАТ «Галенергобудпром» 41
Висновки 47
Список використаних джерел 50
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Ліквідність та платоспроможність підприємства як ключові показники його фінансового стану

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства як ключових показників його фінансового стану 5
1.1. Економічна сутність ліквідності та платоспроможності підприємства 5
1.2. Механізм управління платоспроможністю та ліквідністю підприємства 9
1.3. Методика аналізу платоспроможності та ліквідності підприємства 12
Розділ 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ПАТ «Галенергобудпром» 19
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ПАТ «Галенергобудпром» 19
2.2. Оцінка й аналіз стану та структури майна підприємства і джерел його формування 22
2.3. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства 26
Розділ 3. Напрями підвищення ліквідності та платоспроможності ПАТ «Галенергобудпром» з метою зміцнення його фінансового стану 31
3.1. Шляхи покращення ліквідності та платоспроможності ПАТ «Галенергобудпром» 31
3.2. Прогнозні показники ліквідності та платоспроможності ПАТ «Галенергобудпром» 38
Висновки 41
Список використаних джерел 44
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Виручка від реалізації продукції як основне джерело грошових надходжень

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та використання виручки від реалізації продукції 5
1.1. Економічна сутність виручки від реалізації продукції 5
1.2. Порядок формування виручки від реалізації продукції 8
1.3. Методика планування виручки від реалізації підприємства 11
Розділ 2. Аналіз виручки від реалізації продукції на підприємстві ТОВ «Крок» 15
2.1. Загальна характеристика підприємства 15
2.2. Діагностика фінансового стану підприємства 18
2.3. Аналіз стану та структури виручки від реалізації 27
Розділ 3. Шляхи зростання виручки від реалізації продукції на підприємстві ТОВ «Крок» 31
3.1. Загальні напрями зростання виручки від реалізації 31
3.2. Обґрунтування економічної ефективності пропонованих заходів 36
Висновки 38
Список використаних джерел 41
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Управління кредитоспроможністю підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади управління кредитоспроможністю підприємства 7
1.1. Економічна сутність кредитоспроможності позичальника й необхідність кредитування підприємств 7
1.2. Порядок управління кредитоспроможністю підприємства 15
1.3. Система показників та методика аналізу кредитоспроможності підприємства 23
Розділ 2. Аналіз кредитоспроможності ТОВ «Київ Бетон Продакшн» 40
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ТОВ «Київ Бетон Продакшн» 40
2.2. Діагностика показників оцінки фінансового стану підприємства 49
2.3. Оцінка кредитоспроможності підприємства та визначення класу позичальника 58
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління кредитоспроможністю ТОВ «Київ Бетон Продакшн» 66
3.1. Заходи з удосконалення управління кредитоспроможністю ТОВ «Київ Бетон Продакшн» 66
3.2. Напрями покращення показників фінансового стану з метою підвищення кредитоспроможності підприємства 72
3.3. Розрахунок економічного ефекту від запропонованих заходів 82
Висновки 92
Список використаних джерел 95
Додатки

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Джерела фінансування підприємства та оптимізація структури капіталу

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ І КАПІТАЛУ…………………………………………………………………………6
1.1. Економічна сутність капіталу………………………………………………….6
1.2. Теорії капіталу…………………………………………………………………14
1.3. Фінансування підприємства та його форми і джерела………………………27
1.4. Законодавчі та інформаційні засади короткострокового і довгострокового фінансування і структури капіталу………………………………………………..35
РОЗДІЛ II ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА СТРУКТУРИ ЙОГО КАПІТАЛУ……………………………………………..42
2.1. Фінансово-економічна характеристика досліджуваного підприємства……42
2.2. Аналіз джерел фінансування підприємства………………………………….53
2.3. Оцінка структури капіталу……………………………………………………65
2.4. Факторний аналіз рентабельності капіталу………………………………….74
РОЗДІЛ III ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ………………………………………………………………………….79
3.1. Шляхи вдосконалення фінансування за рахунок власних і позикових джерел……………………………………………………………………………….79
3.2. Модель оптимізації структури капіталу на підприємстві…………….……..86
3.3. Ризики управління капіталом……………………………………………..…..98
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….104
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………108
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………117

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 500 грн

500
Детальніше
Аналіз пасивів підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу пасивів підприємства 5
1.1.Сутність та структура пасивів підприємства 5
1.2. Методика проведення аналізу капіталу підприємства 10
Розділ 2. Дослідження пасивів ТОВ «Колумбіні» за 2011- 2013рр. 16
2.1. Загальна характеристика підприємства 16
2.2. Аналіз динаміки та структури пасивів підприємства 19
2.3. Аналіз показників стану та ефективності використання капіталу підприємства 22
Розділ 3. Напрями покращення пасивів підприємства 27
3.1. Напрямки удосконалення управління пасивами на підприємстві 27
3.2. Обґрунтування загальної потреби ТОВ «Колумбіні» в пасивах на майбутній період 30
Висновки 34
Список використаних джерел 36
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн
120
Детальніше
Становлення та розвиток державних фінансів України

Вступ 3
1. Становлення та розвиток державних фінансів України 4
Висновки 14
Список використаних джерел 15

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Планування оборотних активів

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади аналізу оборотних активів підприємства 6
1.1. Сутність та класифікація оборотних активів підприємства 6
1.2. Методика аналізу оборотних активів підприємства 11
1.3. Методи планування оборотних активів підприємства 13
Розділ 2. Аналіз стану оборотних активів ТОВ «ВКМ ГРУП» 18
2.1. Аналіз складу і структури оборотних активів підприємства 18
2.2. Аналіз ефективності використання оборотних активів 22
2.3. Аналіз джерел фінансування оборотних активів 25
Розділ 3. Планування оборотних активів ТОВ «ВКМ ГРУП» та напрями покращення їх використання 28
Висновки і пропозиції 36
Список використаних джерел 39
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Прибуток як фінансовий ресурс організації: його розподіл і використання залежно від цільових задач підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування фінансових результатів (прибутку) підприємства 5
1.1. Сутність фінансових результатів діяльності, їх економічний зміст та значення 5
1.2. Джерела формування та напрями використання прибутку 10
1.3. Фактори, що впливають на формування прибутку підприємства 14
Розділ 2. Аналіз процесу формування фінансових показників підприємства на ПП Фірма «Атрибут» 18
2.1. Загальна характеристика ПП фірма «Атрибут» 18
2.2. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів 20
2.3. Розрахунок ефективності формування прибутку підприємства 25
Розділ 3. Напрями підвищення прибутковості підприємства 29
3.1. Заходи із підвищення ефективності формування прибутку підприємства 29
3.2. Напрями впровадження управління прибутком на підприємстві 34
Висновки 39
Список використаних джерел 42
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн
120
Детальніше
Аналіз та планування чисельності працівників підприємства

Вступ 3
1. Характеристика персоналу підприємства 5
2. Склад і структура працівників підприємства 10
3. Аналіз чисельності та складу працівників підприємства ПП «Канц Плюс» 18
4. Планування чисельності працівників підприємства ПП «Канц Плюс» 25
5. Шляхи вдосконалення аналізу та планування чисельності працівників підприємства ПП «Канц Плюс» 33
Висновки 41
Список використаних джерел 43
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Фінансове планування на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади фінансового планування на підприємстві 6
1.1. Сутність фінансового планування та його значення у сучасних умовах 6
1.2. Принципи та методи фінансового планування 23
1.3. Контроль фінансового планування 33
Розділ 2. Оцінка фінансового планування на підприємстві 45
2.1. Коротка економічна характеристика підприємства та оцінка його фінансового стану 45
2.2. Аналіз виконання фінансового плану підприємства 59
2.3. Розробка фінансового плану на плановий рік 72
2.4. Оцінка методичних підходів моніторингу за виконанням фінансового плану 79
Розділ 3. Удосконалення фінансового планування на підприємстві 84
3.1. Впровадження оперативного фінансового планування (бюджетування) на підприємстві 84
3.2. Розробка операційних бюджетів для підприємства 92
Висновки 101
Список використаних джерел 106
Додатки 113

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 600 грн.

600
Детальніше
Аналіз активів підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу активів підприємства 5
1.1. Активи підприємства: сутність, роль та види 5
1.2. Особливості управління активів підприємства 11
1.3. Методичний інструментарій аналізу активів підприємства 15
Розділ 2. Комплексний аналіз активів підприємства 20
2.1. Аналіз обсягу та структури активів підприємства 20
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 24
2.3. Джерела формування активів підприємства 28
Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління активами підприємства 32
Висновки 40
Список використаних джерел 43
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Визначення фінансового стану підприємства та розробка пропозицій щодо його покращення

Вступ 3
Розділ 1. Сутність та значення аналізу фінансового стану підприємства 5
1.1. Поняття фінансового стану, його сутність та значення для діяльності підприємства 5
1.2. Показники, що використовуються для аналізу фінансового стану підприємства 11
Розділ 2. Аналітичне дослідження діяльності підприємства 20
2.1. Загальна характеристика підприємства ПАТ «Львівський холодокомбінат» 20
2.2. Аналіз виробничої та управлінської структури підприємства 24
2.3. Аналіз номенклатури і асортименту продукції 25
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів 28
2.5. Аналіз собівартості продукції і прибутку 31
Розділ 3. Шляхи удосконалення фінансового стану ПАТ «Львівський холодокомбінат» 34
3.1. Аналіз фінансового стану ПАТ «Львівський холодокомбінат» 34
3.2. Пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства 41
Висновки 49
Список використаних джерел 52
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Проблеми функціонування фінансового ринку в Україні

Вступ 3
1. Загальнотеоретичні основи функціонування фінансового ринку України 5
1.1 Сутність та особливості функціонування фінансового ринку України 5
1.2 Структура фінансового ринку України 8
1.3 Роль фінансового ринку в залученні фінансових ресурсів підприємств 11
2. Аналіз фінансового ринку України за 2013-2015 роки як одного із основних джерел забезпечення ресурсами господарюючих суб’єктів 14
2.1 Аналіз банківських послуг: кредитний та депозитний ринок, їх вплив на ресурсне забезпечення господарюючих суб’єктів 14
2.2 Аналіз фондового ринку України як джерела асигнування додаткових фінансових ресурсів для підприємств 19
3. Проблеми функціонування фінансового ринку України та шляхи їх вирішення 24
3.1 Проблеми функціонування ринку фінансових послуг 24
3.2 Шляхи вдосконалення процесу залучення додаткових ресурсів суб’єктів господарювання на фінансовому ринку 27
3.3 Зарубіжний досвід функціонування фінансового ринку у забезпеченні ресурсами підприємств 31
Висновки і пропозиції 36
Список використаних джерел 39

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Управління формуванням капіталу підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування капіталу підприємства 5
1.1.Сутність капіталу підприємства та його складові 5
1.2. Правові засади формування капіталу підприємства 12
1.3. Форми і методи формування капіталу підприємства 18
Розділ 2. Оцінка управління формуванням капіталу на підприємстві 22
2.1. Характеристика підприємства та аналіз його фінансового стану 22
2.2. Аналіз структури капіталу підприємства 30
2.3. Оцінка ефективності управління капіталом підприємства 36
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління капіталом на підприємстві 41
3.1. Способи подолання недоліків в управлінні капіталом підприємства 41
3.2. Перспективні напрями підвищення ефективності управління капіталом підприємства 50
3.3. Зарубіжний досвід управління формуванням капіталу підприємства 53
Висновки 57
Список використаних джерел 60
Додатки

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 170 грн.

170
Детальніше
Управління зовнішньоекономічною діяльністю на агрохолдингу Авангард

ВСТУП 5
1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 7
1.1 Сутність зовнішньоекономічної діяльності та її значення 7
1.2 Методики оцінювання ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю 12
Висновок до розділу 1  16
2 АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА АГРОХОЛДИНГ «АВАНГАРД» 17
2.1 Загальна характеристика агрохолдингу «Авангард» 17
2.2 Аналіз фінансового стану агрохолдингу 19
2.3 Оцінювання стану управління зовнішньоекономічною діяльністю агрохолдингу «Авангард» за 2013-2014 рр.
28
Висновок до розділу 2 … 30
3 ПРОПОЗИЦІЇ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АГРОХОЛДИНГУ «АВАНГАРД»
31
Висновок до розділу 3 . 36
ВИСНОВКИ  37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
ДОДАТКИ 40

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Дослідження організації фінансів підприємства та обґрунтування його фінансової стратегії
ВСТУП 3
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 5
1.1 Законодавчо-нормативна база регулювання діяльності підприємства 5
1.2. Характеристика специфічних особливостей організації фінансів і фінансових відносин підприємства ПАТ «Вигодський лiсокомбiнат» 7
1.3. Особливості оподаткування діяльності підприємства ПАТ «Вигодський лiсокомбiнат» 11
2 ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ І ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 14
2.1. Дослідження формування і використання фінансових ресурсів і грошових доходів підприємства 14
2.2. Аналіз грошових надходжень і витрат підприємства 19
2.3. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства 21
3 РОЗРОБКА І ОЦІНКА ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 26
3.1. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства 26
3.2. Заходи щодо покращення фінансових показників і результатів діяльності підприємства 31
3.3. Напрямки фінансової стратегії підприємства 40
ВИСНОВКИ 42
ЛІТЕРАТУРА 45
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….47
Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.
150
Детальніше

Фінанси, фінансовий аналіз Фінанси, фінансовий аналіз Фінанси, фінансовий аналіз Фінанси, фінансовий аналізПотрібне швидке написання диплому або курсової на замовлення?Замовити курсову або дипломну можна по телефонах, viber, або формою на сайті. Безкоштовна консультація


Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК