Розуміння свободи в німецькій класичній філософії


ВСТУП 3
РОЗДІЛ І МЕТАФІЗИКА СВОБОДИ У ФІЛОСОФІЇ КАНТА 7
1.1. Проблема свободи та її відображення в працях І. Канта 7
1.2. Свобода та проблема особистості в концепції І. Канта 10
РОЗДІЛ ІІ ФІЛОСОФІЯ ФІХТЕ ЯК МЕТАФІЗИКА СВОБІДНОЇ ДІЇ 18
2.1. Метафізика свободи Фіхте як спадкоємця філософії Канта 18
2.2. Абсолютне «Я» як принцип свободи у Фіхте 22
РОЗДІЛ ІІІ ВЧЕННЯ ШЕЛЛІНГА ПРО СУТНІСТЬ ЛЮДСЬКОЇ СВОБОДИ 29
3.1. Свобода в контексті добра із зла у філософії Шеллінга 29
3.2. Свобода та необхідність: еволюція поглядів Шеллінга 35
РОЗДІЛ IV ПРИНЦИП СВОБОДИ В РОБОТАХ ГЕГЕЛЯ 38
4.1. Свобода як центральне поняття філософської системи Гегеля 38
4.2. Свобода в контексті історичного розвитку людства в концепції Гегеля 42
ВИСНОВКИ 46
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 49

Бакалаврська робота, рік – 2016, вартість – 400 грн.


Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК