Філософія

Гегелевская диалектика

ВСТУП 2
ОСНОВНА ЧАСТИНА 3
ВИСНОВКИ 10
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 11

Реферат, 2008р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Тема маленької людини в пєсі Міллера “Смерть коміводжера”

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І „СМЕРТЬ КОМІВОЯЖЕРА”: СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ТА СПЕЦИФІКА КОМПОЗИЦІЇ І СТРУКТУРИ ОБРАЗІВ П’ЄСИ 6
1.1 Соціально-історичні передумови написання п’єси. 6
1.2. Особливості сюжетної композиції та система персонажів п’єси. 10
РОЗДІЛ 2. ГОЛОВНІ ТЕМИ, СИМВОЛИ ТА ЛЕЙТМОТИВИ ДРАМИ: ЗНАЧЕННЯ І СЕНС ВИКОРИСТАННЯ. 16
2.1. „Американська мрія” як основна тема п’єси. 16
2.2. Значення основних лейтмотивів та символів в п’єсі „Смерть комівояжера”. 21
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 26

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Англійська полісемія

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ПОЛІСЕМІЇ В СИСТЕМІ МОВИ 5
1.1. Походження полісемії. Полісемія та широкозначність 5
1.2. Полісемія і контекст 7
1.2.1. Загальне визначення контексту. 7
1.2.2. Типи контексту. 8
1.3. Типи значень багатозначного слова. 11
РОЗДІЛ 2. ПОЛІСЕМІЯ В ДІАХРОНІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ 14
2.1. Початкове і похідне значення 14
2.2. Шляхи розвитку багатозначності 15
2.3. Розпад полісемії 17
ВИСНОВКИ 19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 20

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Діалектика пана та раба в філософії Гегеля

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМА СВОБОДИ ТА КІНЦЯ ІСТОРІЇ У КОНТЕКСТІ ДІАЛЕКТИКИ ПАНА ТА РАБА ГЕГЕЛЯ 6
РОЗДІЛ ІІ. ДІАЛЕКТИКА ПАНА І РАБА ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ГЕГЕЛЯ 10
РОЗДІЛ ІІІ. ДУХОВНИЙ ВИКЛИК ФІЛОСОФІЇ ГЕГЕЛЯ 22
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30

 

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Розуміння свободи в німецькій класичній філософії

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І МЕТАФІЗИКА СВОБОДИ У ФІЛОСОФІЇ КАНТА 7
1.1. Проблема свободи та її відображення в працях І. Канта 7
1.2. Свобода та проблема особистості в концепції І. Канта 10
РОЗДІЛ ІІ ФІЛОСОФІЯ ФІХТЕ ЯК МЕТАФІЗИКА СВОБІДНОЇ ДІЇ 18
2.1. Метафізика свободи Фіхте як спадкоємця філософії Канта 18
2.2. Абсолютне «Я» як принцип свободи у Фіхте 22
РОЗДІЛ ІІІ ВЧЕННЯ ШЕЛЛІНГА ПРО СУТНІСТЬ ЛЮДСЬКОЇ СВОБОДИ 29
3.1. Свобода в контексті добра із зла у філософії Шеллінга 29
3.2. Свобода та необхідність: еволюція поглядів Шеллінга 35
РОЗДІЛ IV ПРИНЦИП СВОБОДИ В РОБОТАХ ГЕГЕЛЯ 38
4.1. Свобода як центральне поняття філософської системи Гегеля 38
4.2. Свобода в контексті історичного розвитку людства в концепції Гегеля 42
ВИСНОВКИ 46
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 49

Бакалаврська робота, рік – 2016, вартість – 400 грн.

400
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК