Соціально-економічна ефективність використання трудових ресурсів


ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 10
1.1. Економічна сутність та склад трудових ресурсів підприємства 10
1.2. Продуктивність праці як визначальний чинник ефективного використання трудових ресурсів 16
1.3. Методи оцінки ефективності використання трудових ресурсів підприємства 20
1.4. Особливості використання трудових ресурсів на транспортних підприємствах 31
1.5. Зарубіжний досвід ефективного використання трудових ресурсів підприємства 37
Висновки до першого розділу 44
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 46
2.1. Характеристика підприємства ПрАТ «Вентиляційні системи» 46
2.2. Аналіз показників господарської діяльності підприємства за 2009-2013 роки 52
2.3. Аналіз показників стану, руху та ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві 58
2.4. Аналіз діяльності транспортного підрозділу підприємства 72
Висновки до другого розділу 76
РОЗДІЛ 3 ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 78
3.1. Фактори, напрямки та резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів ПрАТ «Вентиляційні системи» 78
3.2. Напрями покращення організації та умов праці 85
3.3. Оцінка економічного ефекту від запропонованих заходів 94
Висновки до третього розділу 99
ВИСНОВКИ 100
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104
ДОДАТКИ 109

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 500 грн.

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК