Економіка підприємства

Інвестиції і інвестиційна діяльність підприємства

Вступ
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Економічна сутність інвестицій
1.2. Сутність й поняття інвестиційної діяльності підприємства
1.3. Фінансові та реальні інвестиції підприємства
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
2.1. Передумови формування інвестиційної діяльності в Україні
2.2. Аналіз залучення інвестицій в економіку України
2.3. Ефективність інвестиційних процесів в різних галузях економіки України
РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Аналіз асортименту та структури випуску продукції

Вступ
Розділ І. Теоретичні основи аналізу асортименту та структури продукції.
1.1. Формування асортименту продукції на підприємстві. Значення та завдання аналізу асортименту та структури продукції на підприємстві.
1.2. Економічна характеристика КП “Теско”.
Розділ ІІ. Методичні основи аналізу асортименту та структури продукції.
2.1. Оцінка виконання плану по асортименту продукції.
2.2. Аналіз структури продукції.
2.3. Вплив асортиментно-структурних зрушень на зміну обсягів виробництва.
Розділ ІІІ. Аналіз асортименту і випуску продукції на базі КП “Теско”.
3.1. Аналіз асортиментності продукції на матеріалах КП “Теско”.
3.2. Аналіз структури продукції КП “Теско”.
Висновки.
Список використаної літератури.
Додатки.

Курсова, 2003р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Аналіз втрат від браку

Вступ…………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВТРАТ ВІД БРАКУ……….5
1.1. Економічна суть категорії бракованої продукції та оцінка втрат від браку…………………………………………………………………….5
1.2. Економічна характеристика ТОВ „Ротис”…………………………………………10
1.3. Інформаційна база та завдання аналізу втрат від браку……………………..15
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВТРАТ ВІД БРАКУ………………………18
2.1. Загальна оцінка втрат від браку………………………………………………………. 18
2.2. Аналіз впливу зворотніх відходів на обсяги виробництва продукції ………………………………………………………………………………………..24
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІЗУ ВТРАТ ВІД БРАКУ………………………………………………………………………27
Висновок…………………………………………………….32
Список використаних джерел………………………….35
Додатки
Курсова, 2006р.

Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Аналіз зовнішнього середовища торговельного підприємства

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
1. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО СУТНІСТЬ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА…………………..5
1.1. Сутність та характеристики зовнішнього середовища підприємства…….5
1.2. Характеристика і мета аналізу зовнішнього середовища підприємства…12
2. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ОЛГА-ТРЕЙДІНГ»………………………………….18
2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ „Олга-Трейдінг”………….18
2.2. Аналіз основних економічних показників діяльності ТОВ „Олга-Трейдінг” в динаміці …………………………………………………………….21
2.3. Діагностика зовнішнього середовища підприємства ……………………26
3. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА……………………………………………………36
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….49
ДОДАТКИ

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз кредитоспроможності підприємства

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА……5
1.1. Конкурентоспроможність торговельного підприємства та цільові характеристики управління його складовими…………………………………….5
1.2. Основні методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства……………………………………………………….10
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЕЛІТІНВЕСТ»………………….17
2.1. Коротка характеристика підприємства ТОВ «Елітінвест»………………….17
2.2. Аналіз конкурентного становища на ринку та стратегій основних конкурентів підприємства…………………………………………………………21
2.3. Дослідження конкурентних ринкових позицій ТОВ «Елітінвест» та визначення ключових факторів успіху……………………………………………24
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЕЛІТІНВЕСТ»………………….30
3.1. Покращення якості продукції…………………………………………………30
3.2. Вдосконалення системи маркетингу в рамках підвищення конкурентоспроможності підприємства……………………………………………33
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….40
ДОДАТКИ

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз майна підприємства та джерел його покриття

Вступ……………………………………………………………………………………………………….3
1. Склад та структура майна підприємства та джерел його покриття………….5
2. Аналіз складу і динаміки майна підприємства та джерел його покриття………………………………………………………………………………………………….14
3. Оцінка ефективності використання майна підприємства……………………….20
Висновки…………………………………………………………………………………………………27
Список використаної лтератури……………………………………………….29

Курсова, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Вдосконалення системи управління якості продукції як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємства

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1 Сутність та значення системи управління якістю на підприємстві
1.2 Складові елементи системи управління системи управління якістю
1.3 Показники, що характеризують якість продукції на підприємстві
1.4 Стандартизація та сертифікація як складова компонента системи управління якістю
1.4.1 Загальні відомості про стандартизацію продукції в Україні
1.4.2 Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації системи якості
1.4.3 Органи сертифікації системи якості, цілі
1.4.4 Правила, схеми та порядок проведення сертифікації
1.5 Зарубіжний досвід управління якістю на підприємстві

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА СП ЗАТ «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК»
2.1 Загальна економіко-організаційна характеристика підприємства
2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності СП ЗАТ «Теріхем-Луцьк»
2.2.1 Аналіз виробництва та реалізації продукції
2.2.2 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
2.2.3 Аналіз кадрового потенціалу підприємства
2.2.4 Аналіз використання матеріальних ресурсів на виробництво
2.2.5 Аналіз фінансового стану СП ЗАТ «Теріхем-Луцьк»
2.3 Аналіз ефективності функціонування системи управління якістю на підприємстві
2.3.1 Оцінка рівня якості продукції на етапах її розроблення, виготовлення та споживання
2.3.2 Аналіз впливу підвищення якості продукції на ефективність роботи підприємства
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
3.1 Класифікація факторів, що впливають на якість продукції
3.2 Побудова системи управління якості продукції у відповідності до вимог міжнародних стандартів
3.2.1 Характеристика вимог міжнародних стандартів
3.2.2 Процедура сертифікації продукції та відповідність міжнародним стандартам якості
3.3 Впровадження організаційних та економічних заходів зарубіжного досвіду управління якістю продукції
РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Дипломна робота, 2007р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Види цін та порядок ціноутворення

Вступ…………………………………………………………………………….3
Розділ І. Теоретичні основи ціноутворення…………………………………..5
1.1. Ціна як категорія ринкового господарювання……………………………5
1.2. Основні фактори, що впливають на ціну…………………………………9
1.3. Види цін та методи ціноутворення………………………………………13
Розділ ІІ. Порядок ціноутворення на підприємстві………………………….17
2.1. Поняття та напрями формування цінової політики на підприємстві….17
2.2. Завдання та складові процесу розробки політики ціноутворення підприємства……………………………………………………………………21
2.3. Стратегії ціноутворення на підприємствах………………………………26
Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення механізму ціноутворення на підприємствах…………………………………………………………………..30
3.1. Досвід регулювання цін в європейських країнах………………………..30
3.1. Державна економічна політика та її вплив на встановлення цін підприємствами…………………………………………………………………33
Висновки…………………………………………………………………………37
Список використаних джерел………………………………………………….40
Додатки

Курсова, 2009р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Виробнича практика з економіки підприємства

Вступ
1. Загальна характеристика підприємства ТОВ «Елітінвест».
2. Комплексне обстеження підприємства.
Аналіз обсягів операційної діяльності.
Аналіз стану основних фондів підприємства.
Аналіз оборотних коштів.
Оцінка трудових ресурсів та системи матеріального стимулювання.
Аналіз витрат господарської діяльності.
Аналіз фінансових результатів.
3. Оцінка конкурентних стратегій підприємства.
Висновки
Список використаних джерел.
Додатки

Звіт з практики, 2008р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Витрати виробництва

Вступ………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Визнання і склад витрат виробництва…………………………………6
Розділ 2. Класифікація витрат підприємства…………………………………….9
Розділ 3. Калькулювання витрат виробництва за статтями калькуляції………14
Розділ 4. Значення, завдання та джерела інформації аналізу витрат на виробництво…………………………………………………………………….…16
Розділ 5. Методика проведення аналізу витрат на виробництво………………19
Розділ 6. Напрямки оптимізації витрат на виробництво на підприємстві……..21
Висновки……………………………………………………………………………27
Список використаних джерел…………………………………………………….30

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Дослідження форм і систем оплати праці в Україні та шляхів їх удосконалення

Вступ…………………………………………………………………………….3
Розділ І. Сутність, функції та види заробітної плати…………………………………5
Розділ ІІ. Аналіз форм і систем оплати праці робітників та критерії, які на них впливають………………………………………………………………………………………12
2.1. Форми оплати праці, які побудовані на основі тарифної системи……………………………………………………………………………………….12
2.2. Безтарифні моделі організації оплати праці на підприємстві…………20
Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення системи заробітної плати в Україні…………………………………………………………………………………………………22
Висновок………………………………………………………………………27
Список використаних джерел……………………………………………….29

Курсова, 2005р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: суть, форми, механізм

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності підприємства….5
1.1. Сутність та значення зовнішньоекономічної діяльності підприємства……..5
1.2. Форми та механізм зовнішньоекономічної діяльності підприємства……….7
1.3. Методологія визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства………………………………………………………………………..12
Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства ТОВ «Енергопромсервіс»………………………………………………………………..15
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства та його зовнішньоекономічної діяльності …………………………………………………15
2.2. Аналіз процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства ……………………………………………………………………….21
2.3. Розрахунок ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.25
Розділ 3. Напрямки удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства ТОВ «Енергопромсервіс»………………………………………….29
Висновки……………………………………………………………………………37
Список використаних джерел..……………………………………………………42
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Капітал підприємства

Вступ…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………..5
1.1. Сутність капіталу підприємства і принципи його формування……………5
1.2. Власний капітал підприємства………………………………………………………….11
1.3. Позичковий капітал підприємства…………………………………………………….16
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА КП „ТЕСКО”……………………………………………………………………………………………………..20
2.1. Коротка економічна характеристика КП „Теско”……………………………..20
2.2. Аналіз структури і динаміки капіталу підприємства…………………………24
2.3. Аналіз рентабельності власного капіталу…………………………………………28
РОЗДІЛ ІІІ. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………………….33
Висновки…………………………………………………………………..36
Список використаних джерел……………………………………………….38
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Конкурентоспроможність торговельного підприємства та методи її оцінки

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти конкурентоспроможності підприємства…………………………………………………………………………5
1.1. Конкурентоспроможність торговельного підприємства та фактори, що її обумовлюють…………………………………………………………………………5
1.2. Методи визначення показників конкурентоспроможності торговельного підприємства………………………………………………………………………..12
1.3. Мета та завдання управління конкурентоспроможністю підприємства……19
Розділ 2. Аналіз та оцінка конкурентоспроможності торговельного підприємства ТОВ „Олга-Трейдінг”………………………………………………22
2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ „Олга-Трейдінг”…………….22
2.2. Аналіз основних економічних показників діяльності ТОВ „Олга-Трейдінг” в динаміці…………………………………………………………………………..25
2.3. Оцінка конкурентоспроможності торговельного підприємства стосовно конкурентів…………………………………………………………………………30
Розділ 3. Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємства ТОВ „Олга-Трейдінг”…………………………………………………………………….34
3.1. Розробка програми підвищення конкурентоспроможності підприємства…34
3.2. Організаційно-економічні заходи по кращому використанню потенціалу підприємства………………………………………………………………………..39
Висновки ……………………………………………………………………………44
Список використаних джерел……………………………………………………..46
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Корпоративне управління

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади та сутність корпоративного управління
1.1. Сутність і особливості корпоративного управління
1.2. Основні форми корпоративного управління
1.3. Моделі корпоративного управління в міжнародній економічній системі
Розділ 2. Оцінка ефективного корпоративного управління на підприємстві (на прикладі ТОВ «Інститут сучасних технологій»)
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Інститут сучасних технологій»
2.2. Структура та повноваження органів управління на підприємстві ТОВ «Інститут сучасних технологій»
2.3. Аналіз корпоративного прийняття рішень в ТОВ «Інститут сучасних технологій»
Розділ 3. Напрямки вдосконалення корпоративного управління на підприємстві ТОВ «Інститут сучасних технологій»
3.1. Система мотивації персоналу
3.2. Вдосконалення корпоративного управління внаслідок підвищення корпоративної культури
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Маркетингова діяльність на підприємстві

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Сутність маркетингової діяльності, її значення для успішного функціонування підприємства…………………………………………………..5
1.1. Сутність маркетингової діяльності…………………………………………5
1.2. Значення маркетингової діяльності в фінансово-господарській діяльності підприємства………………………………………………………………………9
2. Фінансово-господарська і маркетингова діяльність ТОВ «Бавол»………..13
2.1. Визначення та аналіз ринкової ситуації……………………………………13
2.2. Аналіз маркетингового середовища……………………………………….17
2.3. Визначення ефективності маркетингової діяльності підприємства…..…25
3. Напрямки покращення маркетингової діяльності ТОВ «Бавол»…………..29
Висновки і пропозиції……………………………………………………………37
Список використаних джерел…………………………………………………..39
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Механізм ціноутворення на підприємстві та шляхи його удосконалення

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади ціноутворення та цінової політики підприємства
1.1. Економічна сутність ціни, її види та функції
1.2. Механізм ціноутворення на підприємстві, методи визначення ціни
1.3. Характеристика та призначення цінової політики
Висновок по розділу 1
Розділ 2. Аналіз процесу формування цін та цінової політики на підприємстві ВКП «ФІРМА ВАТРІУМ»
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2. Аналіз структури і динаміки витрат підприємства
2.3. Оцінка якості цінової політики підприємства
Висновок по розділу 2
Розділ 3. Напрямки вдосконалення ціноутворення та цінової політики підприємства
3.1. Вибір цінової стратегії підприємства в умовах фінансово-економічної кризи
3.2.Оптимізація структури витрат на підприємстві ВКП «ФІРМА ВАТРІУМ»
3.3. Вдосконалення планування прибутку на підприємстві ВКП «ФІРМА ВАТРІУМ»
Висновок по розділу 3
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Дипломна, 2009р. Вартість – 280 грн.

280
Детальніше
Напрямки підвищення конкурентоспроможності організації

Вступ…………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти конкурентоспроможності підприємства…………………………………………………………………………7
1.1. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що її визначають………7
1.2. Якість продукції та її вплив на конкурентоспроможність
підприємства………………………………………………………………….17
1.3. Методика визначення показників конкурентоспроможності підприємства………………………………………………………………….25
Висновки до розділу 1………………………………………………………………..35
Розділ 2. Аналіз рівня конкурентоспроможності підприємства ТОВ „Надзбруччя хліб”…………………………………………37
2.1. Аналіз обсягів і структури господарської діяльності підприємства ТОВ «Надзбруччя Хліб»……………………………….37
2.2. Аналіз показників оцінки фінансового стану підприємства…………………….45
2.3. Оцінка ефективності використання ресурсів і аналіз показників рентабельності підприємства ТОВ «Надзбруччя Хліб»……………………………….62
2.4. Аналіз конкурентоспроможності підприємства стосовно конкурентів за допомогою методу, заснованого на теорії ефективної конкуренції……………….72
Висновки до розділу 2…………………………………………..76
Розділ 3. Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємства ТОВ „Надзбруччя хліб”……………………………………………………….79
3.1. Підвищення конкурентоспроможності товарів відповідно до споживчих очікувань………………………………………………………………………79
3.2. Програма підвищення конкурентоспроможності підприємства………………89
Висновки до розділу 3…………………………………102
Висновки……………………………………104
Список використаних джерел……………………………….110
Додатки…………………………………………116

Дипломна, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Організаційні аспекти розвитку малого інноваційного бізнесу

Вступ
Розділ 1.Теоретичні засади дослідження малого інноваційного бізнесу
1.1. Малий бізнес у національній економіці: сутність, функції, організаційно-правові форми
1.2. Особливості малого інноваційного бізнесу та його вплив на економічні процеси
1.3. Необхідність державної підтримки малого інноваційного бізнесу: теоретичний аспект
Розділ 2. Розвиток малого інноваційного бізнесу в Україні у контексті світових тенденцій
2.1. Аналіз розвитку інноваційної діяльності малих підприємств в Україні
2.2. Система державного стимулювання інноваційної діяльності в МІБ
2.3. Проблеми розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні
Розділ 3. Напрями державної підтримки та розвитку малого інноваційного бізнесу
3.1. Зарубіжний досвід державних гарантій та стимулювання інноваційної діяльності на підприємствах малого бізнесу
3.2. Напрями державної підтримки та активізації інноваційної діяльності вітчизняного малого підприємництва
3.3. Напрямки активізації діяльності підприємств в сфері малого інноваційного бізнесу
Висновки
Список використаних джерел

Бакалаврська, 134с., 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Організаційно-правові форми господарювання

Вступ………………………………………………………………………………….3
1. Сутність організаційно-правових форм господарювання та еволюція їх становлення…………………………………………………………………………..5
2. Вплив організаційно-правових форм господарювання на результати діяльності підприємства……………………………………………………………17
Висновок…………………………………………………………………………….21
Список використаних джерел……………………………………………………..23

Реферат, 2009р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Організаційно-правові форми функціонування підприємств та оцінка їх ефективності

ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ……………….6
1.1. Сутність організаційно-правових форм господарювання та еволюція їх становлення………………………………………………………………………6
1.2. Вплив організаційно-правових форм господарювання на результати діяльності підприємства………………………………………………………..21
1.3. Показники ефективності господарювання суб’єктів господарської діяльності………………………………………………………………………..26
1.4. Світовий досвід державного регулювання розвитку підприємництва…35
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ДП „ВОЛИНЬВАНТАЖТРАНС” ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ…………..47
2.1. Характеристика господарської діяльності підприємства……………….47
2.2. Аналіз економічної діяльності підприємства……………………………52
2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства……………….67
2.4. Основні напрями підвищення ефективності діяльності підприємства при зміні організаційно-правової форми господарювання………………………72
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ……………………………………………79
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………86
ДОДАТКИ

Бакалаврська робота, 2007р. Вартість – 180 грн.

180
Детальніше
Основні фонди підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………………………3
1. Основні фонди підприємства…………………………………………………………..4
1.1.Склад і структура основних фондів………………………………………………..4
1.2.Амортизація ОФ……………………………………………………………………………7
1.3.Показники використання ОФ……………………………………………………….10
2.Функції підприємства в умовах ринкової економіки………………………..12
2.1.Техніко-економічна……………………………………………………………………..12
2.2.Фінансова…………………………………………………………………………………….12
2.3.Комерційна…………………………………………………………………………………..13
2.4.Страхова і забезпечення безпеки……………………………………………………14
2.5.Облікова і управління……………………………………………………………………18
Висновки……………………………………………………………………………………………20
Література………………………………………………………………………………………….21

Контрольна, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Оцінка фінансового стану торговельного підприємства та напрямки його покращення

Вступ………………………………………………………………………………………………..3
Розділ І. Теоретичні засади проведення фінансового аналізу підприємства в умовах ринкової економіки…………………………………………….6
Сутність та необхідність визначення фінансового стану підприємства………………………………………………………………………………………………6
Завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства……………………………………………………………………………………20
Сучасні методи та методики оцінки фінансового стану підприємства…………………………………………………………………………………………….23
Розділ ІІ. Аналіз фінансового стану на торговельному підприємстві КП „Теско” за 2005-2006рр…………………………………………………………………….32
2.1. Загальний аналіз фінансового стану підприємства КП „Теско”..32
2.2. Аналіз фінансової стійкості КП „Теско”………………………………….44
2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності КП „Теско”……………..52
2.4. Аналіз ділової активності підприємства КП „Теско”………………..57
Розділ ІІІ. Розробка напрямків покращення фінансового стану КП „Теско” на майбутній період…………………………………………………………………..63
3.1. Напрямки покращення фінансового стану підприємства………….63
3.2. Розроблення прогнозного балансового звіту підприємства КП „Теско”…………………………………………………………………………………………………….74
3.3. Оцінка платоспроможності КП „Теско” на основі прогнозного балансу……………………………………………………………………………………………………92
Висновки……………………………………………………………………………………….94
Список використаної літератури………………………………………………….98
Додатки

Дипломна робота, 2007р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Підвищення ефективності використання основних фондів підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Основні фонди підприємства……………………………………………6
1.1. Поняття, склад i структура основних фондів підприємства………………..6
1.2. Методи оцінки ефективності основних фондів підприємства……………..14
Розділ 2. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів ТОВ НВКФ «Вiсмас-Техно»…………………………………………………………….21
2.1. Аналіз обсягу i структури основних засобів ТОВ НВКФ «Вісмас-Техно».21
2.2. Оцінка показників відтворювання основних фондів та їх динаміки ТОВ НВКФ «Вiсмас-Техно»…………………………………………………………….25
2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів ТОВ НВКФ «Вiсмас-Техно»……………………………………………………………………………….27
Розділ 3. Обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання основних фондів ТОВ НВКФ «Вiсмас-Техно»…………………………………..31
3.1. Обґрунтування потреби підприємства в основних фондах на плановий період………………………………………………………………………………..31
3.2. Моделювання цільової ефективності використання основних фондів ……36
3.3. Шляхи досягнення цільового рівня ефективності основних фондів в плановому періоді………………………………………………………………….39
Висновки……………………………………………………………………………42
Список використаної літератури………………………………………………….46
Додатки

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Правові основи та напрямки діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання

Вступ…………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Правові засади діяльності підприємств в умовах ринкових відносин
1.1. Правові основи функціонування підприємства………………………….5
1.2. Сутність організаційно-правових форм господарювання та еволюція їх становлення……………………………………………………………………..9
Розділ 2. Напрямки діяльності підприємства в ринковому середовищі
2.1. Функції і принципи економічної діяльності підприємства…………….16
2.2. Операційна діяльність підприємства як основний напрямок його діяльності……………………………………………………………………….19
2.3. Інвестиційна та фінансова діяльність підприємства……………………20
Розділ 3. Зміст інноваційної діяльності, її значення для підприємств в ринкових умовах господарювання……………………………………………24
Висновки………………………………………………………………………..28
Список використаних джерел…………………………………………………30

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Реклама в системі маркетингових комунікацій

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи до сутності реклами в системі
маркетингових комунікацій……………………………………………………………………5
1.1. Маркетингові комунікації………………………………………………………………..5
1.2. Реклама як елемент маркетингових комунікацій……………………………..11
1.3. Показники оцінки ефективності реклами………………………………………..18
2. Аналіз ефективності показників діяльності ТОВ „Мелкам”……………….24
2.1. Коротка характеристика ТОВ „Мелкам”…………………………………………24
2.2. Аналіз рекламної діяльності ТОВ „Мелкам”…………………………………..27
2.3. Аналіз показників ефективності реклами на ТОВ „Мелкам”…………..31
3. Шляхи підвищення ефективності реклами на ТОВ „Мелкам”……………34
Висновок………………………………………………………………………38
Список використаних джерел………………………………………..40
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Реструктуризація товарного портфелю підприємства

Вступ………………………………………………………………………….3
1. Сутність та значення товарного портфелю для функціонування підприємства…………………………………………………………………5
2. Коротка характеристика ТОВ «Барель»…………………………………13
3. Аналіз товарного портфелю підприємства……………………………..20
4. Впровадження системи управління асортиментом та якістю товарів, як напрямок оптимізації товарного портфелю підприємства……………….25
5. Зміна составу товарного портфелю в розрізі товарів, що в нього входять……………………………………………………………………….32
Висновки…………………………………………………………………….34
Список використаних джерел………………………………………………36
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Ринкова модель підприємства

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади підприємства в ринкових умовах господарювання …………………………………………………………………..5
1.1. Сутність та види підприємств у ринковій економіці……………………….5
1.2. Функції і принципи економічної діяльності підприємства………………13
1.3. Управління підприємством в умовах ринку………………………………17
Розділ 2. Аналіз системи управління підприємством ТОВ «Олга-Трейдінг».22
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства……………….22
2.2. Аналіз стану трудових ресурсів та методи управління ними на підприємстві………………………………………………………………………31
2.3. Асортиментна та збутова політика ТОВ «Олга-Трейдінг»………………35
Розділ 3. Напрями розробки ефективної моделі управління підприємством ТОВ «Олга-Трейдінг»……………………………………………………………46
3.1. Удосконалення системи управління підприємством …………………….46
3.2. Розробка основних напрямків удосконалення системи управління асортиментною політикою підприємства………………………………………50
Висновки…………………………………………………………………………60
Список використаних джерел…………………………………………………..64
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Розробка цінової політики підприємства

Вступ………………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………………………………………………..7
1.1. Поняття та напрями формування цінової політики………………………………..7
1.2. Завдання та складові процесу розробки політики ціноутворення підприємства…………………………………………………………………………………………….18
1.3. Маркетингові види стратегій ціноутворення на підприємствах…………….30
РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ТОВ ВКП „ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ”…………..35
2.1. Проблеми ціноутворення на товари галузі базальтових теплоізоляційних матеріалів…………………………………………………………………………………………………35
2.2. Процес розробки цінової політики підприємства ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”……………………………………42
2.3. Цінові стратегії й тактика у діяльності підприємства ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”……………………………………58
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРОБКИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ТОВ ВКП „ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ”…………………………………………………….61
3.1 Напрями розробки та принципи формування цінової політики підприємств галузі теплоізоляційних матеріалів………………………………………..61
3.2 Вибір стратегії ціноутворення на товари ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”……………………………………………………………………66
3.3 Суб’єкти розробки цінової політики на підприємстві ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”…………………………………..70
Висновки…………………………………………………………………………………………………79
Список використаних джерел…………………………………………………………………..83
Додатки

Дипломна робота, 2007р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Стратегія діяльності підприємства на ринку

ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. Стратегія діяльності підприємства як генеральна програма розвитку
1.1. Сутність стратегії підприємства, її види та завдання…………6
1.2. Фактори, що впливають на формування стратегії підприємства……………………………………………………………………………………18
1.3. Стратегія планування та її роль у діяльності підприємства……………………………………………………………………………………23
РОЗДІЛ 2. Дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства ТОВ “Ротис”………………………………………..31
2.1. Дослідження конкуренції та ринку теплоізоляційних виробів…………………………………………………………………………………………….31
2.2. Оцінка договірної роботи з постачальниками і покупцями товарів підприємства……………………………………………………………………….42
2.3. Аналіз ресурсного потенціалу та ефективності його використання…………………………………………………………………………………..52
РОЗДІЛ 3. Стратегія планування ринкової діяльності ТОВ “Ротис”…………………………………………………………………………………………..65
3.1. Обґрунтування розробки стратегії розвитку досліджуваного підприємства…………………………………………………………………………………..65
3.2. Розробка “стратегії забезпечення” та вибір постачальників ТОВ „Ротис” на наступний період……………………………76
ВИСНОВКИ………………………………………………….81
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………..85
ДОДАТКИ………………………………………………89

Дипломна робота, 2006р. Вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Ціни на продукцію (послуги): види, методи, становлення і регулювання

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Ціна, як категорія ринкового господарювання………………………6
1.1. Вплив ціни на економічні процеси та відносини………………………….6
1.2. Ціноутворення на підприємстві……………………………………………12
Розділ 2. Процес ціноутворення на підприємстві ТОВ «Завод Ізоляції»…….23
2.1. Проблеми ціноутворення на товари галузі базальтових теплоізоляційних матеріалів…………………………………………………………………………23
2.2. Принцип ціноутворення на підприємстві ТОВ «Завод Ізоляції»…………28
2.3. Калькуляція ціни на підприємстві…………………………………………31
Розділ 3. Напрями удосконалення ціноутворення на підприємстві ТОВ «Завод Ізоляції»………………………………………………………………….35
3.1. Напрями розробки та принципи формування цінової політики підприємств галузі теплоізоляційних матеріалів……………………………..35
3.2. Вибір стратегії ціноутворення на товари ТОВ «Завод Ізоляції»…………40
3.3. Суб’єкти розробки цінової політики на підприємстві ТОВ «Завод Ізоляції»………………………………………………………………………….43
Висновки…………………………………………………………………………47
Список використаних джерел…………………………………………………..50
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції компанії МТС

Вступ……………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні засади конкурентоспроможності підприємства………5
1.1. Конкурентоспроможність продукції та підприємства…………………..5
1.2. Якість як один з визначальних факторів конкурентоспроможності продукції і підприємства……………………………………………………….9
Розділ 2. Аналіз конкурентоспроможності продукції МТС…………………15
2.1. Огляд ринку мобільного зв’язку…………………………………………15
2.2. Маркетингове середовище підприємства……………………………….19
2.3. Аналіз конкурентоспроможності продукції МТС………………………31
Розділ 3. Шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності підприємства МТС…………………………………………………………………………….37
3.1. Удосконалення нецінової складової підвищення конкурентоспроможності продукції МТС…………………………………..37
3.2. Впровадження системи управління якістю та асортиментом як напрямок підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства…………..44
Висновки………………………………………………………………………49
Список використаної літератури…………………………………………….51
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Якість продукції та її вплив на забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти якості продукції в системі факторів конкурентоспроможності підприємства.
1.1. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що її визначають
1.2. Якість продукції та методи її оцінки
1.3. Методичні аспекти впливу якості продукції на конкурентоспроможність
підприємства
Розділ 2. Дослідження функціонування системи управління якості підприємства ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства та оцінка системи управління якістю
2.2. Стандартизація та сертифікація як складова компонента системи управління якістю підприємства
2.3. Аналіз конкурентоспроможності підприємства стосовно конкурентів за допомогою методу, заснованого на теорії ефективної конкуренції
Розділ 3. Напрями підвищення якості продукції з метою удосконалення
конкурентоспроможності підприємства.
3.1. Удосконалення системи управління якістю.
3.2. Напрямки підвищення конкурентоспроможності від впровадження системи управління якістю на підприємстві
3.3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Бакалаврська, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в ринкових умовах господарювання

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємства 6
1.1. Концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства 6
1.2. Чинники впливу на формування потенціалу конкурентоспроможності підприємства 17
1.3. Методика оцінки рівня конкурентоспроможності продукції та підприємства 22
Розділ 2. Аналіз формування та розвитку конкурентоспроможності підприємства ЗАТ «ККФ ім.К.Маркса» 41
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 41
2.2. Критерії оцінки розвитку ЗАТ «ККФ ім.К.Маркса» 45
2.3. Аналіз конкурентоспроможності підприємства 63
Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства ЗАТ «ККФ ім.К.Маркса» 69
3.1. Основні напрями удосконалення управління конкурентоспроможністю на підприємстві 69
3.2. Підвищення конкурентоспроможності товарів відповідно до споживчих очікувань 95
3.3. Інноваційно-інвестиційна складова підвищення конкурентоспроможності підприємства 102
Висновки 109
Список використаних джерел 110
Додатки

Дипломна робота, 2010 рік. Вартість – 450 грн.

450
Детальніше
Використання маркетингових досліджень в обгрунтуванні напрямків розвитку підприємства

ВСТУП 3
1. Маркетингові дослідження підприємства: сутність, завдання, функції, застосування 5
2. Розробка концепції маркетингового дослідження 12
3. Планування і організація маркетингового дослідження 19
4. Обробка, оцінка і використання результатів маркетингового дослідження 25
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

Курсова, 2010р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Комплексний аналіз стану підприємства

ВСТУП 3
1. Завдання та зміст комплексного аналізу стану підприємства 5
2. Методологія та організація комплексного аналізу стану підприємства і його потенціалу 11
3. Вдосконалення комплексного аналізу стану підприємства в сучасних умовах 30
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Вдосконалення оперативного управління виробництвом на підприємстві

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади оперативного управління виробництвом на підприємстві
1.1. Сутність, зміст і завдання оперативного управління виробництвом на підприємстві
1.2. Функції, методи і принципи оперативного управління на підприємстві
1.3. Закономірності організації виробництва
1.4. Особливості оперативного планування виробництва і виконання виробничої програми
Розділ 2. Аналіз економічної діяльності та оцінка стану оперативного управління виробництвом на ТзОВ «СТ-Сервіс»
2.1. Організаційна структура підприємства
2.2. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТзОВ «СТ-Сервіс»
2.3. Оцінка процесу оперативного управління виробництвом на ТзОВ «СТ-Сервіс»
Розділ 3. Шляхи вдосконалення оперативного управління виробництвом на підприємстві ТзОВ «СТ-Сервіс»
3.1. Напрями координації роботи служб виробництва
3.2. Удосконалення форм і методів управління виробництвом
3.3. Раціональна організація та управління матеріальними потоками на виробництві
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Бакалаврська,  90 сторінок, 2011р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Cтратегія підготовки м. Львова до проведення футбольних матчів в рамках “Євро-2012″

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Передумови вибору міста Львова для проведення футбольних матчів в рамках “Євро-2012″ 6
1.1. Сутність та значення проведення футбольних матчів в рамках “Євро-2012″ у Львові для регіону 6
1.2. Передумови проведення футбольних матчів в рамках “Євро-2012″ у Львові: історичні, демографічні, економічні 11
1.3. Мета та цілі проведення футбольних матчів в рамках “Євро-2012″ у Львові 19
РОЗДІЛ 2. Оцінка стану підготовки м. Львова до проведення футбольних матчів в рамках “Євро-2012″ 25
2.1. Інституційне забезпечення підготовки м. Львова для проведення футбольних матчів в рамках «Євро-2012» 25
2.2. Аналіз виконання плану-графіку будівництва стадіону у м. Львові 33
2.3. Оцінка готовності інфраструктури м. Львова для проведення футбольних матчів в рамках “Євро-2012″ 40
ВИСНОВКИ 52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53
Додатки

Бакалаврська, 2011р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Підвищення конкурентоспроможності підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади конкурентоспроможності підприємства 6
1.1. Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства 6
1.2. Чинники впливу на формування конкурентоспроможності підприємства 11
1.3. Методика оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства 15
Розділ 2. Аналіз формування та розвитку конкурентоспроможності підприємства ПП «Агро-прогрес» 24
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 24
2.2. Зовнішні і внутрішні фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства 28
2.3. Аналіз конкурентоспроможності підприємства 31
Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства ПП «Агро-прогрес» 37
3.1. Напрямки та механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства 37
3.2. Економічний ефект від впровадження заходів підвищення конкурентоспроможності підприємства 44
Висновки 46
Список використаних джерел 49
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Кадрова політика підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи кадрової політики підприємства 5
1.1. Сутність та задачі кадрової політики 5
1.2. Типи кадрової політики підприємства 9
1.3. Формування кадрової політики підприємства 13
Розділ 2. Аналіз кадрової політики ТОВ «Паритет-Трейд» 18
2.1. Характеристика показників господарсько-фінансового стану ТОВ «Паритет-Трейд» 18
2.2. Оцінка персоналу та його ефективності на підприємстві 27
2.3. Аналіз елементів кадрової політики ТОВ «Паритет-Трейд» 32
Розділ 3. Напрямки вдосконалення кадрової політики ТОВ «Паритет-Трейд» 40
Висновки 48
Список використаних джерел 51
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Аналіз економічного стану меблевої фабрики «Папа Карло»

1. Загальна характеристика підприємства 3
2. Аналіз виробничо-економічного стану підприємства 8
3. Аналіз кадрової політики підприємства 16
4. Аналіз продуктивності праці 20
5. Аналіз оплати праці підприємства 24
Додатки

Контрольна робота, рік – 2012. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Розробка функціональної стратегії управління персоналом

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6
1.1. Сутність та роль функціональної стратегії управління персоналом в системі управління підприємством 6
1.2. Види стратегій управління персоналом 16
1.3. Методика розробки стратегії управління персоналом 23
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «БАЗИС» 36
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності підприємства 36
2.2. Аналіз стану персоналу та оцінка основних підсистем управління ТОВ «БАЗИС» 48
2.3. Оцінювання стратегічної позиції підприємства на ринку 58
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ «БАЗИС» 69
3.1. Обґрунтування й забезпечення функціональної стратегії управління персоналом ТОВ «БАЗИС» 69
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення системи управління персоналом 80
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів 89
Висновки 94
Список використаних джерел 100
Додатки

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Капітал підприємства, обґрунтування загальної потреби

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи аналізу капіталу підприємства 5
1.1. Сутність та структура капіталу підприємства 5
1.2. Методика проведення аналізу капіталу підприємства 12
1.3. Сучасні підходи щодо обґрунтування загальної потреби в капіталі підприємства 19
Розділ 2. Дослідження капіталу ПрАТ «Вентиляційні системи» за 2009 – 2011 роки 23
2.1. Аналіз динаміки та структури капіталу підприємства 23
2.2. Аналіз показників стану та ефективності використання капіталу підприємства 28
2.3. Оцінка ефективності управління капіталом підприємства 32
Розділ 3. Обґрунтування загальної потреби ПрАТ «Вентиляційні системи» в капіталі на майбутній період 36
Висновки і пропозиції 41
Список використаних джерел 44
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Конкурентна позиція підприємства та шляхи її посилення

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади аналізу конкуретної позиції підприємства 6
1.1. Сутність конкурентної позиції підприємства та поняття, що її характеризують 6
1.2. Методичні підходи до оцінювання конкурентної позиції підприємства 10
1.3. Світовий досвід аналізу конкурентної позиції підприємства 18
Розділ 2. Дослідження конкурентної позиції компанії «Coca-Cola» 25
2.1. Економічна діагностика підприємства 25
2.2. Оцінка зовнішнього середовища підприємства 28
2.3. Оцінка конкурентної позиції підприємства на ринку 35
Розділ 3. Шляхи посилення конкурентної позиції компанії «Coca-Cola» на ринку 43
Висновки та пропозиції 52
Список використаних джерел 55
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Формування матеріальних запасів підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади аналізу стану та ефективності формування матеріальних запасів підприємства 6
1.1. Економічна природа, склад та фактори, що впливають на формування матеріальних запасів підприємства 6
1.2. Методи аналізу матеріальних запасів підприємства 13
1.3. Особливості формування матеріальних запасів підприємства 17
Розділ 2. Дослідження стану та ефективності використання запасів ПІІ ТОВ «Укршпон» 25
2.1. Аналіз складу, структури та динаміки матеріальних запасів підприємства 25
2.2. Оцінка ефективності використання запасів підприємства 29
2.3. Аналіз факторів, що впливають на формування матеріальних запасів підприємства 34
Розділ 3. Напрями удосконалення політики формування запасів підприємства ПІІ ТОВ «Укршпон» на плановий період 36
Висновки та пропозиції 43
Список використаних джерел 45
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Економічна стратегія розвитку

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування економічної стратегії розвитку підприємства 6
1.1. Поняття економічної стратегії розвитку підприємства 6
1.2. Фактори, що впливають на формування економічної стратегії розвитку підприємства 13
1.3. Методичні основи розробки стратегії розвитку підприємства 17
Розділ 2. Дослідження практики формування стратегії розвитку ВАТ «Житлошляхбуд» 26
2.1. Оцінка фінансово-економічних результатів та дослідження ефективності діяльності підприємства 26
2.2. Діагностика місії, факторів макро- та мікросередовища підприємства 30
2.3. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства 36
2.4. Оцінка ефективності діючої економічної стратегії розвитку підприємства 39
Розділ 3. Обгрунтування економічної стратегії розвитку ВАТ «Житлошляхбуд» 43
Висновки та пропозиції 49
Список використаних джерел 51
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Планування чисельності та складу працівників підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади планування чисельності та складу працівників підприємства 5
1.1. Сутність планування чисельності працівників підприємства 5
1.2. Фактори, що впливають на планування чисельності та складу працівників підприємства 10
1.3. Методичні підходи щодо чисельності працівників підприємства 14
Розділ 2. Дослідження діючої практики планування чисельності та складу працівників ТОВ «Парітет-Трейд» 24
2.1. Аналіз чисельності, руху та продуктивності працівників підприємства 24
2.2. Оцінка ефективності системи планування чисельності та складу працівників ТОВ «Парітет-Трейд» 30
2.3. Аналіз форм стимулювання працівників підприємства 34
Розділ 3. Обгрунтування планової чисельності та складу працівників ТОВ “Парітет-Трейд» на майбутній період 39
Висновки та пропозиції 44
Список використаних джерел 46
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Звіт з практики

Вступ 3
1. Загальна структура підприємства 4
2. Комплексне дослідження діяльності підприємства 6
2.1. Аналіз обсягів операційної діяльності 6
2.2. Аналіз руху та стану основних фондів 7
2.3. Аналіз оборотних коштів 10
2.4. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці 12
2.5. Аналіз витрат господарської діяльності 20
2.6. Аналіз фінансових результатів 23
3. Оцінка динаміки та структури виробничих потужностей підприємства 25
Висновки 29
Список використаних джерел 32
Додатки

Звіт з практики, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Формування і використання виробничих потужностей

Вступ 3+
Розділ 1. Теоретичні основи формування та використання виробничих потужностей підприємства 6
1.1. Сутність, види та чинники формування виробничої потужності 6
1.2. Управління використанням виробничих потужностей підприємства 16
1.3. Методи оцінювання виробничих потужностей підприємства 24
Розділ 2. Дослідження показників діяльності та виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 34
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 34
2.2. Аналіз фінансового стану та ефективності господарської діяльності 42
2.3. Оцінка динаміки та структури виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 54
Розділ 3. Напрямки удосконалення формування та використання виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 65
3.1. Шляхи удосконалення формування виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 65
3.2. Заходи з підвищення ефективності використання виробничих потужностей 75
Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 82
4.1. Характеристика системи управління охороною праці на підприємстві 83
4.2. Аналіз особливостей охорони праці в офісі 90
4.3. Рекомендації щодо покращення умов праці та безпеки на підприємстві 97
Висновки 102
Список використаних джерел 107
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування та використання виробничих потужностей підприємства 6
1.1. Сутність, види та чинники формування виробничої потужності 6
1.2. Управління використанням виробничих потужностей підприємства 16
1.3. Методи оцінювання виробничих потужностей підприємства 24
Розділ 2. Дослідження показників діяльності та виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 34
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 34
2.2. Аналіз фінансового стану та ефективності господарської діяльності 42
2.3. Оцінка динаміки та структури виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 54
Розділ 3. Напрямки удосконалення формування та використання виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 65
3.1. Шляхи удосконалення формування виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 65
3.2. Заходи з підвищення ефективності використання виробничих потужностей 75
Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 82
4.1. Характеристика системи управління охороною праці на підприємстві 83
4.2. Аналіз особливостей охорони праці в офісі 90
4.3. Рекомендації щодо покращення умов праці та безпеки на підприємстві 97
Висновки 102
Список використаних джерел 107
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Оцінка конкурентоспроможності підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства 5
1.1. Поняття та види конкурентоспроможності підприємства 5
1.2. Показники та оцінка конкурентних можливостей підприємства 11
1.3. Методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства 13
Розділ 2. Дослідження рівня конкурентоспроможності ВАТ «ЕМЗ «Металіст» 23
2.1. Аналіз економічних показників конкурентоспроможності підприємства 23
2.2. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства 28
2.3. Дослідження чинників, які впливають на конкурентоспроможність підприємства 31
Розділ 3. Обгрунтування заходів щодо підвищення конкурентоспроможності ВАТ «ЕМЗ «Металіст» для роботи в умовах ринкової економіки 35
Висновки та пропозиції 42
Список використаних джерел 45
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Вплив реклами на активізацію продажу товарів

Вступ 2
1. Сутність, види реклами та механізм її впливу на активізацію продажу товарів у магазині 4
2. Дослідження рекламного середовища підприємства 11
3. Аналіз реклами підприємства 17
4. Посилення впливу реклами на активізацію продажу товарів 21
5. Підвищення ефективності реклами на підприємстві 26
Висновки та пропозиції 33
Список використаних джерел 35
Додаток

Курсова робота з предмету Підприємництво, рік – 2013, вартість – 100 грн
100
Детальніше
Бізнес-план та порядок його розробки

Вступ 3
І. Теоретично-методологічні основи розробки бізнес-плану підприємства 5
1. Сутність і функції бізнес-плану 5
2. Зміст та порядок розробки бізнес-плану 8
ІІ. Дослідження діяльності підприємства ТОВ «Автекс» на базі 2010 – 2012 років 16
1. Характеристика підприємства та аналіз основних економічних показників 16
2. Аналіз організаційно-виробничої діяльності 19
3. Оцінювання стратегічної позиції підприємства на ринку (SWOT-аналіз) 25
ІІІ. Розробка бізнес-плану ТОВ «Автекс» 30
Висновки 43
Список використаних джерел 46
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Договірне регулювання діяльності підприємств

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні основи договірного регулювання діяльності підприємства 5
1.1 Сутність та види договорів 5
1.2. Організація договірного регулювання діяльності та договірного процесу на підприємстві 12
Розділ ІІ. Дослідження побудови договірної діяльності на ПрАТ «Альба Україна» 18
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 18
2.2. Побудова договірного регулювання діяльності підрозділів на підприємстві 21
2.3. Оцінка та порядок укладання договорів 24
Розділ ІІІ. Організаційно-економічні напрямки вдосконалення договірного регулювання на ПрАТ «Альба Україна» 28
3.1. Удосконалення договірного регулювання на підприємстві 28
3.2. Автоматизація договірної роботи на підприємстві 33
Висновки 37
Список використаних джерел 40
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Формування прибутку підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади формування прибутку підприємства 6
1.1. Прибуток, як основний фінансовий показник діяльності підприємства 6
1.2. Методичні засади формування прибутку підприємства 12
1.3. Фактори, що впливають на формування прибутку підприємства 19
Розділ 2. Дослідження практики формування прибутку ТОВ «Аграрна технологічна компанія» 23
2.1. Аналіз динаміки обсягів та структури прибутку ТОВ «Аграрна технологічна компанія» 23
2.2. Оцінка впливу факторів на формування прибутку ТОВ «Аграрна технологічна компанія» 27
2.3. Оцінка ефективності формування прибутку ТОВ «Аграрна технологічна компанія» 31
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності формування прибутку ТОВ «Аграрна технологічна компанія» 38
Висновки та пропозиції 46
Список використаних джерел 50
Додатки
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади формування прибутку підприємства 6
1.1. Прибуток, як основний фінансовий показник діяльності підприємства 6
1.2. Методичні засади формування прибутку підприємства 12
1.3. Фактори, що впливають на формування прибутку підприємства 19
Розділ 2. Дослідження практики формування прибутку ТОВ «Аграрна технологічна компанія» 23
2.1. Аналіз динаміки обсягів та структури прибутку ТОВ «Аграрна технологічна компанія» 23
2.2. Оцінка впливу факторів на формування прибутку ТОВ «Аграрна технологічна компанія» 27
2.3. Оцінка ефективності формування прибутку ТОВ «Аграрна технологічна компанія» 31
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності формування прибутку ТОВ «Аграрна технологічна компанія» 38
Висновки та пропозиції 46
Список використаних джерел 50
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади ефективності використання основних засобів підприємства 6
1.1. Економічна сутність основних засобів 6
1.2. Класифікація основних засобів 10
1.3. Методичні основи аналізу ефективності основних засобів 13
Розділ 2. Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві ПАТ «Житомирський маслозавод» 16
2.1. Аналіз складу, структури та руху основних засобів підприємства 16
2.2. Аналіз ефективності використання основних засобів 22
2.3. Факторний аналіз рентабельності основних засобів та фондовіддачі підприємства 26
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства ПАТ «Житомирський маслозавод» 29
3.1. Напрями підвищення ефективності використання основних засобів підприємства 29
3.2. Економічний ефект від запропонованих заходів підвищення ефективності використання основних засобів підприємства 34
Висновки 37
Список використаних джерел 40
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Сучасні механізми управління зовнішньоекономічною діяльністю авіакомпанії Міжнародні авіалінії України
Тези, 3 стор., 2013 рік. Вартість – 30 грн.
30
Детальніше
Основні проблеми розвитку авіакомпаній України
Тези, 1,5 стор., 2013 рік. Вартість – 30 грн.
30
Детальніше
Проблемні аспекти діяльності авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в умовах глобалізації
Тези, 1,5 стор., 2013 рік. Вартість – 30 грн.
30
Детальніше
Формування інвестиційної стратегії розвитку вітчизняних транспортних підприємств
Тези, 3 стор., 2013 рік. Вартість – 30 грн.
30
Детальніше
Джерела фінансування розвитку авіатранспортних підприємств України
Тези, 1 стор., 2013 рік. Вартість – 30 грн.
30
Детальніше
Залучення інвестицій в транспортну галузь України
Тези, 1 стор., 2013 рік. Вартість – 30 грн.
30
Детальніше
Виробнича потужність: види та методи

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи виробничої потужності підприємства 5
1.1. Сутність та види виробничої потужності 5
1.2. Методи оцінювання виробничих потужностей підприємства 10
Розділ 2. Дослідження показників діяльності та виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 20
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 20
2.2. Оцінка динаміки та структури виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 23
2.3. Оцінка ефективності використання виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 29
Розділ 3. Напрямки удосконалення формування та використання виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 31
3.1. Шляхи удосконалення формування виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 31
3.2. Заходи з підвищення ефективності використання виробничих потужностей 36
Висновки 42
Список використаних джерел 44
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Система управління витратами на підприємстві

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні основи системи управління витратами на підприємстві 6
1.1. Економічна сутність витрат та їх класифікація 6
1.2. Методи оцінки та обліку витрат підприємства 11
1.3. Складові системи управління витратами на підприємстві 15
Висновок до розділу I 20
Розділ ІІ. Аналіз системи управління витратами на підприємстві ПАТ «Ставищенський маслозавод» 21
2.1. Організаційно економічна характеристика ПАТ «Ставищенський маслозавод» 21
2.2.Аналіз складу, структури та динаміки витрат підприємства 27
2.3. Оцінка системи управління витратами на ПАТ «Ставищенський маслозавод» 34
Висновок до розділу II 39
Розділ ІІІ. Удосконалення системи управління витратами на ПАТ «Ставищенський маслозавод» 41
3.1. Напрями удосконалення системи управління витратами на ПАТ «Ставищенський маслозавод» 41
3.2. Обґрунтування резервів зниження витрат на виробництво на ПАТ «Ставищенський маслозавод» 47
3.3. Обґрунтування впровадження нової інформаційної системи управління витратами на підприємстві 52
Висновок до розділу III 54
Висновки 55
Список використаних джерел 58
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Аналіз сучасного ринку праці

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Поняття та характеристики ринку праці…………………………………….4
2. Показники рівня зайнятості на ринку праці України.………………………7
3. Аналіз показників безробіття на ринку праці України…………………….12
Висновки…………………………………………………………………………15
Список використаної літератури…………………………………………….…16

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Представницькі органи найманих працівників

Вступ………………………………………………………………………………..3
1. Профспілки як провідний представницький орган найманих працівників ..4
2. Інші представницькі органи найманих працівників ……………………….7
Висновки…………………………………………………………………………10
Список використаної літератури…………………………………………….…11

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Ефективність використовування трудових ресурсів на підприємстві

ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи забезпечення високої ефективності використання трудових ресурсів підприємства 9
1.1. Економічна сутність поняття «трудові ресурси» 9
1.2. Склад трудових ресурсів підприємства 12
1.3. Значення науково-обґрунтованого забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективного їх використання 15
1.4. Показники ефективності використання трудових ресурсів підприємства 20
1.5. Зарубіжний досвід ефективного використання трудових ресурсів підприємства 26
РОЗДІЛ 2 Аналіз господарської діяльності підприємства ПАТ «Крафт Фудз Україна» та ефективність використання його трудових ресурсів 32
2.1. Характеристика підприємства ПАТ «Крафт Фудз Україна» 32
2.2. Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства за 2009-2011 роки 35
2.3. Аналіз стану та динаміки трудових ресурсів на підприємстві 43
2.4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 47
2.5. Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві ПАТ «Крафт Фудз Україна» 52
ВИСНОВКИ 58
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 61
ДОДАТКИ

Бакалаврська робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Трудові ресурси підприємства та ефективність їх використання

ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МОТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 10
1.1. Економічна сутність та склад трудових ресурсів підприємства 10
1.2. Продуктивність праці як визначальний чинник ефективного використання трудових ресурсів 16
1.3. Методика оцінки ефективності використання трудових ресурсів підприємства 20
1.4. Склад та ефективність використання трудових ресурсів на автотранспортних підприємствах 27
1.5. Зарубіжний досвід ефективного використання трудових ресурсів підприємства 31
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» ТА НАПРЯМКИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ 36
2.1. Характеристика підприємства ПрАТ «Вентиляційні системи» 36
2.2. Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства за 2009-2011 роки 40
2.3. Аналіз динаміки, чисельності та руху трудових ресурсів на підприємстві 44
2.4. Аналіз трудових ресурсів транспортного підрозділу підприємства 51
2.5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 53
2.6. Напрямки покращення ефективності використання трудових ресурсів на ПрАТ «Вентиляційні системи» 58
ВИСНОВКИ 64
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 67
ДОДАТКИ 71

Бакалаврська робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Розробка та обгрунтування стратегії економічного зростання компанії

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи стратегії економічного зростання компанії 6
1.1. Сутність і роль стратегії економічного зростання 6
1.2. Класифікація стратегій економічного зростання 14
1.3. Процес розробки стратегії економічного зростання 24
Розділ 2. Аналіз стратегічного положення ТОВ «Еколайн» на ринку 42
2.1. Комплексний аналіз стратегічного потенціалу ТОВ «Еколайн» 42
2.2. Оцінювання конкурентоспроможності компанії на ринку 52
2.3. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства 60
Розділ 3. Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання для компанії «Еколайн» 72
3.1. Обґрунтування стратегії економічного зростання компанії «Еколайн» 72
3.2. Інформаційне, фінансове, організаційне та маркетингове забезпечення впровадження стратегії економічного зростання у компанії «Еколайн» 79
3.3. Економічне оцінювання наслідків реалізації запропонованої стратегії 95
Висновки 99
Список використаних джерел 103
Додатки

Магістерська робота, рік – 2013, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Розвиток авіакомпаній України в сучасних умовах
Стаття, 8 стор., 2014 рік, вартість – 50 грн.
50
Детальніше
Удосконалення управління якістю продукції підприємств транспорту
Тези, 2 стор., вартість – 30 грн.
30
Детальніше
Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі україни
Тези, 1 стор., вартість – 30 грн.
30
Детальніше
Соціально-економічна ефективність використання трудових ресурсів

ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 10
1.1. Економічна сутність та склад трудових ресурсів підприємства 10
1.2. Продуктивність праці як визначальний чинник ефективного використання трудових ресурсів 16
1.3. Методи оцінки ефективності використання трудових ресурсів підприємства 20
1.4. Особливості використання трудових ресурсів на транспортних підприємствах 31
1.5. Зарубіжний досвід ефективного використання трудових ресурсів підприємства 37
Висновки до першого розділу 44
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 46
2.1. Характеристика підприємства ПрАТ «Вентиляційні системи» 46
2.2. Аналіз показників господарської діяльності підприємства за 2009-2013 роки 52
2.3. Аналіз показників стану, руху та ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві 58
2.4. Аналіз діяльності транспортного підрозділу підприємства 72
Висновки до другого розділу 76
РОЗДІЛ 3 ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 78
3.1. Фактори, напрямки та резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів ПрАТ «Вентиляційні системи» 78
3.2. Напрями покращення організації та умов праці 85
3.3. Оцінка економічного ефекту від запропонованих заходів 94
Висновки до третього розділу 99
ВИСНОВКИ 100
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104
ДОДАТКИ 109

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Формування стратегії розвитку авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Економічний зміст поняття «стратегія розвитку підприємства» 6
1.2. Класифікація видів стратегій підприємства 16
1.3. Основні підходи до формування стратегії розвитку підприємства 28
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АВІАКОМПАНІЇ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» 39
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» 40
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства 46
2.3. Комплексний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності авіакомпанії «МАУ». SWOT-аналіз 51
2.4. Напрямки формування стратегії розвитку авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» 68
ВИСНОВКИ 77
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82
ДОДАТКИ

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Перспективи розвитку особистого страхування в Україні

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні основи дослідження ринку особистого страхування в Україні 5
1.1. Суть, об’єкт, предмет, завдання особистого страхування 5
1.2. Історія виникнення та розвитку особистого страхування 10
Розділ ІІ. Аналіз ринку особистого страхування в Україні 13
2.1. Вітчизняна практика функціонування особистого страхування 13
2.2. Оцінка закордонного досвіду функціонування особистого страхування 17
Розділ ІІІ. Перспективи розвитку особистого страхування в Україні 21
Висновки 27
Список використаних джерел 29
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Особливості формування стратегії управління персоналом підприємства
Тези, 2 стор., рік – 2014, вартість – 20 грн.
20
Детальніше
Актуальні проблеми фінансування розвитку транспортного комплексу України
Тези, 2 стор., рік – 2014, вартість – 20 грн.
20
Детальніше
Соціально-трудові відносини на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади соціально-трудових відносин на підприємстві 5
1.1. Сутність та соціально-трудових відносин 5
1.2. Чинники формування соціально-трудових відносин 9
1.3. Види і типи соціально-трудових відносин 13
Розділ 2. Дослідження соціально-трудових відносин на підприємстві ТОВ «Молочні продукти-2002» 18
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Молочні продукти-2002» 18
2.2. Кадрова політика підприємства 22
2.3. Оцінка соціально-трудових відносин на ТОВ «Молочні продукти-2002» 25
Розділ 3. Напрями покращення соціально-трудових відносин на ТОВ «Молочні продукти-2002» 29
3.1. Світовий досвід регулювання соціально-трудових відносин 29
3.2. Рекомендації щодо оптимізації соціально-трудових відносин на підприємстві 36
Висновки 41
Список використаних джерел 45
Додатки

Курсова робота з економіки праці, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Соціальне партнерство в організації

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи соціального партнерства в організації 5
1.1. Сутність та значення соціального партнерства 5
1.2. Форми, принципи та функції соціального партнерства 11
1.3. Колективний договір як основа соціального партнерства 14
Розділ 2. Аналіз практики соціального партнерства на ТОВ «Козацьке» 18
2.1. Коротка характеристика ТОВ «Козацьке» 18
2.2. Основні показники діяльності підприємства 20
2.3. Стан соціального партнерства на ТОВ «Козацьке» 24
Розділ 3. Напрями покращення соціального партнерства на ТОВ «Козацьке» 28
3.1. Зарубіжний досвід соціального партнерства 28
3.2. Основні напрямки розвитку соціального партнерства на ТОВ «Козацьке» 34
Висновки 38
Список використаних джерел 41
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Державні підприємства та їх організаційні форми

Вступ 3
1. Державні підприємства та їх організаційні форми 4
Висновки 14
Список використаних джерел 15

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Перспективи розвитку авіаційного комплексу в умовах входження України в Європейський Союз
Тези, 1 сторінка, рік – 2014, вартість – 20 грн.
20
Детальніше
Формування фінансової стратегії транспортного підприємства
Тези, 1 стор., 2014р., 20 грн.
20
Детальніше
Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку авіатранспортних підприємств України
Тези, 1 стор., 2014р., 20 грн.
20
Детальніше
Напрямки вдосконалення взаємодії видів транспорту
Тези, 2 стор., 2014р., 30 грн.
30
Детальніше
Аналіз та планування чисельності працівників підприємства

Вступ 3
1. Характеристика персоналу підприємства 5
2. Склад і структура працівників підприємства 10
3. Аналіз чисельності та складу працівників підприємства ПП «Канц Плюс» 18
4. Планування чисельності працівників підприємства ПП «Канц Плюс» 25
5. Шляхи вдосконалення аналізу та планування чисельності працівників підприємства ПП «Канц Плюс» 33
Висновки 41
Список використаних джерел 43
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Організація і планування фонду оплати праці на підприємстві та шляхи його вдосконалення

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні засади організації і планування фонду оплати праці на підприємстві 6
1.1. Сутність, структура, функції та принципи організації оплати праці 6
1.2. Системи і форми оплати праці та їх характеристика 12
1.3. Планування фонду оплати праці 18
Розділ 2. Аналіз техніко-економічних показників роботи ПАТ «Вінтер» 26
2.1. Загальна характеристика підприємства 26
2.2. Аналіз організаційної структури підприємства 28
2.3. Аналіз виробництва та реалізації продукції 30
2.4. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства 33
2.5. Аналіз прибутку, рентабельності та витрат підприємства 37
2.6. Аналіз показників фінансового стану підприємства 40
Розділ 3. Шляхи вдосконалення організації і планування фонду оплати праці на підприємстві 44
3.1. Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 44
3.2. Розрахунок ефективності впровадження заходу 50
3.3. Вплив запропонованих заходів на показники роботи 55
Висновки 58
Список використаних джерел 61
Додатки

Курсова робота “Організація виробництва та планування діяльності”, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Методичні підходи планування та реалізації продукції на підприємстві

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6
1.1. Економічна сутність випуску та реалізації продукції 6
1.2. Планування випуску продукції у вартісному та натуральному вираженні 14
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 21
2.1. Основні відомості про підприємство ПАТ «Яготинський маслозавод» 21
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Яготинський маслозавод» 32
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 42
3.1. Аналіз підходів підприємства щодо планування та реалізації продукції 42
3.2. Пропозиції щодо покращення планування та реалізації продукції на підприємстві ПАТ «Яготинський маслозавод» 47
ВИСНОВКИ 55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57
Додатки

Курсова робота “Організація виробництва та планування діяльності”, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Економічна стратегія розвитку

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Теоретичні основи стратегічного управління розвитком підприємства 5
1.2. Сутність та зміст економічної стратегії розвитку підприємства 13
1.3. Форми і види стратегій підприємства 23
1.4. Методичні підходи до розробки стратегії розвитку підприємства 35
Висновки до першого розділу 47
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПрАТ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» 49
2.1. Загальна характеристика Приватного акціонерного товариства «Міжнародні авіалінії України» 49
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства 49
2.3. Оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища ПрАТ «Міжнародні авіалінії України» 49
2.4. Портфельний аналіз ПрАТ «Міжнародні авіалінії України» 49
Висновки до другого розділу 49
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРАТ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» 50
3.1. Формування економічної стратегії розвитку авіатранспортних підприємств 50
3.2. Розробка програми стратегічного розвитку ПрАТ «Міжнародні авіалінії України» 50
3.3. Практичні рекомендації щодо реалізації стратегії розвитку ПрАТ «Міжнародні авіалінії України» та визначення економічної ефективності запропонованих заходів 50
Висновки до третього розділу 50
ВИСНОВКИ 51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52
ДОДАТКИ

Магістерська робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Розроблення заходів щодо підвищення продуктивності праці на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи планування продуктивності праці на підприємстві 5
1.1. Продуктивність праці як економічна категорія, фактори що впливають на зміну продуктивності праці 5
1.2. Планування продуктивності праці на підприємстві 14
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності на підприємстві 20
2.1. Загальна характеристика ПАТ «Кагма» 20
2.2. Аналіз техніко-економічних показників роботи ПАТ «Кагма» 25
Розділ 3. Основні заходи підвищення продуктивності праці на ПАТ «Кагма» 36
3.1. Розрахунок економічної ефективності заходу 36
3.2. Вплив запропонованих заходів на показники роботи 43
Висновки 46
Список використаних джерел 48
Додатки

Курсова робота “Організація виробництва та планування діяльності”, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Планування виробництва і реалізації продукції на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві 5
1.1. Сутність планування виробництва та реалізації продукції 5
1.2. Формування виробничої програми підприємства 12
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод» 18
2.1. Основні відомості про ПАТ «Житомирський маслозавод» 18
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Житомирський маслозавод» 28
Розділ 3. Напрями покращення планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві 38
3.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції на підприємстві 38
3.2. Пропозиції щодо покращення виробництва та реалізації продукції на підприємстві ПАТ «Житомирський маслозавод» 44
Висновки 51
Список використаних джерел 53
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Планування собівартості продукції

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи планування собівартості продукції 6
1.1. Сутність та види собівартості продукції 6
1.2. Планування собівартості на підприємстві 13
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 21
2.1. Основні відомості про ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 21
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану 31
Розділ 3. Планування заходів зниження собівартості продукції ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 39
3.1. Аналіз собівартості продукції ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 39
3.2. Заходи зниження собівартості продукції підприємства 45
Висновки 51
Список використаних джерел 53
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Розроблення заходів підвищення прибутку підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування прибутку на підприємстві 5
1.1 Економічна сутність та види прибутку 5
1.2 Методологічні основи формування прибутку підприємства 12
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Обухівський молочний завод» 18
2.1 Основні відомості про підприємство ПАТ «Обухівський молочний завод» 18
2.2 Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Обухівський молочний завод» 29
Розділ 3. Розроблення заходів підвищення прибутків підприємства 38
3.1. Аналіз динаміки та структури прибутку на підприємстві 38
3.2. Заходи підвищення прибутку на підприємстві ПАТ «Обухівський молочний завод» 43
Висновки 52
Список використаних джерел 54
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Показники стану загальноекономічної кон'юктури

1. Показники стану загальноекономічної кон’юнктури 3
2. Задачі. 9
Список використаних джерел 18
Задача 1.
Менеджер фірми, яка виробляє безалкогольні напої, припускає три ймовірні результати впровадження нової марки. За оптимістичним прогнозом – у випадку виявлення споживачами прихильності до неї є можливість досягти частки ринку більше 10% і прибутку у 900 + 10*k тис. грн. за найбільш ймовірною оцінкою частка ринку може скласти 3%-10%, а фінансовий результат досягне 300 + 10*k тис. грн. прибутку. За песимістичним прогнозом, частка ринку має бути менша, ніж 3% і збитки сягнуть до розміру 600 +10*k тис. грн. Первісне опитування експертів показало, що вони розглядають наступну ймовірність трьох вищезазначених варіантів відповідно як 0,3; 0,5 та 0,2. На основі оцінки цінності маркетингової інформації визначити максимальну вартість результатів маркетингового дослідження.
Задача 2.
Визначити потенційної місткості ринку картоплі по Україні, якщо за даними анкетного опитування доросла людина споживає за місяць 5 + (0,01*(2*19+20)) кг картоплі, а статистичні дані щодо чисельності населення по вікових групах та рекомендовані коефіцієнти перерахунку наведені у таблиці:
Вік, років Вікова структура населення, % Чисельність населення, млн. осіб, Ni Коефіцієнт перерахунку норми споживання в залежності від віку Норма споживання, кг
До 1 0,86 0,25
1-4 4 0,35
5-9 6,6 0,50
10-14 7,74 0,65
15-19 7,24 0,80
20-24 7,22 0,90
Дорослі 46,84 1,00
Пенсіонери 19,5 0,90
РАЗОМ 100,0 46,4383 + 0,2*19
Задача 3.
Львівська кондитерська фабрика “Світоч” планує вийти з новою маркою карамелі на певний географічний регіон. Визначте місткість ринку для товару в цьому географічному регіоні, якщо відомі такі дані:
• чисельність населення даного регіону m= 28700 +50*19 осіб.
• середньомісячний дохід на душу населення Д = 1059 + 30*19 грн/особу.
• питома вага коштів, що їх витрачають з отриманого доходу на продукти харчування, К1 = 32 + 0,1(2*19+10) %.
• питома вага коштів, що їх витрачають на кондитерські вироби, К2 = 5 + 0,1(2*19+10) %, із суми, яку описує коефіцієнт К1.
• питома вага коштів, що їх витрачають на цукерки, К3 = 47 + 0,1(2*19+10) % із суми, яка визначається коефіцієнтом К2.
• питома вага коштів, що їх витрачають на карамельні цукерки, К4 = 25 + 0,1(2*19+10) %, із суми, яку визначає коефіцієнт К3.
Задача 4.
У процесі панельних досліджень ринку відеокамер м. Києва були одержані такі дані:
• в реалізації відеокамер задіяні 563 + 10*k магазини;
• з них 106 + 10*19 брали участь у панельних дослідженнях;
• запас відеокамер різних марок на складах цих 106 + 10* k магазинів становив: на 1 січня 2010 р. 7123 + 10*k од., на 1 березня 2010 р. – 2316 + 10*k од.;
• у січні 2010 р. буде закуплено 21600 + 10*k відеокамер різних марок, у лютому 2010 р. — 18102 + 10*k од.
Визначте місткість ринку відеокамер м. Києва в 2010 р.
Задача 5.
На ринку харчових концентратів в певному географічному регіоні функціонують три підприємства фірма «Надія», ЗАТ «Троянда», ТОВ «Вікар». Вони є конкурентами і витрачають на маркетингові заходи в рік відповідно фірма «Надія» В1= 30000 + 3000*k грн., ЗАТ «Троянда» В2 = 22000 + 3000*k грн., ТОВ «Вікар» В3 = 16000 + 3000*k грн. з відповідною ефективністю витрат коштів Е1 = 0,85, Е2= 1,3, Е3 = 0,95. Визначити частки ринку цих підприємств.

Контрольна, рік – 2015, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Планування виробництва і реалізації продукції на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві 5
1.1. Сутність планування виробництва та реалізації продукції 5
1.2. Методика розробки виробничої програми підприємства 9
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Львівський холодокомбінат» 15
2.1. Основні відомості про ПАТ «Львівський холодокомбінат» 15
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Львівський холодокомбінат» 21
Розділ 3. Напрями покращення планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві 28
3.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції на підприємстві 28
3.2. Пропозиції щодо покращення виробництва та реалізації продукції на підприємстві ПАТ «Львівський холодокомбінат» 32
Висновки 40
Список використаних джерел 43
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК