Контрольна теорія економічного аналізу


Теоретична частина……………………………………………………………….3
1. Індексний метод……………………………………………………………3
2. Типи детермінованих факторних систем………………………………….5
Практична частина. Варіант 1………………………………………………….8
Список використаної літератури………………………………………………14
Контрольна теорія економічного аналізу, 2016 рік. Вартість – 50 грн.

 

Задача 4. Порахувати показники матеріаломісткості, матеріаловіддачі, перевитрат чи економії. Та за допомогою методів аналізу встановити зміну випуску в результаті зміни матеріаловіддачі

Аналіз показників матеріаломісткості продукції

Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення
Матеріальні витрати, тис. грн. 1430 1560 130
Валова продукція, тис. грн. 2950 2340 -610
Матеріаломісткість валової продукції, грн./грн. 0,485 0,667 0,182
Матеріаловіддача, грн./грн. 2,063 1,500 -0,563
Перевитрата (+) чи економія (-) матеріалів у результаті зміни матеріаломісткості, тис. грн. х 425,7 х
Зміна випуску продукції в результаті зміни її матеріаломісткості, тис. грн. х 638,5 х

 

Задача 6. Визначити вплив зміни цін на продукцію та зміну рентабельності реалізації, використовуючи дані таблиці та методів аналізу

Показник За планом Фактичний обсяг за плановими цінами та витратами Фактично
Валовий дохід,грн. 315300 333240 340040
Собівартість реалізації, грн. 258300 283220 292400
Валовий прибуток 57000 50020 47640
Рентабельність ,% 18,08 15,01 14,01

 

Задача 10. Використовуючи метод найменших квадратів, визначити функцію витрат (рівняння регресії) та обчислити суму загальновиробничих витрат у травні, якщо планується обсяг виробництва у розмірі 35000од.

Період Загальновиробничі витрати, грн Обсяг готової продукції, од.
січень 17000 15000
лютий 24000 20000
березень 30000 25000
квітень 33000 30000

 

Задача 16.Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних:тис. грн.

1 декада 2 декада 3 декада
План Факт План Факт План Факт
3000 2000 3500 3600 3500 4600
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК