Економічний аналіз. Контрольна


1. Наукові основи і філософське розуміння економічного аналізу 3
2. Практична частина 7
Список використаних джерел 18

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 19
Проаналізуйте фінансовий стан підприємства ЗАТ «Алекс» за вказаний період за наведеною таблицею. Вкажіть на недоліки у роботі. Зробіть висновки.
Таблиця 2.1
Показник, гри 2007 2008 2009
Грошові кошти 600 400 100
Дебіторська заборгованість 4000 5200 5800
Запаси 8000 9600 12000
Основний капітал 16000 16000 16000
Кредиторська заборгованість 4600 6000 7600
Нарахування 4000 4200 4500
Короткострокові кредити банків 2000 2000 2800
Довгострокова кредиторська заборгованість 6000 6000 6000
Звичайні акції 2000 2000 2000
Нерозподілений прибуток 10000 10100 10500
Виручка від реалізації послуг 80000 86000 76000
Собівартість реалізованих послуг 64000 72000 66000
Чистий прибуток 6000 4000 2000

Практичне завдання 20
Проаналізуйте фінансовий стан підприємства ЗАТ «Алекс» за вказаний період (дод. 4). Укажіть недоліки у роботі. Зробіть висновки.

Практичне завдання 21
Дайте оцінку використання сировини і матеріалів на виробництво продукції. Визначте вплив основних факторів на суму відхилення і підрахуйте суму резервів зниження собівартості за статтею «Сировина і матеріали». Зробіть висновки.
Таблиця 2.9
Вид матеріалу За планом Фактично
норма витрат, кг ціна, грн сума, грн норма витрат, кг ціна, грн сума, грн
Цех 1 Виріб А-132
Цемент 300 2,5 250 2,0
Щебінь 1200 180,0 1300 185,0
Пісок 1,5 140,0 1,6 150,0
Сталь листова 150 5,5 140 6,0
Усього X X X X

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК