Економічний аналіз

Аналіз втрат від браку

Вступ…………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВТРАТ ВІД БРАКУ……….5
1.1. Економічна суть категорії бракованої продукції та оцінка втрат від браку…………………………………………………………………….5
1.2. Економічна характеристика ТОВ „Ротис”…………………………………………10
1.3. Інформаційна база та завдання аналізу втрат від браку……………………..15
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВТРАТ ВІД БРАКУ………………………18
2.1. Загальна оцінка втрат від браку………………………………………………………. 18
2.2. Аналіз впливу зворотніх відходів на обсяги виробництва продукції ………………………………………………………………………………………..24
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІЗУ ВТРАТ ВІД БРАКУ………………………………………………………………………27
Висновок…………………………………………………….32
Список використаних джерел………………………….35
Додатки
Курсова, 2006р.

Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Маркетингова діяльність на підприємстві

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Сутність маркетингової діяльності, її значення для успішного функціонування підприємства…………………………………………………..5
1.1. Сутність маркетингової діяльності…………………………………………5
1.2. Значення маркетингової діяльності в фінансово-господарській діяльності підприємства………………………………………………………………………9
2. Фінансово-господарська і маркетингова діяльність ТОВ «Бавол»………..13
2.1. Визначення та аналіз ринкової ситуації……………………………………13
2.2. Аналіз маркетингового середовища……………………………………….17
2.3. Визначення ефективності маркетингової діяльності підприємства…..…25
3. Напрямки покращення маркетингової діяльності ТОВ «Бавол»…………..29
Висновки і пропозиції……………………………………………………………37
Список використаних джерел…………………………………………………..39
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Підвищення ефективності використання основних фондів підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Основні фонди підприємства……………………………………………6
1.1. Поняття, склад i структура основних фондів підприємства………………..6
1.2. Методи оцінки ефективності основних фондів підприємства……………..14
Розділ 2. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів ТОВ НВКФ «Вiсмас-Техно»…………………………………………………………….21
2.1. Аналіз обсягу i структури основних засобів ТОВ НВКФ «Вісмас-Техно».21
2.2. Оцінка показників відтворювання основних фондів та їх динаміки ТОВ НВКФ «Вiсмас-Техно»…………………………………………………………….25
2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів ТОВ НВКФ «Вiсмас-Техно»……………………………………………………………………………….27
Розділ 3. Обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання основних фондів ТОВ НВКФ «Вiсмас-Техно»…………………………………..31
3.1. Обґрунтування потреби підприємства в основних фондах на плановий період………………………………………………………………………………..31
3.2. Моделювання цільової ефективності використання основних фондів ……36
3.3. Шляхи досягнення цільового рівня ефективності основних фондів в плановому періоді………………………………………………………………….39
Висновки……………………………………………………………………………42
Список використаної літератури………………………………………………….46
Додатки

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Аналіз використання персоналу видавничого підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні та методологічні засади аналізу персоналу підприємств розповсюдження друкованої продукції……………………………………………5
1.1. Поняття та класифікація персоналу. Характеристика складу персоналу…..5
1.2. Методика оцінки продуктивності праці……………………………………..11
1.3. Методика аналізу організації праці та формування і використання коштів на оплату праці ……………………………………………………………………….13
Розділ 2. Аналіз використання персоналу підприємства «Фоліо» за 2006-2007рр………………………………………………………………………………17
2.1. Аналіз продуктивності праці на видавництві «Фоліо»……………………..17
2.2. Аналіз формування і використання фонду оплати праці видавництва «Фоліо»……………………………………………………………………………..23
Розділ 3. Напрями збільшення обсягів продуктивності та покращення організації праці на підприємстві……………………..……………………….….27
Висновки……………………………………………………………………………32
Список використаних джерел……………………………………………….…….35
Додатки

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Аналіз витрат підприємства на виробництво

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ТА СТАТТЯМИ КАЛЬКУЛЯЦІЇ……………………………….6
1.1. Значення, завдання та джерела інформації аналізу витрат на виробництво………………………………………………………..6
1.2. Методика проведення аналізу витрат на виробництво………….10
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО НА ТОВ «ПОЛІГРАФ-СЕРВІС» ЗА 2004-2006 РР…………………………………………13
2.1. Економічна характеристика ТОВ «Поліграф-Сервіс»…………..13
2.2. Аналіз витрат ТОВ «Поліграф-Сервіс» за економічними елементами……………………………………………….………..16
2.3. Аналіз собівартості продукції по статтях калькуляції………..…20
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО НА ТОВ «ПОЛІГРАФ-СЕРВІС»……………………………………………………….23
3.1. Аналіз витрат з використанням інформаційних систем…..…….23
3.2. Підрахування резерву зменшення витрат на ТОВ «Поліграф-Сервіс»………………………………………………………..……25
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………………34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..37
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….39

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз витрат за економічними елементами та статтями калькуляцій

ВСТУП……………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА…………………… 4
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА…………………………………… 7
2.1. Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції ………..………… 7
2.2. Аналіз використання трудових ресурсів і коштів на оплату праці… 9
2.3. Аналіз редакційно-видавничого процесу……………………………. 13
2.4. Аналіз використання основних виробничих фондів ………………. 15
2.5. Аналіз витрат на виробництво продукції……………………………. 19
2.6. Аналіз фінансових результатів діяльності…..………………………. 24
2.7. Аналіз фінансового стану ……………………………………………. 29
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………….. 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…….…………….………… 42
ДОДАТКИ

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Аналіз власного капіталу

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ…………………………………………………………………………………………………..5
1.1. Економічна суть власного капіталу…………………………………………………..5
1.2. Загальна характеристика ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”…………………………………………………………..15
1.3. Інформаційна база та завдання аналізу власного капіталу……………….. 21
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ……………. 25
2.1. Аналіз структури і динаміки власного капіталу………………………………. 25
2.2. Аналіз рентабельності власного капіталу……………………………………….. 29
РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………………………………………………………………………………………35
3.1. Методика аналізу власного капіталу на підприємстві………………………35
3.2. Удосконалення організації аналізу власного капіталу……………………..40
Висновок……………………………………………………………………………………………42
Список використаних джерел……………………………………………………………..45
Додатки

Курсова, 2006р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Аналіз власного фінансового капіталу

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………….5
1.1. Значення, завдання аналізу власного фінансового капіталу на підприємстві та його інформаційне забезпечення…………………..5
1.2. Методика аналізу власного фінансового капіталу підприємства…………………………………………………..……..12
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ НА ТОВ «РОТИС» В 2006-2007 РР………………………………………………………………………16
2.1. Аналіз динаміки та структури власного фінансового капіталу ТОВ «Ротис»………..……………….…………………………………16
2.2. Аналіз власного оборотного капіталу ТОВ «Ротис»…………..20
2.3. Аналіз рентабельності власного капіталу підприємства………21
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «РОТИС»…………………….25
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ..…………………………………………………….32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….35
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..37

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз власних оборотних коштів підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Поняття власних оборотних коштів 5
1.2. Методика аналізу власних оборотних коштів підприємства та ефективності їх використання 10
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ТОВ ВКП «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ» 15
2.1. Аналіз розміру і динаміки власних оборотних коштів підприємства 15
2.2. Аналіз ефективності використання оборотних коштів ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів» 21
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЛАСНИХ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ТОВ ВКП «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ» 25
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
ДОДАТКИ 38

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Аналіз забезпечення та використання матеріальних ресурсів підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА…………..………………………………………….5
1.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу матеріальних ресурсів підприємства………………………….…..5
1.2. Методика аналізу забезпеченості та ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства………………………………9
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТОВ ВКП «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ» ЗА 2005-2006РР……………………………………………………..…………..15
2.1. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами………….…….…………………………………….……15
2.2. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства……….………………………………….……..……19
2.3. Аналіз впливу матеріальних ресурсів на виробничі результати підприємства………….……………………………………………21
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА …………………23
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………………28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….31
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..33

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз кадрового потенціалу підприємства

Вступ……………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні та методологічні засади аналізу кадрового потенціалу підприємства……………………………….6
1.1. Сутність кадрового потенціалу і його значення для розвитку підприємства……………………………………………….6
1.2. Мета, завдання, інформаційне забезпечення аналізу кадрового потенціалу та основні напрямки аналізу………………………………………………………..9
1.3. Методика аналізу кадрового потенціалу підприємства……………………..13
1.3.1.Методика аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами…………………………………………………………………………………………………….13
1.3.2. Методика аналізу продуктивності праці………………………………………..17
1.3.3. Методика аналізу організації праці та формування і використання коштів на оплату праці…………………………………………………………………………………21
1.4. Проблеми вдосконалення аналізу кадрового потенціалу підприємства в Україні…………………………………………………………………………………………………………24
Розділ 2. Практичні аспекти аналізу кадрового потенціалу на прикладі підприємства КП”Теско”………………………………………………………………………………26
2.1 Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства………26
2.2 Аналіз забезпеченості підприємства робочими кадрами…………………..27
2.3. Аналіз кваліфікаційного рівня кадрів підприємства………………………….30
2.4. Аналіз продуктивності праці й факторів, які впливають на продуктивність праці та обсяг виробленої продукції……………………………………..31
2.5 Аналіз організації праці………………………………….35
2.6 Розрахунок і визначення резервів збільшення обсягів продуктивності та покращення організації праці на підприємстві………………………………………………38
Висновки………………………………………………43
Список використаних джерел………………………………45
Додатки…………………………………..47

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Аналіз ліквідності підприємства

ВСТУП……………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……6
1.1. Сутність ліквідності та платоспроможності, їх значення для оцінки фінансового стану підприємства……..6
1.2. Методичні засади визначення показників ліквідності та платоспроможності підприємства………..………………… 10
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «АСПЕКС»……….………15
2.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Аспекс»……….. 15
2.2. Аналіз ліквідності балансу підприємства………………… 16
2.3. Оцінка відносних показників ліквідності та платоспроможності ТОВ «Аспекс»……18
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ «АСПЕКС»………………21
3.1. Розроблення прогнозного балансового звіту підприємства…………………21
3.2. Оцінка платоспроможності ТОВ „Аспекс” на основі прогнозного балансу.………28
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………….. 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….………… 34
ДОДАТКИ…………………………………………………………………. 36

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз майна підприємства та оцінка факторів впливу на нього

ВСТУП………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА ТА ДЖЕРЕЛ ЙОГО УТВОРЕННЯ…… 5
1.1. Значення, завдання аналізу майна підприємства, інформаційна база……………………………………….. 5
1.2. Методика проведення аналізу майна підприємства …. 9
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА ПП «БАСЕР» ТА ДЖЕРЕЛ ЙОГО УТВОРЕННЯ ЗА 2005-2006 РОКИ………………… 12
2.1. Аналіз стану, структури та динаміки майна підприємства………………………………..…………… 12
2.2. Аналіз активів підприємства..…………………………. 15
2.3. Аналіз динаміки, структури джерел утворення майна підприємства……………………………………………. 18
2.4. Аналіз ефективності використання майна підприємства та джерел його утворення….………….. 20
РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ МАЙНА ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА…………………………….. 24
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………. 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………. 28
ДОДАТКИ………………………………………………………………. 30

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз прибутку та рентабельності підприємства

ВСТУП……………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИБУТКОВОСТІ……..……. 5
1.1. Економічний зміст та значення прибутку……………….. 5
1.2. Значення рентабельності підприємства та показники її вимірювання……………………………………9
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МПП «ВЕСЕЛКА» ЗА 2006-2007 РР…16
2.1. Дослідження динаміки формування прибутку підприємства……………………………………………..….16
2.2. Аналіз рентабельності діяльності підприємства…………… 19
2.3. Факторний аналіз рентабельності …………………………. 22
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………27
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………….. 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….………… 36
ДОДАТКИ…………………………………………………………………. 38

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз прибутку та рентабельності книговидавничого підприємства

ВСТУП…………………………… 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ…5
1.1. Економічний зміст та значення прибутку ……………….. 5
1.2. Значення рентабельності підприємства та показники її вимірювання…………9
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДСВ «ТЕХНІКА» ЗА 2006-2007 РР…14
2.1. Дослідження динаміки формування прибутку підприємства……………14
2.2. Аналіз рентабельності діяльності підприємства…………… 18
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………23
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………….. 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….………… 34
ДОДАТКИ

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Аналіз складу і динаміки витрат підприємства

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………….5
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ І ДИНАМІКИ ВИТРАТ ПП «БАСЕР»………………………………………………………………………….11
2.1. Аналіз складу і динаміки витрат ПП «Басер»…………………..11
2.2. Аналіз операційних витрат підприємства………………………13
2.3. Аналіз динаміки використання залучених джерел для фінансування витрат підприємства………………………………….17
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПП «БАСЕР»……………………………………………………20
3.1. Визначення шляхів удосконалення фінансування витрат ПП «Басер»…………………………………………………………………20
3.2. Шляхи зменшення витрат ПП «Басер»………………………….24
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………..……….28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз складу і динаміки доходів підприємства

ВСТУП……………………………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА…….. 6
1.1. Сутність доходу як економічної категорії…………………. 6
1.2. Класифікація доходів підприємства……………………….. 9
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СКЛАДУ І ДИНАМІКИ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЦУКОР» ЗА 2004-2006 РР ТА ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА НИХ……………………………………………………..14
2.1. Аналіз складу, динаміки і структури доходів підприємства……………………………………….14
2.2. Аналіз впливу основних факторів на зміну розміру доходів……………………………….20
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ……..24
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………… 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………….. 34
ДОДАТКИ………………………………………………………………………. 36

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………… 6
1.1. Економічна сутність, структура та склад основних засобів промислового підприємства…..………………………………. 6
1.2. Методика проведення аналізу складу, структури та динаміки основних засобів…………….…………………………………. 11
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СКЛАДУ, СТРУКТУРИ, ДИНАМІКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ТОВ ВКП «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ» ЗА 2005-2006 РР ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ТЕМПИ РОСТУ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА…………………… 14
2.1. Аналіз складу, структури та динаміки основних засобів підприємства…………………………………………………….. 14
2.2. Аналіз стану основних засобів на досліджуваному підприємстві……………………………………………………… 17
2.3. Аналіз впливу ефективності використання основних засобів на показники фінансово-господарської діяльності підприємства…….18
РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ, СТРУКТУРИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………….. 22
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………. 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 30
ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 32

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством

ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА…………..……………5
1.1. Значення, завдання і джерела інформації для проведення аналізу фінансового стану підприємства…………………………………….5
1.2. Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства….9
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ ПП «БАСЕР» ЗА 2005-2006 РР…………………………………………………………..15
2.1. Аналіз майнового стану підприємства та ділової активності…….15
2.2. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства……………19
2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства…………21
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В НАСТУПНОМУ ПЕРІОДІ ………………….23
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………………28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….31
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..33

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Аналіз фінансової стійкості підприємства

ВСТУП……………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……5
1.1. Сутність фінансової стійкості підприємства та визначення й аналіз її типу……………5
1.2. Методика аналізу відносних показників фінансової стійкості підприємства………………9
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «РОТИС» В 2004-2006 РР………13
2.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Ротис»………. 13
2.2. Визначення й аналіз типу фінансової стійкості підприємства………….………………15
2.3. Аналіз відносних показників фінансової стійкості підприємства ТОВ «Ротис»…………17
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТОВ «РОТИС»…………..20
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………….. 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… 27
ДОДАТКИ………………………………………………………………… 29

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Виробнича практика з економічного аналізу

Вступ………………………………………………………………….….…..3
Тема 1. Аналіз майна підприємства ……………………….………………4
Тема 2. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства ……..…..7
Тема 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства …………………..…..8
Тема 4. Аналіз ділової активності підприємства …………………………9
Тема 5. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства …………11
Тема 6. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства……..13
Список використаної літератури……………………………………….…15

Звіт з практики, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Економічна оцінка активу балансу підприємства

ВСТУП……………………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………… 5
1.1. Склад і структура активів підприємства……………………. 5
1.2. Методика проведення аналізу динаміки та структури активів балансу підприємства та основні показники оцінки його майнового стану……………..…………………………. 9
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АКТИВІВ БАЛАНСУ ТОВ ВКП «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ» ЗА 2005-2006 РОКИ………………………………………………………………………………………. 13
2.1. Аналіз динаміки, складу та структури активів балансу підприємства….……………………………………………… 13
2.2. Аналіз основних показників оцінки майнового стану підприємства…….…………………………………………… 18
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА…………………………………… 21
3.1. Напрямки покращення управління необоротними активами підприємства….………………………………..……………… 21
3.2. Напрямки покращення управління оборотними активами підприємства….………………………………..……………… 23
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………….. 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………… 31
ДОДАТКИ…………………………………………………………………… 33

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Економічний аналіз видавничо-книготорговельних організацій

ВСТУП……………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА…………………… 4
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА…………………………………… 7
2.1. Аналіз товарообороту книготорговельного підприємства ………… 7
2.2. Аналіз товарних запасів торговельного підприємства……………… 11
2.3. Аналіз праці і заробітної плати на книготорговельному підприємстві……………14
2.4. Аналіз поточних витрат підприємства………………………………. 17
2.5. Аналіз ефективності використання основних фондів і оборотних коштів підприємства………………22
2.6. Аналіз фінансових результатів підприємства………………………. 31
2.7. Аналіз фінансового стану торговельного підприємства……………. 33
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………….. 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…….…………….………… 46
ДОДАТКИ

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Економічний аналіз витрат на виробництво підприємства

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ТА СТАТТЯМИ КАЛЬКУЛЯЦІЇ……………………………….6
1.1. Значення, завдання та джерела інформації аналізу витрат на виробництво………………………………………………………..6
1.2. Методика проведення аналізу витрат на виробництво………….10
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО НА ТОВ «ПОЛІГРАФ-СЕРВІС» ЗА 2005-2007 РР…………………………………………13
2.1. Економічна характеристика ТОВ «Поліграф-Сервіс»…………..13
2.2. Аналіз витрат ТОВ «Поліграф-Сервіс» за економічними елементами……………………………………………….………..16
2.3. Аналіз собівартості продукції по статтях калькуляції………..…20
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО НА ТОВ «ПОЛІГРАФ-СЕРВІС»……………………………………………………….23
3.1. Аналіз витрат з використанням інформаційних систем…..…….23
3.2. Підрахування резерву зменшення витрат на ТОВ «Поліграф-Сервіс»………………………………………………………..……25
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………………34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..37
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….39

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Аналіз кредитоспроможності підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ….…………………………………………………………… 5
1.1. Економічна сутність кредитоспроможності позичальника ….. 5
1.2. Необхідність кредитування підприємств……………………… 7
1.3. Система показників та проведення аналізу кредитоспроможності підприємства за методикою НБУ……. 11
1.4. Методика аналізу кредитоспроможності, що ґрунтується на аналізі фінансових коефіцієнтів……………………………….. 20
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ «РОТИС»………….. 23
2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства………. 23
2.2. Аналіз основних показників, які характеризують фінансовий стан підприємства………………………………………..…….. 29
2.3. Аналіз кредитоспроможності та визначення класу позичальника ТОВ «Ротис» …………………………………………. 32
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………. 34
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………. 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 43
ДОДАТКИ

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Зміст та задачи управління прибутком підприємства

ВСТУП…………………………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………. 5
1.1. Економічна суть прибутку та умови його формування………. 5
1.2. Методичні підходи управління прибутком підприємства…… 11
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОВ «БАВОЛ» ЗА 2006 – 2007 РОКИ……………………………………….. 13
2.1. Аналіз загального обсягу прибутку підприємства……………. 13
2.2. Оцінка впливу факторів, що спричинили зміну прибутку…… 17
2.3. Аналіз показників рентабельності підприємства……………… 21
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ТОВ «БАВОЛ» В 2008 РОЦІ………….. 25
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………. 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 36
ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 38

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Методи економічного аналізу

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. МЕТОД ТА ПРИЙОМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ……….……5
1.1. Поняття та основні характеристики методу економічного аналізу ……………………………………………………………..………….5
1.2. Класифікація методів і прийомів економічного аналізу…………..7
1.2.1. Суть методу порівняння………………………………………….….7
1.2.2. Описові прийоми економічного аналізу……………………………9
1.2.3. Прийоми елімінування……………………………………………..15
РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ДАНИХ ТОВ «БАВОЛ» ЗА 2005-2006 РР………………………….18
2.1. Аналіз діяльності підприємства за допомогою прийому порівняння……………………………………………………………18
2.2. Аналіз діяльності підприємства за допомогою описових прийомів…………………………………………….…….…….……20
2.3. Аналіз впливу факторів на показники роботи підприємства з допомогою прийомів елімінування ………………………….…….23
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ …………………..………………..25
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………….………32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….……….35
ДОДАТКИ………………………………………………………………….…..…..37

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Особливості формування прибутку підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………….. 5
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ КП «ТЕСКО» ЗА 2005 – 2006 РОКИ…………………………. 14
2.1 Аналіз загального обсягу прибутку підприємства………….. 14
2.2 Оцінка впливу факторів, що спричинили зміну прибутку…. 18
2.3 Аналіз показників рентабельності підприємства…………… 22
РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2007 РІК…………….…. 27
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………….……………………………….. 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………. 35
ДОДАТКИ…………………………………………………………………….. 37

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Планування активів підприємства

Вступ……………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні основи планування активів підприємства……………..5
1.1. Економічна сутність та класифікація активів підприємства…………….5
1.2. Методи аналізу і планування активів підприємства……………………..9
1.3. Методи оцінки ефективності активів…………………………………….13
Розділ 2. Дослідження стану й використання актив підприємства…………15
2.1. Аналіз обсягу та структури активів………………………………………16
2.2. Аналіз ефективності використання активів……………………………..21
2.3. Аналіз організаційного забезпечення планування активів……………..24
Розділ 3. Вдосконалення методів планування активів підприємства………27
3.1. Обґрунтування моделі фінансового планування активів підприємства.27
3.2. Напрямки покращення управління активами підприємства……………32
Висновки………………………………………………………………………..39
Список використаних джерел…………………………………………………43
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Показники використання основних виробничих фондів
Розділ 1. Методичні основи використання основних фондів…………………….5
1.1. Сутність, склад і класифікація основних виробничих фондів……………….6
1.2. Показники використання основних виробничих фондів…………………………..13
1.3. Амортизація основних виробничих фондів та методи її нарахування……..15
Розділ 2. Дослідження використання основних фондів ПП «Завод Ізоляції» за 2006-2008 рр…………………………………………………………………………22
2.1. Аналіз складу та структури основних виробничих фондів…………………22
2.2. Аналіз вивчення руху і технічного стану основних виробничих фондів….27
2.3. Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів…………31
Розділ 3. Визначення шляхів підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на наступний рік……………………………………………..34
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….44
ДОДАТКИ

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Проблеми та перспективи розвитку шляхів фінансового оздоровлення підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НЕОБХІДНОСТІ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА……………………………….5
1.1. Економічний зміст фінансового оздоровлення підприємства…….5
1.2. Методика аналізу показників фінансового стану, за якими встановлюється необхідність фінансового оздоровлення ………10
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «НАША НАДІЯ» ЗА 2005-2006РР……………………………………………………..………….18
2.1. Оцінка майнового стану підприємства .……………………………18
2.2. Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Наша Надія»……….………….20
2.3. Аналіз ліквідності балансу та показників ліквідності та платоспроможності підприємства …………………………………22
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШЛЯХІВ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «НАША НАДІЯ» ……26
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………………….30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….33
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..35

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Управління формуванням ресурсного потенціалу підприємства

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОРУ ВИРОБНИЦТВА…………………………..6
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАТ „РОСИ БУКОВИНИ”
ЗА 2001 – 2003 РОКИ…………………………………………………………………………….21
2.1. Аналіз загального обсягу та видів основних засобів підприємства……21
2.2. Аналіз загального обсягу та видів оборотних активів ВАТ „Роси Буковини”. …………………………………………………………………………………………..28
2.3. Аналіз ефективності використання ресурсів ВАТ „Роси Буковини” за період 2001 – 2003 рр………………………………………………………………………………29
2.4. Аналіз рівня матеріаломісткості продукції………………………………………..39
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ…………………………………………………………….42
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………………………..53
ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………………………………..55

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Розробка інвестиційної політики підприємства

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………..5
РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗА 2005-2006РР………………………………………………………………………………………….. 10
2.1. Аналіз динаміки загального обсягу та структури інвестиційних ресурсів підприємства……………………………………………………………………. 10
2.2. Аналіз чинників, що впливають на інвестиційний процес на підприємстві……………………………………………………………………………………14
2.3. Аналіз динаміки показників ефективності інвестицій підприємства….19
РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА НАСТУПНИЙ РІК…………………………………………………….22
Висновок…………………………………………………………………………………………….25
Список використаних джерел………………………………………………………………27
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Склад та структура основних фондів

ВСТУП………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Економічна сутність, структура та склад основних фондів промислового підприємства……………………………………………………5
1.2. Методика проведення аналізу стану, структури та використання основних фондів………………………………………………….10
1.3. Сутність амортизації основних фондів та методи її нарахування………….16
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СКЛАДУ, СТРУКТУРИ, ДИНАМІКИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ НА ВАТ «СТАВИЩЕНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» ЗА 2007-2008 РР
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства………………….20
2.2. Аналіз складу, динаміки, структури та стану основних фондів підприємства………………….24
2.3. Особливості нарахування амортизації на підприємстві……………………30
РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ, СТРУКТУРИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА ………………………………….……32
ВИСНОВКИ…………………………………………………..…….38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………41
ДОДАТКИ

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Аналіз прибутку підприємства від реалізації продукції

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Економічна суть прибутку від реалізації та умови його формування 5
1.2. Значення рентабельності підприємства та показники її вимірювання 8
1.3. Методичні підходи управління прибутком підприємства 12
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВ «БАВОЛ» ЗА 2008 – 2009 РОКИ 15
2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства 15
2.2. Аналіз загального обсягу прибутку підприємства 18
2.3. Оцінка впливу факторів, що спричинили зміну прибутку від реалізації на підприємстві 20
2.4. Аналіз показників рентабельності підприємства 24
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВ «БАВОЛ» 28
3.1. Обґрунтування стратегії формування прибутку підприємства на наступний рік 28
3.2. Резерви підвищення прибутку від реалізації 31
Висновки і пропозиції 37
Список використаних джерел 38
ДОДАТКИ

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Аналіз прибутку підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Економічна суть прибутку підприємства 5
1.2. Інформаційна база та методика проведення аналізу формування прибутку 7
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ 14
2.1. Аналіз формування прибутку підприємства 14
2.2. Аналіз доходів і витрат від операційної діяльності 16
2.3. Аналіз прибутку від реалізації та резервів його збільшення 19
2.4. Аналіз використання прибутку 22
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Методи економічного аналізу

ВСТУП…… 3
РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 5
1.1. Сутність, значення та основні характеристики методів економічного аналізу 5
1.2. Методи і прийоми економічного аналізу 11
РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №1» ЗА 2008-2009 РР 21
2.1. Аналіз діяльності підприємства за допомогою прийому порівняння 21
2.2. Аналіз діяльності підприємства за допомогою описових прийомів 26
2.3. Аналіз впливу факторів на показники роботи підприємства з допомогою прийомів елімінування 30
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 32
3.1. Напрямки покращення використання методів економічного аналізу на підприємстві на майбутній період 32
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
Додатки

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Визначення кредитоспроможності позичальника

Вступ 3
1. Визначення кредитоспроможності позичальника – юридичної особи 4
2. Висновки щодо можливості надання кредиту 8
Список літератури 10

Контрольна робота, рік – 2011, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Аналіз операційної діяльності підприємства транспорту

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу операційної діяльності підприємства транспорту в умовах ринкової економіки 5
1.1. Економічна сутність та значення операційної діяльності підприємства 5
1.2. Методичні основи аналізу операційної діяльності підприємства транспорту 9
Розділ 2. Оцінка операційної діяльності підприємства ТОВ «Стайлінг Інтернешнл» 16
2.1. Динаміка фінансових результатів операційної діяльності підприємства 16
2.2. Аналіз операційних витрат підприємства ТОВ «Стайлінг Інтернешнл» 19
2.3. Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства 26
Розділ 3. Шляхи вдосконалення операційної діяльності підприємства ТОВ «Стайлінг Інтернешнл» 30
3.1. Напрями підвищення ефективності операційної діяльності підприємства 30
3.2. Напрямки оптимізації операційних витрат підприємства 35
Висновки 40
Список використаних джерел 43
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Аналіз товарообороту торгівельного підприємства

Вступ 3
1. Місце і роль аналізу в системі управління товарооборотом підприємства 5
2. Економічна характеристика підприємства ТОВ «Віст-груп» 11
3. Сутність та характеристика товарообороту 18
4. Загальний аналіз товарообороту підприємств 21
5. Аналіз товарної структури товарообороту ТОВ «Віст-груп» 23
6. Факторний аналіз товарообороту ТОВ «Віст-груп» 28
Висновки і пропозиції 30
Список використаних джерел 33
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Аналіз економічного стану меблевої фабрики «Папа Карло»

1. Загальна характеристика підприємства 3
2. Аналіз виробничо-економічного стану підприємства 8
3. Аналіз кадрової політики підприємства 16
4. Аналіз продуктивності праці 20
5. Аналіз оплати праці підприємства 24
Додатки

Контрольна робота, рік – 2012. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Економічний аналіз. Контрольна

1. Прийом групування інформації в економічному аналізі 3
2. Практична частина 7
Список використаних джерел 14

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 7
Розрахуйте вплив факторів (способом ланцюгових підстановок) за наведеними нижче даними. Зробіть висновки.
Таблиця 2.1
Фактори впливу на транспортні витрати
Показник За
планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Транспортні витрати, тис. грн 270000 135000 -135000 -50,0
Кількість перевезених вантажів, т (К) 1500 1000 -500 -33,3
Дальність перевезень, км (Д) 150 90 -60 -40,0
Середній транспортний тариф, грн за 1 т/км (Т) 1,2 1,5 0,3 25,0

Практичне завдання 8
Розрахуйте за наведеними даними методом ланцюгових підстановок вплив трудових факторів на обсяг товарної продукції. Зробіть висновки.

Вихідні дані для розрахунку вплив трудових факторів на обсяг товарної продукції наведені у табл.2.2.

Таблиця 2.2
Вихідні дані для розрахунку впливу факторів
Показник За
планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Обсяг продукції за місяць у порівняльних цінах, тис. грн 450 480 30 6,7
Середньооблікова чисельність робітників, осіб 240 200 -40 -16,7
Відпрацьовано робітниками за місяць людино-днів 5040 4400 -640 -12,7
Відпрацьовано робітниками за місяць людино-годин 40320 33000 -7320 -18,2

Практичне завдання 9
Розрахуйте вплив трудових факторів на зміну обсягу виробництва, використовуючи спосіб відносних різниць. Зробіть висновки.

Вихідні дані для розрахунку вплив трудових факторів на зміну обсягу виробництва наведені у табл.2.4.
Таблиця 2.4
Вихідні дані для розрахунку впливу факторів
Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Обсяг товарної продукції за місяць, тис. грн 403,2 412,5 9,3 2,3
Середньооблікова чисельність робітників, осіб 240 200 -40 -16,7
Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів 5040 4400 -640 -12,7
Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин 40320 33000 -7320 -18,2

50
Детальніше
Економічний аналіз. Контрольна

1. Предмет та об’єкти економічного аналізу 3
2. Практична частина 8
Список використаних джерел 15

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 22
Проаналізуйте вплив усіх факторів на зміну суми фонду оплати праці робітників у звітному році порівняно з минулим (методом ланцюгових підстановок). Зробіть висновки.

Таблиця 2.1
Фактори впливу на зміну суми фонду оплати праці робітників
Показник Минулий рік Звітний рік Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Фонд оплати праці, тис. грн. 742,5 799,2 56,7 11,1
Середньоспискова чисельність робітників 90 100 10 11,1
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік 220 222 2 0,9
Середня тривалість одного робочого дня, год. 7,5 8,0 0,5 6,7
Середньогодинна заробітна плата, грн. 5 4,5 -0,5 -10,0

Практичне завдання 23
Розрахуйте вплив трудових факторів на виконання виробничої програми за даними таблиці (методом відносних різниць). Зробіть висновки.

Вихідні дані для розрахунку вплив трудових факторів на виконання виробничої програми наведені у табл.2.2.
Таблиця 2.2
Вихідні дані для розрахунку впливу факторів
Показник За
планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Обсяг товарної продукції за місяць, грн. 195000 196800 1800 0,9
Середньооблікова чисельність робітників, осіб 250 200 -50 -20,0
Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів 4875 4000 -875 -17,9
Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин 39000 32800 -6200 -15,9

Практичне завдання 24
Проаналізуйте вплив усіх факторів на зміну суми фонду оплати праці робітників у звітному році порівняно з минулим (методом ланцюгових підстановок). Зробіть висновки.
Таблиця 2.4
Фактори впливу на зміну суми фонду оплати праці робітників
Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Фонд оплати праці, тис. грн 742,5 799,2 56,7 11,1
Середньоспискова чисельність робітників 90 100 10 11,1
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік 220 222 2 0,9
Середня тривалість одного робочого дня, год 7,5 8,0 0,5 6,7
Середньогодинна заробітна плата, грн 5 4,5 -0,5 -10,0

50
Детальніше
Економічний аналіз. Контрольна

1. Використання абсолютних, відносних та середніх величин в економічному аналізі 3
2. Практична частина 7
Список використаних джерел 15

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 10
Розрахуйте вплив факторів (способом відносних різниць) за наведеними нижче даними. Зробіть висновки.
Таблиця 2.1
Фактори впливу на транспортні витрати
Показник За
планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Транспортні витрати, тис. грн 270 135 -135 -50,0
Кількість перевезених вантажів, т (К) 1500 1000 -500 -33,3
Дальність перевезень, км (Д) 150 90 -60 -40,0
Середній транспортний тариф, грн за 1 т/км (Т) 1,2 1,5 0,3 25,0

Практичне завдання 11
Проаналізуйте фінансовий стан підприємства ЗАТ «Апекс» за вказаний період (дод. 1). Укажіть, які є в нього недоліки у роботі. Зробіть висновки.

Практичне завдання 12
Розрахуйте вплив факторів (способом ланцюгових підстановок) за наведеними нижче даними. Зробіть висновки.
Таблиця 2.5
Вихідні дані
Показник Одиниця вимірювання За планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Кількість верстатів шт. 85 81
Фонд часу роботи одиниці обладнання год 109,5 108,8
Тривалість однієї зміни год 7,3 6,8
Кількість змін роботи одиниці обладнання ? ?
Вихід продукції з 1 кг переробленої сировини одиницею обладнання кг 0,745 0,785
Кількість сировини, що перероблюється на верстаті за 1 год одиницею обладнання кг 350 297
Загальний випуск продукції кг 2426930,6 2054660,2

50
Детальніше
Економічний аналіз. Контрольна

1. Класифікація факторів для потреб економічного аналізу 3
2. Практична частина 8
Список використаних джерел 16

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 28
Дайте оцінку динаміці обсягу реалізації. Проаналізуйте вплив кількості реалізованих виробів і цін на зміну виручки від реалізації.
Таблиця 2.1
Вихідні дані для оцінки динаміки обсягу реалізації
Вид матеріалів За минулий рік За звітний рік
кількість, т ціна за 1 т, грн кількість, т ціна за 1 т, грн
А 400 70 440 90
В 600 30 560 35
С 1000 80 800 70

Практичне завдання 29
Дайте оцінку динаміці обсягу реалізації. Проаналізуйте вплив кількості реалізованих виробів і цін на зміну виручки від реалізації.

Таблиця 2.3
Вихідні дані для оцінки динаміки обсягу реалізації
Вид матеріалів За минулий рік За звітний рік
кількість, т ціна за 1 т, грн кількість, т ціна за 1 т, грн
А 800 40 900 30
В 1200 50 1400 60
С 2000 230 700 250

Практичне завдання 30
Розрахуйте величину факторів, що вплинули на середній виробіток робітника (методом ланцюгових підстановок). Зробіть висновки.

Таблиця 2.5
Фактори впливу на середньорічний виробіток одного робітника
Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Середньорічний виробіток одного робітника, грн 8624 6926,4 -1697,6 -19,7
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік 224 222 -2 -0,9
Середня тривалість робочого дня (зміни), год 7,7 7,8 0,1 1,3
Середнього динний виробіток одного робітника, грн 5 4 -1,0 -20,0

50
Детальніше
Економічний аналіз. Контрольна

1. Способи вимірювання впливу факторів у детермінованому аналізі 3
2. Практична частина 9
Список використаних джерел 15

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 4
Проаналізуйте вплив факторів на середньорічний виробіток, використовуючи прийом абсолютних різниць. Зробіть висновки.
Таблиця 2.1
Фактори впливу на середньорічний виробіток одного робітника
Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік 195 190 -5 -2,6
Середня тривалість робочого дня (зміни), год. 6 5,5 -0,5 -8,3
Середньогодинний виробіток одного робітника, грн. 10 12 2 20,0
Середньорічний виробіток одного робітника, грн. 11,7 12,54 0,84 7,2

Практичне завдання 5
Розрахуйте за наведеними даними методом відносних різниць вплив трудових факторів на обсяг товарної продукції. Зробіть висновки.

Вихідні дані для розрахунку вплив трудових факторів на обсяг товарної продукції наведені у табл.2.2.
Таблиця 2.2
Вихідні дані для розрахунку впливу факторів
Показник За
планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Обсяг продукції за місяць у порівняльних цінах, тис. грн 450 480 30 6,7
Середньооблікова чисельність робітників, осіб 240 200 -40 -16,7
Відпрацьовано робітниками за місяць людино-днів 5040 4400 -640 -12,7
Відпрацьовано робітниками за місяць людино-годин 40320 33000 -7320 -18,2

Практичне завдання 6
Розрахуйте вплив трудових факторів на зміну обсягу виробництва, використовуючи спосіб абсолютних різниць. Зробіть висновки.

Вихідні дані для розрахунку вплив трудових факторів на зміну обсягу виробництва наведені у табл.2.4.
Таблиця 2.4
Вихідні дані для розрахунку впливу факторів
Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Обсяг товарної продукції за місяць, тис. грн 403,2 412,5 9,3 2,3
Середньооблікова чисельність робітників, осіб 240 200 -40 -16,7
Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів 5040 4400 -640 -12,7
Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин 40320 33000 -7320 -18,2

50
Детальніше
Економічний аналіз. Контрольна

1. Наукові основи і філософське розуміння економічного аналізу 3
2. Практична частина 7
Список використаних джерел 18

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 19
Проаналізуйте фінансовий стан підприємства ЗАТ «Алекс» за вказаний період за наведеною таблицею. Вкажіть на недоліки у роботі. Зробіть висновки.
Таблиця 2.1
Показник, гри 2007 2008 2009
Грошові кошти 600 400 100
Дебіторська заборгованість 4000 5200 5800
Запаси 8000 9600 12000
Основний капітал 16000 16000 16000
Кредиторська заборгованість 4600 6000 7600
Нарахування 4000 4200 4500
Короткострокові кредити банків 2000 2000 2800
Довгострокова кредиторська заборгованість 6000 6000 6000
Звичайні акції 2000 2000 2000
Нерозподілений прибуток 10000 10100 10500
Виручка від реалізації послуг 80000 86000 76000
Собівартість реалізованих послуг 64000 72000 66000
Чистий прибуток 6000 4000 2000

Практичне завдання 20
Проаналізуйте фінансовий стан підприємства ЗАТ «Алекс» за вказаний період (дод. 4). Укажіть недоліки у роботі. Зробіть висновки.

Практичне завдання 21
Дайте оцінку використання сировини і матеріалів на виробництво продукції. Визначте вплив основних факторів на суму відхилення і підрахуйте суму резервів зниження собівартості за статтею «Сировина і матеріали». Зробіть висновки.
Таблиця 2.9
Вид матеріалу За планом Фактично
норма витрат, кг ціна, грн сума, грн норма витрат, кг ціна, грн сума, грн
Цех 1 Виріб А-132
Цемент 300 2,5 250 2,0
Щебінь 1200 180,0 1300 185,0
Пісок 1,5 140,0 1,6 150,0
Сталь листова 150 5,5 140 6,0
Усього X X X X

50
Детальніше
Економічний аналіз. Контрольна

1. Види економічного аналізу 3
2. Практична частина 8
Список використаних джерел 18

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 16
Проаналізуйте фінансовий стан підприємства ЗАТ «Алекс» за вказаний період (дод. 3). Укажіть недоліки у роботі. Зробіть висновки.

Практичне завдання 17
Дайте оцінку використання сировини і матеріалів на виробництво продукції.
Визначте вплив основних факторів на суму відхилення і підрахуйте суму резервів зниження собівартості за статтею «Сировина і матеріали». Зробіть висновки.
Таблиця 2.4
Вид матеріалу За планом Фактично
норма витрат, кг ціна, грн сума, грн норма витрат, кг ціна, грн сума, грн
Цех 1 Виріб А-132
Сталь кутова 1500 8,0 1400 8,5
Труби 300 20,0 350 18,0
Скло 2000 12,0 2100 10,0
Фарба 100 18,0 110 18,0
Усього X X X X

Практичне завдання 18
Проаналізуйте фінансовий стан підприємства ЗАТ «Алекс» за вказаний період за наведеною таблицею. Вкажіть на недоліки у роботі. Зробіть висновки.
Таблиця 2.6
Вихідні дані для аналізу фінансового стану ЗАТ «Алекс»
Показник, грн. 2007 2008 2009
Грошові кошти 600 400 100
Дебіторська заборгованість 4000 5200 5800
Запаси 8000 9600 12000
Основний капітал 16000 16000 16000
Кредиторська заборгованість 4600 6000 7600
Нарахування 4000 4200 4500
Короткострокові кредити банків 2000 2000 2800
Довгострокова кредиторська заборгованість 6000 6000 6000
Звичайні акції 2000 2000 2000
Нерозподілений прибуток 10000 10100 10500
Виручка від реалізації послуг 80000 86000 76000
Собівартість реалізованих послуг 64000 72000 66000
Чистий прибуток 6000 4000 2000

50
Детальніше
Економічний аналіз. Контрольна

1. Місце та роль економічного аналізу в системі управління підприємством 3
2. Практична частина 7
Список використаних джерел 16

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 13
Дайте оцінку використання сировини і матеріалів на виробництво продукції. Визначте вплив основних факторів на суму відхилення і розрахуйте суму резервів зниження собівартості за статтею «Сировина і матеріали». Зробіть висновки.

Практичне завдання 14
Проаналізуйте фінансовий стан підприємства ЗАТ «Алекс» за вказаний період (дод. 2). Укажіть недоліки у роботі. Зробіть висновки.

Практичне завдання 15
Розрахуйте вплив факторів (за способом відносних різниць) за наведеними нижче даними. Зробіть висновки.
Таблиця 2.5
Вихідні дані
Показник Одиниця вимірювання За планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Кількість верстатів шт. 75 79
Фонд часу роботи одиниці обладнання год 112,2 104,4
Тривалість однієї зміни год 6,6 5,8
Кількість змін роботи одиниці обладнання ? ?
Вихід продукції з 1 кг переробленої сировини одиницею обладнання кг 0,788 0,732
Кількість сировини, що перероблюється на верстаті за 1 год одиницею обладнання кг 303 322

50
Детальніше
Економічний аналіз. Контрольна

1. Місце та роль економічного аналізу в системі управління підприємством 3
2. Практична частина 7
Список використаних джерел 16

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 13
Дайте оцінку використання сировини і матеріалів на виробництво продукції. Визначте вплив основних факторів на суму відхилення і розрахуйте суму резервів зниження собівартості за статтею «Сировина і матеріали». Зробіть висновки.

Практичне завдання 14
Проаналізуйте фінансовий стан підприємства ЗАТ «Алекс» за вказаний період (дод. 2). Укажіть недоліки у роботі. Зробіть висновки.

Практичне завдання 15
Розрахуйте вплив факторів (за способом відносних різниць) за наведеними нижче даними. Зробіть висновки.
Таблиця 2.5
Вихідні дані
Показник Одиниця вимірювання За планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Кількість верстатів шт. 75 79
Фонд часу роботи одиниці обладнання год 112,2 104,4
Тривалість однієї зміни год 6,6 5,8
Кількість змін роботи одиниці обладнання ? ?
Вихід продукції з 1 кг переробленої сировини одиницею обладнання кг 0,788 0,732
Кількість сировини, що перероблюється на верстаті за 1 год одиницею обладнання кг 303 322

50
Детальніше
Виробнича потужність: види та методи

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи виробничої потужності підприємства 5
1.1. Сутність та види виробничої потужності 5
1.2. Методи оцінювання виробничих потужностей підприємства 10
Розділ 2. Дослідження показників діяльності та виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 20
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 20
2.2. Оцінка динаміки та структури виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 23
2.3. Оцінка ефективності використання виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 29
Розділ 3. Напрямки удосконалення формування та використання виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 31
3.1. Шляхи удосконалення формування виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 31
3.2. Заходи з підвищення ефективності використання виробничих потужностей 36
Висновки 42
Список використаних джерел 44
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Виручка від реалізації продукції як основне джерело грошових надходжень

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та використання виручки від реалізації продукції 5
1.1. Економічна сутність виручки від реалізації продукції 5
1.2. Порядок формування виручки від реалізації продукції 8
1.3. Методика планування виручки від реалізації підприємства 11
Розділ 2. Аналіз виручки від реалізації продукції на підприємстві ТОВ «Крок» 15
2.1. Загальна характеристика підприємства 15
2.2. Діагностика фінансового стану підприємства 18
2.3. Аналіз стану та структури виручки від реалізації 27
Розділ 3. Шляхи зростання виручки від реалізації продукції на підприємстві ТОВ «Крок» 31
3.1. Загальні напрями зростання виручки від реалізації 31
3.2. Обґрунтування економічної ефективності пропонованих заходів 36
Висновки 38
Список використаних джерел 41
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Контрольна теорія економічного аналізу

Теоретична частина……………………………………………………………….3
1. Індексний метод……………………………………………………………3
2. Типи детермінованих факторних систем………………………………….5
Практична частина. Варіант 1………………………………………………….8
Список використаної літератури………………………………………………14
Контрольна теорія економічного аналізу, 2016 рік. Вартість – 50 грн.

 

Задача 4. Порахувати показники матеріаломісткості, матеріаловіддачі, перевитрат чи економії. Та за допомогою методів аналізу встановити зміну випуску в результаті зміни матеріаловіддачі

Аналіз показників матеріаломісткості продукції

Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення
Матеріальні витрати, тис. грн. 1430 1560 130
Валова продукція, тис. грн. 2950 2340 -610
Матеріаломісткість валової продукції, грн./грн. 0,485 0,667 0,182
Матеріаловіддача, грн./грн. 2,063 1,500 -0,563
Перевитрата (+) чи економія (-) матеріалів у результаті зміни матеріаломісткості, тис. грн. х 425,7 х
Зміна випуску продукції в результаті зміни її матеріаломісткості, тис. грн. х 638,5 х

 

Задача 6. Визначити вплив зміни цін на продукцію та зміну рентабельності реалізації, використовуючи дані таблиці та методів аналізу

Показник За планом Фактичний обсяг за плановими цінами та витратами Фактично
Валовий дохід,грн. 315300 333240 340040
Собівартість реалізації, грн. 258300 283220 292400
Валовий прибуток 57000 50020 47640
Рентабельність ,% 18,08 15,01 14,01

 

Задача 10. Використовуючи метод найменших квадратів, визначити функцію витрат (рівняння регресії) та обчислити суму загальновиробничих витрат у травні, якщо планується обсяг виробництва у розмірі 35000од.

Період Загальновиробничі витрати, грн Обсяг готової продукції, од.
січень 17000 15000
лютий 24000 20000
березень 30000 25000
квітень 33000 30000

 

Задача 16.Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних:тис. грн.

1 декада 2 декада 3 декада
План Факт План Факт План Факт
3000 2000 3500 3600 3500 4600
0
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК