Людський фактор і його роль у системі сучасної господарської діяльності


Вступ…………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теорія людського капіталу – економічна основа концепції
людського капіталу……………………………………………………………..5
1.1. Сутність людського фактору та об’єктивні умови його зміни в процесі
господарської діяльності……………………………………………………….5
1.2. Людський капітал як реалізована, активна частина трудового потенціалу……………………………………………………………………….8
1.3. Трудові ресурси, як основа господарської діяльності…………………..15
Висновки до розділу 1…………………………………………………………19
Розділ 2. Місце та роль людського фактору у системі господарської
діяльності……………………………………………………………………….20
2.1. Стан трудових ресурсів України…………………………………………20
2.2. Ринок праці України та чинники і напрямки його розвитку……………25
2.3. Сучасний стан зайнятості населення в місті Кривий Ріг……………….34
2.4. Рівень життя, нерівність і людський розвиток………………………….35
Висновки до розділу 2…………………………………………………………38
Висновки………………………………………………………………………..40
Список використаних джерел…………………………………………………42
Додатки…………………………………………………………………………44

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК