Організація бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу операцій з основними засобами підприємства


ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 10
1.1. Основні фонди як економічна категорія 10
1.2. Законодавчо-нормативне регулювання роботи підприємств з основними засобами 16
1.3. Основні фонди підприємства, їх класифікація 24
1.4. Основні засоби як об’єкт бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу їх використання 31
1.5. Організаційно-економічна характеристика підприємства 35
РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ВІСТ ГРУП») 46
2.1. Організація обліку операцій з основними засобами 46
2.2. Первинний облік операцій з основними засобами 50
2.3. Синтетичний облік операцій з основними засобами 54
2.3.1. Облік надходження основних засобів на підприємство 54
2.3.2. Облік наявності, руху та внутрішнього переміщення об’єктів основних засобів по підприємству 56
2.3.3. Облік вибуття основних засобів на підприємстві 61
2.3.4. Облік нарахування зносу (амортизації) об’єктів основних засобів 64
2.4. Звітність підприємства про стан основних засобів на підприємстві 67
2.5. Аудит операцій підприємства з основними засобами 69
2.6. Автоматизація обліку і аудиту операцій з основними засобами 75
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 83
3.1. Завдання та джерела інформації для аналізу 83
3.2. Аналіз руху основних засобів на підприємстві 90
3.3. Аналіз ефективності використання основних фондів 96
ВИСНОВКИ 103
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 109
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК