Облік фінансових результатів діяльності підприємства та аналіз його беззбитковості


ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. Фінансові результати та порядок їх визначення на підприємствах України……………………………………………………………8
1.1. Економічна сутність фінансових результатів підприємства…………….13
1.2. Законодавчо-нормативне регулювання доходів і фінансових результатів
1.3. Поняття і класифікація доходів………………………………………….…17
1.4. Організаційно-економічна характеристика дослідного підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Забудова»…………………23
1.5. Шляхи вдосконалення діючого законодавства та методів вивчення фінансових результатів підприємства……………………………………..33
РОЗДІЛ 2. Облік і аудит фінансових результатів (на прикладі підприємства ТОВ «Забудова»)…………………………………………………39
2.1. Організація обліку фінансових результатів ………………………………39
2.2. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів підприємства…………………………………………………………………43
2.3. Податковий облік фінансових результатів і його значення………………49
2.4. Особливості формування обліку фінансових результатів у відповідності з МСБО…………………………………………………………………………53
2.5. Порядок складання форми 2 «Звіт про фінансові результати на підприємстві»………………………………………………………………..56
2.6. Автоматизація обліку фінансових результатів роботи підприємства ТОВ «Забудова»……………………………………………………………………58
2.7. Організація проведення аудиту на підприємстві………………………….60
2.8. Шляхи вдосконалення обліку і аудиту фінансових результатів………….65
РОЗДІЛ 3. Економічний аналіз фінансових результатів підприємства……69
3.1. Завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства……..69
3.2. Аналіз фінансових результатів від основної діяльності ТОВ «Забудова»……………………………………………………………………74
3.3. Аналіз беззбитковості підприємства……………………………………….80
3.4. Шляхи вдосконалення методики формування фінансових результатів на підприємстві………………………………………………………………….88
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………95
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………103
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………111

Дипломна, 2007р. Вартість – 200 грн.

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК