Облік, аналіз й аудит використання матеріальних ресурсів на підприємстві






ЗМІСТ……………………………………………………………………………………………………….5
ВСТУП………………………………………………………………………………………………………7
1 ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Економічна сутність виробничих запасів та їх значення……………………10
1.1.1 Поняття та сутність виробничих запасів…………………………………….10
1.1.2 Нормативно-законодавче регулювання роботи підприємства з використання виробничих запасів……………………………………………………………..18
1.1.3 Виробничі запаси підприємства, їх класифікація та оцінка…………21
1.2 Організаційно-економічна характеристика підприємства СП „Укрпольреставрація”……………………………………………………………………………….39
1.3 Аналіз використання матеріальних ресурсів (на прикладі СП „Укрпольреставрація”……………………………………………………………………………….53
1.3.1 Задачі та джерела інформації для аналізу…………………………………..53
1.3.2 Аналіз руху матеріальних ресурсів на підприємстві…………………..56
1.3.3 Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів…………63
2 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПРИКЛАДІ СП „УКРПОЛЬРЕСТАВРАЦІЯ”
2.1 Організація обліку операцій з використання матеріальних ресурсів…..68
2.2 Документування операцій з матеріальними ресурсами………………………72
2.3 Синтетичний облік операцій з використання матеріальних ресурсів….80
2.4 Інвентаризація матеріальних ресурсів. Облік результатів інвентаризації……………………………………………………………………………………………84
2.5 Звітність підприємства про стан матеріальних ресурсів на
підприємстві…………………………………………………………………………………………….91
2.6 Автоматизація обліку та аудиту операцій з використання матеріальних ресурсів…………………………………………………………………………………………………….93
3 АУДИТ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПРИКЛАДІ СП „УКРПОЛЬРЕСТАВРАЦІЯ”
3.1 Порядок планування проведення аудиту з використання матеріальних ресурсів на підприємстві………………………………………………………………………….102
3.2 Методи проведення аудиту з використанням матеріальних ресурсів на підприємстві……………………………………………………………………………………………107
3.3 Шляхи вдосконалення обліку, аналізу та аудиту матеріальних
ресурсів…………………………………………………………………………………………………..115
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………128
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………..135
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………………………141

Дипломна, 2008р. Вартість – 250 грн.





Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК