Облік, аналіз і аудит матеріальних запасів


Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Економічна сутність матеріальних запасів, та їх нормативне регулювання…………………………………………………………………………6
1.1. Склад і визначення матеріальних запасів…………………………………….6
1.2. Класифікація матеріальних запасів…………………………………………..11
1.3. Оцінка матеріальних запасів. Методи здійснення оцінки запасів (при надходженні, вибутті)………………………………………………………………16
1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства …………………28
Розділ 2. Облік надходження і руху матеріальних запасів на підприємстві ТОВ «Орсей Плюс»………………………………………………………………………33
2.1. Організація надходження, зберігання та вибуття запасів на підприємстві..33
2.2. Облік матеріальних запасів на складі та в бухгалтерії ……………………..35
2.2.1. Синтетичний облік матеріальних запасів………………………………….35
2.2.2. Аналітичний облік матеріальних запасів…………………………………..41
2.3. Документування операцій з матеріальними запасами ……………………..42
2.4. Автоматизація обліку матеріальних запасів на підприємстві………………50
Розділ 3. Аналіз матеріальних запасів на підприємстві ТОВ «Орсей Плюс»….58
3.1. Методологія оптимізації складу і структури запасів……………………….58
3.2. Аналіз матеріальних запасів на підприємстві………………………………..62
3.3. Використання засобів автоматизації при здійсненні процедур аналізу……68
Розділ 4. Аудит матеріальних запасів на підприємстві ТОВ «Орсей Плюс»…..76
4.1. Порядок планування проведення аудиту з використання матеріальних ресурсів на підприємстві……………………………………………………………76
4.2. Методи здійснення аудиту матеріальних запасів на підприємстві…………81
Висновки……………………………………………………………………………89
Список використаних джерел……………………………………………………..96
Додатки…………………………………………………………………………….101

Дипломна, 2009р. Вартість – 300 грн.

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК