Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства


Вступ 4
Розділ 1. Теоретико-методичні основи обліку, аналізу та аудиту грошових коштів підприємства 7
1.1 Аналіз основних економічних показників та оцінка фінансового стану ТОВ «Вест Клоузс Груп» 7
1.2 Економічна сутність грошових коштів 13
1.3 Огляд нормативно-правових документів та спеціалізованої літератури з обліку, аналізу та аудиту грошових коштів 17
Розділ 2. Облік грошових коштів ТОВ «Вест Клоузс Груп» 22
2.1 Організація обліку грошових коштів підприємства 22
2.2 Аналітичний та синтетичний облік грошових коштів 34
2.3 Відображення інформації про грошові кошти в фінансовій звітності підприємства 39
Розділ 3. Аналіз грошових коштів підприємства 43
3.1 Завдання та динаміка аналізу грошових коштів 43
3.2 Аналіз показників звіту про рух грошових коштів 50
3.3 Обґрунтування заходів щодо удосконалення управління грошовими коштами 55
Розділ 4. Аудит грошових коштів підприємства 61
4.1 Організація проведення аудиту грошових коштів 61
4.2 Методика проведення аудиту грошових коштів 70
4.3 Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту 78
Розділ 5. Забезпечення умов охорони праці та техніки безпеки працівників на ТОВ «Вест Клоузс Груп» 86
5.1 Порядок розроблення інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві 86
5.2 Забезпечення умов з техніки безпеки і охорони праці облікових працівників 90
5.3 Напрями покращення умов охорони праці з метою зменшення рівня професійних захворювань та професійного травматизму на підприємстві. 97
Висновки 102
Список використаних джерел 108
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК