Облік, аналіз і аудит готової продукції


ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ……………………………………………………………………………………..7
1.1.Економічна сутність і значення обліку готової продукції……………7
1.2.Огляд законодавчо-нормативної бази з обліку готової продукції….18
1.3.Коротка техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ
НВФ «Модуль»…………………………………………………………….23
РОЗДІЛ 2.ОРАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ…………………………………………………….…………36
2.1. Організація обліку готової продукції на підприємстві ТОВ НВФ «Модуль»……………………………………………………………………36
2.2. Первинний облік випуску готової продукції…………………………46
2.3. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції……………..50
2.4. Відображення інформації про готову продукцію у звітності підприємства……………………………………………………………….63
2.5. Облік готової продукції в умовах використання інформаційних технологій………………………………………………………………….69
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ…………………………77
3.1. Завдання та інформаційне забезпечення економічного аналізу готової продукції……………………………………………………………77
3.2. Аналіз динаміки та виконання плану випуску продукції………….83
3.3. Аналіз асортименту і структури готової продукції………………..91
3.4. Аналіз факторів та резервів збільшення випуску продукції………95
3.5. Організація проведення аудиту готової продукції …..……………101
3.6. Методика проведення аудиту готової продукції …………………106
3.7. Заключні процедури аудиту готової продукції ……………………113
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………….117
4.1 Забезпечення охорони праці в бухгалтерії на підприємстві ТОВ НВФ “Модуль”…………………………………………………………….117
4.2. Забезпечення умов з техніки безпеки і охорони праці облікових працівників……………………………………………………………..…121
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………124
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..128
ДОДАТКИ………………………………………………………………..136

Магістерська робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК