Методика та організація обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів та використання прибутку


Вступ 4
Розділ 1. Економічна та обліково-аналітична сутність фінансових результатів діяльності підприємства 8
1.1. Сутність фінансових результатів діяльності, їх економічний зміст та значення 8
1.2. Джерела формування та напрями використання прибутку 23
1.3. Критичний огляд наукової літератури з проблем обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів та використання прибутку 36
Розділ 2. Методичні та організаційні засади бухгалтерського обліку фінансових результатів та використання прибутку підприємства 44
2.1. Методика бухгалтерського обліку фінансових результатів та використання прибутку і відображення їх у фінансовій звітності 44
2.2. Організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності фінансових результатів та використання прибутку підприємства 53
2.3. Напрями вдосконалення бухгалтерського обліку фінансових результатів та використання прибутку відповідно до вимог податкового законодавства
63
Розділ 3. Економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 72
3.1. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів 72
3.2. Факторний аналіз прибутку 77
3.3. Аналіз рентабельності діяльності підприємства 81
3.4. Інтерпретація та використання результатів аналізу прибутку і показників рентабельності з метою підвищення ефективності діяльності підприємства 87
Розділ 4. Аудит фінансових результатів та використання прибутку 91
4.1. Джерела інформації для забезпечення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства 91
4.2. Методика проведення аудиту операцій з формування і використання прибутку підприємства 93
4.3 Удосконалення методики проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства 98
Висновки 102
Список використаних джерел 108
Додатки

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 500 грн.

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК