Методика складання звіту про рух грошових коштів


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Поняття та місце звіту про рух грошових коштів в системі управління підприємством 5
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 11
1.3.Висновок 17
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 18
2.1. Коротка організаційно – економічна характеристика базового підприємства
та оцінка організації облікового процесу на підприємстві 18
2.2. Узагальнення даних обліку та процес складання звіту про рух грошових коштів на підприємстві 23
2.3.Висновок 39
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 40
3.1. Порівняння міжнародного та вітчизняного досвіду формування звіту про рух грошових коштів 40
3.2. Складання звіту про рух грошових коштів за допомогою комп’ютерних програм 47
3.3.Висновок 51
ВИСНОВКИ 52
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 54
ДОДАТКИ 58

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК