Фінансовий облік витрат за елементами


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ 5
1.1. Економічна сутність витрат за елементами 5
1.2. Аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку та контролю витрат за елементами 9
1.3. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації обліку витрат за елементами 14
Висновки до розділу 1 18
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ ПАТ «ЕЛЕКТРОВИМIРЮВАЧ» 20
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 20
2.2. Побудова облікової політики підприємства 24
2.3. Формування показників фінансової звітності та оцінка активів та зобов’язань підприємства 27
Висновки до розділу 2 31
РОЗДІЛ 3. СТАН ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ПАТ «ЕЛЕКТРОВИМIРЮВАЧ» 32
3.1. Документування господарських операцій з обліку витрат за елементами 32
3.2. Синтетичний і аналітичний облік витрат за елементами 34
3.3. Контроль витрат за елементами на підприємстві 38
3.4. Розкриття інформації про витрати за елементами у фінансовій звітності 44
3.5. Шляхи удосконалення обліку витрат за елементами 49
Висновки до розділу 3 53
ВИСНОВКИ 55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58
ДОДАТКИ 63
Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК