Фінансовий облік нематеріальних активів


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 5
1.1. Економічна сутність нематеріальних активів 5
1.2. Аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку та контролю нематеріальних активів 11
1.3. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації обліку нематеріальних активів 15
Висновки до розділу 1 21
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ ТОВ «ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА» 23
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 23
2.2. Побудова облікової політики підприємства 26
2.3. Формування показників фінансової звітності та оцінка активів та зобов’язань підприємства 28
Висновки до розділу 2 31
РОЗДІЛ 3. СТАН ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТОВ «ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА» 33
3.1. Документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів 33
3.2. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів 35
3.3. Контроль нематеріальних активів на підприємстві 38
3.4. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності 41
3.5. Шляхи удосконалення обліку нематеріальних активів 44
Висновки до розділу 3 46
ВИСНОВКИ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52
ДОДАТКИ………………………………..…………………………….………………57

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК