Фінансовий облік малоцінних та швидкозношувальних предметів


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 5
1.1. Економічна сутність малоцінних та швидкозношувальних предметів 5
1.2. Аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку та контролю малоцінних та швидкозношувальних предметів 8
1.3. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів 14
Висновки до розділу 1 17
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ ПАТ «МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН» 19
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 19
2.2. Побудова облікової політики підприємства 22
2.3. Формування показників фінансової звітності та оцінка активів та зобов’язань підприємства 24
Висновки до розділу 2 27
РОЗДІЛ 3. СТАН ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ПАТ «МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН» 29
3.1. Документування господарських операцій з обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів 29
3.2. Синтетичний і аналітичний облік малоцінних та швидкозношувальних предметів 35
3.3. Контроль малоцінних та швидкозношувальних предметів на підприємстві 37
3.4. Розкриття інформації про малоцінні та швидко зношувальні предмети у фінансовій звітності 40
3.5. Шляхи удосконалення обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів 43
Висновки до розділу 3 45
ВИСНОВКИ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..60
Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК