Фінансовий облік доходів від операційної діяльності


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6
1.1. Економічна сутність доходів від операційної діяльності 6
1.2. Аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку та контролю доходів від операційної діяльності 11
1.3. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації обліку доходів від операційної діяльності 17
Висновки до розділу 1 22
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 23
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 23
2.2. Побудова облікової політики підприємства 31
2.3. Формування показників фінансової звітності та оцінка активів та зобов’язань підприємства 35
Висновки до розділу 2 38
РОЗДІЛ 3. СТАН ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 40
3.1. Документування господарських операцій з обліку доходів від операційної діяльності 40
3.2. Синтетичний і аналітичний облік доходів від операційної діяльності 43
3.3. Контроль доходів від операційної діяльності на підприємстві 47
3.4. Розкриття інформації про доходи від операційної діяльності у фінансовій звітності 50
3.5. Шляхи удосконалення обліку доходів від операційної діяльності 51
Висновки до розділу 3 54
ВИСНОВКИ 56
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 60
ДОДАТКИ 65

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК