Бухгалтерський облік, аналіз й аудит

Звіт з практики бухгалтерського обліку

Вступ
1. Оволодіння навиками ведення бухгалтерського обліку
1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
1.2. Облік власного капіталу
1.3. Облік необоротних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА), та малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП)
1.4. Облік грошових коштів підприємства
1.5. Облік виробничих запасів на підприємстві
1.6. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві
1.7. Облік розрахунків з оплати праці
1.8. Облік формування доходів і витрат за видами діяльності та визначення фінансових результатів, а також їх використання прибутку
1.9. Порядок складання та подання фінансової звітності підприємства
2. Аналіз виробничо-фінансової діяльності господарюючого суб’єкта
2.1.Ознайомлення з діяльністю підприємства, його структурою управління
2.2.Ознайомлення з інформаційною базою економічного аналізу підприємства
2.3. Оволодіння навиками управлінського аналізу підприємства
2.4.Оволодіння навиками економічного аналізу фінансового стану та фінансових результатів підприємства
2.5. Пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства
Висновки і пропозиції….70

Звіт з бухгалтерського обліку, 2010р. Вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Облік інших грошових коштів

Вступ 3
1. Теоретичні аспекти обліку інших грошових коштів
1.1 Суть та значення грошових коштів 6
1.2 Нормативно-законодавча база щодо обліку інших грошових коштів 8
1.3 Огляд літературних джерел за темою дослідження 11
2. Облік інших грошових коштів на підприємстві
2.1 Документальне оформлення операцій з обліку інших грошових коштів 15
2.2 Аналітичний та синтетичний облік інших грошових коштів 18
3.Типові бухгалтерські проводки з обліку інших грошових коштів 21
Висновки 23
Список використаної літератури 25
Додатки 27

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Облік амортизації основних засобів

Вступ………………………………………………………………………………….3
1. Економічна сутність амортизації основних засобів…………………………….5
2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та використаної
літератури, з теми дослідження……………………………………………………..12
3.Методи нарахування амортизації основних засобів……………………………..19
4. Фінансовий та податковий облік амортизації основних засобів……………….25
5. Економіко-організаційна характеристика ТОВ «Будівельник»………………..31
6. Шляхи удосконалення обліку амортизації основних засобів підприємства в умовах використання нових інформаційних технологій………………………….40
Висновки та пропозиції………………………………………………………………46
Список використаної літератури……………………………………………………49
Додатки……………………………………………………………………………….52

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Облік власного капіталу підприємств різних форм власності

Вступ
1. Власний капітал та облік власного капіталу
2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури
3. Коротка організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства
4. Облік статутного капіталу на державному підприємстві
5. Облік статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю
6. Облік акціонерного капіталу
7. Облік пайового капіталу
8. Облік додаткового капіталу
9. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури

Курсова, 2003р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Облік довгострокових інвестицій

Вступ
1. Поняття кредиту та його види
2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури
3. Коротка організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства
4. Облік довгострокових позик
5. Облік довгострокових векселів виданих
6. Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях
7. Облік довгострокових зобов’язань з оренди
8. Облік відстрочених податкових зобов’язань і активів
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури

Курсова, 2003р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Облік надходження та вибуття основних засобів на підприємстві

ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 7
1.1. Витрати під звіт на відрядження…………………………………………………………….7
1.2. Витрати під звіт на операційні та господарські витрати…………………………12
1.3. Нормативна база про службові відрядження і відшкодування витрат на відрядження……………………………………………………………………………………………….16
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 19
2.1. Стан синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами 19
2.2. Первинні документи по обліку розрахунків з підзвітними особами 25
2.3. Складання авансового звіту і ж/о № 7…………………………………………………..30
РОЗДІЛ 3. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 32
3.1. Автоматизація обліку розрахунків з підзвітними особами……………………..32
3.2. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з підзвітними особами на ТОВ “Ротис” Лтд…………………………………………………………………………………………………..34
ЛІТЕРАТУРА 35

Курсова, 2003р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Облік основних засобів в системі управління ефективністю використання матеріально-технічної бази підприємства

ВСТУП……………………………………………………………………………………………………3
1. Роль бухгалтерського обліку в системі управління основними засобами………………………………………………………………………………………………..5
2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази та спеціальної літератури………………………………………………………………………13
3. Організаційно-економічна характеристика ПФ “Натурмолпродукт”………………………………………………………………………………17
4. Документальне оформлення наявності, руху та реалізації основних засобів………………………………………………………………………………………………….28
5. Синтетичний і аналітичний облік основних засобів………………………………………………………………………………………………….33
6. Облік витрат на утримання основних засобів……………………………….40
7. Шляхи удосконалення обліку основних засобів……………………………45
Висновки………………………………………………………………………………………………50
Список використаних джерел………………………………………………………………..53
Додатки

Курсова, 2005р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Облік основних засобів та їх амортизація

ВСТУП…………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи обліку основних засобів……………5
1.1. Економічна сутність основних засобів……………………………………..5
1.2. Нормативно-правова база регулювання обліку та аудиту основних засобів………………………………………………………………………………….8
1.3. Сутність амортизації та її методи……………………………………………12
1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства …………………..14
РОЗДІЛ 2. Облік основних засобів та амортизація на підприємстві ПП «Крокус МГ»…………………………………………………………………………20
2.1. Організація обліку основних засобів на підприємстві……………………20
2.2. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів на підприємстві…24
2.3. Методи амортизації на підприємстві ………………………………………..28
2.4. Удосконалення організації та методології обліку основних засобів…..29
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………..37
ДОДАТКИ

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Облік роботи допоміжних (обслуговуючих) виробництв

Вступ………………………………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Економічна сутність обліку роботи допоміжних виробництв…………5
1.1.Загальні підходи організації обліку допоміжних виробництв………………….5
1.2.Огляд нормативно інструктивної та спеціальної літератури з питань обліку роботи допоміжних виробництв………………………………………………………………….8
1.3. Коротка організаційно-економічна характеристика ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”…………………………………….12
Розділ 2. Облік роботи допоміжних (обслуговуючих) виробництв……………..20
2.1. Особливості документування роботи допоміжних виробництв ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”……………………………………20
2.2. Синтетичний та аналітичний облік витрат допоміжних виробництв ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”……………………………23
2.3. Напрямки покращення обліку роботи допоміжних виробництв ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”……………………………………28
Висновки………………………………………………………………………………………………….31
Список використаної літератури……………………………………………………………….33
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Облік товарів

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти обліку і аналізу товарів 5
1.1. Сутність товарів, класифікація і оцінка 5
1.2. Нормативно-правові документи щодо обліку і аналізу товарів 9
1.3. Характеристика підприємства 13
Розділ 2. Організаційні підходи до обліку руху товарів 18
2.1. Первинний облік руху товарів 18
2.2. Організація поточного обліку товарів 19
2.3. Узагальнення інформації про товари у звітності підприємства 24
Розділ 3. Аналіз руху товарів на підприємстві 25
3.1. Сучасний стан і аналіз руху товарів 25
3.2. Особливості обліку товарів в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем 29
Висновок 36
Список використаних джерел 39
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Облік фінансових результатів підприємства

Вступ
1. Фінансові результати, їх визначення
2. Призначення класу 7 “Доходи і результати діяльності”
3. Облік доходів від реалізації
4. Облік доходу від участі в капіталі
5. Облік надзвичайних доходів і страхових платежів
6. Облік фінансових результатів
7. Визначення реального фінансово-майнового стану підприємства
Контроль за правильністю складання звіту про фінансовий результат (відповідно до ПБОз)
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури

Курсова, 2003р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Облік фінансових результатів, розподілу та використання прибутку в системі управління підприємством

ВСТУП 3
1. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 5
2. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ТА ОГЛЯД СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 9
3. КОРОТКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 14
4. СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 18
5. ОБЛІК РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ 20
6. КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЮ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ВІДПОВІДНО ДО П(С)БО №3) 23
7. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 27
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 32
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 34
ДОДАТКИ

Курсова, 2003р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Облік фінансових результатів діяльності підприємства

ВСТУП……………………………………………………………………………………………………3
1. Економічна сутність фінансових результатів діяльності підприємства та їх формування……………………………………………………………….6
2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази та спеціальної літератури………………………………………………………………………11
3. Коротка організаційно-економічна характеристика КП “Теско”……16
4. Облік доходів КП „Теско”……………………………………………………………24
5. Облік витрат КП „Теско”……………………………………………………………32
6. Облік фінансових результатів діяльності КП „Теско”…………………..38
7. Звітність про фінансові результати………………………………………………41
8. Шляхи удосконалення обліку фінансових результатів………………….46
Висновки……………………………………………………………………………………………..50
Список використаних джерел……………………………………………………………….55
Додатки

Курсова, 2006р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Облік фінансових результатів діяльності підприємства та аналіз його беззбитковості

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. Фінансові результати та порядок їх визначення на підприємствах України……………………………………………………………8
1.1. Економічна сутність фінансових результатів підприємства…………….13
1.2. Законодавчо-нормативне регулювання доходів і фінансових результатів
1.3. Поняття і класифікація доходів………………………………………….…17
1.4. Організаційно-економічна характеристика дослідного підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Забудова»…………………23
1.5. Шляхи вдосконалення діючого законодавства та методів вивчення фінансових результатів підприємства……………………………………..33
РОЗДІЛ 2. Облік і аудит фінансових результатів (на прикладі підприємства ТОВ «Забудова»)…………………………………………………39
2.1. Організація обліку фінансових результатів ………………………………39
2.2. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів підприємства…………………………………………………………………43
2.3. Податковий облік фінансових результатів і його значення………………49
2.4. Особливості формування обліку фінансових результатів у відповідності з МСБО…………………………………………………………………………53
2.5. Порядок складання форми 2 «Звіт про фінансові результати на підприємстві»………………………………………………………………..56
2.6. Автоматизація обліку фінансових результатів роботи підприємства ТОВ «Забудова»……………………………………………………………………58
2.7. Організація проведення аудиту на підприємстві………………………….60
2.8. Шляхи вдосконалення обліку і аудиту фінансових результатів………….65
РОЗДІЛ 3. Економічний аналіз фінансових результатів підприємства……69
3.1. Завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства……..69
3.2. Аналіз фінансових результатів від основної діяльності ТОВ «Забудова»……………………………………………………………………74
3.3. Аналіз беззбитковості підприємства……………………………………….80
3.4. Шляхи вдосконалення методики формування фінансових результатів на підприємстві………………………………………………………………….88
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………95
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………103
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………111

Дипломна, 2007р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Облік фінансових результатів, розподілу та використання прибутку

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. Економіко-правова сутність фінансових результатів, розподілу та використання прибутку………………………………………………………………………….5
1.1. Економічна сутність фінансових результатів підприємства…………………5
1.2. Організація обліку фінансових результатів………………………………………….10
1.3. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку фінансових результатів, розподілу та використання прибутку……………..13
РОЗДІЛ 2. Система обліку фінансових результатів, розподілу та використання прибутку…………………………………………………………………………….17
2.1. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів ТОВ «Забудова»…………………………………………………………………………………………17
2.2. Облік розподілу та використання прибутку………………………………………..23
2.3. Особливості формування обліку фінансових результатів у відповідності з МСБО……………………………………………………………………………………………….27
2.4. Шляхи удосконалення обліку фінансових результатів підприємства ТОВ «Забудова»……………………………………………………………………………………….30
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………..35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………….39
ДОДАТКИ

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Облік фінансових результатів звичайної діяльності підприємства

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
1. Економічна сутність фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства…………………………………………………………………..6
2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази та спеціальної літератури……………………………………………………………………….9
3. Коротка організаційно-економічна характеристика КП “Теско”……14
4. Облік доходів від звичайної діяльності КП „Теско”………………………20
5. Облік витрат від звичайної діяльності КП „Теско”………………………26
6. Облік фінансових результатів від звичайної діяльності КП „Теско”………………………………………………………………………..31
7. Шляхи удосконалення обліку фінансових результатів від звичайної діяльності…………………………………………………………………………..34
Висновки……………………………………………………………………………………………..38
Список використаних джерел……………………………………………………………….40
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Облік фінансових результатів, розподілу та використання прибутку підприємства

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Прибуток як критерій ефективності діяльності підприємства, його роль в умовах розвитку ринкових відносин…………………………………….5
1.1. Економічна сутність фінансових результатів (прибутків і збитків) діяльності підприємства…………………………………………………………..5
1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку фінансових результатів, розподілу та використання прибутку………………10
Розділ 2. Облік фінансових результатів, розподілу та використання прибутку підприємства……………………………………………………………………..17
2.1. Порядок формування та облік фінансових результатів підприємства за видами діяльності………………………………………………………………..17
2.2. Облік податку на прибуток підприємства…………………………………23
2.3. Облік розподілу та використання прибутку підприємства……………….29
Висновки………………………………………………………………………….33
Список використаних джерел……………………………………………………36

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Облік, аналіз й аудит основних засобів підприємства

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу та аудиту основних засобів.
1.1. Економічна сутність основних засобів
1.2. Нормативно-правова база регулювання обліку та аудиту основних засобів
1.3. Огляд літературних джерел за темою дослідження
1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства на основі П(С)БО 7
РОЗДІЛ 2. Облік основних засобів.
2.1. Організація обліку основних засобів.
2.2. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів.
2.3. Фінансова звітність підприємств.
2.4. Удосконалення організації та методології обліку основних засобів.
РОЗДІЛ 3. Аналіз основних засобів ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів»
3.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності
базового підприємства, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану
3.2. Загальна оцінка виконання планових завдань та їх тенденцій.
3.3. Факторний аналіз ступеня виконання планових завдань та
їх динаміка.
3.4. Виявлення резервів та обґрунтування заходів щодо їх впровадження
РОЗДІЛ 4. Організація та методика аудиту основних засобів
4.1. Методика проведення аудиту основних засобів
4.2. Організація проведення аудиту
4.3. Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Дипломна, 2007р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Облік, аналіз й аудит використання матеріальних ресурсів на підприємстві

ЗМІСТ……………………………………………………………………………………………………….5
ВСТУП………………………………………………………………………………………………………7
1 ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Економічна сутність виробничих запасів та їх значення……………………10
1.1.1 Поняття та сутність виробничих запасів…………………………………….10
1.1.2 Нормативно-законодавче регулювання роботи підприємства з використання виробничих запасів……………………………………………………………..18
1.1.3 Виробничі запаси підприємства, їх класифікація та оцінка…………21
1.2 Організаційно-економічна характеристика підприємства СП „Укрпольреставрація”……………………………………………………………………………….39
1.3 Аналіз використання матеріальних ресурсів (на прикладі СП „Укрпольреставрація”……………………………………………………………………………….53
1.3.1 Задачі та джерела інформації для аналізу…………………………………..53
1.3.2 Аналіз руху матеріальних ресурсів на підприємстві…………………..56
1.3.3 Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів…………63
2 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПРИКЛАДІ СП „УКРПОЛЬРЕСТАВРАЦІЯ”
2.1 Організація обліку операцій з використання матеріальних ресурсів…..68
2.2 Документування операцій з матеріальними ресурсами………………………72
2.3 Синтетичний облік операцій з використання матеріальних ресурсів….80
2.4 Інвентаризація матеріальних ресурсів. Облік результатів інвентаризації……………………………………………………………………………………………84
2.5 Звітність підприємства про стан матеріальних ресурсів на
підприємстві…………………………………………………………………………………………….91
2.6 Автоматизація обліку та аудиту операцій з використання матеріальних ресурсів…………………………………………………………………………………………………….93
3 АУДИТ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПРИКЛАДІ СП „УКРПОЛЬРЕСТАВРАЦІЯ”
3.1 Порядок планування проведення аудиту з використання матеріальних ресурсів на підприємстві………………………………………………………………………….102
3.2 Методи проведення аудиту з використанням матеріальних ресурсів на підприємстві……………………………………………………………………………………………107
3.3 Шляхи вдосконалення обліку, аналізу та аудиту матеріальних
ресурсів…………………………………………………………………………………………………..115
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………128
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………..135
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………………………141

Дипломна, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Облік, аналіз і аудит матеріальних запасів

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Економічна сутність матеріальних запасів, та їх нормативне регулювання…………………………………………………………………………6
1.1. Склад і визначення матеріальних запасів…………………………………….6
1.2. Класифікація матеріальних запасів…………………………………………..11
1.3. Оцінка матеріальних запасів. Методи здійснення оцінки запасів (при надходженні, вибутті)………………………………………………………………16
1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства …………………28
Розділ 2. Облік надходження і руху матеріальних запасів на підприємстві ТОВ «Орсей Плюс»………………………………………………………………………33
2.1. Організація надходження, зберігання та вибуття запасів на підприємстві..33
2.2. Облік матеріальних запасів на складі та в бухгалтерії ……………………..35
2.2.1. Синтетичний облік матеріальних запасів………………………………….35
2.2.2. Аналітичний облік матеріальних запасів…………………………………..41
2.3. Документування операцій з матеріальними запасами ……………………..42
2.4. Автоматизація обліку матеріальних запасів на підприємстві………………50
Розділ 3. Аналіз матеріальних запасів на підприємстві ТОВ «Орсей Плюс»….58
3.1. Методологія оптимізації складу і структури запасів……………………….58
3.2. Аналіз матеріальних запасів на підприємстві………………………………..62
3.3. Використання засобів автоматизації при здійсненні процедур аналізу……68
Розділ 4. Аудит матеріальних запасів на підприємстві ТОВ «Орсей Плюс»…..76
4.1. Порядок планування проведення аудиту з використання матеріальних ресурсів на підприємстві……………………………………………………………76
4.2. Методи здійснення аудиту матеріальних запасів на підприємстві…………81
Висновки……………………………………………………………………………89
Список використаних джерел……………………………………………………..96
Додатки…………………………………………………………………………….101

Дипломна, 2009р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Облік, аналіз і аудит товарів

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТОВАРІВ 7
1.1. Поняття, економічна сутність та оцінка товарів 7
1.2. Класифікація товарів 9
1.3. Огляд літературних джерел за темою дослідження 13
1.4. Загальна характеристика підприємства ТОВ «ТоронБуд-Сервіс» 19
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ І РУХУ ТОВАРІВ 23
2.1. Організація обліку товарів 23
2.2. Документування господарських операцій з руху товарів 25
2.3. Методи здійснення оцінки товарів при вибутті 27
2.4. Синтетичний та аналітичний облік товарних запасів 32
2.5. Порядок проведення інвентаризації товарно – матеріальних цінностей 41
2.6. Автоматизація обліку товарно-матеріальних цінностей на підприємстві 47
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ 53
3.1. Методи проведення економічного аналізу 53
3.2. Аналіз товарно-матеріальних цінностей на підприємстві 57
3.3. Аналіз доходів від реалізації товарів 62
3.4. Шляхи підвищення ефективності використання товарних запасів 66
РОЗДІЛ 4. АУДИТ НАДХОДЖЕННЯ І РУХУ ТОВАРІВ 70
4.1. Порядок ведення аудиту 70
4.2. Особливості проведення аудиту товарів, робіт та послуг 74
4.3. Аудит операцій з руху товарів 77
ВИСНОВКИ 82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 86
ДОДАТКИ 92

Дипломна, 2009р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Облік, аналіз і аудит виробничих запасів

ВСТУП
Розділ 1 ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх значення, класифікація та оцінка
1.2 Аналіз нормативної та спеціальної літератури з питань обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів
1.3 Організаційно-економічна характеристика базового підприємства
Розділ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1 Організація обліку операцій з використання виробничих запасів
2.2 Аналітичний та синтетичний облік використання виробничих запасів
2.3Інвентаризація виробничих запасів та відображення її результатів .
2.4 Відображення інформації про виробничі запаси у звітності підприємства.
Розділ 3. Організація і методика аналізу використання виробничих запасів
3.1 Задачі та джерела інформації для аналізу виробничих запасів
3.2 Аналіз руху виробничих запасів на підприємстві
3.3 Аналіз ефективності використання виробничих запасів
Розділ 4.ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
4.1 Організація зовнішнього аудиту з використання виробничих запасів на підприємстві
4.2 Методика проведення зовнішнього аудиту з використання виробничих запасів на підприємстві
4.3. Внутрішній аудит виробничих запасів на підприємстві.
4.4 Шляхи вдосконалення обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 108
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 116
ДОДАТКИ 122

Дипломна, 2009р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Облік, аналіз і аудит матеріальних запасів

Вступ 3
Розділ 1. Основи побудови обліку, аналізу і аудиту запасів підприємства в сучасних умовах господарювання 6
1.1 Економічна сутність запасів, їх класифікація та роль в діяльності підприємства 6
1.2 Методи оцінки запасів підприємства 14
1.3 Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку, аналізу та аудиту запасів підприємства 23
1.4 Організаційно-економічна характеристика підприємства ЗАТ «Ельфа»
29
Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку запасів на підприємстві 37
2.1 Документальне оформлення та облік наявності і руху виробничих запасів й малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві 37
2.2 Організація обліку готової продукції на підприємстві 46
2.3 Організація обліку товарів 51
2.4 Порядок проведення інвентаризації запасів та відображення її результатів в бухгалтерському обліку 58
2.5 Узагальнення інформації про запаси в звітності підприємства
68
Розділ 3. Організація і методика аналізу запасів на підприємстві 72
3.1 Система показників, інформаційна база та методи економічного аналізу запасів підприємства 72
3.2 Методика аналізу забезпеченості підприємства запасами 81
3.3 Методика аналізу ефективності використання запасів підприємства
85
Розділ 4. Організація та методика аудиту запасів на підприємстві 90
4.1 Організація та планування аудиту запасів на підприємстві 90
4.2 Методика аудиту запасів на підприємстві 99
4.3 Підсумки результатів аудиторської перевірки та рекомендації по усунення недоліків 108
Висновки і пропозиції 114
Список використаних джерел 118
Додатки

Дипломна, 2009р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Облік, контроль та аналіз надходження, збереження та вибуття запасів

Вступ………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ, ТА ЇХ НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
1.1. Склад і визначення матеріальних запасів…………………………………6
1.2. Класифікація матеріальних запасів………………………………………..12
1.3. Оцінка матеріальних запасів. Методи здійснення оцінки запасів (при надходженні, вибутті)………………………………………………………………………18
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ НАДХОДЖЕННЯ І РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
2.1. Організація обліку матеріальних запасів на складі та в бухгалтерії………………………………………………………………………………………………32
2.2. Документування операцій з матеріальними запасами………………..41
2.3 Методи здійснення контролю матеріальних запасів на підприємстві……………………………………………………………………………………………47
2.4. Автоматизація обліку і контролю матеріальних запасів на підприємстві……………………………………………………………………………………………69
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
3.1. Методологія оптимізації складу і структури запасів…………………78
3.2. Аналіз матеріальних запасів на підприємстві ПП „Уніфільтр”…..83
3.3. Використання засобів автоматизації при здісненні процедур аналізу…………………………………………………………………………………………………….91
Висновки………………………………………………………………………………………100
Список використаних джерел………………………………………………………..105
Додатки

Дипломна, 2009р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Організація та методика обліку, аналізу та аудиту промислових підприємств

Вступ
1. Аналіз літературних джерел, щодо організації обліку та аудиту промислового підприємства.
1.1. Економічна сутність промислового підприємства.
1.2. Економіко – правовий аналіз нормативної бази, щодо обліку і фінансової звітності промислового підприємства.
1.3. Огляд спеціальної економічної літератури з питань дослідження обліку на промисловому підприємстві.
Висновки
2. Організація та методика бухгалтерського обліку на промисловому підприємстві ПП „Уніфільтр”.
2.1. Загальна характеристика та стан облікового процесу підприємства ПП „Уніфільтр”.
2.2. Особливості документообігу на промисловому підприємстві ПП „Уніфільтр”.
2.3. Синтетичний та аналітичний облік промислового підприємства ПП „Уніфільтр”.
2.4. Звітність промислових підприємств.
Висновки
3. Організація аналізу на промисловому підприємстві ПП „Уніфільтр”.
3.1. Теоретичні аспекти та значення аналізу для промислового підприємства.
3.2. Аналіз фінансового стану підприємства ПП „Уніфільтр”.
3.3. Загальний аналіз діяльності промислового підприємства ПП „Уніфільтр”.
Висновки
4. Методологія та організація аудиту на промисловому підприємстві ПП „Уніфільтр”.
4.1. Мета та завдання проведення аудиту на промисловому підприємстві.
4.2. Методологія та етапи здійснення аудиту на підприємстві ПП „Уніфільтр”.
4.3. Використання результатів аудиту в управлінні підприємством ПП „Уніфільтр”.
Висновки
5. Організація охорони праці на промисловому підприємстві ПП „Уніфільтр”.
5.1. Законодавчо – нормативні аспекти та санітарно – гігієнічні вимоги з питань охорони праці на підприємстві ПП „Уніфільтр”.
5.2. Електробезпека на підприємстві ПП „Уніфільтр”.
5.3. Пожежна безпека на підприємстві ПП „Уніфільтр”.
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Дипломна, 2007р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Облік розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість

Вступ 3
1. Економічна сутність і значення податку на додану вартість 5
2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 12
3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства 20
4. Теоретичні засади організації розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість 27
5. Документальне оформлення ПДВ та його відображення у реєстрі фінансової звітності підприємства. 35
6. Бухгалтерський облік податку на додану вартість на підприємстві 41
7. Удосконалення обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість 45
Висновки і пропозиції 51
Список використаних джерел 55
Додатки

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток

Вступ 3
1. Економічна сутність податку на прибуток та його роль у формуванні бюджету 6
2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 17
3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства 23
4. Облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток 30
5. Звітність за податком на прибуток 32
6. Шляхи удосконалення обліку розрахунків з бюджетом за податком на прибуток 32
Висновки і пропозиції 32
Список використаних джерел 32
Додатки

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Облік прибутку і аналіз рентабельності ломбарду

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИБУТКУ 6
1.1. Економічна сутність прибутку та значення показнику рентабельності 6
1.2. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку та аналізу прибутку 15
1.3. Організаційно-економічна характеристика ПТ «Ломбард «Алдан» 22
РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРИБУТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 31
2.1. Бухгалтерський облік ломбардних операцій та його документальне оформлення 31
2.2. Фінансовий облік прибутку 37
2.3. Управлінський облік прибутку 44
2.4. Фінансова звітність з обліку прибутку 46
2.5. Надання рекомендацій підприємству щодо удосконалення обліку прибутку 54
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПТ «ЛОМБАРД «АЛДАН» 59
3.1. Система показників та методи економічного аналізу рентабельності підприємства 59
3.2. Аналіз динаміки формування прибутку 64
3.3. Аналіз рентабельності діяльності підприємства 67
3.4. Визначення шляхів підвищення рентабельності на підприємстві 71
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 76
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 81
ДОДАТКИ

Бакалаврська, 2011р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Аудит формування і використання прибутку

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи аудиту формування і використання прибутку 5
1.1. Економічна сутність прибутку 5
1.2. Критичний огляд законодавчої бази та спеціальних літературних джерел з аудиту формування і використання прибутку 14
1.3. Організаційно-економічна характеристика ПТ «Ломбард «Алдан» 18
РОЗДІЛ 2. Аудит формування і використання прибутку 27
2.1. Мета, завдання та джерела аудиту формування і використання прибутку 27
2.2. Аудит формування і використання прибутку 29
2.3. Послідовність проведення та узагальнення результатів аудиту 32
Висновки та пропозиції 36
Використана література 39
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Облік виробничих запасів

ВСТУП 3
1. Теоретичні основи обліку виробничих запасів 5
1.1.Економічна сутність виробничих запасів 5
1.2. Огляд законодавчо-нормативної бази та спеціальних літературних джерел щодо обліку виробничих запасів 8
1.3.Визначення, визнання, класифікація та первісна оцінка виробничих запасів 14
2. Облік виробничих запасів 21
2.1.Документальне оформлення руху виробничих запасів 21
2.2.Аналітичний і статистичний облік наявності та руху виробничих запасів 26
2.3.Інвентарізація виробничих запасів 34
2.4.Відображення інформації про виробничі запаси у фінансовій звітності підприємства 37
3. Надання рекомендації підприємству щодо удосконалення бухгалтерського обліку 41
ВИСНОВКИ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50
Додатки

Курсова, 2011р. Вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Облік й аналіз витрат на виробництво на підприємстві
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи та економічне обґрунтування витрат на виробництво 6
1.1. Економічний зміст, сутність і класифікація витрат на виробництво 6
1.2. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з теми дослідження 13
1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Старт» 19
РОЗДІЛ 2. Бухгалтерський облік витрат на виробництво в сучасних умовах 31
2.1 Загальна побудова обліку витрат на виробництво 31
2.2 Фінансовий облік витрат на виробництво 35
2.3 Управлінський облік витрат на виробництво 39
2.4 Узагальнення інформації про витрати на виробництво в облікових регістрах та фінансовій звітності 46
2.5 Надання рекомендацій підприємству ТОВ «Старт» щодо удосконалення обліку витрат на виробництво 49
РОЗДІЛ 3. Аналіз наявності, руху та ефективності використання витрат на виробництво 58
3.1 Система показників та методи економічного аналізу витрат на виробництво 58
3.2 Аналіз складу та динаміки витрат на виробництво 64
3.3 Оцінка ефективності витрат на виробництво 71
3.4 Шляхи зменшення витрат на виробництво на підприємстві ТОВ «Старт» 75
ВИСНОВКИ 82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 88
ДОДАТКИ
300
Детальніше
Облік формування власного капіталу

Вступ 3
1. Власний капітал як необхідна умова діяльності підприємств 6
2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 15
3. Стисла організаційно-економічна характеристика базового підприємства 20
4. Облік формування та змін статутного капіталу підприємств 31
5. Облік додаткового капіталу на підприємствах 34
6. Облік резервного та інших видів капіталу підприємства 39
7. Шляхи вдосконалення обліку власного капіталу 43
Висновки і пропозиції 51
Список використаних джерел 54
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Методика та організація обліку, аудиту та аналізу поточних зобов’язань підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико – методологічні основи обліку, аудиту та аналізу поточних зобов’язань підприємства 8
1.1. Економічна сутність та класифікація поточних зобов’язань підприємства 8
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 27
1.3. Передумови організації та методології обліку, аудиту та аналізу поточних зобов’язань підприємства 35
Висновок до розділу 1 44
Розділ 2. Методика та організація обліку поточних зобов’язань підприємства та основні напрями їх удосконалення 46
2.1. Організація первинного обліку поточних зобов’язань підприємства 46
2.2. Методика фінансового обліку поточних зобов’язань підприємства 58
2.3. Облік в системі прийняття управлінських рішень 73
2.4. Шляхи удосконалення організації та методики обліку поточних зобов’язань підприємства 79
Висновок до розділу 2 85
Розділ 3. Проектування системи зовнішнього аудиту та економічного аналізу поточних зобов’язань підприємства 88
3.1. Система показників, інформаційна база, основні методи економічного аналізу та аудиту поточних зобов’язань підприємства 88
3.2. Методика зовнішнього аудиту поточних зобов’язань 98
3.3. Розробка та апробація методики аналізу поточних зобов’язань 115
Висновок до розділу 3 124
Висновки і пропозиції 126
Список використаних джерел 131
Додатки

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 500 грн.

50
Детальніше
Особливості обліку і аналізу операцій пов'язаних з рухом готової продукції

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Економічна сутність й класифікація готової продукції 7
1.2. Нормативно-правова база відображення в обліку операцій з руху готової продукції підприємства та огляд спеціальної літератури 14
1.3. Теоретичні підходи до організації та методики обліку операцій з руху готової продукції підприємства 21
1.4. Особливості управлінського обліку операцій з руху готової продукції підприємства 35
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ РУХУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 39
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 39
2.2. Первинний облік й документування господарських операцій з руху готової продукції 54
2.3. Особливості обліку готової продукції та операцій з її реалізації 61
2.4. Удосконалення методичних підходів до обліку операцій руху готової продукції на підприємстві 68
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ РУХУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 76
3.1. Система показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу виробництва та реалізації продукції 76
3.2. Економічний аналіз обсягів і динаміки виробництва та реалізації готової продукції 83
3.3. Обґрунтування шляхів збільшення виробництва і реалізації готової продукції підприємства 95
Висновки 101
Список використаних джерел 107
Додатки

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Організація обліку та напрямки підвищення прибутковості підприємства

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 8
1.1. Економічна сутність прибутку в ринковій економіці 8
1.2. Методичні аспекти класифікації прибутку 22
1.3. Концептуальні підходи аналізу прибутковості підприємства 29
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ПРИБУТКУ ПТ «ЛОМБАРД «АЛДАН» 36
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 36
2.2. Методика обліку формування й використання прибутку підприємства 47
2.3. Особливості розкриття облікової інформації, щодо прибутку у фінансовій звітності 55
2.4. Удосконалення методичних підходів до обліку прибутку на підприємстві 63
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРИБУТКОВОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «АЛДАН» 68
3.1. Методика проведення економічного аналізу прибутковості підприємства 68
3.2. Аналіз динаміки формування прибутку та показників прибутковості 77
3.3. Напрями підвищення прибутковості на підприємстві 84
Висновки 93
Список використаних джерел 98
Додатки

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Аудит власного капіталу

Вступ 3
1. Завдання та інформаційне забезпечення аудиту власного капіталу 5
2. Організація аудиту власного капіталу 15
3. Методика аудиту власного капіталу 23
Висновки 32
Список використаних джерел 34
Додаток

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Аудит грошових коштів

Вступ 3
1. Організація проведення аудиту грошових коштів 5
2. Методика аудиту грошових коштів 14
3. Узагальнені результати аудиторської перевірки грошових коштів 22
Висновки 27
Список використаних джерел 29
Додатки

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Методика складання звіту про рух грошових коштів

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Поняття та місце звіту про рух грошових коштів в системі управління підприємством 5
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 11
1.3.Висновок 17
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 18
2.1. Коротка організаційно – економічна характеристика базового підприємства
та оцінка організації облікового процесу на підприємстві 18
2.2. Узагальнення даних обліку та процес складання звіту про рух грошових коштів на підприємстві 23
2.3.Висновок 39
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 40
3.1. Порівняння міжнародного та вітчизняного досвіду формування звіту про рух грошових коштів 40
3.2. Складання звіту про рух грошових коштів за допомогою комп’ютерних програм 47
3.3.Висновок 51
ВИСНОВКИ 52
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 54
ДОДАТКИ 58

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Вступ 4
Розділ 1. Теоретико-методичні основи обліку, аналізу та аудиту грошових коштів підприємства 7
1.1 Аналіз основних економічних показників та оцінка фінансового стану ТОВ «Вест Клоузс Груп» 7
1.2 Економічна сутність грошових коштів 13
1.3 Огляд нормативно-правових документів та спеціалізованої літератури з обліку, аналізу та аудиту грошових коштів 17
Розділ 2. Облік грошових коштів ТОВ «Вест Клоузс Груп» 22
2.1 Організація обліку грошових коштів підприємства 22
2.2 Аналітичний та синтетичний облік грошових коштів 34
2.3 Відображення інформації про грошові кошти в фінансовій звітності підприємства 39
Розділ 3. Аналіз грошових коштів підприємства 43
3.1 Завдання та динаміка аналізу грошових коштів 43
3.2 Аналіз показників звіту про рух грошових коштів 50
3.3 Обґрунтування заходів щодо удосконалення управління грошовими коштами 55
Розділ 4. Аудит грошових коштів підприємства 61
4.1 Організація проведення аудиту грошових коштів 61
4.2 Методика проведення аудиту грошових коштів 70
4.3 Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту 78
Розділ 5. Забезпечення умов охорони праці та техніки безпеки працівників на ТОВ «Вест Клоузс Груп» 86
5.1 Порядок розроблення інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві 86
5.2 Забезпечення умов з техніки безпеки і охорони праці облікових працівників 90
5.3 Напрями покращення умов охорони праці з метою зменшення рівня професійних захворювань та професійного травматизму на підприємстві. 97
Висновки 102
Список використаних джерел 108
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Облік, аналіз і аудит готової продукції

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ……………………………………………………………………………………..7
1.1.Економічна сутність і значення обліку готової продукції……………7
1.2.Огляд законодавчо-нормативної бази з обліку готової продукції….18
1.3.Коротка техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ
НВФ «Модуль»…………………………………………………………….23
РОЗДІЛ 2.ОРАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ…………………………………………………….…………36
2.1. Організація обліку готової продукції на підприємстві ТОВ НВФ «Модуль»……………………………………………………………………36
2.2. Первинний облік випуску готової продукції…………………………46
2.3. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції……………..50
2.4. Відображення інформації про готову продукцію у звітності підприємства……………………………………………………………….63
2.5. Облік готової продукції в умовах використання інформаційних технологій………………………………………………………………….69
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ…………………………77
3.1. Завдання та інформаційне забезпечення економічного аналізу готової продукції……………………………………………………………77
3.2. Аналіз динаміки та виконання плану випуску продукції………….83
3.3. Аналіз асортименту і структури готової продукції………………..91
3.4. Аналіз факторів та резервів збільшення випуску продукції………95
3.5. Організація проведення аудиту готової продукції …..……………101
3.6. Методика проведення аудиту готової продукції …………………106
3.7. Заключні процедури аудиту готової продукції ……………………113
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………….117
4.1 Забезпечення охорони праці в бухгалтерії на підприємстві ТОВ НВФ “Модуль”…………………………………………………………….117
4.2. Забезпечення умов з техніки безпеки і охорони праці облікових працівників……………………………………………………………..…121
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………124
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..128
ДОДАТКИ………………………………………………………………..136

Магістерська робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Облік оподаткування підприємства. Особливості обліку в банківських установах.

1. Облік оподаткування підприємства…………………………….…3
2. Особливості обліку в банківських установах………………….…7
Практична частина……………………………………………………12
Список використаних джерел…………………………………….….19

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Облік, аналіз та контроль виробництва і реалізації продукції

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико – методологічні основи обліку, контролю та аналізу виробництва та реалізації продукції 8
1.1. Економічна сутність виробництва та реалізації продукції 8
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 29
1.3. Передумови раціональної організації обліку, контролю та економічного аналізу виробництва та реалізації продукції на ТОВ «Квінт» 42
Висновок до розділу 1 53
Розділ 2. Сучасний стан та удосконалення обліку виробництва та реалізації продукції на ТОВ «Квінт» 55
2.1. Фінансовий облік виробництва та реалізації продукції 55
2.2. Облік виробництва та реалізації продукції в системі прийняття управлінських рішень 69
2.3. Організація обліку виробництва та реалізації продукції з використанням інформаційних технологій 81
Висновок до розділу 2 92
Розділ 3. Проектування системи контролю та аналізу ефективності виробництва та реалізації продукції на ТОВ «Квінт» 94
3.1. Система показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу виробництва та реалізації продукції 94
3.2. Методика контролю виробництва та реалізації продукції 101
3.3. Розробка та апробація методики економічного аналізу виробництва та реалізації продукції 110
Висновок до розділу 3 122
Висновки і пропозиції 124
Список використаних джерел 129
Додатки

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Організація бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу операцій з основними засобами підприємства

ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 10
1.1. Основні фонди як економічна категорія 10
1.2. Законодавчо-нормативне регулювання роботи підприємств з основними засобами 16
1.3. Основні фонди підприємства, їх класифікація 24
1.4. Основні засоби як об’єкт бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу їх використання 31
1.5. Організаційно-економічна характеристика підприємства 35
РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ВІСТ ГРУП») 46
2.1. Організація обліку операцій з основними засобами 46
2.2. Первинний облік операцій з основними засобами 50
2.3. Синтетичний облік операцій з основними засобами 54
2.3.1. Облік надходження основних засобів на підприємство 54
2.3.2. Облік наявності, руху та внутрішнього переміщення об’єктів основних засобів по підприємству 56
2.3.3. Облік вибуття основних засобів на підприємстві 61
2.3.4. Облік нарахування зносу (амортизації) об’єктів основних засобів 64
2.4. Звітність підприємства про стан основних засобів на підприємстві 67
2.5. Аудит операцій підприємства з основними засобами 69
2.6. Автоматизація обліку і аудиту операцій з основними засобами 75
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 83
3.1. Завдання та джерела інформації для аналізу 83
3.2. Аналіз руху основних засобів на підприємстві 90
3.3. Аналіз ефективності використання основних фондів 96
ВИСНОВКИ 103
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 109
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Організація і методика аналізу та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ 5
1.1 Економічна сутність розрахунків з покупцями та замовниками як об’єкт аналізу та аудиту 5
1.2 Огляд нормативно-правової та спеціальної літератури з аналізу та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками 15
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ 20
2.1 Система аналітичних показників, інформаційна база, основні методи економічного аналізу розрахунків з покупцями та замовниками 20
2.2 Економічний аналіз розрахунків з покупцями і замовниками 24
2.3 Шляхи скорочення дебіторської заборгованості підприємства за товари, роботи, послуги 28
РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ 32
3.1 Мета та завдання аудиту розрахунків з покупцями та замовниками 32
3.2 Організація аудиту розрахунків з покупцями та замовниками 34
3.3 Методика аудиту розрахунків з покупцями та замовниками 38
ВИСНОВКИ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Аналіз та аудит запасів

Вступ 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1 Економічна сутність запасів як об’єкт аналізу та аудиту 6
1.2 Класифікація запасів підприємства для цілей аналізу та аудиту 11
1.3 Огляд нормативно-правової та спеціальної літератури з аналізу та аудиту запасів підприємства 13
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 18
2.1 Значення, завдання та джерела інформації аналізу запасів підприємства 18
2.2 Аналіз забезпеченості підприємства запасами 22
2.3 Аналіз руху товарних запасів підприємства 27
2.4 Аналіз ефективності використання виробничих запасів 30
РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 35
3.1 Мета та завдання аудиту запасів підприємства 35
3.2 Організація аудиту запасів підприємства 37
3.3 Методика аудиту запасів підприємства 43
Висновки 54
Список використаних джерел 55
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Методика та організація обліку, аналізу і контролю виробничих витрат та собівартості продукції

Вступ 4
Розділ 1. Виробничі витрати та собівартість продукції як обліково-економічні категорії та об’єкти обліку і звітності 9
1.1. Економічна сутність витрат на виробництво та собівартості продукції 9
1.2. Класифікації та групування виробничих витрат та собівартості продукції в обліку і звітності 21
1.3. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури з обліку, аналізу та контролю виробничих витрат та собівартості продукції 32
Розділ 2. Методологія та організація обліку та звітності виробничих витрат та собівартості продукції 46
2.1. Методологія бухгалтерського обліку і фінансової звітності виробничих витрат та собівартості продукції 46
2.2. Організація обліку і звітності виробничих витрат та собівартості продукції 55
2.3. Удосконалення обліку і звітності виробничих витрат та собівартості продукції
65
Розділ 3. Економічний аналіз формування і використання виробничих витрат та собівартості продукції 74
3.1. Організаційно-інформаційна модель економічного аналізу виробничих витрат та собівартості продукції 74
3.2. Аналіз складу та динаміки витрат на виробництво та собівартості продукції та їх ефективності використання на підприємстві 81
3.3. Шляхи зменшення витрат на виробництво та собівартості продукції на підприємстві 91
Розділ 4. Контроль виробничих витрат та собівартості продукції на підприємстві та напрями його удосконалення 97
4.1. Організація проведення контролю виробничих витрат та собівартості продукції на підприємстві 97
4.2. Методика контролю виробничих витрат та собівартості продукції на підприємстві 101
4.3 Напрями удосконалення методів і процедур контролю виробничих витрат та собівартості продукції на підприємстві 107
Висновки 112
Список використаних джерел 118
Додатки

Магістерська робота, рік – 2013, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Побудова обліку доходів, витрат і фінансових результатів операційної діяльності підприємства

ВСТУП 3
1. Економічна сутність, оцінка та порядок визнання доходів і витрат підприємства 5
2. Облік доходів підприємства від здійснення операційної діяльності 15
3. Облік витрат операційної діяльності підприємства 19
4. Порядок формування та облік фінансових результатів операційної діяльності підприємства 26
5. Відображення інформації про доходи, витрати та фінансові результати операційної діяльності у фінансовій звітності підприємства 30
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
ДОДАТКИ 40

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Методи нарахування амортизаціі основних засобів підприємства та особливості ії відображення в обліку

ВСТУП 3
1. Економічна сутність амортизації основних засобів 5
2. Документальне оформлення та методи нарахування амортизації 16
3. Облік амортизації основних засобів підприємства 24
4. Відображення нарахування амортизації в облікових регістрах та у фінансовій звітності підприємства 27
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33
ДОДАТКИ 37

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн
100
Детальніше
Класифікація основних засобів підприємства, облік їх використання й вибуття

ВСТУП 3
1. Економічна сутність та класифікація основних засобів, порядок їх оцінки та визнання 5
2. Документальне оформлення та облік використання й вибуття основних засобів 12
3. Методи нарахування амортизації основних засобів підприємства та особливості її відображення в обліку 20
4. Інвентаризація основних засобів та відображення в обліку її результатів 26
5. Відображення інформації про основні засоби у фінансовій звітності підприємства 29
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
ДОДАТОК 39

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Функції бухгалтерського обліку

Вступ 3
1. Функції та завдання бухгалтерського обліку 5
2. Контрольна функція та її складові 10
3. Інформаційна функція та її джерела інформації 20
4. Аналітична функція як складова аналітичного обліку 24
5. Оцінююча функція та її складові 26
Висновки 28
Список використаної літератури 30

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Методика та організація обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів та використання прибутку

Вступ 4
Розділ 1. Економічна та обліково-аналітична сутність фінансових результатів діяльності підприємства 8
1.1. Сутність фінансових результатів діяльності, їх економічний зміст та значення 8
1.2. Джерела формування та напрями використання прибутку 23
1.3. Критичний огляд наукової літератури з проблем обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів та використання прибутку 36
Розділ 2. Методичні та організаційні засади бухгалтерського обліку фінансових результатів та використання прибутку підприємства 44
2.1. Методика бухгалтерського обліку фінансових результатів та використання прибутку і відображення їх у фінансовій звітності 44
2.2. Організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності фінансових результатів та використання прибутку підприємства 53
2.3. Напрями вдосконалення бухгалтерського обліку фінансових результатів та використання прибутку відповідно до вимог податкового законодавства
63
Розділ 3. Економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 72
3.1. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів 72
3.2. Факторний аналіз прибутку 77
3.3. Аналіз рентабельності діяльності підприємства 81
3.4. Інтерпретація та використання результатів аналізу прибутку і показників рентабельності з метою підвищення ефективності діяльності підприємства 87
Розділ 4. Аудит фінансових результатів та використання прибутку 91
4.1. Джерела інформації для забезпечення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства 91
4.2. Методика проведення аудиту операцій з формування і використання прибутку підприємства 93
4.3 Удосконалення методики проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства 98
Висновки 102
Список використаних джерел 108
Додатки

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Облік амортизаційних нарахувань основних засобів підприємства. Активні рахунки, їх особливість і побудова.

1. Облік амортизаційних нарахувань основних засобів підприємства……………………………………………………..…….…….…3
2. Активні рахунки, їх особливість і побудова……………..…..………….…6
Практична частина……………………………………….…………………….8
Список використаних джерел………………………….………………….….15

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 30 грн

30
Детальніше
Методика та організація обліку, аналізу і контролю діяльності підприємств малого бізнесу

Вступ 4
Розділ 1. Діяльність малих підприємств як об’єкт бухгалтерського обліку, аналізу та контролю 8
1.1. Економіко-правове визначення та критерії віднесення до малого бізнесу 8
1.2. Функції малого бізнесу та його роль в сучасній економіці 14
1.3. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури з обліку, аналізу та контролю діяльності підприємств малого бізнесу 21
Розділ 2. Методика та організація обліку і формування звітності на малих підприємствах 33
2.1. Методика бухгалтерського обліку підприємств малого бізнесу 33
2.2. Організація бухгалтерського обліку на малих підприємствах та відображення їх діяльності у фінансовій звітності 48
2.3. Удосконалення бухгалтерського обліку підприємств малого бізнесу
56
Розділ 3. Економічний аналіз діяльності малих підприємств 63
3.1. Організаційно-інформаційна модель економічного аналізу малих підприємств 63
3.2. Економічний аналіз результатів діяльності та рентабельності малого підприємства 71
3.3. Напрями покращення аналізу фінансових результатів та рентабельності малого підприємства 80
Розділ 4. Організація і методика проведення контролю на малих підприємствах 86
4.1. Організація проведення контролю на малих підприємствах 86
4.2. Методика здійснення контролю на малих підприємствах 92
4.3 Напрями удосконалення методів і процедур контролю на малих підприємствах 98
Висновки 107
Список використаних джерел 112
Додатки

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Облік та аудит процесу реалізації (виробництво), (постачання): методичні підходи та організація

Вступ 3
Розділ 1 Теоретико- методологічні основи обліку процесу реалізації продукції 7
1.1. Економічна сутність процесу реалізації продукції 7
1.2. Формування виручки від реалізації як основного джерела грошових надходжень 17
1.3. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку процесу реалізації 27
Висновок до розділу 1 35
Розділ 2 Сучасний стан та удосконалення обліку процесу реалізації продукції на підприємстві 37
2.1. Організація первинного обліку процесу реалізації продукції 37
2.2. Формування інформації щодо реалізації продукції в системі бухгалтерського обліку (та його удосконалення) 46
2.3. Облік процесу реалізації продукції в умовах автоматизованого обліку 60
Висновок до розділу 2 68
Розділ 3 Аудит процесу реалізації продукції на підприємстві 70
3.1. Мета та загальні принципи аудиту реалізації продукції на підприємстві 70
3.2. Оцінка системи внутрішнього контролю бухгалтерського обліку реалізації продукції 78
3.3. Організація і методика проведення аудиту реалізації продукції 86
Висновок до розділу 3 95
Висновки 97
Список використаних джерел 102
Додатки

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Аудит доходів підприємства

Вступ 3
1. Зміст, мета і завдання аудиту доходів підприємства 5
2. Нормативна база аудиту доходів підприємства 13
3. Організація аудиту доходів підприємства 19
4. Методика аудиту доходів підприємства 27
Висновки 35
Список використаних джерел 38
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Аудит безготівкових розрахунків

Вступ 3
1. Предметна область, мета і завдання аудиту безготівкових операцій 5
2. Нормативна база аудиту безготівкових операцій 12
3. Організація та методика аудиту безготівкових операцій 17
4. Аудит розрахунків акредитивами і чеками 26
5. Організація та методика аудиту вексельних операцій 30
Висновки 35
Список використаних джерел 39
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Облік вибуття матеріалів зі складу

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи обліку вибуття матеріалів зі складу 5
1.1 Сутність запасів як об’єктів обліку, їх класифікація 5
1.2 Методи оцінки запасів при вибутті 10
1.3 Огляд нормативно-правової бази та спеціальної літератури з обліку матеріалів 14
Розділ 2. Бухгалтерський облік вибуття матеріалів зі складу 19
2.1 Документальне оформлення операцій з вибуття матеріалів зі складу 19
2.2 Синтетичний і аналітичний облік руху матеріалів 23
2.3 Особливості інвентаризації матеріалів 28
2.4 Відображення інформації про запаси у фінансовій звітності 33
Висновки 35
Список використаних джерел 37
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Облік кредитних операцій

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи обліку кредитних операцій 5
1.1 Економічна сутність, характеристика кредиту як об’єкту обліку 5
1.2 Класифікація кредитів 10
1.3 Огляд нормативно-правової бази та спеціальної літератури з обліку кредитних операцій 15
Розділ 2. Бухгалтерський облік кредитних операцій 22
2.1 Документальне оформлення кредитних операцій 22
2.2 Синтетичний та аналітичний облік кредитних операцій 26
2.3 Відображення інформації про кредитні операції у фінансовій звітності 34
Висновки 37
Список використаних джерел 39
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Облік, аналіз й контроль виробничих запасів

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІНЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Економічна сутність виробничих запасів підприємства 7
1.2. Моніторинг нормативної бази та спеціальної літератури 16
1.3. Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 24
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 36
2.1. Організація обліку виробничих запасів 36
2.2. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів 48
2.3. Узагальнення інформації про виробничі запаси та методика відображення її у звітності 55
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ 63
3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу виробничих запасів 63
3.2. Аналіз забезпеченості та ефективності використання виробничих запасів 70
3.3. Основні концепції аудиту виробничих запасів 82
ВИСНОВКИ 96
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100
ДОДАТКИ 108

Дипломна робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Організація обліку готової продукції та її реалізації

Вступ 3
1 Теоретичні основи організації обліку, аналізу і внутрішнього контролю готової продукції та її реалізації 5
1.1 Загальні принципи та завдання організації обліку, аналізу і внутрішнього контролю готової продукції та її реалізації 5
1.2 Нормативно-правове регулювання організації обліку, аналізу і внутрішнього контролю готової продукції та її реалізації та огляд літературних джерел 12
2 Характеристика базового підприємства та особливостей ведення фінансово-господарської діяльності 19
2.1 Характеристика та особливості діяльності підприємства 19
2.2 Аналіз основних показників діяльності 21
2.3. Аналіз готової продукції та її реалізації 25
3 Організація обліку, внутрішнього контролю і аналізу готової продукції та її реалізації на базовому підприємстві 29
3.1 Організація бухгалтерського обліку на базовому підприємстві: принципи, завдання та особливості 29
3.2 Загальна характеристика облікової політики підприємства 33
3.3 Порядок організації обліку, аналізу і внутрішнього контролю готової продукції та її реалізації 35
3.4 Характеристика та порядок відображення у звітності інформації щодо готової продукції та її реалізації 43
Розділ 4 Використання ЕОМ в організації обліку та складанні управлінської і фінансової звітності. Критична оцінка порядку організації обліку, внутрішнього контролю і аналізу готової продукції та її реалізації на базовому підприємстві та пропозиції щодо її покращення 47
Висновки 54
Список використаних джерел 56
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Облік і звітність податку на прибуток підприємств

1. Визначення основних понять та елементів податку на прибуток 3
2. Визначення та правила ведення податкового обліку доходів 7
3. Формування витрат виробництв й обігу 10
4. Порядок нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів 13
5. Облік податку на прибуток в системі рахунків 17
6. Звітність з податку на прибуток 22
Список використаних джерел 24

Контрольна, рік – 2015, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Фінансовий аналіз звітності. Аудит операцій з коштами в касі. Аудит розрахунків за претензіями
1. Фінансовий аналіз звітності …………………………………………….…………..3
2. Аудит операцій з коштами в касі ………………………………………..………6
3. Аудит розрахунків за претензіями ………………………………………………10
Список використаної літератури…………………………………………………….14
Контрольна робота, 2016 рік. Вартість – 30 грн.
30
Детальніше
Фінансовий облік доходів від операційної діяльності

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6
1.1. Економічна сутність доходів від операційної діяльності 6
1.2. Аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку та контролю доходів від операційної діяльності 11
1.3. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації обліку доходів від операційної діяльності 17
Висновки до розділу 1 22
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 23
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 23
2.2. Побудова облікової політики підприємства 31
2.3. Формування показників фінансової звітності та оцінка активів та зобов’язань підприємства 35
Висновки до розділу 2 38
РОЗДІЛ 3. СТАН ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 40
3.1. Документування господарських операцій з обліку доходів від операційної діяльності 40
3.2. Синтетичний і аналітичний облік доходів від операційної діяльності 43
3.3. Контроль доходів від операційної діяльності на підприємстві 47
3.4. Розкриття інформації про доходи від операційної діяльності у фінансовій звітності 50
3.5. Шляхи удосконалення обліку доходів від операційної діяльності 51
Висновки до розділу 3 54
ВИСНОВКИ 56
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 60
ДОДАТКИ 65

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Фінансовий облік витрат за елементами
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ 5
1.1. Економічна сутність витрат за елементами 5
1.2. Аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку та контролю витрат за елементами 9
1.3. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації обліку витрат за елементами 14
Висновки до розділу 1 18
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ ПАТ «ЕЛЕКТРОВИМIРЮВАЧ» 20
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 20
2.2. Побудова облікової політики підприємства 24
2.3. Формування показників фінансової звітності та оцінка активів та зобов’язань підприємства 27
Висновки до розділу 2 31
РОЗДІЛ 3. СТАН ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ПАТ «ЕЛЕКТРОВИМIРЮВАЧ» 32
3.1. Документування господарських операцій з обліку витрат за елементами 32
3.2. Синтетичний і аналітичний облік витрат за елементами 34
3.3. Контроль витрат за елементами на підприємстві 38
3.4. Розкриття інформації про витрати за елементами у фінансовій звітності 44
3.5. Шляхи удосконалення обліку витрат за елементами 49
Висновки до розділу 3 53
ВИСНОВКИ 55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58
ДОДАТКИ 63
Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.
150
Детальніше
Фінансовий облік малоцінних та швидкозношувальних предметів
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 5
1.1. Економічна сутність малоцінних та швидкозношувальних предметів 5
1.2. Аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку та контролю малоцінних та швидкозношувальних предметів 8
1.3. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів 14
Висновки до розділу 1 17
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ ПАТ «МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН» 19
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 19
2.2. Побудова облікової політики підприємства 22
2.3. Формування показників фінансової звітності та оцінка активів та зобов’язань підприємства 24
Висновки до розділу 2 27
РОЗДІЛ 3. СТАН ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ПАТ «МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН» 29
3.1. Документування господарських операцій з обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів 29
3.2. Синтетичний і аналітичний облік малоцінних та швидкозношувальних предметів 35
3.3. Контроль малоцінних та швидкозношувальних предметів на підприємстві 37
3.4. Розкриття інформації про малоцінні та швидко зношувальні предмети у фінансовій звітності 40
3.5. Шляхи удосконалення обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів 43
Висновки до розділу 3 45
ВИСНОВКИ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..60
Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.
150
Детальніше
Фінансовий облік нематеріальних активів

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 5
1.1. Економічна сутність нематеріальних активів 5
1.2. Аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку та контролю нематеріальних активів 11
1.3. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації обліку нематеріальних активів 15
Висновки до розділу 1 21
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ ТОВ «ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА» 23
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 23
2.2. Побудова облікової політики підприємства 26
2.3. Формування показників фінансової звітності та оцінка активів та зобов’язань підприємства 28
Висновки до розділу 2 31
РОЗДІЛ 3. СТАН ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТОВ «ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА» 33
3.1. Документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів 33
3.2. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів 35
3.3. Контроль нематеріальних активів на підприємстві 38
3.4. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності 41
3.5. Шляхи удосконалення обліку нематеріальних активів 44
Висновки до розділу 3 46
ВИСНОВКИ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52
ДОДАТКИ………………………………..…………………………….………………57

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК