Аграрний маркетинг

Стимулювання збуту продовольчої продукції у комплексі маркетингу

Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні засади стимулювання збуту продовольчої продукції в комплексі маркетингу…………………………………………………………………………….5
1.1. Сутність та значення стимулювання збуту в маркетинговій діяльності………………………………………………………………………………………………5
1.2. Канали збуту та особливості реалізації агропромислової продукції………………………………………………………………………………………………9
Розділ 2. Аналіз стимулювання збуту на ТОВ „Хабалівка”……………………13
2.1. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Хабалівка”…………………………………………………………………………………………13
2.2. Управління збутом агропромислової продукції ТОВ „Хабалівка”…..19
2.3. Дослідження стимулювання збуту продовольчої продукції на ТОВ „Хабалівка”…………………………………………………………………………………………26
Розділ 3. Розробка заходів з удосконалення системи стимулювання збуту продукції ТОВ „Хабалівка”………………………………………………………………….29
3.1. Основні напрями удосконалення стимулювання збуту продукції ТОВ „Хабалівка”…………………………………………………………………………………………29
3.2. Розробка етапів планування стимулювання збуту продукції ТОВ „Хабалівка”…………………………………………………………………………………………32
Висновки…………………………………………………………………………………………….34
Список використаної літератури………………………………………………………….37
Додатки

Рік – 2007, вартість 50 грн.

50
Детальніше
Розробка стратегій просування продовольчих товарів на ринок

Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОСУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ НА РИНОК……………………………………………………………………………5
1.1. Сутність та функції просування продовольчих товарів……………………. 5
1.2. Стратегії просування товарів продовольчих товарів на ринок ………….9
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОСУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ КП „ТЕСКО”………………………………………….12
2.1. Аналіз господарської діяльності КП „Теско”…………………………………. 12
2.2. Дослідження ринку підприємства…………………………………………………..18
2.3. Дослідження просування товарів КП „Теско” на ринок…………………..20
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ КП „ТЕСКО”…………………………………………………………………………………………….25
3.1. Використання стратегій просування товарів КП „Теско”……………….25
3.2. Напрямки покращення планування заходів просування товарів для КП „Теско”……………………………………………………………………………………………….29
Висновки…………………………………………………………………………………………….32
Список використаної літератури………………………………………………………….34
Додатки

Рік – 2007, вартість 50 грн.

50
Детальніше
Дослідження кон’юнктури ринку кукурудзи України

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи дослідження кон’юнктури товарного ринку 6
1.1 Поняття ринкової кон’юнктури та цілі її аналізу 6
1.2. Підходи та методи аналізу кон’юнктури 16
1.3 Ключові кон’юнктуро утворюючі фактори на ринку зерна 28
Розділ 2. Кон’юнктурний аналіз ринку кукурудзи 35
2.1. Стан та тенденції розвитку українського ринку кукурудзи 35
2.2. Аналіз кон’юнктури світового ринку кукурудзи 46
2.3. Характеристика економічно-господарської та маркетингової діяльності ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» 57
Розділ 3. Напрями зміни кон’юнктури ринку кукурудзи та вдосконалення її дослідження 71
3.1. Прогноз кон’юнктури українського ринку кукурудзи 71
3.2. Прогноз попиту ринкових сегментів на кукурудзу та продукти її переробки 80
3.3. Обґрунтування маркетингової стратегії підприємства на основі прогнозу кон’юнктури 87
Висновки 98
Список використаних джерел 102
Додатки 109

Магістерська робота, рік – 2015, вартість – 600 грн.

600
Детальніше
Стратегічна сегментація як фактор формування конкурентного ринкового середовища в аграрному секторі України

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегічної сегментації в аграрному секторі України……………………………………………………………………………5
1.1. Сутність та значення стратегічної сегментації ……………………………5
1.2. Методичні підходи до процесу стратегічної сегментації …………………9
Розділ 2. Аналіз стратегічної сегментації ТОВ «Надзбруччя Хліб»…………16
2.1. Аналіз обсягів і структури господарської діяльності підприємства ТОВ «Надзбруччя Хліб»………………………………………………………………16
2.2. Аналіз конкурентоспроможності підприємства стосовно конкурентів…21
2.3. Оцінка стратегічної сегментації на підприємстві…………………………28
Розділ 3. Напрями покращення стратегічної сегментації в ТОВ «Надзбруччя Хліб»………………………………………………………………………………31
3.1. Шляхи покращення стратегічної сегментації в ТОВ «Надзбруччя Хліб»………………………………………………………………………………31
3.2. Підвищення конкурентоспроможності підприємства в стратегічному періоді…………………………………………………………………………….37
Висновки…………………………………………………………………………42
Список використаних джерел…………………………………………………..45
Додатки

Рік – 2009, ціна – 70 грн.

70
Детальніше
Управління якістю товарів на підприємстві агропромислового комплексу

Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні засади управління якістю товарів на підприємстві агропромислового комплексу…………………………………………………………………5
1.1. Поняття якості та її основні характеристики…………………………………….5
1.2. Якість як один з визначальних факторів конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу…………………………………………………8
1.3. Необхідність управління якістю продукції на підприємстві агропромислового комплексу……………………………………………………………….13
Розділ 2. Дослідження системи управління якістю на ВАТ „Житомирський маслозавод”………………………………………………………………………………………….18
2.1. Коротка характеристика господарської діяльності ВАТ „Житомирський маслозавод”……………………………………………………………….18
2.2. Дослідження системи управління якістю товарів на ВАТ „Житомирський маслозавод”……………………………………………………………….22
Розділ 3. Напрямки удосконалення системи управління якістю товарів на ВАТ „Житомирський маслозавод”……………………………………………………….25
3.1. Розробка стратегії та основних напрямів управління якістю продукції підприємства………………………………………………………………………………………25
3.2. Вдосконалення якості товарів ВАТ „Житомирський маслозавод” за допомогою покращення упаковки товарів……………………………………………29
Висновки…………………………………………………………………………………………….32
Список використаної літератури………………………………………………………….34
Додатки

Рік – 2007, вартість 50 грн.

50
Детальніше
Управління стратегічним маркетингом аграрного підприємства
Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегічного маркетингу на аграрному підприємстві……………………………………………………………………….5
1.1. Роль та значення стратегічного маркетингу в сучасних умовах………….5
1.2. Основні етапи та процедури планування стратегічного маркетингу на підприємстві………………………………………………………………………11
Розділ 2. Управління стратегічним маркетингом підприємства ВАТ «Житомирський маслозавод»……………………………………………………16
2.1. Економічна характеристика підприємства………………………………..16
2.2. Аналіз маркетингового середовища……………………………………….20
2.3. Аналіз системи управління маркетингом на підприємстві………………33
Розділ 3. Напрямки удосконалення управління стратегічним маркетингом на підприємстві ВАТ «Житомирський маслозавод»……………………………..38
3.1. Застосування та розвиток стратегічного планування для покращення ринкових позицій підприємства…………………………………………………38
3.2. Шляхи покращення функціональних стратегій підприємства……………43
Висновки…………………………………………………………………………47
Список використаних джерел…………………………………………………..50
Додатки
70
Детальніше

Потрібне швидке написання диплому або курсової на замовлення?Замовити курсову або дипломну можна по телефонах, viber, або формою на сайті. Безкоштовна консультація


Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК