Значення делегування повноважень

Делегування повноважень має досить істотне значення на роботу організації в цілому.
По-перше, керівник звільняється від виконання рутинної роботи й одержує час для рішення творчих питань. Таким чином він не “захлинається” у роботі, одержує більше часу для оцінки справ в організації, обрання курсу подальшого розвитку організації. Керівник залишає собі лише ту роботу, яку не можливо делегувати підлеглим, як то проведення переговорів на вищому рівні чи розподіл платежів тощо.
По-друге, делегування повноважень є своєрідною формою підвищення кваліфікації співробітників і сприяє

максимальному використанню їхніх знань і досвіду. Підлеглі завдяки цьому стають більш кваліфікованими та отримують необхідний досвід. У подальшому вони можуть замінити людей, які працюють на більш високих посадах, але уходять з роботи на пенсію.
По-третє, делегування є значним стимулом у роботі підлеглих, які починають відчувати себе власниками на ділянках роботи, заохочує ініціативу, привчає до самостійності і готує людей до переміщення на більш високі посади. Важливо сказати, що почуваючи себе власниками, люди проникаються духом організації, бачать свою потрібність та значимість, що спонукає їх виконувати свою роботу ще краще та придає їм впевненість в своїх силах та можливостях.
Правильно визначена організація делегування повноважень на підприємстві сприяє чіткому виконанню поточних справ та задач, відсутністю незрозумілих ситуацій та “перекиданню” відповідальності на інших, а також згуртовує та об’єднує колектив, що також позитивно впливає на підприємство в цілому.
Делегування повноважень – це той випадок, коли вбивають відразу декілька зайців.
Слід зазначити, що керівники підприємств практично завжди певною мірою залежать від підлеглих, що мають доступ до відповідних засобів, людей та інформації та можуть їх використовувати на шкоду організації. Тому в ідеалі жодна людина не має наказувати іншій зробити що-небудь, оскільки існує можливість протидії та конфлікту. Вони разом шляхом консенсусу мають визначати свої завдання відповідно до вимог конкретної ситуації. Вищі менеджери розподіляють формальні повноваження між своїми підлеглими, але обсяг делегованих повноважень має бути меншим від тих, які вони мають. Люди, перебуваючи на одному й тому ж ієрархічному рівні, можуть одержувати різні обсяги формальних повноважень. Наприклад, менеджери виробництва мають, як правило, більше формаль¬них повноважень, ніж штабні фахівці, що перебувають на тому ж рівні ієрархії.
Делегування, незважаючи на своє фундаментальне значення, є однією з найбільш незрозумілих і неправильно застосовуваних концепцій керування. Не розуміючи цілком необхідності делегування чи того, що потрібно для зросту його ефективності, багато блискучих підприємців зазнавали невдачі саме в той час, коли їхні організації ставали більшими. Щоб тільки наблизитися до розуміння того, як ефективно здійснювати делегування – необхідно зрозуміти зв’язані з цим концепції відповідальності й організаційних повноважень.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК