Цілі, завдання і методи дослідження дипломної роботи

Написання дипломної роботи передбачає вивчення певної проблеми, що є неможливим без правильно визначених цілей, завдань і методів їх досягнення. Ці поняття тісно взаємопов’язані і ведуть до повного розкриття обраної тематики, якщо стовідсотково відповідають її суті.

Методи дослідження

Автор вибирає методи вивчення теми згідно сфери своєї діяльності і завдань проекту, оскільки кожне питання потребує особливого підходу.

Метод – це дія, направлена на досягнення цілі. Найпоширенішими методами дослідження вважаються наступні:

1. Аналіз – вивчення складових частин предмета дослідження.

2. Аналогія – вивчення схожостей і відмінностей характеристик предмету дослідження і його аналога.

3. Індукція – формування висновків від загального до конкретного.

4. Дедукція – метод протилежний індукції, тобто висновки робляться від конкретного до загального.

5. Моделювання – формування висновків про об’єкт дослідження на основі вивчення моделі-аналога предмету дослідження.

6. Класифікація – розподіл предметів дослідження на групи згідно їх властивостям. Цей метод часто використовується в гуманітарних дисциплінах.

7. Узагальнення – цей метод схожий з методом дедукції: на основі ознак предмета робляться висновки про нього.

8. Спостереження – це метод наукового пізнання явищ.

9. Синтез – поєднання в одне ціле всіх якостей і ознак предмету дослідження.

10. Прогнозування – формування висновків на основі думок про тенденції розвитку предмета дослідження.

11. Експеримент – практичне вивчення предмета і формування висновків.

В тексті вступної частини дипломної роботи потрібно коротко вказати суть використаних методів дослідження. Важливо підкреслити той факт, що успіх дослідження зростає завдяки поєднанню різних методів, які дозволяють розкрити всі сторони явища, що вивчається, а також забезпечують взаємоперевірку об’єктивності отриманих результатів.

Цілі і завдання

Незалежно від того, як була написана дипломна робота: самостійно чи на замовлення, корисно знати, як саме цілі і завдання дослідження пов’язані з її темою.

Ціль – це те, що автор прагне досягти, вивчаючи обрану проблематику. Можливо це формування позиції, системного погляду на якесь питання, глибоке вивчення певної галузі, заперечення або доведення чиєїсь думки, теореми, розробка і реалізація якогось плану і т.д. Цілі допомагають визначити актуальність теми і завдання дослідження.

Завдання – це послідовні етапи, взаємопов’язані між собою, саме вони ведуть до досягнення поставлених цілей. Зазвичай, кожному розділу і етапу виконання наукової роботи відповідає певне завдання, яке допомагає автору зорієнтуватися. Завдань може бути стільки, скільки потрібно для перевірки гіпотези. І формулюються вони ясно, чітко, щоб на їх основі можна було розробити відповідні методики.

Якщо цілі роботи, з лінгвістичної точки зору є іменниками, тоді завдання будуть дієсловами, наприклад: провести, дослідити, вивчити, пояснити, описати, розробити, порівняти в т.д. В жодному разі не можна плутати завдання з планом роботи. Буває, що студенти формулюють суть завдань неправильно, наприклад: зробити висновки, підібрати методики, вивчити тематичну літературу т. ін. Такий хід думок не пов’язаний з проблемою дослідження, з її предметом, об’єктом та гіпотезою. І підчас захисту у членів комісії виникає ряд питань, на які автор не може відповісти, і це приводить його до повного провалу.

В науковій практиці написання дипломних робіт вже існують шаблони формулювання завдань, наприклад:

1. Встановити зв’язок між…

2. На основі проведеного дослідження визначити, чи є відмінності між…

3. На основі проведеного аналізу літературних даних визначити підходи до вивчення…

4. Провести критичний аналіз концепції…

5. Розробити практичні рекомендації…

Подібні шаблони можна знайти в посібниках по методології написання наукових робіт. Крім цього, там є багато корисної інформації, яка допоможе у виконанні дипломного проекту.

Визначитися з цілями, завданнями і методами дослідження зажди може допомогти науковий керівник. Студент повинен радитися з ним, особливо в цьому питанні, тому що від того, якими будуть ці основні поняття, залежить хід виконання всієї роботи, а отже і її кінцевий результат.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК