Цілі та завдання реферату

Будь-яка наукова робота повинна мати ціль (мету) і завдання. Це є однією з основних вимог її виконання. Реферат не є виключенням даного правила. Що представляють собою ці поняття і як їх визначити?

Цілі реферату

Досить часто студенти пишуть, що цілями їх роботи є розглянути, вивчити, дослідити щось. Але це не зовсім правильно. Ціль реферату – це результат проведеного дослідження. І для того, щоб зрозуміти, якими мають бути ці результати, автор повинен для початку визначитися з видом реферату, оскільки від цього й залежить, які цілі він буде ставити перед собою для виконання даного завдання.

Отже, реферат бувають описовими і аналітичними. Цілями описового реферату можуть бути: узагальнення фактів, огляд літературних джерел, короткий виклад суті твору та ін. Реферат аналітичного виду має наступні цілі: проведення дослідження за декількома літературними джерелами, формування власної точки зору та її обґрунтування на основі підтверджень з наукових джерел, уточнення та отримання більш конкретного всебічного визначення якогось питання, визначення причин, умов, підходів та ін.

Виконавець реферату повинен чітко вказати цілі своєї роботи у вступній частині. Їх опис не повинен займати більше 3 рядків. В тексті основної частини реферату про його цілі не потрібно згадувати. Лише у висновках автор знову ж таки вертається до них і доповідає про те, чи були цілі його роботи досягнуті чи ні.

Ціль роботи завжди пов’язана з актуальністю теми, тому її чітке формулювання залежить від того, наскільки автор зміг визначити значимість і важливість проблеми, яка вивчається.

Завдання реферату

Говорячи про завдання, потрібно чітко розуміти, що вони собою представляють, якими вони можуть бути, тому що саме значення слова «завдання» є дуже різнобічним. Існують завдання, яких автор планує розкрити під час написання роботи, а є завдання, яких ставить перед ним викладач, у вигляді умов оцінювання реферату. Перший вид завдань і є тими, які допомагають конкретизувати хід пошуків для досягнення цілей

Виконання одного реферату може мати 1-2 цілі, а ось завдань – набагато більше. Зазвичай у переліку завдань вказуються підтеми, які будуть розкриті у доповіді, а також види практичних і теоретичних досліджень. Кожне завдання може бути відображене в окремому параграфі реферату. Для опису завдань часто використовуються наступні фрази: вивчити особливості…, розкрити теоретичні аспекти…, проаналізувати діяльність…, дослідити існуючі методи… та ін. Іншими словами, автор уточнює які наукові питання він вирішив викласти в своїй роботі, а також, якими способами він збирається це зробити: шляхом теоретичного викладу інформації чи за допомогою проведення практичного дослідження і глибокого аналізу.

Завдяки чіткому вказуванню цілей і завдань наукової роботи легко визначити порядок розкриття теми. Взагалі, їх правильний опис є показником рівня обізнаності автора і дотримання ним вимог виконання реферату.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК