Структура та правила оформлення реферату

Перед тим, як розпочати роботу над написанням реферату студент повинен ознайомитися з етапами його виконання, з нюансами його оформлення і з усіма загальними вимогами. Одне з питань якими задається молодий дослідник – це структура реферату: якою вона повинна бути?

Зазвичай всі реферати є схематичними роботами, які висвітлюють загальну суть певної маленької проблеми, по якій вже були виконані дослідження і сформовані загальновизнані наукою точки зору. Теми рефератів відрізняються від тем курсових, бакалаврських та інших робіт тим, що вони розкриті в багатьох посібниках і підручниках, а не є предметом наукових суперечок або невизначеними і ще недослідженими питаннями.

Структура всіх рефератів однакова:
1. Зміст.

2. Вступ.

3. Основні розділи.

4. Висновки.

5. Список літератури.

Написання кожної з цих частин має свої нюанси:

У вступній частині повинні висвітлюватися такі загальні відомості, як актуальність теми, ціль, завдання, мета роботи, коротка характеристика структури і бібліографії. Початок реферату повинен бути проблемним і яскравим, щоб привернути увагу читача. Об’єм вступу повинен бути до 1,5 друкованої сторіночки формату А4.

В рефераті можуть бути від 2 до 5 розділів, які в свою чергу діляться на параграфи. Кожен розділ рекомендується закінчувати висновками, хоча для реферату це не є важливо. Зміст основної частини повинен повністю відповідати темі роботи. Автор повинен розкрити всі питання плану, пояснити і обґрунтувати основні положення, надати побільше конкретних прикладів і фактів, формулювати свої думки чітко, правильно, просто і недвозначно, а також дотримуватися логічної структури тексту.

У висновках автор повинен дати відповідь на питання, поставлені у вступній частині, і зробити загальні висновки по темі реферату. Обсяг цієї частини – до 1,5 сторінок.

Список літератури в обов’язковому порядку повинен містити не менше 10 позицій, в деяких випадках кількість використаних джерел буває до 20 одиниць. До цього списку належать опрацьовані підручники, періодичні видання, книжки, інтернет ресурси та ін.

Рідко, але трапляється, що реферат повинен супроводжуватися додатковими матеріалами, яких необхідно об’єднати в завершальній частині роботи під назвою «Додатки», це: схеми, таблиці, розрахунки, ілюстрації, фотографії, афоризми, словник термінів та ін.

Оформлення

Вимоги щодо оформлення реферату зазвичай співпадають з наступними пунктами:

1. Об’єм роботи повинен бути не менше 10 друкованих сторінок формату А4.

2. Вступна частина і висновки повинні займати 1-1,5 сторінок.

3. Одна сторінка повинна містити не менше 1,5 тисяч символів.

4. Всі сторінки крім титульного листа повинні бути пронумеровані. Титульний лист враховується до загальної нумерації.

Всі ці вимоги та інші більш детальні нюанси описані в державних нормативах. Кожний учбовий заклад може мати свою точку зору на ту чи іншу частину вимог. Тому питання щодо правил оформлення рефератів та інших наукових робіт лишається певною мірою відкритим.

Головне про що необхідно пам’ятати – зміст реферату має бути таким, щоб будь-хто міг легко зорієнтуватися в ньому і знайти відповідь на те, що його зацікавило. Текст повинен гарно виглядати, бути правильно розподіленим на абзаци, мати необхідні заголовки, щоб викликати захоплення, а не байдужість.

Загалом, про структуру і оформлення реферату студенти повинні бути ознайомленні викладачем, обов’язком якого є допомогти, направити і забезпечити майбутніх дослідників загальною інформацією, необхідної для правильного виконання наукової роботи.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК